• Nagroda dla Ali Nowak
     • Nagroda dla Ali Nowak

     • W dniu 24XI 2020r. Alicja Nowak, uczennica kl.III otrzymała nagrody za wyróżnienie w XV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego ,,Jan Paweł II w oczach dziecka". Serdecznie gratulujemy!

    • Nauka zdalna klasy I-III
     • Nauka zdalna klasy I-III

     •  

      17 grudnia 2020
      RELIGIA kl. I
      Temat: Dzielę się opłatkiem
      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.52-53 (temat 25), a następnie prześlij na e- mail:
      dominika2000@o2.pl
      Zobacz film : https://www.youtube.com/watch?v=NDxbEH8MMFs
      Zaśpiewaj: ulubioną kolędę, np. Dzisiaj w Betlejem
      https://www.youtube.com/watch?v=uIgyu9fARGo
      Pomódl się o dobre przeżycie świąt.

      RELIGIA kl. II
      Temat: Pan Jezus objawił się wszystkim ludziom.
      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.44 - 45 (temat 21), a następnie prześlij na e- mail:
      dominika2000@o2.pl
      Zaśpiewaj: kolędę-,, Mędrcy świata” https://www.youtube.com/watch?v=qSfvXjwYfiE
      RELIGIA kl. III
      Temat: W Kościele Pan Jezus obdarza nas życiem Bożym.
      Przeczytaj z podręcznika temat 24 (str.60-61) i uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu, w
      zeszycie napisz temat oraz Łask uświęcająca to życie Boże w nas. Zapamiętaj pytanie 19
      str.143
      Zaśpiewaj: ,, Jesteś , Panie, winnym krzewem”
      https://www.youtube.com/watch?v=upY_MTsqkWo
      Pomódl się o dobre przygotowanie się do spotkania z Chrystusem w sakramencie pokuty
      i pojednania oraz Eucharystii.

       

      16 grudnia

      RELIGIA KL. II

       

      Temat: Przy wigilijnym stole

      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.38 -39 (temat 18). Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz film : https://www.youtube.com/watch?v=NDxbEH8MMFs

      Zaśpiewaj: ulubioną kolędę, np.:   https://www.youtube.com/watch?v=G8xHISIYxn0                           

      Pomódl się o dobre przeżycie świąt.

       

       

      15 grudnia 2020

       

      Język angielski

      Kl. I

      1.       Proszę przywitać się i powiedzieć: Hello, Good morning! Oraz odpowiedzieć na pytania:

      How are you? (Jak się masz?)

      What’s your favourite colour? (Jaki jest twój ulubiony kolor?)

      2.       Następnie, bardzo proszę, aby dzieci otworzyły zeszyty ćwiczeń na stronie 30, narysowały po śladzie powiedziały głośno nazwy produktów w kwadratach.

      Proszę posłuchać piosenki świątecznej w języku angielskim i powiedzieć Merry Christmas (Wesołych Świąt!)

      https://www.youtube.com/watch?v=NJ8U6TEO-qE&ab_channel=APPUSERIES

      Następnie, bardzo proszę wykonać kartkę świąteczną z napisem Merry Christmas, zrobić zdjęcie swojej pracy i przesłać na mój adres email:  u.kowalsk2020@gmail.com

       

      Kl. II

       

      Proszę przywitać się i powiedzieć: Hello, Good morning! Oraz odpowiedzieć na pytania:

      How are you?

      What’s your name?

      Następnie, proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 24 i wpisać zdania wyrażające prośby do zad. 14.

