• Zdalna nauka

    • 27 kwietnia

     Język angielski

     1. Proszę wpisać lesson i datę. Otworzyć podręczniki na stronie 54, wybrać prawidłową odpowiedź i wpisać zdania do zeszytu– zad. 7.

     2. Następnie, proszę przeczytać historyjkę obrazkową w podręczniku na stronie 56 i spróbować zrozumieć jej treść – zad. 10.

      3. Proszę otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 54 i uzupełnić zad. 9. Należy wpisać co jecie, a czego nie jecie i narysować obok.

     Warto zobaczyć animację i zapamiętać nazwy dzikich zwierząt w j. angielskim:

     https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo&t=61s

     RELIGIA KL.III


     Temat: Książeczka – nasz modlitewnik na drogę życia.


     Przeczytaj z podręcznika temat 50 (str.118-119).Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu.
     W zeszycie zapisz temat oraz wpisz numery stron z modlitewnika ( książeczki)
     -Rachunek sumienia str….
     - Litania loretańska str……
     - Spowiedź str…
     - Modlitwa po spowiedzi św. str…
     Zadania prześlij na e-maila: dominika2000@o2.pl.
     Zaśpiewaj: ,, Kiedyś, o Jezu” https://www.youtube.com/watch?v=223HWlaUepU
     Pomódl się o dobre przygotowanie się do sakramentu pokuty i I Komunii św.

     22 kwietnia

     RELIGIA KL. III
     Temat: Z Chrystusem składamy Bogu dary.
     Przeczytaj z podręcznika temat 42 ( str.100-101). Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu.
     W zeszycie zapisz temat oraz treść zapamiętaj str. 101. Zadania prześlij na e-mail:
     dominika2000@o2.pl.
     Poproszę Pana Jezusa o dobre przygotowanie się do I Komunii św.
     Do wtorku (27.04) powtórzę pytania i mały katechizm oraz formułę spowiedzi.
     Zaśpiewaj: ,, Niosę w darze” https://www.youtube.com/watch?v=Y0rhA6mhivk
     ,,Ofiaruję Tobie, Panie mój” https://www.youtube.com/watch?v=Pdhg49qAYCw

      

     20 kwietnia

     Język angielski

     1. Proszę wpisać Lesson oraz datę, otworzyć podręczniki na stronie 52, oglądnąć obrazek i nazwać zwierzęta, jakie się tam znajdują oraz zapoznać się z obrazkami i słownictwem – zad. 2, str. 52.

     2. Następnie, proszę wpisać słownictwo do zeszytu (w/g wzoru): meat – mięso, leaves - ……., fruit - …………, grass – trawa, lion – lew, giraffe – ........., crocodile - ……….., monkey – małpa, antelope - ………… oraz wykonać zad. 1 i 2, str. 50 w zeszycie ćwiczeń.

     Wykonane zadania proszę przesłać na adres:  u.kowalska2020@gmail.com

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

     Zadanie dodatkowe: zaprojektuj swój ogród zoologiczny i napisz, jakie zwierzęta tam się znajdują.

      

     RELIGIA KL.III


     Temat: Liturgia Słowa – dialog Boga z Kościołem.
     Przeczytaj z podręcznika temat 41 (str.98-98).Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu.
     W zeszycie zapisz temat oraz treść zapamiętaj str.99 Liturgia Słowa to:..
     Zadania prześlij na e-maila: dominika2000@o2.pl.
     Zaśpiewaj: ,, Niosę w darze” https://www.youtube.com/watch?v=Y0rhA6mhivk
     ,, Maryjo, ja Twe dziecię” https://www.youtube.com/watch?v=J-sHuvyVRHA
     ,,Ofiaruję Tobie, Panie mój” https://www.youtube.com/watch?v=Pdhg49qAYCw

     ,,Daj mi Jezusa” https://www.youtube.com/watch?v=ApOPPI6af1w
     ,,Kochana mamo” https://www.youtube.com/watch?v=PDEcUB5r0dM
     ,,Gość z nieba” https://www.youtube.com/watch?v=yJt3q5V-Kv4
     ,,Już gościsz Jezu w sercu mym” https://www.youtube.com/watch?v=1ollwXCPL3A
     Pomódl się o dobre przygotowanie się do sakramentu pokuty i I Komunii św.
     Zachęcam do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym ,,Radości i boleści św. Józefa” .
     Uczniowie wykonują pracę plastyczną w formacie A4 o św. Józefie -opiekunie Pana Jezusa i prześlą
     na e-maila: dominika2000@o2.pl. Trzy najlepsze zostaną wysłane na międzynarodowy konkurs.
     Wszyscy otrzymają szóstki z religii.

