• Konkursy SU
     • Konkursy SU

     • Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie Szkoły Podstawowej bardzo pozytywnie zareagowali na inicjatywę Samorządu Uczniowskiego i  wzięli udział w ogłoszonych konkursach: plastycznym, literackim i filmowym.

      Wyniki konkursu plastycznego:

      Kategoria klasy 0 – III

      1.       Jakub Stanek klasa 0

      2.       Kinga Karbowniczek klasa 0

      3.       Alicja Nowak klasa II

      Wyróżnienia:

      ·         Laura Kuczwalska klasa 0

      ·         Szymon Paterek klasa II

       

      Kategoria klasy IV – VIII

      1.       Karolina Gołdyn klasa VI

      2.       Dominika Ryńca klasa VI

      3.       Amelia Łojewska klasa VII

      Wyróżnienia:

      ·         Oliwia Błaut klasa VI

      ·         Julia Kasperczyk klasa IV

       

      NAGRODA SPECJALNA  dla  KINGI KARBOWNICZEK

       za aktywny udział i zdobycie czołowych miejsc w konkursach:

      I miejsce w kategorii filmowej i literackiej

      II miejsce w kategorii plastycznej „Mój ulubiony przyjaciel z bajki”

    • Zadania dla uczniów cz.60
     • Zadania dla uczniów cz.60

     • Czwartek 25 czerwca

       

      KLASA IV

      Język angielski

       1. Proszę wpisać temat lekcji: The Terrific Two, Dug’s sports hero. Revision,  przeczytać lub posłuchać z nagrania dialogu (CD 3, ścieżka 48), wpisać słownictwo do podrozdziału 8.3 z podręcznika oraz określić, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/6

      2. Następnie, proszę przeczytać i wpisać informacje z ramki „Question words” z tłumaczeniem zdań do zeszytu oraz wykonać zad. 4, str. 113 po sprawdzeniu poprawności wykonanego zadania 2 c, 3 a, 4 f, 5 b, 6 e. Proszę wpisać pytania poniżej do zeszytu:

      Who? – kto?, What? – co?, When? – kiedy?, Where? – gdzie?,

      Whose? – kogo?, How many? – ile?

      3. Bardzo proszę zrobić zadania 1, 2, 3, str. 70 w zeszycie ćwiczeń, aby poćwiczyć tworzenie pytań i udzielanie odpowiedzi. Następnie, proszę wpisać słownictwo do podrozdziału 8.5 Healthy lifestyle – zad. 1, str. 115 w podręczniku. Można posłuchać wymowy (CD 3, ścieżka 52).

       

      Matematyka

      Temat: Porównywanie liczb mieszanych.

               ,, Czy już to umiem?’ –powtórzenie .

      Wykonaj zadania :  18, 19 i 20 str.294 z podręcznika.

      Wpisz do zeszytu  odpowiedzi, a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      Język polski

       

      Temat: Kartki pocztowe.

      Podczas wakacji często zdarza nam się wysyłać do bliskich pocztówki z miejsc, które odwiedzamy. Przypomnijmy sobie, jak napisać kartkę pocztową.

      https://epodreczniki.pl/a/pocztowka-widokowka-adresowa-lamiglowka/D1FRNZswo

       

      Informatyka

      Lekcja. Rola komputera w informatyce

      Dowiem się, czym jest informatyka i czym się zajmuje.

      https://epodreczniki.pl/a/rola-komputera-w-informatyce/DUFHGI6Ag

       

      KLASA V

      Geografia

      Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów

       

      https://www.youtube.com/watch?v=uR-ev5vAqUA

      https://www.youtube.com/watch?v=kAkedYYKO6Q

       

      Technika

      Temat lekcji: Bezpiecznie wakacje.

      Zapiszcie temat lekcji. Poszukajcie w podręczniku , przypomnijcie sobie  lub poszukajcie w innych żródłach o czym musimy pamiętać w czasie wakacji i w punktach napiszcie w zeszycie. Powodzenia

       

      Język angielski

       1. Proszę wpisać temat lekcji: City Creatures The fancy dress party. Revision, przeczytać dialog lub posłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 53) oraz wpisać słownictwo do podrozdziału 8.3 z podręcznika.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1386

      2. Następnie, bardzo proszę zrobić zadania 3 i 4, str. 113 (należy wpisać utworzone pytania do zeszytu). Pytania tworzymy zgodnie z zasadami poznanymi wcześniej – notatki w zeszycie.

      3. Proszę napisać w zeszycie Making arrangements, przeczytać dialog na str. 114 lub posłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 57), przeczytać wyrażenia w fioletowej ramce Making arrangements i wpisać do zeszytu słownictwo do podrozdziału 8.4.

      Bardzo proszę wykonać zadania powtórzeniowe 1,2, 5, 6, str. 70 w zeszycie ćwiczeń, aby powtórzyć i utrwalić wiadomości.

       

      KLASA VI

      Biologia

      Temat: Świat zwierząt.

       

      W czasie wakacji zachęcam was do obserwacji zwierząt. Tych większych i tych całkiem malutkich. Jeśli pogoda nie będzie sprzyjać, możemy oglądać dokumentalne filmy przyrodnicze. Znajdziecie je na youtube i w telewizji. Oto przykłady:

       

       

      Język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Znamy i stosujemy zasady polskiej pisowni.

       

      Następnie wykonajcie ćwiczenia 50 – 54 zawarte w zeszycie ćwiczeń na str.195 – 197.

       

       

      Technika

      temat lekcji Bezpieczne wakacje - korzystanie z kąpielisk,

      Moi Drodzy zapiszcie temat w zeszycie następnie otwórzcie podręcznik str 23 -26 i zapoznajcie się z tekstem.  W zeszycie zapiszcie zasady korzystania z kąpielisk Powodzenia

       

      Zajęcia z wychowawcą

      Moi Drodzy!

      Jutro jest ostatni dzień roku szkolnego. Na pewno zapamiętamy go wszyscy na długo, bo był inny niż wszystkie poprzednie lata spędzone w szkole. Myślę, że pomimo wielu trudności udało się Wam wiele nauczyć i zdobyć nowe umiejętności.

      Przypominam Wam, że należy oddać podręczniki i książki z biblioteki do szkoły.

      W czwartek, 25 czerwca będzie w kościele w Klimontowie msza św. na zakończenie roku szkolnego. Obecność nie jest obowiązkowa. Przychodzą tylko uczniowie, którzy chcą. Pamiętamy o środkach bezpieczeństwa (maseczki, odpowiedni dystans w kościele, zachowanie odległości, zakaz gromadzenia się). Odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka ponoszą Rodzice.

      W piątek, 26 czerwca jest rozdanie świadectw według planu podanego dokładnie na stronie szkoły. Obecność nie jest obowiązkowa. Uczniowie klasy VI odbierają świadectwa o godz. 9:00 na sali gimnastycznej. Proszę pamiętać o środkach bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki, zachowanie dystansu, zakaz gromadzenia się).  Więcej informacji znajduje się na stronie szkoły:

      „Uczniowie, którzy zamierzają osobiście odebrać świadectwo w piątek 26 czerwca, muszą wcześniej zgłosić ten fakt wychowawcy klasy. Rodzice tych uczniów wysyłają wychowawcy w formie elektronicznej oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na osobisty odbiór świadectwa przez moje dziecko… (imię i nazwisko), ucznia/uczennicy klasy… Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku maseczki oraz rękawiczek jednorazowych. Podpis rodzica”

      Rodzice uczniów nie wchodzą na teren szkoły, czekają na swoje dzieci na zewnątrz budynku.

      Jeśli uczeń nie zdecyduje się na osobisty odbiór świadectwa, można będzie je odebrać w dniach od 29 czerwca do 3 lipca w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00.

      Proszę zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas wakacji. Obowiązują zasady zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanepidu i Ministerstwa Zdrowia. Przestrzegamy zasad związanych z bezpiecznym wypoczynkiem oraz zasad przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się koronawirusa Covid – 19. Przydatne informacje na temat organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w roku 2020 można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty.

       

      https://kuratorium.krakow.pl/bezpieczny-wypoczynek-2020/

      https://kuratorium.krakow.pl/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2019-r/

      https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/organizacja-wypoczynku/bezpieczne-wakacje-2020/14776,Bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-MEN-GIS-i-MZ-dla-organizatorow-wypoczynku-dzieci-.html

      Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę udanych i pełnych wrażeń wakacji.

       

      Wasza wychowawczyni

      KLASA VII

      Język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Sprawdź, czy pamiętasz – utrwalenie wiadomości gramatycznych.

       

      Następnie wykonajcie ćwiczenia 1–2 zamieszczone w zeszycie ćwiczeń na str.253-254.

       

      Fizyka

      Temat: Od czego zależy siła wyporu.

      https://www.youtube.com/watch?v=TulFtxO6l6w

      1. Tekst  str 175-177

      2. Do zeszytu wykonaj zad. 1,2 str181

       

      Język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Asking for, giving and refusing permission. Revision, wpisać nowe słownictwo do podrozdziału 9.6 i 9.7, uzupełnić zad. 3, str. 112, można sprawdzić swoje odpowiedzi, słuchając nagrania (CD 4, ścieżka 39).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/9

      2. Następnie, proszę przeczytać na str. 113 w podręczniku notatkę o pisaniu kartki pocztowej, wykonać zad. 1, str. 113 oraz zad. 5, str. 113.

      3. Bardzo proszę zrobić zad. 1, 2, 3, 4 na stronie 114 w podręczniku w celu powtórzenia i utrwalenia przerobionego materiału językowego. Zadania należy wpisać do zeszytu.

       

      KLASA VIII

      Chemia

      Temat: Związki chemiczne o znaczeniu biologicznym – podsumowanie.

       

      Przeczytaj lekcję dostępną na stronie epodreczniki.pl https://epodreczniki.pl/a/substancje-chemiczne-o-znaczeniu-biologicznym---podsumowanie/D11cEEFcP . Odpowiedz ustnie na pytania z działu „Rozwiązuję problemy”.

      Geografia

      Temat:  Przyroda wokół biegunów

      Przeczytaj lekcję dostępną na stronie epodreczniki.pl

      https://epodreczniki.pl/a/przyroda-wokol-biegunow/DxikGHWm5

      Język polski

      Temat: Cv, czyli curriculum vitae.

      „Curriculum vitae”- jest określenie pochodzące z języka łacińskiego i dosłownie oznacza „historię życia”. Umiejętność pisania cv będzie Wam potrzebna wielokrotnie w dorosłym życiu, a może nawet wcześniej, gdy będziecie chcieli podjąć wakacyjną pracę. Spróbujcie skonstruować własne cv w oparciu o poniższy wzór: https://cv.pracuj.pl/

      Język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Greetings from Poland, otworzyć podręczniki na str. 133, posłuchać nagrania – zad. 2.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/29

      2. Następnie, proszę przeczytać tekst “Greetings from Poland!’ i zdecydować, czy zdania są prawdziwe, fałszywe, czy też zawarta w nich informacja nie znalazła się w tekście – zad. 4, str. 133.

      3. Bardzo proszę przygotować dialog z kolegą lub koleżanką i go przeprowadzić online lub telefonicznie. Należy wybrać co najmniej 3 tematy do rozmowy, np.: Szkoła, Dom, Kultura, Sport, Zakupy. 

       

       

       

    • Komunikat
     • Komunikat

     • Dodatkowe informacje dotyczące zakończenia roku szkolnego

      • Uczniowie, którzy zamierzają osobiście odebrać świadectwo w piątek 26 czerwca, muszą wcześniej zgłosić ten fakt wychowawcy klasy. Rodzice tych uczniów wysyłają wychowawcy w formie elektronicznej oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na osobisty odbiór świadectwa przez moje dziecko… (imię i nazwisko), ucznia/uczennicy klasy… Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku maseczki oraz rękawiczek jednorazowych. Podpis rodzica
      • Uczniowie wchodzą do szkoły trzema wejściami: przez salę gimnastyczną (klasa VI), wejściem głównym (klasa I, II, III, IV, V, VII, VIII) oraz wejściem bocznym (klasa 0). Każda klasa przychodzi do szkoły o wyznaczonej godzinie według wcześniej podanego harmonogramu.
      • Rodzice uczniów z klas I-VIII nie wchodzą na teren szkoły, czekają na swoje dzieci na zewnątrz budynku.
      • Uczniowie udają się bezpośrednio do swoich klas i siadają w osobnych ławkach. Wszystkie ławki i krzesła przed przyjściem uczniów zostaną zdezynfekowane.
      • Uczniowie nie wnoszą na teren szkoły zbędnych przedmiotów (np. torebek), zostawiają je u rodziców.
      • Jeśli uczeń nie zdecyduje się na osobisty odbiór świadectwa, można będzie je odebrać w dniach od 29 czerwca do 3 lipca w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00.
    • Zadania dla uczniów cz.59
     • Zadania dla uczniów cz.59

     • ŚRODA 24 czerwca

       

      KLASA IV

      język polski

      Temat: Praca z zeszytem ćwiczeń.

      Proszę uzupełnić w zeszytach ćwiczeń rozdział pt. „Rym” (str.43-44)

      • Przypominam wszystkim dzieciom, które chcą w piątek odebrać świadectwo, o konieczności wysłania oświadczenia przez rodziców.
      • Jeśli ktoś jeszcze nie oddał książek do biblioteki, to pamiętajcie, że należy spakować je w reklamówkę, włożyć do środka kartkę z imieniem i nazwiskiem, a następnie położyć w szkole na korytarzu na parterze na przygotowanych ławkach.

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Let’s go to summer camp!, przeczytać lub posłuchać dialog na stronie 110 (CD 3, ścieżka 44).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/ShowMaterial/17640?p=2542

      2. Następnie, proszę przeczytać informacje o czasowniku „like” umieszczone w żółtej ramce w podręczniku, str. 111, wpisać do zeszytu z tłumaczeniem oraz wykonać zad. 6 i 7, str. 111 w podręczniku, aby zastosować czasownik „like” w kontekście językowym.

      3. Bardzo proszę wpisać „Object pronouns” z ramki  na str. 111 oraz notatkę do zeszytu:

      I (ja) – me (mnie)

      You (ty) – you (ciebie)

      He (on) – him (jego)

      She (ona) – her (jej)

      It (ono) – it (tego)

      We (my) – us (nas)

      You (wy) – you (was)

      They (oni) – them (ich)

      Proszę zrobić zadania 3 i 4, str. 69 w zeszycie ćwiczeń dla utrwalenia wiadomości.

       Plastyka

      Temat: Ciekawe techniki plastyczne. Praca – „Wiosenne drzewko”.

       

      Wykonaj pracę „Wiosenne drzewko” jedną z przedstawionych technik plastycznych. https://www.youtube.com/watch?v=EVXFOWgq0MQ&list=RDCMUCUL3pISyERtOYcpc1Apsw0A&start_radio=1&t=12 . Szablon drzewa do druku znajdziesz na stronie https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/szablon-drzewa-do-druku/

       

      zajęcia z wychowawcą

      KLASA V

      Matematyka

      Temat: Szacowanie wyników obliczeń czasowych

      Wykonaj zad.1, 2, 3, 4  str.289 ,,Co umiem?” z podręcznika

       Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Muzyka

      Temat: Muzyka dawna.

       

      Zachęcam was do oglądnięcia lekcji z cyklu Szkoła z TVP.

      https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,muzyka-lekcja-1-21052020,47607724

       

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Po co nam fantazja?

      Informacje, które pozwolą rozpoznać świat fantazji , a także Mały poradnik dotyczący świata realistycznego i fantastycznego znajdziecie poniżej, w e-podręczniku:

      https://epodreczniki.pl/a/po-co-nam-fantazja/DJv6J70we

       

      Wykonajcie interaktywnie ćw. 3 i 6. (chętni uczniowie mogą zapisać w zeszycie rozwiązanie tych ćwiczeń).

      KLASA VI

      Matematyka

      Uzupełnij ćwiczenia str. 65-66

      język angielski

       1. Proszę wpisać temat lekcji: I don’t think so. Revision, przeczytać dialog lub posłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 57) oraz wpisać słownictwo do podrozdziału 8.4 do zeszytu.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1386

      2. Następnie, proszę przeczytać tekst na str. 115 – zad. 1, wybrać prawidłową odpowiedź a lub b. Nowe słownictwo z tekstu proszę wpisać do zeszytu.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Następnie, proszę uzupełnić dialog wyrażeniami z ramki  - zad. 8, str. 118 w podręczniku. Można sprawdzić poprawność wykonania zadania, słuchając nagrania (CD 3, ścieżka 67). Proszę wykonać zadania na str. 74 „Check yourself” w zeszycie ćwiczeń, aby powtórzyć i utrwalić poznane słownictwo, użycie środków i funkcji językowych.

       

      Plastyka

      Temat: Ciekawe techniki plastyczne. Praca – „Wiosenne drzewko”.

       

      Wykonaj pracę „Wiosenne drzewko” jedną z przedstawionych technik plastycznych. https://www.youtube.com/watch?v=EVXFOWgq0MQ&list=RDCMUCUL3pISyERtOYcpc1Apsw0A&start_radio=1&t=12. Szablon drzewa do druku znajdziesz na stronie https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/szablon-drzewa-do-druku/

      Historia

      Lekcja powtórzeniowa: Epoka napoleońska.

      Podręcznik strona 222-226. Przejrzyj i powtórz ten dział.

      Zrób ćwiczenia str.225-226 (ustnie).

      KLASA VII

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Znamy i stosujemy zasady interpunkcyjne.

      Przestrzeganie zasad interpunkcyjnych jest bardzo ważne.

      Proszę przypomnieć zasady interpunkcji zawarte w poniższym e-podręczniku:

      https://epodreczniki.pl/a/przecinek-kropka-myslnik-wykrzyknik-pytajnik---co-krok/DREeSJQ4l

      Wykonajcie do zeszytu ćwiczenie 1 z e-podręcznika, w którym należy przepisać poprawnie zdania, oddzielić  wyrazy i wstawić właściwe znaki interpunkcyjne.

       

      Matematyka

      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń.

      muzyka

      Temat: Niezwykłe instrumenty i mechanizmy grające. 

      Zachęcam was do oglądnięcia lekcji z cyklu Szkoła z TVP, w której przedstawione są niezwykłe instrumenty i mechanizmy grające.

      https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,muzyka-lekcja-1-02042020,47364537

      chemia

      Temat: Ciekawe doświadczenia chemiczne.

       

      Zachęcam was do wykonania prostych doświadczeń. Przykłady znajdziecie tu: https://www.youtube.com/watch?v=BjkRVWaBje4

      KLASA VIII

      język polski

      Temat: Teksty użytkowe ważne w dorosłym życiu.

      Proszę o zrealizowanie lekcji z e-podręcznika dotyczącej pisania ważnych tekstów użytkowych.

      https://epodreczniki.pl/a/najtrudniej-jest-mowic-i-pisac-o-sobie---tworzymy-zyciorys-cv-i-list-motywacyjny/DE5uUqPHp

       

      matematyka

      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń.

      biologia

      . Temat: Parki Narodowe w Polsce.

       

      Czym są parki narodowe? Jaka jest ich misja? Dlaczego tak ważna jest ochrona naturalnych ekosystemów? Polska przyroda potrafi wprawić w zachwyt! O tym - jak bardzo – przekonajcie się sami! https://www.youtube.com/watch?v=-RrURaLaGfs&t=375s

       

      Religia

      Temat: Moje obowiązki, które mnie rozwijają. Moje zainteresowania – co lubię, kim chce zostać.

