• Oddział przedszkolny
     • Oddział przedszkolny

     • Lista dzieci zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
      w Klimontowie:
      1. Baran Krzysztof
      2. Bielecka Milena
      3. Dąbek Zofia
      4. Kwiecień Kuba
      5. Mazurek Kaja
      6. Płaneta Michał
      7. Sobolewski Marcel
      8. Wójcik Oliwier

    • Konkurs recytatorski
     • Konkurs recytatorski

     • Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach zorganizowało w marcu 2021 roku konkurs recytatorski "Oczarowani bajką" on-line. Wzięli w nim udział również recytatorzy z naszej szkoły. Uczennica klasy I, Laura Kuczwalska, okazała się najlepsza spośród 68 uczestników w kategorii klas młodszych! Wyróżnione zostały ponadto dwie inne dziewczynki reprezentujące szkołę w Klimontowie: Kinga Karbowniczek (klasa I) oraz Alicja Motłoch (klasa IV). Serdecznie gratulujemy laureatkom, ale jesteśmy dumni ze wszystkich dzieci, które przygotowały się do konkursu. Wielkie brawa!

    • Działania projektowe
     • Działania projektowe

     •  

       

      DZIAŁANIA PROJEKTOWE

      Our life in our hands! / Nasze życie w naszych rękach!

       

      Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły już od kilku miesięcy realizują międzynarodowy projekt Erasmus+ przy współpracy ze szkołami z Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Litwy i Chorwacji. Jego głównym celem jest kształtowanie postaw ekologicznych, dbałość o środowisko naturalne i przeciwdziałanie szybko postępującym zmianom klimatycznym na naszej planecie. Ponadto, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz użycia technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK). 

      W ostatnim czasie dzieci z klas I – III brały udział w warsztatach projektowych, które miały na celu pogłębienie ich wiedzy oraz kształtowanie nawyków ekologicznych w codziennym życiu.

      Uczniowie klasy III bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach „Open your mind!” na temat  naszej planety.  Poszerzyli też swoje wiadomości o innych planetach w Układzie Słonecznym oraz warunkach tam panujących. Dowiedzieli się, że Ziemia  jest wyjątkowa, ponieważ panują na niej warunki sprzyjające rozwijaniu się życia w przeciwieństwie do innych planet.  Zapoznali się ze zjawiskiem ruchu obrotowego Ziemi, który powoduje, że mamy dzień i noc oraz zjawiskiem ruchu obiegowego naszej planety wokół Słońca powodującego zmianę pór roku na półkuli północnej i południowej. Do tego celu dzieci wykorzystały tellurium (pomoc dydaktyczna pozwalająca odtworzyć ruchy ciał niebieskich), aby lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące na Ziemi i w kosmosie.  Warto wspomnieć, że papier i plastik użyte do wytworzenia tej pomocy naukowej pochodzą w 100% z recyklingu.

      Szczególną uwagę zwróciliśmy na wielką potrzebę ochrony Ziemi i wszelkich form życia na niej istniejących, począwszy od roślin i zwierząt, a skończywszy na człowieku. Aby nasze życie dalej mogło się dobrze rozwijać, potrzebujemy czystego powietrza, wody i gleby. Ekspansywna działalność człowieka powoduje zanieczyszczenia, efekt cieplarniany oraz zmiany klimatyczne na naszej planecie. W ostatnim czasie zachodzą one bardzo szybko i powodują problemy i zagrożenia (choroby, smog, wyginięcie wielu gatunków roślin i zwierząt, ekstremalne zjawiska, susze, pożary, powodzie, huragany, trąby powietrzne, topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz i oceanów oraz zalewanie terenów nadbrzeżnych).

