• Zadania dla uczniów cz.XXXII
     • Zadania dla uczniów cz.XXXII

     • PONIEDZIAŁEK 11 maja

       

      Klasa I    (zadania z religii na ten tydzień)

      Temat:  Polak dla całego świata- święty Jan Paweł II.

       

      Zbliża się 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły – urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach.

      Zobacz krótki film o świętym Janie Pawle II: https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A

      Naucz się ulubionej pieśni Jana Pawła II  ,,Barka”

      https://www.youtube.com/watch?v=1VnKdRb2-Lk

      Zadanie na szóstkę: narysuj obrazek przedstawiający świętego Jana Pawła II,

      zdjęcie prześlij  do czwartku 15 maja 2020 r. na e- mail: dominika2000@o2.pl.

      Najładniejsze prace zamieścimy na stronie szkoły.

      Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronawirusa –  Święty Janie Pawle II
      – Wstawiaj się za nami oraz ,,Ojcze nasz”.

       

      Klasa III

      Język angielski

       1. Proszę wpisać do zeszytu temat lekcji: My badges (moje odznaki), przypomnieć sobie słownictwo z poprzedniej lekcji dotyczące hobby oraz dni tygodnia.

      Warto wykonać zadanie interaktywne:

      https://learningapps.org/3166590

      2. Bardzo proszę przeczytać zadanie 7, str. 45 i popatrzeć na rysunki, według  których należy uzupełnić krótki list, narysować swoją odznakę oraz napisać co robisz, jakie jest twoje hobby – zad. 8, str. 45.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Następnie, bardzo proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 46. Jest tam zadanie 9 w słuchaniu. Poniżej znajdziecie tekst tego słuchowiska. Proszę połączyć zgodnie z opisem.

      „ Micky does karate on Friday.

      He goes running on Wednesday.

      He has a music lesson on Monday.

      He goes fishing on Saturday.

      He does gymnastics on Tuesday.

      He has an art lesson on Thursday”. 

       

      Można też posłuchać nagrania w podanym linku (CD 2, ścieżka 44)

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/ShowMaterial/17640?p=2542

       

      Klasa IV

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Co jest najpiękniejsze na świecie?

      Bardzo Was proszę o przeczytanie opowiadania Anatola Sterna pt. „O tym, co jest najpiękniejsze na świecie” (podręcznik, strona 284). Myślę, że opowiadanie się Wam spodoba i czytanie będzie dla Was przyjemnością.

      Aby uporządkować refleksje po lekturze, proszę wykonać pisemnie do zeszytu ćw. 1 ze strony 288. Następnie pod tabelą proszę napisać odpowiedź na pytanie zawarte w temacie lekcji. Zacznijcie:  Moim zdaniem najpiękniejsza/e na świecie jest…. Potem uzasadnijcie krótko swój wybór. Pamiętajcie, aby nie zaczynać zdania od „ponieważ”.

      Bardzo dziękuję za Wasze filmiki z recytacjami. Niestety, nie wszyscy jeszcze przysłali mi to zadanie, a nikt nie zgłaszał problemów technicznych.

      PRZYRODA

      Temat: Przystosowania organizmów do zdobywania pokarmu.

       

      Przeczytaj lekcję z podręcznika – Przystosowania organizmów do zdobywania pokarmu - strony 168-171. Obejrzyj ilustracje. Odpowiedź ustnie na pytania 1-3 ze strony 171.  Następnie wykonaj ćwiczenia 1 – 5 w zeszycie ćwiczeń (str. 88 - 89).. Zdjęcie wykonanych zadań w zeszycie ćwiczeń  wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com.

      RELIGIA

      Temat: Na rozstaju dróg-przydrożne krzyże i kapliczki

      Przeczytaj z podręcznika temat 55. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu.

      Wypełnione strony z zeszytu ćwiczeń  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Narysuj portret Ojca Świętego Jana Pawła II i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl,

      ( wykonane prace zamieścimy na stronie szkoły 100- lecie urodzin  JPII).

      Historia Krzyża Świętego: https://dzieje.pl/wideo/relikwie-drzewa-krzyza-swietego-skarb-zakonnikow-w-gorach-swietokrzyskich

       

      Zaśpiewaj „Chwalcie łąki umajone”: https://www.youtube.com/watch?v=RIacLGAz_II          

      Zadanie na szóstkę: narysuj obrazek przedstawiający świętego Jana Pawła II,

      zdjęcie prześlij  do czwartku 15 maja 2020 r. na e- mail: dominika2000@o2.pl.

      Najładniejsze prace zamieścimy na stronie szkoły.

       

      Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronowirusa –  Litania Loretańska

      https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

      MUZYKA

      Temat: Instrumenty strunowe szarpane - gitara.

       

      Obejrzyj film, przedstawiający grupę instrumentów strunowych szarpanych. https://www.youtube.com/watch?v=KJR6hnAVWEg

      W trakcie oglądania zanotuj – Jakie instrumenty zaliczamy do instrumentów strunowych szarpanych? Notatkę przepisz do zeszytu. Zdjęcie notatki prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com .

       

      Klasa V

      MATEMATYKA  

      Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych.

      Wykonaj  zadanie 7, 8 i 9 str.231 z podręcznika.

      Rozwiązania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji : Wiem, co czytam.

      Czytanie ze zrozumieniem to umiejętność bardzo ważna i potrzebna w nauce. 

       

      Proszę uważnie przeczytać fragment książki pt:”Szaleństwa panny Ewy”zamieszczony w podręczniku na stronie 252-255.

      Następnie proszę pisemnie w zeszycie odpowiedzieć na pytania 1 – 6 do tego tekstu, zamieszczone w podręczniku na stronie 288 i 289.

      HISTORIA

      Zapoznajcie się z tematem „Rozbicie dzielnicowe”. (podręcznik strona 178-181)

      Zwróćcie uwagę na mapkę- str.178.

      Wpisz do zeszytu daty: 1226, 1241. Co się wtedy wydarzyło?

      Zadanie: Przedstaw przebieg i skutki najazdów mongolskich na ziemie polskie w XIII wieku.

      PLASTYKA

      Temat: Bogactwo wnętrza średniowiecznej katedry. Projekt witrażu.

       

      Obejrzyj film – Opowieści gotyckich witrażyhttps://www.youtube.com/watch?v=azwja_FCw2w  . Następnie wykonaj witraż z papieru – tutaj znajdziesz sposób wykonania https://www.youtube.com/watch?v=zHeM0tET0wE (Jeśli nie masz w domu potrzebnych materiałów, możesz wykonać projekt witrażu kredkami lub farbami).

      Zdjęcie wykonanej pracy prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

       

      Klasa VI

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: My w roli wynalazców.

       

      Wasi rówieśnicy z lektury posiadali zdolność konstruowania wynalazków. 

      Proszę, abyście również wymyślili swój niezwykły wynalazek, który będzie przydatny we współczesnym świecie.

      Nadajcie mu nazwę, a potem  opiszcie jego zalety i  korzyści dla człowieka.

      Zadanie wykonajcie w zeszycie i prześlijcie na adres paliga.aga@gmail.com

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. 5 i 6, str. 173.

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Have you ever been to London?, wpisać słownictwo do podrozdziału 6.3 do zeszytu oraz uważnie przeczytać żółtą ramkę na stronie 85 w podręczniku. Bardzo proszę przypomnieć sobie zasady tworzenia zdań twierdzących i przeczących w czasie Present Perfect z poprzednich lekcji (notatka w zeszycie).

      2. Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem zdań pytających w czasie Present Perfect. Proszę wpisać notatkę do zeszytu:

      Pytania w czasie Present Perfect tworzymy przez użycie operatora Have lub Has i postawienie go przed podmiotem.

      Budowa zdania pytającego:

      Have + podmiot (I/you/we/they) + III forma czasownika + …. reszta zdania.

      Has + podmiot (he/she/it) + podmiot + III forma czasownika + ….. reszta zdania.

      Uwaga! Operator Has występuje tylko w 3 osobie liczby pojedynczej he/she/it, w pozostałych osobach występuje operator Have.

      Proszę teraz wpisać przykłady z żółtej ramki do zeszytu z tłumaczeniem (podręcznik, str. 85) oraz zad. 3, str. 85.

      ever – występuje w zdaniach pytających i znaczy „kiedykolwiek”,

      never – znaczy „nigdy”.

      Warto poćwiczyć użycie czasu Present Perfect, wykonując zadania interaktywne i przypomnieć sobie czasowniki nieregularne w 3 formach:

      https://learningapps.org/1219935

      https://learningapps.org/4515891

      https://learningapps.org/4744812

      3. Proszę otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 52 i wykonać zad. 1, 2, 3 dla utrwalenia poznanych zasad tworzenia zdań pytających w czasie Present Perfect. Wykonane zadania proszę przesłać na adres: ukow2007@gmail.com

      INFORMATYKA

      Temat : Liczby z kresek, kreski z liczb

       

      Dowiesz się co to jest system binarny liczb?

       

      https://www.youtube.com/watch?v=ykWCtJS_IAk

       

      Zapisz dwie dowolne liczby naturalne w systemie binarnym (jak na filmiku w Paincie)

      Zdjęcia z zadania lub plik z zadaniem prześlij na e- mail: geoo@interia.pl lub Messengera

       

       

      Klasa VII

      MATEMATYKA

      Na podstawie tabeli ze str. 275 oblicz zad. 13 

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Prawa boskie i prawa natury w dramacie J. Słowackiego.

       

      Proszę zapisać pod tematem poniższą notatkę:

      W „Balladynie” natura rozstrzyga o ludzkich losach. Bohaterka , zabijając, narusza równowagę sił przyrody.  Natura przeciwna jest takiemu postępowaniu i sama pomaga wymierzyć Balladynie sprawiedliwość.

      Następnie napiszcie w zeszycie w kilku zdaniach , co w utworze J. Słowackiego stało się symbolem sprawiedliwości i w jaki sposób została ona wymierzona?

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać do zeszytu temat lekcji: English in use – Phrasal verbs, przeczytać zdania pod obrazkami na str. 75 w podręczniku oraz wpisać wyrażenia z ramki „Phrasal verbs” z tłumaczeniem do zeszytu.

      2. Bardzo proszę przeczytać zdania zawierające czasowniki frazowe (Phrasal verbs) od 1 do 9 oraz opisy tych czynności od a do i, a następnie je dopasować i wpisać do zeszytu – zad. 2, str. 75.

