• 28 maja

    • Zajęcia z wychowawcą – kl. VII

     Drodzy Uczniowie!

     W poniedziałek 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie wracają do szkoły na zajęcia stacjonarne. Obowiązuje reżim sanitarny oraz maseczki na korytarzach szkolnych i w miejscach gdzie spotykają się uczniowie z różnych klas. Nauczyciele będą wystawiać oceny przewidywane w najbliższym czasie. Można je poprawiać po uzgodnieniu z nauczycielem każdego przedmiotu. Bardzo proszę uzupełniać braki w przesyłaniu prac i zadań.

     Przekazuję Wam informację, że w szkole mogą być organizowane zajęcia taneczne dla uczniów - 1 lub 2 godziny lekcyjne w tygodniu w ramach 4 godzin lekcyjnych wychowania fizycznego.  

     „Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zwrócił się do Ministerstwa Edukacji i Nauki z prośbą o wypełnienie ankiet diagnozujących na temat organizowania zajęć tanecznych w szkołach podstawowych (kl. IV-VIII). Ankiety zostały opracowane przez Instytut Muzyki i Tańca w związku z realizacją programu ,,TańczMY w szkole’’ i są skierowane do czterech grup odbiorców: dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych”.

     Poniżej znajduje się ankieta dla uczniów. Bardzo proszę o jej wypełnienie i przesłanie:

     https://forms.office.com/r/bAM4qqYcVk

     Wasza wychowawczyni 

      

      

     18 maja

     RELIGIA KL.VII
     Temat: Mówić prawdę i dotrzymywać słowa. Wykroczenia przeciw prawdzie.
     Przeczytaj z podręcznika temat 47 (str.151 – 153). W zeszycie zapisz temat oraz dwa krótkie
     fragmenty z Pisma św. mówiące o prawdzie . Zadanie prześlij na e-maila dominika2000@o2.pl
     Przeproś Pana Boga za przekroczenie VIII przykazania.

      

     Język polski

     Temat: Korona Lecha- symbol prawdziwej władzy.

      

     W tragedii „Balladyna” symbolem prawowitej władzy jest korona Lecha. Jej historię opowiada Pustelnik w akcie I, scenie 1. Przeczytaj opowieść Pustelnika i na tej podstawie przedstaw dzieje korony.

     Od słów: „Ach, jam przeklęty! Przeklęty! Trzy razy przeklęty”

     Do słów: „Gdy mię brat wygnał, uniosłem w te lasy świętą koronę”

     Proszę napisać streszczenie tego fragmentu. Sprawdzamy jutro na lekcji.

      

     14 maja

     RELIGIA KL.VII
     Temat: Dlaczego uczciwość się opłaca?
     Przeczytaj z podręcznika temat 46 (str.148 – 150). W zeszycie zapisz temat oraz dwa krótkie
     fragmenty z Pisma św. o uczciwości i sprawiedliwości ( str.148 podręcznik) . Zadanie prześlij na e-
     maila dominika2000@o2.pl
     Poproś Pana Boga odwagę do bycia uczciwym, zwłaszcza wtedy, gdy jest to trudne.

     13 maja

     Klasa VII - plastyka
     Temat: Rodzaje planów filmowych.
     Obejrzyj film przedstawiający rodzaje planów filmowych. https://www.youtube.com/watch?v=CEWou8-I2Js
     Zaobserwuj w oglądanych przez siebie filmach czy serialach przedstawione plany.
     ZADANIE DLA CHĘTNYCH
     Nakręć króciutki filmik, w którym zastosujesz różne rodzaje planów filmowych. W roli głównej może wystąpić
     Twój domowy pupil – pies lub kot.
     Film prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com lub na Messengera


     Klasa VII
     INFORMATYKA
     Lekcja. Plakat
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str.124. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=Z-1fxlU3hDQ
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     12 maja

     Język angielski

     1. Proszę wpisać temat lekcji: Will for future prediction, wpisać nowe słownictwo do podrozdziału 8.2, przeczytać informacje z ramki – zad. 3, str. 96 z podręcznika oraz wpisać do zeszytu z tłumaczeniem.

     * Czasownik modalny will jest używany do przewidywania wydarzeń w przyszłości, np.:

     will work hard.  (będę pracował ciężko).

     Przeczenia tworzymy przez wyrażenie przeczące: will + not = won’t

     will not (won’t) work hard.

     Pytania tworzymy przez inwersję, np.:

     Will you work hard?   Yes, I will. No, I won’t.

     2. Następnie, proszę przeczytać tekst na str. 97 w podręczniku i określić, które zdania są prawdziwe, które fałszywe oraz, które informacje nie są zawarte w tekście – zad. 3, str. 97.

     Zadania należy zachować w zeszycie do sprawdzenia.

     WDŻ

     Temat: Drogi i bezdroża, czyli o uzależnieniach.

     Pomyśl jakie mogą być przyczyny uzależnień. Może samotność, może negatywne wzorce, brak akceptacji . Może kompleksy, chęć ucieczki od rzeczywistości. Zastanów się jak postępować, aby uniknąć uzależnień, które mogą mieć bardzo negatywne skutki. 

     Kl.7 historia

     Temat: Rządy autorytarne w Polsce w latach 1926- 1939.

     Podr. str.222-225

     Zwróć uwagę na sytuację polityczną, tzw. przewrót majowy i zamach stanu, rządy sanacji.

     Zad.dom. str.225 zad. 2.

     11 maja

     Język angielski

     1. Proszę wpisać temat lekcji: Learning to work, przeczytać słownictwo z ramki „Jobs”, wpisać do zeszytu z tłumaczenie oraz słownictwo do podrozdziału 8.1.

     2. Proszę wykonać zad. 4, str. 95 dla utrwalenia słownictwa dotyczącego wykonywanych zawodów.

     3. Następnie, proszę wpisać do zeszytu słownictwo z ramki „Work” – zad. 7, str. 95 oraz wykonać zadania 1, 2, 3, str. 88 w zeszycie ćwiczeń. 

     INFORMATYKA
     Lekcja. Plakat
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str.124. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=Z-1fxlU3hDQ
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     RELIGIA KL. VII
     Temat: Tradycja, która niesie wiarę.
     Przeczytaj z podręcznika temat 45 (str.145 -146). Zapisz w zeszycie temat oraz napisz, którą
     z tradycji religijnych najbardziej lubisz, i uzasadnij dlaczego. Zadania prześlij na e- mail:
     dominika2000@o2.pl
     Pomódl się w intencji Rodziny.

      

     10 maja

     MUZYKA
     Temat: Viva la musica – historia muzyki. Prehistoria – średniowiecze.
     Zobacz krótki film przedstawiający muzykę wymienionych okresów.
     https://www.youtube.com/watch?v=8pZWJkfZkAw&list=PL2UpPtSLyy8aH5NEBHzp7_IhGnbVK0uII

     INFORMATYKA
     Lekcja. Plakat
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str.124. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=Z-1fxlU3hDQ
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     7 maja

     RELIGIA KL.VII
     Temat: Kult współczesnych świętych Polaków.
     Przeczytaj z podręcznika temat 44 (str.142 – 144). W zeszycie zapisz temat oraz krótki życiorys św.
     Jana Pawła II oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszko . Zadanie prześlij na e-maila dominika2000@o2.pl
     Pomódl się o pomyślność dla Polski za wstawiennictwem św. Jana Pawła II oraz bł. ks. Jerzego
     Popiełuszki.

     Zajęcia z wychowawcą

     Drodzy Uczniowie,

      

     Mam nadzieję, że macie się dobrze i odpoczęliście podczas ostatnich dni świątecznych. Mijają kolejne dni maja, pora pomyśleć o uzupełnieniu zaległości. Nauczyciele wszystkich przedmiotów  w maju będą wystawiać oceny przewidywane i będą brać pod uwagę ocenę za pierwsze półrocze oraz pracę uczniów i ich odpowiedzi ustne podczas nauki zdalnej. Proszę systematycznie przesyłać zadania, bo będzie to miało znaczenie podczas wystawiania oceny końcowej.

     Jeśli macie problemy lub pytania, to bardzo proszę o kontakt mailowy lub przez Messenger.

     Od 17 maja rozpocznie się w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej nauka hybrydowa. Część zajęć będzie się odbywała w szkole, a część zdalnie. Proszę śledzić uważnie ogłoszenia na stronie szkoły, ponieważ tam będą zamieszczane szczegółowe informacje.

      

     Wasza wychowawczyni 

     5 maja

     Kl.7 WDZ

     Temat: Odmienność płci - urokiem i wzajemnym uzupełnianiem się.

     Pomyśl:                                                   

     - jakie różnice da się zauważyć pomiędzy chłopcami i dziewczynkami w zainteresowaniach, marzeniach, myśleniu

     - jaki jest stosunek do obowiązków, porządku

     5 maja

     Kl.7 historia

     Temat: Kształtowanie się granicy zachodniej.

     Podr. str.215- 217.

     Zwróć uwagę na:

     - zajęcie Wileńszczyzny

     - walki o granice z Niemcami

     - powstania śląskie

     - plebiscyty

     - powstanie w Wielkopolsce

     - postać Wojciecha Korfantego

     Zad.dom. tekst źródłowy i zad. 1 str. 216.

      

     Język angielski

     1. Proszę wpisać temat lekcji: Shopping for clothes, przypomnieć sobie dialog z poprzedniej lekcji oraz słownictwo dotyczące robienia zakupów (selling and buying clothes – ramka, zad. 2, str. 88).

     2. Następnie, bardzo proszę uzupełnić dialog wyrażeniami z ramki – zad. 3, str. 88, wpisać dialog do zeszytu oraz wykonać zad. 4, str. 88 w zeszycie.

     3. Aby poćwiczyć poznane wyrażenia, proszę wykonać 3 zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 82. 

     RELIGIA KL. VII


     Temat: Sprawy ojczyzny traktuję jak własne.
     Przeczytaj z podręcznika temat 43 (str.139 -141). Zapisz w zeszycie temat oraz napisz, jak
     rozumiesz słowa prymasa Stefana Wyszyńskiego: ,,Kocham Ojczyznę więcej niż własne
     serce, i wszystko co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”. Zadania prześlij na e- mail:
     dominika2000@o2.pl
     Zobacz: Prymas Stefan Wyszyński https://www.youtube.com/watch?v=nXm7DpxBIiA
     Pomódl się w intencji Ojczyzny.

     30 kwietnia

     RELIGIA
     Temat: Kościół polski w okresie niewoli narodowej.
     Przeczytaj z podręcznika temat 42 (str.136 – 138). W zeszycie zapisz temat oraz
     opisz wybraną religię lub wyznanie, uwzględniając założyciela, miejscowość,
     w której znajduje się główna świątynia. Zadanie prześlij na e-maila dominika2000@o2.pl
     Pomódl się o otwartość na ludzi innych wyznań i religii.

     zajęcia z wychowawcą

     Przed nami weekend majowy. Warto przypomnieć sobie z jakiego powodu są to dni świąteczne:

     - 1 Maja obchodzimy Święto Pracy. Zapytajcie Rodziców i Dziadków, jak w przeszłości świętowano ten dzień, jakie mają wspomnienia.

     - 2 Maja świętujemy Dzień Flagi RP. Nie zapominamy o naszych symbolach narodowych, które są ważne dla każdego Polaka. W tym dniu wywieszamy biało-czerwone flagi – jest to symbol naszej tożsamości narodowej. 2 Maja to również Dzień Polonii i Polaków za granicą.

     - 3 Maja to święto kościelne „NMP Królowej Polski”. Pod takim wezwaniem jest kościół w Klimontowie i dlatego też w naszej parafii jest odpust w tym dniu.

     3 Maja to szczególna data w kalendarzu naszej historii. Jest to dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Była to druga na świecie (po Stanach Zjednoczonych) i pierwsza w Europie konstytucja, która miała ogromne znaczenie historyczne dla naszego kraju.

     Napiszcie, proszę jak świętowaliście te dni, czy pamiętaliście o wywieszeniu flagi na swoim domu, czy rozmawialiście ze starszymi na temat świętowania 1 Maja w przeszłości.

     Jeśli macie jakieś pytania, proszę pisać na mój adres mailowy u.kowalsk2020@gmail.com lub na Messenger. Proszę pamiętać o terminowym wykonywaniu i odsyłaniu prac z poszczególnych przedmiotów oraz o tym, że podczas lekcji zdalnych nauczyciele też sprawdzają Waszą aktywność i wiedzę.

     Życzę Wam wytrwałości w nauce i chwil odpoczynku na świeżym powietrzu, bo pogoda zachęca do tego. 

     Wasza wychowawczyni 

      

     29 kwietnia

     Klasa VII - plastyka
     Temat: Rodzaje filmu, film animowany.
     Obejrzyj filmiki:
     Historia kina. Jak to się zaczęło? https://www.youtube.com/watch?v=l-ADpi1-
     rbg&list=RDCMUC0xP0_XOu91FbRzcLD2WusQ&start_radio=1&t=75
     Gatunki filmowe https://www.youtube.com/watch?v=HhBmE4ZUOBw

     Klasa VII
     INFORMATYKA
     Lekcja. Kształty poezji
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str.119.
     Zadania 1 i 2 str. 123 prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     WDŻ

     Kl. 7 Temat: Dom rodzinny i rolę członków rodziny.

     Zastanów się jaką rolę Ty pełnisz w swoim domu, czy chętnie i bez ociągania pomagasz rodzicom, dziadkom, czy wystarczająco dużo poświęcasz czasu na naukę, a może zdarza Ci się być niegrzecznym, opryskliwym i coś trzeba zmienić.

     28 kwietnia

     Historia

     Temat: Sprawdzamy nasze wiadomości.

     Podr. str.207- 208

     Zapoznaj się z zadaniami i tekstem źródłowym. Odpowiedzi do zadania 1 wpisz do zeszytu, pozostałe ustnie.

      

     język angielski

     Proszę wpisać temat lekcji: A conversation about money, przypomnieć sobie słownictwo z poprzedniej lekcji Unit 7.5 oraz zadania z podręcznika na str. 87.

     Następnie, proszę wykonać zadania 1 i 2, str. 81 w zeszycie ćwiczeń.

     Proszę wpisać słownictwo do podrozdziału 7.6, str. 88 w podręczniku oraz przeczytać dialog na stronie 88 w  podręczniku.

     Zadania będą sprawdzane na lekcji zdalnej. 

     INFORMATYKA
     Lekcja. Kształty poezji
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str.119.
     Zadania 1 i 2 str. 123 prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

      

     RELIGIA KL. VII
     Temat: Unia brzeska.
     Przeczytaj z podręcznika temat 41 (str.133 -135). Zapisz w zeszycie temat oraz 10 zasad
     obrony wiary w Chrystusa. Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Posłuchaj: św. Andrzej Bobola https://www.youtube.com/watch?v=0NJGqIEpEeE
     Odmów dziesiątek różańca w intencji jedności chrześcijan.

     26 kwietnia

     MUZYKA
     Temat: Operetka i musical.
     Wyszukaj informacji czym jest operetka a czym musical.
     Zobacz filmik 44 najważniejsze musicale w historii kina. https://www.youtube.com/watch?v=ry1o0IkaF9o
     Wybierz piosenkę musicalową, która najbardziej ci się spodobała. Link do niej wraz z krótkim
     uzasadnieniem wyboru prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

     INFORMATYKA
     Lekcja. Jak to się pisze
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str.115.
     Zadania 2 i 3 str. 1118 prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

      

     WDŻ

     Temat: Reklamy i ich oddziaływanie na odbiorcę.

     Pomyśl: jaką  masz postawę wobec reklam, czy bywasz krytyczny, czy dostrzegasz manipulację, czy potrafisz odróżnić fakty od opinii zawartych w reklamach, a może działają one niekiedy na Twoje emocje. Zastanów się i spróbuj wyciągnąć wnioski.

     23 kwietnia

     Kl. VII – zajęcia z wychowawcą

     Drodzy Uczniowie!