      

     16 kwietnia

     język angielski

     1. Proszę wpisać do zeszytu Lesson oraz datę. Otworzyć podręczniki na stronach 46, przypomnieć sobie nazwy czynności, które znajdują się na obrazkach oraz nazwy dni tygodnia (zad. 6, 7) – powtórzenie wiadomości.  

     2. Następnie, bardzo proszę wykonać zadanie – Extra Adventure Unit 6 My hobbies (zadania dodatkowe na końcu zeszytu ćwiczeń) - zad. 1 – należy rozwiązać krzyżówkę oraz zad. 2 – pokolorować litery w kółkach, przeczytać wyraz i uzupełnić nim zdanie.

     Wykonane zadania proszę przesłać na adres: u.kowalska2020@gmail.com

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      

     15 kwietnia

     RELIGIA KL. III
     Temat: We wspólnocie Kościoła przepraszamy Boga i ludzi.
     Przeczytaj z podręcznika temat 40 ( str.96 -97), Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu.
     W zeszycie zapisz temat oraz treść zapamiętaj str. 97. Zadania prześlij na e-mail:
     dominika2000@o2.pl.
     Modlitwa: przeproszę Boga swoimi słowami.

      

     Naucz się na pamięć do I Komunii św.
     Dzieci ( wszystkie razem):
     Błogosław mnie Mamusiu,
     błogosław Tatusiu,
     dłońmi swoimi,
     bo dziś Chrystusa

     pragnę przyjąć wspólnie z innymi.
     Zaśpiewaj: ,, Niosę w darze” https://www.youtube.com/watch?v=Y0rhA6mhivk
     ,, Maryjo, ja Twe dziecię” https://www.youtube.com/watch?v=J-sHuvyVRHA
     ,,Ofiaruję Tobie, Panie mój” https://www.youtube.com/watch?v=Pdhg49qAYCw
     ,, Pan Jezus już się zbliża” https://www.youtube.com/watch?v=UL0-1eq9emg
     ,, Jesteś radością mojego życia” https://www.youtube.com/watch?v=LLiZbaLIutc
     ,,Daj mi Jezusa” https://www.youtube.com/watch?v=ApOPPI6af1w
     ,,Kochana mamo” https://www.youtube.com/watch?v=PDEcUB5r0dM
     ,,Gość z nieba” https://www.youtube.com/watch?v=yJt3q5V-Kv4
     ,,Uroczysty dzień komunii” https://www.youtube.com/watch?v=EFeWNr37km8
     ,,Już gościsz Jezu w sercu mym” https://www.youtube.com/watch?v=1ollwXCPL3A

      

     13 kwietnia

     język angielski

     1. Proszę wpisać do zeszytu Lesson oraz datę. Otworzyć podręczniki na stronach 44 i 45, przypomnieć sobie nazwy czynności, które znajdują się na obrazkach oraz zapamiętać jak je zapisujemy słowami w języku angielskim.

     2. Bardzo proszę o powtórzenie nazw dni tygodnia ustnie oraz pisemnie (umieć je zapisać słowami). Proszę jeszcze raz przeczytać historyjkę obrazkową na str. 48 (zad. 10) i spróbować ją zrozumieć

      3. Następnie, proszę uzupełnić zdania wyrazami z ramek zgodnie z przedstawionymi rysunkami – zad. 15, str. 49 i umieć je przetłumaczyć na język polski.

