• Rocznica wybuchu II wojny światowej
     • Rocznica wybuchu II wojny światowej

     • 6 września 2021r. w Proszowicach miała miejsce uroczystość poświęcona 82 rocznicy wybuchu ll wojny światowej. Naszą szkołę reprezentowali: Pani Dyrektor Elżbieta Kocierz, nauczyciele oraz poczet  sztandarowy. Po zakończonej Mszy Świętej nastąpił przemarsz na cmentarz, gdzie przy grobach poległych 118 żołnierzy Pan Burmistrz Grzegorz Cichy i kilku zasłużonych gości wygłosili przemowy na temat ll wojny światowej i bitwy rozegranej na naszej ziemi. W dalszej kolejności nastąpiło złożenie kwiatów. Uczniowie mogli usłyszeć bardzo ciekawe i cenne informacje na temat tamtych wydarzeń. Była to żywa lekcja historii, patriotyzmu i szacunku dla tych, którzy oddali życie za ojczyznę.

    • Uroczyste odsłonięcie pomnika Lotników
     • Uroczyste odsłonięcie pomnika Lotników

     • Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

      Uroczystość odsłonięcia pomnika Lotników 24 Eskadry Rozpoznawczej Armii „Kraków” to wyjątkowe wydarzenie dla całej społeczności Klimontowa i naszego regionu. Dzięki temu bohaterski wyczyn lotników nie pójdzie w zapomnienie. Jest to żywa lekcja historii dla nas wszystkich, a szczególnie dla dzieci i młodzieży.

      Jestem przekonana, że uroczystość ta pozostanie w naszej pamięci i przyczyni się do kształtowania postawy patriotycznej. To młode pokolenie jest naszą nadzieją na lepsze jutro. To Wy, Drodzy Uczniowie, będziecie decydować o przyszłości naszej Ojczyzny. Wierzę, że przykład lotników, którzy bronili niepodległości naszego kraju w 1939 roku będzie dla nas wszystkich przykładem bohaterstwa i poświęcenia się dla naszej Ojczyzny. To Oni oddali swoje młode życie, abyśmy my żyli w pokoju.

      Będziemy kultywować pamięć o tych ważnych wydarzeniach, a z przykładu postawy lotników czerpać siłę i motywację do efektywnej pracy i nauki w nadchodzącym roku szkolnym oraz w przyszłości.

       

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klimontowie

      mgr Elżbieta Kocierz