• 14 maja

    • INFORMATYKA
     Lekcja. Gwiazdy i gwiazdeczki
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 109. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=gG2L5DLHJcQ
     Zdjęcia z ćwiczeń proszę o przesłanie na geoo@interia.pl lub na Messengera

     Klasa V
     PLASTYKA
     Temat: Wiosenne drzewo.
     Wykonaj wiosenne drzewo jedną z technik przedstawionych na filmie
     https://www.youtube.com/watch?v=EVXFOWgq0MQ&list=PLnApR7ICaznCKLcfqPF1w4Cm0o32H1hxz
     &index=11
     Link do szablonu drzewka do druku znajdziecie poniżej
     https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/szablon-drzewa-do-druku/
     Zdjęcie pracy wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

     13 maja

     MATEMATYKA KL. V
     Temat: Zastosowanie dzielenia liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych.
     Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str.68 zad.19, 20 i 21 i str.69,,Co było na lekcji?”.
     Zadania prześlij na e-mail: dominika2000@o2.pl

     12 maja

     WDZ. Kl.5

     Temat: Higiena okresu dojrzewania.

     Pamiętaj o zasadach utrzymywania higieny ciała każdego dnia- mycie, stosowanie środków higienicznych, odpowiedni sposób ubierania się.

     Ponadto prowadź zdrowy tryb życia, właściwie się odżywiaj, zażywaj ruchu , wysypisk się.

     Pomyśl czy stosujesz te zasady.

      

     Kl.5 historia

     Temat: Polska w unii z Węgrami i Litwa.

     Podr. str.195- 197

     Zwróć uwagę na słowo unia personalna- wpisz do zeszytu.

     Kim byli: Ludwik Andegaweński, książę Jagiełło. 

     Zapamiętaj datę 1385- wpisz do zeszytu.

     Zad. dom.

     Obejrzyj mapę- str. 196 

      

     Technika

     Drodzy Uczniowie Zapiszcie w zeszytach temat lekcji Moje pierwsze prawo jazdy - karta rowerowa. Obejrzycie filmiki i pod tematem lekcji zapiszcie njaważniejsze informacje.

     https://www.youtube.com/watch?v=https://www.youtube.com/watch?v=Vbu2R_R4TaY_R

     https://www.youtube.com/watch?v=nbZQ1cIAAQ8

     Bardzo proszę o zaległe prace. Pozdrawiam

     11 maja

     Język angielski

     1. Proszę wpisać temat lekcji: I didn’t stay here, przeczytać uważnie żółtą ramkę na str. 97 oraz wpisać notatkę do zeszytu na temat tworzenia zdań przeczących w czasie Past Simple:

     Zdania przeczące w czasie Past Simple tworzymy stawiając przeczenie did + not = didn’t przed bezokolicznikiem, np.:

     did not (didn’t) watch TV two days ago.

     did not (didn’t) get up early yesterday.

     Uwaga!  Czasownik wraca w zdaniach przeczących do formy bezokolicznika (I forma w ramce z poprzednich lekcji).

     2. Następnie, proszę  wpisać przykłady z żółtej ramki z tłumaczeniem do zeszytu: ja nie zostałem w domu, ty nie zostałeś w domu, …../ja nie spałem dobrze, ty nie spałeś dobrze, ……

     3. Proszę wykonać zad. 6, str. 97 według powyższej zasady tworzenia zdań przeczących.

     Warto sprawdzić swoje wiadomości na temat czasu Past Simple, wykonując zadanie interaktywne:

     https://learningapps.org/1427625

     https://learningapps.org/1937075

      RELIGIA KL. V
     Temat: Święty Benedykt i benedyktyni.
     Przeczytaj z podręcznika temat 43 (str.161 - 163). Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu. W zeszycie
     zapisz temat i wyjaśnij łańskie słowa ,,ora et labora”. Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=TVho_zD2HrM
     Pomódl się za zakon benedyktynów

     7 maja

     INFORMATYKA
     Lekcja. Pawie oczka - Scratch - kontynuacja
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 106. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=kxuHI6H6SJ4
     Zdjęcia z ćwiczeń proszę o przesłanie na geoo@interia.pl lub na Messengera

     Klasa V
     PLASTYKA
     Temat: Wiosna wokół nas.
     Wybierz się na wycieczkę po najbliższej okolicy. Rozglądnij się wokół. Wykonaj ciekawe zdjęcie budzącej
     się do życia przyrody.
     Zdjęcie wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

     6 maja

     MATEMATYKA KL. V
     Temat: Dzielenie liczby naturalnej przez liczbę dziesiętną – ćwiczenia.
     Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str.62 zad.9 i str.63 zad.10 i 11 oraz str.64 ,,Co było na
     lekcji?”. Zadania prześlij na e-mail: dominika2000@o2.pl

     5 maja

     WDZ kl. 5.

     Temat: Dom moich marzeń.

     Zastanów się :

     - Czy dom skromny, ubogi może być szczęśliwy

     - Czy szczęście  jest zależne tylko od statusu materialnego

     - czy ważny jest klimat panujący między domownikami

     - czy dom powinien być miejscem, do którego chętnie się wraca.

      

     4 maja

     Język angielski

     1. Proszę wpisać temat lekcji: A great day out i sprawdzić, czy jest w zeszycie tłumaczenie jednej części  tekstu Pocket money (str. 87) z poprzedniej lekcji.

     2. Następnie, proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 54 i wykonać zadania 1 - 4 dla utrwalenia wiadomości.  Zadania te będą sprawdzane na lekcji zdalnej.

     3. Proszę przeczytać tekst „A Great Day Out” by Matt na str. 88 w podręczniku, wpisać nowe słownictwo z tekstu oraz odpowiedzieć na pytanie – zad. 4.

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

     RELIGIA KL. V


     Temat: Chrześcijaństwo a świat antyczny.
     Przeczytaj z podręcznika temat 41 (str.153 - 156). Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu. W zeszycie
     zapisz temat i opisz krótko życie św. Pawła. Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się o odwagę głoszenia Chrystus nawet obcym ludziom

     Kl.5. historia

     Temat: Polska Kazimierza Wielkiego.

     Podr. str.190- 192.

     Zwróć uwagę na:

     - politykę prowadzoną przez króla K. Wielkiego.

     - zawarcie pokojów z Czechami i Krzyżakami.

     - zjazd w Krakowie- uczta u Wierzynka.

     - przeczytaj tekst źródłowy- str.192.

     Zad. dom. W jaki sposób K. Wielki przyjmował swoich gości. Co chciał w ten sposób osiągnąć.

     30 kwietnia

     INFORMATYKA
     Lekcja. Pawie oczka - Scratch
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 106. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=kxuHI6H6SJ4
     Zdjęcia z ćwiczeń proszę o przesłanie na geoo@interia.pl lub na Messengera

     Klasa V
     PLASTYKA
     Temat: Bogactwo wnętrza średniowiecznej katedry. Projekt rozety lub witraża.
     Przeczytaj rozdział z podręcznika Spacer po katedrze, s. 98–102.
     Następnie zaprojektuj współczesny witraż lub rozetę.
     Zdjęcie pracy prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

     29 kwietnia

     MATEMATYKA KL. V
     Temat: Zastosowanie mnożenia liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych
     Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str.57 zad.24,25 i str.58 zad.26 oraz str.59 ,,Co było na
     lekcji?”. Zadania prześlij na e-mail: dominika2000@o2.pl

     WDZ 

     Kl. 5 Temat: Rola kobiety w życiu rodzinnym.

     Pomyśl jaką rolę pełni w Twoim domu mama, może babcia, cz dostrzegasz ich pracę, czy starasz się chętnie pomagać, czy jesteś miły, grzeczny. A może coś trzeba zmienić.

     28 kwietnia

     MUZYKA

     Lekcja. Święto 3-go Maja w piosence.

     Wysłuchaj piosenek patriotycznych.

     DLA CHĘTNYCH

     Naucz się śpiewać jednej z nich, nagraj swoje wykonanie i wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com lub na Messengera.

     27 kwietnia

     KL.V Język angielski

     Proszę wpisać temat lekcji: What did you do last week?, przypomnieć sobie wiadomości o użyciu czasu The Past Simple Tense dla czasownika „to be”, czasowników regularnych i czasowników nieregularnych z poprzednich lekcji.

     Następnie, proszę sprawdzić, czy macie w zeszycie wszystkie czasowniki w II formach, które znajdują się w ramce poniżej (czasowniki nieregularne w formie bezokolicznika, w formie Past Simple (czas przeszły) oraz ich znaczenie. Podane przykłady należy znać i zapamiętać.

      

     Bezokolicznik (I forma)

     Past Simple (II forma – czas przeszły)

     Znaczenie bezokolicznika

     come

     came

     Przychodzić

     drink

     drank

     Pić

     eat

     ate

     Jeść 

     feel

     felt

     Czuć (się)

     go

     went

     Iść, jechać  

     have

     had

     Mieć

     make

     made

     Robić

     meet

     met

     Spotykać

     take

     took

     Brać

      

     Proszę przesłać zad. 1-4, str. 52 (zeszyt ćwiczeń) do sprawdzenia na adres: u.kowalska2020@gmail.com

     RELIGIA KL. V


     Temat: Świadectwo wiary pierwszych chrześcijan.


     Przeczytaj z podręcznika temat 40 (str.148- 152). Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu. W zeszycie
     zapisz temat i opisz krótko życie i śmierć jednego z męczenników. Prześlij na e- mail:
     dominika2000@o2.pl
     Poproś Jezusa Chrystusa o odwagę do dawania świadectwa o Nim.

     Historia

     Temat: Odbudowa Królestwa Polskiego.

     Podr. str.186- 189.

     Zwróć uwagę na postaci: Jakub Świnka, Wacław ll, Przemysł ll, Władysław Łokietek.

     Wpisz do zeszytu daty: 1295, 1320, 1331.

     Zad.dom. Zapoznaj się z tekstem źródłowym str.188. Zrób ćwiczenia 1 i 2 ustnie.

      

     Technika

     Drodzy Uczniowie, dzisiejszy temat lekcji: Mój pojemnik/i na śmieci.

     Proszę zapiszcie temat lekcji i pod tematem proszę naszkicować lub narysować pojemnik/i na śmieci. Trzymam kciuki

     Dziękuję za pomysłowe, oryginalne pojemniki  Czekam na pozostałe prace. Pozdrawiam 

     DZIĘKUJĘ

      

     26 kwietnia

     RELIGIA KL. V


     Temat: Chcę pomagać innym. Wolontariat.
     Przeczytaj z podręcznika temat 39 (str. 142 - 145).Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu.
     W zeszycie zapisz temat i napisz, jakie formy wolontariatu są w twojej parafii. Rozwiąż quiz
     ze str. 146 i w zeszycie zapisz odpowiedzi. Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=gRSThIEFBPA oraz
     https://www.youtube.com/watch?v=cgT_DxxkbB0
     Pomódl się za osoby potrzebujące naszego wsparcia.

      

     WDŻ

     Temat: Rola ojca i dziadka w życiu rodzinnym.

     Zastanów się co zawdzięczasz swojemu tacie i dziadkom, czego się od nich nauczyłeś lub uczysz, czy lubisz z nimi rozmawiać a może w czymś pomóc. Czy okazujesz im szacunek. Może zdarza Ci się być niegrzecznym. Pomyśl o tym. Może warto coś zmienić.

     23 kwietnia

     PLASTYKA


     Temat: Powtórzenie wiadomości o barwach i kompozycji.
     Przygotuj krzyżówkę, w której znajdą się hasła dotyczące barw i kompozycji. Propozycje haseł:
      barwy podstawowe,
      barwy pochodne,
      barwy dopełniające,
      zjawisko powidoku,
      barwy czyste,
      barwy złamane,
      temperatura barwy (barwy ciepłe i zimne),
      względność barw,
      kompozycja rytmiczna,
      kompozycja symetryczna,
      kompozycja otwarta,
      kompozycja zamknięta,
      kompozycja statyczna,
      kompozycja dynamiczna.
     Zdjęcie krzyżówki prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

     22 kwietnia

     MATEMATYKA KL. V
     Temat: Mnożenie liczb dziesiętnych przez 10,100,1000 i przez0,1; 0,01; 0,001
     Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str.50 zad.7 i str.51 zad.8,9,10 i 11 oraz str.52 ,,Co było
     na lekcji?”. Zadania prześlij na e-mail: dominika2000@o2.pl

     21 kwietnia

     MUZYKA
     Lekcja. Głos w różnych barwach.
     W filmie do którego link znajdziecie poniżej przedstawiono rodzaje głosów ludzkich. Oglądnijcie go.
     https://www.youtube.com/watch?v=4pvgpOkyV2s
     Następnie wybierzcie jednego z poniżej zaproponowanych śpiewaków i napiszcie krótką notatkę o nim.
     (Piotr Beczała, Józef Frakstein, Ewa Małas-Godlewska, Wiesław Ochman, Olga Pasiecznik, Jadwiga Rappe,
     Elżbieta Towarnicka, Bernard Ładysz, Mariusz Kwiecień, Jan Kiepura, Małgorzata Walewska)
     Zdjęcie notatki prześlijcie na adres jlipowiecka@gmail.com

     20 kwietnia

     RELIGIA KL. V
     Temat: Na co wydaję zaoszczędzony czas?
     Przeczytaj z podręcznika temat 38 (str.139- 141). Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu. W zeszycie
     zapisz temat i napisz, dlaczego właściwe przeżywanie czasu wolnego pomaga dostrzec dobroć Boga.
     Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Poproś Pana Boga, byś umiał poświęcić czas najbliższym.

