• Zmiany w nauce hybrydowej

     • Informacja na temat zajęć stacjonarnych  dla klas IV-VIII.

      Klasa VIII

      Nauka stacjonarna w środę (19 maja), piątek (21 maja) i poniedziałek (24 maja)

      Klasa VII

      Nauka stacjonarna tylko w czwartek  (20 maja)

      Klasa IV, V, VI

      Nauka stacjonarna piątek (28 maja)

    • Nauka hybrydowa klas IV-VIII
     • Nauka hybrydowa klas IV-VIII

     • Szanowni Państwo, Rodzice i Uczniowie.

      W kolejnym tygodniu, tj. 17-21 maja uczniowie z klas IV-VIII rozpoczynają naukę w formie hybrydowej. 

      W poniedziałek i wtorek do szkoły przychodzą dzieci z klasy IV, V i VI i uczą się wg normalnego planu zajęć. W pozostałe dni realizują naukę w formie zdalnej.

      Klasy VII i VIII przychodzą do szkoły w środę, czwartek i piątek. W poniedziałek i wtorek realizują zajęcia zdalne.

      Powrót uczniów do szkoły odbywa się  w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

    • Mobilności wirtualne
     • Mobilności wirtualne

     • W najbliższym czasie będziemy realizować w naszej szkole dwie mobilności wirtualne w ramach  międzynarodowej pracy w  projektach Erasmus+.

      Pierwszy cykl spotkań online odbędzie się z projektu „Attractive schools – Happy students – Better life”, jego organizatorem jest szkoła włoska. Wezmą w nim udział grupy uczniów ze szkół partnerskich z Grecji, Rumunii, Północnej Macedonii oraz uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły. Wspólne zajęcia mają na celu rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz upowszechnianie nawyków zdrowego odżywiania się.  

      Drugi cykl spotkań online odbędzie się w ramach realizacji projektu „Our life in our hands!”. Organizatorem tej mobilności wirtualnej jest szkoła z Chorwacji. Wszystkie zespoły partnerskie z Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Litwy oraz grupa uczniów i nauczycieli z naszej szkoły będą wspólnie pracować online, wykorzystując możliwości Internetu. Celem spotkań jest promowanie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży w celu nabywania nawyków oszczędzania zasobów naszej planety i ochrony środowiska naturalnego.

      W trakcie realizacji zajęć online uczniowie będą zdobywać wiedzę, doskonalić posługiwanie się językiem angielskim w celach komunikacji oraz używać innowacyjnych technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK). W projektach będą pracować uczniowie z klas starszych oraz dzieci z klas I – III, co przyczyni się do większej efektywności podjętych działań.

      W związku z międzynarodowymi spotkaniami online mogą nastąpić pewne zmiany w harmonogramie zajęć poszczególnych klas, o których uczniowie będą bezpośrednio informowani.

       

      Koordynator projektu – Urszula Kowalska