     Już za kilka dni rozpoczyna się nowy miesiąc. Maj to czas, kiedy wiosna rozkwita w całej pełni i we wszystkich barwach. Jestem przekonana, że nie brakuje Wam energii i że przebywacie dużo na świeżym powietrzu. Jest to bardzo ważne ze względów zdrowotnych. W każdym dniu spędzacie dużo czasu, pracując przed monitorem komputera, nie zapominajcie o relaksie i o aktywności fizycznej.

     Zachęcam Was również do wprowadzenia zdrowej diety. Warto włączyć więcej świeżych warzyw i owoców do swoich posiłków. Pamiętajcie, że to one zawierają najwięcej witamin, które na wiosnę potrzebuje Wasz organizm. Zachęcam Was do założenia własnego małego ogrodu, gdzie posadzicie zioła i warzywa. Warto je później wykorzystać do przygotowania wiosennej sałatki lub innego zdrowego dania lub posiłku. Można urządzić wiosenne przyjęcie dla najbliższych w ogrodzie i przygotować zdrowe przekąski.

     Napiszcie o swoich przemyśleniach i problemach w czasie epidemii oraz o wiosennych doświadczeniach kulinarnych na mój adres mailowy u.kowalska2020@gmail.com

     Wszyscy mamy nadzieję, że czas epidemii się skończy i wrócimy do wspólnych zajęć i spotkań w szkole już w najbliższym czasie  

     Wasza wychowawczyni

      

     RELIGIA KL.VII
     Temat: Rzeczypospolita Obojga Narodów krajem tolerancyjnym religijnie.
     Przeczytaj z podręcznika temat 40 (str.130 – 131). W zeszycie zapisz temat oraz
     opisz wybraną religię lub wyznanie, uwzględniając założyciela, miejscowość,
     w której znajduje się główna świątynia. Zadanie prześlij na e-maila dominika2000@o2.pl
     Pomódl się o otwartość na ludzi innych wyznań i religii.

      

     20 kwietnia

      

     INFORMATYKA
     Lekcja. Jak to się pisze
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str.115.
     Zadania 2 i 3 str. 1118 prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

      

     RELIGIA KL. VII
     Temat: Królewskie insygnia z drewna i skóry.
     Czytamy z podręcznika temat 39 (str.127 -129). Zapisz w zeszycie temat oraz napisz, którą z
     cech św. Jadwigi warto naśladować, i uzasadnij. Odszukaj i wpisz do zeszytu imię córeczki
     królowej Jadwigi. Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

     Zobacz: św. Jadwiga https://www.youtube.com/watch?v=Jl3zaxsp__4
     Pomódl się o rozwój swojej wiary.

      

     Kl.7 historia

     Temat: Wojna domowa w Hiszpanii i sytuacja w innym krajach europejskich przed wybuchem II wojny światowej.

     Podr. str.200- 203.

     - jakie były przyczyny wojny domowej w Hiszpanii.

     - Zwróć uwagę na pakt antykominternowski, oś Berlin- Tokio - Rzym, tzw. Anschluss w Austrii, układ monachijski.

     Zad.dom. Wymień zdobycze terytorialne Niemiec przed wybuchem II wojny światowej.

      

     JĘZYK ANGIELSKI

     1. Proszę wpisać do zeszytu temat lekcji: The history of shopping centresprzeczytać tekst – zad. 3, str. 85, odpowiedzieć na 3 pytania oraz określić, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe – zad. 4, str. 85 w podręczniku. Można posłuchać nagrania tekstu (CD 3, ścieżka 28).

     2. Proszę wpisać słownictwo „Shopping centres” do podrozdziału 7.3, można skorzystać ze słowniczka na str. 91.

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

     3. Następnie, bardzo proszę zrobić ćwiczenia 1 i 3 w zeszycie ćwiczeń na str. 79, w których należy użyć słownictwa dotyczącego robienia zakupów i zachowania się w dużych centrach handlowych.

      

     19 kwietnia

      

     MUZYKA
     Temat: Czy muzyka poważna jest zawsze poważna?
     Czy znasz Grupę MoCarta? Jeśli nie – posłuchaj jak w dowcipny sposób interpretują muzykę poważną.
      Grupa MoCarta – Cztery pory roku
     https://www.youtube.com/watch?v=BXO1-GgfoAI
      Grupa MoCarta – Eine kleine world music
     https://www.youtube.com/watch?v=ECAK9XHakW4
      Grupa MoCarta – Three Tenors
     https://www.youtube.com/watch?v=o2ypsMfNtOg

     INFORMATYKA
     Lekcja. Pisz sprawnie i ładnie
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str.110. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=gW_Qhx41mH4&list=PLaJb8h20l8DlN67Jo574yZeHHq-
     8eu7Nx&index=7
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji lub plik prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

      

     16 kwietnia

     KL. VII – zajęcia z wychowawcą

     Drodzy Uczniowie!

     Już wiele miesięcy uczycie się w domu. Wiąże się to z wieloma zmianami, które wszyscy musieliśmy wprowadzić w naszym codziennym życiu. Napiszcie, proszę co sprawia Wam największą trudność, czy udaje się Wam realizować materiał z wszystkich przedmiotów, czy wysyłacie nauczycielom zadania w terminie? Jeśli ktoś z Was potrzebuje mojej pomocy, lub chce o coś zapytać, bardzo proszę zadzwonić  lub napisać przez Messenger lub e-mail.

     W tym trudnym dla nas wszystkich czasie musimy dbać o zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Napiszcie, proszę, czy udaje się Wam trzymać formę, czy wykonujecie jakieś ćwiczenia fizyczne, czy uprawiacie sport. Warto o tym pomyśleć! Pamiętajcie „W zdrowym ciele zdrowy duch!”.

     Życzę Wam dobrych pomysłów, dużo energii do pracy oraz więcej czynnego odpoczynku na świeżym powietrzu.

     Wasza wychowawczyni

     Grupa Erasmus+

     Dalej jest aktualne poprzednie zadanie. Bardzo proszę o przesłanie zdjęć 2 znaków. 

      

     RELIGIA KL.VII
     Temat: Korona i krzyż, czyli spór o św. Stanisława.
     Przeczytaj z podręcznika temat 38 (str.124 – 126). W zeszycie zapisz temat oraz
     napisz dlaczego św. Stanisław jest jednym z patronów Polski. Zadanie prześlij na e-maila
     dominika2000@o2.pl
     Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=3q8RG7sHvb0 oraz
     https://www.youtube.com/watch?v=c7wCnrNE6dQ
     Pomódl się o zgodę dla wszystkich Polaków.

      

     15 kwietnia

     Klasa VII - plastyka
     Temat: Asamblaż o tematyce ekologicznej?
     Pierwsze asamblaże już za wami. Teraz przygotujcie asamblaże o tematyce ekologicznej.
     Zdjęcie pracy prześlijcie na adres jlipowiecka@gmail.com

     Klasa VII
     INFORMATYKA
     Lekcja. Pisz sprawnie i ładnie
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str.110. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=gW_Qhx41mH4&list=PLaJb8h20l8DlN67Jo574yZeHHq-
     8eu7Nx&index=7
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji lub plik prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     14 kwietnia

     WDŻ

     Temat: Jak rozmawiać, gdy mamy różne poglądy?.

     Pomyśl:

     - jak reagujesz na słowa, które nie są zgodne z twoimi poglądami

     - czy starasz się wysłuchać argumentów innych niż Twoje.

     - czy jesteś grzeczny podczas rozmowy.

     - czy potrafisz uznać rację kogoś innego.

      

      HISTORIA

     Temat: Niemcy pod władzą Hitlera.

     Podr. str. 193- 197.

     Zwróć uwagę na:

     - sytuację w Niemczech po l wojnie światowej. 

     - postać A. Hitlera i jego politykę

     - powstanie państwa totalitarnego

     - stosunek do Żydów. 

     - rozwój gospodarki i zbrojeń. 

     Zad. dom. Jakie stanowisko zawarł Hitler w książce "Mein Kampf"

      

     13 kwietnia

      

     Język angielski

      

     1. Proszę wpisać temat lekcji: Do you like shopping?, przypomnieć sobie słownictwo dotyczące robienia zakupów z poprzedniej lekcji – podrozdział 7.1 oraz zadania wykonane na poprzedniej lekcji zdalnej – str. 82, 83 w podręczniku.

     2. Następnie, bardzo proszę przeczytać pytania i dobrać do nich prawidłowe odpowiedzi – zad. 8, str. 83 w podręczniku.

     3. Dla utrwalenia wiadomości na temat rodzajów sklepów oraz robienia zakupów proszę wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 76, 77.

     Zadania będą sprawdzane na kolejnej lekcji zdalnej.

      

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      

      

     RELIGIA 
     Temat: Dlaczego chrzest Polski nie był stratą, lecz zyskiem.

     Czytamy z podręcznika temat 37(str.121 -123). Zapisz w zeszycie temat oraz ułóż modlitwę
     za Polskę przez wstawiennictwo św. Wojciecha. Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Zobacz: legendę o św. Wojciechu https://www.youtube.com/watch?v=ToaRumKe_0A
     Modlimy się za Polskę przez wstawiennictwo św. Wojciecha.

      

     INFORMATYKA
     Lekcja. Pisz sprawnie i ładnie
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str.110. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=gW_Qhx41mH4&list=PLaJb8h20l8DlN67Jo574yZeHHq-
     8eu7Nx&index=7
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji lub plik prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     12 kwietnia

     MUZYKA
     Temat: Kabaret – muzyka rozśmiesza.
     Wysłuchaj zaproponowanych utworów:
      Kabaret Starszych Panów Wesołe jest życie staruszka
     https://www.youtube.com/watch?v=jiOU7AwS-s4
      Kabaret Starszych Panów Tanie dranie
     https://www.youtube.com/watch?v=MGqmcMiolwM
      Kabaret Starszych Panów Jeżeli kochać to nie indywidualnie
     https://www.youtube.com/watch?v=CvK-pORkC7Y
     Spróbujcie ułożyć dowcipny wierszyk, który dotyczyć będzie nauki zdalnej.
     Prace proszę przesłać na adres jlipowiecka@gmail.com


     INFORMATYKA
     Lekcja. Euklides poprawiony
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 104. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=EV5iZxzbsqA
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

      

     9 kwietnia

     RELIGIA 
     Temat: Jezu, ufam Tobie – w obliczu miłosierdzia.
     W zeszycie zapisz temat oraz słowa: Jezu ufam Tobie.
     Zobacz: film o Łagiewnikach https://www.youtube.com/watch?v=7dWDviU77xw
     Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=-v7vizibhI8
     Pomódl się słowami koronki: https://www.youtube.com/watch?v=VXID-YtxbbU

      

     Zajęcia z wychowawcą

      

     Drodzy Uczniowie,

     Mam nadzieję, że Święta Wielkanocne, spędziliście w miłej, rodzinnej atmosferze i wracacie do nauki pełni nowej, wiosennej energii.

     Nadal zajmujemy się tematyką ochrony środowiska naturalnego. Ponawiam prośbę do wszystkich uczniów, którzy jeszcze nie wykonali poprzedniego zadania. Bardzo proszę o przesłanie również do mnie na adres u.kowalska2020@gmail.com zdjęcia wykonanego na lekcję plastyki znaku nakazu  lub zakazu o tematyce ekologicznej. Jest to zadanie, które również dotyczy zagadnień realizowanych na zajęciach wychowawczych. Bardzo proszę zachować swoją pracę też w formie papierowej, będziemy je wykorzystywać do urządzania wystawy.

     „PLASTYKA - Przygotuj znak zakazu lub nakazu, w którym uwzględnisz problemy związane z ekologią. Przykładowe piktogramy zamieszczone zostały na grupie na Messengerze”.

     Wasza wychowawczyni

     Grupa Erasmus+

     Zadanie dotyczy wykonania znaku nakazu lub zakazu o tematyce ekologicznej. Bardzo proszę wykonać 2 znaki (jeden nakazu, a drugi zakazu) i przesłać na mój adres email. Prace należy zachować również w formie papierowej.

      

      

      

     8 kwietnia

     Plastyka
     Temat: Co to jest asamblaż?
     Oglądnijcie film przedstawiający technikę asamblażu.
     https://www.youtube.com/watch?v=s0XtctQy8nI
     Następnie spróbujcie wykonać asamblaż na dowolny temat. Koniecznie nadajcie pracy tytuł.
     Zdjęcie pracy prześlijcie na adres jlipowiecka@gmail.com


     INFORMATYKA
     Lekcja. Euklides poprawiony
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 104. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=EV5iZxzbsqA
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

      

     WDŻ

     Temat: Budujemy zdrowy obraz samego siebie.

     Postaw sobie kilka pytań:

     - Jaki jestem, czy mógłbym coś w sobie zmienić, czy chciałbym być lepszy.

     - Czy reaguje i jestem otwarty na rady i uwagi dorosłych.

     - Czy jestem egoistą, czy altruistą.

     - Czy łatwo mi docenić cudzy sukces

     - Czy mobilizuję się do pracy nad własnym rozwojem.

     26 III

     KL. VII – zajęcia z wychowawcą

      

     Drodzy Uczniowie,

     Zbliżają się Święta Wielkanocne, jest to czas szczególny dla każdego z nas. W tym roku ponownie będą  one wyglądać inaczej niż zwykle. Postarajcie się jednak, aby przeżyć je dobrze i bezpiecznie w gronie rodzinnym. Na naszym terenie było dużo tradycji związanych ze Świętami Wielkiej Nocy. Niektóre z nich nadal są pielęgnowane, a inne zanikają. Porozmawiajcie ze swoimi Rodzicami, Dziadkami, a może też Pradziadkami na ten temat. Warto poznać tradycje i zwyczaje, które wiązały się z czasem świątecznym i wiosennym w naszym regionie.

      

     Bardzo proszę o przesłanie również do mnie na adres u.kowalska2020@gmail.com zdjęcia wykonanego na lekcję plastyki znaku nakazu  lub zakazu o tematyce ekologicznej. Jest to zadanie, które również dotyczy zagadnień realizowanych na zajęciach wychowawczych. Bardzo proszę zachować swoją pracę też w formie papierowej, będziemy je wykorzystywać do urządzenia wystawy.

     „PLASTYKA - Przygotuj znak zakazu lub nakazu, w którym uwzględnisz problemy związane z ekologią. Przykładowe piktogramy umieszczone zostały na grupie na Messengerze”.

     W dalszym ciągu zbieramy plastikowe nakrętki (akcja Samorządu Uczniowskiego). Można je nadal zbierać, aby później przynieść do szkoły (zapakowane i podpisane) lub wrzucić do pojemnika w kształcie serca, który znajduje się w Proszowicach przy Urzędzie Gminy. Warto zrobić zdjęcie, jak wrzucacie do pojemnika  i przesłać na mój adres.   

     Zachęcam też do wpisania swoich pomysłów do listy  znajdującej się pod linkiem: „Co ja mogę zrobić, aby chronić środowisko naturalne?”

     https://docs.google.com/document/d/19ahkKvip4OBq9QH3crEG_Xg5kE87chkSKQIN6UJRKUA/edit

     Proszę pamiętać, że są to ważne zadania, a ich wykonanie wpływa na ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego.

      

     Wasza Wychowawczyni

      

     Grupa Erasmus+

     Zadanie dotyczy wykonania znaku nakazu lub zakazu o tematyce ekologicznej. Bardzo proszę wykonać 2 znaki (jeden nakazu, a drugi zakazu) i przesłać na mój adres email. Prace należy zachować również w formie papierowej. 

      

     RELIGIA KL. VII
     Temat: Wielkanoc – szatan pokonany.
     Przeczytaj z podręcznika temat 60 (str.193-195). W zeszycie zapisz temat oraz przepisz treść
     zapamiętaj str. 195. Zadanie prześlij na e-maila: dominika2000@o2.pl
     Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw
     Modlitwa: poproś o owocne przeżycie uroczystości Zmartwychwstania Chrystusa.

     25 marca

     Plastyka


     Temat: Wielkanocne ozdoby.
     Wykonaj dowolną wielkanocną ozdobę. Inspiracje znajdziesz tu:
      https://www.youtube.com/watch?v=8zNXezaeCRg
      https://www.youtube.com/watch?v=3u_pT7DzPqE
      https://www.youtube.com/watch?v=gnq-rt0iylc

     Zdjęcie pracy prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com


     INFORMATYKA


     Lekcja. Projekt kartki wielkanocnej
     Proszę o wykonanie kartki wielkanocnej w dowolnym programie graficznym
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     24 marca

     WDZ.