      3. Proszę przeczytać krótki tekst w zad. 3, str. 75 i uzupełnić czasowniki frazowe zgodnie z kontekstem. Zadanie można sprawdzić, słuchając nagrania (CD 3, ścieżka 18).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/9

      Więcej przykładów w zad. 4, str. 75, które również można sprawdzić w nagraniu (CD 3, ścieżka 19).

      INFORMATYKA

      Temat : Obróbka cyfrowa w warstwach

       

      Dowiesz się w jaki sposób obrabiać zdjęcia za pomocą programu GIMP przy użyciu wartsw

       

      https://epodreczniki.pl/a/obrobka-cyfrowa-zdjec-w-warstwach/D7MsGZCWV

       

      Zdjęcia z wykonach ćwiczeń lub pliki zadaniowe proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Temat: Czy jestem tolerancyjny?

       

      Tolerancja – modne słowo. Czy wiecie co ono oznacza? Czy zastanawialiście się kiedyś, czy jesteście tolerancyjni? Spróbujcie odpowiedzieć sobie na to pytanie. Pomoże wam w tym filmik

      https://www.youtube.com/watch?v=DL1Au8gOs9M&list=PLhJ5DL5S-VjrlNiXs_Mc9mLKEY5Dg6xQH&index=21

      Klasa VIII

      JĘZYK POLSKI

      Uczniowie otrzymują tematy i zadania w osobnych plikach za pośrednictwem grupy klasy VIII.

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. od 1-5 str. 247

      HISTORIA

      Temat: Kryzys wewnętrzny ZSRR. (podręcznik strona 200-203).

      Zwróć uwagę na:

      • Przyczyny kryzysu
      • Wyścig zbrojeń
      • Reformy w ZSRR
      • Politykę zagraniczną Michaiła Gorbaczowa
      • Katastrofę w Czarnobylu.

      Zadanie: Wyjaśnij, czym był wyścig zbrojeń. Kto i z jakich przyczyn go rozpoczął.

      JĘZYK NIEMIECKI

      Thema: Ach je! Es tut sehr weh. Oj , bardzo boli! 

       

      Otwórz podręcznik na str.115, zad 1a, wpisz do zeszytu części ciała najlepiej w tabelce dzieląc je na rodzajniki der, die, das  

      Körperteile - części ciała: 

      Następnie poćwicz ich wymowę z nagraniem, wpisz w wyszukiwarce docwiczenia.pl, kod: K8KLZ2, nagranie nr 23 (w tym nagraniu są części ciała w liczbie poj. i mnogiej, na str. 136 w podręczniku masz liczbę mnogą - możesz ją dopisać w swojej tabelce) 

      Obejrzyj filmik, na podstawie którego odpowiesz na pytania: 

      1. Was fehlt Ihnen? (napisz, że czujesz się źle ) 
      1. Haben Sie Schmerzen? ( odpowiedz 2 sposobami) 

      3 .Wpisz do zeszytu odmianę czasownika rozdzielnie złożonego wehtun - sprawiać ból, boleć 

      Dla utrwalenia słownictwa zrób zad 1 ze str. 74 z ćwiczeń,  

      dla chętnych zad 2 i 3 z tej samej strony oraz ze str. 75. 

      Notatkę i zadania wysyłacie tradycyjnie do mnie na maila an23456glabi_cka@wp.pl 

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.XXXI
     • Zadania dla uczniów cz.XXXI

     • PIĄTEK 8 maja

       

      KLASA IV

      Technika

      Temat: Wykonanie maseczki ochronnej jednorazowego użytku - origami.

      Cel: Czytam i oglądam ze zrozumieniem instrukcje słowno-obrazkowe. Potrafię podczas pracy zadbać o bhp. Znam zasady bezpiecznego używania maseczek ochronnych jedno i wielokrotnego użytku. https://sp024torunmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/jkalinowski1_sp24_edu_torun_pl/EYqL1crQM9dIheM19I61cNQBMQB7rNF64J3QYJYH6os5Q?e=84nBAG

      materiały: ręcznik kuchenny, gumka recepturka, zszywacz.

       Instrukcja: W dniu dzisiejszym wykonamy maseczkę ochronną. W tym celu przejrzałam kilka stron i przygotowałam dla Was prezentację, która zawiera: - zasady zakładania i zdejmowania maseczki ochronnej - dwie wersje instrukcji wykonania maseczki jednorazowej z origami - instrukcja uszycia maseczki ochronnej wielokrotnego użytku. Obejrzyj proszę prezentację (obowiązkowo pierwszych 6 slajdów, reszta dla zainteresowanych) https://sp024torunmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/jkalinowski1_sp24_edu_torun_pl/EYqL1crQM9dIheM19I61cNQBMQB7rNF64J3QYJYH6os5Q?e=84nBAG

      Stosując się do opisu słowno-obrazkowego i zachowując bhp przystąp do wykonania pracy. Jeśli mam ocenić Twoją pracę to proszę przesłać kilka zdjęć jak pracowałeś/aś nad projektem. Prace proszę przysyłać  na adres gosia776@o2.pl Bardzo proszę o wcześniejsze prace m.in. ozdoby wielkanocne i zadania. Pozdrawiam

      Matematyka

      Temat: Pole prostokąta.

      Przeczytaj i przeanalizuj przykłady i zawartość ramki str244 i 245.

      Zobacz film: https://www.youtube.com/watch?v=Sc63Y-BK8BY

      Wykonaj zadania 2 i 5 z podręcznika str.246

      Wpisz do zeszytu odpowiedzi i prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      Kółko ortograficzne

      Temat: O roztargnionej królewnie.

      Moi drodzy, w ostatnich dniach czytaliśmy różne baśnie, a nawet samodzielnie układaliście własne bajki. Dzisiaj proponuję Wam kolejne baśniowe zajęcia- tym razem ortograficzne. Poniżej macie tekst pt. „O roztargnionej królewnie”. Waszym zadaniem jest uzupełnić go brakującymi literami "ó" i "u" oraz przepisać bezbłędnie do zeszytu.(Zamiast przepisywać, można także wydrukować tekst. W takim przypadku należy tylko uzupełnić puste miejsca odpowiednimi literami.) Powodzenia!

      Pewien kr.......l miał c.......rkę hożą1.

      Tę por.......wnać m.......głbyś z zorzą

      albo z świeżą, c.......dną r.......żą.

      .......w monarcha przed podr.......żą

      rzecze głosem dziwnie rzewnym:

      „Proszę c.......rki mej, kr.......lewny,

      r.......szam precz, za g.......ry sine.

      Wr.......żbom .......fam, że nie zginę.

      Hen, o tam, sp.......jrz, za g.......rami

      mieszka mędrzec. On to da mi

      spos.......b pewny, by ma c.......ra

      nie splamiła odtąd pi.......ra

      błędem w słowach: p.......łka, b.......łka,

      pr.......chno, dł.......to, chr.......st, jask.......łka

      czy też w.......jt, og.......rek, pł.......tno.

      Żegnaj”. C.......rka z miną sm.......tną

      Czeka kr.......la. Czeka z lękiem:

      „Może wróci z r.......zeg pękiem?”

      Jakoż wkr.......tce grzmią kopyta,

      wraca kr.......l, a z kr.......lem świta:

      „C.......r.......ś moja, wnet potrafisz

      pisać pięknie. Rozchm.......rz czoło.

      Masz skarb: teksty ortografii,

      Ortografii na wesoło”.

      Witold Gawdzik

       

      KLASA V

      Biologia

      Temat: Korzeń i pęd roślin okrytonasiennych.

       

      Przeczytaj tekst w podręczniku (strony 139 – 144). Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem ze strony 144. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń – strony 58 -59.

      Zdjęcia wykonanych zadań prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com.

       

      Matematyka

      Temat: Kolejność wykonywania działań – ćwiczenia.

      Wykonaj zadanie 6 str.230-231 z podręcznika oraz zad.1 i 2 str.233 ( Co umiem?).

      Obliczenia zapisz do zeszytu i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Telewizja – przyjaciel czy wróg?

      Telewizja jest popularnym środkiem masowego przekazu, z którego korzysta się w domu. Bardzo ważnym jest, aby korzystać z niej we właściwy sposób. Telewizja jest źródłem różnorodnych informacji, jednak każdy powinien wybierać te, które dostosowane są do jego wieku, zainteresowań.  Pamiętać trzeba też o tym, że oglądanie  telewizji  nie może  pochłaniać całego naszego czasu.

      Zastanówcie się , czy racjonalnie korzystacie z telewizji?

      W tym celu wykonajcie ćwiczenia 47 – 54 ze str. 106 – 109 w zeszycie ćwiczeń.

       

      Zajęcia z wychowawcą

      Temat: Podróże kształcą.

       

      Moi Kochani!

      Mija kolejny tydzień zdalnej nauki. Mam nadzieję, że wszyscy radzicie sobie w tym czasie, systematycznie pracujecie i przesyłacie wykonane zadania Nauczycielom.

       

      Obecna sytuacja spowodowała, że spędzamy czas w domu. Ale to wcale nie oznacza, że nie możemy zobaczyć ciekawych miejsc!

      Pomyślałam, że możemy wybrać się na wirtualną wycieczkę. Jednak na świecie jest wiele atrakcyjnych zakątków i trudno jest mi wybrać miejsce podróży. Dlatego proponuję, abyście sięgnęli po globus, zakręcili nim i z zamkniętymi oczami wskazali palcem swój cel podróży. Globus można  zastąpić mapą. Gdy już będziecie mieli obrany kierunek wycieczki to... poszukajcie zdjęć, wiadomości czy ciekawostek na temat swojego wylosowanego miejsca.

      Jestem ciekawa, co wylosujecie i gdzie udacie się w wirtualną podróż.

      Zachęcam Was, abyście podzielili się ze mną  swymi wrażeniami, wysyłając mi na adres paliga.aga@gmail.com  np.; link, zdjęcie .

      Na koniec mam takie spostrzeżenie: na pewno znacie powiedzenie:” Jeździć palcem po mapie” - mówi ono o tym, że gdy ktoś nie ma czasu lub możliwości, to wybiera taką formę zwiedzania. Traktowane jest zwykle żartobliwie.

      Koronawirus sprawił, że w obecnym czasie powiedzenie to nabrało dosłownego znaczenia.

      Pozdrawiam Was bardzo serdecznie – Wasza wychowawczyni.

       

      KLASA VI

      Język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: W świecie wynalazków.

