• 18 maja

    • Kl. 8 historia

     Temat: Rozpad ZSRS i Czechosłowacji.

     Zwróć uwagę na:

     - konflikty narodowościowe w ZSRS.

     - kraje, które stały się niepodległe.

     - rozwiązanie ZSRS.

     - powstanie Czech i Słowacji. 

     Zad.dom.

     Na czym polegał tzw. aksamitny rozwój.

     18 maja

     RELIGIA Kl. VIII
     Temat: Być człowiekiem modlitwy. Przykłady osób żyjących modlitwą.
     Przeczytaj z podręcznika temat 48 (str.158 – 160). W zeszycie zapisz temat i napisz notatkę o życiu
     jednej wybranej osobie, która oparła swoje życie na modlitwie.
     Poproś Pana Boga o pogłębienie swojej wiary i miłości.

     14 maja

     RELIGIA KL.VIII
     Temat: Modlitwa Pańska jako program drogi chrześcijańskiej.
     Przeczytaj z podręcznika temat 47 (str.155 – 157). W zeszycie zapisz temat oraz treść zapamiętaj
     tr.157. Zadanie prześlij na e-maila dominika2000@o2.pl
     Pomódl się słowami Ojcze nasz…

     13 maja

     INFORMATYKA
     Lekcja. Kolorowa płaszczyzna
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 130. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=3s9L04zxilk
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     7 maja

     RELIGIA KL.VIII
     Temat: Oświecenie i rewolucja francuska.
     Przeczytaj z podręcznika temat 45 (str.147 – 150). W zeszycie zapisz temat oraz napisz, na czym
     polega prawdziwa wolność człowieka. Zadanie prześlij na e-maila dominika2000@o2.pl
     Pomódl się o właściwe wykorzystanie rozumu i wolności.

     30 kwietnia

     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ
     Lekcja. Czym jest patriotyzm?
     https://www.youtube.com/watch?v=ioApLkmD0V4

     RELIGIA KL.VIII
     Temat: Reformacja i reforma katolicka. Sobór Trydencki.
     Przeczytaj z podręcznika temat 44 (str.144 – 146). W zeszycie zapisz temat oraz zapisz krótkie CV
     jednej z wybranych postaci: bł. O. Honoraty Koźmińskiej, św. Z. Szczęsnego Felińskiego, św. R.
     Kalinowskiego, bł. E. Bojanowskiego, św. J. Pelczara, św. J. Bilczewski, św. U. Ledóchowskiej.
     Zadanie prześlij na e-maila dominika2000@o2.pl
     Pomódl się w intencji zjednoczenia chrześcijan.

     28 kwietnia

     INFORMATYKA

     Lekcja. Fraktale w smartfonie

     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 124.

     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

      

      

     26 kwietnia

     INFORMATYKA
     Lekcja. Fraktale w Scratchu i Pythonie
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 119. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=HwFHv6pgCMA
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     RELIGIA kl. VIII
     Temat: Inkwizycja – prawda, pamięć i przebaczenie w Kościele.
     Przeczytaj z podręcznika temat 43 (str.141-143).
     W zeszycie zapisz temat i napisz, dlaczego Kościół nieustannie potrzebuje oczyszczenia.
     Zadanie prześlij na e-mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się o postawę mężnego wyznawania wiary w Chrystusa.

     23 kwietnia

     RELIGIA KL.VIII


     Temat: Spór o ewangeliczne ubóstwo. Aktualność idei franciszkańskiej.
     Przeczytaj z podręcznika temat 42 (str.138 – 140). W zeszycie zapisz temat oraz opisz habit
     franciszkanów i dominikanów i czym się różnią. Zadanie prześlij na e-maila dominika2000@o2.pl
     Zobacz: https://franciszkanska.pl/galerie/multimedia/
     Pomódl się o zgodę dla wszystkich Polaków

      

     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ
     Lekcja. 22.04 – Dzień Ziemi
     https://www.youtube.com/watch?v=TIfqIuESi8g

     21 kwietnia

     INFORMATYKA
     Lekcja. Fraktale w Scratchu i Pythonie
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 119. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=HwFHv6pgCMA
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     19 kwietnia

     RELIGIA kl. VIII
     Temat: Jak powstały uniwersytety?.
     Przeczytaj z podręcznika temat 41 (str.134-137).
     W zeszycie zapisz temat i napisz, dlaczego zdobywanie mądrości jest realizacją Bożego
     polecenia: ,,Czyńcie sobie ziemię poddaną”. Zadanie prześlij na e-mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się za ludzi nauki, by swoją wiedzę wykorzystali na rzecz dobra wszystkich.

      

     INFORMATYKA
     Lekcja. Kości zostały rzucone
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 114. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=Xh6Mr7CuIuk
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

      

     16 kwietnia

     RELIGIA KL.VIII
     Temat: Reforma gregoriańska.
     Przeczytaj z podręcznika temat 40 (str.131 – 133). W zeszycie zapisz temat oraz podaj argumenty
     potwierdzające prawo katolików do publicznego wyznawania swojej religii w Polsce. Zadanie prześlij
     na e-maila dominika2000@o2.pl
     Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=0p3Qw1HTCTg oraz
     https://www.youtube.com/watch?v=sk9gQn9lXA8
     Pomódl się o zgodę dla wszystkich Polaków

      

     Klasa VIII
     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ
     Lekcja. Motywacja do samodzielnej nauki w domu.
     Jesteście już zmęczeni nauką zdalną? Oto 5 sposobów na skuteczniejszą naukę w domu.
     https://www.youtube.com/watch?v=rz39Kz5zVF4

     15 kwietnia

     Historia

     Temat: PRL pod rządami Edwarda Gierka.

     Podr. str.175- 180. 

     Zwróć uwagę na:

     - zmiany jakie wprowadził E. Gierek

     - zapoznaj się z ilustracjami str.176- 177

     - jakie sukcesy odnosili Polacy w sporcie.

     - co wydarzyło się w roku 1976. 

     Zad.dom. str.180 zad. 3.

      

     14 kwietnia

     INFORMATYKA
     Lekcja. Kości zostały rzucone
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 114. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=Xh6Mr7CuIuk
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     12 kwietnia

     INFORMATYKA
     Lekcja. Moi znajomi
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 107. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=d_J3Z9tC3Qk
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     RELIGIA 
     Temat: Rozłam w kościele. Schizma wschodnia.
     Przeczytaj z podręcznika temat 39 (str.128-130).
     W zeszycie zapisz temat i napisz kilka zdań na temat różnicy między obrazem a ikoną.
     Zadanie prześlij na e-mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się słowami koronki do Bożego Miłosierdzia : https://www.youtube.com/watch?v=VXID-
     YtxbbU

     9 kwietnia

     RELIGIA kl. VIII


     Temat: Jezu ufam Tobie – w obliczu miłosierdzia.


     W zeszycie zapisz temat oraz słowa: Jezu ufam Tobie.
     Zobacz: film o Łagiewnikach https://www.youtube.com/watch?v=7dWDviU77xw
     Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=-v7vizibhI8
     Pomódl się słowami koronki: https://www.youtube.com/watch?v=VXID-YtxbbU

      

     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ
     Lekcja. Test zainteresowań i predyspozycji zawodowych.
     Wejdź na stronę https://predyspozycje-zawodowe.pl/ , znajdziesz tam test predyspozycji zawodowych,
     który może pomóc Ci odkryć Twoje zawodowe powołanie. Zawiera bowiem stwierdzenia obrazujące
     czynności, sposoby postępowania, zachowania oraz sposoby postrzegania otoczenia w różnych zawodach i
     na różnych stanowiskach pracy.

     8 kwietnia

     HISTORIA

     Temat: Konflikt państwa z kościołem.

     Podr. str.167- 170

     - zwróć uwagę na:

     okres odwilży, na represje władz wobec Kościoła, na listę biskupów polskich.

     Zad. dom. str. 170, zad 2.

      

     7 kwietnia

     Klasa VIII
     INFORMATYKA
     Lekcja. Moi znajomi
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 107. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=d_J3Z9tC3Qk
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     29 marca

     RELIGIA kl. VIII
     Temat: Wielkanoc – pusty grób.
     Przeczytaj z podręcznika temat 60 (str. 196- 124). W zeszycie zapisz temat oraz przepisz treść
     zapamiętaj str.198. Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Zaśpiewaj:,, Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych”
     https://www.youtube.com/watch?v=l5RbXcTchEQ
     Poproś Pana Jezusa o radość i pokój, które płyną z Jego zmartwychwstania.

     26 marca

     RELIGIA KL.VIII


     Temat: Święty Benedykt i benedyktyni.