     JĘZYK ANGIELSKI

     1. Proszę wpisać temat lekcji: Using the Past Simple Tense, przypomnieć sobie zasady tworzenia czasu przeszłego prostego (Past Simple) dla:

     -          Czasownika „to be” – was/were (wasn’t/weren’t),

     -          Dla czasowników regularnych – dodanie końcówki –ed (należy znać zasady),

     -          Dla czasowników nieregularnych – II forma czasownika.

     2. Następnie, proszę poćwiczyć użycie czasu Past Simple w zdaniach (zad. 1 – 4, str. 52 w zeszycie ćwiczeń).

     Zadania będą sprawdzane na lekcji zdalnej.

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

     TECHNIKA

     Drodzy Uczniowie temat lekcji Projektujemy pojemnik/i na śmieci'

     Proszę zapisać temat lekcji w zeszycie i pod tematem wykonać szkic lub rysunek pojemnika lub pojemników naśmieci, aby zachęcić ludzi do segregacji śmieci. Następnie wykonajcie zdjęcie zadania i przyślijcie do mnie. Termin do 27 kwietnia br Powodzenia

     Bardzo dziękuję za ciekawe oryginalne hasła dot segregacji śmieci. Jeśli są  a niestety Są osoby, które zalegają z pracami Bardzo proszę o dosłanie w terminie ostatecznym do 27 kwietnia br.

      

     Kl. 5 historia.

     Temat: Rozbicie dzielnicowe.

     Podr. str. 178- 179.

     - przypomnij sobie datę 1138.

     - zwróć uwagę na skutki rozbicia dzielnicowego dla Polski.

     - jakie były relacje Polski z sąsiadami?.

     Zad.dom. Wpisz do zeszytu daty: 1226 i 1241. Co wydarzyło się w tych latach?.

      

     19 kwietnia

     RELIGIA KL. V
     Temat: Moje obowiązki, które mnie rozwijają.
     Przeczytaj z podręcznika temat 37 (str. 136 - 138).Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu.
     W zeszycie zapisz temat i napisz modlitwę o właściwe wykorzystanie darów, które
     otrzymaliśmy od Pana Boga. Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się o właściwe wykorzystanie darów, które otrzymałeś od Pana Boga.

     16 kwietnia

     Klasa V
     INFORMATYKA
     Lekcja. Zbieranie jabłek - Scratch
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 97. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=HI61Yavz-mY
     Zdjęcia z ćwiczeń proszę o przesłanie na geoo@interia.pl lub na Messengera

     Klasa V
     PLASTYKA
     Temat: W poszukiwaniu prawdy.
     Przeczytaj rozdział z podręcznika W poszukiwaniu prawdy, s. 107–109. Następnie wykonaj dwa pejzaże –
     realny i fantastyczny. Jeden w naturalnych barwach i proporcjach elementów oraz drugi – w abstrakcyjnych
     barwach, z wymyślonymi kształtami domów, drzew, kwiatów, gór.
     Zdjęcie wykonanych prac prześlijcie na adres jlipowiecka@gmail.com

      

     język angielski

     KL. V

     1. Proszę wpisać temat lekcji: City creatures. Pizza delivery dog, wpisać do zeszytu słownictwo do podrozdziału 6.3 oraz przeczytać dialog na stronie 84 w podręczniku.

     2. Proszę przetłumaczyć dialog (str. 84 „Pizza delivery dog”) ustnie, zwracając uwagę na czynności, które były wykonywane w przeszłości i odszukać czasowniki w czasie przeszłym (The Past Simple Tense). 

     3.Następnie, bardzo proszę odszukać w dialogu nazwy zawodów i wykonać zadanie 1, str. 84 oraz podkreślić prawidłową odpowiedź – zad. 2, str. 84. 

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

      

     MATEMATYKA 


     Temat: Powtórzenie wiadomości – zadania.
     Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 45-47, zad.1 -11. Zadanie prześlij na e-maila
     dominika2000@o2.pl

      

     15 kwietnia

     MATEMATYKA KL. V


     zoom,godz.10.30

      

     wychowanie fizyczne

     Witam. Przesłałem cały test sprawności fizycznej Zuchory. Proszę spokojnie przećwiczyć i utrwalić.
     Wyniki przesłać na Messenger priv lub pocztę grzybmarcin@wp.pl do 23 kwietnia. Proszę potwierdzić
     like Messenger odbiór materiału, który wam wysłałem. W razie potrzeby proszę pytać.

      

     https://ewf.h1.pl/student/?token=eZNKhde590c2VHKs6b7b3aNdEmvdx1B40zKNt1Hb5rirqz5H49

     https://ewf.h1.pl/student/?token=P6NvBukta5ppgf6AoVMAtQPZsDv5oo3bWofkSsddFQkNrj22zh

     https://ewf.h1.pl/student/?token=WwPo1QGc63IFgG0VvuRgPCWMMiXSpKJcm4PApIwW9jQNjgsx4z

     https://ewf.h1.pl/student/?token=q7AIsCuYd9MwdEflkZ2CpOc9oAAFOpZDVWIJZI4Q1NmXymvKSM

     https://ewf.h1.pl/student/?token=T2UUPL0NXiXG22fs8JKo6gauUg1InUZiksbF491hTuN05Pbdwb

     https://ewf.h1.pl/student/?token=PKJodTg9j872GKJ5ZCTwPzjlTue0e52s9uRbJtnF8d7HtDpyaT

     https://ewf.h1.pl/student/?token=TfxJe2DLnzXTvfiMEk88jvS425RZPtZ66uMCqqLI1KhT8XrvYT

     14 kwietnia

     HISTORIA

     Temat: Polska pierwszych Piastów- l.powtorzeniowa. Podr. str.172- 174.

     Zwróć uwagę na:

     - tworzenie się państwa polskiego

     - rządy pierwszych Piastów.

     - sytuację w Polsce w X i Xl w.

     - przegladnij ilustracje, mapki, zdjęcia od str. 155- 175.

     Zad. dom. Obok dat wpisz wydarzenia : 966, 972, 1000, 1025, 1076, 1079, 1109, 1138

      

     MUZYKA
     Lekcja. Każdy ma głos. Ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i emisyjne.
     Wykonajcie zaproponowane w filmikach ćwiczenia oddechowe i dykcyjne.
      https://www.youtube.com/watch?v=Yt37YCoCb78
      https://www.youtube.com/watch?v=w1VSwHDwwko

      

     Technika

     Drodzy Uczniowie Bardzo Proszę o przysłanie zaległych prac do 16.04.2021 r

     Dziękuję

      

     WDZ. 

     Temat: W kręgu kolegów i koleżanek.

     Pomyśl: 

     - jakie są Twoje relacje z kolegami i koleżankami.

     - czy uważasz siebie za dobrego kolegę.

     - Czy jesteś życzliwy, uczynny w stosunku do kolegów.

     - a może jest ktoś, kto nie jest Ci przyjazny. Zastanów się dlaczego.

     - czy nie ulegasz złym namowom kolegów.

      - czy mieć kolegę, koleżankę to sposób na przezwyciężenie samotności.

     13 kwietnia

     język angielski

     1. Proszę wpisać temat lekcji: What did you do two days ago? i powtórzyć wiadomości na temat tworzenia czasu Past Simple dla czasowników regularnych z poprzednich lekcji (żółta ramka, LOOK, wykonane na lekcjach zdalnych zadania na stronie 83 w podręczniku). Proszę zapamiętać zasady podane w przykładach:

     2. W zeszycie, powinny być przykłady z ramki LOOK z tłumaczeniem oraz notatka:

     The Past Simple Tense (regular verbs) – czas przeszły prosty (czasowniki regularne). Aby utworzyć formę czasu Past Simple czasowników regularnych, do czasownika dodajemy końcówkę  - ed, - d, - ied.

     Np.: watch + ed = watched, live + d = lived, try  + ed = tried  (jeśli czasownik kończy się na “y”, a przed nim stoi spółgłoska, to „y”  zamieniamy na “i”). Ponadto, jeśli czasownik regularny kończy się na jedną samogłoskę i spółgłoskę, podwajamy końcową spółgłoskę i dodajemy  - ed, np.: stop + ed = stopped  (więcej na ten temat można przeczytać na str. 92 Unit 6.2 w zeszycie ćwiczeń).

     Proszę zobaczyć materiał filmowy dla utrwalenia wiadomości.

     https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw

     3. Następnie, otwieramy zeszyty ćwiczeń na stronie 51 i wykonujemy zadania 1, 2, 3 zgodnie z poznanymi zasadami. Zadania proszę przesłać na adres:  u.kowalska2020@gmail.com

      

     RELIGIA KL. V
     Temat: Kto ma rację, a kto nie?.
     Przeczytaj z podręcznika temat 36 (str.133- 135). Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu. W zeszycie
     zapisz temat i ułóż modlitwę o przebaczenie i zgodę twojej klasie. Prześlij na e- mail:
     dominika2000@o2.pl
     Poproś Pana Jezusa, aby obdarzył cię pokojem i radościom.

      

      

     12 kwietnia

     RELIGIA KL. V
     Temat: Jezu ufam Tobie – w obliczu miłosierdzia.
     W zeszycie zapisz temat.
     Zaśpiewaj: ,, Jezu, ufam Tobie https://www.youtube.com/watch?v=nVQTHrNqFB0
     Zobacz: film o Łagiewnikach https://www.youtube.com/watch?v=7dWDviU77xw
     Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=-v7vizibhI8
     Pomódl się słowami koronki do Bożego Miłosierdzia : https://www.youtube.com/watch?v=VXID-
     YtxbbU

     9 kwietnia

     INFORMATYKA
     Lekcja. Wyścigi starych samochodów - Scratch
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 94. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=LNxlIblkR9o
     https://www.youtube.com/watch?v=YVyDXUTMqqA
     https://www.youtube.com/watch?v=zmqmSJZJWO8
     Zdjęcia z ćwiczeń proszę o przesłanie na geoo@interia.pl lub na Messengera

     Klasa V
     PLASTYKA
     Temat: Przypomnienie wiadomości o kompozycji.
     Oglądnijcie film, dzięki któremu przypomnicie sobie pojęcie kompozycji.
     https://www.youtube.com/watch?v=8J6PyqblB1E
     Następnie wykonajcie pracę „Kolaż z kolorowych gazet”. Szczegółową instrukcję znajdziecie w filmie.
     Zdjęcie wykonanej pracy prześlijcie na adres jlipowiecka@gmail.com

     8 kwietnia

     MATEMATYKA KL. V


     Temat: Pole trapezu - ćwiczenia.
     Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str.41 zad. 6 oraz str.42 zad.7 i ,,Co było na lekcji?”.
     Zadania prześlij na e-mail: dominika2000@o2.pl.

      

     WDŻ

     Kl. 5. 

     Temat: Odpowiedzialność za słowo.

     Zastanów się:

     - Czy kontrolujesz swoje wypowiedzi

     - Czy zdarza Ci się plotkować.

     - Czy rozmawiasz grzecznie z rodzicami, dziadkami, rówieśnikami.

     - Czy Twoja mowa nie jest " bylejaka"

      

     7 kwietnia

     MUZYKA
     Lekcja. Muzyka organowa.
     Wysłuchaj przykładów muzyki organowej:
      https://www.youtube.com/watch?v=PyMz0w2UC9s&list=RDQMKamh5M1sFgQ&start_radio=1
      https://www.youtube.com/watch?v=S_AzwJwy7Ns&list=RDQMKamh5M1sFgQ&index=4

     29 kwietnia

     RELIGIA KL. V
     Temat: Spotkanie z Jezusem Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał.
     Przeczytaj z podręcznika temat 59 (str. 220 - 222).Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu.
     W zeszycie zapisz temat i napisz, kto spotkał Zmartwychwstałego Jezusa (podręcznik
     str.221). Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Podziękuj Panu Jezusowi za zmartwychwstanie, dzięki któremu możemy spotkać się na uczcie w
     niebie.

     25 marca

     MATEMATYKA KL. V


     Temat: Pole Równoległoboku i rombu – zadania.
     Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str.34 zad. 5 oraz ,,Co było na lekcji?”, str.35 zad.6 i 7.
     Zadania prześlij na e-mail: dominika2000@o2.pl.

     24 marca

     MUZYKA


     Lekcja. Organy. Budowa i brzmienie organów.
     Poznajcie jeden z najdoskonalszych instrumentów – organy.
      https://www.youtube.com/watch?v=VEdKSlkgdkQ
     Posłuchajcie jednego z najbardziej znanych utworów organowych - Jan Sebastian Bach - Toccata i fuga d-
     moll (BWV 565) https://www.youtube.com/watch?v=DquxPwY91MI
     Zadanie domowe
     Wyszukaj informację, gdzie w Polsce znajdują się najwspanialsze organy. Zapisz notatkę w zeszycie.
     Zdjęcie pracy prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      

     Kl.5 - WDZ.

     Temat: Obrzędy i zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi.

     - Porozmawiaj z rodzicami, dziadkami na temat zbliżających się świąt.

     - Zapytaj jak je obchodzono dawniej, co zostało do dziś.

     -Pomysl co oznaczają symbole świat takie jak: palma, pisanki, uroczystości religijne.

     - A może dowiesz się czegoś nowego.

     - Życzę Ci wesołych świąt.

      

     23 marca

      

     Historia

      

     Temat: Przyczyny upadku państwa pierwszych Piastów.

     Podr. str.162- 164.

     - Mieszko l i jego rządy.

     - Panowanie Kazimierza Odnowiciela.

     - Spór Bolesława Śmiałego.

     - zapamiętaj daty i wpisz do zeszytu: 1025, 1076, 1079.

     Zad. dom.

     Powtórz panowanie poznanych dotychczas Piastów - ustnie.

      

     KL. V Język angielski

      

     1. Proszę wpisać temat lekcji: She asked me to babysit, przypomnieć sobie słownictwo na temat zawodów z poprzedniej lekcji.