     Temat: Obrzędy i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi.

     - Pomyśl co oznaczają symbole świat: palma, pisanki, triduum paschalne i inne.

     - Porozmawiaj o tym z rodzicami, dziadkami. Może dowiesz się czegoś nowego..

     - Zaplanuj pomoc w przygotowaniu do świąt.

     - Życzę Ci , abyś przeżył je radośnie w gronie rodzinnym.

     23 marca

     język angielski

     1. Proszę wpisać temat lekcji: Talking about health and illnesses, przeczytać dialog na str. 74 w podręczniku oraz odpowiedzieć na pytanie z zad. 1, str. 74.

     2. Następnie, bardzo proszę przeczytać wyrażenia z ramki – zad. 4, str. 74 w podręczniku i wpisać z tłumaczeniem do zeszytu oraz uzupełnić dialog tymi wyrażeniami – zad. 5, str. 74.

     3. Aby poćwiczyć użycie słownictwa oraz środków językowych dotyczących: pytania o problemy zdrowotne, mówienia o objawach chorób i udzielania rad, proszę wykonać zadania 1 – 3, str. 70 w zeszycie ćwiczeń.

      

     Kl.7 historia 

     Temat: Skutki cywilizacyjne i kulturowe wielkiej wojny.

     Podr. Str.177- 179- 3 rozdziały.

     -zwroc uwagę na straty wojenne- choroby, epidemie.

     -skutki polit. i gosp. I wojny

     - skutki społeczne oraz emancypację kobiet.

     Zad. dom. Utrwal materiał z 3 ostatnich lekcji.

      

     RELIGIA KL. VII


     Temat: Potrzebna pamięć, żeby zachować tożsamość.


     Czytamy z podręcznika temat 36 (str.118 -120). Zapisz w zeszycie definicję słowa ,,patriota”,
     wypisz imiona i nazwiska ważnych ludzi dla historii Polski oraz kiedy ,, jestem patriotą!”.
     Słuchamy hymnu: ,,Boże, coś Polskę” https://www.youtube.com/watch?v=6TEdRn9EF_M
     Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Modlimy się o powstrzymanie pandemii koronowirusa – Koronka do Bożego Miłosierdzia.

      

     Klasa VII
     INFORMATYKA
     Lekcja. Projekt kartki Wielkanocnej
     Proszę o wykonanie kartki Wielkanocnej w dowolnym programie graficznym
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji lub plik prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     22 III

     MUZYKA
     Temat: Muzyka elektroniczna – moje ulubione utwory.
     Wyszukaj przykładów muzyki elektronicznej. Wybierz dwa utwory, które podobają ci się najbardziej. Linki
     do tych utworów prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

     Klasa VII
     INFORMATYKA
     Lekcja. Projekt kartki wielkanocnej
     Proszę o wykonanie kartki wielkanocnej w dowolnym programie graficznym
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     19 marca

     RELIGIA KL.VII
     Temat: Kościół – dom duchowy.
     Przeczytaj z podręcznika temat 35 (str.114 – 116). W zeszycie zapisz temat oraz uzasadnij,
     dlaczego jesteś odpowiedzialny za twój kościół parafialny. Zadanie prześlij na adres e-mail
     dominika2000@o2.pl
     Zaśpiewaj:,, Kościół to nie tylko dom” https://www.youtube.com/watch?v=21MOLqKX02s
     Pomódl się za księdza proboszcza i za swoją parafię.

      

     KL. VII – zajęcia  z wychowawcą

      

     Drodzy Uczniowie!

      

     Mam nadzieję, że udało się Wam wygospodarować czas na wycieczkę przyrodniczą po najbliższej okolicy w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny w przyrodzie. W najbliższych dniach zaobserwujcie, które ptaki przyleciały już do nas z ciepłych krajów i jak zachowują się zwierzęta na wiosnę. Napiszcie, proszę o swoich obserwacjach do mnie na adres u.kowalska2020@gmail.com . Zachęcam też do przesyłania zdjęć.

     Wspólnie realizujemy projekt ekologiczny i staramy się chronić przyrodę oraz dbać o czystość środowiska naturalnego. Na wiosnę często przeprowadzaliśmy akcję sprzątania świata. W tym roku nie możemy tego robić wspólnie wokół szkoły, ale zachęcam do podobnego działania w pobliżu waszego domu i w najbliższej okolicy.

     W dalszym ciągu zbieramy plastikowe nakrętki (akcja Samorządu Uczniowskiego). Można je nadal zbierać, aby później przynieść do szkoły (zapakowane i podpisane) lub wrzucić do pojemnika w kształcie serca, który znajduje się w Proszowicach przy Urzędzie Gminy. Warto zrobić zdjęcie, jak wrzucacie do pojemnika  i przesłać na mój adres.  

     Proszę pamiętać, że są to ważne zadania, a ich wykonanie wpływa na ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego.

      

     Wasza wychowawczyni

      

     Grupa Erasmus+

     Zadanie projektowe zostanie przesłane na Messengera. Bardzo proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi i przesłać je, klikając: Wyślij. 

     18 marca

     PLASTYKA

     TEMAT: ZNAKI ZAKAZU I NAKAZU ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ EKOLOGICZNĄ.

     Przygotuj znak zakazu lub nakazu, w którym uwzględnisz problemy związane z ekologią. Przykładowe piktogramy zamieszczone zostaną na grupie na Messengerze. Zdjęcie swoej pracy prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com.

      

     WDZ kl 7

     Temat: Wspólnota rodzinna i zachodzące w niej relacje.

     - Pomyśl:

     -jaka rolę pełni rodzina w Twoim życiu.

     - czy Twoje zachowanie może mieć wpływ na miły klimat i dobre relacje.

     - czy chętnie wypełniasz swoje obowiązki.

     - czy jesteś miły, grzeczny dla domowników nawet jeśli masz inne zdanie.

     - a może należy coś zmienić.

     16 III

     RELIGIA KL. VII
     Temat: Świadectwo wiary mojej rodziny.
     Przeczytaj z podręcznika temat 34 ( str.111-113). W zeszycie wpisz temat oraz jakie grupy religijne
     działają w twojej parafii. Zadanie prześlij na e-maila dominika2000@o2.pl.
     Zaśpiewaj: ,,Dzielmy się wiarą jak chlebem” https://www.youtube.com/watch?v=pp99QnaYJsM
     Pomódl się ze swoją rodziną.

      

     JĘZYK ANGIELSKI

     1. Proszę wpisać temat lekcji: Past Continuous and Past Simple Tenses i powtórzyć wiadomości z poprzedniej lekcji o użyciu tych czasów.

     2. Następnie, bardzo proszę wykonać zad. 5, str. 72 , wybierając prawidłową odpowiedź oraz zad. 6, str. 72 z podręcznika, wpisując w luki czasowniki w odpowiednim czasie.

     3. Aby poćwiczyć użycie tych czasów proszę wykonać zad. 1-3, str. 68 w zeszycie ćwiczeń.

      

     Kl.7. historia. 

     Temat: Powtarzamy wiadomości z działu : Przełom XlX i XX w. I wojna światowa.

     - powtórz lekcje od str.136- 165.

     - przeczytaj lekcję powtorzeniowa - str . 166 -167.

     - zrób zadania ze 169 -170 -ustnie.

     - Zad. dom. Pisemnie.

     Co zawdzięczamy J. Piłsudskiemu, R. Dmowskiemu, J. I. Paderewskiemu w walce o niepodległość.

     To zadanie będzie na pełną ocenę nie tylko na plusy. Proszę o przysłanie w najbliższych dniach. Serdecznie Was pozdrawiam.

      

     15 marca

     MUZYKA
     Temat: Muzyka elektroniczna.
     Zobacz film, który przedstawia historię rozwoju muzyki elektronicznej.
     https://www.youtube.com/watch?v=OweiIm35iLc


     INFORMATYKA
     Lekcja. Wybieranie, sortowanie
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 96. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=74JWa74soHQ
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     12 marca

     RELIGIA KL. VII
     Temat: Modlitwa w rodzinie i z rodziną.
     Przeczytaj z podręcznika temat 33 (str.108-110). W zeszycie zapisz temat i wyjaśnij, co daje wspólna
     modlitwa w rodzinie. Zadanie prześlij na e-maila dominika2000@o2.pl
     Pomódl się za swoją rodzinę.

      

     Kl. VII – zajęcia z wychowawcą

      

     Lekcja z wychowawcą

     Drodzy Uczniowie,

     Szybkimi krokami zbliża się wiosna, a z nią nowe zadania. Proszę pamiętać, że budząca się do życia przyroda po długim śnie zimowym, to dobry sposób na pogłębianie swoich zainteresowań i pasji. Starajcie się chronić przyrodę (rośliny, zwierzęta). Jest to wyzwanie dla nas wszystkich ważne i potrzebne. Postarajcie się zrobić zdjęcia, jak przyroda budzi się do życia na naszym terenie. Jakie oznaki wiosny można teraz zaobserwować . Warto wyjść z domu, aby odpocząć od komputera, zrobić sobie przyrodniczą wycieczkę po najbliższej okolicy. Prześlijcie, proszę  na mój adres: u.kowalska2020@gmail.com zrobione zdjęcia.

     Nadal zachęcam Was do zbierania plastikowych nakrętek (akcja Samorządu Uczniowskiego).

     Na stronie  szkoły został ogłoszony konkurs wielkanocny, postarajcie się wziąć w nim udział. Jest to również forma rozwijania swoich zainteresowań.

      

     Wasza wychowawczyni  

     11 marca

     Klasa VII - plastyka
     Temat: Czym jest happening? – sztuka współczesna
     Oglądnij film dotyczący sztuki współczesnej - https://www.youtube.com/watch?v=nJqp8geqZH0

     9 marca

     Język angielski

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: What’s in your lunch?, przeczytać dialog na stronie 70 w podręczniku oraz wpisać słownictwo do podrozdziału 6.2.

     2.       Następnie, bardzo proszę przeczytać informacje z ramki – zad. 4, str. 70 w podręczniku oraz przypomnieć sobie wiadomości na temat rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych w języku angielskim.

     3.       Proszę wpisać informacje z ramki z tłumaczeniem do zeszytu oraz wykonać zad. 5, str. 70, aby utrwalić użycie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych w zdaniach. 

      

     Historia

     Kl.7

     Temat: Lekcja powtorzeniowa: Świat i Polska na przełomie XlX i XX w.

     - zapoznaj się z materiałem podr. str.166 - 167.

     - Powtórz przerobione lekcje od str. 110- 135. 5 tematów.

     - zwróć uwagę na mapki, ilustracje, zdjęcia. 

     - wpisz do zeszytu najważniejsze daty z tych rozdziałów i zapamiętaj je.

     Zad. dom. Naucz się opowiadać zadane lekcje- ustnie.

      

     RELIGIA KL.VII
     Temat: Spotkanie w godzinie apelu.
     Przeczytaj z podręcznika temat 32 (str.104- 107). W zeszycie zapisz temat oraz zrób notatkę na temat
     jasnogórskiego obrazu Matki Bożej. Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się słowami Apelu.

      

     INFORMATYKA
     Lekcja. Porządkowanie przez zliczanie
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 90. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=00zRSOkLEfU
     https://www.youtube.com/watch?v=LRLdg7lwoLA
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     8 marca

     MUZYKA
     Temat: Poezja wyśpiewana. Związki muzyki z tekstem literackim. Bardowie krainy łagodności.
     Wysłuchaj:
      Elżbieta Adamiak Jesienna zaduma https://www.youtube.com/watch?v=7Cf2bKJTNac
      Wolna Grupa Bukowina Majster Bieda https://www.youtube.com/watch?v=EfWw49bcGQo
      Stare Dobre Małżeństwo Opadły mgły, wstaje nowy dzień
     https://www.youtube.com/watch?v=wzxBo0J9W_I
      Marek Grechuta Wiosna, ach to ty https://www.youtube.com/watch?v=3NQnnhlRWmc
      Bob Dylan Knockin’ on Heaven’s Door https://www.youtube.com/watch?v=rnKbImRPhTE
     (tłumaczenie tekstu - https://www.groove.pl/bob-dylan/knocking-on-heavens-door/piosenka/119163)
      Leonard Cohen I’m your man https://www.youtube.com/watch?v=yOnXe8ttmjY
     (tłumaczenie tekstu https://www.groove.pl/leonard-cohen/im-your-man/piosenka/616253)
      Jacques Brel Ne me quitte pas https://www.youtube.com/watch?v=oR_SZR_tmxM
     (tłumaczenie tekstu - http://www.popolsku24.pl/piosenka,jacques-brel-ne-me-quitte-pas.html)
      Édith Piaf Non, je ne regrette rien https://www.youtube.com/watch?v=Q3Kvu6Kgp88
     (tłumaczenie tekstu - https://lyricstranslate.com/pl/non-je-ne-regrette-rien-nie-niczego-nie-
     %C5%BCa%C5%82uj%C4%99.html)
      Włodzimierz Wysocki Pieśń o przyjacielu https://www.youtube.com/watch?v=aaUaYfe8iwY
     Wybierz utwór, który podoba ci się najbardziej (możesz również zaproponować inną, wybraną przez siebie
     pieśń). W dwóch, trzech zdaniach uzasadnij swój wybór. Pracę prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com .


     Klasa VII
     INFORMATYKA
     Lekcja. Porządkowanie przez zliczanie \
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 90. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=00zRSOkLEfU
     https://www.youtube.com/watch?v=LRLdg7lwoLA
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     5 III

     RELIGIA KL. VII
     Temat: Apel jasnogórski.
     Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=jVy9baasFfk

     4 III

     Klasa VII - plastyka
     Temat: Czym jest happening? – sztuka współczesna
     Oglądnij film dotyczący sztuki współczesnej - https://www.youtube.com/watch?v=nJqp8geqZH0

     2 III

     RELIGIA KL.VII


     Temat: Jak świętować? Świętowanie w rodzinie.
     Przeczytaj z podręcznika temat 31 (str.101-103). W zeszycie zapisz temat oraz kalendarz uroczystości
     rodzinnych. Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się za członków swojej rodziny.

      

     Historia

     Temat: Odzyskanie niepodległości przez Polskę.

     Przeczytaj do rozdziału Przyjazd Piłsudskiego. Str.16O - 162.

     Zwróć uwagę na takie pojęcia jak:

     - Rada Regencyjna

     - Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego.

     - Polska Komisja Likwidacyjną

     - Komitet Narodowy Polski

     - Kim byli : W. Witos i I. Daszyński

     Zad. dom. Str.165 zad.1.

      

     Język angielski

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Parts of the body, przypomnieć sobie słownictwo z poprzedniej lekcji dotyczące części ciała – podrozdział 6.1.

     2.       Następnie, bardzo proszę uzupełnić zdania słowami z ramki (zad. 5, str. 69).

     3.       Proszę wybrać prawidłową odpowiedź – zad. 7, str. 69 oraz dopisać odpowiedni czasownik – zad. 10, str. 69. 

      

     INFORMATYKA
     Lekcja. Porządkowanie przez zliczanie (2 jednostki lekcyjne)
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 90. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=00zRSOkLEfU
     https://www.youtube.com/watch?v=LRLdg7lwoLA
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl


     1 marca


     MUZYKA
     Temat: Wielcy kompozytorzy – Henryk Mikołaj Górecki.
     W dostępnych źródłach znajdź informacje dotyczące Henryka Mikołaja Góreckiego (życie i twórczość).
     Przygotuj prezentację w dowolnym programie, w której zaprezentujesz sylwetkę wybitnego kompozytora.
     Pracę prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

     .
     Klasa VII
     INFORMATYKA
     Lekcja. Porządkowanie przez zliczanie (2 jednostki lekcyjne)
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 90. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=00zRSOkLEfU
     https://www.youtube.com/watch?v=LRLdg7lwoLA
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

      

     26 II

     RELIGIA KL.VII
     Temat: Na co poświęcić czas w niedzielę?
     Przeczytaj z podręcznika temat 30 (str.98-100). W zeszycie zapisz temat oraz zapamiętaj ze str.97.
     Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się za osoby, które samotnie przeżywają niedzielę.