      

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

     Jeśli wykonałeś zadania, możesz przykleić naklejkę – zad. 16, str. 49, a wykonane zadanie 15 przesłać na adres:  u.kowalska2020@gmail.com

      

     RELIGIA KL.III


     Temat: Mój czynny i świadomy udział we Mszy świętej.


     Przeczytaj z podręcznika temat 39 (str.94-95).Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu.
     W zeszycie zapisz temat oraz treść zapamiętaj str.95. Zadania prześlij na e-maila:
     dominika2000@o2.pl. Naucz się pytania 33 str.145
     Zaśpiewaj: ,, Niosę w darze” https://www.youtube.com/watch?v=Y0rhA6mhivk
     ,, Maryjo, ja Twe dziecię” https://www.youtube.com/watch?v=J-sHuvyVRHA
     ,,Ofiaruję Tobie, Panie mój” https://www.youtube.com/watch?v=Pdhg49qAYCw
     ,, Pan Jezus już się zbliża” https://www.youtube.com/watch?v=UL0-1eq9emg
     ,, Jesteś radością mojego życia” https://www.youtube.com/watch?v=LLiZbaLIutc

     ,,Daj mi Jezusa” https://www.youtube.com/watch?v=ApOPPI6af1w
     ,,Kochana mamo” https://www.youtube.com/watch?v=PDEcUB5r0dM
     ,,Gość z nieba” https://www.youtube.com/watch?v=yJt3q5V-Kv4
     ,,Uroczysty dzień komunii” https://www.youtube.com/watch?v=EFeWNr37km8
     ,,Już gościsz Jezu w sercu mym” https://www.youtube.com/watch?v=1ollwXCPL3A
     Pomódl się o dobre przygotowanie się do sakramentu pokuty i I Komunii św.

      

     8 kwietnia

     RELIGIA KL. III
     Temat: Łagiewniki – iskra miłosierdzia.
     W zeszycie zapisz temat oraz słowa ,,Jezu ufam Tobie”
     Zobacz: film o Łagiewnikach https://www.youtube.com/watch?v=7dWDviU77xw
     Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=-v7vizibhI8
     Pomódl się słowami koronki: https://www.youtube.com/watch?v=VXID-YtxbbU

     25 marca

     RELIGIA 
     Temat: Zmartwychwstanie Pana Jezusa zapowiedzią naszego zmartwychwstania.
     Przeczytaj z podręcznika temat 53 ( str.124-125). Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu. W
     zeszycie zapisz temat oraz ,,Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje
     zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale”. Zadania prześlij na e-mail:
     dominika2000@o2.pl.
     Posłuchaj Ewangelii według św. Łukasza: https://www.youtube.com/watch?v=HC3Gl8piGo4
     Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw
     Pomódl się za swoją rodzinę.

     23 III

     Język angielski

      

     1. Proszę przypomnieć sobie słownictwo z poprzedniej lekcji dotyczące hobby oraz dni tygodnia.

     2. Bardzo proszę przeczytać zadanie 7, str. 45 i popatrzeć na rysunki, według  których należy uzupełnić krótki list, narysować swoją odznakę oraz napisać co robisz, jakie jest twoje hobby – zad. 8, str. 45.

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

     3. Następnie, bardzo proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 46. Jest tam zadanie 9 w słuchaniu. Poniżej znajdziecie tekst tego słuchowiska. Proszę połączyć zgodnie z opisem.

     „ Micky does karate on Friday.

     He goes running on Wednesday.

     He has a music lesson on Monday.

     He goes fishing on Saturday.

     He does gymnastics on Tuesday.

     He has an art lesson on Thursday”. 

      

     RELIGIA KL.III


     Temat: Świadome podjęcie zobowiązań chrztu świętego.


     Przeczytaj z podręcznika temat 52 (str.122 -123).Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu.
     W zeszycie zapisz temat. Zadania prześlij na e-maila: dominika2000@o2.pl
     Powtórzenie z sakramentu pokuty: https://www.youtube.com/watch?v=rmj7keqSERM
     Zaśpiewaj: ,, Niosę w darze” https://www.youtube.com/watch?v=Y0rhA6mhivk
     Pomódl się w wybranej intencji.