      Przeczytaj z podręcznika temat 54 i 55.Napisz do zeszytu modlitwę o umiejętne rozwijanie swoich zainteresowań i darów, które otrzymaliśmy od Boga. Prześlij zadanie  na e- mail: dominika2000@o2.pl.

       Modlimy się  o dary Duch Świętego–  Koronka do Ducha Świętego

      https://www.youtube.com/watch?v=ukQIIV1xGY4

       

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.58
     • Zadania dla uczniów cz.58

     • WTOREK 23 czerwca

       

      Kl. 0 Język angielski

      1. Proszę przywitać się i powiedzieć Hello/Good morning/good afternoon oraz zapytać How are you? (jak się masz?) i samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie: I’m fine, thank you.

      2. Następnie, posłuchajcie piosenki, starajcie się śpiewać razem z nagraniem:

      https://www.youtube.com/watch?v=ycJHbHvq35U

      3. Bardzo proszę pomyśleć z czym Wam się kojarzy słowo „lato/summer” i posłuchajcie piosenki. Następnie na kartce papieru narysujcie co lubicie robić w letni, wakacyjny  dzień. Życzę wszystkim dzieciom udanych i słonecznych wakacji - Have a nice holiday!

      https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI

       

      Kl. I język angielski

      1. Proszę, aby dzieci przywitały się: Hello/Good morning lub Good afternoon, zapytały jak się masz: How are you? i samodzielnie odpowiedziały na to pytanie: I’m fine, thank you. Proszę poszukać wokół siebie przedmiotów lub zabawek w kolorach: blue, red, brown, yellow, green, black, pink, white, purple, orange i wskazać je.

      2. Następnie, proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 83 „My clothes” i wykonać zadania powtórzeniowe na temat „Moje ubrania”. Warto zobaczyć też filmową animację i zapamiętać nazwy części garderoby:

       https://www.youtube.com/watch?v=GhloS3jaIWI

      3. Bardzo proszę otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 85 i zrobić zadania powtórzeniowe „My party”.

      * Zadanie dodatkowe: zachęcam wszystkie dzieci do wybrania sobie kilku dodatkowych zadań powtórzeniowych z zeszytu ćwiczeń i wykonania ich samodzielnie. Życzę wszystkim uczniom kl. I powodzenia oraz udanych i słonecznych wakacji - Have a nice holiday!

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      Kl. II język angielski

      1. Proszę, aby dzieci posłuchały animacji i postarały się zapamiętać nazwy części garderoby, można powtarzać razem z nagraniem.

      https://www.youtube.com/watch?v=_Y_fNXEu0tA

      2. Bardzo proszę, otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 63, przeczytać zdania i wpisać numerki do poszczególnych obrazków. Następnie, proszę narysować po śladzie i napisać - zad. 12, str. 63.

      3. Proszę, podpisać obrazki zgodnie ze znaczeniem słów podanych w ramce (tie – krawat, cap – czapka, skirt – spódnica, dress – sukienka, trousers – spodnie, socks – skarpety, shoes – buty, T-shirt – koszulka, scarf – szalik, shorts – krótkie spodenki, trainers – buty sportowe, shirt – koszula). Słówka należy wpisać do zeszytu, można je zilustrować własnymi rysunkami lub wyciąć obrazki z wyprawki.

      Wymowę słówek można sprawdzić korzystając z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      Dla utrwalenia słownictwa, proszę wykonać zadania 14 - 16, str. 64-65. Za prawidłowo wykonane zadania można sobie przykleić naklejki. Życzę wszystkim uczniom kl. II powodzenia oraz udanych i słonecznych wakacji – Have a nice holiday!

       

      Klasa IV

      język polski

      Temat: Piszę pamiętnik. Wczoraj po szkole spotkałem…

      Wczoraj zapoznaliście się z lekcją z e-podręcznika dotycząca pamiętnika. Dzisiaj kontynuujemy ten temat. Proszę wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania ze strony 35 i 36.

      Matematyka

      Temat: Zamiana ułamków zwykłych na liczby mieszane. Ułamek niewłaściwy.

       Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=D_jXNwkXcGg

      Przeczytaj i przeanalizuj przykłady i zawartość ramki ze str.290 i 291

        Wykonaj z podręcznika zadania  7, 8, 9,10 i 11 str.292 - 293  i  wpisz

        do zeszytu rozwiązania i prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      historia

      Zapoznaj się z tematem lekcji: Bohaterowie Solidarności.

      Podręcznik strona 164-169.

      Zwróć uwagę na słowo: komunizm.

      Zwróć uwagę na postacie: Jan Paweł II, Anna Walentynowicz, Jerzy Popiełuszko.

      Zadanie

      Strona 169, zadanie 3

      Klasa V

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: We are going to have a barbecue, przeczytać lub posłuchać nagrania dialogu, str. 110 w podręczniku (CD 3, ścieżka 49).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/6

      2. Następnie, proszę przeczytać informacje z żółtej ramki na temat użycia wyrażenia „to be going to do something” do określania przyszłości i wpisać notatkę do zeszytu:

      * Wyrażenie: To be going to do something (mieć zamiar coś zrobić) - oznacza plany i zamiary na przyszłość, które będą wykonane, np.: I am going to buy some trainers (mam zamiar kupić buty sportowe).

      Przeczenie tworzymy przez słówko „not”, które stoi po odmianie czasownika „to be”, np.: 

      I am not going to buy some trainers.

      Pytanie tworzymy przez inwersję, czyli szyk przestawny wyrazów, np.:

      Are you going to buy any trainers? Yes, I am. No, I am not.

      3. Proszę napisać o swoich planach wykonania czynności – zad. 8, str. 111 w podręczniku oraz poćwiczyć użycie wyrażenia „to be going to do something” – zad. 1, 2, str. 69 w zeszycie ćwiczeń.

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Podsumowanie wiadomości o częściach zdania.

      Otwórzcie podręcznik na str.316 i w celu utrwalenia przeczytajcie  wiadomości z ramki To już wiem!

      Następnie wykonajcie do zeszytu zadanie 5 ze str.318 zgodnie z poleceniem.

      Jeżeli ktoś nie ma już podręcznika to wszystkie materiały znajdzie w zakładce Zdalne nauczanie w menu po lewej stronie.

       

      Religia

      Temat:  Pierwszy pośród dwunastu – św. Piotr.

                    Z Ewangelią do pogan- św. Paweł.

       

      Przeczytaj z podręcznika tematy 55 i 56. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tych tematów.       

      Uzupełnione strony prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz: film o św. Piotrze: https://www.youtube.com/watch?v=zzAnB5fQFQs&t=289s

      oraz o św. Pawle: https://www.youtube.com/watch?v=vdJTdpYVtCc

      Modlimy się  za nas, abyśmy dobrze wykorzystali czas wakacji–  „Pod Twoją obronę”

       

      informatyka

      Lekcja. Konsekwencje zagrożeń w internecie i sposoby ich unikania 

      Dowiem się, jakie niebezpieczeństwa czekają na mnie w sieci, jeśli będę nieuważnie z niej korzystać.

      https://epodreczniki.pl/a/konsekwencje-zagrozen-w-internecie-i-sposoby-ich-unikania/D1HadrrqQ

       

      Klasa VI

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Stwierdzam fakt, wyrażam opinię.

      Potraficie wyrażać własną opinię, czyli przedstawiać swoje zdanie, poglądy.

       A czym różni się opinia od faktu?

      Fakt jest obiektywną i niepodważalną informacją , która pozostaje niezmienna niezależnie od tego, kto ją przekazuje.

      Fakty istnieją bez względu na opinie. Natomiast każdy może mieć swoją  opinię na temat faktów.

       

      Przepiszcie do zeszytu poniższe zdania. Przy każdym z nich napiszcie: FAKT – jeśli przekazuje informację niepodważalną lub OPINIA – jeśli wypowiedź  jest wyrażeniem zdania.

      Wczoraj było bardzo zimno.

      Miesiąc czerwiec liczy trzydzieści dni.

      Matematyka nie jest trudna.

      Adam Mickiewicz jest autorem „Pana Tadeusza”.

      Stolicą Polski jest Warszawa.

      Na zawodach sportowych najlepiej zaprezentował się Julek.

       

      Geografia

      Lekcja 4. Wzajemne relacje Polski i jej sąsiadów

      Proszę o realizację tematu + materiały z :

      https://www.youtube.com/watch?v=GOCW-57a7oA

      https://www.youtube.com/watch?v=P0vpQDF9gcg

      Religia

      Temat:  Tajemnica BOGAtego życia- powtórzenie.     

      Dzisiaj rozwiąż quiz  https://samequizy.pl/kartkowka-z-religii-o-biblii-klasa-6/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pomodlimy się o dobrze spędzone wakacje–  Litania  do Najświętszego Serca  Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

      Klasa VII

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: „Jak dziki zwierz przyszło Nieszczęście do człowieka...” - interpretujemy utwór C. Norwida pt. „Fatum”.

      Przeczytajcie uważnie wiersz C. Norwida, zamieszczony w podręczniku na str. 179.                     Jeśli ktoś nie ma już podręcznika to znajdzie utwór w zakładce Zdalne nauczanie w menu po lewej stronie.

       

      Następnie zapiszcie pod tematem:

      Łacińskie słowo „fatum” nazywane jest przeznaczeniem, odnosi się do złego losu, nieszczęścia.

      W wierszu C. Norwida nieszczęście zostało ożywione.

      Wiersz składa się z dwóch obrazów. W pierwszym do człowieka przychodzi Nieszczęście i czeka na jego reakcję - „Czy, człowiek, zboczy?”.

      Drugi obraz informuje o reakcji człowieka, który wybrał działanie, pokazał, że jest gotów do podejmowania wyzwań i stawiania czoła przeciwnościom losu. Nieszczęście wycofuje się jak dzikie zwierzę, któremu nie udało się zdobyć swej ofiary.

       

      Proszę odnaleźć w wierszu i wpisać do zeszytu przykłady  środków  artystycznych:

      - porównanie

      - epitet

      - przenośnia

      - pytanie retoryczne

      - wykrzyknienie

       

      Geografia

      Lekcja 3. Wpływ migracji na strukturę demograficzną wsi

       

      Proszę o realizację tematu + materiały z :

       

      https://www.youtube.com/watch?v=C7Ej3zLFH_U

      https://www.youtube.com/watch?v=_xSmm_u79xY

      Historia

      Temat: Społeczeństwo polskie w latach 1918-1939.

      Podręcznik strona 226-230

      Zwróć uwagę na zmiany zarówno w miastach, jak i na wioskach oraz na mniejszości narodowe, religię i konflikty między Polską a Ukrainą.

      Zadanie

      Strona 230 zad.3

      Plastyka

      Temat: Animacja poklatkowa..

       

      Kiedy za oknem pogoda nie sprzyja spacerom, polecam wam zrobienie czegoś nowego. To animacja poklatkowa. Na podanej stronie znajdziecie prosty sposób jak stworzyć taką animację. https://www.youtube.com/watch?v=aBuMhzlSaps . Niech będzie to dla was inspiracja do tworzenia ciekawych wspomnień z wakacji.

      A poniżej przykłady filmów poklatkowych:

      Klasa VIII

      język polski

      Temat: Idealny nauczyciel- na podstawie fragmentu książki „Stowarzyszenie umarłych poetów”.

      Wczoraj zachęcałam Was do obejrzenia filmu pr. „Stowarzyszenie umarłych poetów”. Mam nadzieję, że nawet jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, nadrobicie to w najbliższym czasie.

      Dzisiaj proszę o zrealizowanie lekcji ze strony e-podręczniki, która bazuje na fragmencie powieści Nancy H. Kleinbaum pt. „Stowarzyszenie umarłych poetów”. Proszę przeczytać zamieszczony tam fragment książki, a następnie wykonać ćwiczenia 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (ustnie). Jest szansa, że zachęceni lekturą fragmentu tekstu, sięgniecie po całą powieść.

      https://epodreczniki.pl/a/idealny-nauczyciel/DEvxFrIzH

       

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Learning styles, przeczytać wywiad i odpowiedzieć na pytanie – zad. 3, str. 131 w podręczniku.

      2. Następnie, proszę przeczytać teksty na str. 136 – zad. 1 i uzupełnić zdania informacjami w języku polskim.

      3. Bardzo proszę posłuchać nagrania do zadania 1, str. 136 w zeszycie ćwiczeń oraz wpisać odpowiedzi do luk w podanych zdaniach.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/29

      fizyka

      Temat: Od czego zależy siła wyporu.

       

      https://www.youtube.com/watch?v=TulFtxO6l6w

      1. Tekst  str. 175-177

      2. Do zeszytu wykonaj zad. 1,2 str181

      informatyka

      Lekcja. Zasady bezpiecznej pracy w sieci lokalnej i globalnej 

      Nauczę się zasad bezpiecznej pracy w sieciach lokalnych i globalnych.

      https://epodreczniki.pl/a/zasady-bezpiecznej-pracy-w-sieci-lokalnej-i-globalnej/DhFPcW05o

       

       

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.57
     • Zadania dla uczniów cz.57

     • PONIEDZIAŁEK 22 czerwca

       

      Klasa I   

      Temat:  Wakacje z Panem Jezusem.

       Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tematu 56. Uzupełnione strony  prześlij

       na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zaśpiewaj: „Kiedyś o Jezu chodził po świecie” https://www.youtube.com/watch?v=t02-HTZ23SU

      Modlimy się  za nas, abyśmy dobrze wykorzystali czas wakacji–  „Ojcze nasz…”

      Klasa III

      1.  Proszę wpisać temat lekcji: My favourite sport. Revision, otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 64, narysować po śladzie, przeczytać i zakreślić – zad. 12.

      2. Bardzo proszę posłuchać animacji na temat sportu i postarać się zapamiętać słownictwo tam przedstawione:

       https://www.youtube.com/watch?v=yGJ0MoYXmZA

      Następnie, proszę napisać nazwy dyscyplin sportowych zgodnie z rysunkami – zad. 13, str. 64.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Proszę uzupełnić zdania zgodnie z ilustracją – zad. 14, str. 65. Za prawidłowo wykonane zadania można sobie przykleić naklejki. Życzę wszystkim uczniom kl. III powodzenia oraz udanych i słonecznych wakacji – Have a nice holiday!

      * Zadanie dodatkowe: zachęcam uczniów do wykonania dodatkowych zadań powtórzeniowych, które znajdują się na końcu zeszytu ćwiczeń.

        Klasa IV

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Mój pamiętniku…

      Przeczytaj uważnie lekcję z e-podręcznika:  „Mój pamiętniku” (link poniżej). Ćwiczenia wykonuj tylko on-line, dzisiaj nie musisz wpisywać nic do zeszytu. Zadania 8 nie musisz robić. Proszę o solidne przeczytanie lekcji, ponieważ jest bardzo ciekawa, a zawarte w niej informacje przydadzą Ci się jutro, a może i w przyszłości…

      https://epodreczniki.pl/a/moj-pamietniku/DrMkqy0CD

      PRZYRODA

      Temat: Życie lasu. Bogactwo runa i podszytu.

       

      Już niedługo wakacje. Na pewno wybierzecie się na wędrówki. Choćby te najbliższe…do lasu. A tam znajdziecie całe bogactwo organizmów do obserwacji. Zabierzcie ze sobą lupę. A co możecie znaleźć w runie i podszycie pokaże wam film.

       https://www.youtube.com/watch?v=ETP3DZ-dppM

      RELIGIA

      Temat: Afryka i Azja – Ewangelia na krańcach świata.

      Przeczytaj z podręcznika temat: 60.  Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu.

      Uzupełnione strony  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

       Modlimy się  za nas, abyśmy dobrze wykorzystali czas wakacji– ,, Pod Twoją obronę…”

      Pieśni do Rocznicy I Komunii Świętej:

      ,, Daj mi, Jezusa” https://www.youtube.com/watch?v=ApOPPI6af1w

      ,,Ofiaruję Tobie, Panie mój" https://www.youtube.com/watch?v=Pdhg49qAYCw

      ,, Wspaniały dawco miłości" https://www.youtube.com/watch?v=ja_-UD-no5o

      ,,Pan Jezus już się zbliża" https://www.youtube.com/watch?v=UL0-1eq9emg

      ,,Już gościsz w sercu mym" https://www.youtube.com/watch?v=Uv54nlzLxY4

      ,, Gość  z nieba" https://www.youtube.com/watch?v=Y3Fd9mfJah4

      ,,Kochana mamo, kochany tato" https://www.youtube.com/watch?v=PDEcUB5r0dM

      ,,Maryjo ja Twe dziecię" https://www.youtube.com/watch?v=J-sHuvyVRHA

      MUZYKA

      Temat: Tworzymy własną muzykę.

       

      Odwiedź stronę CHROME MUSIC LAB https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments. Znajdziesz tam aplikacje służące do tworzenia muzyki. Przekonaj się, że tworzenie muzyki to świetna zabawa.

      Klasa V

      MATEMATYKA  

      Temat: Obliczania kalendarzowe i czasowe.

      Przeczytaj zawartość tabelki str. 286

      Wykonaj zad. 1, 2, 3, 4  str. 289 „Co umiem?”           

      Rozwiązania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Podsumowanie wiadomości o częściach mowy.

      Otwórzcie podręcznik na str.315 i w celu utrwalenia przeczytajcie  wiadomości z ramki To już wiem!

      Następnie wykonajcie do zeszytu zadanie 1 zgodnie z poleceniem.

      Jeżeli ktoś nie ma już podręcznika to wszystkie materiały znajdzie w zakładce Zdalne nauczanie w menu po lewej stronie.

       

      HISTORIA

      Temat: Monarchia stanowa w Polsce.

      Podręcznik strona 205-209

      Zwróć uwagę na pojęcia: monarchia stanowa, elekcja, przywilej.

      Zapamiętaj datę 1505- wpisz do zeszytu.

       

      Zadanie

      Strona 209 zadanie 2

      PLASTYKA

      Temat: Ciekawe techniki plastyczne. Praca – „Wiosenne drzewko”.

       

      Wykonaj pracę „Wiosenne drzewko” jedną z przedstawionych technik plastycznych. https://www.youtube.com/watch?v=EVXFOWgq0MQ&list=RDCMUCUL3pISyERtOYcpc1Apsw0A&start_radio=1&t=12 . Szablon drzewa do druku znajdziesz na stronie https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/szablon-drzewa-do-druku/

       

      Klasa VI

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Na czym polega „chwila pojednania”? - analizujemy wiersz A. Kamieńskiej.

       

      Przeczytajcie starannie wiersz A.Kamieńskiej zamieszczony w podręczniku na str.120.              Jeżeli ktoś nie ma już podręcznika to znajdzie utwór w zakładce Zdalne nauczanie w menu po lewej stronie.

      Następnie zapiszcie pod tematem lekcji poniższą notatkę:

      Opłatek to symbol pojednania, przebaczenia i miłości.Kojarzy się również z chlebem, którym można podzielić się z bliźnimi.

      Chwila pojednania w wierszu A. Kamieńskiej to zgoda na różne aspekty życia człowieka, pogodzenie się z tym, że ludzie bywają czasem samotni. Samotność ta wynika z odmiennych potrzeb, braku zrozumienia. Pojednanie to również zachęta do tego, aby akceptować się wzajemnie mimo odmienności.

       

      Zauważcie, że poetka zastosowała w utworze przeciwstawienia. Wypiszcie  z wiersza przykłady kontrastowych pojęć.

      Zwróćcie uwagę na zakończenie wiersza – „niech się pojedna samotność z samotnością”- nie ma tutaj kontastu. Zapiszcie w zeszycie stwierdzenie:

      Warto budzić w sobie wrażliwość na drugiego człowieka, zapraszać go do swojego życia.