       

      Proszę zapisać pod tematem poniższą notatkę:

      Felix Polon, jeden z głównych bohaterów lektury,  pasjonuje się konstruowaniem mechanicznych i elektrycznych robotów. Pan Piotr – tata Felixa – również interesuje się robotyką. Wspólnie są autorami wielu wynalazków.

      W oparciu o lekturę wybierzcie trzy wynalazki Felixa i jego taty i napiszcie w zeszycie  jakie mają one  zastosowanie, do czego służą.

       

      Wiemy także, że nauczyciel botaniki hodował niezwykłe rośliny.

      Napiszcie, na czym polegała niezwykłość poniżej podanych roślin:

      rosiczka tygrysia - …....................

      bluszczyk szamponiasty - …...........

      zielone  motylinki - ….................. 

       

      Matematyka

       Oglądnij filmiki i rozwiąż zad. 4 str. 172

       

      Graniastosłupy

         https://www.youtube.com/watch?v=VBBz7MpLEFA

      Siatki  prostopadłościanu                                                            

      https://www.youtube.com/watch?v=CjEV0wfj5Ng

      Siatki prostopadłościanów i  graniastosłupów

      https://www.youtube.com/watch?v=n9mjsWAmbQM

       

      Muzyka

      Temat: Ocalić od zapomnienia. Witold Lutosławski i jego inspiracje muzyką Rzeszowszczyzny.

      Wysłuchaj kilku utworów Witolda Lutosławskiego np.:

      Przygotuj krótką prezentację na temat Witolda Lutosławskiego. Forma dowolna (może być program PowerPoint lub Word może to być plakat lub mapa myśli).

      Zapisaną pracę lub jej zdjęcie prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      KLASA VII

      Matematyka

       Rozwiąż zad. str. 274  1, 2, 3  oraz 4 i 5,6 ze str. 275

       

      Język niemiecki

      Thema: Wie spät ist es?/ Która jest godzina? 

       

      Najpierw koniecznie oglądacie filmik; 

      https://www.youtube.com/watch?v=8vITNe6b7jg 

      Mamy dwa sposoby określania czasu: 

      1. formell (urzędowo) 

      3:15 Es ist drei Uhr fünfzehn 

      23:10 dreiundzwanzig Uhr zehn 

      8:05 acht Uhr fünf 

      (jest to sposób prosty – dodajemy tylko słówko Uhr) 

      1. umgangssprachlich (potoczny) 

      W tym sposobie wykorzystujemy 4 słówka: 

      nach-  po 

      vor – przed / za 

      Viertel- kwadrans 

      halb – wpół do 

      16:30  Es ist halb siebzehn 

      8:05 fünf nach acht 

      14;55 fünf vor fünfzehn 

      3:15 Viertel nach drei 

      Są jeszcze takie sytuacje :

      10:32 kurz nach halb elf (krótko po wpół do jedenastej) 

      24:00 Mitternacht 

      Dla poćwiczenia godzin wykonaj zad 1,2,3 ze str.53 i 54 z ćwiczeń. 

      Wyślij do mnie notatkę i zadania na maila an23456glabi_cka@wp.pl 

      Niestety osoby, które nie pracują otrzymują ocenę niedostateczną😕 

       

       Biologia

      Temat: Pozostałe narządy zmysłów.

       

      Przeanalizuj lekcję (przeczytaj tekst, oglądnij ilustracje) ze strony epodreczniki.pl https://epodreczniki.pl/a/inne-zmysly-tez-sa-wazne/DR5Uo8WK7 - Inne zmysły też są ważne.

      Następnie odpowiedz pisemnie na pytanie 2.1 (praca domowa).

      Zdjęcie zadania prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      Na zakończenie wykonaj ćwiczenia interaktywne pod tekstem.

       

      Religia

      Temat: Korona i Krzyż, czyli spór o św. Stanisława.

      Sprawy Ojczyzny traktuję jak własne.

      Przeczytaj z podręcznika temat 38 i 43. Napisz w zeszycie, jak rozumiesz słowa  Sługi Bożego prymasa Stefana Wyszyńskiego : „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce, i wszystko, co czynię dla Kościoła czynię dla niej”.

      Odpowiedź prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz film o św. Stanisławie: https://www.youtube.com/watch?v=3q8RG7sHvb0

      oraz o Stefanie Wyszyńskim https://www.youtube.com/watch?v=Q0T6a57d7pM

      Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronawirusa – Litania Loretańska

         https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

      KLASA VIII

      język polski, wos, edb

      Uczniowie otrzymują zadania za pośrednictwem grupy klasowej.

      matematyka

      Za pomocą kalkulatora rozwiąż zad. od 1-6, str. 246

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.XXX
     • Zadania dla uczniów cz.XXX

     • Czwartek 7 maja

       

      KLASA IV

      Język angielski

      1. Proszę powtórzyć wiadomości z poprzednich lekcji na temat użycia czasu Present Simple i zobaczyć animację filmową o czynnościach dnia codziennego:

      https://www.youtube.com/watch?v=S15gHKcLJQU

      2. Następnie, proszę otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 52 i wykonać zad. 1, 2, 3 oraz zadania interaktywne dla utrwalenia wiadomości:

      https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/DAYS_OF_THE_WEEK_pb1355ko

      3. Więcej wyrażeń w materiale filmowym:

      https://www.youtube.com/watch?v=1n9rsD5L5NU

       

      Matematyka

      Temat: Obliczanie pola kwadratu.

      Wykonaj zadania z  podręcznika str.240, zad.8, 9, 10, 11 i 12

      Obliczenia zapisz do zeszytu i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Język polski

      Temat: Tajemnice poezji.

      Na dzisiejszej lekcji masz za zadanie przypomnieć sobie kilka ważnych pojęć związanych z poezją. Uczyliśmy się już o nich na lekcjach języka polskiego w klasie IV. Czy pamiętasz, co  oznaczają? Na wszelki wypadek przypominam Ci ich znaczenie. Proszę, abyś przepisał(a) je do zeszytu.

      • Podmiot liryczny- osoba mówiąca w wierszu
      • Adresat liryczny- osoba, do której skierowane są słowa wiersza
      • Epitet- poetyckie określenie rzeczownika, np. czerwone maki
      • Porównanie- zestawienie dwóch elementów podobnych do siebie, najczęściej za pomocą słówka „jak”

      Oto kilka ćwiczeń, dzięki którym sprawdzisz, czy potrafisz posługiwać się poprawnie tymi pojęciami. Nie musisz przepisywać cytatów!

      1. „Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka

      w niewymierzonej krainie leży

      jest w każdym wiernym sercu Polaka”

      Dokończ zdanie: Adresatem lirycznym w wierszu pt. „Polska” jest ………….

      2. „Jeszcze Polska nie zginęła,

      kiedy my żyjemy,

      co nam obca przemoc wzięła,

      szablą odbierzemy”

      Odpowiedz na pytanie: Kto jest podmiotem lirycznym „Mazurka Dąbrowskiego”?

      3. „Szary skowronek,
      Wzbił się w obłoki,
      Dzwoniąc jak dzwonek,
      Z wieży wysokiej”

      Wypisz z wiersza dwa epitety wraz z rzeczownikami.

      4. „Pły­nie, wije się rzecz­ka
      Jak błysz­czą­ca wstą­żecz­ka,
      Tu się sre­brzy, tam gi­nie,
      A tam zno­wu wy­pły­nie.”

      Uzupełnij zdania: Rzeka została porównana do ……. . Rzeka i …….są do siebie podobne, ponieważ…..

      Dzisiejszych ćwiczeń nie musisz przesyłać.

      Informatyka

      Temat:  Skróty klawiszowe MS Word

      Nauczę się korzystać ze skrótów klawiaturowych podczas obsługi programu MS Word.

      Pliki zadaniowe  prześlij na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

       

      KLASA V

      Geografia

      Temat: Pustynie gorące

       

      https://epodreczniki.pl/a/pustynie/D1BSAZPPH

      Polecenie 2.1 z podsumowania  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

      Technika

      Temat: Wykonanie maseczki ochronnej.

      Cel: Czytam ze zrozumieniem instrukcje słowno-obrazkowe. Potrafię podczas pracy zadbać o bhp. Znam zasady bezpiecznego używania maseczek ochronnych jedno i wielokrotnego użytku. https://1drv.ms/b/s!AvtIwtulX4bEgkoN1H5JVLx5EPW2?e=M4c3TZ materiały: tkanina bawełniana - dwa kawałki materiału o wymiarach 25x15 cm, nożyczki, ołówek, linijka, gumki recepturki lub 30cm gumy odzieżowej szerokości około 5mm, igła, nitka. Instrukcja: W dniu dzisiejszym wykonamy maseczkę ochronną. W tym celu przejrzałam kilka stron i przygotowałam dla Was prezentację https://1drv.ms/b/s!AvtIwtulX4bEgkoN1H5JVLx5EPW2?e=M4c3TZ Na końcu prezentacji jest link do maseczki jednorazowej origami. Stosując się do opisu słowno-obrazkowego i zachowując bhp przystępujemy do wykonania pracy. Jeśli mam ocenić Waszą pracę to proszę przesłać kilka zdjęć jak pracowaliście nad projektem. Prace proszę przysyłać na gosia776@o2.pl Bardzo proszę o przesłanie wcześniejszych prac m.in. ozdoby wielkanocne i ćwiczenia. Pozdrawiam.

       

       

      Język angielski

       1. Proszę wpisać temat lekcji: What did you do yesterday?, otworzyć podręczniki na stronie 85, przeczytać informacje żółtej ramce, możne też zobaczyć animację. 

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania (Grammar Animations, Unit 6.3):

      https://edesk.pearson.pl/Home/ShowMaterial/17682?p=2545

      2. Następnie, proszę narysować ramkę, w której będą czasowniki nieregularne w formie bezokolicznika, w formie Past Simple (czas przeszły) oraz ich znaczenie:

      Tabela znajduje się w zakładce „Zdalne nauczanie” w menu po lewej stronie na stronie internetowej szkoły.

      Notatkę w zeszycie oraz wpisane czasowniki w ramce proszę przesłać na adres: ukow2007@gmail.com

      3. Proszę odszukać tych form przeszłych w dialogu na stronie 84 w podręczniku – zad. 3, str. 85. Można posłuchać (CD 3, ścieżka 8). Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/6

      Te czasowniki, ich formy przeszłe oraz ich znaczenie należy zapamiętać!

       

      Wdż

      Temat: Twój idol, twój autorytet.