     2. Następnie, proszę przeczytać dialog na stronie 82 w podręczniku i odpowiedzieć na pytania – zad. 1, str. 82.

     3. Zbliżają się Święta Wielkanocne – proszę wykonać kartkę świąteczną Happy Easter! Happy Spring!, napisać życzenia i przesłać na adres:  u.kowalska2020@gmail.com

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i5j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      

     RELIGIA KL. V
     Temat: Światło Chrystusa. Liturgia Wigilii Paschalnej.


     Przeczytaj z podręcznika temat 58 (str.217- 219). Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu. W zeszycie
     zapisz temat i treść zapamiętaj ze s tr.219.Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Poproś Pana Jezusa, aby obdarzył cię pokojem i radościom.

      

     Technika

     Drodzy Uczniowie Proszę zapiszcie temat w zeszycie Wielkanocne potrawy i pod tematem wypiszcie tylko jakie znacie potrawy , dania wielkanocne.

     Dziękuję za ciekawe, pomysłowe, oryginalne pisanki Pozdrawiam M Wywiał

      

     Dziekuję

      

     22 marca

     RELIGIA KL. V
     Temat: Tajemnica szczęśliwego życia – udane relację z innymi.
     Przeczytaj z podręcznika temat 35 (str. 130 - 132).Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu.
     W zeszycie zapisz temat i napisz jak rozumiesz słowa św. Jana Pawła II: ,,Trzeba pamiętać
     (…) o potrzebie nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim jest dla człowieka drugi
     człowiek”. Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Podziękuj Panu Bogu za dobre relacje z innymi ludźmi lub przeproś za niewłaściwe.

     19 marca

     INFORMATYKA
     Lekcja. Grafika w tekście - Word (kontynuacja)
     Proszę o realizację tematu z:
     https://epodreczniki.pl/a/grafika-w-tekscie/D1EYYvzTn
     Zdjęcia z ćwiczeń proszę o przesłanie na geoo@interia.pl lub na Messengera

     Klasa V
     PLASTYKA
     Temat: Wiosenne i wielkanocne dekoracje.
     Zobacz film, który pokazuje jak wykonać wielkanocne ozdoby. Wybierz jedną z nich, wykonaj, zrób zdjęcie
     i wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

     18 marca

     MATEMATYKA KL.V
     Temat: Czworokąty – zadania.
     Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń zad.4 i 5 str.24 oraz zad.6 i 7 str. 25
     Zadania prześlij na e-maila: dominika2000@o2.pl

      

     WDZ kl.5.

     Temat: Rodzina w życiu człowieka.

     Pomyśl:

     - jaką rolę pełni rodzina w życiu człowieka.

     - Co Ty zawdzięczasz swoim najbliższym Rodzicom, Dziadkom.

     - w jaki sposób Ty uczestniczysz w życiu rodzinnym.

     - jakie są Twoje obowiązki i czy chętnie je wypełniasz.

     - a może coś trzeba zmienić.

     17 III

     MUZYKA
     Lekcja. Poznajemy operę Stanisława Moniuszki – Straszny dwór.
     Zobacz filmy, który przybliży ci jedną z oper Stanisława Moniuszki – Straszny dwór.
      https://www.youtube.com/watch?v=DPRkSxZ0T_E
     Wykonaj ilustrację do wybranej sceny. Zdjęcie swojej pracy prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com
     A jeśli chcesz obejrzeć całą operę kliknij tu https://www.youtube.com/watch?v=Wv2k_KZQ_cc

     16 marca

     RELIGIA KL.V
     Temat: Zasady bezpieczeństwa duchowego w moim życiu.
     Przeczytaj z podręcznika temat 34 (str.127- 129). Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu. W zeszycie
     zapisz temat i wpisz świętych lub błogosławionych, którzy ofiarowali swoje cierpienia za grzeszników.
     Zadania prześlij na e-maila dominika2000@o2.pl
     Pomódl się za kapłanów.

     JĘZYK ANGIELSKI

     1. Proszę wpisać temat lekcji: Revision i otworzyć podręczniki na stronie 76.

     2. Następnie, bardzo proszę określić położenie wybranych miejsc w mieście i uzupełnić luki w zdaniach – zad. 1, str. 76 oraz połączyć 2 części wyrazów i wpisać wyrażenia do zeszytu – zad. 2, str. 76.

     3. Proszę uzupełnić zdania czasownikiem „to be” w odpowiedniej formie – zad. 4, 5, str. 76 oraz uzupełnić dialog podanymi słowami – zad. 8, str. 76 w podręczniku. 

      

     Zadania będą sprawdzane na lekcjach zdalnych.

      

     Kl.5. historia. 

     Temat: Panowanie Bolesława Chrobrego.

     Podr. Str.158- 161.

     -zwroc uwagę na postać biskupa Wojciecha.

     -zapamietaj daty: 1000r, 1025r, 1018r. Wpisz do zeszytu.

     - kim był cesarz Otto Ill i w jakim celu przybył do Gniezna?.

     - z kim B. Chrobry prowadził wojny- poczytaj z podręcznika.

     Zad.dom. Chrobry znaczy dzielny, odważny. Czy słusznie Bolesławowi nadano taki przydomek. Napisz swoje zdanie.

      

     TECHNIKA

     Drodzy Uczniowie dzisiejszy temat lekcji Dbamy o naszą planetę. Proszę zapiszcie temat lekcji w zeszycie i pamiętajcie o przysłaniu haseł nt jak zachęcić  ludzi do segregacji śmieci . Zachęcam Was do konkursu dot. pisanki. Pozdrawiam

     15 marca

     RELIGIA KL. V
     Temat: To moje życie – sam o sobie decyduję.
     Przeczytaj z podręcznika temat 33 (str. 124 - 126).Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu.
     W zeszycie zapisz temat i ułóż własny plan dnia. Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się o umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

      

     wychowanie fizyczne

     Proszę dołączyć do grupy swojej klasy na Messenger i dołączyć tych
     których jeszcze nie ma.

     https://ewf.h1.pl/student/?token=3rbKXg2kim5EcG9vldSZ5TZwaujY1qiUzXs7zMsNULawUBO5bo

     https://ewf.h1.pl/student/?token=pj6bhxQV1r41D5M4VbbontrjDZ9kSx5x2r2cKzMkGOzlWsEjJV

     https://wordwall.net/pl/teacher/682142/gmobujak

     https://wordwall.net/teacher/973131/noname2955

      

     11 marca

     MATEMATYKA KL.V
     Temat: Obliczanie pola trójkąta – ćwiczenia.
     Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str18 zad.11 i 12 oraz str.19 ,,Co było na lekcji?”. Zadania prześlij
     na e-maila dominika2000@o2.pl.

     9 marca

     Język angielski

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Is it far?, przeczytać dialog na stronie 72 w podręczniku i odpowiedzieć na pytanie – zad. 1, str. 72.

     2.       Następnie, bardzo proszę wpisać słownictwo do podrozdziału 5.4 oraz przeczytać informacje w ramce – zad. 2, str. 72 w podręczniku. „Directions” należy wpisać z tłumaczeniem do zeszytu – zad. 2, str. 72.

     3.       Proszę wykonać zad. 3, str. 72 z podręcznika w zeszycie i narysować symboliczne znaki ilustrujące wskazywanie drogi (określanie kierunku podróży).

     Kl. 5

     Historia

     Temat: Sprawdzamy nasze wiadomości z działu - Społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej Europy.

     - przeczytaj podsumowanie działu - podr. str.150- 151.

     - wróć do wcześniejszych tematów z tego działu str. 120- 148. Pooglądać ilustracje, zdjęcia, mapki.

     -wykonaj zadania ze str.152.

     Zadanie 1 obowiązkowo

     Zadanie 2 dla chętnych.

     RELIGIA KL. V
     Temat: Spotkanie z Jezusem w sakramentach – powtórzenie.
     Przeczytaj z podręcznika tematy 26 -32. Odpowiedz na pytania w podręczniku str.122, temat i
     odpowiedzi zapisz w zeszycie. Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się za swoją Rodzinę i Przyjaciół.

      

     Technika

     Drodzy Uczniowie temat lekcji Zachęcamy do segregacji śmieci cz 2.

     Proszę zapiszcie temat lekcji a pod tematem hasło lub hasła zachęcające do segregowania śmieci. Termin nadsyłania prac do 25 marca. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą pisankę . Powodzenia

      

     1. Szkolny konkurs  na najładniejszą  pisankę wielkanocną.

     2. Celem konkursu jest 

     - zachęcenie uczniów do realizacji swoich  pomysłów  technicznych,

     -. doskonalenie umiejętności plastycznych i technicznych, rozwijanie wyobraźni.

     3. Udział w konkursie ma prawo każdy uczeń

     4. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:

     uczniowie klas I - III

     uczniowie klas IV - VIII

     5. Uczestnicy wykonują prace dowolną techniką.. Praca musi być wykonana samodzielnie z ekologicznych materiałów 

     6. Należy zrobić zdjęcie pisanki przysłać na adres gosia 776@o2.pl   w terminie do 25 marca br

     8 marca

     RELIGIA KL. V
     Temat: Pozdrowienie chrześcijańskie wyrazem mojej wiary.
     Przeczytaj z podręcznika temat 32 (str. 118 - 121).Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu.
     W zeszycie zapisz temat i przepisz treść zapamiętaj str.121. Prześlij na e- mail:
     dominika2000@o2.pl
     Pomódl się o odwagę wyznawania wiary przez używanie pozdrowień chrześcijańskich.

      

     5 marca

     Plastyka

     Temat: Architektura.

     Wyszukaj w internecie 10 budowli architektonicznych (mogą pochodzić z różnych okresów), które cię zaciekawią czy zadziwią a może zszokują. Wykonaj ze zdjęć prezentację i prześlij ją na adres jlipowiecka@gmail.com.

     4 marca

     wychowanie fizyczne

     https://wordwall.net/pl/teacher/608534/pszczepaniak5https://wordwall.net/pl/teacher/609801/kkajtus

     https://ewf.h1.pl/student/?token=ZiZJQg3ieBYnD99qh3VgagNwm8Qwqoe6ZXjXgmuPBTNMw6bNrw

     https://ewf.h1.pl/student/?token=aP1z8FZ5OmMDpSOJEvGVRYmZMn15BgHvT1Zon7KwYYm9OaufSX

     MATEMATYKA KL. V
     Temat: Klasyfikacja trójkątów – ćwiczenia.
     Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 9 zad.7, 8,9 i str.10 zad.10 oraz ,, Co było na lekcji?”.
     Zadania wyślij e-mail: dominika2000@o2.pl

     2 marca

     Technika

     Drodzy Uczniowie proszę zapiszcie temat lekcji w zeszycie: Jak zachęcić, abyśmy segregowali śmieci?

     To duży  problem , bo nie wszyscy ludzie chcą segregować śmieci. Mam propozycję, abyście  wymyślili hasło zachęcające do segregacji śmieci. Macie wspaniałe, ciekaw  pomysły dlatego zwróciłam się do Was. Termin do 20 III

     Polecam filmiki

     .https://www.youtube.com/watch?v=p60yNIYrYxE

     https://www.youtube.com/watch?v=nM0mH4FU0iE

      

     RELIGIA KL. V
     Temat: Być światłem i solą.
     Przeczytaj z podręcznika temat 31 (str. 115 - 117).Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu.
     W zeszycie zapisz temat i opisz, jak wygląda twój medalik, i uzasadnij dlaczego go nosisz.
     Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się na różańcu za swoich Rodziców.

      

     Historia

     Temat: Zdobycie Jerozolimy.

     Zapoznaj się z materiałem str.146- 148.

     Przeczytaj rozdziały:

     - Królestwo Jerozolimskie

     - Zdobycie Jerozolimy

     - Upadek państw krzyżowców

     - Konsekwencje krucjat.

     - Zwróć uwagę na daty 1099, 1291. Wpisz do zeszytu.

     Zad.dom. str.148 zad.2.

     Język angielski

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Where were you yesterday?, przypomnieć sobie odmianę czasownika „to be” w czasie przeszłym Past Simple z poprzednich lekcji oraz wybrać prawidłową odpowiedź – zad. 1, str. 43 w zeszycie ćwiczeń.

     2.       Następnie, bardzo proszę wpisać prawidłowe odpowiedzi w zadaniu 2, str. 43 w zeszycie ćwiczeń.

     3.       Proszę zapoznać się z informacjami poniżej oraz wykonać zadanie (test wyboru):

     https://effective-english.pl/gramatyka/odmiana-to-be-czas-przeszly.php 

      

     1 marca

     wychowanie fizyczne

     https://wordwall.net/pl/resource/1626819/wychowanie-fizyczne

     https://wordwall.net/pl/resource/7635499/wychowanie-fizyczne

     https://ewf.h1.pl/student/?token=o6BmRV9jELlE29puVTVXCpAbYccYaeAH7dxMNW6RmLmGOQHNUP

     https://ewf.h1.pl/student/?token=NdvpclOCgtPEJU0as9fhSWdlN0jhCEwtEyxfDWd6pC36s04VtM

      

     RELIGIA KL. V
     Temat: Kiedy klękać, a kiedy siadać?
     Przeczytaj z podręcznika temat 30 (str. 112 - 114).Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu.
     W zeszycie zapisz temat i przepisz treść zapamiętaj str.114. Prześlij na e- mail:
     dominika2000@o2.pl
     Pomódl się za tych, którym przeszkadzałeś w skupieniu swoim niewłaściwym
     zachowaniem podczas liturgii.

     26 lutego

     MATEMATYKA kl. V
     Temat: Czy już to umiem?
     Wykonaj z podręcznika zad.1, 2, 3, 4 -,, Co umiem?” str.149. Zadania prześlij na e-maila
     dominika2000@o2.pl

     23 II

     Historia

     Temat: Wyprawy krzyżowe.