      

     Kl. VII - Zajęcia z wychowawcą

      

     Drodzy Uczniowie!

      

     Przypominam o zadaniu z poprzedniej lekcji – zbieramy plastikowe nakrętki, aby pomóc innym. Jest to akcja ogłoszona przez Samorząd Uczniowski naszej szkoły. Bardzo proszę o pozytywny odzew oraz  zdjęcia z przeprowadzenia tego działania.

     Czekam także na Wasze pomysły na temat: „Co ja mogę zrobić, aby ratować środowisko naturalne?”. Proszę wejść na link do edycji i wpisać swoje propozycje:

     https://docs.google.com/document/d/19ahkKvip4OBq9QH3crEG_Xg5kE87chkSKQIN6UJRKUA/edit

      

     Wykonanie tych zadań będzie miało wpływ na ocenę z zachowania na koniec roku.

      

     Jak wszyscy zauważamy, wiosna zbliża się wielkimi krokami. Oznacza to, że warto spędzić więcej czasu na świeżym powietrzu. Pamiętajcie, że ruch to zdrowie. Zbyt dużo czasu spędzacie w domu przed monitorem komputera. Pomyślcie o aktywnościach, które można wykonywać na wiosnę, na przykład, jazda na rowerze, spacery, obserwacja przyrody, piesze wycieczki.

     Napiszcie, proszę jak organizujecie sobie czas podczas zajęć zdalnych i prześlijcie swoje relacje na adres:   u.kowalska2020@gmail.com

      

     Wasza wychowawczyni 

     25 II

     plastyka
     Temat: Wiosenny pejzaż
     Za oknami coraz cieplej. Proponuję wam wykonanie „Wiosennego pejzażu”. Dowolną techniką, w formacie
     A3 wykonaj pracę na zadany temat.
     Zdjęcie swojej pracy prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

     Klasa VII
     INFORMATYKA
     Lekcja. Wieże Hanoi
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 87. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=P80x8vBjwII
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     23 II

     Historia

     Temat: Umiędzynarodowienie sprawy polskiej.

     Podr. str.154 - 156.

     -zwroc uwagę na tzw. Akt 5 listopada.Przeczytaj tekst źródłowy str.155 

     - Jakie stanowisko przyjęły Stany Zjednoczone co do sprawy polskiej.

     - Kim był I. J. Paderewski.

     Zad. Dom. Na czym polegał tzw. kryzys przysięgowym ?.

      

     Język angielski

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Revision, powtórzyć wiadomości z Rozdziału 5 oraz wpisać słownictwo zgodnie ze znaczeniem – zad. 1, str. 64 w podręczniku.

     2.       Następnie, bardzo proszę wpisać w luki przymiotniki o przeciwnym znaczeniu – zad. 2, str. 64 oraz jedno brakujące słowo w zdaniach – zad. 3, str. 64.

     3.       Proszę uzupełnić zdania odpowiednim przysłówkiem utworzonym od przymiotnika znajdującego się w nawiasie. 

      

     INFORMATYKA
     Lekcja. Wieże Hanoi
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 87. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=P80x8vBjwII
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     22 II

     Klasa VII
     MUZYKA
     Temat: Najwybitniejsi polscy kompozytorzy muzyki filmowej.
     W dostępnych źródłach znajdź kilka tytułów filmów, do których muzykę skomponował Wojciech Kilar.
     Wyszukaj także dwa, trzy tytuły utworów W.Kilara niezwiązanych z filmem.
     Zdjęcie zadania prześlij adres jlipowiecka@gmail.com stworzony filmik.


     Klasa VII
     INFORMATYKA
     Lekcja. Wieże Hanoi
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 87. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=P80x8vBjwII
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     19 II

     RELIGIA KL.VII
     Temat: Wielki Post – z czego się spowiadać?
     Przeczytaj z podręcznika temat 59 (str.190 - 192) . W zeszycie zapisz temat i ułóż modlitwę o dobre
     przeżycie spowiedzi rekolekcyjnej. Zadanie prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się o dobre owoce Wielkiego Postu dla siebie i najbliższych.

      

     Kl. VII – zajęcia z wychowawcą

      

     Drodzy Uczniowie,

      

     Pisałam Wam ostatnio, że bierzemy udział w projekcie ekologicznym i staramy się dbać o środowisko naturalne. Urządzamy kącik ekologiczny w szkole i mam nadzieje, że będziecie mogli z niego korzystać jeszcze w tym roku szkolnym.

     Przypominam o zbieraniu plastikowych nakrętek, które są surowcem wtórnym do wykonania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Jest to ważne i potrzebne działanie, które przyniesie realną pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym.

     Proszę, aby wszyscy uczniowie naszej klasy przygotowali naczynie lub pudełko (najlepiej jakiś surowiec wtórny, na przykład, duża plastikowa butelka, przezroczyste pudełko, ozdobione odpowiednio naczynia) i zbierali właśnie do niego plastikowe nakrętki. Proszę o przesłanie zdjęć z przeprowadzenia tej akcji na adres:  u.kowalska2020@gmail.com

     Samorząd Szkolny również patronuje tym działaniom i promuje wśród uczniów zachowania proekologiczne.

      

     Bardzo proszę wejść na podany poniżej link, w którym znajduje się dokument do edycji i napisać swoje propozycje "Co ja mogę zrobić, aby chronić środowisko naturalne?”

     https://docs.google.com/document/d/19ahkKvip4OBq9QH3crEG_Xg5kE87chkSKQIN6UJRKUA/edit

      

     Wykonanie tych zadań będzie miało wpływ na ocenę z zachowania na koniec roku.

     Wasza wychowawczyni 

      

     Grupa Erasmus+

     Bardzo proszę o nadesłanie poprzedniego zadania (kartki będą jeszcze wykorzystane do wykonania prezentacji). Zachęcam do zbierania plastikowych nakrętek, jak zostało opisane powyżej. Napis na naczyniu powinien być w języku angielskim np. „HELP OTHERS”.

      

     19 II

     HISTORIA

     Temat: Rewolucja lutowa i przewrót bolszewicki w Rosji.

     Podr. Str. 148- 151.

     - zapoznaj się z sytuacją w Rosji przed wybuchem rewolucji.

     - zwróć uwagę na datę 1917r. Wpisz do zeszytu.

     - wyjaśnij pojęcia: Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, Rada Komisarzy Ludowych.

      

     Zad. Dom. Str.151 zad. 4.

      

     JĘZYK ANGIELSKI

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: I moved in this morning, przeczytać dialog na stronie 62 w podręczniku oraz wpisać słownictwo do podrozdziału 5.6.

     2.       Następnie, bardzo proszę przeczytać uważnie wyrażenia z ramki „Advice” na temat udzielania rad i wpisać do zeszytu z tłumaczeniem.

     3.       Bardzo proszę wykonać zad. 4, str. 62, używając tych wyrażeń i wpisać do zeszytu.

     Uwaga: Proszę powtórzyć wiadomości z poprzednich lekcji i przygotować się do odpowiedzi ustnej na lekcji zdalnej. 

     OdpowiedzPrzekaż dalej

      

     RELIGIA KL.VII
     Temat: Szczególne kartki z kalendarza. Okresy roku liturgicznego.
     Przeczytaj z podręcznika temat 29 (str.93-97). W zeszycie zapisz temat oraz zapamiętaj ze str.97.
     Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się za dobre przeżycie Wielkiego Postu.

     15 II

     Klasa VII
     MUZYKA
     Temat: Muzyka w moim filmie.
     Znacie już znaczenie muzyki w filmie. Możecie przystąpić do tworzenia własnych kompozycji. Wasze zadanie
     polega na nagraniu krótkiego filmu (około 1 minuty) o dowolnej tematyce i dobraniu do niego muzyki.
     Pamiętajcie, że muzyka wpływa na odbiór obrazu i wiele możemy nią pokazać.
     Pamiętaj, żeby do swojego projektu użyć muzyki, która nie jest objęta prawami autorskimi. Przykład strony
     z muzyką poniżej:
     https://licensing.jamendo.com/pl/katalog?jmm=catalog
     Przyślijcie na Messengera lub na adres jlipowiecka@gmail.com stworzony filmik.

     12 II

     RELIGIA KL.VII


     Temat: Kiedyś spotkam się z chorobą i niedołężnością
     Przeczytaj z podręcznika temat 28 (str.92-94) . W zeszycie zapisz temat i ułóż modlitwę w intencji
     bliskiej ci osoby zmagającej się z chorobą. Zadanie prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się za osoby chore.

      

     Zajęcia z wychowawcą

      

     Drodzy Uczniowie kl. VII,

      

     Przypominam, że obecność na zajęciach zdalnych jest obowiązkowa. Wszelkie nieobecności muszą być usprawiedliwione. Proszę pamiętać o konieczności odrabiania zadań oraz przesyłania do nauczyciela tych, które zostaną wskazane.

     Mam nadzieję, że macie już plany na ciekawy sposób świętowania Walentynek. Podzielcie się swoimi pomysłami między sobą.

     Jak wiecie, bierzemy udział w projekcie ekologicznym i staramy się dbać o środowisko naturalne. W najbliższym czasie rozpoczynamy akcję zbierania plastikowych nakrętek, które są surowcem wtórnym do wykonania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Jest to ważne i potrzebne działanie, które przyniesie realną pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym.

     Proszę, aby wszyscy uczniowie naszej klasy przygotowali naczynię lub pudełko (najlepiej jakiś surowiec wtórny, na przykład, duża plastikowa butelka, przezroczyste pudełko, ozdobione odpowiednio naczynie) i zbierali właśnie do niego plastikowe nakrętki. Proszę o przesłanie zdjęć z przeprowadzenia tej akcji na adres:  u.kowalska2020@gmail.com

      

     Grupa Erasmus+

      

     Bardzo proszę o staranne wykonanie zadania polegającego na  zbieraniu zakrętek plastikowych według opisu powyżej i przesłanie zdjęcia z przeprowadzenia tej akcji.

     Proszę również o przesłanie na mojego maila zdjęć kartek walentynkowych oraz umieszczenie ich na Padlecie, który prowadzimy razem z innymi partnerami projektu. Proszę napisać krótkie życzenia lub wierszyk.

     11 II

     Plastyka


     Temat: Przyczyny i formy przemian w architekturze I połowy XX wieku. Projekt willi
     wtopionej w krajobraz
     Przeczytaj rozdział w podręczniku Nie tylko wyobraźnia – oblicza architektury, s. 49–52.
     Następnie wykonaj projekt willi wtopionej w krajobraz. Zdjęcie swojej pracy prześlij na adres
     jlipowiecka@gmail.com
     Przykłady takich domów możesz zobaczyć w filmikach, do których linki znajdują się poniżej.
      https://www.youtube.com/watch?v=o6z-13-Ty6Q
      https://www.youtube.com/watch?v=joxOpNTUuxc
      https://www.youtube.com/watch?v=utsZlUq_HLA

     INFORMATYKA
     Lekcja. Zakręt za zakrętem
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 81. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=0IhPopBzjKU
     https://www.youtube.com/watch?v=xDbiBv7JRqE
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     10 II

     HISTORIA

     Temat: Wielką wojna.

     Podr. Str.142- 147. 

     - zapamiętaj datę: 28.06.1914.

     - zwróć uwagę na działania na froncie wschodnim i zachodnim.

     - zapamiętaj miejsca największych bitew.

     - wypisz nowe rodzaje broni zastosowane w I wojnie światowej.

     Zad dom : Dlaczego tę wojnę nazywa się konfliktem o charakterze światowym?.

     9 II

     RELIGIA KL.VII
     Temat: Wzrastać w latach i w wierze..
     Przeczytaj z podręcznika temat 27 (str.89 -91). W zeszycie zapisz temat i co robisz, aby wzrastała
     twoja wiara.
     Pomódl się za tych, którzy pomagają ci wzrastać w wierze.

      

     INFORMATYKA
     Lekcja. Zakręt za zakrętem
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 81. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=0IhPopBzjKU
     https://www.youtube.com/watch?v=xDbiBv7JRqE
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

      

     Język angielski

      

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Using modal verbs, otworzyć podręczniki na stronie 60, wpisać słownictwo do podrozdziału 5.4 i przeczytać dialog – str. 60.

     2.       Następnie, bardzo proszę wpisać informacje z ramki do zeszytu z tłumaczeniem – zad. 2, str. 60.

     3.       Proszę wykonać w zeszycie zadanie 4 i 5, str. 60.  

     Zadania będą sprawdzane na lekcji zdalnej.

      

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i5j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      

     8 II

     MUZYKA
     Temat: Moja ulubiona muzyka filmowa.
     Przyślijcie na adres jlipowiecka@gmail.com trzy przykłady swojej ulubionej muzyki filmowej.


     INFORMATYKA
     Lekcja. Zakręt za zakrętem
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 81. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=0IhPopBzjKU
     https://www.youtube.com/watch?v=xDbiBv7JRqE
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

      

     5 II

     RELIGIA


     Temat: Moja rodzina – mały Kościół.
     Przeczytaj z podręcznika temat 26 (str.86-88) . W zeszycie zapisz temat i narysuj kontur domu i wpisz
     w niego zadania rodziny niezbędne w budowaniu domowego Kościoła.
     Zaśpiewaj:,, Jak rozpoznać mam Chrystusa” https://www.youtube.com/watch?v=pn30JpzEWLY
     Pomódl się za swoją rodzinę.

      

     KL. VII – zajęcia z wychowawcą

     Moi Drodzy,

     Jeszcze raz przypominam, że obecność na zajęciach zdalnych jest obowiązkowa dla każdego ucznia, wszelkie nieobecności muszą być usprawiedliwione. Proszę o tym pamiętać. Należy przesyłać wskazane zadania regularnie, opóźnienia będą obniżały ocenę.

     W najbliższym czasie będziemy obchodzić Walentynki. Jest to święto stosunkowo młode. Przyszło do nas z zachodu, polega na okazywaniu sobie sympatii oraz pamięci o bliskich nam osobach. Nie zapominajmy o najbliższych nie  tylko w tym dniu, ale przez cały czas. Starajmy się być uprzejmi i pomocni dla innych każdego dnia. Warto pomyśleć o czymś wyjątkowym – może jakiś drobiazg, może jakiś deser lub ciasto, które sami przygotujecie.

     Życzę dobrej zabawy. Często w szkole świętowaliśmy ten dzień w miłej atmosferze i w pięknej scenerii w klasie. W tym roku jest inaczej, ale może być też wesoło i przyjemnie.

     Wasza wychowawczyni

     Grupa Erasmus+

     Bardzo proszę o przesłanie do mnie na adres maila: u.kowalska2020@gmail.com samodzielnie wykonanych kartek walentynkowych. Należy je również umieścić na Padlecie, który prowadzimy razem z innymi partnerami projektu.  

     4 II

     plastyka
     Temat: Piękno prostych form.
     Przeczytaj rozdział w podręczniku Rzeźba – od interpretacji do kreacji, s. 45–48


     INFORMATYKA
     Lekcja. Przesiewanie liczb pierwszych
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 77. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=E9BWrsuXsZk
     https://www.youtube.com/watch?v=ZKgIHqT8WqE
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     3 lutego

     Historia kl.7 

     Temat: Polacy wobec zbliżającej się wojny.

     -podr. str.139- 141

     - zwróć uwagę na 2 orientacje polityczne: prorosyjską i  proaustriacka.

     - wpisz do zeszytu czym różniły się te orientacje.

     -kim byli R. Dmowski i J. Piłsudski.

     - Jaki był stan armii polskiej na początku XX w.

     Zad dom. 

     -wyjasnij terminy: organizacje paramilitarne, organizacje strzeleckie, Połowie Drużyny Sokole, Drużyny Bartoszowi.