     Przeczytaj z podręcznika temat 38 (str.125-127). W zeszycie zapisz temat oraz kim był św. Benedykt i
     co wiesz o benedyktynach. Zadanie prześlij na e-maila: dominika2000@o2.pl
     Zobacz: św. Benedykt: https://www.youtube.com/watch?v=0-Q37e4X3To
     https://opactwotynieckie.pl/opactwo-benedyktynow-w-tyncu-1939-2019/
     Pomódl się za wstawiennictwem św. Benedyktyna, aby chrześcijanie w Europie trwali w prawdziwej
     wierze i głębokim pokoju.

     25 marca

     Kl.8 historia

     Temat: Sprawdzenie i utrwalanie wiadomości.

     - zapoznaj się z zadaniami - podr. str.159- 160.

     - wykonaj zadania, zaznaczając w podręczniku prawidłowe odpowiedzi.

      

     24 marca

     INFORMATYKA

     Lekcja. Projekt kartki Wielkanocnej
     Proszę o wykonanie kartki Wielkanocnej w dowolnym programie graficznym
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji lub plik prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     22 marca

     INFORMATYKA
     Lekcja. Projekt kartki wielkanocnej
     Proszę o wykonanie kartki wielkanocnej w dowolnym programie graficznym
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

      

     RELIGIA kl. VIII
     Temat: Chrystianizacja Europy.
     Przeczytaj z podręcznika temat 37 (str. 122- 124). W zeszycie zapisz temat oraz opisz, jak
     przebiegała chrystianizacja Europy od tzw. edyktu mediolańskiego. Prześlij na e- mail:
     dominika2000@o2.pl
     Pomódl się o odwagę stawania w obronie wiary.

     19 marca

     RELIGIA KL.VIII
     Temat: Chrześcijaństwo a świat antyczny.
     Przeczytaj z podręcznika temat 36 (str.118 – 121). W zeszycie zapisz temat oraz notatkę o św. Pawle.
     Zadanie prześlij na adres e-mail dominika2000@o2.pl
     Pomódl się o odwagę głoszenia Chrystusa.

      

     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ
     Lekcja. Liceum, technikum czy zawodówka?
     https://www.youtube.com/watch?v=D-EcRY42R4A

     17 marca

     INFORMATYKA
     Lekcja. Dużo danych
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 100. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=gt56PBMYbgo
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     15 marca

     RELIGIA kl. VIII
     Temat: Po co jest piękno? Sztuka sakralna.
     Przeczytaj z podręcznika temat 35 (str.113-116).
     W zeszycie zapisz temat i przepisz do zeszyt treść zapamiętaj str.116
     Zadanie prześlij na e-mail: dominika2000@o2.pl
     Zobacz:,, Sztuka sakralna w Polsce” https://www.youtube.com/watch?v=oyTZmOVApy4
     Pomódl się za dobre przeżycie Wielkiego Postu.

      

     INFORMATYKA
     Lekcja. Dużo danych
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 100. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=gt56PBMYbgo
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     12 marca

     RELIGIA KL.VIII
     Temat: Jakość wspólnoty a jakość mojej modlitwy. Pismo Święte w życiu chrześcijanina.
     Przeczytaj z podręcznika temat 34 (str.110-112). W zeszycie zapisz temat i wybierz fragment Pisma
     Świętego – rozważ go, korzystają z metody pięciu palców. Napisz, jakie jest najważniejsze przesłanie.
     Zadanie prześlij na e-maila dominika2000@o2.pl
     Pomódl się za swoją rodzinę.

     11 marca

     Klasa VIII
     INFORMATYKA
     Lekcja. Przestawianie i przedstawianie danych
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 95. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=RvQ6JCKQ38E
     https://www.youtube.com/watch?v=r7KEX9Seml0
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     8 marca

     RELIGIA kl. VIII
     Temat: Gromadzić się, by rozważać słowo Pana.
     Przeczytaj z podręcznika temat 33 (str.107-109).
     W zeszycie zapisz temat i z jakich elementów składa się Liturgia Słowa.
     Zadanie prześlij na e-mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się czytając każdego dnia przez tydzień wybrany fragment Pisma Świętego,
     zastanawiając się, co chce ci powiedzieć Bóg.

     INFORMATYKA
     Lekcja. Przestawianie i przedstawianie danych
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 95. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=RvQ6JCKQ38E
     https://www.youtube.com/watch?v=r7KEX9Seml0
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     5 III

     RELIGIA KL. VIII
     Temat: Komu jest potrzebne chodzenie do kościoła?
     Przeczytaj z podręcznika temat 32 (str.104 – 106). W zeszycie zapisz temat oraz wyjaśnij, jak
     rozumiesz słowa św. Teresy z Lisieux: ,, Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe
     musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów”.
     Pomódl się o dobre przeżycie Eucharystii.

     1 III

     RELIGIA kl. VIII
     Temat: Jak spotkać żywego Jezusa? Obecność Chrystusa w liturgii.
     Przeczytaj z podręcznika temat 31 (str.101-103).
     W zeszycie zapisz temat i przepisz do zeszyt treść zapamiętaj str.103
     Zadanie prześlij na e-mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się za dobre przeżycie Wielkiego Postu.

      

     INFORMATYKA
     Lekcja. Przestawianie i przedstawianie danych (2 jednostki lekcyjne)
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 95. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=RvQ6JCKQ38E
     https://www.youtube.com/watch?v=r7KEX9Seml0
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     26 II

     RELIGIA kl. VIII
     Temat: Czy ksiądz jest ważniejszy od ministranta. Apostolstwo świeckich.
     Przeczytaj z podręcznika temat 30 ( str.98 - 100). Zapisz w zeszycie temat oraz wykonaj zad.2 str.100.
     Zadanie prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się za osoby bliskie.

     23 II

     RELIGIA kl. VIII
     Temat: Jak ubiera się święty?
     Przeczytaj z podręcznika temat 29 (str.95-97).
     W zeszycie zapisz temat i napisz w jaki sposób młody człowiek może dzisiaj realizować
     wezwania do świętości.
     Zadanie prześlij na e-mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się za osoby konsekrowane, które znam.

      

     INFORMATYKA
     Lekcja. Z tabeli - wykres
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 88. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=b3XuVAoS6-0
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     19 II

     RELIGIA kl. VIII


     Temat: ,, Któryś za nas cierpiał”– przesłanie Wielkiego Postu.
     Przeczytaj z podręcznika temat 59( str.193-195). Zapisz w zeszycie temat oraz ułóż hasło zachęcające
     twoich kolegów do udziału w rekolekcjach wielkopostnych. Zadanie prześlij na e- mail:
     dominika2000@o2.pl
     Pomódl się o dobre przeżycie Wielkiego Postu.

      

     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ
     Lekcja. Trudny czas pandemii.

     Zapoznajcie się z filmami dostępnymi na stronie naszej szkoły lub tu
     https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2mHpNb2XljpBzmtGt95XvKki8eRhI4CpPC1NzEsoku5tBp
     GfxC4fDV1d8&v=Po67SEE7RUs&feature=youtu.be

     Język angielski

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Revision, otworzyć podręczniki English Class na stronie 79 i przypomnieć sobie słownictwo dotyczące części ciała i zdrowia – zad. 1, str. 76.

     2.       Następnie, bardzo proszę powtórzyć zasady użycia czasów Past Simple i Past Continuous i wykonać zad. 2, 3, 5, str. 76.

     3.       Proszę również wybrać prawidłową odpowiedź zgodnie z poleceniem – zad. 4, str. 76.

      

     15 II

     RELIGIA kl. VIII
     Temat: Gdy potrzebuje innych to… Ruchy i wspólnoty w Kościele.
     Przeczytaj z podręcznika temat 28 (str.92-94).
     W zeszycie zapisz temat i zapisz jakie wspólnoty są w Twoim kościele parafialnym.
     Zadanie prześlij na e-mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się za swoją parafię.

     12 II

     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ
     Lekcja. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów.
     Zapoznajcie się z filmem
     https://www.youtube.com/watch?v=u26EkUzaNqg

      

     RELIGIA kl. VIII


     Temat: Sanktuaria .
     Przeczytaj z podręcznika temat 27 ( str.90-91). Zapisz w zeszycie temat oraz zrób notatkę na temat
     sanktuariów związanych z kultem Matki Bożej i innych świętych lub prezentację multimedialną na
     temat ,, Sanktuaria ”. Zadanie prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Pomódl się za swoją Rodzinę.

      

     Język angielski

     1.       Proszę wpisąc temat lekcji: Telling a story, przeczytać informacje o użyciu czasów Past Simple i Past Continuous w podręczniku ENGLISH CLASS. – zad. 3, str. 72 w podręczniku oraz wpisać do zeszytu z tłumaczeniem.