      1.       Please, wash your face.

      2.       Please, brush your hair.

      3.       Please, wash your hands.

      4.       Please, brush your teeth.

       

      Bardzo proszę uzupełnić zdania wyrazami podanymi poniżej – zad. 2, str. 26

      1.       Bed, bedroom

      2.       Lamp, bathroom

      3.       Box, bedroom

      4.       Curtain, living room

      5.       Cupboard, kitchen

      6.       Carpet, living room

       

      Proszę posłuchać piosenki świątecznej w języku angielskim i powiedzieć Merry Christmas (Wesołych Świąt!)

      https://www.youtube.com/watch?v=NJ8U6TEO-qE&ab_channel=APPUSERIES

      Następnie, bardzo proszę wykonać kartkę świąteczną z napisem Merry Christmas, zrobić zdjęcie swojej pracy i przesłać na mój adres email:  u.kowalsk2020@gmail.com

       

      Kl. III

       

      1.       Proszę przywitać się i powiedzieć: Hello, Good morning! Oraz odpowiedzieć na pytania:

      How are you?

      How old are you?

      2.       Następnie, bardzo proszę otworzyć podręczniki na stronie 31 przeczytać zdania w zadaniu 10 i dopasować je do obrazków. Zdania i odpowiedzi należy napisać w zeszycie.

      3.       Proszę ułożyć zdania z podanych wyrazów w zad. 12, str. 31 w zeszycie ćwiczeń i sprawdzić odpowiedzi: There is a cinema in a town. Where is the cinema? It’s next to the library.

       

      Proszę posłuchać piosenki świątecznej w języku angielskim i powiedzieć Merry Christmas (Wesołych Świąt!)

      https://www.youtube.com/watch?v=NJ8U6TEO-qE&ab_channel=APPUSERIES

      Następnie, bardzo proszę wykonać kartkę świąteczną z napisem Merry Christmas, zrobić zdjęcie swojej pracy i przesłać na mój adres email:  u.kowalsk2020@gmail.com

      RELIGIA KL. I
      Temat: Świętujemy narodziny Bożego Syna.
      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.54-55(temat 26). Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
      Zobacz: film o narodzeniu Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=Q4xpOWwy8vc
      Zaśpiewaj: ulubioną kolędę, np.: https://www.youtube.com/watch?v=4PBkYm-Mpqk
      RELIGIA KL. III
      Temat: Pan Jezus uczy nas przez swój Kościół – przykazania kościelne.
      Przeczytaj z podręcznika temat 23 (str.58-59).Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu.
      Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl W zeszycie zapisz temat oraz jedno wybrane przykazanie.
      Naucz się na pamięć V przykazań kościelnych. Zaśpiewaj: .,,Abyśmy byli jedno”
      https://www.youtube.com/watch?v=tsFVt1ebxfY
      Pomódl się o wytrwałość w wypełnianiu przykazań Bożych i kościelnych.

       

       

      10 grudnia 2020


      RELIGIA kl. I
      Temat: Rozmawiam z Bogiem.
      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.46-47 (temat 22), a następnie prześlij na e- mail:
      dominika2000@o2.pl Pamiętaj, że modlitwa to rozmowa i przebywanie z Bogiem.
      Zobacz film : Samuel młody prorok Starego Testamentu
      https://www.youtube.com/watch?v=RuOS2FU5jBQ
      Zaśpiewaj:,, Przepraszam Cię, Boże” https://www.youtube.com/watch?v=xd6Dayh6KcY oraz
      ,, Jezus jest tu” https://www.youtube.com/watch?v=XQ8g4xbyRHo
      Pomodlę się własnymi słowami i stojąc przez chwilę w ciszy posłucham głosu Boga w swoim
      sercu.


      RELIGIA kl. II
      Temat: Adwent – przygotowujemy się na spotkanie z Panem Jezusem.
      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.36 - 37 (temat 17), a następnie prześlij na e- mail:
      dominika2000@o2.pl
      Zaśpiewaj:,, A ja czekam na Ciebie mój Jezu” https://www.youtube.com/watch?v=Pg4ZwcOUA4k oraz
      ,, Bliskie jest królestwo Boże” https://www.youtube.com/watch?v=ImmG59f5430
      Pomodlę się za osoby potrzebujące pomocy.