     Podr. Str.145- 146.

     Zapoznaj się z rozdziałami:

     - Ziemia Święta.

     - Turcy Seldżuccy

     - Zakony rycerskie

     - Papieskie wezwanie.

     Zad. dom. Do czego wzywał chrześcijan papież Urban II?

      

     Technika

     Drodzy Uczniowie! Zbliża się termin nadsyłania prac. Przypominam nie chodzi tylko o posiłki. Jak pomożecie koleżance/koledze, który np dużo czasu spędza przy grach komputerowych lub za dużo spożywa słodyczy itp.

     Ostateczny termin do 28 lutego Trzymam kciuki za ciekawe pomysły, rady. Pozdrawiam

     Język angielski

      

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Winter time, przeczytać tekst w zadaniu 1, str. 64 w podręczniku i zastanowić się jakie są różnice w opisanej zimie w tekście i w naszym kraju.

     2.       Następnie, bardzo proszę uzupełnić zdania podanymi słowami – zad. 4, str. 64 oraz zad. 6, str. 65 w podręczniku.

     3.       Proszę uzupełnić zdania słowami, które znajdują się na drzewku świątecznym – zad. 9, str. 65 oraz wybrać prawidłową odpowiedź – zad. 10, str. 65 w podręczniku.

      

     Zadania będą sprawdzane na lekcji zdalnej.

      

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i5j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      

     22 II

     RELIGIA KL.V
     Temat: ,,Oto wielka tajemnica wiary”
     Przeczytaj z podręcznika temat 29 ( str.108-111). W zeszycie zapisz temat oraz jedną z aklamacji
     (str.110). Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu. Zadanie prześlij na e-mail:
     dominika2000@o2.pl
     Pomódl się o dobre przeżycie Wielkiego Postu.

     wychowanie fizyczne

     https://wordwall.net/pl/teacher/593096/mingamariusz

     https://wordwall.net/pl/teacher/2370480/pcykowska

     https://ewf.h1.pl/student/?token=fF2ZLfFl0IhjFglTPQkhhB3hlMdaqxKss9q9Lo8f9TVkCUEOFP

     https://ewf.h1.pl/student/?token=5UY8BubgGhJvlGWJkxUOdIQ3yKl1USq2ERGLOWcrZTb0NRY0c6

     18 II

     PLASTYKA
     Temat: Królewskie skarby znane i nieznane – odkryjmy razem.
     Zapraszam Was do wirtualnego zwiedzania Łazienek Królewskich w Warszawie.
     https://www.youtube.com/watch?v=yJ5OWjNzkds

      

     MATEMATYKA kl. V


     Temat: Działania na ułamkach zwykłych – ćwiczenia.
     Wykonaj z zeszytu ćwiczeń zad.4, 5, 6 str.104. Zadania prześlij na e-maila dominika2000@o2.pl

     17 II

     MUZYKA
     Lekcja. O operze.
     Oglądnijcie film przedstawiający operę od kuchni.
     https://www.youtube.com/watch?v=FQ7GEspwI8c

     16 II

     HISTORIA

     Temat: Sztuka i architektura średniowiecza.

     Podr. Str.138- 141.

     - zwróć uwagę na najstarsze uniwersytety w Europie.

     - zapoznaj się z pojęciami: katedra, filozofia.

     - zwróć uwagę czym zajmowali się franciszkanie i dominikanie.

     - jakie 2 style w budownictwie ukształtowały się w średniowieczu?.

     Str. 140- 141. Zad dom. 

     Czym różniły się budowle stylu romańskiego i stylu gotyckiego.

      

     TECHNIKA

      

     Drodzy Uczniowie Bardzo Dziękuję za ciekawe zadania . Jeżeli macie pomysł lub pomysły jak to zrobić, aby koleżanka/ kolega zmienili swoje złe nawyki to napiszcie o nich. Jak będziecie mieli pytania to proszę o kontakt. Termin jest do 28 lutego br. Pozdrawiam 

      

      

     JĘZYK ANGIELSKI

     Kl. V

      

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Revision, otworzyć podręczniki na stronie 62 i przypomnieć sobie słownictwo dotyczące środowiska naturalnego.

     2.       Następnie, bardzo proszę wpisać wyrazy, które powstaną po ustawieniu liter w odpowiedniej kolejności – zad. 1, str. 62 w podręczniku oraz wybrać prawidłową odpowiedz uzupełniającą zdania – zad. 2, str. 62.

     3.       Proszę przypomnieć sobie zasady stopniowania przymiotników z poprzednich lekcji i uzupełnić zdania odpowiednią formą przymiotnika w stopniu wyższym lub najwyższym – zad. 3 i 4, str. 62 w podręczniku.

      

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i5j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      

      

     RELIGIA KL. V
     Temat: Pustynia miejsce próby.
     Przeczytaj z podręcznika temat 57 (str.214-216).Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu.
     W zeszycie zapisz temat i napisz modlitwę do Pana Jezusa – Mesjasza, w której poprosisz o
     siły do pokonania pokus szatana. Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się za dobre przeżycie Wielkiego Postu.

     15 II

     RELIGIA KL.V
     Temat: Z kim rozmawiam w kościele?
     Przeczytaj z podręcznika temat 28 ( str.105-107). W zeszycie zapisz temat oraz z czego składa
     się Liturgia słowa ( str.105 ) oraz przykładowe intencje modlitwy powszechnej ( za kogo i o co
     prosimy). Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu. Zadanie prześlij na e-mail:
     dominika2000@o2.pl
     Pomódl się o umiejętność odpowiadania swoim życiem na słowo Boże.

      

     wychowanie fizyczne

      

     Staracie się codziennie w miarę możliwości ćwiczyć skoki na
     skakance.
     Za tydzień prześlecie mi na messenger własny wynik.
     Trzeba bez przerwy wykonać ja najwięcej skoków.
     Starannie i cierpliwie wykonujecie zadania zamieszczone na stronie
     szkoły.

     https://wordwall.net/pl/resource/1626819/wychowanie-fizyczne

     https://wordwall.net/pl/resource/1040017/wychowanie-fizyczne

     https://ewf.h1.pl/student/?token=6cGeYQhVDOCZOYBcKzTqlls1cFuEhEn7VNWvm8sYKzHeAy5Buz

     https://ewf.h1.pl/student/?token=uXKL6HoU2y1YlkZc6a1UUi21LCgl4s8qU8CXL4RK1PyWGGB8JD

      

     12 II

     INFORMATYKA
     Lekcja. Punktowanie i numerowanie - Word
     Proszę o realizację tematu z:
     https://epodreczniki.pl/a/punktowanie-i-numerowanie/DydufzlJ7
     Zdjęcia z ćwiczeń proszę o przesłanie na geoo@interia.pl lub na Messengera

     Klasa V
     PLASTYKA
     Temat: Królewskie skarby znane i nieznane – odkryjmy razem.
     Zapraszam Was do wirtualnego zwiedzania Zamku Królewskiego na Wawelu.
     https://www.youtube.com/watch?v=CnBMR-cQaWk

     11 II

     MATEMATYKA kl. V
     Temat: Odejmowanie liczb mieszanych.
     Wykonaj z zeszytu ćwiczeń zad. 12-15 str.100 oraz ,,Co było na lekcji?” str.101

     10 II

     MUZYKA
     Lekcja. Polskie tańce narodowe – sprawdzian wiadomości.
     Rozwiąż test dostępny tu https://www.testportal.pl/test.html?t=wBQCzQKKXLs7
     Test jest aktywny do 14.02.2021.
     Jeśli uważnie rozwiązałeś quizy w ubiegłym tygodniu nie będzie żadnych problemów. Życzę powodzenia.

     Historia

     Temat: Średniowieczne miasto.

     Podr. Str.129- 133.

     - zwróć uwagę na takie pojęcia jak: ława miejska, rada miejska, ratusz, rynek, cech, gildie.

     -zapamietaj podział mieszkańców miast: patrycjusze, pospólstwo, plebs.

     Zad dom. str.133 zad.1.

      

     9 II

     Technika

     Drodzy Uczniowie temat lekcji: Jak zachęcić dzieci i młodzież do zdrowego trybu życia? cz 2

      

     Odpowiedzcie na  pytanie nie tylko na podstawie  linków z filmikami, które Wam wcześniej wysłałam, ale wykorzystajcie swoją wiedzę , którą zdobyliście, na innych przedmiotach. Jeśli macie swoje pomysły to również o nich napiszcie., Termin do 28 lutego 2021 r. Powodzenia 

      

     RELIGIA KL. V


     Temat: Jak spotkać żywego Jezusa?
     Przeczytaj z podręcznika temat 27 (str.102-104).Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu.
     W zeszycie zapisz temat i przepisz treść Ewangelii Mt28,20 ( str.102) i prześlij na e- mail:
     dominika2000@o2.pl
     Pomódl się za dobre przeżycie każdej Mszy Świętej.

      

     Język angielski

      

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: My best friend, otworzyć podręcznik na stronie 60, wpisać słownictwo do podrozdziału 4.6 do zeszytu.

     2.       Następnie, bardzo proszę przeczytać teks My best friend – zad. 4, str. 60 i odpowiedzieć na pytanie z zadania 5, str. 60.

     3.       Proszę wykonać zad. 3 i 4, str. 37 w zeszycie ćwiczeń.

      

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i5j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      

     8 II

     RELIGIA KL.V
     Temat: Pierwszy z sakramentów.
     Przeczytaj z podręcznika temat 26 ( str.98-101). W zeszycie zapisz temat oraz datę i miejsce
     chrztu świętego oraz imiona rodziców i rodziców chrzestnych.. Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego
     tematu.
     Pomódl się w intencji rodziców i rodziców chrzestnych.

      

      

      

     5 II

     INFORMATYKA
     Lekcja. Wstawianie obrazów do tekstu - Word
     Proszę o realizację tematu z:
     https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-obrazow-do-tekstu/DpjqalEo6
     Zdjęcia z ćwiczeń proszę o przesłanie na geoo@interia.pl lub na Messengera

     Klasa V
     PLASTYKA
     Temat: Wierzenia, mity, ważne wydarzenia, codzienne przedmioty, upodobania starożytnych Greków
     i Rzymian odkrywane przez archeologów.
     Przeczytaj tekst w podręczniku Okiem archeologa, s. 79–93
     Wykonaj abstrakcyjną mozaikę. Naszkicuj zarysy swobodnych, obłych lub geometrycznych plam
     tworzących kompozycje abstrakcyjne, które wypełnisz wybranymi drobnymi materiałami tworzącymi
     mozaikę, zachowując między nimi niewielkie odstępy. Możesz wykorzystać:
     • kolorowy papier;
     • ścinki tkanin lub pocięte tasiemki, koronki;
     • kolorowe kawałeczki tektur falistych;
     • porwaną lub pociętą czarno-białą lub kolorową gazetę;
     • kolorowe zakrętki;
     • muszelki;
     • ziarna kawy, przypraw (np. goździki, kardamon, kolorowy pieprz, połamana, pocięta kora cynamonowa)
     • pociętą folię bąbelkową.
     Zwróć uwagę, aby elementy mozaiki były równomiernie rozmieszczone i cała kompozycja była nimi gęsto
     wypełniona.
     Zdjęcie pracy prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      

     KL. V Język angielski

     1.      Proszę otworzyć podręczniki na stronie 58, powtórzyć materiał językowy omawiany na poprzednich lekcjach – Podrozdział 4.4 oraz stopniowanie przymiotników.

     2.      Następnie, bardzo proszę wykonać zadania 1 – 4, str. 35 i przesłać do sprawdzenia na adres:

     u.kowalska2020@gmail.com

      

     4 II

     MATEMATYKA kl. V


     Temat: Dodawanie ułamków zwykłych.
     Wykonaj z zeszytu ćwiczeń zad. 10-13 str.93 oraz ,,Co było na lekcji?” str.94

      

     3 lutego

      

     Historia kl 5 .

      

     Temat: Średniowieczna wieś.

     -podr. Str. 125- 128.

     -zwroc uwagę na codzienne życie mieszkańców wsi w średniowieczu.

     - wyjaśnij słowa :czynsz, panszczyzn a, dziesięcina.

     - zapamiętaj podział społeczeństwa na 3 grupy: duchowni, rycerze, chłopi.

     Zad.dom. str.128, zad. nr 2 

      

      

     MUZYKA
     Lekcja. Polski karnawał w rytmach tańców narodowych.
     W ramach powtórzenia wiadomości o polskich tańcach narodowych rozwiąż zadania na stronie
     LearningApps.org
     Zadanie 1
     https://learningapps.org/9571217
     Zadanie 2
     https://learningapps.org/7239260
     Zadanie 3
     https://learningapps.org/10278708
     Proszę rozwiążcie te zadania z uwagą. W przyszłym tygodniu będzie krótki test na ocenę z tego tematu.
     Szczegółowe informacje przekażę Wam na Messengerze.

      

     2 II

     RELIGIA KL. V
     Temat: Historia zbawienia: patriarchowie –powtórzenie.
     Odpowiedz na pytania z podręcznika str.96. Zapisz w zeszycie poprawne odpowiedzi
     i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Zobacz: film o Samsonie cz.2 https://www.youtube.com/watch?v=2Zj_vLibyRU
     Pomódl się o duchową moc, której potrzebujesz do walki ze złem.
     Zadanie na szóstkę: udział w konkursie - KONKURS LITERACKI
     Kategoria: klasy IV – VI szkoły podstawowej
     Temat: Kim dla mnie jest Jan Paweł II ? Forma wypowiedzi - charakterystyka
     postaci.(Czcionka Times New Roman 12, wydruk A4).

     lub klasy IV - VI szkoły podstawowej - rysunek w programie Paint
     Temat: Jan Paweł II – przyjaciel mojej rodziny. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać
     rysunek w edytorze grafiki Microsoft Paint ( lub jego odpowiedniku np. Kolour Paint, Gnu
     Paint) zapisany w formacie *.bmp lub *.jpg.