      MATEMATYKA

      Zapisz równania z grafu str. 227

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Doctor Q Mrs Q’s visit, przeczytać dialog lub wysłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 54), wpisać słownictwo do podrozdziału 8.3 do zeszytu.

      2. Następnie, proszę przeczytać informacje w żółtej ramce na str. 113 w podręczniku,  wpisać przykłady z tłumaczeniem do zeszytu oraz uzupełnić zdania wyrażeniami z ramki „Being with people” – zad. 5, str. 113. Można sprawdzić poprawność wykonania zadania, słuchając nagrania (CD 3, ścieżka 55).

      3. Bardzo proszę wykonać zadania 1- 3, str. 70 w zeszycie ćwiczeń, aby poćwiczyć użycie poznanego słownictwa i materiału gramatycznego.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      INFORMATYKA

      Lekcja. Modele kolorów.

       

      Dowiem się, czym są modele kolorów i jak je stosować.

       

      https://epodreczniki.pl/a/modele-kolorow/DRcl9psn7

      Klasa VII

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. str. 311

       

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: O jakich wartościach jest mowa w książce Jana Pawła II ?

      Jan Paweł II to chrześcijanin i człowiek głębokiej wiary. W swej książce porusza kwestie religii, życia, a także  problemy, wątpliwości współczesnego człowieka.

       

      Znacie  już wstęp do książki pt: „Przekroczyć próg nadziei”. Zapoznajcie się z fragmentem książki ze str.7-9. Jest to pierwsze  pytanie, na które odpowiedział Jan Paweł II włoskiemu dziennikarzowi. Fragment książki znajdziecie na poniższej stronie:

      https://www.rodaknet.com/rp_sw_papiez_jpII_przekroczyc_prog_nadziei.pdf

       

      Napiszcie krótko w zeszycie, o czym mówi ten fragment wywiadu ?

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Outdoor activities. Using The Present Perfect Tense, wpisać nowe słownictwo do podrozdziałów 9.4 i 9.5 oraz wykonać zad. 5, str. 110.

      2. Następnie, proszę przypomnieć sobie zasady tworzenia zdań twierdzących i przeczących w czasie Present Perfect z poprzednich lekcji (notatka w zeszycie).

      3. Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem zdań pytających w czasie Present Perfect. Proszę wpisać notatkę do zeszytu:

      * Pytania w czasie Present Perfect tworzymy przez użycie operatora Have lub Has i postawienie go przed podmiotem.

      Budowa zdania pytającego:

      Have + podmiot (I/you/we/they) + III forma czasownika + …. reszta zdania.

      Has + podmiot (he/she/it) + podmiot + III forma czasownika + ….. reszta zdania.

      Uwaga! Operator Has występuje tylko w 3 osobie liczby pojedynczej he/she/it, w pozostałych występuje operator Have.

      ever – występuje w zdaniach pytających i znaczy „kiedykolwiek”, stosuje się go na początku zdania: Have you ever been to London?

      never – znaczy „nigdy”, jest stosowany po operatorze have lub has na początku zdania,

      already – znaczy „już” i występuje po operatorze have lub has na początku zdania,

      just – znaczy „właśnie” i występuje też po operatorze have lub has na początku zdania

      recently/lately – znaczy „ostatnio” i jest stosowany na końcu zdania.

      INFORMATYKA

      Lekcja 22. Zasady bezpiecznej pracy w sieci lokalnej i globalnej 

       

      Nauczę się zasad bezpiecznej pracy w sieciach lokalnych i globalnych.

       

      https://epodreczniki.pl/a/zasady-bezpiecznej-pracy-w-sieci-lokalnej-i-globalnej/DhFPcW05o

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Temat: Najpiękniejsze miejsca w Polsce. Świętokrzyskie.

       

      Dziś kolejna wirtualna wyprawa. To całkiem blisko – Świętokrzyskie. Zobaczcie, które miejsca warto odwiedzić  - https://www.youtube.com/watch?v=B4JczbsdFTQ . Teraz już czas na prawdziwe wyprawy!

      Klasa VIII

      JĘZYK POLSKI

      Stowarzyszenie umarłych poetów” to jeden z najważniejszych i najpiękniejszych filmów, których akcja rozgrywa się w szkole. Jest to amerykański dramat z 1989 roku. Istnieje również książka pod tym samym tytułem, ale jest ona wtórna wobec filmu- powstała na podstawie scenariusza.

      Reżyserem filmu jest Peter Weir, a w głównej roli wystąpił Robin Williams.

      Niech Was nie zwiedzie tytuł- bohaterami wbrew pozorom nie są poeci (to mogłoby kogoś zniechęcić…), lecz młodzi chłopcy, którzy wkraczają w dorosłe życie i odkrywają swoje pasje, uczą się samodzielnego myślenia, a towarzyszy im wspaniały, charyzmatyczny nauczyciel języka angielskiego.

      Zachęcam Was do obejrzenia filmu, tym bardziej, że w normalnych okolicznościach na pewno oglądalibyśmy go wspólnie w szkole.

      Podaję link tylko do cz. I. Jeśli ktoś z Was obejrzy cz. I, na pewno bez problemu odszuka cz. II, ponieważ koniecznie będzie chciał poznać dalsze losy bohaterów.

      https://www.cda.pl/video/22809029

      MATEMATYKA

      Przeanalizuj temat kombinatoryka i rozwiąż zad. od 1-7 str.267-271

      HISTORIA

      Zapoznaj się z lekcją powtórzeniową „Polska i świat na przełomie XX i XXI wieku.”

      Zwróć uwagę na daty, ilustracje i mapy.

      Zrób zadania ze stron 233-234 ustnie.

      JĘZYK NIEMIECKI

      Thema: Ans Meer oder ins Gebirge? Nad morze lub w góry? 

       

      Wohin möchtest du in den Sommerferien fahren?/ Dokąd chciałbyś/ chciałabyś jechać na wakacje? 

      ans Meer lub an die See- nad morze 

      ins Gebirge  lub in die Berge– w góry 

      aufs Land – na wieś 

      an den See – nad jezioro 

      ins Ausland – za granicę 

      an den Strand – na plażę 

      nach Italien – do Włoch (przyimek nach zawsze do państw i miast) 

      zu Oma – do babci (przyimek zu zawsze do osób) 

       

      Dokończ zdanie wybierając sobie z listy wyżej cel podróży wakacyjnej ? 

      In den Sommerferien möchte ich.......................... fahren. 

       

      angeln - łowić ryby 

      klettern- wspinać się 

      segeln- żeglować 

      Boot fahren - pływać łódką 

      reisen - podróżować 

      sich sonnen - opalać się 

      sich langweilen - nudzić się 

      wandern - wędrować 

       

      Odpowiedz na to pytanie wybierając czynności z listy powyżej np.: 

      Was möchst du in den Ferien machen?/ Co chciałbyś robić w czasie wakacji? (Pamiętaj po czasowniku möchten drugi na końcu zdania w bezokoliczniku) 

       

      Ich möchte .......................... Chciałabym/ chciałbym ........................ 

      Jeśli masz ochotę to możesz przysłać te 2 odpowiedzi do mnie na maila an23456glabi_cka@wp.pl 

       

       

    • Zakończenie roku szkolnego
     • Zakończenie roku szkolnego

     • W czwartek, 25 czerwca o godz. 17:00 w kościele w Klimontowie odbędzie się Msza Św. na zakończenie roku szkolnego. Uczniowie, którzy chcą wziąć w niej udział, są zobowiązani do respektowania  do wymogów sanitarnych- należy mieć zasłonięte usta oraz nos, a także zachować odpowiedni dystans. Za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają rodzice.

      W piątek 26 czerwca uczniowie mają możliwość spotkania się z wychowawcami oraz kolegami z klasy i osobistego odebrania świadectwa. Każda klasa przychodzi do szkoły o innej godzinie, aby uniknąć tworzenia większych skupisk:

      godzina 8.15- klasa VIII- w swojej sali

      godzina 9.00- klasa VI- sala gimnastyczna

      godzina 9.30- klasa I- w swojej sali

      godzina 10- klasa II- w swojej sali

      godzina 10.30- klasa III- w swojej sali

      godzina 11.00- klasa IV- w swojej sali

      godzina 11.30- klasa V- w swojej sali

      godzina 12.00- klasa VII- w swojej sali

      Wszyscy uczniowie powinni przyjść do szkoły w maseczkach, będą mogli je zdjąć po zajęciu miejsc w salach. Nie wolno tworzyć skupisk, gromadzić się blisko siebie w grupkach, obowiązuje społeczny dystans.

      Uczniowie, którzy nie przyjdą do szkoły w wyznaczonym terminie, mogą odebrac świadectwo w sekretariacie szkoły w tygodniu po zakończeniu roku szkolnego: 29 czerwca- 3 lipca.

    • Biblioteka
     • Biblioteka

     • Uczniowie Szkoły Podstawowej w Klimontowie proszeni są o oddawanie książek do szkolnej biblioteki w dniach od 19 do 26 czerwca 2020. Należy oddawać zarówno podręczniki, jak i lektury oraz inne pozycje. Książki należy spakować do reklamówki i włożyć do niej kartkę zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, klasa. Spakowane paczki z książkami proszę położyć na ławkach, które w tym celu wystawiono na korytarzu na parterze szkoły.

    • Zadania dla uczniów cz.56
     • Zadania dla uczniów cz.56

     • Piątek 19 czerwca

       

      Klasa 4

      TECHNIKA

      Temat: Pamiątkowy album (2 lekcja z 2).

       

      Cel: Potrafię czytać instrukcję słowno-obrazkową. Znam i stosuję zasady bhp podczas pracy wytwórczej. Potrafię zaplanować swoją samodzielną pracę. .  Instrukcja do lekcji: Moi drodzy zapiszcie temat do zeszytu  Mamy już dzisiaj pomysł .  Jest pierwsza strona  tytułowa czas na strony dalsze, które możemy sami wykonać lub mamy gotowe zdjęcia  Łączymy w całość.   POWODZENIA

      https://www.youtube.com/watch?v=H43QGE49jhA

      MATEMATYKA

      Temat: Liczby mieszane.

      Przeczytaj i przeanalizuj zawartość ramki str.   289

       Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=D_jXNwkXcGg

      Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń str. 109, 110  i 111,  a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      KÓŁKO ORTOGRAFICZNE

      Oceny końcowe są już wystawione, ale dla nas nie ma to większego znaczenia, prawda? Każda chwila jest właściwa i odpowiednia, aby ćwiczyć poprawne pisanie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.

      Temat: Ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne.

      Zadanie 1, czyli gdzie postawić przecinek.

      Dokończcie poniższe zdania w dowolny sposób, pamiętając, aby postawić przecinek przed właściwymi spójnikami.

      • Cieszę się z nadchodzących wakacji lecz…
      • Należy zachować szczególną ostrożność nad wodą ponieważ…
      • Nasz kolega zachowuje się arogancko czyli…
      • Zajączek miał wielu dobrych znajomych ale…
      • Udało mi się rozwiązać trudne zadanie matematyczne więc…
      • Na trening nie przyszło aż pięciu zawodników bo…
      • Powiedz mamie że…
      • Klasa IV jedzie do kina na film o którym…

       

      Zadanie 2, czyli dlaczego piszemy „ó”, „rz”, „ch”.

       

      W każdej parze wyrazów jest jedno słowo, którego pisownię należy zapamiętać oraz jedno, którego pisownię można wytłumaczyć za pomocą znanych reguł ortograficznych. Wybierz wyraz, którego pisownię potrafisz uzasadnić i wpisz uzasadnienie do zeszytu.

      Zrób to tak,  jak pokazuje wzór:

      Jaskółka- mróz (mróz- bo mroźny)

      1. Lekarz- orzech
      2. Poducha- chłopiec
      3. Wiewiórka- zespół
      4. Tchórz- mrówka
      5. Narzędzie- wierz

       

      Pozostałe wyrazy wpisz do zeszytu w kolejności alfabetycznej.

       

      Klasa 5

      BIOLOGIA

      Temat: Życie lasu. Bogactwo runa i podszytu.

       

      Już niedługo wakacje. Na pewno wybierzecie się na wędrówki. Choćby te najbliższe…do lasu. A tam znajdziecie całe bogactwo organizmów do obserwacji. Zabierzcie ze sobą lupę. A co możecie znaleźć w runie i podszycie pokaże wam film.

       https://www.youtube.com/watch?v=ETP3DZ-dppM

      MATEMATYKA

      Temat: ,,Czy już to umiem?”- powtórzenie

      Wykonaj zad 18, 19, 20, 21  str.281 z podręcznika.           

      Rozwiązania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Piszemy pozdrowienia.

      Grzeczność wymaga, aby odpisywać na listy,sms-y, e-maile.

      Na kartki pocztowe nie musimy odpowiadać, ale warto odwzajemnić się nadawcy, wysyłając pozdrowienia przy najbliższej okazji.

       

      Zapiszcie pod tematem poniższe wiadomości:

      Podczas redagowania pozdrowień uwzględniamy następujące zwroty i wyrażenia:

      - Co przesyłasz? (np. moc pozdrowień, serdeczne pozdrowienia)

      - Skąd? (np. z gór, znad morza, z obozu harcerskiego, z Kołobrzegu )

      - Co robisz? (np. ślę, pozdrawiam, przesyłam)

      - Kto? (np. Wasza wnuczka, kochająca córka, zawsze pamiętający Janek )

      - PS ( postscriptum – dopisek np. szkoda, że Was tu nie ma, na kolonii jest wspaniale)

       

      Nazwa pocztówka dla kartki pocztowej została wybrana w konkursie, ogłoszonym w Warszawie w 1900 roku. Autorem tej nazwy i zwycięzcą został Henryk Sienkiewicz.

       

      Wykonajcie ćw.19 i 20 zamieszczone w zeszycie ćwiczeń na str. 13.

      Zdjęcie wykonanego zadania prześlijcie na adres paliga.aga@gmail.com

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Moi Drodzy!

      Już za kilka dni rozpoczną się wakacje!

      W związku z tym proszę , abyście  do 26 czerwca zwrócili do biblioteki szkolnej wypożyczone książki oraz podręczniki. Spakujcie książki do reklamówki i włóżcie kartkę ze swym imieniem, nazwiskiem i klasą. Książki zostawiamy w przedsionku szkoły na parapecie.

      Na naszej szkolnej stronie internetowej pojawi się również informacja dotycząca organizacji zakończenia roku szkolnego. Proszę na bieżąco odwiedzać stronę internetową szkoły.

       

      Wakacje to czas beztroski i zabawy. Nie zapominajcie jednak o rozwadze podczas letniego wypoczynku! Wypoczywajcie bezpiecznie!

      Pozdrawiam  serdecznie – Wasza wychowawczyni.

      Klasa 6

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Scenariusz filmowy – ćwiczenia redakcyjne.

      Wiecie już, że  scenariusz filmowy to rodzaj tekstu literackiego, który stanowi podstawę filmu.

      W ramach ćwiczeń napiszcie  w zeszycie kilka scen scenariusza do znanego Wam  mitu pt. „Orfeusz i Eurydyka” zamieszczonego w podręczniku na str. 54 lub do innego, wybranego przez Was  tekstu. Skorzystajcie ze wskazówek zawartych w ćw.27 zamieszczonym w  zeszycie ćwiczeń na str.108.

      Zdjęcie wykonanego ćwiczenia prześlijcie na adres paliga.aga@gmail.com

      MATEMATYKA

      Str. 224 - odpowiedź na pytanie zad.6

      MUZYKA

      Temat:. Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

      Dziś zachęcam was do wirtualnej wizyty w Filharmonii Krakowskiej. Oto adres internetowy http://www.filharmonia.krakow.pl/ . Zobacz jakie wydarzenia kulturalne przygotowywała placówka. Sprawdź ofertę dla dzieci.

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Moi Drodzy!

      Niewiele czasu zostało od zakończenia tego nietypowego dla nas roku szkolnego. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy planowali, zdążyli poprawić oceny  z poszczególnych przedmiotów. Rozdanie świadectw odbędzie się 26 czerwca 2020r. w szkole o wyznaczonych godzinach dla każdej klasy. Uczniowie kl. VI otrzymają świadectwa o godz. 9:00 na sali gimnastycznej. Dokładne reguły dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa będą podane na stronie internetowej szkoły, proszę śledzić ogłoszenia. Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw 26.06.20r. mogą to zrobić w następnym tygodniu w sekretariacie szkoły w godzinach przedpołudniowych. Rodzice również mogą odebrać świadectwo swojego dziecka w sekretariacie szkoły.

      W czwartek, 25 czerwca o godz. 17:00 będzie w kościele w Klimontowie msza św. na zakończenie roku szkolnego. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział muszą dostosować się do wymogów sanitarnych w kościele (obowiązuje zakrycie ust i nosa podczas przebywania w kościele oraz zachowanie dystansu). Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów.

      Przypominam o oddaniu książek do biblioteki oraz podręczników.  Należy je zapakować do reklamówki i podpisane składać w przedsionku szkoły w ostatnim tygodniu nauki, przed wakacjami. Dokładna informacja na ten temat będzie na stronie internetowej szkoły.

      Samorząd Szkolny przygotował dla Was propozycje konkursów. Zachęcam do wzięcia udziału. Są ogłoszone trzy konkursy: filmowy, literacki i plastyczny. Pracę w każdej kategorii mogą przesyłać wszyscy uczniowie do dnia 21 czerwca na podane na stronie internetowej szkoły adresy mailowe. W temacie wpisujemy „konkurs”. Więcej informacji znajdziecie na stronie szkoły.

      Zbliżające się wakacje to dla Was czas odpoczynku, relaksu i podróży. Proszę pamiętać o zasadach bezpieczeństwa w domu i poza nim. Wypoczywając nad wodą, należy zwrócić uwagę na warunki tam panujące. Kąpiel w wodzie jest dozwolona w miejscach do tego wyznaczonych i strzeżonych przez ratowników wodnych. Przebywając w górach, też należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz ochronie przyrody w parkach narodowych.

       

      Przydatne informacje na temat organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w roku 2020 można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty.

       

      https://kuratorium.krakow.pl/bezpieczny-wypoczynek-2020/

      https://kuratorium.krakow.pl/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2019-r/

      https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/organizacja-wypoczynku/bezpieczne-wakacje-2020/14776,Bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-MEN-GIS-i-MZ-dla-organizatorow-wypoczynku-dzieci-.html

      Pozdrawiam Was bardzo serdecznie,

       

      Wasza wychowawczyni 

      Klasa 7

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. str. 311

      JĘZYK NIEMIECKI

      Thema: Deckt den Tisch! Gleich kommen die Gäste! / Nakryjcie do stołu! Zaraz przyjdą goście. 

      Tryb rozkazujący 

       

      Formę trybu rozkazującego dla 2. osoby liczby pojedynczej tworzymy przez odrzucenie końcówki - st i zaimka osobowego du np.: 

      du machst   –Mach! (Rób!) 

      du trinkst    - Trink! (Pij!) 

      du iss        - Iss! (Jedz!) w czasownikach nieregularnych będą zmiany w temacie

      du wartest   - Warte! (Czekaj!) jeśli temat kończy się na –d, -t, -tm, -chn dodajemy końcówkę e 

       

      Formę trybu rozkazującego dla 2. osoby liczby mnogiej tworzymy w sposób bardzo prosty – przez odrzucenie zaimka osobowego ihr np.: 

      ihr macht – Macht! (Róbcie!) 

      ihr trinkt  - Trinkt! (Pijcie!) 

      ihr esst     - Esst! (Jedzcie!) 

      ihr wartet  -Wartet! (Czekajcie!) 