      Co oznaczają słowa: idol, autorytet? Aby sprawdzić ich znaczenie, skorzystaj z poniższych linków. Możesz również zapytać o to osobę dorosłą.

      https://sjp.pwn.pl/sjp/idol;2465565.html

      https://sjp.pwn.pl/sjp/autorytet;2551342.html

      Przemyśl:

      Kto jest twoim autorytetem? Czy idol i autorytet to zawsze postać pozytywna i godna naśladowania?

      Jeśli chcesz, napisz do mnie, kto jest twoim autorytetem. Krótko uzasadnij wybór.

       

      KLASA VI

      Biologia

      Temat: Ssaki – ogólna charakterystyka.

       

      Przeanalizuj lekcję (przeczytaj tekst, oglądnij ilustracje, odpowiedz ustnie na polecenia pojawiające się w tekście – od 1 do 9) ze strony epodreczniki.pl https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk - Ssaki panują na lądzie.

      Następnie przepisz do zeszytu podsumowanie, które znajduje się pod tekstem i odpowiedz pisemnie na pytania 10.1, 10.2, 10.3.

      Zdjęcie notatki i rozwiązanych zadań prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      Na zakończenie wykonaj ćwiczenia interaktywne pod tekstem.

       

      Język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Poznajemy głównych bohaterów powieści pt; „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”.

      Głównymi, a zarazem tytułowymi bohaterami powieści R. Kosika są: Felix, Net oraz Nika.

      W oparciu o lekturę proszę, abyście zgromadzili informacje na temat tych postaci. Zapiszcie je krótko i zwięźle pod tematem lekcji.

       

      Poniżej macie propozycję zapisu zadania. Pomoże Wam ona w zaprezentowaniu grupy przyjaciół:

      FELIX:

      - nazwisko...................

      - przedstawienie postaci (rodzina, szkoła) ......................

      - wygląd...............................

      - charakter, sposób bycia …......................

      - zdolności i zainteresowania..................................

       

      NET:

      - nazwisko...................

      - przedstawienie postaci (rodzina, szkoła) ......................

      - wygląd...............................

      - charakter, sposób bycia…......................

      - zdolności i zainteresowania..................................

       

      NIKA:

      - nazwisko...................

      - przedstawienie postaci (rodzina, szkoła) ......................

      - wygląd...............................

      - charakter, sposób bycia …......................

      - zdolności i zainteresowania..................................

       

      Technika

      Temat: Wykonanie maseczki ochronnej.

      Cel: Czytam ze zrozumieniem instrukcje słowno-obrazkowe. Potrafię podczas pracy zadbać o bhp. Znam zasady bezpiecznego używania maseczek ochronnych jedno i wielokrotnego użytku. https://1drv.ms/b/s!AvtIwtulX4bEgkoN1H5JVLx5EPW2?e=M4c3TZ materiały: tkanina bawełniana - dwa kawałki materiału o wymiarach 25x15 cm, nożyczki, ołówek, linijka, gumki recepturki lub 30cm gumy odzieżowej szerokości około 5mm, igła, nitka. Instrukcja: W dniu dzisiejszym wykonamy maseczkę ochronną. W tym celu przejrzałam kilka stron i przygotowałam dla Was prezentację https://1drv.ms/b/s!AvtIwtulX4bEgkoN1H5JVLx5EPW2?e=M4c3TZ

      Na końcu prezentacji jest link do maseczki jednorazowej origami. Stosując się do opisu słowno-obrazkowego i zachowując bhp przystępujemy do wykonania pracy. Jeśli mam ocenić Waszą pracę to proszę przesłać kilka zdjęć jak pracowaliście nad projektem. Prace proszę przysyłać na gosia776@o2.pl   Bardzo proszę o przysłanie pozostałych prac m.in. ozdoby wielkanocne i ćwiczenia. Pozdrawiam.

       

      Zajęcia z wychowawcą

      Moi Drodzy!

      Za nami weekend majowy, wprawdzie nie był on tak długi, jak ostatnio, ale mam nadzieję, że spędziliście go w miłej  atmosferze. Warto przypomnieć sobie, że pierwsze dni maja, to dni świąteczne:

      - 1 Maja obchodzimy Święto Pracy. Zapytajcie Rodziców i Dziadków, jak w przeszłości świętowano ten dzień, jakie mają wspomnienia.

      - 2 Maja świętujemy Dzień Flagi RP. Nie zapominamy o naszych symbolach narodowych, które są ważne dla każdego Polaka. W tym dniu wywieszamy biało-czerwone flagi – jest to symbol naszej tożsamości narodowej.

      https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Flagi_Rzeczypospolitej_Polskiej

      https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c

      2 Maja to również Dzień Polonii i Polaków za granicą.

      - 3 Maja to święto kościelne „NMP Królowej Polski”. Pod takim wezwaniem jest kościół w Klimontowie i dlatego też w naszej parafii jest odpust w tym dniu.

      3 Maja to szczególna data w kalendarzu naszej historii. Jest to dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Była to druga na świecie (po Stanach Zjednoczonych) i pierwsza w Europie konstytucja, która miała ogromne znaczenie historyczne dla naszego kraju.

      https://wiadomosci.onet.pl/kraj/konstytucja-3-maja-wszystko-co-powinienes-wiedziec/xsxw0k

      Napiszcie, proszę jak świętowaliście te dni, czy pamiętaliście o wywieszeniu flagi na swoim domu, czy czas koronawirusa zmienił wasze plany, czy rozmawialiście ze starszymi na temat świętowania 1 Maja w przeszłości.

      Jeśli macie jakieś pytania lub problemy, proszę pisać na mój adres mailowy ukow2007@gmail.com lub na Messenger.

      Życzę Wam wytrwałości w nauce i chwil odpoczynku na świeżym powietrzu, bo pogoda zachęca do tego.

      Wasza wychowawczyni  

       

      KLASA VII

      Język polski

      Dzisiaj kontynuujemy lekcję poprzednią .

      Proszę wrócić do pytania zawartego w temacie lekcji : Balladyna – kobieta ambitna czy zbrodniarka?                                                                                                                                 

      Zastanówcie się nad odpowiedzią. Przyjmijcie stanowisko i sformułujcie tezę. W uzasadnieniu proszę przedstawić  dwa argumenty (może być więcej) , czyli dowody na poparcie przyjętego stanowiska.

      Zadanie proszę wykonać w następujący sposób:

       

      Teza  :.................................................

       

      Argument 1:........................................................................

       

      Argument 2:.......................................................................

       

      Zadanie proszę przesłać na adres: paliga.aga@gmail.com

       

      Fizyka

      Temat: Od czego zależy tarcie i opór powietrza 

      https://www.youtube.com/watch?v=wdUXSPnGMDs

      https://www.youtube.com/watch?v=pH6wkUAjbDY

      1. Przeczytaj tekst   str163
      2. Do zeszytu wykonaj doświadczenie 1,3,5  str 168

       

      Język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Talking about health and illnesses, przeczytać lub wysłuchać dialog What’s the matter? (part 1) na str. 74 w podręczniku (CD 3, ścieżka 15):

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/9

      2. Proszę przeczytać i wpisać do zeszytu wyrażenia z ramki „Health and illness” z tłumaczeniem do zeszytu (zad. 4, str. 74 w podręczniku).  Można skorzystać ze słowniczka na str. 77.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Następnie, proszę uzupełnić zdania w zad. 5, str. 74 w podręczniku, wykorzystując wyrażenia z ramki, sprawdzić odpowiedzi i wpisać do zeszytu cały dialog: 1. lie, What’s, 2. should, 3. How, appointment oraz zad. 6, str. 74.

      Wdż

      Temat: Jak się szybko i efektywnie uczyć?

      Jest to temat szczególnie ważny teraz, gdy samodzielnie organizujecie sobie pracę i naukę. Zagadnienia do przemyślenia:

      • Jakie metody przyswajania wiadomości najbardziej Ci odpowiadają?
      • Ile czasu dziennie poświęcasz na naukę?
      • Jak organizujesz sobie codzienne lekcje, czy masz ustalony stały rytm dnia?

       

      KLASA VIII

      Chemia

      Temat: Kwasy tłuszczowe – budowa, właściwości i zastosowanie.

       

      Przeczytaj  lekcję z podręcznika (strony 175 -180). Następnie przygotuj notatkę do zeszytu starając się odpowiedzieć na następujące pytania:

      1. Jakie kwasy karboksylowe nazwiemy tłuszczowymi?
      2. Napisz wzory trzech kwasów tłuszczowych;
      3. Czym różni się kwas stearynowy i palmitynowy od kwasu oleinowego?
      4. Jakie jest zastosowanie kwasów tłuszczowych?

      Następne rozwiąż pisemnie zadania 1-3 ze strony 180 podręcznika.

      Zdjęcie notatki i rozwiązań zadań prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      Geografia

      Temat:  Wielkie odkrycia geograficzne. (lekcja powtórzeniowa)

      https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-geograficzne/D15hl2bO3

      Praca domowa: Polecenie 4.1 oraz ćwiczenia 1, 2, 3. Wykonane prace proszę  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

      Język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Use of English, otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 41 i przypomnieć sobie zasady stopniowania przymiotników krótkich, długich (wielosylabowych) oraz nieregularnych.  Następnie proszę przeczytać notatkę o stopniowaniu przysłówków na stronie 41, zwracając szczególną uwagę na podane przykłady.

      2. Proszę wykonać zadanie 4, str. 42, w którym należy użyć wyrażenia as …..as, aby uzupełnić podane zadania. Dla przypomnienia często używanych konstrukcji gramatycznych: przymiotnik + enough, too + przymiotnik należy zapamiętać przykłady z wykonanego wcześniej zadania 2 i 3, str. 42 (podobne zadania są bardzo często na egzaminie).

      3. Bardzo proszę uzupełnić tabelę odpowiednimi formami przysłówków zad. 5, str. 42 oraz wykonać zadanie 6 i 7, str. 42, które opierają się na wiadomościach zebranych na stronie 41 (powtórzenie). 

      Więcej ćwiczeń w zadaniach interaktywnych:

      https://learningapps.org/6793442

      https://learningapps.org/8489837

       

      Język polski

      Klasa otrzymuje zadania za pośrednictwem grupy.

       

    • Zadania dla uczniów cz.XXIX
     • Zadania dla uczniów cz.XXIX

     • ŚRODA 6 maja

       

      KLASA IV

      język polski

      Temat: Czym są i czemu służą zdrobnienia?