     2.       Następnie, bardzo proszę wpisać notatkę do zeszytu na temat użycia The Past Continuous Tense:

      

     The Past Continuous Tense (czas przeszły ciągły)

     ·         Używamy go do:

     - opisania czynności, które trwały lub były wykonywane w określonym momencie w przeszłości,

     - opisywania tła jednorazowego wydarzenia (najczęściej wyrażonego w czasie Past Simple) lub do opisania dwóch dłuższych czynności trwających jednocześnie.

     ·         Budowa czasu:

     Podmiot + odmiana czasownika to be w czasie Past Simple (was/were) + bezokolicznik + końcówka – ing.  

     Na przykład: I/He/She/It was studying.

                            We/You/They were studying.

      

     ·         Zadania przeczące (not po was/were):

      

     Na przykład: I/He/She/It was not (wasn’t) studying.

                            We/You/They were not (weren’t)  studying.

      

     ·         Zadania pytające budujemy przez użycie inwersji:

      

     Na przykład: Was I/He/She/It studying? Yes, I/he/she/it was.   No, I/he/she/it wasn’t. 

                           Were  we/you/they were studying?  Yes, we/you/they were.  No, we/you/they weren’t. 

      

     3.       Aby poćwiczyć użycie tych czasów, proszę wykonać zad. 5, str. 72 w podręczniku ENGLISH CLASS.

      

     Uwaga, zadania będą sprawdzane na konsultacjach we wtorek.  

      

      

     10 II

     INFORMATYKA
     Lekcja. Liczby, potęgi, cięgi
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 81. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=ELckzzdt9ko
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     8 II

     RELIGIA kl. VIII
     Temat: Moja diecezja.
     Przeczytaj z podręcznika temat 27 (str.89-91).
     W zeszycie zapisz temat i uzupełnij:
     Moja diecezja…………… istnieje od ………… Ordynariusz ……………. Patroni
     …………. Liczba katolików ………………… Liczba dekanatów …… Liczba parafii…….
     Wyższe seminarium duchowne znajduje się w ………… katedra znajduje się w ……………..
     i jest pod wezwaniem …………………………. Moja parafia należy do dekanatu
     ………………. i dziekanem jest ks. ……………………..
     Pomódl się za swoją parafię.

      

     INFORMATYKA
     Lekcja. Liczby, potęgi, cięgi
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 81. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=ELckzzdt9ko
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     5 lutego

     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ
     Lekcja. Zasady odmawiania, czyli jak być asertywnym?
     Zapoznajcie się z filmem
     https://www.youtube.com/watch?v=0eoD4S1jZpg&list=PLhJ5DL5S-
     VjrlNiXs_Mc9mLKEY5Dg6xQH&index=25

     RELIGIA kl. VIII


     Temat: Moja parafia i jej historia.
     Przeczytaj z podręcznika temat 26 ( str.86-88). Zapisz w zeszycie temat oraz historię swojej parafii
     lub wykonaj prezentację multimedialną na temat ,, Moja parafia”. Zadanie prześlij na e- mail:
     dominika2000@o2.pl
     Pomódl się za swoją parafię.

      

     Język angielski

     1.      Proszę wpisać temat lekcji: What’s the problem?  Wpisać do zeszytu słownictwo do Rozdziału Zdrowie (8) – Kontuzje, choroby i objawy.

     2.      Następnie, bardzo proszę wykonać zadanie 1 i 3 na stronie 67 w podręczniku.

     3.      Zadania będą sprawdzane na lekcji zdalnej w poniedziałek. Proszę o solidne wykonanie tych ćwiczeń językowych.

     3 II

     INFORMATYKA
     Lekcja. Jak to z Gaussem było
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 75. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=HNar6F7Y9B0
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     1 II

     Klasa VIII
     INFORMATYKA
     Lekcja. Jak to z Gaussem było
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 75. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=HNar6F7Y9B0
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

      

     RELIGIA kl. VIII
     Temat: Z Jezusem i do Jezusa Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa..
     Przeczytaj z podręcznika temat 25 (str.82-84).
     W zeszycie zapisz temat i wypisz w zeszycie trudne, niezrozumiałe dla ciebie słowa z ,,Litanii
     do Serca Najświętszego Serca Pana Jezusa”.
     Pomódl się słowami Litanii do Serca Pana Jezusa..

     29 STYCZNIA

     Język angielski

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Language work, powtórzyć wiadomości na temat rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych – podręcznik, str. 60. Proszę, aby była zapisana notatka i przykłady użycia do zeszytu.

     2.       Następnie, bardzo proszę wybrać odpowiednio wyrażenia z ramki i uzupełnić nimi zdania – zad. 9, str. 60.

     3.       Proszę przeczytać tekst na stronie 61 – zad. 5 oraz uzupełnić w zeszycie zdania w języku polskim. Należy również przetłumaczyć w zeszycie te fragmenty tekstu, w których znajdują się szukane informacje.

     Zadania te będą sprawdzane, proszę o solidne ich wykonanie.

     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ
     Lekcja. Jak przygotować się do egzaminu – porady ósmoklasistki.
     Zapoznajcie się z filmem przygotowanym przez waszą starszą koleżankę, która podaje wam kilka
     praktycznych wskazówek jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty.
     https://www.youtube.com/watch?v=O4ogocg2-PY

      

     27 stycznia

     INFORMATYKA
     Lekcja. Zrób porządek - Python
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 70. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=8A3_RAMuyLo
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     25 stycznia

     Klasa VIII
     INFORMATYKA
     Lekcja. Zrób porządek - Python
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 70. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=8A3_RAMuyLo
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     22 stycznia

     Klasa VIII
     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ
     Lekcja. Egzamin ósmoklasisty
     Zapoznaj się ze stroną Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Znajdziesz tam wiele informacji
     dotyczących egzaminu, przykładowe arkusze itp. www.oke.krakow.pl

      

     JĘZYK ANGIELSKI

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Eating habits, otworzyć podręczniki na stronie 59 i wykonać zadanie 5, wpisując odpowiedzi do zeszytu.

     2.       Następnie, bardzo proszę przeczytać informacje z ramki na stronie 60 oraz zrobić notatkę do zeszytu na temat użycia rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Należy wpisać też przykłady użycia do zeszytu.

      

      

     RELIGIA kl. VIII
     Temat: Na ile mogę się zbliżyć do Boga? Sakrament Eucharystii.
     Przeczytaj z podręcznika temat 24 ( str.79-81). Zapisz w zeszycie temat oraz co obejmuje właściwe
     przygotowanie do Eucharystii. Zadanie prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
     Zaśpiewaj: ,,Panie, dobry jak chleb” https://www.youtube.com/watch?v=FcTQhr12PQU
     Zadanie na szóstkę: udział w konkursie https://pro-life.pl/xvii-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-
     pomoz-ocalic-zycie-bezbronnemu-o-nagrode-im-bl-ks-jerzego-popieluszki/
     Modlitwa: ,, Wierzę w Boga”.

     20 stycznia

     INFORMATYKA


     Lekcja. Szukaj z Pythonem
     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 66. Pomocne materiały na:
     https://www.youtube.com/watch?v=abPhgVsZBZ8
     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     18 I

     INFORMATYKA

     Lekcja. Szukaj z Pythonem

     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 66. Pomocne materiały na:

     https://www.youtube.com/watch?v=abPhgVsZBZ8

     Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń z lekcji prześlij na Messengera lub na geoo@interia.pl

     RELIGIA kl. VIII

     Temat: ,,Oto wielka tajemnica wiary”. Modlitwa Eucharystyczna.

     Przeczytaj z podręcznika temat 23 (str.76-78).

     Odszukaj i zapisz w zeszycie tekst pieśni ,, Przed tak wielkim Sakramentem” i wyjaśnij o

     czym mówi pierwsza zwrotka . Zadanie prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

     Zobacz: film o cudach Eucharystycznych w Polsce

     https://www.youtube.com/watch?v=DJwD-YgoH44

     Pomódl się o dobre przeżycie każdej Mszy świętej, w której uczestniczysz.

     21 grudnia

     RELIGIA kl. VIII

     Temat: Trzech Króli – gdzie jest Mesjasz?

     Przeczytaj z podręcznika temat 58.

     Zapisz w zeszycie, jakie dary mógłby złożyć Jezusowi współczesny człowiek, by uznać w

     nim Boga, Króla i człowieka. Zadanie prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

     Zobacz: Orszak Trzech Króli https://www.youtube.com/watch?v=yJvEbTRHNUk

     Zaśpiewaj: ,, Mędrcy świata” https://www.youtube.com/watch?v=qSfvXjwYfiE

      

     Pomódl się za tych, którzy nie znają Jezusa i nie chcą Go poznać.

      

     18 grudnia

     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

     Lekcja. Tradycje bożonarodzeniowe.

     Porozmawiaj ze swoimi rodzicami, dziadkami, które tradycje bożonarodzeniowe lubią najbardziej. Może dziadkowie opowiedzą o tradycjach, których już nie kultywujemy.