       

      Formę trybu rozkazującego dla 3. osoby liczby mnogiej tworzymy w sposób bardzo prosty – wystarczy umieścić zaimek osobowy Sie po czasowniku np.: (przypomnienie: forma grzecznościowa Sie- Pan/Pani/Państwo)

      Sie machen – Machen Sie! (Proszę niech Pani robi!) 

      Sie trinken  - Trinken Sie! (Proszę niech Pan pije!) 

      Sie essen     - Essen Sie! (Proszę niech Państwo jedzą!) 

      Sie warten  -Warten Sie! (Proszę niech Pani czeka!) 

       

      Dla lepszego zrozumienia trybu rozkazującego obejrzyj filmik: 

      https://www.youtube.com/watch?v=YCkiIXQXcPc&t=320s 

       

      Otwórz podręcznik na str. 113, zad 29b i wpisz do zeszytu zastawę stołową, w zachowanej kolejności najpierw rzeczowniki rodzaju der, potem die i na końcu das razem z tłumaczeniem: 

      der Teller – talerz 

       

      Zrób zad 24 ze str. 74 z ćwiczeń 

       

      Notatkę z zadaniami wyślij do mnie na maila an23456glabi_cka@wp.pl

       

      BIOLOGIA

      Temat: Cykl miesiączkowy kobiety. Rozwój zarodkowy i płodowy.

       

      Przeczytaj  lekcje 48 i 49 z podręcznika (strony 235 – 243). Obejrzyj dokładnie ilustracje, przeczytaj ich opisy. Zwróć uwagę na wskazówki dotyczące higieny ciąży (strona 243).

      RELIGIA

      Temat:  Ambiwalencja uczuć. Krytyka a krytykanctwo. Kryzys tożsamości

      Poszukiwanie autorytetów. Konflikty w okresie dorastania.  

      Przeczytaj z podręcznika temat 48,49,50 i 51. Napisz, kto jest twoim autorytetem i dlaczego.

      Odpowiedź  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zaśpiewaj „Abba Ojcze” https://www.youtube.com/watch?v=1Pvx7ZHaGzs

       Modlimy się w intencji osób, które poszukują zasad dobrego życia „Ojcze nasz”.

      Klasa 8

      WOS, EDB

      Uczniowie otrzymują zadania za pośrednictwem klasowej grupy.

      MATEMATYKA

      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń.

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Ojczyzna polszczyzna.

      Po egzaminie żegnamy się z monotonnymi powtórkami.

      Dzisiejszy temat lekcji: „Ojczyzna polszczyzna” to tytuł programu telewizyjnego, nadawanego przez wiele lat przez Telewizję Polską. Program prowadził niezwykły człowiek, charyzmatyczny polonista, profesor Jan Miodek.

      Nie wypada być absolwentem szkoły podstawowej i nie znać profesora Jana Miodka. Przeczytajcie w podręcznikach krótką notatkę na jego temat oraz ciekawy, niedługi felieton jego autorstwa pt. „Co lubię i czego nie lubię (w reklamie)”. (strona 357)

      Aby posłuchać, w jaki sposób profesor Miodek mówi o zagadnieniach językoznawczych, posłuchajcie fragmentu wykładu skierowanego do Waszych rówieśników.

      https://www.youtube.com/watch?v=nh7P5cBAz2Q

       

       

    • Egzamin ósmoklasisty
     • Egzamin ósmoklasisty

     • W dniach 16, 17 i 18 czerwca w naszej szkole odbędą się egzaminy ósmoklasisty:

      • 16 czerwca- język polski
      • 17 czerwca- matematyka
      • 18 czerwca- język angielski

      W tych dniach pozostali uczniowie z klas 0-VII nie mają zajęć dydaktycznych i zadanie nie będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

      Ósmoklasiści mają zbiórkę o godzinie 8.30 przed szkołą. Nie mogą się do siebie zbliżać ani stać w grupkach. Każdy uczeń powinien być w maseczce. Jeżeli istnieją jakieś przeciwskazania do noszenia maseczki, uczeń powinien mieć pisemne oświadczenie od rodziców, że nie może zakrywać ust i nosa.

      Uczniowie powinni mieć przy sobie małą butelkę wody mineralnej, którą następnie postawią na podłodze przy swoim krześle, oraz dwa czarne długopisy.

      Po zajęciu miejsc w ławkach uczniowie mogą ściągnąć maseczki.

      Od momentu zbiórki na podwórzu szkolnym aż do końca egzaminu wszyscy uczniowie muszą bezwzględnie stosować się do poleceń i wskazówek nauczycieli bądź innych pracowników szkoły, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.55
     • Zadania dla uczniów cz.55

     • PONIEDZIAŁEK 15 czerwca

       

      Klasa I   

      Religia

      Temat:  Serce Jezusa źródłem miłości i dobroci.

       Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tematu 55.

      Zaśpiewaj: https://www.youtube.com/watch?v=hEW3TGkOvac

      Modlimy się  za naszych Rodziców–  Litania do Najświętszego

       Serca   Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

      Klasa III

      Język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Do you like sport?, przypomnieć sobie słownictwo dotyczące sportu z poprzedniej lekcji, otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 61, napisać Yes lub No i  zakreślić właściwe zwroty He/she likes ……. – on/ona lubi ……, He/she doesn’t like ……… – on/ona nie lubi ……….

      2. Bardzo proszę wpisać wyrażenie likes lub doesn’t like zgodnie z przedstawionymi rysunkami – zad. 8, str. 62. Następnie, proszę odpowiedzieć na pytania w zad. 9, str. 62 oraz uzupełnić zdania w zad. 10, str. 63.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Bardzo proszę uzupełnić dialog, wpisując podane wyrażenia w ramce w odpowiednie miejsca – zad. 11, str. 63.

       Klasa IV

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Charakteryzujemy bohaterkę monologu Marii Terlikowskiej pt. „Ziółko”.

      Proszę otworzyć podręczniki na stronie 294 i przeczytać króciutki tekst pt. „Ziółko”.

      Tekst ma formę monologu- definicję tego słowa znajdziecie na stronie 295. Wpiszcie ją do zeszytu.

      Następnie napiszcie do zeszytu notatkę na temat bohaterki, która wypowiada się w monologu.

      W notatce uwzględnijcie następujące informacje:

      • Jakie przezwiska nadali dziewczynce koledzy z klasy? Dlaczego?
      • Które zachowania bohaterki sprawiają, że nie ma ona przyjaciół?
      • Jakie cechy charakteru ma dziewczynka?
      • Co powinna- według ciebie- zmienić w swoim zachowaniu?

      Zadań nie musicie już przesyłać, ale proszę je rzetelnie wykonać.

      PRZYRODA

      Temat: Organizmy słodkowodne .

       

      Przeczytaj lekcję z podręcznika  - strony 189 - 192. Obejrzyj ilustracje. Przeczytaj opisy znajdujące się obok nich. Odpowiedź ustnie na pytania 1-3 ze strony 192.  Następnie wykonaj ćwiczenia 1 – 5 w zeszycie ćwiczeń (str. 98 - 99).

      RELIGIA

      Temat: Świątynia Opatrzności Bożej – wotum wdzięczności. 

      Przeczytaj z podręcznika temat: 59.  Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu.

      Uzupełnione strony  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz film : https://www.youtube.com/watch?v=-nHuBhW7JeY,

      czyli wybierz się na spacer do Warszawy.

      Modlimy się  za tych, którzy potrzebują naszej modlitwy – Litania do Najświętszego

      Serca Pana Jezusa  https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

      MUZYKA

      Temat: Bum tarara – czyli rzecz o perkusji.

       

      Podsumowujemy naszą wiedzę o instrumentach perkusyjnych. Przeczytaj lekcję dostępną na stronie e-podręczniki https://epodreczniki.pl/a/bum-tarara---czyli-rzecz-o-perkusji/D3pHFoOvh. Wysłuchaj również przykładów muzycznych dostępnych na tej stronie.

      Klasa V

      MATEMATYKA 

      Temat: ,,Co umiem?” – prostopadłościan, sześcian.

      Wykonaj zad. 1, 2, 3 i 4  str.273 ,,Co umiem?”.           

      Rozwiązania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Czytam i rozumiem.

      Czytanie ze zrozumieniem to ważna umiejętność, którą należy ćwiczyć.

      Przeczytajcie uważnie tekst A. Onichimowskiej pt. „Najwyższa góra świata” zamieszczony w podręczniku na str.303-309.

      Następnie odpowiedzcie pisemnie na pytania 1-6, znajdujące się w podręczniku na str. 324-325.

      HISTORIA

      Temat: Jagiellonowie w Europie Środkowej.

      Podręcznik strona 200-204.

      Zwróć uwagę na postacie: Władysław Warneńczyk, Kazimierz Jagiellończyk

      Zapamiętaj daty: 1444, 1454-1466.

       

      ZADANIE

      Strona 203 zadanie 1 (na podstawie mapy)

      PLASTYKA

      Temat: Ciekawe prace plastyczne – papierowe pióra.

       

      Obejrzyj film  https://www.youtube.com/watch?v=OyCSH9gS3aE . Postaraj się wykonać pióro przedstawionym sposobem. A może pokusisz się o wykonanie łapacza snów takiego jak na filmie.

      Zdjęcie swojej pracy wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

      Klasa VI

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Co to znaczy bohater?

      Marię Skłodowską-Curie niewątpliwie możemy nazwać bohaterką. Była bowiem osobą, która odznaczyła się niezwykłymi czynami, a jej wynalazki okazały się pomocą dla ludzi.

       

      Zapoznajcie się z opowiadaniem zamieszczonym w podanym poniżej e-podręczniku:

      https://epodreczniki.pl/a/co-to-znaczy-bohater/Dz5xLRLt3

      Opowiadanie poświęcone jest innemu bohaterowi, który zasłynął z męstwa i ofiarności wobec narodu.

      Po zapoznaniu się z tekstem z e-podręcznika wyjaśnijcie  pisemnie, jak rozumiecie słowa, że bohater to więcej niż król.

      MATEMATYKA

      Oglądnij film - wyrażenia algebraiczne str. 222 zad. 1, 2

      https://www.youtube.com/watch?v=Vm4FK_O1OV4

      wyrażenia algebraiczne - co to są wyrażenia algebraiczne i do czego służą

      https://www.youtube.com/watch?v=rHaXQROxO6o

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Doctor Q Mrs Q’s visit, przeczytać dialog lub wysłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 54), wpisać słownictwo do podrozdziału 8.3 do zeszytu.

      2. Następnie, proszę przeczytać informacje w żółtej ramce na str. 113 w podręczniku,  wpisać przykłady z tłumaczeniem do zeszytu oraz uzupełnić zdania wyrażeniami z ramki „Being with people” – zad. 5, str. 113. Można sprawdzić poprawność wykonania zadania, słuchając nagrania (CD 3, ścieżka 55).

      3. Bardzo proszę wykonać zadania 1- 3, str. 70 w zeszycie ćwiczeń, aby poćwiczyć użycie poznanego słownictwa i materiału gramatycznego.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      INFORMATYKA

      Temat : Posługiwanie się mapami internetowymi

      Dowiem się jak posługiwać się mapami internetowymi

       

      https://epodreczniki.pl/a/poslugiwanie-sie-mapami-internetowymi/D1FfgqhdI

       

      Zdjęcia z ćwiczenia 1 prześlij na e- mail: geoo@interia.pl lub Messengera

       

      Klasa VII

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zadania ze str. 310 i prześlij na adres ekocierz@wp.pl.

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Poznajemy fragmenty książki pt: „Przekroczyć próg nadziei”.  

      Zapiszcie pod tematem poniższe zdanie:

      „Przekroczyć próg nadziei” to książka-wywiad z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, w którym odpowiada on na pytania dotyczące wiary, religii, problemów współczesnego świata i człowieka.

       

      Aby zrozumieć genezę tej publikacji, przeczytajcie wstęp napisany przez włoskiego dziennikarza Vittoria Messoriego (Zamiast wprowadzenia: str.1-6), który znajdziecie poniżej:

      https://www.rodaknet.com/rp_sw_papiez_jpII_przekroczyc_prog_nadziei.pdf

       

      Następnie skorzystajcie z dostępnych źródeł i wyjaśnijcie w zeszycie pojęcie: wywiad – rzeka.

       

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: A true story, wpisać słownictwo do podrozdziału 9.2 i 9.3 do zeszytu, przeczytać text „Alone in the jungle” i wybrać prawidłową odpowiedź zgodnie z teścia tekstu – zad. 2, str. 109.

      2. Proszę powtórzyć wiadomości o tworzeniu i stosowaniu czasu Present Perfect z poprzedniej lekcji (budowa, tworzenie III formy dla czasowników regularnych i nieregularnych).

      2. Następnie, proszę uważnie zobaczyć filmiki na temat tworzenia tego czasu i zapamiętać zasady:

      https://www.youtube.com/watch?v=zlQzhkwlRdM&t=234s

      https://www.youtube.com/watch?v=zlQzhkwlRdM&t=421s

      3. Proszę wpisać notatkę do zeszytu na temat tworzenia przeczeń.

      * Przeczenia w czasie Present Perfect tworzymy przez dodanie słówka not do operatorów have lub has.

      Budowa zdania przeczącego:

      Podmiot (I/you/we/they) + have + not (haven’t) + III forma czasownika  + … (reszta zdania).

      dla 3 osoby l. poj.:

      Podmiot (he/she/it) + has + not (hasn’t) + III forma czasownika + … (reszta zdania).

      2. Następnie, proszę jeszcze raz bardzo uważnie przeczytać żółtą ramkę w podręczniku, str. 108 oraz wpisać do zeszytu te przykłady. Dla utrwalenia zasad tworzenia tego czasu, proszę prześledzić materiał filmowy, szczególnie o tworzeniu zdań przeczących w 2 części filmu:

      https://www.youtube.com/watch?v=O72HBnvQys8

       

      INFORMATYKA

      Temat : Rozdzielczość obrazu drukowanego i wyświetlanego na monitorze

       

      https://epodreczniki.pl/a/rozdzielczosc-obrazu-drukowanego-i-wyswietlanego-na-monitorze/DsHqvpFI8

       

      Wykonaj ćwiczenie i proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

       

       

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

       

      Temat: Najpiękniejsze miejsca w Polsce. Beskid Śląski.

       

      Kontynuujemy naszą podróż po Polsce. Dziś Beskid Śląski. Niedaleko, a atrakcji mnóstwo. Zobaczcie filmik https://www.youtube.com/watch?v=oAw4065ulgs

       

      Klasa VIII

      JĘZYK POLSKI

      Uczniowie otrzymują tematy i zadania w osobnych plikach za pośrednictwem grupy klasy VIII.

      MATEMATYKA

      Powtórzyć wzory na  pola figur płaskich, Tw. Pitagorasa, wzór na przekątną kwadratu, wzór na wysokość trójkąta równobocznego i  rozwiązać zadania w zeszycie ćwiczeń  str. 96-110.

      HISTORIA

      Temat: Polska w NATO i w Unii Europejskiej.

      Podręcznik strona 226-229.

      Zwróć uwagę na politykę zagraniczną III Rzeczpospolitej.

       

      Zadanie

      Strona 229 zadanie 2 lub 3

      JĘZYK NIEMIECKI

      Thema: Das hat Gesichte gemacht./ To uczyniło historię. 

       

      Czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein: 

      1. Czasowniki wyrażające przemieszczanie się lub zmianę położenia z punktu A do B np.;

      aufstehen (wstawać), fahren (jechać), fliegen (latać), gehen (iść), kommen (przychodzić), laufen (biegać) 

      2. Czasowniki wyrażające zmianę stanu np.: aufwachen (obudzićsię),  einschlafen (zasypiać), sterben (umierać), wachsen (rosnąć) 

      3. Wyjątki: sein (być), bleiben (zostać), werden (stawać się) 

       

      Czas przeszły czasowników nieregularnych 

      Wiele czasowników niemieckich tworzy ten czas w sposób nieregularny. Formy te należy zapamiętać. Pomoże ci w tym tabelka na str. 142 zamieszczona w podręczniku np..: 

      stehen (stać) - gestanden 

      schreiben (pisać)- geschrieben 

      helfen (pomagać) - geholfen 

      essen (jeść) - gegessen 

      fliegen (latać) - geflogen 

       

      Dopisz tłumaczenie i imiesłowy czasu przeszłego dla takich czasowników: 

      lesen 

      schlafen 

      fahren 

      wissen 

      gehen 

       

      Ich esse  Pizza. 

      Gestern habe ich Pizza gegessen. / Wczoraj zjadłam/ zjadłem pizzę. 

      Er fliegt nach London. 

      Er ist nach London geflogen./ On poleciał do Londynu. 

      Zachęcam do przećwiczenia tych dwóch zagadnień gramatycznych razem z tabelką ze str. 142, zrób zad 24 i 25/ str. 68 z ćwiczeń. 

      Po zrobieniu odeślij do mnie notatkę i zadania: an23456glabi_cka@wp.pl 

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.54
     • Zadania dla uczniów cz.54

     •  

       

      Środa 10 czerwca

       

      Klasa 4

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Rozpoznawanie i tworzenie wypowiedzeń.

      Po wczorajszym powtórzeniu wiadomości na temat lektur obowiązkowych, dzisiaj jest czas na przypomnienie tego, co wiemy na temat wypowiedzeń.

      Przypomnimy sobie takie pojęcia jak: podmiot i orzeczenie (strona 259 w podręczniku), zdanie i równoważnik zdania (strona 238 i 239).

      Proszę, abyście otworzyli podręczniki na stronie 269 i 270 i wykonali pisemnie do zeszytu zadania 7-13. Jeśli w pytaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna, wystarczy napisać numer zadania i odpowiednią literkę (np. 3b, 5a).

      Następnie otwórzcie, proszę w e-podręczniku poniższą lekcję:

      https://epodreczniki.pl/a/trzymaj-reke-na-pulsie-rozpoznawaj-wypowiedzenia/D18cnZfF2

      Pomoże Wam ona utrwalić i usystematyzować wiadomości. Postarajcie się przeanalizować wszystkie zadania. Do zeszytu wpiszcie tylko zadanie 5 i 8.

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: I like that!, przeczytać zadanie 1, str. 108 w podręczniku, wpisać słownictwo do podrozdziału 8.1. Można posłuchać wymowy (CD 3, ścieżka 42).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/ShowMaterial/17640?p=2542

      2. Następnie, proszę wpisać LOOK!, str. 109 oraz zrobić zadanie 5 i 6, str. 109 w podręczniku, używając czasowników go lub play w odpowiedniej formie.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Bardzo proszę otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 68 i wykonać zadania 1, 2, 3, 4, aby utrwalić poznane słownictwo.

      PLASTYKA

      Temat: Ciekawe techniki plastyczne. Kolaż  – „Moje marzenia”.

       

      Wykonaj kolaż – informacje jak stworzyć kolaż znajdziesz na stronie  https://www.youtube.com/watch?v=C_zDx5FszTw . Wykorzystaj kolorowe gazety i magazyny. Postaraj się przedstawić w pracy swoje marzenia. 

      Zdjęcie swojej pracy wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa 5

      MATEMATYKA

      Temat: Budowanie modeli prostopadłościanu. Rozpoznawanie brył w sytuacjach praktycznych.

      Przeczytaj i przeanalizuj zawartość ramki ( przykład 10) str.270 z podręcznika

      Wykonaj zad.23  i 25 str.271 z podręcznika oraz wytnij z zeszytu ćwiczeń  siatki

      sześcianów i  prostopadłościanów, a następnie sklej  modele brył.

       Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      MUZYKA

      Temat: Rytmizacja znanych przysłów w różnym metrum. 

       

      Przypomnij sobie pojęcie metrum. Otwórz lekcję dostępną na stronie epodreczniki  https://epodreczniki.pl/a/rytmizacja-znanych-przyslow-w-roznym-metrum-2/4-3/4/-4/4/Dg5SlehOy . Przeczytaj wprowadzenie. Wysłuchaj utworów dostępnych na stronie. Wykonaj zadania i rozwiąż ćwiczenia interaktywne.

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Sporządzamy przepis.

      Zapiszcie pod tematem:

      Plan przepisu kulinarnego:

      1.Podaj: nazwę potrawy, listę składników, potrzebne przybory.

      2.Podaj kolejne czynności – konsekwentnie stosuj czasowniki w tej samej formie gramatycznej (np. gotuj, gotować lub gotujemy).

      3.Do przepisu możesz dołączyć przydatne rysunki.

       Następnie wykonajcie  ćwiczenia 32-35, zamieszczone w zeszycie ćwiczeń na str.19-20.

       

      Klasa 6

      MATEMATYKA     

      Korzystając z tabeli str. 215 rozwiąż zad. 7 i 9.

      JĘZYK ANGIELSKI                 

      1. Proszę wpisać temat lekcji: I will present a TV show, wpisać słownictwo do podrozdziału 8.2, przeczytać dialog na str. 110 w podręczniku lub posłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 51).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1386

      2. Następnie, proszę przeczytać informacje żółtej ramki na temat użycia czasu The Present Future do określania przyszłości oraz wpisać notatkę do zeszytu.

      * Czasownik modalny will jest używany do przewidywania wydarzeń w przyszłości, np.:

      I will work hard (będę pracował ciężko).

      Przeczenia tworzymy przez wyrażenie przeczące: will + not = won’t

      I will not (won’t) work hard.

      Pytania tworzymy przez inwersję, np.:

      Will you work hard?   Yes, I will/ No, I won’t.

      3. Bardzo proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń i wykonać zadania 1 – 3, str. 69, aby utrwalić użycie czasu Present Future w kontekście językowym.

       

      PLASTYKA

      Temat: Ciekawe techniki plastyczne. Kolaż  – „Moje marzenia”.

       

      Wykonaj kolaż – informacje jak stworzyć kolaż znajdziesz na stronie  https://www.youtube.com/watch?v=C_zDx5FszTw . Wykorzystaj kolorowe gazety i magazyny. Postaraj się przedstawić w pracy swoje marzenia. 

      Zdjęcie swojej pracy wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

       

      HISTORIA

      Temat: Upadek Napoleona.

      Podręcznik strona 215-221.

      Zwróć uwagę na wielkie bitwy napoleońskie.

      Obejrzyj wszystkie zdjęcia i ilustracje.

      Zadanie

      Strona 221 zadanie 3

       

      Klasa 7

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: W ogrodzie uczuć – poznajemy wiersz J. Lechonia pt: „Sprzeczka”.  

      Sprzeczka kojarzy się z gwałtowną wymianą zdań .

      Przeczytajcie uważnie wiersz J. Lechonia, zamieszczony  w podręczniku na str.201 i zastanówcie się, czy treść utworu pozostaje w zgodzie z informacją zawartą w tytule.

       

      Zapiszcie pod tematem poniższą notatkę:

      Osoba mówiąca w wierszu przeżywa kłótnię z ukochaną osobą. Wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej (szukam) oraz w pierwszej osobie liczby mnogiej (pójdziemy).

      Podmiot zwraca się bezpośrednio do adresata (patrz).

       

      Osoba mówiąca w wierszu stwierdza: „Pójdziemy do ogrodu”. Zapiszcie, w jaki sposób ukazany został ogród (zwróćcie uwagę na porę roku) i  jaką rolę odgrywa ogród w poznanym  wierszu.

       

      MATEMATYKA

      Przeanalizuj tabele str. 301 i rozwiąż na  str. 304 zad. 1, 2, 3, 10

      MUZYKA

      Temat: Viva la musica – XX I XXI wiek.

       

      Oglądnij film przedstawiający krótką historię muzyki – muzyka XX i XXI wieku

      https://www.youtube.com/watch?v=pJREpEWPN7c

      CHEMIA

      Temat: Woda i roztwory – zadania testowe.

       

      Na podanej poniżej stronie znajdziesz krótki test. Postaraj się samodzielnie go rozwiązać. W filmiku znajdziesz od razu prawidłowe odpowiedzi, więc od razu możesz sprawdzić swoje wyniki. Powodzenia.

      https://www.youtube.com/watch?v=LrOLpx-5gJw

       

       

      Klasa 8

      JĘZYK POLSKI

      Zadania są przekazywane za pośrednictwem klasowej grupy.

      MATEMATYKA

      Przeanalizuj zadanie dotyczące potęgi i pierwiastków, które rozwiązywaliśmy w zeszycie.

      BIOLOGIA

      Temat: Różnorodność biologiczna – przejawy, użytkowanie i ochrona – podsumowanie wiadomości.

       

      Zakończyliśmy dział – Różnorodność biologiczna – przejawy, użytkowanie i ochrona. Przeanalizuj podsumowanie działu znajdujące się w podręczniku na stronach 177 -181. Sprawdź ile zapamiętałeś rozwiązując test znajdujący się na stronach 182 – 184 w podręczniku.

       

      RELIGIA

      Temat: Dlaczego mądry, a nie inteligentny i bogaty? Mądrość Salomona.

      Przeczytaj z podręcznika temat 53. Napisz do zeszytu kto, jest dla Ciebie

      przykładem niezwykłej mądrości i dlaczego. Prześlij zadanie  na e- mail: dominika2000@o2.pl.

      Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=G4Vyu6mB2Ls

       Modlimy się  o dary Duch Świętego w czasie egzaminu–  Koronka do Ducha Świętego

      https://www.youtube.com/watch?v=ukQIIV1xGY4

       

       

       

       

    • Informacja dla uczniów
     • Informacja dla uczniów

     • Harmonogram zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Klimontowie do końca roku szkolnego 2019/2020:

      • 8-10 VI- zajęcia dydaktyczne (zadania dla uczniów zamieszczane na stronie szkoły)
      • 11 VI- Boże Ciało- dzień wolny od zajęć dydaktycznych (bez zadań na stronie szkoły)
      • 12 VI- (piątek po Bożym Ciele)- dzień wolny od zajęć dydaktycznych (bez zadań na stronie szkoły)
      • 15 VI- zajęcia dydaktyczne (zadania dla uczniów zamieszczane na stronie szkoły)
      • 16, 17, 18 VI- egzamin ósmoklasisty- dni wolne  od zajęć dydaktycznych dla uczniów z klas 0-VII (bez zadań na stronie szkoły)
      • 19 VI- zajęcia dydaktyczne (zadania dla uczniów zamieszczane na stronie szkoły)
      • 22-25 VI- zajęcia dydaktyczne (zadania dla uczniów zamieszczane na stronie szkoły)
      • 26 VI- zakończenie roku szkolnego (o formie, w jakiej zostanie zorganizowane zakończenie roku szkolnego, uczniowie zostaną poinformowani w odrębnym komunikacie)

       

    • Konkursy szkolne
     • Konkursy szkolne

     •  

      Koleżanki i koledzy!

       

      Samorząd Szkolny, podobnie jak Wy, nie chodzi do szkoły i uczy się w domu. A jednak nie zapomina o uczennicach i uczniach ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie! Przeczytajcie, co dla Was przygotowaliśmy.

      Czerwiec jest najprzyjemniejszym miesiącem w roku szkolnym, zgadzacie się? Już czujemy wakacje, obowiązków mamy coraz mniej, myślimy więcej o przyjemnościach niż o lekcjach. Dlatego właśnie w czerwcu Samorząd Szkolny proponuje Wam udział w kilku konkursach. Przeznaczone są one dla uczniów ze wszystkich klas. Pracę w każdej kategorii mogą przesyłać wszyscy uczniowie do dnia 21 czerwca na podane poniżej adresy mailowe. W temacie wpisujemy „konkurs”.

       

      1. Nagraj teledysk taneczny do ulubionej piosenki (np. z dzieciństwa). Filmik prześlij na adres ukow2007@gmail.com.
      2. Dziecko na kwarantannie- praca literacka. Napisz, czego się nauczyłeś podczas miesięcy spędzonych w domu, co zrozumiałeś, czego Ci brakowało? Może odnalazłeś nową pasję albo zaprzyjaźniłeś się z kimś przez internet? Możesz napisać o wszystkim, co dla Ciebie ważne lub ciekawe. Pracę wyślij na adres pare@wp.pl. Długość pracy dowolna, młodsze dzieci mogą napisać chociaż kilka zdań.
      3. Przygotuj pracę plastyczną pt. „Mój ulubiony przyjaciel z bajki". Pracę wykonaj dowolną techniką, a jej zdjęcie wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com.

       

      Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w naszych konkursach. Przynajmniej w taki sposób #BĄDŹMY RAZEM.

       

      Martyna Stanek

      Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

    • Zadania dla uczniów cz.53
     • Zadania dla uczniów cz.53

     • WTOREK 9 czerwca 2020

       

      Kl. 0 Język angielski

      1. Proszę, aby dzieci przywitały się, powiedziały Hello, Godd morning lub Good afternoon w zależności od okoliczności i pory dnia.

      Proszę posłuchajcie piosenki i starajcie się śpiewać razem z nagraniem:

      https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI

      2. Następnie, proszę zadać pytanie How old are you? (myślę, że pamiętacie co to pytanie znaczy z poprzednich lekcji) i postarajcie się odpowiedzieć na to pytanie samodzielnie (I’m five/six/seven).

      3. Proszę posłuchać piosenki o wakacjach i starajcie się śpiewać razem z nagraniem:

      https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM

       

       Kl. I język angielski

      1. Proszę przypomnieć sobie nazwy zwierząt, które poznaliśmy na poprzednich lekcjach, otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 66, zad. 13 - należy zaznaczyć zwierzęta hodowlane na zielono, a zwierzęta niespotykane na farmie na czerwono. Proszę w zadaniu 14 połączyć kropki, pokolorować rysunki i powiedzieć, jakie to zwierzątka.

      2. Następnie, proszę posłuchać piosenki, postarać się zapamiętać nazwy zwierząt, które się w niej pojawiają i śpiewać razem z nagraniem.

      https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg

      3. Bardzo proszę wpisać samodzielnie nazwy zwierząt pod rysunkami – zad. 15, str. 67. W zadaniu 16 należy powiedzieć, jakie to są zwierzęta, za prawidłowe wykonanie zadania można przykleić sobie naklejki.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      Kl. II język angielski

      1. Proszę, aby dzieci przypomniały sobie nazwy części garderoby w j. angielskim z poprzednich lekcji, otworzyły zeszyty ćwiczeń na stronie 60 i wykonały zadanie 5 i 6. Proszę wpisać do zeszytu: He – on, She – ona (można zilustrować słówka rysunkami, np. dziewczynki i chłopca).

      2. Proszę wpisać odpowiednio do rysunku: He’s wearing (on ma na sobie) lub She is wearing (ona na sobie) – zad. 7, str. 61. Następnie, wpisujemy słówka podane w ramce do poszczególnych zdań – zad. 8, str. 61.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Bardzo proszę uzupełnić zdania podanymi wyrażeniami oraz sprawdzić swoje odpowiedzi: 1. blue jacket, 2. red boots, 3. red skirt, 4. wearing.

       

       Klasa IV

      język polski

      Dzisiejszą lekcję w formie prezentacji przekażę Wam przez Messengera. Jeżeli ktoś nie jest zapisany do grupy „Nasza klasa IV”, otrzyma prezentację na maila.

      matematyka

      Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

      Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=GvVgKE3y2Aw

      oraz    https://www.youtube.com/watch?v=gvyok5WvuxE

      Przeczytaj i przeanalizuj przykłady i zawartość ramki ze str.281 -283 oraz ze str.285 z podręcznika.

        Wykonaj z podręcznika zadania  5 i 6 str.283 oraz zad.13 str.286  i  wpisz

        do zeszytu rozwiązania i prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      historia

      Temat: Żołnierze niezłomni. (podręcznik strona 158-163)

      Zwróć uwagę na takie nazwiska jak Witold Pilecki i Danuta Siedzikówna.

      Zastanów się nad znaczeniem słów: wyklęci, niezłomni.

      Zadanie

      Strona163 zad.2

      Klasa V

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Having fun, przeczytać zad. 1, str. 108, wpisać słownictwo do podrozdziału 8.1. Można posłuchać wymowy (CD 3, ścieżka 45).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/6

      2. Następnie, proszę wykonać zadania 3 i 4, str. 109 oraz wraz przeczytać zad. 7, str. 109 w podręczniku „Ordinal numbers” (liczebniki porządkowe). Można posłuchać wymowy (CD 3, ścieżka 47). Proszę wpisać LOOK! Dates – przykłady pisania dat z tłumaczeniem do zeszytu.

      3. Aby utrwalić poznane słownictwo, proszę o wykonanie zadań 1, 2, 3, str. 68 w zeszycie ćwiczeń.

       

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Czego uczy nas nowela „Janko Muzykant”?

      Z pewnością zakończenie noweli H. Sienkiewicza skłania nas do postawienia sobie pytania: czy Janko musiał umrzeć i czy kara wymierzona chłopcu była adekwatna do popełnionych przez niego czynów?

      Ostatni akapit noweli dotyczy powrotu państwa z Włoch. Wydawać by się mogło, że państwo z dworu mogliby zająć się losem utalentowanego chłopca. Tymczasem oni zachwycają się utalentowanymi ludźmi spotkanymi we Włoszech, przez co nie dostrzegają umiejętności wiejskiego dziecka.

      Napiszcie kilka zdań o tym, jakie uczucia wzbudziła w Was przeczytana nowela i czego uczy historia Janka.

      Podzielcie się ze mną swymi przemyśleniami, wysyłając zadanie na adres paliga.aga@gmail.com

       

      Religia

      Temat:  Święty Brat Albert – być jak bochen chleba. Święta Teresa z Lisieux – mała siostra od wielkich spraw. 

       

      Przeczytaj z podręcznika tematy 52 i 53. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tych tematów.       

      Uzupełnione strony prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz: film o św. Bracie Albercie: https://www.youtube.com/watch?v=j4d2Nmkri5Q

      oraz o św. Teresie z Lisieux: https://www.youtube.com/watch?v=KMNwb4ZmDAg

      Pomodlimy się w intencji tych, którzy potrzebują naszej modlitwy–  Litania

      do Najświętszego Serca  Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

       

      Informatyka

      Lekcja. Bezpieczna przeglądarka i jej ochrona

      https://epodreczniki.pl/a/ochrona-przegladarki/DK2yUlrIp

       

      Jaką przeglądarkę polecasz? Uzasadnij swój wybór

      Zdjęcie z wykonanego ćwiczenia proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messegera

       

       

      Klasa VI

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Wielka uczona i obywatelka.

       

      Prezydent RP Ignacy Mościcki z okazji pogrzebu Marii Skłodowskiej-Curie napisał takie słowa: „Polska traci w śp. Pani Curie – Skłodowskiej nie tylko uczoną , która imię swej ojczyzny wsławiła w całym świecie, ale i wielką obywatelkę , zawsze przez całe życie czujnie stojącą na straży interesów swojego narodu”.

       

      Jeszcze raz wróćcie do fragmentu książki  o Marii Skłodowskiej – Curie (podręcznik, str.150). Ostatni akapit zawiera treść ,która wyjaśnia pochodzenie nazwy pierwiastka odkrytego przez wielką uczoną . Przepiszcie ten cytat do zeszytu i  napiszcie w 2-3 zdaniach, o czym  świadczą słowa wypowiedziane przez Noblistkę.

      Geografia

       

      Lekcja 3. Rosja – od Bałtyku po Ocean Spokojny (kontynuacja)

      Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 170 oraz z materiałów z e-podręcznika

       

      https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-federacji-rosyjskiej/D13bOfdoA

       

      Zdjęcia z zadań prześlij na Messengera lub na pocztę geoo@interia.pl

      Religia

      Temat:  Boże Ciało – odwiedziny Boga. Oko opaczności – nieustanna opieka wszechmogącego Boga.         

       

       Przeczytaj z podręcznika tematy  46 i 51. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tych tematów.

      Uzupełnione strony prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz: Świątynia opatrzności Bożej w Warszawie:

      https://www.youtube.com/watch?v=w-5yrHuVpnc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      Pomodlimy się za tych, którzy potrzebują naszej modlitwy–  Litania

      do Najświętszego Serca  Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

       

      Klasa VII

      język polski

      Nie zapisujemy nowego tematu lekcji. Kontynuujemy lekcję poprzednią.

      Proszę wykonać ćw.1 i 2  ze str.212  oraz ćw.5,6 i 8 ze str.217 – 218 w zeszycie ćwiczeń.

      Geografia

      Lekcja 2. Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich

       

      Proszę o realizację lekcji  z  podręcznika str. 216 + materiały z Youtube’a

      https://www.youtube.com/watch?v=WnZoNmVvus4

      https://www.youtube.com/watch?v=PJ4afuIdsew

       

      Zad. 1,2,3 str. 219 . Zdjęcia wykonanych zadań  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

      Historia

      Temat: Rządy autorytarne w Polsce. (1926-1939)

      Podręcznik strona 122-125

      Zwróć uwagę na pojęcia: przewrót majowy, sanacja, konstytucja kwietniowa.

      Wpisz do zeszytu daty: 1926, 1935.

      Zadanie

      Strona 225 zad.1

      Plastyka

      Temat: Ciekawe techniki plastyczne. Kolaż  – „Moje marzenia”.

       

      Wykonaj kolaż – informacje jak stworzyć kolaż znajdziesz na stronie  https://www.youtube.com/watch?v=C_zDx5FszTw . Wykorzystaj kolorowe gazety i magazyny. Postaraj się przedstawić w pracy swoje marzenia. 

      Zdjęcie swojej pracy wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

      Klasa VIII

      język polski

      Uczniowie otrzymują zadania za pośrednictwem grupy klasowej.

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Language work. Revision przeczytać notatkę na temat zdań przydawkowych definiujących i nie definiujących oraz Grammar Tweet na str. 131 oraz wykonać zad. 3, str. 132 w zeszycie ćwiczeń.

      2. Następnie, proszę posłuchać nagrań do zadań typu egzaminacyjnego 1 – 4, str. 146 w podręczniku.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/29

      3. Bardzo proszę samodzielnie wybrać kilka zadań od 5 do 14 ze stron 147 - 149 i je wykonać (wyboru należy dokonać w zależności od potrzeb ćwiczenia poszczególnych sprawności językowych). 

      Zadania należy przesłać na adres: ukow2007@gmail.com

      Fizyka

      Temat: Obrazy otrzymywane w zwierciadłach kulistych. (cz.II)

      https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ

      1. Tekst str.184-187

      2. Wykonaj zad. 2 str.188

      Informatyka

      Lekcja. Równania matematyczne w programie Word

      Nauczę się używać narzędzia do wklejania i tworzenia równań matematycznych w programie Word.

      Proszę o realizację z tematu z e – podręcznika

       

      https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-do-tekstu-rownan-matematycznych/DtXx9jeoC

       

      Wykonane ćwiczenia prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.52
     • Zadania dla uczniów cz.52

     • PONIEDZIAŁEK 8 czerwca

       

      Klasa I   

      Religia

      Temat: Z Panem Jezusem idziemy przez   miasta i wsie –Boże Ciało. 

       Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tematu 47. Uzupełnione strony  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zaśpiewaj: Przygotuję Ci serce: https://www.youtube.com/watch?v=hEW3TGkOvac  Idzie mój Pan - https://www.youtube.com/watch?v=Dprtw2fjpqA

      Modlimy się  za tych, którzy potrzebują naszej modlitwy– słowami ,,Ojcze nasz…”

      Klasa III

      Język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: I like surfing, otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 58, przeczytać słowa i połączyć z odpowiednimi rysunkami. Słówka i ich znaczenie, proszę wpisać do zeszytu: surfing - ……….., diving - nurkowanie, roller skating - ……….., swimming - pływanie, riding – jazda konna.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      2. Bardzo proszę znaleźć nazwy dyscyplin sportowych w diagramie i podpisać odpowiednio obrazki – zad. 3, str. 59. Proszę sprawdzić odpowiedzi: 2. Diving, 3. Tennis, 4. Baseball, 5. Football, 6. Swimming, 7. Riding, 8. Surfing. Następnie, proszę zakreślić właściwe wyrażenia zgodnie z rysunkami - I like (ja lubię), I don’t like (ja nie lubię) – zad. 4, str. 59.

      3. Bardzo proszę odszukać w labiryncie odpowiednie dyscypliny sportowe i połączyć z osobami (zad. 5, str. 60) oraz wpisać zdania obok rysunków.

       

       Klasa IV

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Bohaterowie powieści „Bracia Lwie Serce”.

      Bardzo dziękuję, że tak licznie wykonaliście piątkowe zadanie dodatkowe, czyli ortograficzne sudoku. Cieszę się, że praca sprawia Wam przyjemność i nie uczycie się tylko dla ocen, ale również dla własnej satysfakcji!

      Dzisiaj ostatnie spotkanie z bohaterami „Braci Lwie Serce”. Bardzo proszę o wykonanie zadania nr 2 ze strony 267.Należy porównać braci na podstawie rozdziału 1 i 2. Zadanie to należy wykonać w tabeli, a jej wzór znajdziecie w zakładce „Zdalne nauczanie”.

       

      PRZYRODA

      Temat: Warunki życia w wodzie.

       

      Przeczytaj lekcję z podręcznika  - strony 185 - 188. Obejrzyj ilustracje. Przeczytaj opisy znajdujące się obok nich. Odpowiedź ustnie na pytania 1-3 ze strony 188.  Następnie wykonaj ćwiczenia 1 – 5 w zeszycie ćwiczeń (str. 96 - 97).

      Zdjęcie wykonanych w zeszycie ćwiczeń zadań wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com.

      RELIGIA

      Temat: Po krańce ziemi – apostolska misja. 

      Przeczytaj z podręcznika temat: 53.  Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu.

      Uzupełnione strony  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz film o św. Pawle: https://www.youtube.com/watch?v=AezahTJf7Eg

      lub https://www.youtube.com/watch?v=cr10Bqv2o8k

       

      Modlimy się  za tych, którzy potrzebują naszej modlitwy –

       Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

       https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

      MUZYKA

      Temat: Mój instrument perkusyjny.

       

      Wykonaj instrument perkusyjny według własnego pomysłu. Zdjęcie instrumentu lub filmik przedstawiający jak brzmi twój instrument wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa V

      MATEMATYKA 

      Temat Wprowadzenie pojęcia prostopadłościanu. Badanie prostopadłościanu.

      Zobacz filmy: https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk

      Przeczytaj i przeanalizuj zawartość ramki i przykład 9 str.267

      Do zeszytu zapisz:

      Prostopadłościan ma:

      • 6 ścian; każda ściana jest prostokątem,
      • 12 krawędzi;
      • 8 wierzchołków, każdy wierzchołek jest końcem 3 krawędzi,
      • każdy sześcian jest prostopadłościanem.

       

      Wykonaj zad 12 i 13 str.268 z podręcznika (do zadań wykonaj schematyczny rysunek i zaznacz

      na nich dane z zadania).   Rozwiązania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Jakim chłopcem był Janko Muzykant?

      Odszukajcie w lekturze fragmenty, które dotyczą wyglądu i cech tytułowego bohatera noweli H. Sienkiewicza.

      Odpowiedzcie pisemnie na pytania:

      1.Jakie oczekiwania miała wobec chłopca jego matka i dlaczego nazywała go „odmieńcem”?

      2.Czy Janko rzeczywiście był leniwy? Z czego wynikało to, że nie zawsze dopełniał swoich obowiązków?

      3.Jak przezwali chłopca ludzie ze wsi? Jaki był ich stosunek do Janka? (zwłaszcza w czasie sądu nad nim).

      Pamiętajcie, aby odpowiedzi były pełnymi zdaniami.

       

      HISTORIA

      Temat: Polska w unii z Węgrami i Litwą. (podręcznik strona 195-199)

      Wyjaśnij pojęcia: unia, unia personalna

      Zapamiętaj daty: 1385, 1410, 1411- zapisz je w zeszycie.

       

      Zadanie

      Str.199 zad.2

      PLASTYKA

      Temat: Ciekawe techniki plastyczne. Kolaż  – „Moje marzenia”.

       

      Wykonaj kolaż – informacje jak stworzyć kolaż znajdziesz na stronie  https://www.youtube.com/watch?v=C_zDx5FszTw . Wykorzystaj kolorowe gazety i magazyny. Postaraj się przedstawić w pracy swoje marzenia. 

      Zdjęcie swojej pracy wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa VI

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Co warto wiedzieć o Marii Skłodowskiej – Curie?

      Maria Skłodowska – Curie to polska uczona, która zasłynęła z wielkich osiągnięć.

      Przeczytajcie fragment książki o Marii Skłodowskiej – Curie, zamieszczony w podręczniku na str.150-152.

      Obejrzyjcie również krótki filmik poświęcony tej postaci:

      https://www.youtube.com/watch?v=OPHQ0mh2nEc

       

      Następnie, na podstawie lektury fragmentu książki z podręcznika,materiału filmowego oraz innych dostępnych źródeł,  zredagujcie krótką notatkę na temat największej polskiej uczonej. Pamiętajcie, aby w notatce znalazły się informacje zawierające:

      - datę i miejsce urodzenia oraz śmierci

      - ważne fakty z życia

      - najważniejsze dokonania

      - miejsce pochówku

      MATEMATYKA

      Korzystając ze wzoru na drogę (S) tabela str. 214 rozwiąż zad. 1 i 3

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: A happy life, przeczytać teksty A – E na stronie 108 w podręczniku, wpisać słownictwo do podrozdziału 8.1, przeczytać wyrażenia z ramki Life ambitions. Można posłuchać wymowy (CD 3, ścieżka 47).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1386

      2. Następnie, bardzo proszę uzupełnić tekst wyrażeniami z niebieskiej ramki – zad. 5, str. 109. Można sprawdzić poprawność wykonania zadania (CD 3, ścieżka 49).

      3. Bardzo proszę wykonać zadania 1 – 4, str. 68 w zeszycie ćwiczeń, aby utrwalić poznane słownictwo.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      INFORMATYKA

       Temat : Chmura cyfrowa

      Poznam pojęcie chmury cyfrowej oraz powiązane z nią narzędzia.

      https://epodreczniki.pl/a/chmura-cyfrowa/D4bQjxOLT

      Zdjęcia z ćwiczenia 2 i 3 prześlij na e- mail: geoo@interia.pl lub Messengera

       

      Klasa VII

      MATEMATYKA

      Zapisz w rotacji wykładniczej zad. 3 str. 298.

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Jak napisać recenzję?

       

      Zapiszcie pod tematem poniższe informacje:

      Recenzja to taka forma wypowiedzi, w której ocenia się dzieło artystyczne lub naukowe.

      Przedmiotem recenzji może być film, przedstawienie teatralne, książka, koncert, wystawa, płyta, piosenka.

      Recenzja składa się z trzech części:

      1. Część sprawozdawcza. (w zależności od rodzaju dzieła np. przedstawienie tematyki, genezy, informacji o autorze, reżyserze itp.)

      2. Część oceniająca.(przedstawienie wad i zalet dzieła, wyrażenie własnego zdania)

      3. Podsumowanie.(stwierdzenie recenzenta, czy poleca dzieło innym, czy ocenia je pozytywnie lub negatywnie)

       

      Zapoznajcie się z tematem dotyczącym recenzji, zamieszczonym w podręczniku do gramatyki i stylistyki na str.97-100.

       

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Close to nature, wpisać nowe słownictwo do podrozdziału 9.1 „Landscapes and natural features” oraz odpowiedzieć na pytanie do zad. 2, str. 106.

      2. Następnie, bardzo proszę wpisać do zeszytu przykłady użycia: in, on, by oraz uzupełnić zdania w zad. 7, str. 107 w podręczniku.

      3. Bardzo proszę przeczytać żółtą tabelkę – zad. 3, str. 108 w podręczniku oraz wpisać notatkę do zeszytu na temat tworzenia i użycia czasu Present Perfect.

      * Czasu Present Perfect Simple używamy, gdy mówimy o:

      - czynnościach i sytuacjach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej,

      - wydarzeniach, które dokonały się w przeszłości i teraz widoczne są ich skutki,

      - wydarzeniach, które właśnie się zakończyły lub nigdy się nie odbyły.

      Budowa czasu:

      Podmiot (I/you/we/they) + have + III forma czasownika regularnego lub nieregularnego + … (reszta zdania).

      dla 3 osoby l. poj.:

      Podmiot (he/she/it) + has + III forma czasownika regularnego lub nieregularnego + … (reszta zdania).

       Tworzenie III formy dla czasowników regularnych:

      Aby utworzyć III formę czasowników regularnych, do bezokolicznika dodajemy odpowiednio  końcówkę:  - ed, - d, - ied.

      Np.: watch + ed = watched, live + d = lived, try  + ed = tried  (jeśli czasownik kończy się na “y”, a przed nim stoi spółgłoska, to „y”  zamieniamy na “i”). Ponadto, jeśli czasownik regularny kończy się na jedną samogłoskę i spółgłoskę, podwajamy końcową spółgłoskę i dodajemy  - ed, np.: stop + ed = stopped.

      Czasowniki nieregularne: III forma czasowników nieregularnych znajduje się w 3 kolumnie tabeli, z którą zapoznawaliśmy się na wcześniejszych lekcjach w szkole – str. 135 w podręczniku. Proszę sobie przypomnieć te czasowniki. 

      3. Podsumowanie tych wiadomości w materiale filmowym, który warto zobaczyć:

      https://www.youtube.com/watch?v=8obu-bd3U9A

       

      INFORMATYKA

      Temat : Jak wyciąć postać? - GIMP

       

      Dowiesz się w jak wyciąć postać ze zdjęcia w Gimpie

       

      https://www.youtube.com/watch?v=TYbgkrpHd8U

       

       

      Wykonaj ćwiczenie i proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

       

       

       

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

       

      Temat: Najpiękniejsze miejsca w Polsce. Jura Krakowsko – Częstochowska.

       

      Wakacje tuż, tuż. Ze względu na sytuację na świecie, trudno marzyć  o dalekich wyprawach. Ale razem z rodzicami możecie zaplanować całkiem niedalekie, a równie fascynujące wycieczki. Dziś Jura Krakowsko – Częstochowska.

       https://www.youtube.com/watch?v=CQDx7yvI0IY

       

      Klasa VIII

      JĘZYK POLSKI

      Uczniowie otrzymują tematy i zadania w osobnych plikach za pośrednictwem grupy klasy VIII.

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. 8, 9, 10, 11, 15 i 16 str. 200 i 201.

      HISTORIA

      Temat: Przemiany gospodarczo- społeczne w Polsce po roku 1989 (podręcznik strona 222-225).

      Zwróć uwagę na reformy społeczne i gospodarcze oraz życie kulturalne i edukację w tym czasie.

      Zadanie

      Str.225 zad.3

      JĘZYK NIEMIECKI

      Thema: Klassentreffen bei Luise./ Spotkanie klasowe u Luisy. 

       

      Czas przeszły Perfekt czasowników rozdzielnie złożonych 

      einkaufen – eingekauf(robić zakupy) 

      aufräumen- aufgeräumt (sprzątać) 

      zumachen - zugemacht (zamykać) 

      W tych czasownikach przedrostek ge- znajduje się między przedrostkiem a tematem czasownika. 

       

      Luise kauft am Samstag ein. (Luisa robi zakupy w sobotę) 

      Luise hat am Samstag eingekauft. (Luisa zrobiła zakupy w sobotę) 

       

      Zamień 2 zdania na czas przeszły Perfekt. 

      Ich räume mein Zimmer auf. (Ja sprzątam mój pokój). 

      .................................................................................. 

      Machst du das Fenster zu? (Zamykasz okno? - w przypadku pytań czasownik posiłkowy musi być na 1 miejscu? 

      ….............................................................................. 

       

      Czas przeszły Perfekt czasowników nierozdzielnie złożonych i zakończonych na – ieren. 

      entdecken – entdeckt (odkryć) 

      verkaufen - verkauf(sprzedawać 

      komponieren – komponiert (komponować) 

      W tych czasownikach zaczynających się od przedrostków be-, ge-, emp-, ent-, er-, miss-, ver-, zer- oraz takich, które w bezokoliczniku kończą się na – ieren tworzą imiesłów czasu przeszłego bez przedrostka ge-. 

       

      Christoph Columbus entdeckt Amerika. (Kolumb odkrył Amerykę) 

      Christoph Columbus hat Amerika entdeckt. 

       

      Die Gäste gratulieren Tanja zum Geburtstag. (Goście gratulują Tani z okazji urodzin) 

      Die Gäste haben Tanja zum Geburtstag gratuliert. (Goście gratulowali Tani z okazji urodzin). 

       

      Dla poćwiczenia tych dwóch zagadnień zrób zad 15 str. 63 i 16. 64 

       

       

       

       

       

       

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.51
     • Zadania dla uczniów cz.51

     • Piątek 5 czerwca

       

      Klasa 4

      TECHNIKA

      Temat: Pamiątkowy album (1 lekcja z 2).

       

      Cel: Potrafię czytać instrukcję słowno-obrazkową. Znam i stosuję zasady bhp podczas pracy wytwórczej. Potrafię zaplanować swoją samodzielną pracę.  

      Przykładowe materiały: kartki A4 ksero lub z bloku technicznego (mogą być kolorowe), kredki/pisaki, kolorowe gazety, zdjęcia, pocztówki, kawałek wstążki lub sznurka, ołówek, linijka, nożyczki, dziurkacz (może być ozdobny)

      Instrukcja do lekcji: Moi drodzy, zapiszcie temat do zeszytu  Na końcu przesyłam filmik. Musimy podjąć decyzję, ile kartek ma zawierać „Nasz album” np. 4 i do tego należy dodać dwie kartki na obłożenie (strona tytułowa i końcowa). Następnie układamy równo nasze kartki i np. przy pomocy dziurkacza wykonujemy otwory, które później posłużą do połączenia pracy w jedną całość przy pomocy tasiemki/wstążki/sznurka. Jeśli nie macie dziurkacza, to możecie opracować inny system połączenia kartek. Układamy przed sobą stronę tytułową . Możemy poszukać inspiracji w Internecie – ale nie kopiujemy czyjejś pracy, staramy się stworzyć coś własnego, niepowtarzalnego. Jeśli pierwsza strona jest gotowa - to czas pomyśleć o tym co chcemy zamieścić na kolejnych stronach – mamy tydzień czasu, żeby zebrać materiały np. strony z katalogów biur podróży. Nie masz dostępu do zdjęć – nie martw się – wszystko możesz przecież narysować samodzielnie lub opracować inny sposób przekazu. Za tydzień wykonamy kolejne strony i połączymy pracę w całość.

       POWODZENIA

      https://www.youtube.com/watch?v=H43QGE49jhA

       

      MATEMATYKA

      Temat: Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych licznikach.

      Przeczytaj i przeanalizuj zawartość ramki str.   279

       Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=61LTtO26Yeo

      Wykonaj zadania :  13 i 14  str.277 z podręcznika.

       Wpisz do zeszytu  odpowiedzi, a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

       

      KÓŁKO ORTOGRAFICZNE

      Temat: Czy zawsze stawiamy przecinek przed „że” i „który”?

      Ten temat wpisujemy do zeszytu do języka polskiego.

      Wiecie już, przed jakimi spójnikami należy obowiązkowo postawić przecinek. Zawsze Was uczulałam, że koniecznie należy stawiać przecinek przed „że” i „który”. Są jednak takie zdania, w których sytuacja troszkę się komplikuje.

      Pamiętajcie! (to wpiszcie do zeszytu)

      W połączeniach: do którego, z którym, o którym, podczas której przecinek stawiamy przed całym połączeniem np. Poszedłem do dentysty, do którego zawsze chodzę. Dostałam rower, o którym marzyłam.

      Podobna zasada odnosi się do spójnika „że”. Przecinek stawiamy przed połączeniami: mimo że, zwłaszcza że, np. Zmarzł, mimo że był ubrany w gruby kożuch. Czuł się świetnie, zwłaszcza że ostatnio bardzo o siebie dbał.

      Poćwiczcie! (proszę wstawić przecinki w odpowiednie miejsca)

      1. W szkole odbył się bal podczas którego wybrano króla i królową.
      2. Nie wziąłem kanapek na drogę mimo że czekała mnie długa wyprawa.
      3. Kajko i Kokosz uciekli ze szkoły latania zwłaszcza że wcześniej bardzo nabroili.
      4. Czeka nas klasówka z działu z którego jesteśmy doskonale przygotowani.
      5. To była książka o której opowiadała nam wychowawczyni.
      6. Zrezygnował z biegu mimo że dużo wcześniej trenował.
      7. Mikołaj otworzył worek w którym miał prezenty dla grzecznych dzieci.

       

      Kto przepisał już zdania do zeszytu, robi zdjęcie i wysyła do mnie na maila lub Messengera. Jeśli ktoś ma ochotę jeszcze popracować, w zakładce zdalne nauczanie czeka ortograficzne sudoku- tym razem trudniejsze niż ostatnio. Komu się uda rozwiązać, niech się pochwali!

      Klasa 5

      BIOLOGIA

      Temat: Znaczenie roślin okrytonasiennych.

       

      Oglądnij lekcję biologii dla klasy 5 na platformie VOD – Znaczenie roślin okrytonasiennych.

       https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,biologia-lekcja-1-26052020,47924807

       

      Przeczytaj podsumowanie działu z podręcznika (strony 155 – 158). Następnie rozwiąż test zamieszczony w podręczniku po tym dziale (strony 159 – 161).

      Wykonaj również zadania z zeszytu ćwiczeń – strony 64 – 67.

      Zdjęcie zadań z zeszytu ćwiczeń prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      MATEMATYKA

      Temat: Wprowadzenie pojęcia sześcianu. Badanie własności sześcianu.  

      Przeczytaj i przeanalizuj przykłady i zawartości ramek str.264 -266 z podręcznika.

      Do zeszytu zapisz:

      Sześcian ma:

      • 6 ścian; każda ściana jest kwadratem,
      • 12 krawędzi; wszystkie krawędzie mają te same długości,
      • 8 wierzchołków, każdy wierzchołek jest końcem 3 krawędzi.

       

      Wykonaj zad 5, 6 i 7  str.267 z podręcznika.           

      Rozwiązania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Gdy muzyka w duszy gra...O pasji Janka Muzykanta.

