• Laboratoria Przyszłości

     • Oznaczenie sprawy: 01/2021

      Informacja z otwarcia ofert

       

      Zamawiający, przedstawia informację z otwarcia ofert, składanych na zapytanie ofertowe.

      W dniu 22.12.2021 r., zostały otwarte następujące oferty:

       

      Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego oferta została otwarta:

      1. GrennCopy s.c., os. Spółdzielcze 10/10 31-944 Kraków; cena oferty: 39.296,42

      2. WR Serwis Gniazdowice 86, 32-100 Proszowice; cena oferty: 36.051,76

      3. EKODRUK ul.  Kościuszki 78c, 32-090 Słomniki; cena oferty: 38.575,38

       

      Oznaczenie sprawy: 01/2021

       

       

      WYNIK

       

      Zamawiający, informuje, iż dnia 23.12.2021r., wybiera ofertę Wykonawcy WR Serwis Gniazdowice 86, 32-100 Proszowice. Umowa zostanie podpisana dnia 27.12.2021r.

      W dniu 22.12.2021 r., zostały otwarte następujące oferty:

      Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego oferta została otwarta:

      1. GrennCopy s.c., os. Spółdzielcze 10/10 31-944 Kraków; cena oferty: 39.296,42

      2. WR Serwis Gniazdowice 86, 32-100 Proszowice; cena oferty: 36.051,76

      3. EKODRUK ul.  Kościuszki 78c, 32-090 Słomniki; cena oferty: 38.575,38

       

    • Coraz bliżej Święta...
     • Coraz bliżej Święta...

     • Piątek 17 grudnia był w tym roku kalendarzowym ostatnim dniem nauki stacjonarnej. Jako że uczniowie i nauczyciele spotkali się ostatni raz przed Świętami Bożego Narodzenia, w szkole zapanowała świąteczna atmosfera. O godzinie 11.00 mieliśmy wielką przyjemność obejrzeć Jasełka przygotowane przez Panią Edytę Trętko, w których wystąpili niemal wszyscy uczniowie. Po przedstawieniu wychowawcy wraz ze swoimi podopiecznymi udali się do sal, aby uczestniczyć wspólnie w klasowej Wigilii. Każda klasa miała przygotowany poczęstunek, było wspólne śpiewanie kolęd, rozmowy i życzenia. Odbył się także konkurs na najpiękniejszą dekorację świąteczną sali. Konkurs wygrała bezapelacyjnie klasa ósma, a pozostałe zdobyły wyróżnienia. Nieocenioną pomocą w przygotowaniu klasowych wigilijek służyli dzieciom i wychowawcom Rodzice, za co należą im się wyrazy ogromnej wdzięczności. Wesołych, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia!

    • Konkurs Recytatorski
     • Konkurs Recytatorski

     • W listopadzie 2021 roku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach zaprosiło recytatorów z gminy i powiatu do uczestnictwa w Konkursie Recytatorskim im. L.H. Morstina. Szkołę Podstawową w Klimontowie reprenentowała grupa uczennic oraz jeden uczeń: Alicja Motłoch i Maja Przebieracz (klasa V) oraz Ala Pluta, Oliwia Błaut, Dominika Ryńca (klasa VIII) i Wiktor Marzec (klasa VII). Etap gminny okazał się szczęśliwy dla Dominiki, która zajęła I miejsce, a wyróżnieni zostali Ala Motłoch, Oliwia Błaut oraz Wiktor Marzec. Z etapu powiatowego przedstawiciele naszej szkoły także wrócili nagrodzeni. Oliwia i Dominika zajęły ex-equo II miejsce, natomiast Wiktor i Ala zostali wyróżnieni. Laureatki z klasy VIII odbierały nagrody podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy Proszowice. Gratulujemy wszystkim recytatorom, którzy reprezentowali naszą szkołę.

    • Zarządzenie
     • Zarządzenie

     • ZARZĄDZENIE NR 7/2021/2022
      DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. Św. JADWIGII KRÓLOWEJ

      W KLIMONTOWIE

      z dnia 16.12.2021r.

      w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Klimontowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       

       

      Na podstawie § 2, § 4 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2301) zarządzam co następuje:

      § 1.