     RELIGIA

     Temat: ,, Moc truchleje”. Przesłanie Bożego Narodzenia.

     Przeczytaj z podręcznika temat 57. Napisz, życzenia świąteczne, w których wyrazisz Zaśpiewaj: ,,Nie

     było miejsca” https://www.youtube.com/watch?v=y7pEn4R3cqg lub ,, Bóg się rodzi”

     https://www.youtube.com/watch?v=SX5xO4BPRIo

     Pomódl się aby Pan Jezus narodził się w twoim sercu.

      

     J. angielski

     . Proszę wpisać temat lekcji: Talking about future, otworzyć podręcznik na stronie 42 i przypomnieć sobie wiadomości o sposobach wyrażania przyszłości:

     a) użycie czasu Future Sipmle – gdy mówimy o naszej woli lub chęci wykonania danej czynności (nie jesteśmy zbyt pewni raczej przewidujemy, że tak się stanie).

     b) użycie wyrażenia „to be going to do something” -  gdy mamy zamiar coś zrobić i raczej jesteśmy pewni wykonania tej czynności,

     c) użycie czasu Present Continuous – gdy zaplanowaliśmy wykonanie danej czynności i jesteśmy pewni jej wykonania.

     2. Następnie bardzo proszę wykonać zadania 1, 2, 3,  str. 54 w zeszycie ćwiczeń, aby poćwiczyć to zagadnienie gramatyczne. Warto też wykonać zadania interaktywne:

     https://learningapps.org/1463228

     https://learningapps.org/4050990

     https://learningapps.org/6327144

     Bardzo proszę o poprawienie testu, który otrzymaliście wczoraj. Będzie on sprawdzany we wtorek po feriach zimowych.

     16 xii

     INFORMATYKA

     Lekcja. Karta Bożonarodzeniowa

     Proszę o realizację tematu wykorzystując materiały z:

     https://www.gimpuj.info/index.php/topic,66137.0.html

      

      

     14 XII

     INFORMATYKA

     Lekcja. Karta Bożonarodzeniowa

     Proszę o realizację tematu wykorzystując materiały z:

     https://www.gimpuj.info/index.php/topic,66137.0.html

     RELIGIA

     Temat: Obowiązek, ale i przywilej. Udział we Mszy świętej.

     Przeczytaj z podręcznika temat 22.

     Zapisz w zeszycie trzy wezwania do modlitwy powszechnej. Zadania prześlij na e- mail:

     dominika2000@o2.pl

     Zobacz: film o błogosławionym Carlo Acutis https://www.youtube.com/watch?v=ihyfd07DTEs,

     św.O. Pio https://www.youtube.com/watch?v=GVtCwmaInVw, św. Tarsycjusz

     https://www.youtube.com/watch?v=ICbO7XQie64

     Pomódl się o dobre przeżycie każdej Mszy świętej, w której uczestniczysz.

     11 grudnia

     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

     Lekcja. Czy warto znać swoje mocne i słabe strony?.

     Obejrzyjcie film - https://www.youtube.com/watch?v=wKdGMIivbm8

     Zrób listę swoich mocnych i słabych stron.

      

     RELIGIA

     Temat: Przyjdzie, aby nas osądzić.

     Przeczytaj z podręcznika temat 21. Poszukaj informacji i napisz, na czym polega królestwo Chrystusa i

     czym różni się od królestwa ziemskiego. Zadanie prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

     Zaśpiewaj: ,, Bóg dał czas na nadzieję” https://www.youtube.com/watch?v=qledkAPeqvk

     Modlitwa: ,, Wierzę w Boga”.

      

     Język angielski

      

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Travelling, otworzyć podręczniki na stronie 48, wpisać do zeszytu słownictwo dotyczące środków transportu i podróżowania oraz wykonać zadanie 1 i 3 na stronie 49.

     2.       Bardzo proszę o dostarczenie kompletu zadań do sprawdzenia, które były wykonywane na ostatnich lekcjach. Część zadań zostało oddanych, a pozostałe proszę przynieść 15.12.20 (wtorek) do sprawdzenia. Dotyczy to również uczniów nieobecnych na ostatnich zajęciach.

     Zadania z zeszytu ćwiczeń: 6/47, 7/47, 9/47, 14/47 oraz 2/57 (na górnej części strony).

      

     We wtorek 15.12.20 odbędzie się egzamin próbny z języka angielskiego. Bardzo proszę, aby wszyscy byli obecni.

      

     9 GRUDNIA

     INFORMATYKA

     Lekcja. Kodowanie na wesoło

     Proszę o realizację tematu:

     https://studio.code.org/s/sports/stage/1/puzzle/1

     7 XII

     RELIGIA

     Temat: Ten, który zmartwychwstał, wstąpił do nieba, aby dalej być obecnym.

     Przeczytaj z podręcznika temat 20.

     Zapisz w zeszycie plan tygodnia uwzględniając obecność Jezusa w twoim życiu.

     Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

     Pomódl się o dobre przeżycie adwentu.

     INFORMATYKA

     Lekcja. Kodowanie na wesoło

     Proszę o realizację tematu:

     https://studio.code.org/s/sports/stage/1/puzzle/1

      

      

     4 grudnia

     JĘZYK ANGIELSKI

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Using modal verbs, otworzyć podręczniki na stronie 42, przeczytać i przeanalizować informacje w ramce na temat użycia czasowników modalnych: can, must, have to.

      

     2.       Następnie, bardzo proszę wpisać te informacje razem z przykładami do zeszytu  dla powtórzenia i utrwalenia wiadomości o czasownikach modalnych użytych w kontekście językowym.

      

     3.       Proszę wybrać właściwe odpowiedzi i zapisać w zeszycie – zad. 10, str. 42.

      

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      

     Proszę pamiętać, że swoją postawą podczas nauki zdalnej pracujecie na ocenę z zachowania

      

      

      

      

     Zajęcia z wychowawcą

     Lekcja. Jaki jestem? Oto jest pytanie.

     Obejrzyjcie film - https://www.youtube.com/watch?v=4gp_EQ7F_bo

     Zastanów się czy samoocena jest potrzebna.

     RELIGIA

     Temat: Spotkanie z Jezusem Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał.

     Przeczytaj z podręcznika temat 19. Napisz, dlaczego powinniśmy przeżywać Eucharystię jako osobiste

     spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym, a następnie prześlij na e- mail:

     dominika2000@o2.pl

     Modlitwa: podziękuj za wszystkie spotkania z Chrystusem w Eucharystii.

     2 GRUDNIA

     INFORMATYKA

     Lekcja. Liczby nie tylko doskonałe.

     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 62

     Pomocne będą materiały z:

     https://www.youtube.com/watch?v=yGkevi-G4Ok

     Zdjęcia pracy lub plik z pracą prześlij na Messengera lub na pocztę geoo@interia.pl

      

     30 XI

     INFORMATYKA

     Lekcja. Liczby nie tylko doskonałe.

     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 62

     Pomocne będą materiały z:

     https://www.youtube.com/watch?v=yGkevi-G4Ok

     Zdjęcia pracy lub plik z pracą prześlij na Messengera lub na pocztę geoo@interia.pl

     RELIGIA

     Temat: Czekanie na Boga, który przychodzi. Adwent.

     Przeczytaj z podręcznika temat 18.

     Napisz w zeszycie co to jest adwent. Narysuj jeden z symboli adwentu. Pomyśl o swoim

     postanowieniu adwentowym. Naucz się wybranej pieśni adwentowej, np.: ,,Niebiosa rosę

     spuśćcie nam z góry” https://www.youtube.com/watch?v=GDpVoFOH92s lub

     https://krolowa.pl/najpiekniejsze-piesni-adwentowe-a-sa-ulubione/

     Pomódl się o dobre wykorzystanie czasu adwentu.

     27 listopada

     RELIGIA

     Temat: Życie Pana Jezusa odczytywane w spirali czasu. Rok liturgiczny.

     Przeczytaj z podręcznika temat 17. Narysuj w zeszycie schemat roku liturgicznego.

     Modlitwa: podziękuj za wszystkie łaski otrzymane w tym roku liturgicznym.

     MATEMATYKA

     Wykonaj zadania z podręcznika str. 69 zad.5, 6 i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      

      Język angielski

      

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Language work, otworzyć podręcznik na stronie 35, wpisać wyrażenia dotyczące reakcji emocjonalnych oraz rozmowy telefonicznej w języku angielskim i polskim do zeszytu.

      

     2.       Następnie, bardzo proszę dobrać do opisanych sytuacji właściwą reakcję – zad. 4, str. 35.

      

     3.       Proszę wpisać do zeszytu słownictwo (przydatne zwroty) dotyczące opisu wydarzenia na forum str. 36 w podręczniku oraz dopasować fragmenty wpisu do odpowiednich elementów polecenia – zad. 1, str. 36.