     Technika

      

     Drodzy Uczniowie!

     Proszę zapisać w zeszycie temat lekcji:

     Jak zachęcić dzieci i młodzież do zdrowego trybu życia?

     Następnie obejrzyjcie filmiki  i napiszcie w zeszycie odpowiedź, Jeśli macie swoje propozycje również napiszcie i przyślijcie  zadanie do mnie do 12 lutego 2021 r  Powodzenia

     https://www.youtube.com/watch?v=e0BI1CSdlDghttps://www.youtube.com/watch?v=e0BI1CSdlDg

     https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=e0BI1CSdlDg&t=0s&list=PLlHCyIuwsMEGF3erQA-DFHakz1FfONL0C&index=5

     https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU

      

      

     Język angielski

      

     1.  Proszę otworzyć podręczniki na stronie 58, wpisać temat lekcji do zeszytu: What’s your favourite film? i przeczytać dialog.

     2. Następnie, bardzo proszę wpisać słownictwo do podrozdziału 4.4 do zeszytu oraz wyrażenia: Speaking Opinions z fioletowej ramki.

     3. Proszę poćwiczyć wyrażanie opinii, wykonując zadania 3 i 5, str. 58.

     Zadania te będą sprawdzane na lekcji zdalnej.

      

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

     1 II

     RELIGIA KL.V
     Temat: Jak słuchać Boga? Samuel.
     Przeczytaj z podręcznika temat 25 ( str.93 -95). W zeszycie zapisz temat oraz słowa Samuela:
     ,,Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”. Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu lub napisz,
     dlaczego sumienne wypełnianie obowiązków w domu i w szkole może być odpowiedzią na Boże
     powołanie ( dla tych, którzy nie mają ćwiczeń).
     Zadanie na szóstkę: udział w konkursie https://pro-life.pl/xvii-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-
     pomoz-ocalic-zycie-bezbronnemu-o-nagrode-im-bl-ks-jerzego-popieluszki/
     Modlitwa: poproś Pana Boga o pomoc w wypełnianiu i rozwijaniu swojego powołania.

     29 STYCZNIA

     Klasa V
     INFORMATYKA
     Lekcja. Formatowanie tekstu - Word
     Proszę o realizację tematu z:
     https://epodreczniki.pl/a/formatowanie-tekstu/DJBRUgn2T
     Zdjęcia z ćwiczeń proszę o przesłanie na geoo@interia.pl lub na Messengera

     Klasa V
     PLASTYKA
     Temat: Sztuka pod gołym niebem. Przedstawiamy budowle o różnych funkcjach i wyobrażamy sobie
     ich plany.
     Przeczytaj tekst w podręczniku Sztuka pod gołym niebem, s. 60-62.
     Wykonaj plan fantastycznego miasteczka lub osiedla. Pracę wykonaj farbami i markerami. Zaplanuj
     rozmieszczenie ulic, placów, parków, domów mieszkalnych, sklepów, punktów usługowych, szkoły,
     przedszkola, szpitala itp. Budynki przedstaw jako kolorowe prostokąty, kwadraty, wielokąty
     (przypominające rzuty zarysów budowli z góry) lub proste, małe budynki widziane z boku, podobnie jak na
     niektórych planach lub mapkach z naszkicowanymi zabytkami. Wykonaj podpisy zaznaczone strzałkami lub
     na zarysach budynków, i/lub legendę planu na obszarze oddzielonym od całości. Inspirują się planami znanej
     sobie miejscowości.
     Zdjęcie pracy prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

     27 stycznia

     MUZYKA
     Lekcja. Szybko i wolno – oberek i kujawiak.
     Wysłuchaj:
      R.Twardowski – Oberek https://www.youtube.com/watch?v=uVA1V2Fec-I
      H. Wieniawski Kujawiak a-moll. https://www.youtube.com/watch?v=956B4qkIZRE
     Przeczytaj tekst Kujawiak (P s. 55) oraz Oberek (P s. 60) a następnie określ tempo, metrum oraz charakter
     muzyki w obu tańcach. Zapisz notatkę w zeszycie. Zdjęcie notatki prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

     26 stycznia

     Język angielski

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Using adjectives, otworzyć podręczniki na stronie 55, powtórzyć wiadomości o tworzeniu stopnia wyższego przymiotników oraz uzupełnić zdania – zad. 8.

     2.       Następnie, bardzo proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 33 oraz dopasować odpowiedzi – zad. 1 i 2.

     3.       Proszę wykonać zad. 3 i 4, str. 33 i przygotować do sprawdzenia na lekcji zdalnej.  

      

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      Historia

      

     Temat: Rycerstwo i system lenny. podr.str.120- 124.

     - zapoznaj się z nowymi pojęciami- lenno, senior, wasal, hołd lenny, inwestytura.

     -zwroc uwagę na codzienne życie rycerstwa i kulturę rycerska.

     - obejrzyj wszystkie ilustracje w podręczniku.

     Zad dom. Str.124, zad. 1

     25 stycznia

     Technika

     Uczniowie proszę zapiszcie temat w zeszycie Jak się odżywiać  zimą, aby nie chorować?

     Następnie proszę obejrzyjcie filmiki 

     https://www.youtube.com/watch?v=MuADfy1VLlc

     https://www.youtube.com/watch?v=0zEfuPTdR0Y

     i proszę pod tematem zapiszcie rady co należy robić aby uniknąć choroby. Można zapisać swoje. Proszę zrobić zdjęcie i  przysłać na adres gosia776@o2.pl do 5 stycznia. Pozdrawiam

      

     22 stycznia

     Klasa V
     INFORMATYKA
     Lekcja. Edytory tekstu – wprowadzenie
     Proszę o realizację tematu. Pomocny materiał poniżej:
     https://www.youtube.com/watch?v=iS4LcW9xiJw
     https://www.youtube.com/watch?v=gW_Qhx41mH4


     Klasa V
     PLASTYKA
     Temat: O sztuce w przestrzeni. Instalacja – Wyprawa na inną planetę – najcenniejsze rzeczy Ziemian.
     Przeczytaj tekst w podręczniku Formy w przestrzeni – instalacje, s. 56–58.
     Następnie wykonaj instalację – Wyprawa na inną planetę – najcenniejsze rzeczy Ziemian.
     W zrozumieniu czym jest instalacja może pomóc ci film:
     https://www.youtube.com/watch?v=zVmJRYrDscU

     21 stycznia

     Technika

     Kochani Uczniowie czas szybko mija i spotykamy się  w ten mroźny śnieżny tydzień;

      Proszę zapiszcie temat lekcji do zeszytu  Bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych - zapoznanie o omówienie zasad.

     Następnie obejrzyjcie filmiki

     hhttps://www.youtube.com/watch?v=jld0yUCSA24

     https://www.youtube.com/watch?v=gGM7XTatoEI

     https://www.youtube.com/watch?v=Nqma1tL3XCo

     https://www.youtube.com/watch?v=UiwuXOjfcL0

     i zapiszcie najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas zabaw  zimowych. Wykonajcie zdjęcie notatki i przyślijcie do mnie do 28 stycznia br Pozdrawiam

     MATEMATYKA kl. V
     Temat: Dodawanie ułamków zwykłych.
     Wykonaj z zeszytu ćwiczeń zad. 1-4 str.90 oraz zad.5 i ,, Co było na lekcji?” str.91, a następnie prześlij
     na e- mail: dominika2000@o2.pl

     20 stycznia

     MUZYKA
     Lekcja. Jeszcze jeden mazur dzisiaj. Cechy mazura.
     Wysłuchaj:
      Kapela z kraju nad Wisłą – Mazur https://www.youtube.com/watch?v=6yOItaTFdew
      Mazur z opery Straszny dwór Stanisława Moniuszki
     https://www.youtube.com/watch?v=FkLom9MxgZg
     Przeczytaj tekst Mazur (podręcznik strona 52 – 53). Następnie zrób w zeszycie notatkę dotyczącą charakteru,
     tempa i nastroju w mazurze. Zdjęcie notatki prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

     19 I

     Język angielski

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: It is more exciting, otworzyć podręczniki na stronie 54, przeczytać dialog, odpowiedzieć na dwa pytania z zad. 1, str. 54 oraz wpisać słownictwo do podrozdziału 4.2. 

     2.       Następnie, bardzo proszę wpisać do zeszytu zadanie 2, str. 54 i określić, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.

     3.       Proszę wykonać zadania  w zeszycie ćwiczeń na stronie 32.

      

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      

      

     Historia

      

     Temat: Słowiańszczyzna

      

     Podr. str. 110-113

     -zwróć uwagę na okoliczności powstawania 1 szych monarchii słowiańskich oraz na ich organizację.

     -kim byli Cyryl i Metody.

      

     Zad. dom. Wyjaśnij słowa głagolica i cyrylica.

      

     RELIGIA

      

     Temat: Korzystanie z Bożej mocy. Samson.

      

     Przeczytaj z podręcznika temat 24 (str.89-92).Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu lub

     napisz, kogo oprócz Samsona możesz nazwać ,,duchowym mocarzem” (dla tych, którzy nie

     mają zeszytu ćwiczeń).. Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl.

     Zaśpiewaj:. ,,Pan jest mocą swojego ludu”

     https://www.youtube.com/watch?v=J2PkAmgULCw

     Zobacz: film o Samsonie https://www.youtube.com/watch?v=7Au48spnbuo

     Pomódl się o duchową moc, której potrzebujesz do walki ze złem.

     18 stycznia

     RELIGIA KL.V

     Temat: Boże kryteria wyboru ludzi. Gedeon.

     Przeczytaj z podręcznika temat 23 ( str.86 - 88).

     Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu lub napisz, który ze świętych odznaczał się pokorą. Opisz

     na czym polegała jego pokora ( dla tych, którzy nie mają ćwiczeń). Zadania prześlij na e- mail:

     dominika2000@o2.pl

     Modlitwa: poproś pana Boga o łaskę pokory.

     21 grudnia

     Wychowanie fizyczne

      

     https://wordwall.net/pl/resource/1857922/wychowanie-fizyczne

     https://ewf.h1.pl/student/?token=2OhwuGEm8Nh4K9wc7G0oKeHRptpMFZwwL8gpLl1wIuwbuu7lJJ

     https://wordwall.net/pl/resource/1004778/quiz-polscy-sportowcy-i-ich-dyscypliny

     Religia

      

     Temat: Żłobek, kolęda, opłatek – czy tylko tradycja?

     Temat: Niezwykły przewodnik. Gwiazda Betlejemska.

     Przeczytaj z podręcznika temat 55 i 56 ( str.208-213).

     Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tych tematów lub ułóż życzenia świąteczne i narysuj komiks przedstawiający pokłon Mędrców ze Wschodu( dla tych, którzy nie mają ćwiczeń). Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl Zaśpiewaj: ,,Nie było miejsca”

     https://www.youtube.com/watch?v=y7pEn4R3cqg,, Mędrcy świata”

      

     https://www.youtube.com/watch?v=qSfvXjwYfiE lub ,, Przybieżeli do Betlejem”

     https://www.youtube.com/watch?v=pClIOPkxMUM

     Zobacz: Orszak Trzech Króli https://www.youtube.com/watch?v=yJvEbTRHNUk

     Pomódl się aby Pan Jezus narodził się w twoim sercu. i abyś potrafił odczytywać znaki prowadzące do

     Niego.

      

     18 XII

     INFORMATYKA

     Lekcja. Karta Bożonarodzeniowa

     Proszę o wykonanie w dowolnym programie graficznym (Paint, GIMP, Inkscape) kartki bożonarodzeniowej

     Pracę proszę przesłać na geoo@interia.pl lub przez Massenger

     PLASTYKA

     Temat: W oczekiwaniu na Święta. Lampiony ze słoików.

     Obejrzyjcie film, który pokazuje jak można zrobić lampiony świąteczne ze słoików. Może będzie on dla Was inspiracją przy wykonywaniu świątecznych dekoracji.

     https://www.youtube.com/watch?v=Sa_VszOEhoI

     17 GRUDNIA

     wychowanie fizyczne

      

     https://wordwall.net/pl/resource/7635499/wychowanie-fizyczne

     https://wordwall.net/pl/resource/1507718/wychowanie-fizyczne

     https://ewf.h1.pl/student/?token=JSgnd9jKJcztmpipxFc0bcZG7DgoSmwWgDn8SvwOGP6aK4Nhmw

     https://wordwall.net/pl/resource/8621904/wychowanie-fizyczne-ruletka

     https://ewf.h1.pl/student/?token=N0cfpOyn91wGAOWsKDA5yYJmb9KyxSBEMhP7viGACzG9tvUNWe

      

      

     MATEMATYKA kl. V

     Temat: Sprowadzanie do wspólnego mianownika.

     Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=DM1xcfiBEvg

     Wykonaj z zeszytu ćwiczeń zad. 5, 6, 7 str. 85 oraz,, Co było na lekcji” zad. 1, 2, 3 str. 85,

     a następnie prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

     16 XII

     MUZYKA

     Lekcja. Ciekawe aranżacje kolęd i pastorałek.

     Wyszukaj w internecie ciekawych aranżacji kolęd i pastorałek. Link do jednej, tej która spodoba ci się

     najbardziej wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com.

     TECHNIKA

     Drodzy Uczniowie proszę o wykonanie dowolnej ozdoby świątecznej, zróbcie zdjęcie i przyślijcie do mnie do 20 grudnia Miłej pracy.