      Proszę otworzyć podręcznik na stronie 161. W ramce „Zapamiętaj” znajduje się definicja zdrobnienia (czyli wyjaśnienie, co oznacza to słowo). Przepisz tę definicję do zeszytu.

      Przeczytaj wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Miasteczko”, a następnie wykonaj ćwiczenia 1 i 2 pod tekstem.

      Ćw.1- Do jakiego zwrotu znanego z baśni nawiązuje poetka? (Zastanów się, jak zaczynają się często baśnie.)

      Ćw.2- Czemu służą zdrobnienia w wierszu? (Na to pytanie odpowiedz na podstawie definicji z ramki, tam jest podanych kilka możliwości. Czy oznaczają coś małego, czy są to nazwy pieszczotliwe? A może zdrobnienia mają rozbawić czytelnika?)

      Następnie wykonaj ćwiczenia 20, 21, 22 i 23 ze strony 48 i 49 z zeszytu ćwiczeń.

      Na zakończenie zastanów się- jakie zdrobnienie swojego imienia lubisz najbardziej?

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: My week, powtórzyć nazwy dni tygodnia z poprzedniej lekcji (należy umieć pisać oraz wymawiać) oraz wykonać zadania interaktywne dla utrwalenia wiadomości:

      https://learningapps.org/3166590

      2. Następnie, proszę otworzyć podręcznik na stronie 85, przeczytać informacje na temat przysłówków częstotliwości stosowanych w czasie Present Simple – żółta ramka, str. 85 oraz wpisać do zeszytu notatkę zamieszczoną w zeszycie ćwiczeń na stronie 92, Lesson 6.3.

      Uwaga! Przysłówki częstotliwości (always – zawsze, usually – zwykle, often – często, sometimes – czasami, never – nigdy) stosujemy zwykle, gdy używamy czasu Present Simple i stawiamy je przed czasownikiem. Wyjątek stanowi czasownik „to be”, który stoi przed przysłówkiem częstotliwości.

      Można zobaczyć animacje. Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/ShowMaterial/17640?p=2542

      3. Proszę wykonać w zeszycie zad. 5 (ułożyć zdania z podanych wyrażeń, stawiając je w odpowiedniej kolejności) i 6 (wstawić odpowiednią formę czasownika w czasie Present Simple, a przysłówki częstotliwości wstawić w odpowiednie miejsce w zdaniach), str. 85.

      Zadanie proszę przesłać na adres:  ukow2007@gmail.com

       

      Plastyka

      Temat: Znaki złożone. Praca plastyczna „Twoje logo”

       

      Przeczytaj temat w podręczniku „Znaki złożone– strona 63. Następnie wykonaj pracę „Twoje logo” . Postępuj zgodnie z instrukcją ze strony 64 podręcznika.

       

      Zdjęcie swojej pracy prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      zajęcia z wychowawcą

      Moi drodzy, kwarantanna nie tylko pozbawiła Was możliwości chodzenia do szkoły, ale również uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach stara się to  dzieciom zrekompensować i organizuje dodatkowe zajęcia online. Co ciekawego proponują?

      • Zajęcia taneczne z panem Kamilem (zumba)
      • Tańce- kwarantańce prowadzone przez Panią Katarzynę Zydroń
      • Zajęcia „Natura w obrazach” prowadzone przez Pana Michała Molickiego

      A wszystko to bezpłatnie, bez konieczności wychodzenia z domu! Aby uczestniczyć w zajęciach, trzeba wejść na profil Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach na facebooku i sprawdzać na bieżąco ogłoszenia. Naprawdę warto, polecam!

      KLASA V

      Matematyka

      Temat:  Reguły kolejności wykonywania działań.

      Przeczytaj i przeanalizuj zawartość ramki w podręczniku str.230.

      Zobacz film: https://www.youtube.com/watch?v=2uIkGk97g_8

      Wybierz po dwa przykłady z zadania 1, 2, 3, 4, 5 z podręcznika str.230.

      Obliczenia zapisz do zeszytu i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Muzyka

      Temat: Wielcy polscy kompozytorzy – Karol Szymanowski.

       

      Obejrzyj krótki filmik przedstawiający „w pigułce”, życie i twórczość Karola Szymanowskiego.

      https://www.youtube.com/watch?v=ecOapqWYOws . Sporządź w zeszycie krótką notatkę o tym wielkim, polskim kompozytorze.

       

      Zdjęcie notatki wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

      język polski

      Proszę wykonać ćwiczenia 109-113 ze strony 166-168 w zeszycie ćwiczeń.

      Pomogą Wam one  utrwalić wiadomości na temat dopełnienia.

      Zdjęcia wykonanych ćwiczeń proszę przesłać na adres: paliga.aga@gmail.com

      wf

      Wykonaj rozgrzewkę 4 min.

      Dziś wykonaj gimnastykę poranną. Ćwiczenia można wykonywać nawet codziennie lub w wolnym czasie wolno i dokładnie.

      https://ewf.h1.pl/student/?token=g5XA2zMbjKYPM7EE6HE7VAXKsTGXoYpliJ0fhoE1R4RUwTWOSy

      KLASA VI

      matematyka

      Rozwiąż zad. jeśli potrafisz str. 166 zad. 16,17, 18, 22 i prześlij mojego maila ekocierz@wp.pl

      język angielski

      1. Proszę powtórzyć wiadomości o tworzeniu i użyciu czasu Present Perfect z poprzednich lekcji oraz zadania, które były do wykonania. Dzisiaj zajmiemy się przeczeniami do czasu Present Perfect. Proszę wpisać notatkę do zeszytu:

      Przeczenia w czasie Present Perfect tworzymy przez dodanie słówka not do operatorów have lub has.

      Budowa zdania przeczącego:

      Podmiot (I/you/we/they) + have + not (haven’t) + III forma czasownika  + … (reszta zdania).

      dla 3 osoby l. poj.:

      Podmiot (he/she/it) + has + not (hasn’t) + III forma czsownika + … (reszta zdania).

      2. Następnie, proszę jeszcze raz bardzo uważnie przeczytać żółtą ramkę w podręczniku, str. 83 oraz wpisać do zeszytu te przykłady. Dla utrwalenia zasad tworzenia tego czasu, proszę prześledzić materiał filmowy, szczególnie o tworzeniu zdań przeczących w 2 części filmu:

      https://www.youtube.com/watch?v=O72HBnvQys8

       3. Teraz otwieramy zeszyty ćwiczeń na stronie 51 i wykonujemy zad. 2 i 3, dla chętnych jest zad. 4. Proszę pamiętać o formach skróconych do operatorów:  haven’t/hasn’t. Wykonane zadania proszę przesłać na adres: ukow2007

       

      Plastyka

      Temat: Język mody językiem porozumienia między ludźmi.

       

      Zaprojektuj nakrycie głowy opowiadające o tobie … z przymrużeniem oka. Może to być rysunek ale może to być również nakrycie głowy, w którym wykonasz sobie zdjęcie.

       

      Zdjęcie swojej pracy lub stylizacji prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      historia

      Temat: Lekcja powtórzeniowa- dział V „Polska w XVIII wieku”.

      Powtórz materiał z tego działu (podręcznik strona 170-196).

      Przeczytaj uważnie podsumowanie.

      Pracując, zwracaj uwagę na mapki, ilustracje, ryciny, teksty źródłowe.

      Bardzo proszę, aby każdy uczeń klasy VI przysłał mi zdjęcie z zeszytu do historii. Na zdjęciu ma się znajdować notatka dotycząca jednego wybranego tematu z historii, który opracowaliście samodzielnie podczas nauki zdalnej. Nie dotyczy to uczniów, którzy już wcześniej przesłali zadania. Pozostałe notatki zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły, proszę więc zachować zeszyt do kontroli. Zdjęcie przesyłamy na adres martapasternak02@gmail.com

       

      KLASA VII

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Balladyna – kobieta ambitna czy zbrodniarka?

       

      Przywołując postać Balladyny, na myśl nasuwa się wiele różnych określeń. Wiecie już, jaką postawę przyjmuje bohaterka w różnych sytuacjach,jak zachowuje się w stosunku do innych, najbliższych jej osób.                          Nie cofała się przed kolejnymi morderstwami, aby dojść na szczyt władzy i zyskać powszechne uznanie.

      Zapiszcie pod tematem lekcji poniższą notatkę:

      Balladyna złamała zasady moralne i dopuściła się zbrodni. Kierowała się  nienawiścią , kłamstwem i podstępem. Pragnienie zdobycia uznania, wygórowana ambicja,a także  żądza władzy sprawiły, że bohaterka nie potrafiła poprzestać na jednym sukcesie.  Jedna zbrodnia  bohaterki pociąga za sobą kolejne. Jej decyzje i działania stały się przyczyną wielu tragicznych wydarzeń.

       

      Pracując z lekturą przypomnijcie sobie w jakich okolicznościach Balladyna wypowiada następujące słowa:

      „Powieście obu rycerzy burmistrzów na dzwonie wieży zamkowej”.

       

      „Rankiem głos sumienia nudzi, Nad wieczorami dręczy i przeraża, A nocą ze snu okropnego budzi...”

       

      „Już przeszłość zamknięta w grobach. Ja sama panią tajemnicy. Każcie wojennym brańcom rozkuć pęta”.

       

      „Jest Bóg...Zapomnę, że jest. Będę żyła jakby nie było Boga”.

       

      Przepiszcie do zeszytu przytoczone cytaty i napiszcie przy każdym z nich, w jakiej sytuacji Balladyna wypowiedziała  te słowa i o jakich cechach bohaterki  one świadczą.

      Zachęcam, abyście sami także wyszukali przykłady innych cytatów, które  określają cechy bohaterki. Swoje przykłady również zanotujcie.

       

      matematyka

      Wykonaj ćwiczenie ze str. 273 i 274 poprzedzone przykładami

       

      muzyka

      Temat: Viva la musica – od prehistorii do średniowiecza.

       

      Oglądnij film przedstawiający krótką historię muzyki od prehistorii do średniowiecza. https://www.youtube.com/watch?v=8pZWJkfZkAw

      Przygotuj krótką krzyżówkę (około 5 haseł), która dotyczyć będzie treści przedstawionych w filmie.

      Zdjęcie krzyżówki wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com.

       

      chemia

      Temat: Stężenie procentowe roztworu.

       

      Przeczytaj tekst z podręcznika (strony 180 – 184 – do podrozdziału „Rozcieńczanie roztworu”). Sporządź notatkę do zeszytu. Zamieść w niej odpowiedzi na następujące pytania:

      1. Co to jest stężenie procentowe?
      2. Jakim wzorem wyraża się stężenie procentowe?
      3. Co to znaczy, że roztwór jest 10%?