      

     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

     Lekcja. Czy warto mieć zainteresowania?

     Obejrzyjcie film, w którym przedstawione zostało znaczenie zainteresowań. Jest to sposób na relaks i

     inspiracja do działania.

     https://www.youtube.com/watch?v=tRwvykWkp74

     A jakie są Twoje zainteresowania?

     26XI

     INFORMATYKA

     Lekcja. Sumuj liczby.

     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 58

     Pomocne będą materiały z:

     https://www.youtube.com/watch?v=88hGUHstfJk

     Zdjęcia pracy lub plik z pracą prześlij na Messengera lub na pocztę geoo@interia.pl

     23 listopada

     INFORMATYKA

     Lekcja. Sumuj liczby.

     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 58

     Pomocne będą materiały z:

     https://www.youtube.com/watch?v=88hGUHstfJk

     Zdjęcia pracy lub plik z pracą prześlij na Messengera lub na pocztę geoo@interia.pl

     MATEMATYKA

     Wykonaj zadania ,, Czy już potrafisz?” 1, 2 ,3 z podręcznika str. 64 i prześlij na  e- mail:

     dominika2000@o2.pl

     RELIGIA

     Temat: Cztery odsłony tej samej Prawdy. Orędzie czterech Ewangelii.

     Przeczytaj z podręcznika temat 15.

     Modlitwa: przeczytaj fragment dowolnej Ewangelii.

     19 listopada

     ZAJĘCIA  Z WYCHOWAWCĄ

     Lekcja. Co to jest motywacja?

      

     Obejrzyjcie film, który wyjaśnia co to jest motywacja.  https://www.youtube.com/watch?v=iwvWiCpDNks&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=3

     Odpowiedzcie sobie na pytania:

     1. Czy przyda nam się wiedza o tym czym jest motywacja?
     2. Czy w waszym codziennym życiu potrzebna jest motywacja?
     3. Do czego może się przydać motywacja?

      

     RELIGIA

     Temat: Cuda Pana Jezusa  wzorem zbawczej miłości..

     Przeczytaj z podręcznika temat 16. Wybierz z dowolnej Ewangelii opis jednego z cudów Pana Jezusa             i napisz  w zeszycie co Ewangelista pragnie w nim przekazać, a  następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

     Podziękuj Bogu za cud jakim jest twoje życie.

     MATEMATYKA

     Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.21 i prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

     INFORMATYKA

     Lekcja. Programuj obliczenia.

     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 54

     Pomocne będą materiały z:

     https://www.youtube.com/watch?v=Y2lhwhYA7Xw

     Zdjęcia pracy lub plik z pracą prześlij na Messengera lub na pocztę geoo@interia.pl

      

      

      

     16 listopada

     BIOLOGIA

     Lekcja. Dziedziczenie wybranych cech u człowieka.

     Przypomnij sobie wiadomości na temat dziedziczenia wybranych cech u człowieka (podręcznik str. 29 – 32). W zrozumieniu tematu może pomóc ci filmik zamieszczony na stronie  https://www.youtube.com/watch?v=IijS8IIAXE4

     Spróbuj rozwiązać poniżej zamieszczone zadanie. Zdjęcie rozwiązanego zadania prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

     1.  

      

      

     INFORMATYKA

     Lekcja. Programuj obliczenia.

     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 54

     Pomocne będą materiały z:

     https://www.youtube.com/watch?v=Y2lhwhYA7Xw

     Zdjęcia pracy lub plik z pracą prześlij na Messengera lub na pocztę geoo@interia.pl

      

      

     MATEMATYKA

     Wykonaj zadania z podręcznika zad.7, 8, 9, 10 str.62

     Zadania prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

     RELIGIA

     Temat:  Mówił o nim świat. Poza chrześcijańskie świadectwo wiary Jezusie Chrystusie.

     Przeczytaj z podręcznika temat 14 i zapisz do zeszytu poza chrześcijańskie świadectwa o Jezusie Chrystusie.

     Przeczytaj tekst Hbr11, 4-29 i wpisz do zeszytu występujące tam osoby biblijne wraz z wydarzeniami związanymi z daną postacią.

     Zadania prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

     Pomódl się w wybranej intencji.

      

      

      

     13 XI

     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

     Lekcja. Jak się uczyć, żeby się nauczyć?

      

     W tym trudnym czasie wiele zależy od was. Musicie więcej uczyć się samodzielnie.

     Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Zobaczcie film.

     https://www.youtube.com/watch?v=4MWxOa_adYM

      

     RELIGIA

     Temat: Jaki kolor miały oczy Pana Jezusa? Chrześcijańskie świadectwo historyczności Zbawiciela.

     Przeczytaj z podręcznika temat 13. Opracuj i zapisz do zeszytu hasło na wzór haseł w Wikipedii   dołącz do niego nazwy stron internetowych poświęconym postaciom historycznym żyjącym w czasach Jezusa, a  następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

     Pomódl się za te osoby, które jeszcze nie znają Jezusa albo odrzucają prawdę                                               o Jego istnieniu;,, Anioł Pański”.

     MATEMATYKA

     Rozwiąż zadania  i wpisz do zeszytu rozwiązania  - zad. 4, 5, 6 str.62 z podręcznika,

     a  następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

     10 XI

     Matematyka

      

     Wysokość trójkąta równobocznego. Przeczytać temat str. 58-59.

      

     Język polski, język angielski

     Konsultacje w szkole.

      

     9 listopada

     Język angielski

     Lekcja on-line (Temat: Education. Zakres materiału: str. 31, 32 w podręczniku).

      

     JĘZYK POLSKI

     Lekcja języka polskiego za pośrednictwem platformy Zoom o godzinie 10:30.

      

     link do zajęć:

     Agnieszka Paliga is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

     Topic: JĘZYK POLSKI KLASA VIII
     Time: Nov 9, 2020 10:30 AM Warsaw

     Join Zoom Meeting
     https://us05web.zoom.us/j/81349794350?pwd=SFZ6TjhwZVg2Q2VJcnJ2R3hhUy8rZz09

     Meeting ID: 813 4979 4350
     Passcode: 3rJP9v

      

     INFORMATYKA

      

     Lekcja. Pisz i powtarzaj.

     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 48

     Pomocne będą materiały z:

     https://www.youtube.com/watch?v=rVCEniWvBys

     Zdjęcia pracy lub plik z pracą prześlij na Messengera lub na pocztę geoo@interia.pl

      

     RELIGIA

     Temat: Kim jest człowiek wierzący?

     Przeczytaj z podręcznika temat 12 i zapisz do zeszytu co znaczy słowo: ,, amen”.

     Przeczytaj tekst Hbr11, 4-29 i wpisz do zeszytu występujące tam osoby biblijne wraz z wydarzeniami związanymi z daną postacią.

     Zadania prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

     Pomódl się Credo- dziękując za wiarę swoją i Rodziny.

     Matematyka

     Przekątne kwadratu.  Str. 56 zad. 11

      

      

      

      

      

     6 XI

     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      

     Lekcja. 11 listopada – 102 rocznica Odzyskania Niepodległości

      

     W nadchodzącym tygodniu przypada 102 rocznica Odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji polecam do zobaczenia dla całej rodziny animowany film. Twórcą filmu, jest Tomasz Bagiński, mistrz współczesnej polskiej animacji, nominowany do Oscara za utwór „Katedra". https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8

      

     Język polski

      

     Lekcja za pośrednictwem Zoom. Godzina 10:30

      

     link do zajęć:

     Agnieszka Paliga is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

     Topic: JĘZYK POLSKI KLASA VIII
     Time: Nov 6, 2020 10:30 AM Warsaw

     Join Zoom Meeting
     https://us05web.zoom.us/j/81089118299?pwd=ZEE2dGRZZVBPbmJ1eHN1bXVuOUo0QT09

     Meeting ID: 810 8911 8299
     Passcode: r466wg

      

     Język angielski

     1. Proszę przypomnieć sobie zasady tworzenia zdań twierdzących i przeczących w czasie Present Perfect z poprzednich lekcji (notatka w zeszycie).

     2. Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem zdań pytających w czasie Present Perfect. Proszę wpisać notatkę do zeszytu:

     * Pytania w czasie Present Perfect tworzymy przez użycie operatora Have lub Has i postawienie go przed podmiotem.

     Budowa zdania pytającego:

     Have + podmiot (I/you/we/they) + III forma czasownika + …. reszta zdania.

     Has + podmiot (he/she/it) + podmiot + III forma czasownika + ….. reszta zdania.

     Uwaga! Operator Has występuje tylko w 3 osobie liczby pojedynczej he/she/it, w pozostałych występuje operator Have.