      RELIGIA kl. III
      Temat: Pan Jezus jest z nami w swoim Kościele.
      Przeczytaj z podręcznika temat 22 i uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu, w zeszycie
      napoisz temat oraz- Kościół jest wspólnotą ludzi, którzy wierzą w Boga i naśladują Jezusa.
      Zaśpiewaj: ,, Jezus jest tu” https://www.youtube.com/watch?v=XQ8g4xbyRHous
      Pomódl się własną modlitwą za Kościół – Rodzinę Bożą.

       

      9 grudnia

      RELIGIA KL. II


      Temat: Bóg wybiera Maryję na Matkę Zbawiciela.


      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.32 -33 (temat 15). Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
      Zobacz film o zwiastowaniu NMP :https://www.youtube.com/watch?v=Wo2H-qq48dQ
      Zaśpiewaj:.,, Tak. Ona powiedziała TAK”
      https://www.youtube.com/watch?v=b4kVUQuW_RE
      Naucz się modlitwy: ,, Zdrowaś Maryjo”. Jak nazywa się świeca, która świeci w kościele w czasie
      rorat? Kogo symbolizuje?
      Modlitwa: ,, Zdrowaś Maryjo”.

       

      8 grudnia


      RELIGIA KL. I
      Temat: Dziękujemy Bogu za Maryję.
      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.50 - 51(temat 24). Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
      Zobacz film o zwiastowaniu NMP :https://www.youtube.com/watch?v=Wo2H-qq48dQ
      Zaśpiewaj:.,, Tak. Ona powiedziała TAK”
      https://www.youtube.com/watch?v=b4kVUQuW_RE
      Naucz się modlitwy: ,, Zdrowaś Maryjo”.
      Modlitwa: poproś Maryję o pomoc (pomyśl, o co chcecie Ją poprosić)- ,, Zdrowaś Maryjo”.

      RELIGIA KL. III
      Temat: Pan Jezus daje nam słowo życia.
      Przeczytaj z podręcznika temat 21.Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu.
      Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
      W zeszycie zapisz temat oraz Pismo święte dzieli się na Stary Testament i Nowy Testament.
      Ewangelia to Dobra Nowina, napisali ją pod natchnieniem Ducha Świętego: św. Mateusz, św.
      Marek, św. Łukasz, św. Jan. Naucz się pytania: co to jest Ewangelia.
      Zaśpiewaj:.,, Wiele jest serc” https://www.youtube.com/watch?v=GQfofcBlSdc
      Modlitwa: czasie modlitwy przeczytaj fragment Ewangelii

       

      Język angielski

      Kl. I

       

      1.       Proszę aby dzieci przywitały się i powiedziały Hello! lub Good morning, powtórzyły nazwy zabawek, które znajdują się w zadaniu 14 na stronie 27.

      2.       Następnie, bardzo proszę otworzyć podręczniki na stronie 27, policzyć zabawki i dołączyć obrazki do odpowiednich liczb – zad. 16.

      3.       Dla powtórzenia tematu „Toys – Zabawki”, proszę wykonać zadnie pierwsze i drugie na stronie 75 oraz uzupełnić słowniczek, wklejając naklejki na stronie 114.

       

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      Kl. II

       

      Proszę aby dzieci przywitały się i powiedziały Hello! lub Good morning, otworzyły podręczniki na stronie 20 i 21, przeczytały jeszcze raz słowa dotyczące opisu ciała i powtórzyły ich znaczenie.

       

      Następnie, bardzo proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 22 i ułożyć zdania z podanych wyrazów – zad. 10:

      1.       He’s got big black ears.

      2.       He’s got big white hands.

      3.       She’s got a small black nose.

      4.       She hasn’t got long strong arms.

       

      Proszę, uzupełnić słowniczek na stronie 105, wpisując znaczenie słów oraz naklejając naklejki w odpowiednim miejscu.