      

     15 XII

     język angielski

     Proszę wpisać temat lekcji: Can I speak to Amy?, otworzyć podręczniki na stronie 44, przeczytać dialog oraz odpowiedzieć na dwa pytania z zad. 1, str. 44 oraz wpisać słownictwo do podrozdziału 3.4.

     Następnie, bardzo proszę wpisać rozmowę telefoniczną: Talking on the phone oraz uzupełnić wypowiedź w zad. 3, str. 44.

     Proszę wykonać zadanie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na stronie 27.

      

     Proszę posłuchać piosenki świątecznej w języku angielskim i powiedzieć Merry Christmas (Wesołych Świąt!)

     https://www.youtube.com/watch?v=hLf0-lro8X8&ab_channel=FrankSinatraVEVO

     Następnie, bardzo proszę wykonać kartkę świąteczną z napisem Merry Christmas, można wpisać też życzenia w języku angielskim, zrobić zdjęcie swojej pracy i przesłać na mój adres email:  u.kowalsk2020@gmail.com

      

     RELIGIA KL. V

     Temat: Umowa wyryta na kamiennych tablicach. Przymierze na górze Synaj.

     Przeczytaj z podręcznika temat 22 (str.82-85).Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu

     lub w zeszycie napisz współczesną wersję przykazań w formie twierdzącej na przykład

     zamiast: ,,Nie zabijaj” - ,,Troszcz się o życie”. Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

     Zobacz film: Dziesięć przykazań https://www.youtube.com/watch?v=NL_--_OiMOg

     Pomódl się o słowami dekalogu.

     Historia kl.5

      

     Temat: Słowiańszczyzna.

     Podr. str.110-113

      

     Zwróć uwagę na:

     -codzienne życie najdawniejszych Słowian.

     -kształtowanie się pierwszych państw słowiańskich, ich organizację i chrześcijaństwo.

     - kim byli Cyryl i Metody.

     Zad. dom.

     Str.113 zad.nr.2.

      

     14 grudnia

     RELIGIA KL.V

     Temat: Trudna podróż. Wędrówka narodu wybranego przez pustynię.

     Przeczytaj z podręcznika temat 21 ( str.78 - 81).

     Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu lub napisz krótki wiersz na cześć krzyża ( dla tych,

     którzy nie mają ćwiczeń). Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

     Zobacz: film o błogosławionym Carlo Acutis https://www.youtube.com/watch?v=ihyfd07DTEs

     Modlitwa: podziękuj Chrystusowi za wielki dar zbawienia, spoglądając na krzyż.

     11 grudnia

     INFORMATYKA

     Lekcja. Kodowanie na wesoło

     Proszę o realizację następujących treści:

     https://studio.code.org/s/hero/stage/1/puzzle/1

      

     PLASTYKA

     Temat: W oczekiwaniu na Święta. Śnieżynka z papieru.

     Wykonajcie dowolną papierową śnieżynkę. Możecie przyozdobić nią okno lub inną szklaną powierzchnię.

     Oto propozycje:

      Śnieżynka 1 - https://www.youtube.com/watch?v=z8xVSuG_BKY

      Śnieżynka 2 - https://www.youtube.com/watch?v=C1NX4rl6RJo

      Śnieżynka 3 - https://www.youtube.com/watch?v=Xey9B2pgAvw

     10 grudnia

     Wychowanie fizyczne

     https://wordwall.net/pl/resource/1042575/gry-zespo%C5%82owe

     https://wordwall.net/pl/resource/7878991/w-f-wyra%C5%BCenia-sportowe

     Nauka zdalna- Lekcja WF-u - YouTube

     Michał zdalne lekcje WF-u - YouTube

     MATEMATYKA

     Temat: Rozkład liczb na czynniki pierwsze.

     Wykonaj z zeszytu ćwiczeń zad.7, str.81 oraz zad.8, 9 str.82,a następnie prześlij na e- mail:

     dominika2000@o2.pl

     9 XII

     MUZYKA

     Lekcja. W oczekiwaniu na święta. Śpiewamy kolędy i pastorałki.

      

     Przygotuj w Wordzie lub innym edytorze tekstu Śpiewnik kolęd i pastorałek, który wykorzystasz ze swoją rodziną w trakcie Wigilii lub w pozostałe dni Świąt.

     Śpiewnik prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

     Technika

     Drodzy Uczniowie dzisiejszy temat lekcji Realizacja projektu - śmieszne pojemniki na śmieci. Proszę zapiszcie temat lekcji w zeszycie, a następnie z dostępnych materiałów wykonajcie takie śmieszne pojemniki zróbcie zdjęcie i przyślijcie do mnie do  16 grudnia. Pozdrawiam

      

      

     8 XII

     Język angielski

     W zeszycie, proszę napisać notatkę:

     The Past Simple Tense – czas przeszły prosty, określa czynności przeszłe, dokonane (zakończone).

     ·         Czasownik „to be”:

     I/He/She/It was ...

     You/We/They were ...

      

     ·         Czasowniki regularne: aby utworzyć formę czasu Past Simple czasowników regularnych, do czasownika w bezokoliczniku dodajemy końcówkę  - ed, - d, - ied.

     Np.: watch + ed = watched, live + d = lived, try  + ed = tried  (jeśli czasownik kończy się na “y”, a przed nim stoi spółgłoska, to „y”  zamieniamy na “i”). Ponadto, jeśli czasownik regularny kończy się na jedną samogłoskę i spółgłoskę, podwajamy końcową spółgłoskę i dodajemy  - ed, np.: stop + ed = stopped  .

     Wyjaśnienie tworzenia form przeszłych (dodanie końcówki - ed znajduje się w materiale animowanym:

     https://www.youtube.com/watch?v=jxl28KQOHy4

     Więcej przykładów i wyjaśnienie zasady w materiale filmowym:

     https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw

     ·         Czasowniki nieregularne należy sprawdzić w tabeli czasowników (II forma)

      

      

      RELIGIA

      

     Temat: Wyjście z niewoli. Mojżesz.

     Przeczytaj z podręcznika temat 20 ( str.74 - 77).

     Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu lub ułóż krzyżówkę, której rozwiązaniem będzie Pascha

     (w zeszycie - dla tych, którzy nie mają ćwiczeń). Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

     W zeszycie zapisz PASCHA =,, przejście”

     Zobacz: film o Mojżeszu- https://www.youtube.com/watch?v=MiKeVSqujXg

     Modlitwa: podziękuj Panu Jezusowi za sakrament pokuty i pojednania.

      

      

     Historia

      

     Temat: Państwo karolińskie.

      

     Podr.str. 102- 105.

      

     - zwróć uwagę na Królestwo Franków i na postać Karola Wielkiego.

     - Na szkoły, pałace, klasztory

     - zapisz w zeszycie daty: 800r, 843r.

     Co się wydarzyło w tych latach?

      

     Zad. dom. str.105 zad.2.

     7 grudnia

     wychowanie fizyczne

     https://wordwall.net/pl/resource/1626819/wychowanie-fizyczne

     https://wordwall.net/pl/resource/1173956/przybory-przyrz%C4%85dy-i-dyscypliny

     https://ewf.h1.pl/student/?token=ZPGK1xEAK0t4BswSwGiVigw8XMp1nc1IP7XGzUfl61QTBuEVtP

     https://ewf.h1.pl/student/?token=8KbIrQagVQX9nE2zouWdSWIuwJ9XtL4fBU0JX3wQxVkR8BoZBV

     RELIGIA KL.V

     Temat: Stał się narzędziem Boga. Józef egipski.

     Przeczytaj z podręcznika temat 19 ( str.70 - 73).

     Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu lub wyobraź sobie, że jesteś jednym z braci Józefa i

     napisz w jego imieniu list, o tym, jak doświadczył przebaczenia ze strony swojego brata ( dla tych, którzy nie mają ćwiczeń). Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

     Modlitwa: poproś Boga o dar przebaczenia tym, którzy sprawili ci przykrość..

     4 grudnia

     INFORMATYKA

     Lekcja. Kiedy do mnie piszesz

     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 38, plus materiał z:

     https://epodreczniki.pl/a/poczta-elektroniczna/Du0VXx3nx

      

     Zdjęcia z wykonanego ćwiczenia proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

     PLASTYKA

     Temat: W oczekiwaniu na Święta. Papierowe bałwanki

     Wykonaj papierowego bałwanka wg instrukcji, którą znajdziesz pod linkiem

     https://www.youtube.com/watch?v=Ox0yXD5e5Kg

      

     Zdjęcie wykonanej pracy prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

     3 GRUDNIA

     MATEMATYKA kl. V

     Temat: Zastosowanie cechy podzielności do rozwiązywania zadań.

     Wykonaj z podręcznika str.112 ,,Co umiem?” zad.1,2,3 i 4,a następnie prześlij na e- mail:

     dominika2000@o2.pl

     2 XII

     MUZYKA

     Lekcja. W oczekiwaniu na święta.

     Naucz się grać na flecie wybraną kolędę. Propozycje wyślę na Messengera. Możecie również wyszukać utworów samodzielnie.

     TECHNIKA

     Drodzy Uczniowie dzisiejszy temat lekcji : Projektujemy pojemniki na segregowane śmieci. Proszę zapisać temat lekcji w zeszycie a następnie zastanówcie się jak można zaprojektować takie pojemniki, aby zachęcić do segregacji śmieci. Pod tematem narysujcie swoje pomysły i przyślijcie do mnie do 9 grudnia Powodzenia Proszę osoby, które zalegają z pracami aby uzupełniły braki do 7 grudnia. 

     1 grudnia

     Język angielski

     Proszę wpisać temat lekcji: Using The Present Continuous Tense (Użycie czasu teraźniejszego ciągłego), otworzyć podręczniki na stronie 41 i przeczytać informacje w ramce na temat tworzenia czasu The Present Continuous oraz LOOK!

      

     Następnie, proszę wpisać do zeszytu notatkę:

      

     ·Użycie czasu: Czasu The Present Continuous używamy do określania czynności, które odbywają się w chwili mówienia.

     ·Budowa: UWAGA!  Ten czas składa się z kilku części:

     Podmiot odmiana czasownika „to be” + czasownik w bezokoliczniku końcówka „ing” + reszta zdania.

     Na przykład: 

     Zdania oznajmujące:  

      

     I am talking (ja mówię)

     You are talking (ty mówisz

     He/She/It is talking (On/Ona/Ono…)

      

     We are talking (My mówimy)

     You are talking (Wy mówicie)

     They are talking (Oni mówią)  

      

     Zdania przeczące (należy dodać przeczenie not do odmiany czasownika „to be”)

      

     I am not talking (ja nie mówię)

     You are not talking (ty nie mówisz )

     He/She/It is not talking (On/Ona/Ono nie…)

      

     We are not talking (My nie mówimy)

     You are not talking (Wy nie mówicie)

     They are not talking (Oni nie mówią)

      

     Proszę pamiętać, że czasownik “to be” występuje też w skróconych formach – informacja w ramce na stronie 41.

      

      

     RELIGIA KL. V

     Temat: Adwent – oczekiwanie na przyjście Zbawiciela.

     Zobacz: film o adwencie https://www.youtube.com/watch?v=9-aTL1jvdCI

     Narysuj w zeszycie symbole adwentowe. Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

     Pomyśl o swoim postanowieniu adwentowym. Zaśpiewaj pieśń adwentową, np.:

     https://krolowa.pl/najpiekniejsze-piesni-adwentowe-a-sa-ulubione/

     Pomódl się o dobre wykorzystanie czasu adwentu.

      

     Historia

      

     Temat: Bizancjum.

      

     Podr. Str.92- 96. 

     - Zapoznaj się z takimi pojęciami jak: Bizancjum, czyli cesarstwo wschodniorzymskie, Kodeks Justyniana.

     -Zwroc uwagę na osiągnięcia Bizancjum- sztukę, architekturę. 

     - Wpisz do zeszytu datę 1054- rozłam chrześcijaństwa na Kościół katolicki i na Kościół prawosławny.

     Zad. Dom.

     Wypisz w zeszycie osiągnięcia kultury bizantyjskiej z dziedziny architektury, sztuki, prawa.

      

     30 listopada

     RELIGIA

     Temat: Wokół historii zbawienia. Rok liturgiczny.

     Przeczytaj z podręcznika temat 54 ( str.205-207).

     Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu lub napisz, jakiego koloru szaty liturgiczne są używane w poszczególnych okresach roku kościelnego ( dla tych, którzy nie mają ćwiczeń). Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

     Modlitwa: poproś Pana Jezusa, aby pomagał ci kierować się prawdą, że On jest najważniejszy w życiu każdego człowieka.

     Wychowanie fizyczne

     https://wordwall.net/pl/resource/1626819/wychowanie-fizyczne

     https://ewf.h1.pl/student/?token=meueCcBQyeEqwFLVYaPw9EcnzG0JceSQvvy30i3fj70cB9itAT

     Michał zdalne lekcje WF-u - YouTube

      

     27 XI

     Wychowanie fizyczne

     https://wordwall.net/pl/resource/2329128/wychowanie-fizyczne

     Zdalna lekcja wf nr 24 - test sprawności fizycznej - YouTube

     https://ewf.h1.pl/student/?token=K4Nhjcyg3ctjhDN4iS6RTOR5pGb7i2geTHiexXNfBdt3hYuBos

     INFORMATYKA

     Lekcja. Co kraj, to obyczaj

     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 36, plus materiał z:

     https://epodreczniki.pl/a/savoir-vivre-w-internecie/DG0A1fqqU

     Plik z wykonanego ćwiczenia proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

     Klasa V

     PLASTYKA

     Temat: Zimne grzeje a gorące chłodzi, czyli o względności barw.