      

     Określenia czasowe charakterystyczne dla czasu Present Perfect:

     o   Występują na początku zdania:

     ever – występuje w zdaniach pytających i znaczy „kiedykolwiek”,

     never – znaczy „nigdy”, występuje po operatorze have lub has na początku zdania,

     already – znaczy „już”, występuje po operatorze have lub has na początku zdania,

     just – znaczy „właśnie”, występuje też po operatorze have lub has na początku zdania.

      

     o   Występują w środku zdania:

     since (od jakiegoś czasu)

     for (przez jakiś czas)

      

     o   Występują na końcu zdania:

     lately –  ostatnio

     recently – ostatnio

     so far –  jak dotąd

     yet –  już (w zdaniach pytających)

     yet –  jeszcze (w zdaniach przeczących)

      

     5 listopada

     Matematyka

     Przekątna kwadratu - rozwiązywanie zadań. 

     Fizyka

     godz. 10.30

      

     https://zoom.us/j/94799478772?pwd=ajBoUTBnMWpGMnUzLytvTTJKZDF5QT09

      

     Meeting ID: 947 9947 8772

     Passcode: klimontow8

      

      

     WDŻ

     Zbliża się Święto Niepodległości.

     -przypomnij sobie okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości.

     -porozmawiaj o tym z rodziną

     - wywies polska flagę.

      

     Język polski

      

     Lekcja j.polskiego za pośrednictwem Zoom. Godzina 12:30

      

     link do zajęć:

     Agnieszka Paliga is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

     Topic: JĘZYK POLSKI KLASA VIII
     Time: Nov 5, 2020 12:30 PM Warsaw

     Join Zoom Meeting
     https://us05web.zoom.us/j/82757463867?pwd=WWpJQWxOWU50VFY0UXB2T0x5ZTJxQT09

     Meeting ID: 827 5746 3867
     Passcode: 0UkDVY

      

      

     4 XI

     MATEMATYKA

      

     Przekątna kwadratu   str. 56   zad. 4 i 5

      

     JĘZYK POLSKI

      

     Lekcja języka polskiego za pośrednictwem platformy Zoom. Godzina 9:30

      

     link do zajęć:

     Agnieszka Paliga is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

     Topic: JĘZYK POLSKI KLASA VIII
     Time: Nov 4, 2020 09:30 AM Warsaw

     Join Zoom Meeting
     https://us05web.zoom.us/j/81904059739?pwd=SEV0UkNqMDVDZ093U0dsRkxMU0RMQT09

     Meeting ID: 819 0405 9739
     Passcode: 6pVUth

      

     INFORMATYKA

     Lekcja. Pisz i powtarzaj.

     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 48

     Pomocne będą materiały z:

     https://www.youtube.com/watch?v=rVCEniWvBys

     Zdjęcia pracy lub plik z pracą prześlij na Messengera lub na pocztę geoo@interia.pl

      

     WOS I EDB

     Dzień dobry.

     Przesyłam lekcje z wos i edb.

     Proszę zapiszcie w zeszytach :

     - co to są mniejszości narodowe i etniczne oraz jakie mają prawa;

     - jak wygląda pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem.

      

     Wos: Mniejszości narodowe i etniczne.

      

     USTAWA z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

     Art. 2. 1. Mniejszością narodową, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące warunki:
     1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
     2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;
     3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
     4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
     5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat;
     6) utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

     Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem mniejszością etniczną nazywamy społeczność, która posiada identyczne cechy jak mniejszość narodowa, ale w przeciwieństwie do mniejszości narodowej nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

      

     Zgodnie z polskim prawem wyróżniamy

     mniejszości narodowe:
     1) białoruską,
     2) czeską,
     3) litewską,
     4) niemiecką,
     5) ormiańską,
     6) rosyjską,
     7) słowacką,
     8) ukraińską,
     9) żydowską.

     mniejszości etniczne:
     1) karaimską,
     2) łemkowską,
     3) romską,
     4) tatarską.

     Prawa mniejszości w Polsce – pod tym linkiem znajdziecie informacje jakie prawa mają mniejszości w Polsce: https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-minimized/RH7ielTDl7jWn/8/2KHrZmtZH0ZkVJ3w9If7G6G8S6taTmzy.svg

     Polonia

     Obywatele różnych państw świata, którzy mają polskie korzenie i poczucie polskiej przynależności narodowej.

      

     - Edb:

     Pierwsza pomoc – porażenie prądem.

     Udzielając pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym, musimy przede wszystkim pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Dlatego przed podejściem do takiej osoby należy upewnić się, że wszystkie źródła prądu są wyłączone. Jeśli jest to możliwe, należy wyłączyć wadliwe urządzenie przez wyciągnięcie wtyczki z gniazda lub wyłączenie (wykręcenie) bezpiecznika.

     Jeżeli nie masz pewności, że źródło prądu zostało odłączone, nie podchodź do osoby poszkodowanej, tylko wezwij służby ratunkowe. Jeżeli masz taką możliwość, odizoluj porażonego od źródła prądu – odsuń przewody elektryczne za pomocą przedmiotu nieprzewodzącego prądu elektrycznego lub odciągnij poszkodowanego w inne miejsce. Pamiętaj, żeby nie dotykać poszkodowanego gołymi rękami!

     Jeżeli jest bezpiecznie i poszkodowany został odizolowany od źródła prądu, sprawdź jego reakcję. Jeżeli poszkodowany:

     • jest przytomny – zostaw go w zastanej pozycji (o ile nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo), dowiedz się jak najwięcej o jego stanie i (jeżeli jest taka potrzeba) wezwij pogotowie ratunkowe, opatrz ewentualne oparzenia i inne urazy oraz zapewnij poszkodowanemu dalszą opiekę;
     • jest nieprzytomny i oddycha prawidłowo – ułóż go w pozycji bocznej bezpiecznej i wezwij służby ratunkowe, opatrz ewentualne oparzenia i inne urazy; nie zostawiaj poszkodowanego samego, czekaj na przyjazd służb ratunkowych;
     • nie oddycha prawidłowo – wezwij pogotowie ratunkowe i rozpocznij resuscytację krążeniowo oddechową.

      

      

      

     3 XI

     Historia

      

     Zapoznaj się z tematem lekcji Ziemie polskie w latach 1943 1944.podr. str.67 do 71.

     Zwróć uwagę na takie pojęcia jak PPR  KRN. UPA PKWN.  Wpisz do zeszytu.

     Zad dom. Wyjaśnij na czym polegała zbrodnia wołyńska.

      

     CHEMIA

     Lekcja. Właściwości i zastosowanie wodorotlenków

      

     Spotykamy się na Zoomie. Realizujemy temat 6.3 z podręcznika str. 23

      

     Lekcja j.polskiego za pośrednictwem Zoom o godzinie 10:30

      

     Link do zajęć dostępny na grupie  klasy VIII  „Język polski” na Messengerze.

      

     Matematyka

     Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych str. 184 zad. 26 a,b, c zad. 27 g, h i zad. 28 a, c i prześlij na pocztę ekocierz@wp.pl

      

     Wiedza o społeczeństwie

     Temat: Narodowość, a obywatelstwo.

     Proszę zapiszcie w zeszytach:

     Czynniki tworzące naród:

     - poczucie tożsamości

     - świadomość narodowa

     - wspólna historia, kultura, zwykle język

     - zamieszkiwanie na wspólnym terenie.

      

     Na stronie 77 w Waszych podręcznikach macie tabelkę, która pokazuje różnice między narodowością, a obywatelstwem. Bardzo proszę ją zapamiętać.

     Ponadto proszę zapamiętać:

      

     Pierwotne sposoby nabywania obywatelstwa

     • Prawo krwi (łac. ius sanguinis)
      Przynajmniej jedno z rodziców powinno być obywatelem danego kraju, wtedy może zadecydować o przyznaniu obywatelstwa swojemu dziecku. Jeżeli oboje rodzice są obywatelami tego samego kraju, dziecko nabywa obywatelstwo po rodzicach automatycznie i nie są potrzebne żadne dodatkowe deklaracje.
     • Prawo ziemi (łac. ius soli)
      Dziecko uzyskuje obywatelstwo państwa, na którego terytorium następują narodziny, przy czym bez znaczenia jest obywatelstwo rodziców. Terytorium państwa rozumiemy szeroko zarówno jako właściwe terytorium, ograniczone umowami międzynarodowymi, jak i terytorium statków powietrznych oraz morskich, a także terytoria placówek dyplomatycznych.

      

     Zadanie domowe:

     Proszę napisać w zeszytach, w jaki sposób można nabyć polskie obywatelstwo.

     Nic do mnie proszę nie odesłać (dotyczy to tego tematu).

