• Pomnik Lotników w Klimontowie
     • Pomnik Lotników w Klimontowie

     • Ziemia Proszowicka i położona na niej wieś Klimontów to miejsce, które charakteryzuje się wieloma wydarzeniami i faktami związanymi z dziejami naszej Ojczyzny.

      Niewątpliwie należy do nich fakt istnienia w Klimontowie lotniska polowego w pierwszych dniach II wojny światowej. Stacjonowali tu lotnicy 24 Eskadry Pułku Lotniczego. Miejscem było pole i łąki koniczyny. Przez kilka dni lotnicy organizowali działania bojowe i rozpoznawcze polegające na ataku na wojska niemieckie i odpieraniu ich uderzeń, co miało doprowadzić do rozbicia wojsk wroga. Nasi lotnicy wykonywali loty m.in. w okolice Częstochowy, Katowic i dalej na południe kraju. Dysponowali samolotami typu „Karaś”. Były to 3 osobowe maszyny, które mogły przenosić 700 kg bomb, a ich prędkość mogła osiągać 319 km/h. Ich uzbrojenie stanowiły ponadto 3 karabiny maszynowe. Bazę tzw. rzutu kołowego stanowił także dwór w Klimontowie wraz z otaczającym go parkiem oraz budynkami gospodarczymi i magazynami. Wyżsi stopniem lotnicy i dowódcy otrzymali zakwaterowanie w dworze oraz niedaleko położonej szkole, a szeregowi w gospodarstwach chłopskich.

      3 września czyli 3 dzień wojny zakończył się tragicznie dla załogi jednego z „Karasiów”. Samolot został zestrzelony nad Orawą. Śmierć ponieśli ppor. Tadeusz Prędecki i kpr. Rudolf Widuch. Pilot wyskoczył spadochronem, wylądował na polu, ale ciężko ranny trafił do aresztu a resztę wojny spędził w obozach jenieckich.

      Dnia 3 września w niedzielne popołudnie piloci po otrzymaniu rozkazu opuścili Klimontów, zostawiając 60 bomb, które wcześniej zakopali, mając nadzieję na wykorzystanie ich w dalszych działaniach wojennych.

      Społeczność Szkoły Podstawowej w Klimontowie popiera pomysł pań z KGW na budowę pomnika upamiętniającego lotnisko polowe w Klimontowie. Dyrekcja i nauczyciele bardzo chętnie zaangażują się wraz z uczniami w pomoc i realizację tego projektu.

       

      23 sierpnia 2020 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w remizie OSP w Klimontowie. Miało ono na celu prezentację projektu budowy pomnika upamiętniającego to historyczne wydarzenie oraz zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację tego projektu. Na spotkaniu, w którym brał udział pan Burmistrz Grzegorz Cichy, został przedstawiony rys historyczny tego wydarzenia oraz zaprezentowany projekt pomnika, który będzie usytuowany przed budynkiem remizy OSP.

       

      Marta Pasternak

    • Rozpoczęcie roku szkolnego
     • Rozpoczęcie roku szkolnego

     • Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 według poniższego planu:

      8.30- klasa I w swojej sali

      8.30- klasa VII w sali gimnastycznej

      9.00- klasa 0 w oddziale przedszkolnym

      9.00- klasa II w swojej sali

      9.00- klasa IV w swojej sali

      9.30- klasa III w swojej sali

      9.30- klasa V w swojej sali

      10.00- klasa VI w swojej sali

      10.30- klasa VIII w swojej sali

      1 IX uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach, dezynfekują ręce i udają się do wskazanej sali. Jest możliwość zabrania do domu kompletu podręczników i ćwiczeń.

      Proszę zachować wszelkie środki ostrożności, nie grupować się, a po spotkaniu z wychowawcą udać się do domu.

      Dzieci młodsze przychodzą do szkoły pod opieką rodziców, jednak do szkoły wchodzą same. Wyjątek stanowi klasa 0 oraz klasa I, uczniowie tych oddziałów wchodzą do szkoły z rodzicami. Pozostali rodzice proszeni są o czekanie na dzieci na zewnątrz budynku.

      Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 o godzinie 17.00.