     2 II

     RELIGIA KL.VII
     Temat: Niewzruszona wiara.
     Przeczytaj z podręcznika temat 25 (str.81-84). W zeszycie zapisz temat i co lub kto pomaga ci
     kształtować wiar .
     Zaśpiewaj : ,,Wierzę, że droga, którą idę” https://www.youtube.com/watch?v=nlAdFxY3kt4
     Pomódl się w wybranej intencji.
     Zadanie na szóstkę: udział w konkursie - KONKURS LITERACKI
     Kategoria: klasy VII - VIII szkoły podstawowej
     Temat: Miłość i służba nadają sens naszemu życiu – rozwiń myśl Jana Pawła II w formie
     rozprawki. (Czcionka Times New Roman 12, wydruk A4).
     lub klasy VII - VIII - prezentacja multimedialna
     Temat: Przyjaźń Jana Pawła II i Józefa Tischnera. Aby wziąć udział w konkursie należy
     wysłać prezentację multimedialną opracowaną w programie Microsoft Power Point ( *.ppt,
     *.pptx) lub Libre Office Impress

      

     Język angielski

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Kids and housework, przeczytać tekst na stronie 58 – zad. 1 oraz wpisać słownictwo do podrozdziału 5.2. ze szczególnym uwzględnieniem wyrażeń dotyczących Housework.

     2.       Następnie, bardzo proszę wpisać do zeszytu informacje oraz przykłady zawarte w ramce na stronie 58 na temat tworzenia przysłówków od przymiotników.

     3.       Proszę wykonać zadanie 5, str. 58.

     Uwaga: Należy przygotować się na następną lekcję zdalną do odpowiedzi polegającej na opisie swojego pokoju. 

      

     INFORMATYKA
     Lekcja. Przesiewanie liczb pierwszych
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 77. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=E9BWrsuXsZk
     https://www.youtube.com/watch?v=ZKgIHqT8WqE
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     1 II

     Klasa VII
     MUZYKA
     Temat: Muzyka filmowa wczoraj i dziś. Rola muzyki w filmie. 
     Oglądnijcie z uwagą lekcję „Po co jest muzyka w filmie”. Dostępna jest ona tutaj
     https://www.youtube.com/watch?v=idzhRA27wM4 . Zadanie na kolejnej lekcji związane będzie z treściami
     zawartymi w filmiku.

     Klasa VII
     INFORMATYKA
     Lekcja. Przesiewanie liczb pierwszych
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 77. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=E9BWrsuXsZk
     https://www.youtube.com/watch?v=ZKgIHqT8WqE
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     29 STYCZNIA

     Kl. VII – zajęcia z wychowawcą

      

     Moi Drodzy,

     Rozpoczęliśmy drugie półrocze obecnego roku szkolnego. Bardzo proszę o regularne uczęszczanie na zajęcia zdalne oraz odwiedzanie strony internetowej szkoły. Już nauczyciele zauważyli, że niektórzy uczniowie często nie łączą się na zajęcia. Jeśli będzie się to powtarzać, będę kontaktować się z Rodzicami z prośbą o wyjaśnienie i podanie powodów Waszej nieobecności, czy braku zaangażowania na lekcjach.

     Bardzo proszę, abyście pamiętali o higienie pracy na zajęciach zdalnych, czyli o odpowiedniej postawie, oświetleniu miejsca pracy, robieniu sobie przerw między lekcjami i wstawaniu od komputera, czy innego urządzenia w celu poruszania się. Okazuje się, że za dużo czasu spędzacie przed monitorem. Proszę o wykonywanie ćwiczeń relaksacyjnych oraz robienie przerw, aby Wasze oczy odpoczęły od monitorów.

     Życzę powodzenia w II półroczu, aby Wasza praca przynosiła wymierne efekty.

      

     Wasza wychowawczyni 

      

     28 stycznia

     Klasa VII - plastyka
     Temat: Niezwykłe proporcje i zestawienia przedmiotów. „Baśniowy, nierealny sen”.
     Przeczytaj rozdział w podręczniku Nierealny realizm, czyli obrazy o dziwnej treści, s. 42–44.
     Wykonaj pracę farbami „Baśniowy, nierealny sen”. Postaraj się w swojej pracy nawiązać do prac surrealistów.


     Klasa VII
     Lekcja. Liczby parzyste, liczby pierwsze, liczby….
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 71. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=YXuMKXKkt8Q
     https://www.youtube.com/watch?v=bvQsMAQhe-k
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     26 stycznia

      

     Język angielski

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Check Yourself, otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 48 i uzupełnić zdania wyrażeniami w języku angielskim – zad. 1 i 2.

     2.       Następnie, bardzo proszę uzupełnić zdania odpowiednią formą czasownika w czasie Past Simple – zad. 4 oraz odpowiednią formą  podanego czasownika – zad. 5, str. 48 (verb pattern).

     3.       Proszę uzupełnić zadania zgodnie z instrukcją zad. 6 i 7, str. 48.

     Wykonane zadania Check Yourself oraz Exam Skills – str. 49 należy   przesłać do sprawdzenia na adres:

     u.kowalska2020@gmail.com

     Historia

     Temat: Rewolucja 1905r. w  Rosji i zaborze rosyjskim. str. 132- 135.

     -zapoznaj się z sytuacją w Rosji na początku XX w.

     - wyślij pojęcie krwawa niedziela i jakie były jej skutki na ziemiach polskich.

     Zad dom. str 135 zad.1.

      

     INFORMATYKA


     Lekcja. Liczby parzyste, liczby pierwsze, liczby….
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 71. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=YXuMKXKkt8Q
     https://www.youtube.com/watch?v=bvQsMAQhe-k
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     25 stycznia

     Klasa VII
     MUZYKA
     Temat: Z historii polskiej muzyki rozrywkowej drugiej połowy XX wieku. Czesław Niemen, zespół
     Skaldowie i Perfect. 
     Wysłuchaj:
      Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat
     https://www.youtube.com/watch?v=3aRz0IVMuW8
     Piosenka powstała w 1967 roku; warto zwrócić uwagę na jej nietypowy organowy wstęp (grany przez
     Mariana Zimińskiego). Autorem (i kompozytorem) utworu jest sam Niemen. Zarzucano mu, że piosenka
     wykazuje duże podobieństwo do o rok wcześniejszego przeboju It’s a Man’s Man’s Man’s World Jamesa
     Browna. Może te zarzuty są częściowo słuszne, ale charyzma Niemena-wykonawcy zamknęła usta
     krytykom i obecnie, po upływie pół wieku, słuchając tej piosenki, nikt nawet nie wspomina Browna. Za
     Dziwny jest ten świat Czesław Niemen otrzymał nagrodę na V Festiwalu Piosenki w Opolu w czerw cu
     1967 roku. Piosenka zwraca uwagę dramatyczną ekspresją zawartą w wykonaniu tego utworu.
      Czesław Niemen, Pod papugami
     https://www.youtube.com/watch?v=YiKIrGXWfsI
     Co ciekawe, ta piosenka – skomponowana we wczesnych latach 60. przez człowieka wielu talentów:
     prezentera radiowego, jazzmana, kompozytora (ponad 200 piosenek) i aranżera, twórcy wielu pięknych
     melodii i znakomitych przebojów, Mateusza Święcickiego, do słów Bogusława Choińskiego i Jana
     Gałkowskiego – nie była wcale przeznaczona dla Niemena. Pierwotnym wykonawcą był zespół
     Czerwono-Czarni z solistą Józefem Ledeckim. Jednak to właśnie wykonanie Czesława Niemena zapisało
     się na trwałe w sercach słuchaczy i dziś trudno nam sobie wyobrazić ten przebój śpiewany przez kogoś
     innego; z legendą zmierzyła się 40 lat później Kora, a także Justyna Steczkowska i inni wykonawcy. Pod
     Papugami tchnie soulowym smaczkiem (soul to muzyka powstała z połączenia gospel, jazzu, rhytm and
     bluesa).
     ZADANIE DOMOWE:
     Wyszukaj utwory zespołu Perfekt. Linki do 3, tych które spodobały ci się najbardziej prześlij na adres
     jlipowiecka@gmail.com

     Klasa VII
     INFORMATYKA
     Lekcja. Liczby parzyste, liczby pierwsze, liczby….
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 71. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=YXuMKXKkt8Q
     https://www.youtube.com/watch?v=bvQsMAQhe-k
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

      

     22 stycznia

     Kl. VII zajęcia z wychowawcą

      

     Moi Drodzy,

      

     Rozpoczynamy drugie półrocze tego nietypowego roku szkolnego. Każdy ma szansę uzyskać dobre oceny, przyswoić sobie wiele wiadomości oraz nabyć nowe umiejętności. Wiele zależy od waszej aktywności i zaangażowania.

     Przypominam, że na lekcjach zdalnych jest sprawdzana obecność, jeśli ktoś jest chory należy zgłaszać nieobecność do wychowawcy. Inne przypadki nieobecności też powinny być zgłaszane.

     Wywiadówka odbędzie się telefonicznie z Rodzicem ucznia. Będę dzwonić w najbliższych dniach z informacją o ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania.

     Jeśli macie trudności w łączeniu się należy ten fakt zgłaszać. Bardzo proszę, abyście pomagali sobie i informowali się wzajemnie, jeśli jest taka potrzeba.

     Zadania należy przesyłać do nauczycieli systematycznie, zgodnie ze wskazówkami i w odpowiednim terminie.

     Zadbajcie też o zdrową dietę bogatą w witaminy oraz o racjonalny sposób odżywiania się. Proszę sięgnąć po broszurę, którą Wam rozdawałam z cyklu Trzymaj Formę i zapoznać się z zasadami prawidłowego odżywiania się. Warto o tym pamiętać w okresie zimowym.

     Życzę powodzenia w nowym półroczu, aby nie zabrakło Wam sił i motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności.

      

     Wasza wychowawczyni

      

      

     Grupa Erasmus+

      

     Bardzo dziękuję za prace, które mi przesłaliście. Utrzymujemy kontakt z pozostałymi partnerskimi szkołami pomimo trudności związanymi z pandemią. Wiele materiałów powstało i są one umieszczane na wspólnej stronie projektu na platformie eTwinning. Nasz Padlet również jest bardzo rozbudowany. Macie do niego łatwy dostęp przy pomocy linka, który Wam przesłałam.

     W lutym przypadają Walentynki. Będziemy robić kartki lub drobne upominki, których zdjęcia będziecie umieszczać na Padlecie.

     Zdjęcia prac należy przesłać również na adres   u.kowalska2020@gmail.com

     RELIGIA KL.VII
     Temat: Dlaczego 13 nie jest pechowa? Grzechy przeciw wierze.
     Przeczytaj z podręcznika temat 24 (str.78-80) . Napisz, dlaczego lepiej prosić o pomoc Pana Boga niż
     wróżki, a następnie prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Zadanie na szóstkę: udział w konkursie https://pro-life.pl/xvii-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-
     pomoz-ocalic-zycie-bezbronnemu-o-nagrode-im-bl-ks-jerzego-popieluszki/
     Odmów akt wiary w intencji tych, którzy odeszli od Boga na skutek zaangażowania się w magię lub
     wróżbiarstwo.

     21 stycznia

     Klasa VII - plastyka
     Temat: Nowe spojrzenie na przestrzeń i formę przedmiotów. Kolaż – ulubiona technika kubistów.
     Przeczytaj rozdział w podręczniku Malarskie rewolucje – strona 38 -41.
     Wykonaj kolaż pt. „Kubistyczne krajobrazy”.


     Klasa VII
     INFORMATYKA
     Lekcja. Euklides zakodowany
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 66. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=id07HLpspOc
     https://www.youtube.com/watch?v=9G7LaL6O9vg
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     19 stycznia

     INFORMATYKA


     Lekcja. Euklides zakodowany


     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 66. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=id07HLpspOc
     https://www.youtube.com/watch?v=9G7LaL6O9vg
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     Język angielski

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Language work (relative clauses), powtórzyć wiadomości z poprzedniej lekcji oraz otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 47.

     2.       Bardzo proszę wykonać zad. 1,2,3 ze strony 47 dla utrwalenia wiadomości na temat użycia Relative clauses (zdania względne).

     3.       Następnie, proszę wykonać zad. 1 i 2, str. 52 w podręczniku, aby utrwalić słownictwo dotyczące użycia nowoczesnych technologii.

      

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      

     Historia

      

     Temat: Partie polityczne na ziemiach polskich w XlX w.

      

     Podr. Str.127- 129. 4 rozdziały

     -zwróć uwagę na formowanie się nowej świadomości Polaków.

     -wyjaśnij słowa: Liga Polska, Stronnictwo Demokratyczno- Narodowe, ruch socjalistyczny.

     Zad. dom. Str.131 zad 1.

      

     RELIGIA

      

     Temat: Dlaczego człowiek wątpi?

      

     Przeczytaj z podręcznika temat 23 (str.75-77). W zeszycie zapisz temat i w jaki sposób możesz być dla

     innych umocnieniem na drodze wiary. Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl .

     Zaśpiewaj : ,,Schowaj mnie pod skrzydła swe” https://www.youtube.com/watch?v=V2-HbsjqNUM

     Pomódl się za osoby, które przeżywają kryzys wiary.

      

      

     18 stycznia

     MUZYKA

     Lekcja. Rock and rollowy karnawał

     Wysłuchaj następujących utworów:

      Kasia Sobczyk – Nie bądź taki szybki Bill https://www.youtube.com/watch?v=xrRgiImux_I

      Niebiesko-czarni – Niedziela będzie dla nas https://www.youtube.com/watch?v=rOlMHOkUmYc

      The Beatles – Yesterday https://www.youtube.com/watch?v=wXTJBr9tt8Q

     Następnie napisz krótką notatkę do zeszytu dotyczącą stylu muzycznego – rock and roll (informacje

     znajdziesz np. tutaj https://pl.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll ) oraz wypisz imiona i nazwiska członków

     zespołu The Beatles. Określ również na jakim instrumencie grali poszczególni członkowie zespołu.

     Wyszukaj trzech utworów tego zespołu, które podobały ci się najbardziej.

     Zdjęcie zadań wykonanych w zeszycie prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

     DLA CHĘTNYCH

     Naucz się grać melodię Yellow Submarine ze s. 59 lub Dmuchawce, latawce, wiatr ze s. 64 podręcznika.

     Nagraj swoją grę i prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

     INFORMATYKA

     Lekcja. Euklides zakodowany

     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 66. Pomocne materiały na:

     https://www.youtube.com/watch?v=id07HLpspOc

     https://www.youtube.com/watch?v=9G7LaL6O9vg

     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

      

      

     21 grudnia

     RELIGIA KL.VII

     Temat: Z Mędrcami zaufać znakom.

     Przeczytaj z podręcznika temat 58(str.186-188). Zapisz w zeszycie, jakie dary mógłby złożyć

     Jezusowi współczesny człowiek, by uznać w nim Boga, Króla i człowieka. Zadanie prześlij na

     e- mail: dominika2000@o2.pl

     Zobacz: Orszak Trzech Króli https://www.youtube.com/watch?v=yJvEbTRHNUk

     Zaśpiewaj: ,, Mędrcy świata” https://www.youtube.com/watch?v=qSfvXjwYfiE

     Pomódl się za tych, którzy nie znają Jezusa i nie chcą Go poznać.

     18 grudnia

     RELIGIA KL.VII

     Temat: Boże Narodzenie-Bóg posyła ukochanego Syna.

     Przeczytaj z podręcznika temat 57 (str.183-185) . Napisz, życzenia świąteczne, w których wyrazisz

     Zaśpiewaj: ,,Nie było miejsca” https://www.youtube.com/watch?v=y7pEn4R3cqg lub ,, Bóg się rodzi”

     https://www.youtube.com/watch?v=SX5xO4BPRIo

     Pomódl się aby Pan Jezus narodził się w twoim sercu.

      

     Zajęcia z wychowawcą

      

     Drodzy Uczniowie kl. VII, 

     Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czas radości i pokoju. Pomimo odmiennych warunków związanych z czasem pandemii, myślę że spędzicie go w miłej, rodzinnej atmosferze.

     Życzę Wam oraz Waszym Rodzicom przede wszystkim zdrowia oraz powodzenia w realizacji  planów w nadchodzącym Nowym Roku.