      Zapiszcie pod tematem poniższą treść:

      Główny bohater noweli H. Sienkiewicza interesował się muzyką. Zachwycał się światem dźwięków.

       

      Następnie narysujcie w zeszycie tabelkę i wypełnijcie ją w oparciu o lekturę. Można używać cytatów.

      Wzór tabelki znajdziecie w zakładce Zdalne nauczanie, w menu po lewej stronie.

       

      Zdjęcie wypełnionej tabeli proszę przesłać na adres paliga.aga@gmail.com

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Moi  Kochani!

      Wakacje zbliżają się dużymi krokami. Mam nadzieję, że wszyscy wywiązujecie się pięknie ze swoich obowiązków szkolnych.

      Chciałabym dzisiaj wspomnieć o Św. Jadwidze Królowej, patronce naszej szkoły.

      Została ona królem Polski, gdy była w Waszym wieku. Odegrała ważną rolę w średniowiecznej Polsce, a nawet Europie. Była bardzo mądra, wrażliwa, współczująca. Wspierała biednych i potrzebujących. Nie żałowała swych kosztowności, które przeznaczała na rozwój kultury i nauki.

      Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmiku poświęconego tej postaci, którą warto naśladować:

      https://www.youtube.com/watch?v=PoZe_c_i3X4

       

      Możemy być dumni, że Św. Jadwiga Królowa jest naszą patronką!

       

      Pozdrawiam Was serdecznie – Wasza wychowawczyni.

      Klasa 6

      JĘZYK POLSKI

      Nie zapisujemy nowego tematu lekcji.

      Proszę wykonać ćwiczenia 60, 61, 62 zamieszczone w zeszycie ćwiczeń na str.84-85.

       

      MATEMATYKA

      Przeanalizuj zadanie przykładowe str. 200 i jeśli potrafisz rozwiąż zad. 12, 13, 14.

      MUZYKA

      Temat:. Sprawdzian wiedzy - instrumenty.

      Postaraj się wykonać test dostępny na stronie epodreczniki

      https://epodreczniki.pl/a/sprawdzian-wiedzy-cz-2---instrumenty/DmmElTLlU

      Klasa 7

      MATEMATYKA

      Korzystając z definicji str. 290 rozwiąż zad. 1, 2, 3.

      JĘZYK NIEMIECKI

      Thema: Paprika schmeckt scharf. / Papryka smakuje ostro.  

      Wie schmeckt dir das? / Jak  ci to smakuje? 

      heiβ -   gorący  

      fett-     tłusty 

      warm - ciepły 

      bitter -  gorzki 

      sauer -  kwaśny 

      kalt-     zimny 

      süβ-     słodki 

      salzig-  słony 

      scharf-  ostry 

      geschmacklos – bez smaku 

      lecker – pyszny 

       

      Zrób proszę zad 14a ze str. 105 z podręcznika– odpowiadaj na pytania Was ist sauer?/ Co jest kwaśne? Nazwy tych produktów masz na str. 102 w podręczniku, wpisz zdania do zeszytu według przykładu : 

      1 – Was ist sauer? 

      Die Zitrone ist sauer. 

      ….......................................... 

      denn - gdyż, ponieważ 

      Przed smakiem zu   oznacza – za , czyli np. zu heiβ - za gorący,  

      zu fett – za tłusty 

      Warum isst du Schokolade nicht gern? Dlaczego nie jesz chętnie czekolady? 

      Ich esse Schokolade nicht gern, denn sie ist zu bitter.  

      Nie jem czekolady chętnie, ponieważ ona jest za gorzka.  

       

      Zrób zad 7 str. 65 i  9 str. 66 z ćwiczeń 

      Tak jak od samego początku notatkę z zadaniami wyślij  na maila an23456glabi_cka@wp.pl

       

       

      BIOLOGIA

      Temat: Budowa i funkcje układu rozrodczego męskiego i żeńskiego.

       

      Przeczytaj  lekcje 46 i 47 z podręcznika (strony 228 – 234). Obejrzyj dokładnie ilustracje, przeczytaj ich opisy. Odpowiedz ustnie na pytania 2-5 str. 231 i 1, 3,4 str. 234. PISEMNIE wykonaj zadanie 1 str. 231 i 2 str. 234. Zdjęcie wykonanych zadań prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      RELIGIA

      Temat:  Dlaczego uczciwość się opłaca? Wykroczenia przeciw prawdzie.               

      Przeczytaj z podręcznika temat 46 i 47. Znajdź w Piśmie Świętym dwa fragmenty mówiące o prawdzie, przepisz do zeszytu. i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

       Modlimy się o ,,dobre wykorzystanie czasu”–  Litania  do Najświętszego Serca  Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

      Klasa 8

      JĘZYK POLSKI, WOS, EDB

      Uczniowie otrzymują zadania za pośrednictwem klasowej grupy.

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 str. 195 i 196.

    • Zadania dla uczniów cz.50
     • Zadania dla uczniów cz.50

     • Czwartek 4 czerwca

       

      Klasa IV

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Language work, wpisać słownictwo do podrozdziału 7.6, otworzyć podręczniki na stronie 102, posłuchać nagrania zad. 3 i 4 oraz  wybrać prawidłową odpowiedź (CD 3, ścieżka 35 i 36).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/ShowMaterial/17640?p=2542

      2. Następnie, bardzo proszę przeczytać krótki email – zad. 6, str. 102 oraz ułożyć zdania według kolejności – zad. 7, str. 102. Sprawdzić poprawność wykonania zadania - kolejność zdań: 3, 5, 4, 1, 2 i wpisać do zeszytu.

      3. Aby poćwiczyć umiejętność wyszukiwania informacji, proszę wykonać zad. 1, str. 64 w zeszycie ćwiczeń. Aby powtórzyć rozdział 7, proszę zrobić zad. 1, 2, 3, 4, str. 66 w zeszycie ćwiczeń.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Opowieść o Braciach Lwie Serce.

      Wczoraj prosiłam Was o przeczytanie fragmentu książki Astrid Lindgren. Nie robiliście żadnych ćwiczeń pisemnych, ponieważ zależało mi, abyście odczuli czystą „radość czytania”. Wiem, że konieczność robienia zadań może troszkę zepsuć nawet najładniejszy tekst…

      Dzisiaj bierzemy się do konkretnej pracy. Proszę pisemnie wykonać do zeszytu ćwiczenia 1, 3, 4, 5, 6 ze strony 267.

      Powodzenia, czekam na zdjęcia z zeszytów.

      MATEMATYKA

      Temat: Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach.

      Przeczytaj i przeanalizuj zawartości ramek str.274, 275 i 277

      Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=61LTtO26Yeo

      Wykonaj zadania :  6 i 7  str.277 z podręcznika.

      Wpisz do zeszytu  odpowiedzi, a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      INFORMATYKA

      Temat: Scratch – teksty i dźwięki

       

      Poznam jak działają teksty i dźwięki w programie Scrtach

      https://www.youtube.com/watch?v=ps0h6T18ppM

      Zadanie  prześlij na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

       

      Klasa V

      GEOGRAFIA

      Temat: Tundra

      https://epodreczniki.pl/a/tundra/D6h7Ld8uc

      https://epodreczniki.pl/a/przyroda-tundry/DYW9pf3AH

      Ćwiczenia z podsumowania  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

      TECHNIKA

       Temat: Bezpieczeństwo rowerzysty.

      Cel: Znam zasady bezpiecznego poruszania się rowerem. Potrafię wyjaśnić, jak należy zachować się kierując rowerem w różnych typowych sytuacjach na drodze.

      Podręcznik do techniki. Instrukcja do lekcji: Moi drodzy, zapiszcie temat do zeszytu i otwórzcie podręcznik . Zapoznajcie się z tekstem Znaki chronią rowerzystę i wykonajcie pisemnie ćwiczenie 1. Przeczytajcie Czego nie wolno rowerzyście? i wykonajcie ćwiczenie 2. Następnie opierając się na tekście Bądź widoczny na drodze! i na własnych przemyśleniach wypiszcie w zeszycie co może zwiększyć i zmniejszyć bezpieczeństwo rowerzysty. POWODZENIA

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Revision, wpisać słownictwo do podrozdziału 7.6 ze strony 103 w podręczniku, przeczytać kartkę pocztową i zrobić ustnie zad. 6, str. 102 w podręczniku.

      2. Następnie, bardzo proszę otworzyć podręczniki na stronie 104, odszukać słowa, które nie pasują do pozostałych – zad. 1, str. 104 oraz wybrać prawidłową odpowiedź – zad. 2, str. 104.

      3. Bardzo proszę przeczytać tekst na stronie 105 w podręczniku – zad. 8 oraz wybrać prawidłową odpowiedź – zad. 9, str. 105. Nowe słownictwo z tekstu proszę wpisać do zeszytu.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

      Temat: Jak się nie zagubić w hipermarkecie świata?

      Zastanów się:

      • Jaką rolę odgrywają dziś media, pieniądze, moda, tzw. luz?
      • Jak nauczyć się mówić „nie” w niektórych sytuacjach?

      Klasa VI

      BIOLOGIA

      Temat: Ssaki Polski.

      Zobacz film – Ssaki Polski - https://www.youtube.com/watch?v=nD6lfTjdJXw

       

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Męki dorastania w dzienniku Adriana Mole'a.

      Przeczytajcie tekst zamieszczony w podręczniku na str. 18 – 23.

      Następnie zapoznajcie się z informacją z ramki Zapamiętaj! i przepiszcie ją do zeszytu.

       

      Znacie już pamiętnik i wiecie, że w przeciwieństwie do dziennika opowiada o zdarzeniach z pewnego dystansu czasowego.

      Zwróćcie uwagę na formę utworu, a także na to, w jaki sposób i kiedy są prowadzone zapiski.

      Zastanówcie się, w której osobie prowadzona jest narracja i uzupełnijcie poniższe zdanie, które  zapiszcie do zeszytu:

      W książce pt: „Adrian Mole. Męki dorastania” mamy do czynienia z narracją.....................

       

      TECHNIKA

      Temat: Zabawka z guzika – praca wg instrukcji słowno-obrazkowej.

      Cel: Czytam ze zrozumieniem instrukcje słowno-obrazkowe. Potrafię podczas pracy zadbać o bhp.

      30cm cienkiego sznurka/wytrzymałej nici, duży guzik (najlepiej o nietypowym kształcie), nożyczki. Jeśli nie macie akurat pod ręką guzika, to wykonajcie go z kawałka kartonu. https://1drv.ms/u/s!AvtIwtulX4bEgkWB2mpzoc54OT3l https://1drv.ms/u/s!AvtIwtulX4bEgkbb7td8rbM4xNK_ Instrukcja: W dniu dzisiejszym wykorzystamy kartę pracy przygotowaną przez pracowników Młyna Wiedzy. Proszę zapoznać się z instrukcją dostępną pod adresem: https://1drv.ms/u/s!AvtIwtulX4bEgkWB2mpzoc54OT3l https://1drv.ms/u/s!AvtIwtulX4bEgkbb7td8rbM4xNK_ Stosując się do opisu słowno-obrazkowego i zachowując bhp, przystępujemy do wykonania pracy. POWODZENIA

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Moi Drodzy!

      Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Proszę pamiętać o oddaniu książek i podręczników do klasy VI do biblioteki szkolnej. Należy je zapakować do reklamówki i podpisane składać w przedsionku szkoły w ostatnim tygodniu nauki, przed wakacjami. Dokładna informacja na ten temat będzie na stronie internetowej szkoły. Oceny można poprawiać jeszcze przez kilka dni. Bardzo proszę przesłać do nauczycieli poszczególnych przedmiotów zaległe zadania w najbliższym czasie. Oceny będą wystawione do 10 czerwca. Konferencja klasyfikacyjna będzie 15 czerwca. W dniach 16, 17, 18 czerwca będą się odbywały egzaminy klasy VIII. W tym czasie nie będziecie mieć lekcji, ani zadań do wykonania. Są to dla Was dni wolne od nauki.

      Samorząd Szkolny przygotował dla Was propozycje konkursów. Zachęcamy do wzięcia udziału. Będą trzy konkursy: filmowy, literacki i plastyczny. Pracę w każdej kategorii mogą przesyłać wszyscy uczniowie do dnia 21 czerwca na podane na stronie internetowej szkoły adresy mailowe. W temacie wpisujemy „konkurs”. Więcej informacji znajdziecie na stronie szkoły.

      Nie zapominamy o aktywnym trybie życia. Starajcie się spędzać czas wolny na świeżym powietrzu. Wykorzystajcie też swoje możliwości i rozwijajcie swoje zainteresowania. Może udało się Wam rozwinąć nową pasję. Podzielcie się swoimi doświadczeniami i napiszcie na mój adres mailowy lub na Messenger o Waszych pomysłach na wykorzystanie czasu kwarantanny w pożyteczny sposób.

      Życzę Wam jak najlepszych ocen na koniec roku szkolnego oraz dużo pomysłów na spędzanie czasu wolnego.

       

       

      Wasza wychowawczyni

       Klasa VII

      JĘZYK POLSKI

      Nie zapisujecie nowego tematu lekcji. Kontynuujemy lekcję dotyczącą faktu i opinii.

      Proszę wykonać ćwiczenia 1-6 zamieszczone  w zeszycie ćwiczeń na str.235-236.

      Pomogą Wam one w rozpoznawaniu opinii i informacji o faktach.

       

      FIZYKA

      Temat: Od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne?

       

      https://www.youtube.com/watch?v=EJRaVhpumrE

      1. Tekst strona 172-173

      2. Do zeszytu wykonaj zadanie 8 strona 174

       

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Schools and studying, wpisać nowe słownictwo z tłumaczeniem do zeszytu – zad. 2, str. 98 oraz „Schools and education” – zad. 5, str. 99 w podręczniku. Można posłuchać wymowy (CD 4, ścieżka 09 i 13).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/9

      2. Następnie, proszę wykonać zadania 1, 2, 3, str. 93 w zeszycie ćwiczeń dla utrwalenia słownictwa w kontekście językowym.

      3. Bardzo proszę wpisać notatkę z ramki „First Conditional” – zad. 5, str. 98 w podręczniku oraz notatkę na temat użycia Trybu warunkowego pierwszego stopnia – ramka 8.4, str. 131.

       

      WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

      Temat: Drogi i bezdroża, czyli o uzależnieniach.

      Pomyśl:

      • Jakie mogą być przyczyny uzależnień?
      • Od czego można się uzależnić?
      • Jakie są skutki i następstwa uzależnień?

       Klasa VIII

      CHEMIA

      Temat: Tłuszcze to także estry.

      Przeczytaj lekcję – Tłuszcze to także estry -  z podręcznika. Przypomnij sobie budowę estrów. Odpowiedz ustnie na pytania pod lekcją.

       

      GEOGRAFIA

      Temat:  Środowisko geograficzne obszarów okołobiegunowych Ziem

      https://epodreczniki.pl/b/srodowisko-geograficzne-obszarow-okolobiegunowych-ziemi/P18h9gUUs

      Zdjęcia z ćwiczeń proszę  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Use of English, uzupełnić zdania podanymi wyrazami, stawiając je w odpowiedniej formie – zad. 13, str. 129.

      2. Następnie, bardzo proszę napisać e-mail do kolegi według polecenia – zad. 15, str. 129.

      3. Proszę przeczytać informacje o zdaniach przydawkowych na stronie 131, wpisać przykłady użycia do zeszytu oraz wykonać zad. 3.

      Zadania należy przesłać na adres: ukow2007@gmail.com

       

      JĘZYK POLSKI

      Uczniowie otrzymują zadania w osobnych plikach za pośrednictwem klasowej grupy.

    • Zadania dla uczniów cz.49
     • Zadania dla uczniów cz.49

     •  

       

      Środa 3 czerwca

       

      Klasa 4

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Radość czytania.

      Pamiętacie „Dzieci z Bullerbyn”? Uczniowie, którzy przychodzą do biblioteki, często mówią, że jest to ich ulubiona lektura. Autorką tej książki jest Astrid Lindgren, pisarka pochodząca ze Szwecji.

      Dzisiaj zapraszam Was do lektury fragmentu innej powieści napisanej przez Astrid Lindgren. W waszych podręcznikach na stronie 262 znajduje się tekst pt. „Bracia Lwie Serce”. Chciałabym, abyście przeczytali go uważnie i w skupieniu.

      Zauważyliście, jak brzmi temat lekcji? „Radość czytania”. Wasze jedyne zadanie to przeczytanie pierwszych trzech rozdziałów powieści „Bracia Lwie Serce”. Mam nadzieję, że czytanie sprawi Wam przyjemność. Nie musicie wykonywać żadnych ćwiczeń.

      Mam tylko jedną prośbę- napiszcie do mnie (mail, Messenger) czy tekst Wam się podobał? Czy macie ochotę poznać całą powieść? Może zamierzacie ją wypożyczyć z biblioteki w kolejnym roku szkolnym? Podzielcie się ze mną wrażeniami, tylko szczerze! Możemy również porozmawiać wspólnie na ten temat na Messengerze.

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: One ticket, please, wpisać słownictwo do podrozdziału 7.4, przeczytać lub posłuchać dialog na stronie 100 (CD 3, ścieżka 29) i wpisać LOOK!, str. 100 z podręcznika. 

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/ShowMaterial/17640?p=2542

      2. Następnie, proszę ułożyć podane zdania od a do f w odpowiedniej kolejności i wpisać dialog do zeszytu po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania: 6, 5, 2, 4, 3, 1. Można posłuchać dialogu (CD 3, ścieżka 31).

      3. Bardzo proszę wpisać słownictwo do podrozdziału 7.5 do zeszytu, przeczytać lub posłuchać tekstu – zad. 2, str. 101 w podręczniku (CD 3, ścieżka 32) oraz dopasować 3 fragmenty tekstu do fotografii A, B, C. Następnie proszę wpisać Adjectives – przymiotniki do zeszytu (zad. 4, str. 101). Można posłuchać wymowy (CD 3, ścieżka 33).

       

      PLASTYKA

      Temat: Przypomnienie wiadomości o symetrii. Na tropach symetrii.

       

      Obejrzyj lekcję dostępną na platformie VOD w ramach projektu – Szkoła z TVP – temat: Na tropach symetrii. https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,plastyka-lekcja-1-04052020,47737000

      Wykonaj pracę „Ludowa wycinanka” zgodnie z instrukcjami nauczycielki prowadzącej lekcję.

      Zdjęcie pracy przyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa 5

      MATEMATYKA

      Temat: Obliczanie skali mapy.

      Przeczytaj i przeanalizuj zawartość ramki ( przykład 13) str.261 z podręcznika

      Wykonaj przykład 13, str.261 oraz zad.14, 15 str.262 z podręcznika.

      Rozwiązania zapisz do zeszytu i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

       

      MUZYKA

      Temat: Muzyczne podróże. Mój śpiewnik żeglarski.

       

      Otwórz lekcję dostępną na stronie epodreczniki https://epodreczniki.pl/a/moj-spiewnik-zeglarski/DyiBbbbOw. Przeczytaj wprowadzenie. Wysłuchaj utworów dostępnych na stronie. Rozwiąż ćwiczenia interaktywne.

       

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Świat przedstawiony w noweli H. Sienkiewicza pt: „Janko Muzykant”.

       

      Autorem „Janko Muzykanta” jest H. Sienkiewicz – laureat Nagrody Nobla. Obejrzyjcie krótki filmik dotyczący jego życia i twórczości:

       

      https://www.youtube.com/watch?v=WT-00lHhO04

       

      „Janko Muzykant” to lektura uzupełniająca.

