• Realizacja międzynarodowego projektu „Our life in our hands!” 2020 – 2022
     • Realizacja międzynarodowego projektu „Our life in our hands!” 2020 – 2022

     •  

      Projekt Erasmus+ „Our life in our hands!” jest realizowany przy ścisłej współpracy
      ze szkołami z Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Litwy i Chorwacji od października 2020r. Nasza
      szkoła pełni funkcję koordynatora głównego. Z powodu pandemii koronowirusa działania
      projektowe odbywają się online. Zaplanowana wizyta nauczycieli w Turcji została odwołana.
      Wszystkie dotychczasowe działania są prowadzone za pośrednictwem platformy eTwinning.
      Grupa projektowa składająca się z uczniów i nauczycieli bardzo aktywnie bierze udział we
      wspólnej realizacji projektu.
      W ciągu ostatnich kilku miesięcy powstały:
       Prezentacje i artykuły promujące realizację projektu w szkole oraz w środowisku
      lokalnym,
       Porównanie programów szkolnych pod względem realizowania aspektów edukacji
      ekologicznej i prozdrowotnej we wszystkich krajach partnerskich oraz analiza
      istniejących problemów związanych z efektywnością realizacji tych programów,
       Padlet - jako miejsce przedstawienia się uczestników projektu z wszystkich szkół
      partnerskich, dzielenia się materiałami oraz nawiązania kontaktów z rówieśnikami z
      innych krajów zaangażowanymi w pracę projektową,
       Plakaty „Save our planet!, które zachęcają do ekologicznego trybu życia w celu
      ratowania naszej planety przed zanieczyszczeniami i degradacją środowiska
      naturalnego,
       Prace artystyczne „Eco-Presents”, „Eco-Creatures” oraz „Christmas Cards”, do
      tworzenia których uczniowie wykorzystali materiały wtórne, dając im drugie życie,
       Gry online i zdjęcia interaktywne, które są wykorzystane przez naszych uczniów oraz
      dzieci z innych krajów w celu doskonalenia umiejętności posługiwania się TIK oraz
      językiem angielskim do komunikacji,
       Materiały edukacyjne „Fun with food” promujące zdrowy sposób odżywiania się i
      zbalansowaną dietę,
       Materiały edukacyjne „3R Reuse Reduce Recycle”, które zachęcają do
      wykorzystania materiałów wtórnych w kreatywny sposób i tworzenia ciekawych
      dekoracji oraz przedmiotów codziennego użytku,

       Cyfrowa wystawa fotografii „Autumn Snapshots from Poland”, która przedstawia
      zarówno piękno jesiennej przyrody, jak i niebezpieczeństwa płynące z
      zanieczyszczenia środowiska i skutków ocieplania się klimatu na Ziemi.
       Prezentacja „Winter in Poland” przedstawiająca piękno zimowej aury oraz
      niebezpieczeństwa, na przykład zanieczyszczenie powietrza (smog), śliskie drogi,
      wzmożony ruch uliczny, zbyt duże zużycie energii na oświetlenie, ogrzewanie i
      świąteczne iluminacje, problemy zwierząt podczas bardzo niskich temperatur.
      Przy współpracy z nauczycielami nauczania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego,
      plastyki, techniki i matematyki powstały jesienne prace artystyczne, prace techniczne:
      „Śmieszne pojemniki na śmieci”, „Wesołe kanapki”, „Eko-Stworki”, „Piłka Matematyczna”
      wykorzystujące materiały wtórne. Ponadto, zostały zaprojektowane liczne propozycje logo
      projektu. Materiały te są zamieszczone na stronie eTwinning.
      W grudniu 2020 odbyło się spotkanie online wszystkich partnerów projektu. Zostało
      przeprowadzone w pierwszy dzień kalendarzowej zimy na platformie eTwinning w celu
      lepszego poznania się partnerów oraz omówienia aspektów związanych ze zmianami
      klimatycznymi w krajach projektu i na naszej planecie. Aby przeciwdziałać negatywnym
      skutkom zmian klimatycznych, wspólnie podejmujemy liczne działania mające na celu
      ochronę środowiska naturalnego przed degradacją.
      Realizując projekt, uczniowie doskonalą też użycie technologii informacyjno-
      komunikacyjnych, wzbogacają słownictwo w języku angielskim oraz umiejętność
      posługiwania się tym językiem w celu komunikowania się i tworzenia wspólnych materiałów
      projektowych zamieszczanych na platformie eTwinning.

      Koordynator projektu – Urszula Kowalska

    • Realizacja międzynarodowego projektu „ Attractive schools – Happy students – Better life”
     • Realizacja międzynarodowego projektu „ Attractive schools – Happy students – Better life”

     •  

      Projekt ten był realizowany wspólnie z partnerskimi szkołami z Rumunii, Grecji, Włoch
      i Republiki Północnej Macedonii w latach 2018 - 2020. Z powodu pandemii czas jego
      realizacji został jeszcze przedłużony do końca roku szkolnego 2020/21.
      W ostatnim czasie odbyło się spotkanie online za pomocą ZOOM, w którym
      uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szkół partnerskich, aby podsumować dotychczasową
      działalność, ustalić formy pracy w kolejnych miesiącach oraz sposoby upowszechniania
      rezultatów projektu.
      W wyniku wspólnej pracy grup projektowych powstały prezentacje „Autumn in
      Europe”, które przedstawiają w obszerny sposób święta obchodzone w czasie jesieni,
      tradycje, zwyczaje i przyzwyczajenia mieszkańców Rumunii, Grecji, Włoch, Republiki
      Północnej Macedonii oraz Polski. Wykonane prezentacje zostały wzbogacone typową dla
      danego kraju muzyką oraz zdjęciami przedstawiającymi prace plastyczne i artystyczne dzieci
      ze szkół biorących udział w projekcie.
      Materiały te są umieszczone na stronie internetowej projektu oraz upowszechniane
      w środowisku szkolnym i lokalnym.
      Dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów w pracę nad tym projektem, nauka staje się
      bardziej atrakcyjna. Uczestnicy doskonalą umiejętność krytycznego myślenia, wyszukiwania
      potrzebnych informacji z różnych źródeł, selekcjonowania danych, posługiwania się językiem
      angielskim oraz pracy w międzynarodowej grupie za pomocą technologii informacyjno-
      komunikacyjnych.

      Koordynator projektu – Urszula Kowalska

    • Powrót do szkoły klas I-III
     • Powrót do szkoły klas I-III

     • Szanowni Państwo!

      Decyzją Rządu uczniowie klas I-III od 18 I 2021 roku wracają do nauczania stacjonarnego. W szkole będą obowiązywać wytyczne MEiN, MZ, GiS, które mają na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.

      Uczniowie klas IV - VIII kontynuują nauczanie zdalne.