     Mamy nadzieję, że będzie on spokojniejszy i wkrótce skończy się czas pandemii, a my powrócimy do normalnej nauki w szkole.

     Święta Bożego Narodzenia obfitują w wiele tradycji, niektóre z nich są pielęgnowane do dnia dzisiejszego, ale są też takie, które zanikły. Porozmawiajcie z Waszymi Rodzicami i Dziadkami na ten temat, aby dowiedzieć się więcej.

     Nadal czekam na wiadomości od Was, prześlijcie zdjęcia dekoracji świątecznych, które sami wykonaliście.

     Spotkanie świąteczne dla wszystkich uczniów naszej klasy odbędzie się we wtorek o godz. 9:00 przez Zoom. W tym dniu nie macie innych lekcji. Zapraszam wszystkich.

      

     Grupa projektowa Erasmus+

     o   Przypominam o przesłaniu zdjęcia z poprzedniego zadania dotyczącego wykonania „eco-prezentu” z materiałów naturalnych i wtórnych.

     o   Jeszcze przed świętami należy wykonać kartkę świąteczną lub noworoczną, najlepiej z wykorzystaniem materiałów naturalnych i wtórnych oraz przesłać na podany adres maila. Może to być również kartka elektroniczna. Warto napisać życzenia w języku angielskim i napis Merry Christmas.

     u.kowalska2020@gmail.com

      

     Wasza wychowawczyni

      

      

     17 GRUDNIA

     plastyka

     Temat: W oczekiwaniu na Święta. Lampiony ze słoików.

     Obejrzyjcie film, który pokazuje jak można zrobić lampiony świąteczne ze słoików. Może będzie on dla Was

     inspiracją przy wykonywaniu świątecznych dekoracji.

     https://www.youtube.com/watch?v=Sa_VszOEhoI

      

     informatyka

     Lekcja. Karta Bożonarodzeniowa

     Proszę o realizację tematu wykorzystując materiały z :

     https://www.gimpuj.info/index.php/topic,66137.0.html

     15 XII

     Język angielski

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Verb patterns, otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 44 i przypomnieć sobie zasady użycia czasowników z poprzedniej lekcji.

     2.       Następnie, proszę dopasować części zdań 1 - 5 do odpowiedzi a – e (zad. 1, str. 44) oraz uzupełnić tabelę zgodnie z poleceniem – zad. 2, str. 44.

     3.       Proszę uzupełnić zdania czasownikami z nawiasów zgodnie z poznaną zasadą Verb patterns.

     Dla chętnych zad. 4, str. 44.

     Warto posłuchać piosenek świątecznych w j. angielskim: 

     https://www.youtube.com/watch?v=hLf0-lro8X8&ab_channel=FrankSinatraVEVO

     https://www.youtube.com/watch?v=mN7LW0Y00kE&ab_channel=KyleBarnes

      

     INFORMATYKA

     Lekcja. Karta Bożonarodzeniowa

     Proszę o realizację tematu wykorzystując materiały z :

     https://www.gimpuj.info/index.php/topic,66137.0.html

     RELIGIA KL.VII

     Temat: Komu chcecie służyć? - Jozue.

     Przeczytaj z podręcznika temat 22(str.72-74). Odpowiedz w zeszycie na pytanie: Jaką korzyść

     daje człowiekowi wybór Boga i Jego zasad? Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

     Zobacz film: Jozue i upadek Jerycha https://www.youtube.com/watch?v=lYwEsZ_OxQU

     https://www.youtube.com/watch?v=g21nqcd5CXA

     Pomódl się dla siebie o dobrych przewodników w wierze.

     Historia kl. 7

      

     Temat: Partie polityczne i nowe ideologię. Podr.str.125-126

      

     -wyjaśnij pojęcie

     Partia polityczna.

     -zapoznaj się z nowymi ideologiami XlX w.

     Zad. dom. 

     Str.126 zad. 3.

      

      

     14XII

     MUZYKA

     Lekcja. Tradycje świąteczne w wybranych krajach Europy: Anglia, Austria, Francja.

     Przeczytaj z podręcznika, jakie zwyczaje świąteczne panują w wybranych krajach Europy (Anglia, Austria,

     Francja) – podręcznik str. 52

     Wysłuchaj:

      Kolędy angielskiej – Kolędowania nadszedł czas https://www.youtube.com/watch?v=5orHbsRcGi8

      Kolędy francuskiej – Aniołowie z naszych pól https://www.youtube.com/watch?v=q_GYlgFGF6k

     Klasa VII

     INFORMATYKA

     Lekcja. Karta Bożonarodzeniowa

     Proszę o realizację tematu wykorzystując materiały z :

     https://www.gimpuj.info/index.php/topic,66137.0.html

     11 grudnia

     RELIGIA KL.VII

     Temat: Dlaczego nas wyprowadziłeś z Egiptu? - Mojżesz.

     Przeczytaj z podręcznika temat 21 (str.69-71) . Napisz, jak rozumiesz słowa Pisma Świętego:

     ,,Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech

     nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego”(1Kor10,22-23), a następnie prześlij na e-

     mail: dominika2000@o2.pl

     Zobacz film o Mojżeszu: https://www.youtube.com/watch?v=MiKeVSqujXg

     Posłuchaj piosenki Marka Grechuty,, Gdy widzisz ptaka w locie”

     https://www.youtube.com/watch?v=al8i_iJ2uUI

     Pomódl się dla siebie o dobrych przewodników w wierze.

      

     Matematyka

      

     10.12.2020r

     Temat : Diagramy procentowe  

     str. 109 i 110 podręcznik zad. 1-6

      

     11.12.20r.

     Temat: Diagramy procentowe

     zeszyt ćwiczeń str. 34 i 35

      

      

     Zajęcia z wychowawcą

      

     Drodzy Uczniowie kl. VII!

      

     Wkrótce poznacie wszystkie przewidywane oceny, które będą wystawione na koniec I półrocza. Oceny będą przekazane do Waszej oraz Rodziców wiadomości w najbliższych dniach. Jeszcze przez kilka dni można je poprawiać, ale należy to ustalić z nauczycielem danego przedmiotu. W dniu 17 grudnia 2020 r. odbędzie się konferencja klasyfikacyjna, oceny z przedmiotów będą zatwierdzone, a oceny z zachowania wystawione. Bardzo proszę, abyście dokonali samooceny oraz oceny zachowania innych uczniów w klasie. Zawsze robiliśmy to w szkole, ale czas pandemii zmusza nas do pracy zdalnej. Bardzo proszę przesłać do mnie wiadomość z proponowanymi ocenami z zachowania oraz uwagami, jeśli takie macie do dnia 15 grudnia 2020r.

     Zachowanie każdego ucznia będzie również omawiane i oceniane na konferencji klasyfikacyjnej przez wszystkich nauczycieli.

     Zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia. Będą to święta inne niż zwykle, ale mam nadzieję, że spędzicie je w miłej, rodzinnej atmosferze. Postarajcie się zadbać o sferę duchową, religijną oraz tradycyjną nadchodzących świąt. Wiecie, że macie bardzo duży wpływ na relacje rodzinne panujące w domu, niech to będzie czas radości, pokoju oraz nadziei na lepsze dni wolne od epidemii.

     Na pewno będziecie robić świąteczne dekoracje (stroiki, ozdoby). Prześlijcie, proszę zdjęcia Waszej pracy na mój adres:

     u.kowalska2020@gmail.com

      

     22 grudnia, w ostatni dzień przed feriami świątecznymi nie będzie regularnych zajęć szkolnych, będzie natomiast spotkanie wigilijne wszystkich uczniów klasy VII z wychowawcą. Odbędzie się zdalnie o godz. 9:00.

      

     Grupa projektowa Erasmus+

     o   Przypominam o przesłaniu zdjęcia z poprzedniego zadania dotyczącego wykonania „eco-prezentu” z materiałów naturalnych i wtórnych.

     o   Jeszcze przed świętami należy wykonać kartkę świąteczną lub noworoczną, najlepiej z wykorzystaniem materiałów naturalnych i wtórnych oraz przesłać na podany adres email. Może to być również kartka elektroniczna. Warto napisać życzenia w języku angielskim i napis Merry Christmas.

      

     Wasza wychowawczyni

      

     10 grudnia

     plastyka

     Temat: W oczekiwaniu na Święta. Śnieżynka z papieru.

     Wykonajcie dowolną papierową śnieżynkę. Możecie przyozdobić nią okno lub inną szklaną powierzchnię.

     Oto propozycje:

      Śnieżynka 1 - https://www.youtube.com/watch?v=z8xVSuG_BKY

      Śnieżynka 2 - https://www.youtube.com/watch?v=C1NX4rl6RJo

      Śnieżynka 3 - https://www.youtube.com/watch?v=Xey9B2pgAvw

      

     INFORMATYKA

     Lekcja. Kodowanie na wesoło

     Proszę o realizację tematu z:

     https://studio.code.org/s/dance-2019/stage/1/puzzle/1

     8 XII

     Język angielski

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Are you a computer freak?, otworzyć podręczniki na stronie 46, przeczytać dialog oraz odszukać drugie formy czasowników podanych w nawiasach – zad. 3.

     2.       Następnie, proszę wykonać zad. 4, str. 46, wpisując odpowiednie formy w czasie Past Simple oraz zad. 6, układając pytania do podanych zdań.

     3.       Bardzo proszę wykonać zad. 3, str. 40 oraz zad. 2 i 3, str. 42 w zeszycie ćwiczeń dla powtórzenia i utrwalenia wiadomości. 

      

     INFORMATYKA

     Lekcja. Kodowanie na wesoło

     Proszę o realizację tematu z: https://studio.code.org/s/dance-2019/stage/1/puzzle/1

     RELIGIA

     Temat: Jak masz na imię: Jakub czy Izrael?

     Przeczytaj z podręcznika temat 20 ( str.66 - 67). Napisz, co oznacza twoje imię otrzymane

     podczas chrztu, i opisz krótko swojego patrona. Zadanie prześlij na e- mail:

     dominika2000@o2.pl

     Pomódl się umiejętność czynienia dobra tak, aby godnie nosić swoje imię.

     Historia 

      

     Temat: Narodziny kultury masowej. Przemiany obyczajowe.

      

     Zwróć uwagę na zmiany, które były wynikiem postępu technicznego, postępu w higienie, medycynie. 

     Jak spędzano czas wolny.

     Rola kina, fotografii, turystyki, literatury.

      

      

     7 grudnia

     MUZYKA

     Lekcja. Już czas pomyśleć o Świętach… Zwyczaje świąteczne w krajach Europy: Czechy, Hiszpania, Włochy.

     Przeczytaj z podręcznika, jakie zwyczaje świąteczne panują w wybranych krajach Europy (Czechy, Hiszpania, Włochy) – podręcznik str. 48 -49

     Zaśpiewaj:

      Kolędę czeską – Kukułka z lasu leci już https://www.youtube.com/watch?v=d4yIZk6rbxQ

      Kolędę hiszpańską – W dzień Bożego Narodzenia

     https://www.youtube.com/watch?v=no_MC_c4je0

      

     INFORMATYKA

     Lekcja. Kodowanie na wesoło

     Proszę o realizację tematu z:

     https://studio.code.org/s/dance-2019/stage/1/puzzle/1

     4 grudnia

     zajęcia z wychowawcą

     Moi Drodzy,

      

     Przypominam wszystkim uczniom, że do 10 grudnia 2020 r. będą wystawione oceny przewidywane i przekazane do Waszej oraz Rodziców wiadomości. Oceny można poprawiać po uzgodnieniu tego faktu z nauczycielem danego przedmiotu. Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 17 grudnia 2020 r. i wtedy też będą wystawione oceny z zachowania. Spotkanie wychowawcy z Waszymi Rodzicami będzie po feriach zimowych (druga połowa stycznia).

     Nadchodzące dni, to czas Waszej wytężonej pracy. Bardzo proszę systematycznie uczestniczyć w zajęciach zdalnych, wykonywać i przesyłać zadania do nauczycieli poszczególnych przedmiotów, nie robić sobie zaległości, bo bardzo trudno je nadrobić. Przedmioty tj. Plastyka i Muzyka kończą się w klasie siódmej. Proszę postarać się o jak najwyższą ocenę na pierwsze półrocze, bo fakt ten będzie miał wpływ na ocenę końcową z tych przedmiotów. Uzyskane oceny na koniec roku będą wpisane na świadectwie ukończenia klasy ósmej.   

      Zachęcam ponownie do wzięcia udziału w ogłoszonym na stronie szkoły konkursie i przesłania pracy pod wskazany adres nauczyciela. Jest to również forma Waszej aktywności, która będzie miała wpływ na oceny śródroczne.

     Ostatnio wiele starań zostaje podejmowanych w celu ochrony środowiska naturalnego. Dużo  problemów, które ma nasza planeta jest spowodowane przez zanieczyszczenie powietrza, wody oraz gleby. Zmiany klimatyczne, które zachodzą w ostatnich dekadach są bardzo niepokojące i stanowią zagrożenie dla przyszłości Ziemi. Postarajmy się świadomie podchodzić do tego problemu, zacznijmy od siebie. Warto, na przykład, segregować śmieci, ponownie wykorzystywać używane rzeczy i materiały. Zobaczcie, proszę film na temat zagrożeń, które się bardzo nasilają w ostatnim czasie. Każdy z nas może wiele zrobić, aby poprawić stan środowiska naturalnego i uratować ludzi oraz wiele gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem.

      

     https://www.youtube.com/watch?v=VwaVIka_IN0&ab_channel=HSMaxOfficial

      

     Przypominam grupie projektowej Erasmus+, że prace (eco-prezenty) należy wykonać do 15 grudnia 2020r. i przesłać zdjęcie swojej pracy na adres:   u.kowalska2020@gmail.com

     Przed świętami Bożego Narodzenia będziemy też wykonywać kartki świąteczne (elektroniczne lub z wykorzystaniem materiałów wtórnych).

     RELIGIA

     Temat: Ojcze, a gdzie jest baranek - Izaak.

     Przeczytaj z podręcznika temat 19 . Opisz znany Ci przykład Bożej ingerencji w życiu człowieka,

     a następnie prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

     Zobacz: film o Izaaku https://www.youtube.com/watch?v=jx6B06sbOHs

      

     Zaśpiewaj:,, U Pana dziś zostawiam troski swe” https://www.youtube.com/watch?v=jsbmMKA5gDo

      

     Pomódl się za osoby przeżywające problemy, by dostrzegły w nich Boże działanie.

     3 GRUDNIA

     Plastyka

     Lekcja. Drzewo widziane przez fowistę i ekspresjonistę c.d.

     W oparciu o informacje z poprzedniej lekcji przygotujcie pracę „Fowistyczne drzewo”.

     Zdjęcie pracy prześlijcie na adres jlipowiecka@gmail.com

      

     INFORMATYKA

     Lekcja. Dodatki do gry papier, nożyce, kamień

     https://scratch.mit.edu/download - pobieranie i instalacja oprogramowania

     Proszę o realizację tematu z podręcznika ze str. 60

     Plik z wykonanego ćwiczenia (.sb2 lub .sb3) proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

     2 grudnia

     MATEMATYKA KL. VII

     Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń zad.1, 2 i 3, str.31

      

     1 grudnia

     RELIGIA

     Temat: Adwent – oczekiwanie na przyjście Zbawiciela.

     Zobacz: film o adwencie https://www.youtube.com/watch?v=9-aTL1jvdCI

     Narysuj w zeszycie symbole adwentowe. Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

     Pomyśl o swoim postanowieniu adwentowym. Zaśpiewaj pieśń adwentową, np.:

     https://krolowa.pl/najpiekniejsze-piesni-adwentowe-a-sa-ulubione/

     Pomódl się o dobre wykorzystanie czasu adwentu.

      

     Historia

      

     Temat: Lekcja powtórzeniowa. 

      

     -zapoznaj się z powtórzeniem materiału str. 105-106.

     - wróć do poszczególnych lekcji tego działu- 2 pol. XIX w.

     -oglądnij wszystkie ilustracje, zdjęcia, ryciny, mapki.

     Zad. Dom.