      Chcemy wspólnie temu zaradzić i chronić środowisko naturalne. Podjęliśmy wiele działań, które mają na celu podnoszenie świadomości ekologicznej całej społeczności szkolnej. Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję zbierania plastikowych nakrętek w celu ich recyklingu. Uczniowie sporządzili wspólną listę Co ja mogę zrobić, aby chronić środowisko naturalne. Jest ona dostępna dla wszystkich na stronie internetowej szkoły, każdy może dodać swój pomysł i według niej postępować:

      https://docs.google.com/document/d/19ahkKvip4OBq9QH3crEG_Xg5kE87chkSKQIN6UJRKUA/edit

      Wspólnie z partnerami projektu tworzymy prezentację multimedialną składającą się z plakatów utworzonych w programie Canva promujących działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego:

       

      https://www.canva.com/design/DAEVq_EYi-A/s2IT_eW9IqMYX-nqjA_Crw/view?utm_content=DAEVq_EYi-A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

       

      Tworzymy wspólną wystawę cyfrową zawierającą zdjęcia prac wykonanych przez uczniów na lekcjach plastyki Our life in our hands! Erasmus+ promującą program i projekt:

      https://photos.app.goo.gl/rmBNHLEtrgcNR4UDA

      Powstaje wspólny opis warunków pogodowych panujących w następujących po sobie porach roku we wszystkich krajach partnerskich. Opisujemy również zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych zachodzących w ostatnim czasie:  

      https://docs.google.com/document/d/1Paluy8q5kw0F01PkBBriQMg9FuEVcXwtvwZ_JDwQ730/edit?usp=sharing

      Zachęcamy uczniów do wykorzystania materiałów wtórnych (papier, plastik, tekstylia, ozdoby, niepotrzebne materiały). Dzięki temu powstają zabawki, dekoracje, kartki świąteczne. Dzieci z klas I –III bardzo aktywnie włączyły się do realizacji zadań projektowych na zajęciach w szkole. Natomiast uczniowie starsi, pracując zdalnie, też wykonują zadania i przesyłają zdjęcia z przeprowadzonych działań (zbieranie nakrętek, obserwacje przyrody, obserwacje zmieniającej się pogody, prace porządkowe, prace techniczne oraz plastyczne z wykorzystaniem materiałów wtórnych, plakaty).

      W szkole został urządzony Kącik Ekologiczny (Eco-Club, Eco-Corner), który służy uczniom do spotkań projektowych, tworzenia materiałów, eksponowania prac wykonanych przez uczniów, zapoznania się z zagadnieniami edukacji ekologicznej, wymiany doświadczeń i pomysłów do dalszej realizacji wspólnego, międzynarodowego  przedsięwzięcia Erasmus+. Jesteśmy przekonani, że podjęte działania przynoszą pozytywne efekty w myśl hasła przewodniego projektu „Our life in our hands! / Nasze życie w naszych rękach!   

       

        Koordynator projektu – Urszula Kowalska

         

    • Przerwa świąteczna
     • Przerwa świąteczna

     • Poniedziałek 29 III 2021 roku będzie ostatnim dniem przed Świętami Wielkanocnymi, w którym odbywać się będą zajęcia dydaktyczne. Wtorek i środa (30 III, 1 IV) będą wolne od zajęć dydaktycznych i w tych dniach nie będzie zdalnych lekcji, natomiast istnieje możliwość skorzystania z zajęć opiekuńczych. 

    • Konkurs wielkanocny
     • Konkurs wielkanocny

     • 1.  Szkolny konkurs  na najładniejszą  pisankę wielkanocną.

      2. Celem konkursu jest 

      - zachęcenie uczniów do realizacji swoich  pomysłów  technicznych,

      -. doskonalenie umiejętności plastycznych i technicznych, rozwijanie wyobraźni.

      3. Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń

      4. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:

      uczniowie klas I - III

      uczniowie klas IV - VIII

      5. Uczestnicy wykonują prace dowolną techniką.. Praca musi być wykonana samodzielnie z ekologicznych materiałów 

      6. Należy zrobić zdjęcie pisanki przysłać na adres  gosia776@o2.pl  w terminie do 25 marca br.

    • Rekrutacja do klasy I
     • Rekrutacja do klasy I

     • W dniu 01.03.2021 został uruchomiony system rekrutacyjny w szkołach podstawowych. Rodzice mogą złożyć wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej za pośrednictwem strony enabor.proszowice.pl od 01.03.2021 do 31.03.2021W przypadku problemów ze złożeniem wniosków w zakładce POMOC znajduje się instrukcja do złożenia wniosku https://enabor.proszowice.pl/content/help lub można zgłosić się do Urzędu Gminy w Proszowicach.