      

     Koleją lekcja w środę będzie z wykorzystaniem Zoom. We wtorek wieczorem wyślę Wam link ze spotkaniem.

     Jeśli macie jakieś pytanie piszcie na adres, który Wam podałam.

     Monika Chmura.

     30 października piątek

     Język polski

      

     Lekcja j.polskiego za pośrednictwem Zoom o godzinie 10:30.

      

     Link do zajęć wysłano na grupę klasy VIII  „Język polski” na Messengerze.

      

     30.10.2020 r.

      

     Temat lekcji:

     Koncert nad koncertami, czyli muzyka i historia    w utworze A. Mickiewicza.

      

      

      

     Koncert Jankiela jest nazywany także „koncertem nad koncertami” i jest muzyczną ilustracją zdarzeń, wykonany             z okazji zaręczyn Zosi i Tadeusza.

     Koncert obejmuje wydarzenia od 1791 r. do 1797, czyli od utworzenia Konstytucji 3 Maja do uformowania Legionów Polskich we Włoszech.

     Podzielony jest na 5 części, z których każda ilustruje inne zdarzenie historyczne.

     Koncert wykonany został na cymbałach przez Starego Żyda – Jankiela, który uznany był za wirtuoza tego instrumentu.

      

      

     Wydarzenia z historii Polski        i plan muzyczny

     Nastroje

      słuchaczy

     Sposoby poetyckiego przedstawienia

     1.Konstytucja 3 Maja z 1791 r.

      

      

     Polonez Trzeciego Maja

     radość-młodzi ludzie rwą się do tańca

     rozrzewnienie- starsi ludzie wspominają szczęśliwe lata

     - epitet (np.skoczne)

     - ożywienie (np.dźwięki radością oddychają)

     - wyr. dźwiękonaśladowcze (np.buchnął)

     - porównanie (np.buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela ozwała się)

      

     2. …..........................

     …...............................

     wprowadzenie fałszywego akordu, dźwięku.

      

      

      

     3.Rzeź Pragi

      

     …..................................

     …..................................

      

      

      

      

     4. ….............................

     ….................................

      

     …..................................

     Smutek i zaduma – legioniści wspominają żołnierską tułaczkę i trudy walki u boku Napoleona

      

      

     5. …....................

     ….........................

      

     ….........................

      

     - epitet (np.marsz triumfalny)

      

      

      

      

     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      

     Lekcja. Netykieta

      

     Choć myślę, że to tylko formalność ale wszystkim swoim wychowankom przypominam o zasadach netykiety. Gdyby ktoś zapomniał polecam filmik https://www.youtube.com/watch?v=Mi8sqUwZoTA

      

     Matematyka

      

     Utrwalenie działań na liczbach str. 183 zad. od 19-25

      

      

     Język angielski    

     1. Proszę wpisać temat lekcji: Using The Present Perfect Tense.

     2. Proszę powtórzyć wiadomości o tworzeniu i stosowaniu czasu Present Perfect z poprzednich lekcji (budowa, tworzenie III formy dla czasowników regularnych i nie regularnych).

     2. Następnie, proszę uważnie zobaczyć filmiki na temat tworzenia tego czasu i zapamiętać zasady:

     https://www.youtube.com/watch?v=zlQzhkwlRdM&t=234s

     https://www.youtube.com/watch?v=zlQzhkwlRdM&t=421s

     3. Proszę wpisać notatkę do zeszytu na temat tworzenia przeczeń.

     * Przeczenia w czasie Present Perfect tworzymy przez dodanie słówka not do operatorów have lub has.

     Budowa zdania przeczącego:

     Podmiot (I/you/we/they) + have + not (haven’t) + III forma czasownika  + … (reszta zdania).

     dla 3 osoby l. poj.:

     Podmiot (he/she/it) + has + not (hasn’t) + III forma czsownika + … (reszta zdania).

     2. Następnie, proszę jeszcze raz bardzo uważnie przeczytać ramkę w podręczniku, str. 24  oraz wpisać do zeszytu te przykłady. Dla utrwalenia zasad tworzenia tego czasu, proszę prześledzić materiał filmowy, szczególnie o tworzeniu zdań przeczących w 2 części filmu:

     https://www.youtube.com/watch?v=O72HBnvQys8

      

     Religia

      Temat: Wszystkich Świętych – zwyczajni niezwyczajni.

     Przeczytaj z podręcznika temat 56 i  zapisz do zeszytu krótki życiorys wybranego świętego.

     Zadania prześlij na e- maila  dominika2000@o2.pl

     Pomódl się do Boga za wstawiennictwem swojego patrona.

      

     29 X

     Fizyka

     Temat: Ruch drgający
     1. Tekst str.38-42
     2 Zad. domowe 5 str. 43
     3. Proszę o przesłanie na mojego maila zdjęcie, skan zadania domowego. Mój mail: waldi66@interia.pl
     w razie problemów dzwońcie tel.695 748 539

      

     Język polski

      

     Uczniowie otrzymają materiały za pośrednictwem grupy „Język polski” na Messengerze.

      

     CHEMIA

      

     Lekcja. Dysocjacja elektrolityczna wodorotlenków

      

     Spotykamy się na Zoomie o 12.

      

     Matematyka

      

     Działania na liczbach str. 182 zad. od 1-8

     Działania na liczbach cd.zad. od 9 - 16 str. 182 i 183

      

     28 X

     Wychowanie fizyczne

     https://wordwall.net/pl/resource/1188259/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia

     https://ewf.h1.pl/student/?token=yeRMRg0WxOgKy002jfXphtoH8YVT1VFr08pIqqNeU2UZyIWgWl

      

     Chemia

     Lekcja. Właściwości i zastosowanie wodorotlenków

      

     Spotykamy się na Zoomie. Realizujemy temat 6.3 z podręcznika str. 23

      

     Informatyka

      

     Lekcja. Prawo w intrenecie.

     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 42

     Do wykonania: zad. 4 str. 45

     Zdjęcia pracy lub plik z pracą prześlij na Messengera lub na pocztę geoo@interia.pl

      

     Język polski

     Materiały z j. polskiego uczniowie otrzymają za pośrednictwem grupy „Język polski” na Messengerze.

      

     Język angielski

      

     1.       Proszę wpisać temat lekcji: Language function, otworzyć podręcznik na stronie 27 i wpisać do zeszytu wyrażenia z tłumaczeniem: przeprosiny i reakcja na przeprosiny oraz życzenia i gratulacje. Następnie, bardzo proszę dopasować zwroty w zadaniu 1 na stronie 27 do osób, które mają nazwiska oznaczające ich cechy charakteru. Znaczenie nazwisk można sprawdzić w słowniku lub skorzystać z pomocy.

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

     2.       Bardzo proszę uzupełnić luki w zdaniach wyrazami z ramki i wpisać do zeszytu – zad. 2, str. 27. Następnie, proszę ułożyć podane życzenia w porządku chronologicznym – zad. 5, str. 27.

     Teraz przechodzimy do zadania w rozumieniu tekstu słuchanego. Do wypowiedzi należy dobrać właściwą reakcję – zad. 6, str. 27. Nagranie jest łatwo dostępne pod linkiem poniżej:

     https://edesk.pearson.pl/file/serve/5988465569169408

     3.       Następnie, proszę uzupełnić dialogi brakującymi fragmentami wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty – zad. 7, str. 27.

     Wykonane zadania w zeszycie należy przesłać na podany adres e-mail. Uwaga! Zmiana adresu e-mail:

     u.kowalska2020@gmail.com

      

     Wiedza o społeczeństwie

      

     Samorząd lokalny – powtórzenie wiadomości.

     Proszę w ramach powtórzenia przygotować test składający się z 10 pytań , do każdego pytania proszę napisać 4 odpowiedz ( jedna poprawna).

     Test proszę wysłać do mnie na pocztę kaczma78@poczta.fm

     Proszę podać imię i nazwisko oraz szkołę.

      

     Edukacja dla bezpieczeństwa

     Temat: Pierwsza pomoc – krwotoki.

     Proszę zapisać w zeszytach:

     Rodzaje krwotoków:

     - krwotok zewnętrzny

     - krwotok wewnętrzny

     - krwotok z nosa

      

     Pierwsza pomoc:

     1. Krwotok z nosa

     Udzielając pierwszej pomocy, nie odchylaj głowy poszkodowanego do tyłu, bo może się on zachłysnąć krwią, spływającą do krtani i tchawicy. Posadź taką osobę i poproś, by lekko pochyliła głowę do przodu. Następnie przyłóż do jej nosa materiał opatrunkowy i poczekaj, aż krwawienie ustanie. Na poniższym filmie możesz zobaczyć, jak dziewczyna w prosty sposób pomogła koledze zapanować nad krwawieniem.