      Przeanalizuj przykład ze strony 181 i 183. 

      Następnie rozwiąż w zeszycie zadania:

      1. Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego w wyniku rozpuszczenia 20 g soli kuchennej w 180 g wody.
      2. Jakie jest stężenie procentowe roztworu, jeżeli w 500g roztworu znajduje się 65g substancji rozpuszczonej.

      Zdjęcie notatki i rozwiązanych zadań prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      KLASA VIII

      język polski

      Uczniowie otrzymują zadania za pośrednictwem grupy klasowej.

       

      matematyka

      Oglądnij filmik i rozwiąż zad. przykładowe str. 243 - 245 dotyczące liczby (pi).

      Okrąg, koło, liczba

      https://www.youtube.com/watch?v=lcOkwOcvkow

       

      biologia

      Temat: Tolerancja ekologiczna. Skala porostowa.

       

      Przeczytaj tekst z podręcznika do biologii (strony 144 -150). Odpowiedz pisemnie na pytanie 1 ze strony 150.  Obejrzyj również film „Czego nie wiecie o porostach” - https://www.youtube.com/watch?v=IKjAq1vLFA4

       

      Zdjęcie wykonanego w zeszycie zadania prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com.

       

      religia

      Temat: Modlitwa Pańska jako program drogi chrześcijańskiej.

                Z Maryją wielbimy Pana Jezusa – nabożeństwa majowe.

       

      Przeczytaj z podręcznika temat 47. W zeszycie napisz, jak rozumiesz słowa św. Tomasza

      z   Akwinu: ,,Ojcze nasz jest najdoskonalszą modlitwą”.

      Odpowiedź  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      „Pater noster”: https://www.youtube.com/watch?v=wTCOafSGBYo,

      a tak modlił się Pan Jezus( j. aramejski): https://www.youtube.com/watch?v=ARH2N-7BaqI

      Wybierz się dziś na Jasną Górę: https://www.youtube.com/watch?v=ZwX-Mm2Qwv0

      Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronawirusa – Litania Loretańska

      https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

       

      wf

      Wykonaj rozgrzewkę 5 min.

      Gimnastyka rano przed lekcjami 

      https://ewf.h1.pl/student/?token=g5XA2zMbjKYPM7EE6HE7VAXKsTGXoYpliJ0fhoE1R4RUwTWOSy

       Koordynacja w wolnym czasie przed wieczorem

      https://ewf.h1.pl/student/?token=uULFkSQT7Bm6zosftoFTcxHvgm48XE36rfaIa2spoE3HKOvmaY

       

       

       

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.XXVIII
     • Zadania dla uczniów cz.XXVIII

     • WTOREK 5 maja

       

      Kl. 0 Język angielski

      B.  Powiedz „Hello lub Good morning” do osoby, która jest z Tobą oraz zapytaj „How are you?” (jak się masz?).

      Odpowiedź:  „I am fine, thank you!” (Dobrze, dziękuję!) – ćwiczenie powtórzeniowe.

      Posłuchaj piosenki i staraj się śpiewać razem z nagraniem:

      https://www.youtube.com/watch?v=Jg_bhqAZft8

      Posłuchaj piosenki „My Family” – moja rodzina i postaraj się zapamiętać nazwy członków rodziny:

      https://www.youtube.com/watch?v=Jg_bhqAZft8

      https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao

      Narysuj swoją Rodzinkę na kartce papieru i postaraj się nazwać członków swojej rodziny po angielsku.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      Kl. I język angielski

      1. Bardzo proszę posłuchać piosenki dwa razy i starać się śpiewać razem z nagraniem:

      https://www.youtube.com/watch?v=6PsjGTXd7Hk

      2. Proszę, aby dzieci otworzyły zeszyty ćwiczeń na stronie 56 i wykonały zad. 9 i zad. 10 w celu powtórzenia wiadomości z poprzednich lekcji.

      3. Następnie, proszę zrobić zadanie 11 i 12, str. 57 według instrukcji.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      Kl. II język angielski

      1. Proszę powtórzyć słówka i zadania z poprzedniej lekcji, zobaczyć animację filmową i postarać się zapamiętać więcej słówek:

      https://www.youtube.com/watch?v=YC1HfRDWwQQ

      https://www.youtube.com/watch?v=qh-H7c1VSgw

      2. Następnie, proszę otworzyć zeszyt i wpisać słownictwo do zeszytu:

      mountain – góra, river – rzeka, field – pole, forest - las, town – miasteczko, lake – jezioro oraz zrobić zadanie 1 I 2, str. 50 w zeszycie ćwiczeń (wyrażenie There’s znaczy jest, znajduje się).

      3. Bardzo proszę narysować krajobraz i podpisać te elementy, które macie zapisane w zeszycie (słownictwo powyżej, w punkcie 2). Rysunek z podpisami należy przesłać do sprawdzenia na adres: ukow2007@gmail.com

       

      Klasa IV

      język polski

      Temat: Układamy baśń.

      Moi drodzy, wiecie już, jakie są charakterystyczne cechy baśni. Przypomnijmy je (nie musicie przepisywać do zeszytu):

      • Nieokreślony czas i miejsce akcji (Dawno, dawno temu… Za górami, za lasami…)
      • Powtarzające się postacie realistyczne (sieroty, rycerze, księżniczki)
      • Fantastyczne postacie i zdarzenia (smoki, krasnoludki, czarownice, wróżki)
      • Magiczne przedmioty (różdżka, latający dywan)
      • Kontrastowi bohaterowie (dobry i zły, mądry i głupi, leniwy i pracowity)
      • Przyroda posiada ludzkie cechy
      • Dobro zostaje nagrodzone, a zło ukarane
      • Szczęśliwe zakończenie
      • Pouczenie (morał) dla czytelnika

      Jak Wam się wydaje, czy wymyślenie własnej baśni jest trudne?

      Proponuję Wam, abyście spróbowali swoich sił. Postarajcie się ułożyć i zapisać własną baśń. Nie musi być długa. Nadajcie jej tytuł.

      Pamiętajcie, aby zacząć od akapitu. Nie zapominajcie o kropkach i przecinkach. Piszcie poprawnie, bez błędów ortograficznych.

      Wiem, że to nie jest łatwe zadanie, ale myślę, że sobie poradzicie. Powodzenia!

      matematyka

      Temat: Jednostki pola: mm2, cm2, m2. Pole kwadratu.

      Przeczytaj i przeanalizuj przykłady i zawartość ramki w podręczniku str.238 i 239.

      Zobacz film : https://www.youtube.com/watch?v=b7npHmoV-AE

      W zeszycie narysuj kwadrat o boku długości 7cm. podziel go mniejsze kwadraty o boku

      długości 1cm. Ile powstało kwadratów o boku długości 1 cm w całej figurze?

      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.74 i 75.

      Wypełnione strony z zeszytu ćwiczeń  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      historia

      Zapoznaj się z tematem lekcji „W laboratorium wielkiej uczonej” (podręcznik strona 134-137)

      Zwróć uwagę na postać Marii Skłodowskiej Curie.

      Przeglądnij wszystkie zdjęcia i ilustracje.

      Zadanie

      Strona 137 ćw.2   Przedstaw najważniejsze osiągnięcia naukowe Marii Skłodowskiej Curie. Notatkę zapisz w zeszycie.

      Bardzo proszę, aby każdy uczeń klasy IV przysłał mi zdjęcie z zeszytu do historii. Na zdjęciu ma się znajdować notatka dotycząca jednego wybranego tematu z historii, który opracowywaliście dotychczas samodzielnie podczas nauki zdalnej. Nie dotyczy to uczniów, którzy już wcześniej przesłali zadania. Pozostałe notatki zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły, proszę więc zachować zeszyt do kontroli. Zdjęcie przesyłamy na adres martapasternak02@gmail.com

      wf

      Wykonaj rozgrzewkę 3 min.

      Ćwicz ok. 35 min https://wordwall.net/pl/resource/916647/wychowanie-fizyczne

      https://wordwall.net/pl/resource/921627/wf-w-domu-%C4%87wiczenia-wzmacniaj%C4%85ce-cz2

      Klasa V

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Pizza delivery dog, przeczytać lub wysłuchać dialog na stronie 84 w podręczniku. Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania (CD 3, ścieżka 7):

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/6

      2. Następnie proszę wpisać słówka do podrozdziału 6.3, str. 89 do zeszytu i wybrać prawidłową odpowiedź zgodnie z dialogiem – zad. 2, str. 84 w podręczniku. Zdania należy wpisać do zeszytu.

      3. Proszę przetłumaczyć dialog (str. 84 „Pizza delivery dog”) ustnie, zwracając uwagę na czynności, które były wykonywane w przeszłości.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Dopełnienie – nieznana nam dotąd część zdania.

       

      Dzisiaj poznacie dopełnienie.

      Proszę, abyście obejrzeli krótki filmik, który zawiera najważniejsze objaśnienia dotyczące dopełnienia:

       

      https://www.youtube.com/watch?v=kn0d4IaPi9g

       

      Po obejrzeniu materiału otwórzcie podręczniki na str. 278 – 279, gdzie znajdują się ramki Zapamiętaj! Proszę zapoznać się z ich treścią i przepisać  je do zeszytu.

      Następnie, wykorzystując zdobyte wiadomości, proszę wykonać w zeszycie zad.2, str.278 oraz zad.4 ,str.279.

       

      Religia

      Temat: Dobry pasterz”- św. Stanisław ze Szczepanowa.

      Przeczytaj z podręcznika tematy 59. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu.

      Wypełnione strony z zeszytu ćwiczeń  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz film o św. Stanisławie: https://www.youtube.com/watch?v=3q8RG7sHvb0

      Zaśpiewaj pieśń: ,, Chwalcie łąki umajone”

      https://www.youtube.com/watch?v=RIacLGAz_II

      Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronowirusa – Litania Loretańska

         https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

       

      informatyka

      Lekcja 4. Scratch – liczenie jabłek

       

      https://www.youtube.com/watch?v=HI61Yavz-mY

       

      Plik z wykonanego ćwiczenia proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messegera

      Klasa VI

      język polski

      Proszę nie zapisywać tematu lekcji. Dzisiaj kontynuujemy lekcję poprzednią.

       

      Narysujcie w zeszycie tabelkę i uzupełnijcie ją przykładami z lektury „Felix, Net i Nika...”