     Przeczytaj tekst z podręcznika – O względności barw str. 28 – 30. Następnie wykonaj pracę „Parasole, które chłodzą na plaży” lub „Parasole, które ogrzewają w czasie deszczu”. Zastanów się:

     • Jakimi kolorami namalujesz gorącą plażę, a jakimi – zimny deszcz?

     • W jakich kolorach powinny być utrzymane parasole, które miałyby ochłodzić opalających się na gorącej plaży?

     • Jakie kolory powinny mieć parasole ogrzewające ludzi w czasie chłodnego deszczu?

     Tło – piasek plaży lub strugi deszczu – narysuj pastelami suchymi lub kredkami ołówkowymi. Naklej parasole wycięte lub wydarte z kolorowego papieru o odpowiedniej barwie (koniecznie przed kolorowaniem kredkami). Powinny one być duże w stosunku do kartki tła. Parasol może być w jednym kolorze lub we wzory w barwach o odpowiedniej temperaturze. Po przyklejeniu parasoli możesz dorysować pod parasolami konturem lub plamą postacie w gamie kolorystycznej tła pracy.

     Zdjęcie wykonanej pracy prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      

     26 listopada czwartek

     MATEMATYKA

     Temat: Zastosowanie cechy podzielności przez 2, 4, 5, 10, 100.

     Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 74 zad. 8 i 9 oraz ,,Co było na lekcji?” zad.1, 2, 3,

     a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

     25 XI

     Wychowanie fizyczne

     https://wordwall.net/pl/resource/2436095/wychowanie-fizyczne-klasa-5

     https://ewf.h1.pl/student/?token=VxxumGUL795M4Jr8akRLYlRgvyuaG7Imp7yYNERylLHBpH7yYp

     https://ewf.h1.pl/student/?token=3aQRLRrZY5cuduWxVdOBR9ue5LZra74Gm4TqzY5Krc9BIoLe6S

      

     MUZYKA

     Lekcja. Instrumenty dęte blaszane.

     Posłuchajcie utworów nagranych z wykorzystaniem instrumentów dętych blaszanych.

     1. Golec uOrkiestra Życie jest muzyką

     https://www.youtube.com/watch?v=qWbs6_ghMhQ&list=PLo1pwrfqG1fgtI7ixPG1YhMEKb6SjBsdC

     2. Zbigniew Wodecki Zacznij od Bacha

     https://www.youtube.com/watch?v=jQtZjmwArwA

     TECHNIKA


     Uczniowie dzisiejszy temat Mój stworek. Bardzo proszę, abyście  zapisali temat lekcji i wykonali stworka, zrobili  mu zdjęcie i przysłali do 2 grudnia  na adres gosia776@o2,pl Bardzo dziękuje za wcześniejsze prace .Jeśli nie oddaliście to czekam. Powodzenia

      

      

     24 XI

     Historia

     Temat: Lekcja powtórzeniowa : Starożytny Rzym.

      

     Podr. Str.87- 89.

     -Zapoznaj się z podsumowaniem materiału. Ale wróć też do poszczególnych lekcji od str. 67.

     - ogladnij ilustracje, ryciny, mapki.

     - Powtórz daty, nazwiska, nowe pojęcia.

      

     RELIGIA

     Temat: Jak masz na imię: Jakub czy Izrael?

     Przeczytaj z podręcznika temat 18 ( str.66-69).

     Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu lub napisz, co oznacza imię, które nadano ci podczas

     chrztu i opisz krótko swojego patrona ( dla tych, którzy nie mają ćwiczeń). Zadania prześlij na

     e- mail: dominika2000@o2.pl

     Zapamiętaj cnoty Boskie(wiara, nadzieja i miłość) i kardynalne( roztropność, sprawiedliwość,

     umiarkowanie i męstwo).

     Zaśpiewaj: ,,Niech nas ogarnie łaska, Twa” https://www.youtube.com/watch?v=WnaBUaEX5ms

     W modlitwie poproś Ducha Świętego o otwarcie się na łaskę Bożą.

      

     Język angielski

      

     1.       Proszę wpisać temat lekcji:  Ordering foodotworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 17 i dopasować początki zdań do ich zakończeń – zad. 1 oraz dopasować pytania do odpowiedzi – zad. 2.

      

     2.       Następnie, bardzo proszę przeczytać tekst na stronie 18 w zeszycie ćwiczeń i odpowiedzieć na pytania – zad. 2 oraz dopasować nazwy dań do podanych zdań – zad. 3, str. 18.

      

     3.       Proszę wykonać zadania ze strony 20 w zeszycie ćwiczeń Check Yourself dla powtórzenia i utrwalenia przerobionego materiału oraz przesłać do sprawdzenia na adres e-mail:  u.kowalska2020@gmail.com

      

      

     23 xi

     Wychowanie fizyczne

     https://wordwall.net/pl/resource/900923/lekcja-wfu-w-domu-wykonaj-%C4%87wiczenia

     https://ewf.h1.pl/student/?token=yDZOHfWgOvxylCYux2rmyl9jzI1b0p5MRkNcINAmSaT9D25Xok

      

     RELIGIA

     Temat: Ojcze, a gdzie jest baranek? Izaak

     Przeczytaj z podręcznika temat 17 ( str.63-65).

     Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu lub ułóż rebus do hasła ,, Izaak zapowiada Jezusa” ( dla

     tych, którzy nie mają ćwiczeń). Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

     Pomódl się za osoby przeżywające problemy, by dostrzegły w nich Boże działanie.

      

     20 XI

     INFORMATYKA

     Lekcja. Sieci wokół nas

     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 32

     Zadanie 2 str. 35

     Plik z wykonanego ćwiczenia proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

      

     PLASTYKA

     Temat: Barwy czyste i złamane. Praca „Ślimak na kwiatach” lub „Motyl na ziemi i skałach”.

     Przypomnij sobie definicje barw czystych i złamanych.

     Pracę wykonaj farbami. W pracy „Motyl na ziemi i skałach” centralny motyw (motyl) powinien mieć barwy czyste a tło powinno powstać w barwach złamanych, ziemnych. Natomiast w przypadku realizacji tematu „Ślimak na kwiatach” sytuacja będzie odwrotna: kolory tła – kwiatów lub liści – będą czyste, a barwy skorupy ślimaka będą złamane, ziemne. Ślimak lub motyl powinny być duże w stosunku do kartki

     19 listopada

     MATEMATYKA kl. V

     Temat: Cechy podzielności- rozwiązywanie zadań.

     Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 68 i 69,

     a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

     18 listopada

     MUZYKA

     Lekcja. Grające powietrze – instrumenty dęte blaszane.

      

     Zapiszcie do zeszytu temat.

     Następnie zapiszcie nazwy instrumentów dętych blaszanych:

     • Trąbka,
     • Waltornia,
     • Puzon,
     • Tuba.

     Następnie zobacz filmy przedstawiające te instrumenty.

     Trąbka - https://www.youtube.com/watch?v=JTqH7UaaUEU

     Waltornia - https://www.youtube.com/watch?v=59K3zuSiu_M

     Puzon - https://www.youtube.com/watch?v=1-w9vtSrTZM

     Tuba - https://www.youtube.com/watch?v=CZFuB1oJrwo

      

     17 listopada

      

     Historia

      

     Temat: Cywilizacja starożytnego Rzymu.

     Podr. Str.76- 80.

     -Zwroc uwagę na osiągnięcia Rzymian: drogi, mosty, termy, łuki triumfalne, Panteon, Kodeks Justyniana.

     -Zapamietaj znacznie tych pojęć.

     -Przeczytaj kim byli gladiatorzy.

     - Zwróć uwagę na rzymskich poetów: Wergiliusza, Horacego, Owidiusza. A także na historyków: Liwiusza, Tacyta.

     -Zapamietaj bogów rzymskich.

      

     Zad. Dom.

     Wypisz w zeszycie bogów rzymskich i napisz czym się opiekowali.

      

     RELIGIA

     Temat:  Wyjdź ze swej ziemi Abraham.

       Przeczytaj z podręcznika temat 16 (str.60 – 62).Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu lub wykonaj zad.1 str.62  i wpisz do zeszytu. Prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

     Zobacz film: https://www.youtube.com/watch?v=vuZGAqV3qco

     Pomódl się o pogłębianie swojej relacji z Bogiem.

     Technika

     Drodzy Uczniowie proszę zapiszcie temat lekcji w zeszycie Projektujemy śmieszne stworki  z wykorzystaniem materiałów wtórnych. Zastanówcie się z czego zrobicie takiego stworka (makulatura, plastykowe opakowania, puszki itp). Zapiszecie w zeszytach z czego planujecie zrobić narysujecie stworka zrobicie zdjęcie z notatką  przyślijcie do  mnie 25 listopada do  gosia776@o2.pl Powodzenia

      

     16 listopada

     Wychowanie fizyczne

     https://wordwall.net/pl/resource/1490099/wychowanie-fizyczne

      

     https://ewf.h1.pl/student/?token=d8apqYldxQJBWS0B8GpLHHlRxLNEqJqnpJ8qvUEStwo467SouC

      

     RELIGIA

     Temat: Zyski i straty budowniczych.  Wieża Babel.

     Przeczytaj z podręcznika temat 15 ( str.55-57).

     Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu lub ułóż rebus do przysłowia ,,Pycha i z nieba spycha”.   ( dla tych, którzy nie mają ćwiczeń). Zadania prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

     Zaśpiewaj: ,,Abyśmy byli jedno”    https://www.youtube.com/watch?v=L5kOxHJaM8E                                                                                                                    Wykonaj quiz ze str.58

     W modlitwie poproś Ducha Świętego o otwarcie się na łaskę Bożą.

      

     13 XI

     INFORMATYKA

     Lekcja. Wirujące wiatraki

     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 27

     https://scratch.mit.edu/download/scratch2 - instalacja oprogramowania - Scratch2 – wybieramy pkt 2

     https://scratch.mit.edu/download - instalacja oprogramowania - Scratch Desktop - wybieramy popieranie bezpośrednie.

     Plik z wykonanego ćwiczenia proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

      

      

     PLASTYKA

     Temat: Tworzymy logo projektu Erasmus+

     Stwórz logo projektu Erasmus. Tytuł projektu: Twoje życie w twoich rękach. Our life in our hands! Kraje uczestniczące w projekcie to:

     • Turcja,
     • Hiszpania,
     • Portugalia,
     • Litwa,
     • Chorwacja,
     • Polska.

     Projekt dotyczy szeroko pojętej ekologii i zapobieganiu chorobom.

     Logo– unikalna i charakterystyczna forma graficzna, stylizowany napis, symbol lub inna forma ekspresji graficznej służąca do identyfikacji marki, przedsiębiorstwa bądź organizacji.

     Tu znajdziecie zasady tworzenia logo:

     https://www.youtube.com/watch?v=aJPezFkxfK4

      

     12 XI

     MATEMATYKA kl. V

     Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych.

     Zobacz filmik ( powtórzenie) : https://www.youtube.com/watch?v=jr58hkXreQQ

     Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str.59 oraz zad13, str.69 z podręcznika

      i wpisz rozwiązanie do zeszytu

     a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      

     10 XI

     RELIGIA KL. V

     Temat:  Jak ocalić najbliższych? Noe.

       Przeczytaj z podręcznika temat 14, str.52-54.Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu lub wykonaj zad.1 i 2 str. 54 i wpisz do zeszytu. Prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

     Zobacz film: ,,Arka Noego” https://www.youtube.com/watch?v=cyTnpKbV_jE

     Pomódl się za swoją rodzinę.

     Historia

     Zapoznaj się z tematem lekcji Rzym od królestwa do republiki.

      podr. str.66-69.

     - wpisz do zeszytu datę 753pne. 

     - zwróć uwagę na takie słowa jak: konsulowie, senat, patrycjusze, plebejusze.

     Zad. dom. Naucz się opowiadać legendę związaną z założeniem Rzymu.

      

     Język angielski

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Language work, otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 15, zaznaczyć produkty, które widzicie na obrazku – zad. 1. Podzielić rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne – zad. 2, str. 15 oraz wybrać prawidłowe odpowiedzi – zad. 3, str. 15.

      

     2.       Następnie, proszę uzupełnić pytania i odpowiedzi wyrażeniami How many/how much – zad. 1, str. 16 oraz wpisać brakujące słowa do zdań – zad. 2, str. 16.

      

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

     3.       Proszę posłuchać dostępnego pod linkiem nagrania (1.52) i wybrać prawidłową  odpowiedź – zad. 1, str. 32 w podręczniku.

      

     https://edesk.pearson.pl/lesson/view/5879674450214912/next/~courses~5613725243408384

      

      

      

     Język angielski

     Lekcja on-line (Temat: How many apples have you got? Zakres materiału: str. 29 w podręczniku).

      

     Wychowanie fizyczne

      

     https://wordwall.net/pl/resource/1142723/wychowanie-fizyczne

     https://ewf.h1.pl/student/?token=UTGxReQUbJmhcqJxzHkXTIlf2x0eC1mB8l2jsDxZ8q0NFd11XE

      

     RELIGIA

     Temat: Dlaczego podziwiać a nie zazdrościć? Kain i Abel.

     Przeczytaj z podręcznika temat 12 ( str.48-51).

     Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu lub wykonaj zad.1 str.51( dla tych, którzy nie mają ćwiczeń). Zadania prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

     W wieczornej modlitwie przeproś Pana Boga za swoje słowa i uczynki, które spowodowały przykrość innym ludziom.

      

     6 listopada

     INFORMATYKA

     Lekcja. Multimedialny komiks

     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 24

     https://scratch.mit.edu/download/scratch2 - instalacja oprogramowania - Scratch2 – wybieramy pkt 2

     https://scratch.mit.edu/download - instalacja oprogramowania - Scratch Desktop - wybieramy popieranie bezpośrednie.