     1. Krwotok wewnętrzny.

     Objawy wstrząsu to przede wszystkim:

     • blada, zimna skóra pokryta potem,
     • pragnienie i suchość w ustach,
     • osłabienie,
     • lęk,
     • zaburzenia świadomości.

     Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu z objawami wstrząsu polega na zatamowaniu wszystkich krwotoków i krwawień, ułożeniu poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej i jak najszybszym wezwaniu służb ratunkowych. Pozycja przeciwwstrząsowa – poszkodowany leży na płasko, nogi unosimy do góry. Pamiętaj również o komforcie cieplnym i wsparciu psychicznym poszkodowanego. 

     1. Krwotok zewnętrzny.

     Krwotoki, w odróżnieniu od krwawień, muszą być natychmiast zatamowane. W przeciwnym razie może dojść do wstrząsu i śmierci poszkodowanego w wyniku wykrwawienia. Ran tych nie przemywamy, tylko zakładamy opatrunek uciskowy. W sytuacjach, gdy nie możemy założyć opatrunku uciskowego (amputacja czy krwotok w wyniku złamania otwartego kości), należy założyć opaskę uciskową. Zakłada się ją powyżej zranienia, starając się, by nie uciskała stawów. Należy pamiętać, by zapisać godzinę jej założenia, gdyż zbyt długi czas ucisku może spowodować poważne komplikacje.

      

      

     27 X

     Język angielski - zajęcia dodatkowe

     Bardzo proszę o napisanie e-maila, który był rozdany w wersji papierowej obecnym uczniom w ubiegłym tygodniu. Dla uczniów nieobecnych będzie on dostępny na grupie Messenger.

     Proszę o przesłanie go na adres mailowy    ukow2007@gmail.com

      

     Język polski

     Zapiszcie temat lekcji: Obraz szlachty w poemacie A.Mickiewicza.

      

     Wiecie już, że szlachta jest bohaterem zbiorowym w epopei A. Mickiewicza.

     Autor przedstawił złożony obraz tej warstwy społecznej.

     Skrytykował wady, które przyczyniły się do upadku Rzeczpospolitej oraz wskazał to, co było dobre i warte podziwu.

      

     Pracując z lekturą przypomnijcie sobie fragmenty dotyczące m.in.

     - kłótni między Sędzią i jego gośćmi a Hrabią i Gerwazym,

     - rozmowy księdza Robaka z Sędzią

     Przypomnijcie również, jak zachowała się szlachta w czasie zajazdu.

     Pamiętajcie o obyczajach szlacheckich, które pomogą w określeniu wartości, jakie są ważne dla tej warstwy społeczeństwa.

      

     Następnie sporządźcie notatkę zawierającą informacje na temat wartości wyznawanych przez szlachtę polską, a także spostrzeżenia na temat jej wad i zalet.

     Zadanie proszę przesłać na adres: paliga.aga@gmail.com

      

      

      

     SZLACHTA  POLSKA

      

     wartości

     wady

     zalety

      

      

      

      

      

      

     CHEMIA

     Lekcja. Właściwości i zastosowanie wodorotlenków

      

     Spotykamy się na Zoomie. Realizujemy temat 6.3 z podręcznika str. 23

      

     GEOGRAFIA

      

     Lekcja. Indie

      

     Realizacja tematu z podręcznika str. 31. Lekcja przez Zooma, bliższe informacje na grupie Messengerze.

     Dla utrwalenia wiadomości:

     https://www.youtube.com/watch?v=MAnSjXfWCR4

     https://www.youtube.com/watch?v=bi_iqwJbTmk

      

     Historia

     Zapoznaj się z tematem lekcji Władze polskie na uchodźstwie .podr. str.55 do 60.

      

     Zwróć uwagę na postaci W. Raczkiewicz. W. Sikorski. S. Mikołajczyk, W. Anders. 

     Przeanalizuj bitwę pod Monte Cassino. Obejrzyj wszystkie ilustracje i mapy.

     Zad.dom.str.60 zad. Nr.2.

      

     Matematyka

      

     Powtórzenie działań na liczbach - rozwiąż z podręcznika przykład 1,2,3 str. 181 i 1

     26 października

     Biologia

     Lekcja. Dziedziczenie wybranych cech u człowieka.

     Przypomnij sobie wiadomości na temat dziedziczenia wybranych cech u człowieka (podręcznik str. 29 – 32). W zrozumieniu tematu może pomóc ci filmik zamieszczony na stronie  https://www.youtube.com/watch?v=IijS8IIAXE4

     Spróbuj rozwiązać poniżej zamieszczone zadanie. Zdjęcie rozwiązanego zadania prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      

      

      

     Informatyka

      

     Lekcja. Prawo w intrenecie.

     Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 42

     Do wykonania: zad. 4 str. 45

     Zdjęcia pracy lub plik z pracą prześlij na Messengera lub na pocztę geoo@interia.pl

     Religia

     Temat: Sakrament Namaszczenia Chorych

     Czytamy z podręcznika temat 11.

     W zeszycie odpowiadamy na pytanie: jak przygotować dom na przyjście kapłana z sakramentem namaszczenia chorych?

     Wpisz do zeszytu  odpowiedź, a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

     Język polski

     Proszę zapisać temat lekcji: Obyczaje szlacheckie ukazane na kartach „Pana Tadeusza”.

      

     Obyczaj to forma zachowania powszechnie przyjęta w danej zbiorowości społecznej i poparta uznawaną w niej tradycją.

     Obyczaje wskazują sposób zachowywania się w różnych sytuacjach i budują poczucie wspólnoty.

      

     Zapiszcie pod tematem lekcji notatkę:

     W utworze pt: „Pan Tadeusz” został zawarty bogaty obraz obyczajowości szlacheckiej.

     Bohaterowie poematu  A. Mickiewicza pielęgnowali  obyczaje i tradycje szlacheckie, a  życie w Soplicowie toczyło się według ogólnie przyjętych zasad.

     Poszanowanie  obyczajów przez szlachtę było dowodem narodowej wspólnoty.

      

     Następnie wykonajcie do zeszytu poniższe polecenia:

     - na podstawie wersów 215 – 226 Księgi XI wypisz  informacje o stroju odświętnym.

     - na podstawie wersów 210-227 Księgi I, wersów 520 – 543 Księgi III, wersów 566-829 Księgi IV,

       wersów 762-807 Księgi XII wymień rozrywki szlachty.

     - na podstawie wersów 361-371 Księgi I przedstaw w punktach zasady, którym hołdował Sędzia.

      

     Wykonane polecenia proszę przesłać na adres: paliga.aga@gmail.com

      

     Język angielski

      

     Proszę  wpisać temat lekcji  Revision (The Past Simple Tense and the Present Perfect Tense).  

     Powtórzenie o czasie Past Simple było na poprzednich lekcjach.

     Dzisiaj, bardzo proszę przeczytać tabelę na stronie 24 w podręczniku oraz wpisać notatkę do zeszytu na temat tworzenia i użycia czasu Present Perfect, która znajduje się poniżej (jest to powtórzenie z poprzedniej klasy):  

     * Czasu Present Perfect Simple używamy, gdy mówimy o:

     - czynnościach i sytuacjach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej,

     - wydarzeniach, które dokonały się w przeszłości i teraz widoczne są ich skutki,

     - wydarzeniach, które właśnie się zakończyły lub nigdy się nie odbyły.

     Budowa czasu:

     Podmiot (I/you/we/they) + have + III forma czasownika regularnego lub nieregularnego + … (reszta zdania).

     dla 3 osoby l. poj.:

     Podmiot (he/she/it) + has + III forma czasownika regularnego lub nieregularnego + … (reszta zdania).

      

     Tworzenie III formy dla czasowników regularnych:

     Aby utworzyć III formę czasowników regularnych, do bezokolicznika dodajemy odpowiednio  końcówkę:  - ed, - d, - ied.

     Np.: watch + ed = watched, live + d = lived, try  + ed = tried  (jeśli czasownik kończy się na “y”, a przed nim stoi spółgłoska, to „y”  zamieniamy na “i”). Ponadto, jeśli czasownik regularny kończy się na jedną samogłoskę i spółgłoskę, podwajamy końcową spółgłoskę i dodajemy  - ed, np.: stop + ed = stopped.

     Czasowniki nieregularne: III forma czasowników nieregularnych znajduje się w 3 kolumnie tabeli, z którą zapoznawaliśmy się na wcześniejszych lekcjach w szkole. Podsumowanie tych wiadomości w materiale filmowym, który warto zobaczyć:

     https://www.youtube.com/watch?v=8obu-bd3U9A

     Notatkę wpisaną do zeszytu proszę przesłać, wysyłając wiadomość przez utworzoną grupę Messenger do kontaktu z nauczycielem j. angielskiego. Bardzo proszę o solidne wykonanie tego zadania.