• ZARZĄDZENIE NR 9 /2021/2022 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KLIMONTOWIE
     • ZARZĄDZENIE NR 9 /2021/2022 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KLIMONTOWIE

     • ZARZĄDZENIE NR 9 /2021/2022


      DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW.  JADWIGI KRÓLOWEJ

       W KLIMONTOWIE

      z dnia 27.01.2022r.

      w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Klimontowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       

       

      Na podstawie § 2,rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 186) zarządzam co następuje:

      § 1.

      Od dnia 31 stycznia 2022r. zajęcia dla dzieci oddziału przedszkolnego oraz dla  uczniów klas I-IV organizowane są w Szkole w trybie stacjonarnym, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć określającym organizację zajęć edukacyjnych.

      § 2.

      Od dnia 31 stycznia 2022r. do dnia 27.02.2022r. zajęcia w klasach V-VIII realizowane będą w ramach kształcenia zdalnego z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość na dotychczasowych zasadach.

      § 3.

      Nauczanie zdalne realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się zgodnie z zarządzeniem nr 23 Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Klimontowie z dnia 24.03.2020 r. w sprawie organizacji realizacji zadań Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      § 4

       Od dnia 31.01.2022r. do dnia 27.02.2022r. w Szkole będą organizowane konsultacje dla uczniów klasy VIII z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

      § 5.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022r.

       

       

      Dyrektor Szkoły

       

      Elżbieta Kocierz

       

     • Konkurs Mistrz Matematyki

     • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, a
      także do studentów oraz do osób dorosłych. Organizatorzy
      przygotowali zagadnienia o zróżnicowanym poziomie trudności. Udział
      w konkursie jest w 100% bezpłatny!

      Konkurs rozgrywany jest w dniach 21.01-27.03.2022 r.

      Na najlepszych uczestników czekają cenne nagrody rzeczowe!
      Organizatorzy podają także, ile punktów wystarczy uzbierać, aby
      zagwarantować sobie otrzymanie jednej z nagród gwarantowanych.

      Serdecznie zachęcamy do rywalizacji i życzymy zdobycia wymarzonych
      nagród!

       

     • Wycieczka do Koplani Soli w Wieliczce w ramach projektu "Odkrywamy Małpolskę"

     • Województwo Małopolskie wspólnie z małopolskimi Gminami  realizuje projekt pn. „Odkrywam Małopolskę”, którego celem jest umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wycieczkach szkolnych. 

       

      W roku szkolnym 2021/2022 beneficjentem projektu jest między innymi Szkoła Podstawowa w KlimontowieProjekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

       

      19 listopada uczniowie z klas I - IV z Klimontowa uczestniczyli w wycieczce do Wieliczki, realizowanej w ramach projektu. Program wycieczki był bardzo atrakcyjny i starannie zaplanowany, dzięki czemu wyprawę można uznać za wartościową i ciekawą dla dzieci.

       

      Plan wycieczki:

      • Zwiedzanie i korzystanie z Tężni Solankowej w Wieliczce;
      • Zjazd do Kopalni Soli w Wieliczce – obiektu wpisanego na listę UNESCO;
      • Zwiedzanie trasy turystycznej z przewodnikiem;
      • Gry i zabawy w podziemnej sali zabaw Solilandia;
      • Obiad w Komorze Warszawa
      • Wyjazd na powierzchnię.

       

      Większość małych uczniów po raz pierwszy odwiedziła te rejony i było to dla nich prawdziwe „Odkrywanie Małopolski”. Wszystkich zachwyciły przepiękne komory i trasy.

       

      Zachęcamy do oglądania zdjęć w Albumie Fotograficznym.

       

      Projekt „Odkrywamy Małopolskę” stanowi element wsparcia turystyki szkolnej osłabionej w wyniku pandemii . Dzięki projektowi „Odkrywam Małopolskę” dzieci i młodzież ze szkół podstawowych mogą wziąć udział w wycieczkach, podczas których poznają wspaniałe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu.

      Pozostałe cele realizacji Projektu to promocja Małopolski jako miejsca bogatego w atrakcje turystyczne i przyjaznego dla uprawiania turystyki aktywnej oraz różnych form rekreacji i sportu, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb poznawczych, rozwój zainteresowań i uzdolnień, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody, a także zachęcenie do aktywnych form spędzania czasu, poprawa kondycji oraz podniesienie ogólnej sprawności.