       W związku z ograniczeniem funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych na obszarze kraju w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. zadania Szkoły Podstawowej  są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem nr 23 Dyrektora  Szkoły Podstawowej                                             w Klimontowie z dnia 24.03.2020 r. w sprawie organizacji realizacji zadań szkoły                                            z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      § 2.

      1. W okresie ograniczenia, o którym mowa w § 1, na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, Szkoła organizuje dla nich opiekę w szkole.

      2. Dzieci objęte opieką, o której mowa w ust. 1, mają możliwość realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie Szkoły.

      § 3.

       Od 20 grudnia 2021 r. zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się w trybie stacjonarnym zgodnie z procedurami funkcjonowania w czasie epidemii określonymi                    w zarządzeniu nr 1 2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klimontowie z dnia 01.09.2021 r. 

      § 4.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

       

       

      Dyrektor Szkoły

                                                                                                    

       

     • Ostrzeżenie Inspekcji Handlowej

     • Ostrzeżenie Inspekcji Handlowej w Krakowie przed
      szczególnie niebezpieczną „zabawką”!

      Kulki magnetyczne to „zabawka” ciekawa i kolorowa, a jednocześnie mogąca
      stwarzać śmiertelne zagrożenie.
      Naturalnym mechanizmem poznawczym małych dzieci jest wkładanie przedmiotów,
      w tym kulek magnetycznych, do ust. Starsze z kolei, mogą bawić się próbując
      przyciągnąć je do siebie np. na płatkach uszu, czy też wargach. Stąd już niedaleka
      droga do połknięcia kulek i ich połączenia w układzie pokarmowym.
      Do zagrażającego zdrowiu i życiu dzieci połączenia magnesów w organizmach może
      dojść, gdy siła ich wzajemnego przyciągania się jest zbyt wysoka. Dlatego do
      szczegółowych wymagań bezpieczeństwa zabawek, wprowadzono pojęcie wskaźnika
      strumienia magnetycznego, który określa wartości graniczne dla magnesów i pozwala
      stwierdzić, jak słabe powinny być, aby nie stanowić zagrożenia. Wynosi on 0,5 T2mm2.
      Prowadzone przez nas od czasu pierwszych doniesień medialnych w sprawie
      konieczności hospitalizacji dzieci z powodu połknięcia kulek magnetycznych kontrole
      wykazały tymczasem, że wszystkie, które zbadaliśmy w laboratorium posiadały
      przekroczony dopuszczalny poziom tego wskaźnika, niekiedy nawet pięciokrotnie.
      Pomimo wzmożonych kontroli i wycofywania takich produktów z rynku, posiadam
      informacje, że wciąż wiele dzieci wymaga interwencji lekarskich z powodu połknięcia
      kulek magnetycznych. Połknięcie i połączenie kulek może bowiem uniemożliwić ich
      naturalne usunięcie z organizmów, spowodować uszkodzenie tkanek, perforację jelit
      i inne, daleko idące konsekwencje zagrażające ich życiu i zdrowiu.
      W grudniu jest szczególnie wiele okazji do obdarowywania dzieci prezentami, dlatego
      apeluję, by każdy „Mikołaj” wykazał się szczególną czujnością, ostrożnością i nie
      zostawił pod choinką kulek magnetycznych – prezentu, który może sprowadzić
      groźne niebezpieczeństwo.

      Zachęcam również do zgłaszania Inspekcji Handlowej w Krakowie kulek magnetycz-
      nych, zakupionych na terenie województwa małopolskiego: Kraków, ul. Ujastek 7, tel.:

      12 448-10-30, e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl, ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP.
      Kulki zakupione w pozostałych województwach należy zgłaszać zgodnie
      z właściwością terytorialną do innych inspektoratów Inspekcji Handlowej.

      Małopolski Wojewódzki
      Inspektor Inspekcji Handlowej

     • List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia do rodziców i opiekunów dzieci w wieku 5-11 lat

     • Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie

       

      w ostatnich dniach Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. Polska dzięki swojemu przedstawicielowi w Europejskiej Agencji Leków (jest nim prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych) miała bieżący dostęp do wszelkich informacji, na bazie których podejmowane były decyzje o dopuszczeniu szczepień dzieci w grupie wiekowej 5-11 lat.