      Wzór tabelki znajduje się w zakładce „Zdalne nauczanie” na stronie internetowej naszej szkoły,  w menu po lewej stronie.

      Pod wypełnioną tabelą zapiszcie wniosek:

      Książka pt: „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” łączy w sobie cechy różnych odmian powieści.

      Wypełnioną tabelę proszę przesłać na adres: paliga.aga@gmail.com

      Geografia

      Lekcja 1. Niemcy – przemiany przemysłu

       

      Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 144 oraz z e – podręcznika

      https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-niemiec/DFdSsfbAK

      Wykonaj zadania na końcu e – lekcji, zdjęcia prześlij na Messengera lub na pocztę geoo@interia.pl

      Religia

      Temat: Majówki-„ i co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję”.

       Życie oddane za Boga i Ojczyznę.

      Przeczytaj z podręcznika tematy 59 i 47. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tych tematów.

      Wypełnione strony z zeszytu ćwiczeń  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz film o Jasnej Górze: https://www.youtube.com/watch?v=ZwX-Mm2Qwv0

      Zaśpiewaj pieśń: ,,Była cicha i piękna jak wiosna": https://www.youtube.com/watch?v=6tY9OimUpoc

      lub ,, Chwalcie łąki umajone”

      https://www.youtube.com/watch?v=RIacLGAz_II

        Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronawirusa – Litania Loretańska

         https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

      wf

      Wykonaj  rozgrzewkę 5 min.

      https://ewf.h1.pl/student/?token=I2U6lvdvr4vzbUktfzTXal7hSG489SQGfASgGi7cWAb82eugwE

      Ćwicz dokładnie Okło 35- 40 min z małymi przerwami.

       

      Klasa VII

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Co wydarzyło się podczas zbierania malin? - redagowanie opisu przeżyć wewnętrznych.

       

      Wciel się w rolę Aliny i zredaguj opis jej przeżyć, związany z wydarzeniami, które miały miejsce w czasie zbierania malin przez siostry.

      Wykonane zadanie proszę przesłać na adres: paliga.aga@gmail.com

      Geografia

      Lekcja 1. Rola usług w gospodarce Polski

       

      Proszę o realizację lekcji z e-podręcznika:

       

      https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6No

       

      Zdjęcia wykonanych zadań na końcu e - lekcji prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

      Historia

      Zapoznaj się z tematem lekcji „Świat u progu wojny” (podręcznik strona 198-203).

      Zwróć uwagę na daty: 1925, 1936, 1938 (zapisz w zeszycie, co się wtedy wydarzyło)

      Wyjaśnij pojęcia: system wersalski, pakt antykominternowski, pakt trzech (Berlin, Rzym, Tokio)

      Zadanie

      Strona 203 zad.2 (Omów i oceń politykę Francji i Wielkiej Brytanii wobec Niemiec w latach 1936-1939.)

      Bardzo proszę, aby każdy uczeń klasy VII  przysłał mi zdjęcie z zeszytu do historii. Na zdjęciu ma się znajdować notatka dotycząca jednego wybranego tematu z historii, który opracowywaliście dotychczas samodzielnie podczas nauki zdalnej. Nie dotyczy to uczniów, którzy już wcześniej przesłali zadania. Pozostałe notatki zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły, proszę więc zachować zeszyt do kontroli. Zdjęcie przesyłamy na adres martapasternak02@gmail.com

      wf

      Wykonaj rozgrzewkę 5 min.

      Dziewczęta link https://ewf.h1.pl/student/?token=I2U6lvdvr4vzbUktfzTXal7hSG489SQGfASgGi7cWAb82eugwE

      Chłopcy link

      https://ewf.h1.pl/student/?token=09QYlYE4IfkmQDqvQlTsGKD8JMjZG8KF7JcMffDLGGkn8M2DCI

      Plastyka

      Temat: Muzea w Krakowie – Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK.

       

      Zapraszam Was na…wycieczkę. Znajdziemy się w Krakowie na ulicy Lipowej , w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Zwiedzimy wystawę „Kolaż z łasiczką” – adres wirtualnego zwiedzania - http://q.mocak.pl/jiri-kolar/ . Proszę oglądnijcie wszystkie dzieła tam przedstawione. Następnie wybierzcie to, które spodobało wam się najbardziej i napiszcie kilka zdań na jego temat, wg. planu:

      1. Autor;
      2. Tytuł;
      3. Technika wykonania;
      4. Gdzie obecnie się znajduje;
      5. Co spowodowało, że wybraliście właśnie to dzieło.

       Opis dzieła prześlijcie na adres  jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa VIII

      język polski

      Uczniowie otrzymują zadania za pośrednictwem grupy klasowej.

      język angielski

      1. Proszę  wpisać temat lekcji:  We are writing an invitation. Otwieramy zeszyty ćwiczeń na stronie 37 i najpierw wykonujemy zadanie 1, w którym należy uzupełnić każdą lukę brakującym fragmentem wypowiedzi.

      2. Proszę przypomnieć sobie zasady pisania zaproszenia i przeczytać notatkę na temat redagowania zaproszenia (str. 37), w którym należy podać podstawowe informacje: czas i miejsce wydarzenia (imprezy), obowiązujący strój, prezenty czy tradycje związane z zdanym świętem. Następnie, proszę połączyć fragmenty zdań z ich zakończeniami, aby powstały logiczne zdania (zad. 1, str. 37).

      3. Należy napisać samodzielnie zaproszenie, uwzględniając podane informacje w zadaniu 3, str. 37. Wypowiedź pisemna powinna zawierać od 60 do 120 słów i należy ją przesłać na adres  ukow2007@gmail.com.

      Przypominam, że zadania wskazane do przesyłania są sprawdzane, oceny będą wpisane do dziennika i będą brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej. Bardzo proszę o terminowe przesyłanie zadań.

      Fizyka

      Powtórzenie działu „Magnetyzm”.

      informatyka

      Lekcja 2. Tworzenie filmu

       

      Proszę o realizację z tematu z e – podręcznika

      https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-filmu/D6fJKS1Fn

      Wykonane ćwiczenie nr 1 prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.XXVII
     • Zadania dla uczniów cz.XXVII

     • PONIEDZIAŁEK 4 maja

       

      Klasa I    (zadania z religii na ten tydzień)

       

      Temat: W maju oddajemy cześć Maryi, Matce Jezusa..

       

      Posłuchaj Ewangelii: https://www.youtube.com/watch?v=evtXRQfzaa4

      Zobacz film o Jasnej Górze: https://www.youtube.com/watch?v=ZwX-Mm2Qwv0

      Zaśpiewaj pieśń: ,, Chwalcie łąki umajone" https://www.youtube.com/watch?v=3IZDKy9qq2E

      Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronowirusa – słowami Litanii Loretańskiej

      https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

      Jeżeli chcesz i masz taką możliwość możesz przesłać zdjęcie zadania na e- mail: dominika2000@o2.pl

       

      Serdecznie pozdrawiam. Edyta Trętko

       

      Klasa III

       1. Proszę, aby dzieci przypomniały sobie słownictwo z poprzedniej lekcji – Unit 6, otworzyły zeszyty ćwiczeń na stronie 43 i wykonały zadanie 3 zgodnie z instrukcją oraz uzupełniły wyrażenia w zad. 4, str. 43, wykorzystując słownictwo z Rozdziału 6 zapisane wcześniej w zeszycie.

      2. Następnie, proszę przypomnieć sobie nazwy dni tygodnia z poprzedniego rozdziału, zobaczyć animację i śpiewać razem z nagraniem:

      https://www.youtube.com/watch?v=LIQsyHoLudQ

      3. Proszę zrobić zadanie 5 i 6, str. 44, aby utrwalić poznane słownictwo.

      Klasa IV

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Bajkowe wiersze Jana Brzechwy.

      Na stronie 173 w Waszych podręcznikach znajduje się wiersz Jana Brzechwy pt. „Na wyspach Bergamutach”. Przeczytaj ten wiersz głośno i wyraźnie oraz wysłuchaj piosenki z filmu pt. „Akademia Pana Kleksa”.

      https://www.youtube.com/watch?v=H9Qr9b3hycQ

      Na podstawie wiersza odpowiedz na pytania:

      • Co niezwykłego można zobaczyć na wyspach Bergamutach?
      • Gdzie leżą te wyspy?

      Przeczytaj notatkę o autorze wiersza (strona 174). Zapisz w zeszycie kilka zdań o tym pisarzu, zapisz także przykładowe tytuły napisanych przez niego wierszy i powieści (postaraj się znaleźć w internecie więcej tytułów niż podano w podręczniku).

      A teraz najważniejsze!

      Naucz się na pamięć wiersza „Na wyspach Bergamutach” albo innego, dowolnie wybranego wiersza Jana Brzechwy. Poproś, aby ktoś z rodziny nagrał Twoją recytację. Prześlij do mnie filmik. Masz na to czas do niedzieli (10 maja).

      Byłoby najlepiej, gdyby każdy uczeń nauczył się innego wiersza. Macie ze sobą kontakt telefoniczny i internetowy, spróbujcie tak się umówić, aby wiersze się nie powtarzały.

      Jeśli będziecie mieli techniczne problemy z wykonaniem  zadania, proszę mi to zgłosić.

       

      PRZYRODA

      Temat: Sposoby odżywiania się organizmów.

       

      Przeczytaj tekst w podręczniku- strony 165-167. Obejrzyj ilustracje. Odpowiedź pisemnie na pytania 1-3 ze strony 167.  Następnie wykonaj ćwiczenia 1 – 5 w zeszycie ćwiczeń (str. 86 - 87).. Zdjęcie wykonanych zadań w zeszycie i ćwiczeń  z zeszytu ćwiczeń wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com.

       

      RELIGIA

      Temat: Częstochowa- niezwykła wycieczka.

      Przeczytaj z podręcznika temat 56. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu.

      Wypełnione strony z zeszytu ćwiczeń  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz film o Jasnej Górze: https://www.youtube.com/watch?v=ZwX-Mm2Qwv0

      Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronowirusa –

      łącząc się duchowo z Jasną Górą w czasie Apelu Jasnogórskiego o godz.21:

      https://www.youtube.com/watch?v=WT9sf19k-Nk

      lub słowami Litanii Loretańskiej

      https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

       

      MUZYKA

      Temat: Muzyka w dobrej formie. Formy muzyczne: kanon i rondo.