       Tematem noweli są losy biednego wiejskiego chłopca – Janka. Autor ukazał w tym utworze ograniczanie możliwości kształcenia uzdolnionych dzieci ze względu na ich pochodzenie.

       

      Przypominam, że tekst noweli jest dostępny na stronie:

      https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/janko-muzykant.pdf

       

       

      Zapiszcie w zeszycie poniższe informacje dotyczące świata przedstawionego w utworze:

      1. Czas akcji- historia wydarzyła się bardzo dawno temu, w latach 70-tych XIX wieku.

      2. Miejsce akcji – akcja rozgrywa się na polskiej wsi, w noweli nie pada nazwa konkretnej

                                   miejscowości.

      3. Bohaterowie- …................(ten punkt uzupełnijcie samodzielnie)

      4. Wydarzenia – w tym miejscu wpiszcie poniższe punkty planu, lecz wcześniej uporządkujcie je chronologicznie:

      Postawienie Janka przed sądem.

      Śmierć chłopca.

      Ukaranie Muzykanta.

      Chęć dotknięcia instrumentu.

      Powrót właścicieli dworu z Włoch.

      Zachwyt chłopca skrzypcami lokaja z dworu.

      Przyjście Janka na świat.

      Ubogie życie chłopca i fascynacja muzyką.

       

      WYCHOWANIE FIZYCZNE

      https://wordwall.net/pl/resource/1036729/wychowanie-fizyczne

      https://wordwall.net/pl/resource/1022152/wychowanie-fizyczne

      https://ewf.h1.pl/student/?token=kOjr1N3klIgKpkoM2414fTpV0HH9f30BxRVTdq2UWMGi62B9Fm

      https://ewf.h1.pl/student/?token=AGiJkIKJcet6fcSFuun873gOHtsVmOLZiDTgFfWcnSiImBOOtr

      Klasa 6

      MATEMATYKA     

      Przeanalizuj przykładowe zadania ze str. 198 i jeśli potrafisz rozwiąż zad. 9 str. 198

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Language work, otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 64, przeczytać tekst, wykonać zad. 2 oraz zad. 3. Nowe słownictwo z tekstu proszę wpisać do zeszytu z tłumaczeniem.

       Do pracy z tekstem można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      2. Następnie, proszę otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 66 i zrobić zad. 1, 2, 3, 4 dla powtórzenia i sprawdzenia swoich wiadomości (Check yourself!).

      3. Bardzo proszę otworzyć podręcznik na stronie 102, wpisać słownictwo do podrozdziału 7.6, przeczytać email oraz odpowiedzieć na pytanie – zad. 5. Odpowiedź należy wpisać w zeszycie.

      PLASTYKA

      Temat: Ważne dzieła polskiej sztuki stosowanej.

       

      Otwórz lekcję dostępną na stronie epodreczniki https://epodreczniki.pl/a/wazne-dziela-polskiej-sztuki-stosowanej/DwGx7pWKx . Przeczytaj tekst. Obejrzyj dokładnie ilustracje. Rozwiąż zadania interaktywne.

       

      HISTORIA

      Temat: Napoleon a sprawa niepodległości Polski.

      Podręcznik strona 210-212.

      Przeczytaj rozdziały: Legiony Polskie, tekst źródłowy strona 211.

      Zapamiętaj datę 1797- wpisz do zeszytu.

       

      Zadanie

      Str.214, zad.2

       

      Klasa 7

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Fakt czy opinia? Jak to odróżnić?

       

      Fakty istnieją niezależnie od opinii. Ludzie mogą mieć różne opinie na temat faktów, ponieważ zależy to od wartości, którymi się kierują.

      Zapiszcie pod tematem poniższe informacje:

      Fakt to obiektywna, niepodważalna informacja o wydarzeniu, zjawisku. Można sprawdzić jej prawdziwość.

      Opinia to przedstawienie swojego zdania lub przytoczenie poglądu innej osoby. Jest subiektywnym poglądem, dlatego powinna być poprzedzona zwrotami Myślę, że...., Sądzę,że......, Krytycy uważają, że.......

      Zapoznajcie się z tematem zamieszczonym na stronie:

      https://epodreczniki.pl/a/informacja-o-faktach-a-opinia/DaeIfUPj2

       

      Oprócz informacji o fakcie i opinii znajdziecie tam ilustracje, które pomogą w odróżnieniu faktu od opinii.

      Wiadomości z podsumowania, zawarte w e-podręczniku przepiszcie do zeszytu.

       

      MATEMATYKA

      Oblicz str. 289 " Czy już potrafisz".

      MUZYKA

      Temat: Viva la musica – XIX wiek.

       

      Oglądnij film przedstawiający krótką historię muzyki – muzyka XIX wieku

      https://www.youtube.com/watch?v=SCX5I-WAg_c

       

      CHEMIA

      Temat: Roztwory - powtórzenie.

       

      Obejrzyj lekcję dostępną na platformie VOD w ramach projektu – Szkoła z TVP – temat: Roztwory. Stężenie procentowe - https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,chemia-lekcja-1-06042020,47442190

       

       

      Klasa 8

      JĘZYK POLSKI

      Zadania są przekazywane za pośrednictwem klasowej grupy.

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. 4, 5, 6, 7 str. 189 i zad. 8, 9, 13, 14, 15 str. 190.

      BIOLOGIA

      Temat: Formy ochrony przyrody w Polsce.

       

      Przeczytaj tekst z podręcznika do biologii (strony 169 -176). Zwróć uwagę na grafiki i ich opisy.

      Odpowiedz ustnie na pytanie 1 – 3  ze strony 176. 

       

      RELIGIA

      Temat: Za każdym razem widzę siebie inaczej. Przyjmowanie opinii innych o sobie.  Kto jest za tym, że nie ma słońca? Normy moralne.

       

      Przeczytaj z podręcznika tematy 51 i 52. Napisz do zeszytu jakimi sposobami Matka Teresa                 z  Kalkuty przeciwdziałała aborcji, eutanazji i wykluczeniu społecznemu najuboższych i prześlij  na e- mail: dominika2000@o2.pl.

      Modlimy się  za tych, którzy potrzebują naszej modlitwy–  Litania do Najświętszego Serca  Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

      WYCHOWANIE FIZYCZNE

      https://wordwall.net/pl/resource/918888/wychowanie-fizyczne-kl-viii

      https://wordwall.net/pl/resource/911020/wychowanie-fizyczne-sp358

      https://ewf.h1.pl/student/?token=dbKNQEHbTXO3VNas4HS7rgJqdQ7wxdinsKwEdZaXUMRYhT8uiA

       

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.48
     • Zadania dla uczniów cz.48

     • WTOREK 2 czerwca 2020

       

      Kl. 0 Język angielski

      1. Proszę przywitać się – Hello! (cześć), Good morning!  (dzień dobry – rano), Good afternoon!, (dzień dobry – po południu) oraz zapytać:  How are you? (jak się masz?) i odpowiedzieć: I am fine, thank you.

      https://www.youtube.com/watch?v=1Ziku4FLka4

      2. Proszę posłuchać piosenki na temat urodzin i odpowiedzieć na pytanie „How old are you?” (ile masz lat?, odpowiedź: „I am five/six/seven”.

      https://www.youtube.com/watch?v=ALWVzklX7x0

      3. Proszę, aby dzieci przypomniały sobie liczebniki i policzyły razem z animacją:

      https://www.youtube.com/watch?v=5z6EYAwrK9Q

       

      Kl. I język angielski

       1. Proszę, aby dzieci przywitały się: Hello/Good morning lub Good afternoon, zapytały jak się masz: How are you?, zapytały : How old are you? i spróbowały odpowiedzieć na te pytania w j. angielskim:

      (I am seven/eight).

      2. Następnie, proszę napisać po śladzie i połączyć z rysunkami nazwy zwierzątek (hamster – chomik).

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Bardzo proszę, aby dzieci wpisały po śladzie nazwy zwierząt: bird – ptak, horse – koń, duck – kaczka, dog – pies oraz wykonały zad. 12, str. 65.

       

      Kl. II język angielski

        1. Proszę zobaczyć animacje o częściach garderoby i zapamiętać nazwy tych ubrań:

      https://www.youtube.com/watch?v=MCNqFmMAEEU

      https://www.youtube.com/watch?v=lv6AQ3BiT0Q

      2. Następnie, proszę wpisać słownictwo do zeszytu po odszukaniu znaczenia wyrazów (można zilustrować słówka, aby je lepiej zapamiętać oraz sprawdzić ich wymowę) : sun hat - ………, raincoat - ………, wellies - ……….., trainers - ………….

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Bardzo proszę połączyć podane słownictwo z odpowiednim rysunkiem – zad. 3, str. 59 oraz uzupełnić zdania słówkami – zad. 4, str. 59. Proszę sprawdzić swoje odpowiedzi: 1. jeans, raincoat, wellies, 2. I’m wearing, T-shirt, sun hat, trainers.

       

      Klasa IV

      język polski

      Temat: Z wizytą w teatrze.

      Wczorajsze ćwiczenia teatralne prawdopodobnie nie sprawiły Wam trudności, ponieważ żadnych pytań na Messengerze nie było. Mam nadzieję, że i dzisiejszy zestaw zadań okaże się dla Was prosty.

      Dzisiaj kontynuujemy ćwiczenia związane z teatrem.

      Wiecie już, że wizyta w teatrze to nie jest taka zwyczajna wycieczka jak do kina. Wyprawa do teatru wymaga odpowiedniego ubioru i  zachowania. Można powiedzieć, że wizyta w teatrze zawsze jest świętem- nawet jeśli to środek tygodnia.

      1. Na stronie 68 w zeszytach ćwiczeń w ćw. 43 zawarte są zasady kulturalnego zachowania w teatrze. Proszę, wykonajcie to ćwiczenie.
      2. Ćwiczenie 44 dotyczy zachowania aktorów odtwarzających postacie zwierzątek z bajki Ignacego Krasickiego pt. „Przyjaciele”. To zadanie wykonajcie, wykorzystując wkładkę nr 4 (jest na końcu ćwiczeniówki).
      3. Na platformie e-podręczniki otwórzcie lekcję „Co to jest teatr?”. Zróbcie zadanie 7, które polega na tym, aby do pojęć związanych z teatrem dopasować definicje. Do zeszytu proszę wpisać definicje słów: premiera, inspicjent, budka suflera, dramat.

      https://epodreczniki.pl/a/co-to-jest-teatr/DUpu0Wo59

       

      matematyka

      Temat: Obliczanie ułamka liczby naturalnej - ćwiczenia

      Przeczytaj i przeanalizuj przykład z ramki str.271 z podręcznika.

       Wykonaj z podręcznika zadania  5, 7, 8 str.271, wpisz do zeszytu rozwiązania i prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      historia

      Temat: Miasto z morza (podręcznik strona 148-151)

      Zwróć uwagę na nazwiska: Władysław Grabski, Eugeniusz Kwiatkowski.

      Przeczytaj uważnie fragment tekstu źródłowego o porcie w Gdyni- strona 150.

      Wyjaśnij skrót COP i wpisz go do zeszytu.

      Zadanie   str.151 zad.1

      Wf

      https://wordwall.net/pl/resource/1142723/wychowanie-fizyczne

      https://wordwall.net/pl/resource/930970/wychowanie-fizyczne

      https://ewf.h1.pl/student/?token=m37svHibAcxz0QZFF6e6wDsnYfjUyUU1mL54ajLYV6cBGr7iMx

      https://ewf.h1.pl/student/?token=v0y2tPso3lA9BKwjlAcM67nsvMthL3lFAwCBDZcixYnbbyiX2S

       

      Klasa V

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Antarctic Adventure - reading, wpisać słownictwo do podrozdziału 7.5 ze strony 103, przeczytać tekst na stronie 101 w podręczniku i uzupełnić zdania w zad. 3. Str. 101. Można posłuchać nagranego tekstu (CD 3, ścieżka 38).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/6

      2. Proszę posłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 11) – można też zainstalować aplikację do czytania kodów QR i posłuchać nagrania – zad. 3, str. 65.

      3. Następnie, proszę uzupełnić pocztówkę wyrażeniami z ramki – zad. 4, str. 65 oraz wykonać zad. 5, str. 65 w zeszycie ćwiczeń.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Czym są „Gdyby” dla osoby mówiącej w wierszu J. Kulmowej?

      Przeczytajcie uważnie wiersz J. Kulmowej pt: „Moje Gdyby”, który znajduje się w podręczniku na str. 311

      Zapiszcie pod tematem poniższą wiadomość:

      Gdyby dla podmiotu lirycznego to kraina,  świat z marzeń, w którym spełniają się pragnienia i nikt nie przeszkadza gdybiarzom.

      Wiersz utrzymany jest w pogodnym nastroju, a jego humor polega na zabawnym operowaniu wyrazami utworzonymi od słowa gdyby.

       

      A Ty jak wyobrażasz sobie swoją Gdybylandię? Stwórz w zeszycie ilustrację tej niezwykłej krainy.

       

      Religia

      Temat: Troskliwa królowa – św. Jadwiga.  Nieugięty przewodnik narodu – kardynał Stefan Wyszyński.

       

      Przeczytaj z podręcznika tematy 60 i 61. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tych tematów.       

      Uzupełnione strony prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz: film o św. Jadwigi królowej https://www.youtube.com/watch?v=hk_s3zKtzL0

      oraz o Prymasie Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński, który miał być beatyfikowany

      7 czerwca 2020r. (datę przeniesiono ze względu na pandemię) https://www.youtube.com/watch?v=nXm7DpxBIiA

      Pomodlimy się w intencji Polski, by kierowali nią ludzie mądrzy i dobrzy–  Litania

      do Najświętszego Serca  Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

       

      Informatyka

      Lekcja. Konsekwencje zagrożeń w internecie i sposoby ich unikania

       

      https://epodreczniki.pl/a/konsekwencje-zagrozen-w-internecie-i-sposoby-ich-unikania/D1HadrrqQ

       

      Plik z wykonanego ćwiczenia nr 1 proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messegera

       

      Klasa VI

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Wspomnienia z podróży – redagujemy list.

      Podróże dostarczają wielu ciekawych przeżyć i niezwykłych emocji. Pomagają dostrzec piękno świata i dają wspaniałe wspomnienia....

       

      Opiszcie swoją najciekawszą podróż w formie krótkiego listu do przyjaciółki lub przyjaciela. Pamiętajcie o elementach listu (data, miejscowość, nagłówek) oraz o zasadach pisowni zwrotów grzecznościowych.

      Wykonane zadanie proszę przesłać na adres paliga.aga@gmail.com

       

      Geografia

       

      Lekcja 3. Rosja – od Bałtyku po Ocean Spokojny (2 jednostki lekcyjne)

      Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 170 i z e - podręcznika

       

      https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-federacji-rosyjskiej/D13bOfdoA

       

      Zdjęcia z zadań na końca e – lekcji prześlij na Messengera lub na pocztę geoo@interia.pl

       

       

      Religia

      Temat: Dlaczego rodzice wymagają od swoich dzieci?

                Fast food – na co wydaję zaoszczędzony czas?

       Przeczytaj z podręcznika tematy  43 i 44.. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tych tematów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Uzupełnione strony prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      Pomodlimy się o ,,dobre wykorzystanie czasu”–  Litania

      do Najświętszego Serca  Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

      Wf

      https://wordwall.net/pl/resource/1778352/wychowanie-fizyczne

      https://ewf.h1.pl/student/?token=mAZL1sgbbyF6slzOgZwKlbr8kYoSKyGSc6oiTZEvVYyTQwnoUa

      https://ewf.h1.pl/student/?token=5mG3qnE6oauJoeKtPVTkS3ywDasEC6ojhZO7SOcKshhxhe9Skb

      https://ewf.h1.pl/student/?token=kID7AD8nXPOelt0ASLsaK4H3KiuGbBSDsN7iYaO9t39P55TEbO

      https://ewf.h1.pl/student/?token=gjmVBopXwHBOCNiMOkyopOQ7IwoddCJ51CnI9llI8WR1Skv37M

      Klasa VII

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Redagujemy krótkie formy wypowiedzi na podstawie „Zemsty”         A. Fredry.

      Gratulacje lub życzenia to krótkie formy wypowiedzi.

       

      Wybierzcie jedno z poniższych poleceń:

      1. Złóż życzenia Klarze i Wacławowi z okazji ślubu. Pamiętaj o zachowaniu obowiązujących zasad i formuł grzecznościowych. Pamiętaj o o uwzględnieniu: komu? (zwrot do adresata), z jakiej okazji?, co? (życzenia okolicznościowe), kto?

      2. Rozwiązaniem akcji komedii A. Fredry jest doprowadzenie do zgody sąsiedzkiej. Wybranemu przez siebie bohaterowi złóż z tej okazji gratulacje. Pamiętaj o stałych elementach: komu? (zwrot do adresata), z jakiej okazji? (np. serdecznie gratuluję..., składam gratulacje....), kto?

       

      Zadanie proszę przesłać na adres paliga.aga@gmail.com

       

      Geografia

      Lekcja 1. Warunki rozwoju gospodarki energetycznej

       

      Proszę o realizację lekcji  z  podręcznika str. 213 + materiał z Youtube’a

       

      https://www.youtube.com/watch?v=PLi2W4bHB2c

       

      Odpowiedz na pytanie 1 i 2 str.215 z podręcznika

      Zdjęcia wykonanych zadań  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

      Historia

      Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczpospolitej.

      Zwróć uwagę na zagadnienia:

      • Pierwsze wybory
      • Mała konstytucja
      • Konstytucja marcowa 1921
      • Postacie: Gabriel Narutowicz, Stanisław Wojciechowski

      Zadanie: str.221 zad.2

      Wf

      https://wordwall.net/pl/resource/912518/ruletka-%C4%87wicze%C5%84

      https://ewf.h1.pl/student/?token=3MXSrqADs2qMx4d03sKdDeyxcuS4qipNr8nuCP0oe4clxARffx

       

      Plastyka

      Temat: Jak być ubranym a nie przebranym cd. .

       

      W nawiązaniu do lekcji poprzednie – Jak być ubranym a nie przebranym – przygotuj strój w którym:

      1. Pójdziesz do teatru;
      2. Wybierzesz się na urodziny koleżanki;
      3. Będziesz uczestniczyć w ważnym wydarzeniu szkolnym.

      Poproś kogoś aby zrobił ci zdjęcia i prześlij je na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa VIII

      język polski

      Uczniowie otrzymują zadania za pośrednictwem grupy klasowej.

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Reading comprehension, przeczytać tekst i uzupełnić go brakującymi fragmentami – zad. 8, str. 127 oraz uzupełnić luki w tekście zgodnie z treścią tekstu – zad. 9, str. 127.

      2. Następnie, proszę przeczytać dwa teksty, uzupełnić e-mail luki zgodnie z ich treścią – zad. 10, str. 128 oraz przeczytać tekst i go uzupełnić wyrazami podanymi w ramce – zad. 11, str. 128.

      3. Bardzo proszę przeczytać opis zdjęcia i uzupełnić luki jednym wyrazem, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją – zad. 12, str. 129.

      Zadania należy przesłać na adres: ukow2007@gmail.com

      Fizyka

      Obrazy otrzymywane w zwierciadłach kulistych. (2H)

      https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ

      1. Tekst str.184-187

      2. Wykonaj zad. 2 str.188

      Informatyka

      Lekcja 3. Elementy zestawu komputerowego

      Proszę o realizację z tematu z e – podręcznika

       

      https://epodreczniki.pl/a/elementy-zestawu-komputerowego/DntfpWEOa

       

      Wykonane ćwiczenia prześlij na e- mail: geoo@interia.pl