     Zapisz w zeszycie kim byli: Aleksander Wielopolski, Ludwik Mierosławski, Romuald Traugutt, Maria Konopnicka.

      

      

     Informatyka

      

     Lekcja. Dodatki do gry papier, nożyce, kamień

     https://scratch.mit.edu/download - pobieranie i instalacja oprogramowania

     Proszę o realizację tematu z podręcznika ze str. 60

     Plik z wykonanego ćwiczenia (.sb2 lub .sb3) proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

      

     Język angielski

      

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Language work, otworzyć podręczniki na stronie 37, przeczytać tekst „Stive Irwin” i odpowiedzieć na pytania – zad. 2.

      

     2.       Następnie, proszę otworzyć podręczniki na str. 38 Revision i wykonać zadania 1- 5 w celu powtórzenia i utrwalenia przerobionego materiału językowego z rozdziału 3.

      

      

     30 listopada

     MATEMATYKA

     Wykonaj zadania z podręcznika str.96, zad.14, 15, 16.

     MUZYKA

     Lekcja. Rockowo na wesoło. Instrumenty zespołu rockowego.

     Naucz się śpiewać piosenkę „Kiedy mi wesoło” https://www.youtube.com/watch?v=UKSvoRsPEq8

     Wyszukaj informacji o muzyce rockowej. Posłuchaj przykładowych utworów. Link do tego, który spodoba ci się najbardziej prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

     INFORMATYKA

     Lekcja. Dodatki do gry papier, nożyce, kamień

     https://scratch.mit.edu/download - pobieranie i instalacja oprogramowania

     Proszę o realizację tematu z podręcznika ze str. 60

     Plik z wykonanego ćwiczenia (.sb2 lub .sb3) proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

     27 XI

     RELIGIA KL.VII

     Temat: Wyjdź ze swej ziemi- Abraham .

     Przeczytaj z podręcznika temat 18. Napisz, jak rozumiesz słowa św. Pawła: ,,wbrew nadziei uwierzył

     nadziei”, a następnie prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

     Modlitwa: poproś Pana Boga o łaskę wiary..

     MATEMATYKA kl. VII

     Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń ,, Czy już potrafisz?”str.97 zad. 1, 2, 4, 5 a następnie prześlij na

     e- mail: dominika2000@o2.pl

     Zajęcia z wychowawcą

      

     Moi Drodzy,

      

     Wielkimi krokami zbliża się kolejny miesiąc – grudzień. Będzie on dla Was szczególnie ważny i intensywny, ponieważ musicie maksymalnie skoncentrować się na nauce. Do 10 grudnia 2020r. będą wystawione oceny przewidywane i przekazane do Waszej oraz Rodziców wiadomości. Oceny można poprawiać po uzgodnieniu tego faktu z nauczycielem danego przedmiotu.

     Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 17 grudnia 2020r. i wtedy też będą wystawione oceny z zachowania. Proszę pamiętać, że swoją postawą podczas nauki zdalnej pracujecie na ocenę z zachowania. Należy systematycznie uczestniczyć w zajęciach zdalnych, być aktywnym i wykonywać zadania, które są wskazane przez nauczyciela. Zadania do sprawdzenia należy wysyłać na bieżąco, ponieważ jest to podstawą do otrzymania pozytywnej oceny. Przypominam, że na zajęciach zdalnych też obowiązują zasady: uczeń powinien być przygotowany do zajęć, nie można jeść na zajęciach, nie przeszkadzać innym uczniom oraz nauczycielowi, nie opuszczać lekcji bez ważnego powodu i usprawiedliwiać nieobecności.

     Zachęcam jeszcze raz do wzięcia udziału w ogłoszonym na stronie szkoły konkursie i przesłania pracy pod wskazany adres nauczyciela. Jest to również forma Waszej aktywności, która będzie miała wpływ na oceny śródroczne.

     Nie zapominajcie o aktywności fizycznej. Długi czas spędzacie przed monitorem komputera, więc siedzicie w jednej pozycji przez kilka godzin. Warto wykonać kilka ćwiczeń w przerwach między zajęciami oraz wybrać się, na przykład, na jesienny spacer, jogging lub wykonać kilka ćwiczeń po zakończonych zajęciach. Pogoda jest sprzyjająca, więc warto korzystać.

      

     Zadanie dla grupy projektowej Erasmus+

      

     Bardzo proszę wykorzystać zgromadzone wcześniej materiały (zasuszone kwiaty, liście, różne nasiona, szyszki, żołędzie, ciekawe pudełka, opakowania oraz materiały do ponownego wykorzystania), aby wykonać „eco-prezent”  dla bliskiej Wam osoby (np. mama/siostra/brat/babcia/koleżanka). Liczy się pomysłowość i wtórne wykorzystanie zgromadzonych materiałów, może to być, np. szkatułka, zabawka, pomysłowy przestrzenny  obrazek, ozdoba. Wasze prace będą eksponowane na stronie szkoły i projektu, bardzo proszę dołożyć wszelkich starań i przesłać zdjęcia wykonanych przez Was eco-prezentów do 15 grudnia 2020r. na adres:   u.kowalska2020@gmail.com

      

      

     Wasza wychowawczyni

      

      

     26 listopada czwartek

     plastyka

     Lekcja. Drzewo widziane przez fowistę i ekspresjonistę.

      

     Przeczytajcie rozdział z podręcznika do plastyki Odważne interpretacje – malarstwo. Obejrzycie reprodukcje. (str.34-37).Wpiszcie w kilku zdaniach do zeszytu wyjaśnienie pojęć – fowizm i ekspresjonizm.

      

     INFORMATYKA

     Lekcja. Gra w papier, nożyce, kamień.(2 jednostki lekcyjne)

     https://scratch.mit.edu/download - pobieranie i instalacja oprogramowania

     Proszę o realizację tematu z podręcznika ze str. 53

     Plik z wykonanego ćwiczenia (.sb2 lub .sb3) proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

      

     25XI

     MATEMATYKA

     Wykonaj zadania z podręcznika 10, 11, 12 str.96.

      

     24 XI

     INFORMATYKA

     Lekcja. Gra w papier, kamień, nożyce. (2 jednostki lekcyjne)

     https://scratch.mit.edu/download - pobieranie i instalacja oprogramowania

     Proszę o realizację tematu z podręcznika ze str. 53

     Plik z wykonanego ćwiczenia (.sb2 lub .sb3) proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez

     Messengera

      

     Historia

     Temat: Zabór pruski- walka germanizacją.

     Podr. Str. 96- 99.

     Zwróć uwagę na pojęcia: germanizacją, Kulturkampf, praca organiczna, Hakata.

     Wpisz datę 1901 strajk dzieci we Wrześni.

     Zad. Dom. Str.99 zad.2.

      

     RELIGIA

     Temat: Bóg i człowiek w historii zbawienia.

     Przeczytaj z podręcznika temat 17.

     Wybierz jedną z postaci Starego Testamentu i opisz, jaki miała udział w historii zbawienia.

     Zadanie prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

     Pomódl się w najbliższym tygodniu o zbawienie wybranej osoby.

      

     Język angielski

      

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Teens today, otworzyć podręczniki na stronie 35, wpisać słownictwo do podrozdziału 3.5.

      

     2.       Następnie, bardzo proszę przeczytać tekst Teens today i odpowiedzieć na pytanie – zad. 1, str. 35 w podręczniku. Można również posłuchać tekstu – nagranie 2.13 dostępne pod podanym linkiem:

     https://edesk.pearson.pl/lesson/view/4801721100402688/next/~courses~6112742326927360

      

     3.       Proszę posłuchać nagrania 2.15 dostępnego pod podanym linkiem i wybrać prawidłową odpowiedź – zad. 4, str. 35 w podręczniku.

         

     https://edesk.pearson.pl/lesson/view/4801721100402688/next/~courses~6112742326927360

      

      

      

     23XI

     MUZYKA

     Lekcja. Muzyka rozrywkowa XX w.

     Obejrzyj planszę edukacyjną przesłaną na grupę na Messengerze – Muzyka rozrywkowa XX w. Napisz w zeszycie, który gatunek muzyczny lubisz najbardziej. Podaj przykłady ulubionych wykonawców i utworów. Uzasadnij swój wybór.

     Zadanie prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

     INFORMATYKA

     Lekcja. Gra w papier, nożyce, kamień.(2 jednostki lekcyjne)

     https://scratch.mit.edu/download - pobieranie i instalacja oprogramowania

     Proszę o realizację tematu z podręcznika ze str. 53

     Plik z wykonanego ćwiczenia (.sb2 lub .sb3) proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez

     Messengera

     MATEMATYKA

     Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 29 i prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      

     20 XI

     RELIGIA

     Temat:  Pismo Święte księgą modlitwy.

     Przeczytaj z podręcznika temat 16, str.54-56.

     Wpisz do zeszytu rodzaje modlitw z zapamiętaj i ułóż do każdego  własną modlitwę.

     Modlitwa: wieczorem przeczytaj fragment Pisma Świętego jako modlitwę.

     MATEMATYKA

     Rozwiąż zadania  i wpisz do zeszytu rozwiązania  - zad. 1 i 2 str.95, a  następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      

      

     19 listopada

     plastyka

     Temat: Tworzymy logo projektu Erasmus+

     Stwórz logo projektu Erasmus. Tytuł projektu: Twoje życie w twoich rękach. Our life in our hands! Kraje uczestniczące w projekcie to:

     • Turcja,
     • Hiszpania,
     • Portugalia,
     • Litwa,
     • Chorwacja,
     • Polska.

     Projekt dotyczy szeroko pojętej ekologii i zapobieganiu chorobom.

     Logo– unikalna i charakterystyczna forma graficzna, stylizowany napis, symbol lub inna forma ekspresji graficznej służąca do identyfikacji marki, przedsiębiorstwa bądź organizacji.

     Tu znajdziecie zasady tworzenia logo:

     https://www.youtube.com/watch?v=aJPezFkxfK4

     informatyka

     Lekcja. Gra w kamień, papier, nożyce.

      

     https://scratch.mit.edu/download - pobieranie i instalacja oprogramowania

     Proszę o realizację tematu z podręcznika ze str. 53

     Plik z wykonanego ćwiczenia (.sb2 lub .sb3) proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

     18 listopada

     MATEMATYKA KL. VII

     Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str.28.

     17 listopada

     INFORMATYKA

     Lekcja. Gra w papier, kamień, nożyce. (2 jednostki lekcyjne)

      

     https://scratch.mit.edu/download - pobieranie i instalacja oprogramowania

     Proszę o realizację tematu z podręcznika ze str. 53

     Plik z wykonanego ćwiczenia (.sb2 lub .sb3) proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

      

     Historia

      

     Temat: Upadek powstania i represje rosyjskie wobec Polaków.

     Podr. Str.88 -91.

     -  Zwróć uwagę na postać Romualda Traugutta on na bilans powstania.

      Zad. Dom.

     Wypisz represje, jakie dotknęły uczestników powstania styczniowego.

      

     RELIGIA

     Temat: Języki Biblii – tekst oryginalny i przekłady Pisma Świętego..

     Przeczytaj z podręcznika temat 15.

     Zapisz w zeszycie w jakich językach powstawała Biblia  (3 oryginalne języki Pisma Świętego) oraz przekłady (tłumaczenia)) Pisma Świętego.  Ułóż krzyżówkę do hasła ,,Septuaginta”.

     Przeczytaj wybrany fragment Pisma świętego i pomódl się fragmentem Pisma Świętego.

      

      

      

      

     16 XI

     MUZYKA

     Lekcja. Techniki wokalne charakterystyczne dla stylów muzyki rozrywkowej jazz, rap.

      

     Przeczytaj w podręczniku (str.40-43) informacje dotyczące jazzu i rapu. Wysłuchaj utworów:

      

     INFORMATYKA

     Lekcja. Dodatki do gry.

      

     https://scratch.mit.edu/download - pobieranie i instalacja oprogramowania

     Proszę o realizację tematu z podręcznika ze str. 49

     Plik z wykonanego ćwiczenia (.sb2 lub .sb3) proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

      

     MATEMATYKA

     Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str.26

      

      

     13 XI

     RELIGIA KL.VII                      

     Temat:  Pismo Święte dziełem literackim i księgą wiary.

     Przeczytaj z podręcznika temat 14.

     Wpisz do zeszytu gatunki literackie występujące w Piśmie Świętym.

     Modlitwa: wieczorem przeczytaj fragment Pisma Świętego jako modlitwę.

     MATEMATYKA kl. VII

     Rozwiąż zadania  i wpisz do zeszytu rozwiązania  - zad. 2, 3, 4 str. 85 z podręcznika, a  następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

     10 XI

     RELIGIA KL.VII

     Temat:  Biblia – księga życia.

     Przeczytaj z podręcznika temat 13.

     Zapisz w zeszycie odpowiedź na pytania: co to jest Pismo święte? Jak się dzieli? Ile ma ksiąg? Kto jest autorem Pisma świętego? Odszukaj strony Internetowej, na której zamieszczone są niedzielne czytania  i wpisz je do zeszytu ( tylko skrót, np. Mt3,26).

     Przeczytaj wybrany fragment Pisma świętego i pomódl się fragmentem Psalmu 8.

     Matematyka

     Pojęcie procentu. Str. 79 zad. 1, 2, 3

     INFORMATYKA

     Lekcja. Dodatki do gry.

      

     https://scratch.mit.edu/download - pobieranie i instalacja oprogramowania

     Proszę o realizację tematu z podręcznika ze str. 49

     Plik z wykonanego ćwiczenia (.sb2 lub .sb3) proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

      

     Historia

      

     Temat: Królestwo Polskie przed powstaniem styczniowym.

     Podr.str. 77 - 81. 

     -zwroc uwagę na manifestacje patriotyczne 

     - na postać Aleksandra Wielopolskiego , Jarosława Dąbrowskiego 

     -na obozu polityczne : Biali i Czerwoni.

     Zad.dom

     Napisz w zeszycie cele Białych i Czerwonych.

      

     Język angielski

      

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Language work, otworzyć zeszyt ćwiczeń  na stronie 30 i poćwiczyć użycie form przeszłych was/were dla czasownika „to be”  - zad. 1, 2.

      

     2.       Następnie, bardzo proszę uzupełnić zdania słowami określającymi osobowość – zad. 1, str. 31 oraz  przeczytać tekst i stwierdzić, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe – zad. 2, str. 31 w zeszycie ćwiczeń.  

     3.       Proszę posłuchać dostępnego pod linkiem nagrania (1.53) i wybrać prawidłową  odpowiedź – zad. 2, str. 28 w podręczniku.

      

     https://edesk.pearson.pl/lesson/view/6576367227371520/next/~courses~6112742326927360

      

     Wykonane zadania proszę przesłać do sprawdzenia na adres:  u.kowalska@gmail.com              

      

      

     9 listopada

     Język angielski

     Lekcja on-line (Temat: Describing a personality. Zakres materiału: str. 33 w podręczniku).

     MUZYKA

     Lekcja. Jak muzykę wykorzystuje medycyna i marketing?

      

     Przeczytaj tekst z podręcznika – str.30 – 33. Wybierz dowolny utwór (dowolny rodzaj muzyki) i stwórz scenariusz reklamy z wykorzystaniem tego utworu.

     Scenariusz i link do utworu prześlij na jlipowiecka@gmail.com

      

     INFORMATYKA

     Lekcja. Duszek w labiryncie.

      

     https://scratch.mit.edu/download - pobieranie i instalacja oprogramowania

     Proszę o realizację tematu z podręcznika ze str. 44

     Plik z wykonanego ćwiczenia (.sb2 lub .sb3) proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

      

     Matematyka

      

     Procenty. Wykonać ze str. 78 ćw. 1 i 2.

     6 XI

     Zajęcia z wychowawcą   kl. VII :

      

     Moi Drodzy,

     Bardzo się cieszę, że aktywnie uczestniczycie w zajęciach online. Nauczyciele sprawdzają obecność na zajęciach, więc bez ważnego powodu nie opuszczajcie lekcji zdalnych. Niektóre lekcje są opisane na stronie szkoły. Bardzo proszę sprawdzać ogłoszenia na bieżąco.