       

      Przeczytaj tekst z podręcznika (strona 112). Następnie wysłuchaj trzech przykładów muzycznych:

      1. S. Mercadante Rondo Russo z Koncertu fletowego e-moll https://www.youtube.com/watch?v=2olVsTXDPfw
      2. D. Kabalewski Galop

      https://www.youtube.com/watch?v=TkiGTCSCDBA

      1. C.Saint-Saens Słoń z cyklu Karnawał zwierząt https://www.youtube.com/watch?v=ug8hCAyBaqg

      Po wysłuchaniu, określ jaką mają formę i narysuj odpowiednie wzory. Poszczególne części możesz oznaczyć kwiatami (podobnie jak w podręczniku) lub innymi rysunkami.  Zdjęcie rysunku prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com .

       

      Klasa V

      MATEMATYKA  

      Rozwiąż zadania z podręcznika str.228 zad.33 i 34 oraz zadania ,, Co umiem?” (1,2,3 i 4 str.228).

      Wykonane zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

       

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Dlaczego warto przeczytać „Katarynkę”?

       

      Nowela B. Prusa, chociaż jest krótkim opowiadaniem, skłania do myślenia nad ludzkim losem.  Przekonaliście się , że  uczy wrażliwości oraz bezinteresowności i ofiarności. Są to wartości ważne dla każdego człowieka. Każdy zasługuje przecież na godne życie, troskę.

       

      Napiszcie pod tematem lekcji krótki list, w którym zachęcicie innych (np. kolegę/koleżankę) do przeczytania „Katarynki”.

      W swojej wypowiedzi zwróćcie uwagę na aktualność problematyki poruszonej w utworze. Pamiętajcie o elementach listu,  pisowni zwrotów grzecznościowych.

      Zadanie prześlijcie na adres: paliga.aga@gmail.com

       

      HISTORIA

      Temat „Sprawdź się”, podręcznik strona 176.

      Na tej stronie znajdują się zadania i polecenia do wykonania.

      Przeczytaj każde zadanie i zaznacz właściwe odpowiedzi.

      Zapoznaj się z postacią kronikarza Wincentego Kadłubka.

       

      Bardzo proszę, aby każdy uczeń klasy V przysłał mi zdjęcie z zeszytu do historii. Na zdjęciu ma się znajdować notatka dotycząca jednego wybranego tematu z historii, który opracowaliście  samodzielnie podczas nauki zdalnej. Nie dotyczy to uczniów, którzy już wcześniej przesłali zadania. Pozostałe notatki zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły, proszę więc zachować zeszyt do kontroli. Zdjęcie przesyłamy na adres martapasternak02@gmail.com

       

      PLASTYKA

      Temat: Sztuka średniowiecza.

       

      Oglądnij film  https://www.youtube.com/watch?v=TehdTAU6Ggc . W trakcie oglądania wykonaj krótką notatkę do zeszytu. Zdjęcie notatki prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa VI

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Jakie gatunki powieści kryje w sobie utwór R. Kosika pt. „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”?

       

      Zapiszcie pod tematem poniżej zamieszczoną notatkę:

      Książka R. Kosika jest powieścią. Jest to dłuższy utwór narracyjny, w którym występuje wiele wątków i wielu bohaterów. Występują też dialogi i opisy. Świat przedstawiony składa się z elementów rzeczywistych, prawdopodobnych i fantastycznych.

       

      Proszę na podstawie utworu wypisać  przykłady z lektury,  dotyczące:

      - elementów rzeczywistych

      - elementów prawdopodobnych

      - elementów fantastycznych

      (Będą to wydarzenia, postacie , miejsca.)

       

      Przypominam, że elementy rzeczywiste to te, które istnieją w realnym świecie.                               Elementy prawdopodobne to takie, które mogłyby się zdarzyć, lecz nie mamy dowodów, że tak było naprawdę.

      Elementy fantastyczne to te, których nie spotkamy w naszym świecie.

      MATEMATYKA

      Korzystając z tabeli str. 164 rozwiąż zad. 5 i 6 str. 164.

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Serving and eating food, powtórzyć zasady tworzenia czasu Present Perfect z poprzedniej lekcji oraz czasowniki w 3 formach z ramki (zad. 6, str. 83).

      2. Proszę wpisać odpowiednie formy  czasowników podanych w nawiasach w czasie Present Perfect zgodnie z budową czasu (podmiot + have/has + III forma czasownika + ….) – zad. 7, str. 83 w podręczniku. Zadanie należy przesłać do sprawdzenia na adres: ukow2007@gmail.com

      3. Następnie, czytamy słówka w niebieskiej ramce obok i zapamiętujemy ich znaczenie (sprawdzić, czy są wpisane do zeszytu z tłumaczeniem), można posłuchać nagrania (CD 3, 3) oraz robimy zad. 1, str. 51 w zeszycie ćwiczeń.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1386

       

      INFORMATYKA

      Temat : Orzeł czy reszka?

       

      Dowiesz się jak użyć funkcji „LOS” w Excelu

      https://www.youtube.com/watch?v=Hk3gxTKSVWw

      Zdjęcia z zadania lub plik z zadaniem prześlij na e- mail: geoo@interia.pl lub Messengera

       

      Klasa VII

      MATEMATYKA

      Na podstawie przykładów ze str. 271 i 272 wykonaj ćw. str. 271 i 272.

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Droga Balladyny do władzy.

      Proszę zapisać pod tematem lekcji poniższe zdanie:

      Droga Balladyny do władzy jest splotem różnych wydarzeń: zarówno przypadkowych, jak też zaplanowanych.

      Następnie na podstawie lektury  zapiszcie w punktach wydarzenia, które sprawiły, że Balladyna została królową.

       

      Przypominam o czytaniu „ Zemsty” A. Fredry.

       

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Symptoms and illnesses, wpisać wyrażenia z ramki na str. 73 z tłumaczeniem do zeszytu. Można posłuchać (CD 3, ścieżka 11). Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/9

      2.  Proszę uzupełnić zdania w zad. 5, str. 73, wykorzystując wyrażenia podane w ramce.

      Więcej ćwiczeń leksykalnych w zadaniu interaktywnym:

      https://learningapps.org/9245848

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Teraz otwieramy zeszyt ćwiczeń i robimy zad. 1 i 2, str. 69. Warto zainstalować na swojej komórce czytnik kodów QR i odsłuchać zadanie 3 i 4, str. 69 w zeszycie ćwiczeń.

      Wykonane zadania proszę przesłać na adres  ukow2007@gmail.com

       

      INFORMATYKA

      Temat : Cyfrowa obróbka fotografii

       

      Dowiesz się w jaki sposób obrabiać zdjęcia za pomocą programu GIMP

      https://epodreczniki.pl/a/cyfrowa-obrobka-fotografii/DPxRp58M7

      Zdjęcia z wykonach ćwiczeń lub pliki zadaniowe proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

       

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Temat: Co to jest cyberprzemoc?

       

      W trakcie kwarantanny nasze życie przeniosło się do świata wirtualnego. Również tam czekają na nas różne zagrożenia. Zobacz film  o tym, co to jest cyberprzemoc -  https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

       

      Klasa VIII

      JĘZYK POLSKI

      Uczniowie otrzymują tematy i zadania w osobnych plikach za pośrednictwem grupy klasy VIII.

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. od 1-8 ze str. 242.

      HISTORIA

      Temat z podręcznika „Sprawdź się”, strona 196-198.

      Na tej stronie znajdują się zadania i polecenia do wykonania. Przeczytaj każde zadanie i zaznacz odpowiedzi. Zwróć uwagę na zdjęcia i tekst źródłowy.

      Bardzo proszę, aby każdy uczeń klasy VIII przysłał mi zdjęcie z zeszytu do historii. Na zdjęciu ma się znajdować notatka dotycząca jednego wybranego tematu, który opracowaliście  samodzielnie podczas nauki zdalnej. Nie dotyczy to uczniów, którzy już wcześniej przesłali zadania. Pozostałe notatki zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły, proszę więc zachować zeszyt do kontroli. Zdjęcie przesyłamy na adres martapasternak02@gmail.com

      JĘZYK NIEMIECKI

      Thema: Boutique oder Secondhand? / Butik lub sklep z odzieżą używaną 

      Geschäfte - sklepy 

      die Boutique - butik 

      die Buchhandlug - księgarnia 

      die Drogerie - drogeria 

      das Einkaufszentrum – centrum handlowe 

      das Geschäft - sklep 

      das Lebensmittelgeschäft - sklep spożywczy 

      das Schuhgeschäft - sklep obuwniczy 

      der Gemüseladen - warzywniak 

      der Laden - sklep 

      der Musikladen – sklep muzyczny 

      der Schreibwarenladen – sklep papierniczy 

      der Secondhandladen – sklep z odzieżą używaną 

      der Supermarkt – supermarket 

      der Tante- Emma- Laden – sklepik spożywczo- przemysłowy 

      Robimy zakupy  w sklepie, wo? gdzie?przyimek in będziemy łączyć z 3 przypadkiem, czyli sklepy rodzaju        der- zmienią się na in dem 

                          die- na in der 

                          das- na in dem 

                          w l. mnogiej w sklepach – in den Geschäften 

      Podręcznik str. 88, zad 23 a, przyporządkuj wymienionym artykułom odpowiednie rodzaje sklepów i zapisz w zeszycie zdania według wzoru: 

      Schuhe (buty) kann man (można){proszą żeby używać rodzajnika nieokreślonego czyli w jakimś sklepie} jak jest der – in einem, die – in einer, das – in einem, ...............kaufen(kupić) 

      Bez objaśnień zdanie będzie brzmiało: 

      Schuhe kann man in einem Schuhgeschäft kaufen. 

       

      Obejrzyj teraz filmik Im Geschät - w sklepie i powtarzaj zwroty za lektorem 

      https://www.youtube.com/watch?v=JYJC__cdlmk 

      Z kolejnego filmiku wpisz dialog do zeszytu: 

      https://www.youtube.com/watch?v=oMHWAQU0ulE 

      Jako zadanie podsumowujące masz dialog w warzywniaku w ćwiczeniówce str. 54, zad 25,

      uporządkuj go. 

      Dla chętnych krzyżówka str. 55 zad. 27 

      Zdjęcia z notatki z zeszytu i z zadań wysyłacie na mojego maila an23456glabi_cka@wp.pl 

       

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Dzisiaj w ramach lekcji wychowawczej na grupie klasowej czeka na Was list od Waszej wychowawczyni, Pani Marty Pasternak.