      Rekomendacja Europejskiej Agencji Leków uruchamia na terenie Unii Europejskiej dystrybucję szczepionek przeznaczonych dla dzieci. W Polsce spodziewamy się pierwszych dostaw już w połowie grudnia. Oznacza to, że jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia będziemy mogli rozpocząć szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. Chcemy do tego czasu przekazać Państwu – Rodzicom i Opiekunom – jak najwięcej sprawdzonych i rzetelnych informacji, które pomogą podjąć w pełni świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka.

      Od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziło się blisko 28,5 tys. dzieci w wieku od 0 do 10 lat i blisko 35 tys. dzieci i młodzieży między 11. a 20. rokiem życia. Tylko w ciągu dwóch tygodni listopada do szpitali z ciężkim przebiegiem choroby trafiło blisko 500 dzieci. Ich średni wiek to jedynie 6 lat. Jednocześnie szczepienie przeciw COVID-19 przyjęło dotychczas ponad 1,6 mln dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Niepożądane odczyny po szczepieniu wystąpiły jedynie u 0,02 proc. z nich i w przeważającym stopniu miały one łagodny przebieg. Dane te pokazują, że na 1,6 mln zaszczepionych dzieci jedynie 320 z nich doświadczyło łagodnych odczynów niepożądanych. To znacznie mniejsza grupa niż ta, która tylko w ciągu dwóch tygodni listopada trafiła z powodu COVID-19 do szpitala.

      W badaniu klinicznym prowadzonym przez konsorcjum Pfizer/Biontech wzięło udział blisko 2,3 tys. dzieci w 94 ośrodkach na świecie. Z przedstawionych efektów badań wynika, że w grupie szczepionych dzieci w wieku 5-11 lat wystąpiło tylko jedno cięższe działanie niepożądane. Była to gorączka w wysokości 39,7℃. Poza tym – podobnie jak w przypadku innych szczepień – pojawiły się ból w miejscu podania szczepionki, zaczerwienienie, zmęczenie czy ból głowy. Co istotne objawy te bardzo szybko i samoistnie ustępowały. Warto również zwrócić szczególną uwagę na skuteczność szczepionki u dzieci. Okazuje się, że jest ona wyższa niż u dorosłych i wynosi aż 90,7 proc.

      Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje pomogą świadomie zdecydować w sprawie szczepienia dzieci. Chcemy podkreślić, że szczepionki to nie tylko skuteczna ochrona, ale także szansa na kontynuowanie nauki stacjonarnej przez cały rok szkolny. Zaszczepiony uczeń czy przedszkolak nie trafia na 10-dniową kwarantannę, gdy w klasie lub grupie pojawia się przypadek zachorowania na COVID-19.  

      Zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości. Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć także w mediach społecznościowych tych instytucji, na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie, na profilu #SzczepimySię, a także pod numerem infolinii 989.

       

       

                  Z wyrazami szacunku

       

       

      Przemysław Czarnek

      MINISTER EDUKACJI I NAUKI

       

      Adam Niedzielski

      MINISTER ZDROWIA

       

    • Zarządzenie Dyrektora Szkoły
     • Zarządzenie Dyrektora Szkoły

     • Klimontów, 03.12.2021 r.

      ZARZĄDZENIE NR 6/2021/22

      DYREKTORA

      Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej

      w Klimontowie

      w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie VII

              Działając na podstawie paragrafu 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach  i placówkach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) po wyrażeniu zgody organu prowadzącego oraz otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zarządzam co następuje:

      § 1

              Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone zawieszam czasowo zajęcia dydaktyczne opiekuńcze i wychowawcze w trybie stacjonarnym w kl. VII w dniu 3 XII – 6 XII.

      § 2

              W okresie czasowego zawieszenia zajęć o których mowa w ust. zadania  szkoły będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w sposób określony w Zarządzeniu Nr 23/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Klimontowie.

      § 3

              Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.