• Projekt Erasmus+
     • Projekt Erasmus+

     • REALIZACJA PROJEKTU ERASMUS+
      w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/22
      W ramach realizacji projektu Erasmus+ Our life in our hands! odbyła się wizyta projektowa
      delegacji składających się z dyrektorów szkół oraz nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich. W
      skład grupy projektowej wchodzą szkoły z Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Litwy i Chorwacji. Podczas
      wizyty, przybyłe delegacje obserwowały zajęcia we wszystkich klasach szkoły podstawowej i w
      oddziale przedszkolnym oraz brały udział w warsztatach, szkoleniach i spotkaniach w celu realizacji
      projektu. Przed szkołą zostało zasadzone drzewo tlenowe (Oxy Tree), jako symbol współpracy w
      realizacji zadań oraz dbałości o środowisko naturalne.
      Uczniowie oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z wychowawcami i nauczycielami
      przedmiotów wykonali szereg prac projektowych:
       Pojemniki na plastikowe nakrętki, zużyte maseczki i baterie,
       Zajęcia tematyczne, na których motywem przewodnim były kasztany i inne dary jesieni,
       Makiety eko-miasteczek, farm wiatrowych i domu mieszkalnego, które powstały z pudełek
      papierowych oraz tektury,
       Zakładki do książek, flagi krajów partnerskich oraz serwetki z wykorzystaniem materiałów
      wtórnych,
       Wystawę prac rękodzielniczych w myśl zasady 3R (Reuse, Reduce, Recycle), polegającej na
      ograniczeniu wytwarzania odpadów i ponownym ich wykorzystaniu,
       Plakat przedstawiający szczęśliwą wyspę, na której chroni się środowisko naturalne,
       Urządzenie kącika przyrodniczego, w którym prowadzone są obserwacje wzrostu roślin,
       Wykonanie prac plastycznych oraz dekoracji z wykorzystaniem materiałów naturalnych oraz
      wtórnych,
       Doniczki na kwiaty ozdobione elementami drewnianymi oraz z wykorzystaniem odpadów
      plastikowych,
       Zestawy do przechowywania przyborów szkolnych, śmieszne pojemniki do segregowania
      śmieci,
       Torebki papierowe ozdabiane elementami naturalnymi oraz wtórnymi,
       Plakaty na temat ochrony drzewostanu i zasad, które powinny być przestrzegane w lesie
      Ponadto, uczestnicy projektu i członkowie klubu Erasmus+ wykonali i przedstawili prezentację na
      temat ochrony zasobów leśnych „Save the forests”, prace artystyczne i rękodzielnicze na temat
      popularnych kwiatów i roślin w naszej okolicy, prace plastyczne na temat ochrony środowiska,
      wystawę prac 3D na temat ochrony zasobów wodnych i szkodliwości zanieczyszczeń dla stworzeń
      żyjących w wodzie, ozdoby ze sznurka, wystawę prac plastycznych i ręcznych (Eco-Design 3R) w
      kąciku ekologicznym, ekspozycję 3R na temat prawidłowej segregacji odpadów.
      Ponadto, uczniowie przeprowadzili działania „A Week of Saving Energy”, mające na celu
      oszczędzanie energii w domu, w szkole oraz w innych miejscach publicznego użytku. Została

      wykonana prezentacja „Save Energy”, w której wykorzystano samodzielnie wykonane przez uczniów
      makiety domu, eko-miasteczka, farmy wiatrowej oraz młynu wodnego. Przedstawiono rodzaje OZE
      (Odnawialne Źródła Energii) oraz sposoby ich wykorzystania. Powstały plakaty zachęcające do
      oszczędzania energii. Zadanie to było zrealizowane przy ścisłej współpracy ze szkołą portugalską.
      Druga grupa projektowa współpracowała z uczniami ze szkoły litewskiej i przygotowała materiały na
      temat „Zero Waste” – ponowne wykorzystanie oraz dawanie drugiego życia odpadom i zbędnym
      materiałom w domu, w pracy oraz w innych miejscach, w których przebywają, pracują i odpoczywają
      dzieci i dorośli. Wspólna praca odbywała się online z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi TIK.
      Powstały też materiały edukacyjne, które będą umieszczone we wspólnej publikacji (e-book) „Kids
      4Earth Future”, która powstaje przy współpracy ze wszystkimi szkołami partnerskimi. Nasza szkoła
      pełni funkcję koordynatora głównego międzynarodowego projektu „Our life in our hands!”. Jesteśmy
      przekonani, że podjęte działania mają duży wpływ na kształtowanie postawy proekologicznej
      uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych osób, którym zależy na ochronie
      środowiska naturalnego na naszej planecie.

      Koordynator projektu
      Urszula Kowalska