     Plik z wykonanego ćwiczenia proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

      

     PLASTYKA

     Lekcja. Barwy czyste i złamane.

      

     Przeczytajcie tekst lekcji z podręcznika str.25-27 – lekcja 8 Barwy czyste i złamane.

     Odpowiedz ustnie na pytania 1 i 2 ze strony 27 w podręczniku.

      

     5 listopada

     WYCHOWANIE FIZYCZNE

     https://wordwall.net/pl/resource/907774/wychowanie-fizycznehttps://ewf.h1.pl/student/?token=mNYiBJxTvrUU0w5EnVX2Bj96pgBtUbak4M2fDHDMqyIsJ1JjMk

     MATEMATYKA

     Temat: Mnożenie liczb w pamięci.

     Przeczytaj i przeanalizuj zad.3, str. 83 z podręcznika.

     Wykonaj po 3 dowolne przykłady z zadań 4, 5, 6 i 7 str. 84 z podręcznika,

      a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      

     4 listopada

      

     MATEMATYKA KL.V

     zoom godz.11.30

     MUZYKA

     Lekcja. Nasze instrumenty.

      

     Wykonaj jeden z instrumentów według instrukcji zamieszczonej w podręczniku str. 39 – 40. Zdjęcie instrumentu prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      

     WYCHOWANIE FIZYCZNE

     https://wordwall.net/pl/resource/1324167/wychowanie-fizyczne

     https://ewf.h1.pl/student/?token=7qSlTO10fKW21aSd2Iho85gaOmsDJBma0YLlH7WRX8Kt0Qbcez

      

     3 XI

     Historia

      

     Zapoznaj się z tematem lekcji Grecy na wojnie _ podr. Str.60 do61. Zwróć uwagę na bitwy pod Maratonem, Termopilami, Salaminą oraz na postać Aleksandra Wielkiego.

     Zad dom. Odpowiedz na pytanie Dlaczego państwa powstałe po śmierci Aleksandra Wielkiego nazywamy monarchiści hellenistycznymi?

      

     RELIGIA KL.V

     Temat: By krucha pamięć nie zniszczyła wspomnień. Groby bliskich.

     Przeczytaj z podręcznika temat 53.Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu, a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

     Pomódl się w intencji osób z Twojej miejscowości i z Rodziny, które zmarły w ostatnim czasie.

     Język angielski

      

     Proszę napisać temat lekcji: Are there any strawberries?, otworzyć podręczniki na stronie 26, przeczytać dialog oraz uzupełnić zdania, wpisując imię osoby (Tom, Lucas, Amy) zgodnie treścią dialogu – zad. 2.

     Bardzo proszę wpisać słownictwo do podrozdziału 2.2, korzystając ze słownika na stronie 33. Wymowę można też sprawdzić.

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

     Bardzo proszę przeczytać informacje w żółtej ramce oraz wpisać do zeszytu.

     Proszę zwrócić uwagę, że w języku angielskim rzeczowniki dzielą się na policzalne (występują w liczbie pojedynczej i mnogiej) oraz niepoliczalne (występują tylko w liczbie pojedynczej).

     Słówko some (jakieś, kilka) występuje z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi w zdaniach oznajmujących, natomiast – any znaczy - (jakieś) w zdaniach pytających i (żadnych) w zdaniach przeczących.

     There are some sausages.

     There aren’t any sausages.

     Are there any sausages?

     Yes, there are./ No, there aren’t.

     Proszę posłuchać nagrania i powtarzać nazwy artykułów żywnościowych Food and drink (2) oraz zapisać w ramce przykłady do zeszytu:

     Countable nouns – rzeczowniki policzalne

     Uncountable nouns – rzeczowniki niepoliczalne

      

     Egg

     Lemon

     Srawberry

      

      

     Butter

     Chocolate

     Flour

     Milk

     Sugar

      

     Według planu, który będzie na stronie szkoły, zajęcia zdalne z j. angielskiego macie w poniedziałki i w czwartki. Proszę powtórzyć słownictwo oraz wiadomości gramatyczne z poprzednich lekcji.

      

     JĘZYK POLSKI

     Zoom, godzina 11.30

      

      

     30 października piątek

     INFORMATYKA

     Lekcja. Ruchome obrazki

     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 19

     https://scratch.mit.edu/download/scratch2 - instalacja oprogramowania - Scratch2 – wybieramy pkt 2

     https://scratch.mit.edu/download - instalacja oprogramowania - Scratch Desktop - wybieramy popieranie bezpośrednie.

     Plik z wykonanego ćwiczenia proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

      

     PLASTYKA

     Lekcja. Barwy dopełniające i zjawisko powidoku.

      

     Przeczytajcie informacje z podręcznika str.21-24.

     Wykonajcie pracę pt. „Dwukolorowy pejzaż w barwach dopełniających – odbicie w wodzie”. W tym celu przypomnijcie sobie, które barwy są dopełniające (czerwony – zielony, niebieski – pomarańczowy, żółty – fioletowy). Oklejcie kartki A3 dwiema mniejszymi kartkami papieru kolorowego w barwach dopełniających, tworząc linię horyzontu. Najlepiej, jeżeli linia horyzontu, niezależnie od pionowego czy poziomego układu kartki, będzie przesunięta „do góry”, czyli większą przestrzeń będzie zajmował obszar wody na dole kartki, a mniejszą – krajobraz, który ma się w niej odbić.

     Wytnijcie elementy krajobrazu znajdujące się ponad wodą, tworząc kompozycję otwartą, w ten sposób wszystkie elementy wybranego pejzażu (miasta, krajobrazu, np. statków pływających po morzu) będą miały ostro zarysowane kontury. Odbicie w wodzie w barwie dopełniającej można narysować pastelami olejnymi, namalować farbami plakatowymi albo powydzierać z drobnych pasków i ścinków kolorowego papieru. Aby oddać charakterystyczne cechy odbicia, można posługiwać się w rysunku urywaną lub roztartą kreską, wcierać pędzlem gęstą farbę bez ostrego konturu, malować krótkimi, niepołączonymi pociągnięciami pędzla.

      

     Zdjęcie wykonanej pracy prześlijcie na adres jlipowiecka@gmail.com

      

      

     Język polski

     zoom, godzina 12.30

     Matematyka

     Temat: Odejmowanie wyrażeń dwumianowanych.

     Wykonaj z zeszytu ćwiczeń zadania ze str.55 oraz zad. 3  ze str. 56 i ,, Co było na lekcji?”

     Rozwiązanie prześlij na e- maila  dominika2000@o2.pl

     29X

     Wychowanie fizyczne

      

     https://wordwall.net/pl/resource/1007530/wychowanie-fizyczne

     https://ewf.h1.pl/student/?token=bPrT2PqLo1GxcmDjiAd24MVXRU6o1HPtRefOeawGmJmFft5jo1

      

      

     Język polski

     zoom, godzina 13.00

     Matematyka

     Temat: Zastosowanie dodawania liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań.

     Wykonaj zad. 1, 2, 3, i 4 ,, Co umiem?” str. 65 z podręcznika i wpisz rozwiązania do zeszytu .

     Rozwiązanie prześlij na e- maila  dominika2000@o2.pl

      

      

     Język angielski

     1.       Proszę wpisać do zeszytu temat lekcji Fun with food, otworzyć podręczniki na stronie 21 i sprawdzić zadanie 13, które należało wykonać na poprzedniej lekcji: 1. e, 2. a, 3. h, 4. b, 5. d, 6. c. Następnie otwieramy podręczniki na stronie 25 i wpisujemy słownictwo do podrozdziału 2.1 ze słowniczka. Wymowę należy sprawdzić w nagraniu, do którego link znajduje się poniżej:

     https://edesk.pearson.pl/file/serve/6574545532092416

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

     2.       Bardzo proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 14 i dopasować nazwy produktów do zdjęć – zad. 1 oraz uzupełnić zdania wyrazami z ramki – zad. 2, str. 14.

     3.       Proszę otworzyć podręczniki na stronie 25, posłuchać nagrania łatwo dostępnego pod linkiem poniżej oraz wpisać, co dzieci jedzą na śniadanie, lunch i kolację:

     https://edesk.pearson.pl/file/serve/6419195357036544

     Proszę sprawdzić poprawność swoich odpowiedzi:

      

     Naomi

     Brad

     Breakfast

     C

     B

     Lunch

     E

     D

     Dinner

     A

     F

      

      

     28 X

     Wychowanie fizyczne

     https://wordwall.net/pl/resource/914155/lekcja-wf-w-domu-wykonaj-%C4%87wiczenia

     https://ewf.h1.pl/student/?token=sOdC0fo8wr5WEq1abqy8k7Vtj0LCq9a6QCPMZDPUykfwqkh7Cb

      

     Matematyka

     Temat:  Rozwiązywanie zadań.

     Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.53 i 54.

     Prześlij na e- maila dominika2000@o2.pl    

      

     Muzyka

      

     Lekcja. Nasze dzieje, nasza tradycja – Kiedy biją dzwony.

      

     Przeczytajcie w podręczniku informacje o najsłynniejszych dzwonach w Polsce i ich historii. Wysłuchaj pieśni Bandoska https://www.youtube.com/watch?v=5P1NSF0TCBk – to jedna z ulubionych piosenek Jana Pawła II.

      

     Geografia

      

     Lekcja. Odkrywanie mapy Świata

     Łączymy się przez  Zooma o 9.30, bliższe informacje na grupie - Messenger. Proszę przygotować podręczniki  i zeszyty

     27 X

     Język angielski

     1.       Proszę wpisać temat lekcji Check yourself, otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 12, dopasować początki zdań do ich zakończeń – zad. 1 oraz wykonać zad. 2, wybierając poprawne odpowiedzi.  

     2.       Następnie, proszę uzupełnić zdania odpowiednią formą czasowników, które znajdują się w nawiasach – zad. 3, str. 12.

     3.       Bardzo proszę otworzyć teraz podręcznik na stronie 21 i wykonać zadanie 13, w którym należy dopasować obrazki przedstawiające zainteresowania do wymienionych osób (1-6). Nagranie jest łatwo dostępne pod przesłanym linkiem. Odpowiedzi należy zapisać w zeszycie.

     https://edesk.pearson.pl/file/serve/5067436608978944

      

     Technika

     Drodzy Uczniowie Na czas zdalnego nauczania zawieszam zajęcia z wychowania komunikacyjnego. Dzisiejszy temat lekcji : Jak zdrowo się odżywiać jesienią?

     O tej porze roku mamy dużo kolorowych, zdrowych, smacznych warzyw, z których  możemy zrobić pyszne,  i .....ŚMIESZNE kanapki na śniadanie dla siebie i Naszych bliskich. To Wam proponuje. Proszę  zrobić zdjęcie i przysłać na mój adres gosia776@o2.pl  do 3 listopada

     W zeszytach zapiszcie temat lekcji i wypiszcie składniki potrzebne do kanapek. POWODZENIA

      

     Historia

     Zapoznaj się z tematem lekcji W teatrze i na igrzyskach . Podr. Str.53 do55. Zwróć uwagę na znaczenie sportu i teatru w życiu Greków. Zapamiętaj słowa igrzyska, Olimpia, Dionizos , tragedia, komedia.

     Zad.dom. Wypisz i zapamiętaj nazwiska najsłynniejszych greckich pisarzy.

      

     Religia

      

     Temat: Dlaczego trzeba było opuścić Eden?

     Przeczytaj z podręcznika temat 12.Uzupełnij  zeszyty ćwiczeń z tego tematu,

      a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      

     Język polski

     Lekcja o godzinie 10.00, link na grupie "Nasza klasa IV"

      

      

     26 X poniedziałek

     Biologia

      

     Lekcja. Budowa komórki zwierzęcej.

     Przeczytaj tekst z podręcznika – Lekcja 5 – Budowa komórki zwierzęcej (str. 26 – 29). Obejrzyj ilustracje i przeczytaj opisy pod nimi. Po przeczytaniu tekstu powinnaś/powinieneś wiedzieć jak zbudowana jest komórka zwierzęca i jaką funkcję pełnią poszczególne elementy budowy komórki. Wisz temat lekcji do zeszytu, a następnie narysuj w nim tabelę i uzupełnij ją:

      

     Struktura komórkowa

     Funkcja

      

      

      

     Zdjęcie uzupełnionej w zeszycie tabeli prześlij za pomocą Messengera na konto

     pana Pawła Gorzkowskiego lub na adres jlipowiecka@gmail.com

     Aby utrwalić poznane informacje, rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń od 1 do 6 (str. 12 – 13)

      

     Matematyka

     Temat: Zastosowanie dodawania liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych.

     Wykonaj z podręcznika  zadanie10 i 11 str.64.

     Rozwiązania zapisz do zeszytu i  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      

     Religia     

     Temat: Komu służą aniołowie?

     Czytamy z podręcznika temat 11.Uzupełniamy zeszyty ćwiczeń z tego tematu,

      a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      

     Język angielski

     1.       Proszę wpisać temat lekcji My school, otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 10, przeczytać tekst oraz wykonać zadania 1 i 2, które są oparte na podanym tekście.

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

     2.       Następnie, proszę w miarę możliwości, odtworzyć słuchowisko, stosując czytnik kodów QR, który wcześniej należy zainstalować na swoim telefonie komórkowym.

     3.       Proszę przeczytać tekst My favourite day, w który znajduje się w ćwiczeniu 3 na stronie 11 i wybrać prawidłową odpowiedź.

      

     Język polski

     Zadania z języka polskiego uczniowie otrzymują za pośrednictwem grupy "Nasza klasa V".