     Zbliża się nasze Święto Narodowe – 11 Listopada. Proszę pamiętać, że 11 listopada 2018 r. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów i niewoli. Pamiętajcie o wywieszeniu w tym dniu flagi.

     Nauka zdalna wymusza wiele zmian. Dużo czasu spędzacie w Internecie. Proszę pamiętać, że obowiązuje netykieta. Poczynania w sieci nie są anonimowe. Należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich.

      https://www.youtube.com/watch?v=Mi8sqUwZoTA

     Dziękuję za wszystkie nadsyłane prace i zachęcam ponownie do wzięcia udziału w konkursie szkolnym „Szkoła pamięta”, który jest ogłoszony na stronie szkoły.

     Grupa projektowa Ersamus+  „Our life in our hands!”   Partnerzy: Turcja – Hiszpania - Portugalia – Litwa – Chorwacja – Polska.  

     Przesłałam Wam link do padletu, proszę zapoznać się z wpisami uczestników projektu z innych krajów. Postarajcie się wybrać chociaż jedną osobę z innego kraju i jej odpisać. Można dodać załącznik. Proszę zbierać różne materiały naturalne (zasuszone kwiaty, liście, różne nasiona, szyszki, żołędzie), ciekawe pudełka, opakowania oraz materiały do ponownego wykorzystania. Będą potrzebne do wykonywania ciekawych prac i dawania niepotrzebnym rzeczom „drugiego życia”.

      

     Wasza wychowawczyni 

     Matematyka

     Powtórzenie. Rozwiąż zad. 3-12  str. 76  

     5 listopada

     Matematyka

     Odległości na osi liczbowej - powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

     Fizyka

     Link do spotkania  o godz. 11.30

      

     https://zoom.us/j/93461436387?pwd=bEphZjJSVUltRks1ckhHT3VvQ3ZIZz09

      

     Meeting ID: 934 6143 6387

     Passcode: klimontow7

      

     Historia

     Temat: Lekcja powtórzeniowa- 2 pol. XlX w.

     Podr. Str.75-76.

     - Zwróć uwagę na procesy zjednoczenia Włoch i Niemiec.

     - wojnę secesyjną 

     - kolonializm w XlXw.

     Zad.dom. Powtórz ustnie te zagadnienia.

      

     4 listopada

     MATEMATYKA

     Rozwiąż zad.   29-32   str. 73  i prześlij na pocztę ekocierz@wp.pl

      

     3 XI

     RELIGIA

     Temat: Wierzyć w coś czy w kogo?

     Czytamy z podręcznika temat 12.

     W zeszycie  zapisz Skład Apostolski  i pomódl się tą modlitwą za swoją Rodzinę .

     Przypomnij z małego katechizmu: Skład Apostolski, Credo i główne prawdy wiary.

      

     JĘZYK POLSKI

      

     Zoom, godzina 9.30

      

     Język angielski

      

     1.       Proszę powtórzyć wiadomości o użyciu czasu Past Simple (zdania oznajmujące, przeczące i pytające) oraz 3 formy czasowników, które znajdują się na końcu książki (3 część czasowników). Należy przesłać do sprawdzenia zad. 4 i 5, str. 26 z podręcznika do sprawdzenia z poprzedniej lekcji na adres e-mail:

     Uwaga! Zmiana adresu e-mail:     u.kowalska2020@gmail.com

     2.       Bardzo proszę wpisać temat lekcji: Animal magic, otworzyć podręczniki na stronie 30 oraz dopasować nazwy zwierząt do obrazków. Posłuchać nagrania (2.1). W przesłanym linku należy odszukać odpowiedniego nagrania:

     https://edesk.pearson.pl/lesson/view/4801721100402688/next/~courses~6112742326927360

     3.       Następnie, bardzo proszę zakreślić prawidłową odpowiedź zgodną z obrazkami – zad. 4, str. 31, wpisać wyrażenia do podrozdziału 3.1 oraz określić Prawda/Fałsz – zad. 5, str. 31.

     Zadania proszę wykonać i pozostawić do sprawdzenia w zeszycie. Przesyłamy tylko zadania wskazane przez nauczyciela.

     Według planu, który będzie na stronie szkoły, zajęcia zdalne z j. angielskiego są w poniedziałki i w środy. We wtorki zajęcia będą opisane na stronie szkoły. Bardzo proszę o systematyczną pracę.

      GEOGRAFIA

     Lekcja. Gleby Polski

      

     Realizacja tematu z podręcznika str. 53. Lekcja przez Zooma, bliższe informacje na grupie Messengerze.

      

     INFORMATYKA

     Lekcja. Duszek w labiryncie.

      

     https://scratch.mit.edu/download - pobieranie i instalacja oprogramowania

     Proszę o realizację tematu z podręcznika ze str. 44

     Plik z wykonanego ćwiczenia (.sb2 lub .sb3) proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

      

     Matematyka

      

     Utrwalenie działań na liczbach str. 73 zad. od 29 - 32 i prześlij na pocztę  ekocierz@wp.pl

      

     30 października piątek

     Język angielski

     Lekcja online, temat:  Revision. Informacje dla uczniów przekazane za pomocą Messengera. 

     Należy przesłać zadania 4 i 5, str. 26 w podręczniku do sprawdzenia.  Uwaga! Zmiana adresu e-mail do nauczyciela:

     u.kowalska2020@gmail.com

      

     RELIGIA

     Temat: Wszystkich Świętych – Wszystkich Błogosławionych.

     Przeczytaj z podręcznika temat 56 i  zapisz do zeszytu imiona kilku świętych dzieci. Wybierz jedno

      z nich i opisz, jak osiągnęło świętość.

     Zadania prześlij na e- maila  dominika2000@o2.pl

     Pomódl się do Boga za wstawiennictwem swojego patrona.

      

     Zajęcia z wychowawcą,

     Moi Drodzy,

     Cieszę się, że mogliśmy się spotkać online i przeprowadzić lekcję. Bardzo proszę uczestniczyć aktywnie w zajęciach zdalnych, ponieważ wasze zaangażowanie będzie miało wpływ na ocenę za I półrocze. Zbliżają się święta Wszystkich Świętych i dzień zaduszny. W naszej tradycji są to święta pełne zadumy, poświęcone pamięci naszych bliskich. Nie zapominajcie też o grobach i mogiłach bohaterów naszego regionu. W Proszowicach na cmentarzu jest zbiorowy grób żołnierzy, którzy zginęli w bitwie pod Proszowicami we wrześniu 1939r. W Kościelcu jest mogiła powstańców styczniowych z 1863r,  w Racławicach są mogiły kosynierów, którzy zginęli podczas bitwy pod Racławicami w 1794.

     Na stronie szkoły jest ogłoszony konkurs pod hasłem „Szkoła Pamięta”. Zachęcam do wzięcia w nim udziału. Są 3 kategorie: prezentacja multimedialna, praca plastyczna i praca fotograficzna z opisem danego wydarzenia lub postaci z nim związanej. Jest to forma aktywności, która będzie miała wpływ na ocenę z historii (prezentacja), plastyki (praca plastyczna), zachowania lub historii (praca fotograficzna z odpowiednim opisem).

     Bardzo proszę kończyć i przesyłać prace na tematy związane z naszą wycieczką edukacyjną do Oblęgorka, dębu „Bartek” i do sanktuarium na Świętym Krzyżu (uczniowie, którzy jeszcze nie oddali tych prac, a byli obecni na lekcjach wychowawczych).

     Kolejna praca w formie plakatu dotyczyła zagrożeń dla naszej planety oraz sposobów jej ratowania pod hasłem „Save our planet!” Niektórzy uczniowie już oddali swoje prace i je prezentowali w klasie. Pozostali powinni je skończyć oraz przesłać zdjęcie na mojego maila:   u.kowalska2020@gmail.com

     Uwaga! Zmiana adresu e-mail do nauczyciela.

     Wasza wychowawczyni

      

     Język polski

      

     Zoom, godzina 11.00

      

     Matematyka

      

     Rozwiązywanie zadań powtórzeniowych str. 72 zad. 25, 26,27,28

      

     29 X

     Fizyka

     Temat: Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów
     1.Tekst str.48-51
     2. Podsumowanie
     3. Zad. domowe 2,3 str.51
     4. Proszę o przesłanie na mojego maila zdjęcie, skan zadania domowego. Mój mail: waldi66@interia.pl
     w razie problemów dzwońcie tel.695 748 539
      

     GEOGRAFIA

     Lekcja. Polskie lasy.

      

     Łączymy się przez  Zooma o 11.00, bliższe informacje na grupie - Messenger. Proszę przygotować podręczniki  i zeszyty.

      

     PLASTYKA

     Lekcja. Prawda i przesłanie, symbol i metafora.

      

     Przeczytajcie rozdział z podręcznika do plastyki. Obejrzycie reprodukcje. (str.27 – 32). Wykonajcie pracę „Osoba jako symbol zjawisk, uczuć i żywiołów”. Przedstawcie postać symbolizującą np. miłość, radość, smutek, szczęście, złość lub ziemię, ogień, wodę, powietrze. Postaci dodajcie określone atrybuty związane z przedsta­wianym pojęciem, dobierzcie kolorystykę, wybierzcie odpowiednią kompozycję, np. dynamiczną, rytmiczną.

     INFORMATYKA

     Lekcja. Multimedialna prezentacja.

      

     Proszę o realizację tematu z podręcznika ze str. 35

     Wybierz temat i wykonaj własną prezentację.

     Plik z wykonanego ćwiczenia proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

      

      

     Język polski

      

     Zoom, godzina 12.00

      

     Matematyka

      

     Powtórzenie wiadomości str. 70 i 71 zad. od 7 do 17

     Rozwiązywanie zadań tekstowych str. 71 zad. 19, 20 i str. 72 zad. 23 i 24

      

     28 X

     Wychowanie fizyczne

     https://ewf.h1.pl/student/?token=TmWTXP2L80diKKgvtMVHFGvBWdg97YRUr0iJhTVbBjNwcBgp5M

     https://wordwall.net/pl/resource/1034411/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia

     https://wordwall.net/pl/resource/937815/wf-medyk-online-w-domu-%C4%87wiczenia

     https://ewf.h1.pl/student/?token=4gZOgT6MSJmAAc3xg51haUxNzPv5rWx7r7z1yPUAAqmHrE9NaM

      

     Język angielski

      

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: English in use, otworzyć podręcznik na stronie 25 i wpisać do zeszytu informacje i przykłady z ramki Prepositions of time, a następnie wykonać zadanie 3 w zeszycie.

     2.       Bardzo proszę uzupełnić zdania w zadaniu 4 na stronie 25. Można sprawdzić swoje odpowiedzi słuchając łatwo dostępnego nagrania, które znajduje się pod linkiem poniżej:

      https://edesk.pearson.pl/file/serve/6740801098874880

     3.       Następnie, proszę uzupełnić wiadomość zgodnie z usłyszanymi informacjami, zawartymi w nagraniu pod łatwo dostępnym linkiem:

     https://edesk.pearson.pl/file/serve/4856689408868352

     Wykonane zadania należy przesłać do sprawdzenia na podany adres e-mail. Uwaga! Zmiana adresu  e-mail:     u.kowalska2020@gmail.com

     Biologia

      

     Lekcja. Budowa i funkcje układu pokarmowego

      

     Łączymy się przez  Zooma o 8.30, bliższe informacje na grupie - Messenger. Proszę przygotować podręczniki  i zeszyty.

      

     Chemia

      

     Lekcja. Świat substancji – podsumowanie wiadomości

      

     Łączymy się przez przez  Zooma o 10.30, bliższe informacje na grupie -  Messenger. Proszę przygotować podręczniki  i zeszyty.

     27 X

     Język angielski

     1.       Proszę wpisać temat lekcji Giving and responding to news, otworzyć podręczniki na stronie 23,  posłuchać 5 dialogów i wybrać prawidłową odpowiedź a, b lub c – zadanie 5. Następnie określić, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe – zad. 6, str. 23.

     Nagrania są łatwo dostępne pod podanym linkiem:

      https://edesk.pearson.pl/file/serve/5332153764151296

     https://edesk.pearson.pl/file/serve/4836850820710400

     2.       Bardzo proszę przeczytać dialog (można zobaczyć video – po otworzeniu linka należy wybrać ścieżkę 4) – zad. 1, str. 24.

     https://edesk.pearson.pl/lesson/view/6065845310586880/next/~courses~5938978284896256

      

     3.       Następnie, uzupełnić wyrażenia w ramce Speaking - Giving and responding to news oraz wpisać je do zeszytu z tłumaczeniem.

     4.       Proszę wysłuchać nagrania, które jest łatwo dostępne pod podanym linkiem i wybrać prawidłową odpowiedź – zad. 3, str.

     https://edesk.pearson.pl/file/serve/5109084906848256

      

     Geografia

     Lekcja. Sieć rzeczna Polski

      

     Realizacja tematu z podręcznika str. 29. Lekcja przez Zooma, bliższe informacje na grupie Messengerze.

     Dla utrwalenia wiadomości:

     https://www.youtube.com/watch?v=3QLFLuNJSq8

      

     Informatyka

     Lekcja. Multimedialna prezentacja.

      

     Proszę o realizację tematu z podręcznika ze str. 35

     Wybierz temat i wykonaj własną prezentację.

     Plik z wykonanego ćwiczenia proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

      

     Historia

     Zapoznaj się z tematem lekcji Zjednoczenie Niemiec podr. Str.62 do 64.

     Zwróć uwagę na postać Otto bon Bismarcka. Wpisz do zeszytu datę 1871r.

      

     Zad. Dom. Str. 64. Zad.1.

      

     Matematyka

      

     Podsumowanie działu I zad. od 1-4 str. 70

     Religia

     Temat: Dlaczego nie da się uciec przed sobą?

     Czytamy z podręcznika temat 11.

     Uzupełnij tekst:

     Bóg jest Tym, dzięki któremu ………………………. istnieje. To On dał człowiekowi …………… oraz …………… Wyposażył go w ……………., ………………… …………….., by mógł przeżyć swoje życie najlepiej, jak to jest możliwe. Bóg towarzyszy człowiekowi przez całe jego …………………. życie i opiekuje się nim zwłaszcza w trudnych ……………………. . Życie jest przygotowaniem do spotkania z Bogiem w …………………………….. Okazana życzliwość i ……………………………..może uratować czyjeś życie. Nasza pomoc, a nawet zwykły …………………………………… mogą mieć wielką wartość dla drugiego człowieka. Nasza uszczypliwość lub wyśmianie mogą być przyczyną ……………………………….. Jesteśmy odpowiedzialni za ……………….. tych, którzy są wokół ………….

     (serdeczność, człowiek, duszę, ciało, wolną wolę, rozum, chwilach, wieczności, serdeczność, uśmiech, nieszczęścia, nas).

         Wpisz do zeszytu , a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

     Język polski

     Zadania i materiały do lekcji z języka polskiego uczniowie otrzymają za pośrednictwem grupy na Messengerze.

      

     26 X poniedzialek

     Biologia

     Lekcja. Skóra, układ ruchu – podsumowanie wiadomości.

     Przypomnij sobie wiadomości z działu I. Graficzne podsumowanie  znajdziesz w podręczniku na stronach 49 – 52. W celu sprawdzenia swoich umiejętności rozwiąż test, który znajduje się w podręczniku na stronach 53 do 56.

     Muzyka

     Lekcja. Dźwięki i my.

     Przeczytaj rozdział z podręcznika do muzyki (str. 24 – 25). Odpowiedz na pytania:

     • Kiedy najchętniej słuchasz muzyki i dlaczego?
     • Jakich dźwięków otoczenia nie lubisz?

     Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nagraj dowolne odgłosy przyrody lub dźwięki wydawane przez różne urządzenia lub sprzęty. Opisane pliki prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com.

     Informatyka

     Lekcja. Multimedialna prezentacja.

     Proszę o realizację tematu z podręcznika ze str. 35

     Wybierz temat i wykonaj własną prezentację.

     Plik z wykonanego ćwiczenia proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

     Język polski

     Zadania i materiały do lekcji z języka polskiego uczniowie otrzymają za pośrednictwem grupy na Messengerze.