       

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      Kl. III

       

      1.       Proszę, aby dzieci przywitały się i powiedziały Hello! lub Good morning, otworzyły podręczniki na stronie 32, przeczytały historyjkę i postarały się zrozumieć jej treść.

      2.       Następnie, bardzo proszę  otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 29, zapoznać się z opisem w zadaniu 7 i wybrać prawidłową odpowiedź  zgodną z rysunkiem.

      3.       Proszę przeczytać opis miasteczka i podpisać miejsca 1 – 6 zgodnie z opisem – zad. 8, str. 29.

       

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

       

      3 grudnia 2020


      RELIGIA kl. I
      Temat: Pomagam jak święty Mikołaj.
      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.112-113 (temat 55), a następnie prześlij na e- mail:
      dominika2000@o2.pl
      Zobacz film o św. Mikołaju: https://www.youtube.com/watch?v=Wlwymk_RGwA
      Zastanów się, jak możemy na co dzień naśladować św. Mikołaja i czym oprócz prezentów,
      możemy obdarować inne osoby.
      Zaśpiewaj piosenkę Arki Noego ,,Święty Mikołaj”
      https://www.youtube.com/watch?v=a540rmsam0g
      Pomodlę się za osoby potrzebujące pomocy.
      RELIGIA kl. II
      Temat: Każdy może być dobry, tak, jak Święty Mikołaj.
      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.114 -115 (temat 56), a następnie prześlij na e- mail:
      dominika2000@o2.pl
      Zobacz film o św. Mikołaju: https://www.youtube.com/watch?v=Wlwymk_RGwA
      Zastanów się, jak możemy na co dzień naśladować św. Mikołaja i czym oprócz prezentów,
      możemy obdarować inne osoby.
      Zaśpiewaj piosenkę Arki Noego ,,Święty Mikołaj”
      https://www.youtube.com/watch?v=a540rmsam0g
      Pomodlę się za osoby potrzebujące pomocy.
      RELIGIA kl. III
      Temat: Medalik znakiem miłości do Matki Bożej.
      Przeczytaj z podręcznika temat 48 i uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu, w zeszycie
      narysuj swój medalik, a następnie prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
      Zobacz: film o cudownym medaliku św. Katarzyny https://www.youtube.com/watch?v=x6QsggkeSh0
      Poproś Rodziców o szkaplerz, który będzie poświęcony w Kościele w Klimontowie 6 grudnia 2020r.
      w niedzielę o godz.10.00.
      Modlitwa: z dziecięcą ufnością zwróćmy się do Matki Bożej, aby broniła nas od grzechu i prowadziła
      do świętości - ,, Pod Twoją obronę”.

      2 grudnia

      RELIGIA KL. II


      Temat: Oczekiwanie ludzi na przyjście Pana Jezusa.
      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.34 -35 (temat 16).
      Zadanie prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl Pomyśl o swoim postanowieniu adwentowym.
      Zobacz: film o adwencie https://www.youtube.com/watch?v=9-aTL1jvdCI. Zaśpiewaj:. ,,A ja
      czekam na Ciebie mój Jezu” https://www.youtube.com/watch?v=Pg4ZwcOUA4k
      Pomódl się o dobre wykorzystanie adwentu.

       

       

    • Nowy plan lekcji!
     • Nowy plan lekcji!

     • W zakładce "Zdalne nauczanie" (menu po lewej stronie) został zamieszczony plan lekcji on-line dla klas IV- VIII. Plan ten obowiązuje od wtorku 3 listopada 2020 roku. Prosimy uczniów oraz rodziców o zapoznanie się z nim oraz o systematyczne uczestniczenie w lekcjach prowadzonych za pośrednictwem platformy Zoom. Oprócz lekcji prowadzonych w formie zdalnej uczniowie w dalszym ciągu będą otrzymywać zadania na stronie  internetowej szkoły. Linki do zajęć będą przekazywane za pośrednictwem grup klasowych.