• Szkoła pamięta- KONKURS
     • Szkoła pamięta- KONKURS

     • Drodzy Uczniowie!

      Nasza szkoła bierze udział w akcji MEN „Szkoła pamięta”, która ma na celu upamiętnienie ważnych rocznic oraz wydarzeń historycznych, a także zwrócenie uwagi na historię małej ojczyzny i pielęgnowanie pamięci o lokalnych bohaterach.

      We współpracy z Samorządem Uczniowskim ogłaszamy konkurs. Przeznaczony jest on dla uczniów ze wszystkich klas. Pracę w każdej kategorii mogą przesyłać uczniowie naszej szkoły do dnia 15 grudnia 2020r. na podane poniżej adresy mailowe. W temacie wpisujemy „KONKURS”.  

      1.       Przygotuj prezentację multimedialną w dowolnym programie na temat „Tadeusz Kościuszko – bohater ziemi proszowickiej”. Pracę należy przesłać na adres:  u.kowalska2020@gmail.com

       

      2.       Przygotuj pracę plastyczną na temat „Tradycje świąt zadusznych w naszym regionie”. Prace należy przesłać na adres:  jlipowiecka@gmail.com

       

      3.       Przygotuj pracę fotograficzną „Pamiętamy” (zrób ciekawe zdjęcie miejsca pamięci upamiętniającego  wydarzenie historyczne lub postać bohatera narodowego, może to być np. pomnik, kopiec lub mogiła. Do pracy fotograficznej należy dodać opis tego wydarzenia historycznego lub opisać jakie znaczenie w historii lokalnej i naszego kraju odegrała postać przedstawionego na zdjęciu bohatera.  Pracę należy przesłać na adres:   jlipowiecka@gmail.com

      Udział w konkursie jest formą aktywności ucznia, która będzie miała wpływ na ocenę z historii (prezentacja), plastyki (praca plastyczna), zachowania lub historii (praca fotograficzna z odpowiednim opisem).

      Zachęcamy do wzięcia udziału w tym konkursie szkolnym. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

       

     • Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/21

     •  

      Przewodnicząca – Weronika Wesołek

      Zastępca przewodniczącej – Patrycja Ryńca

      Sekretarz – Natalia Klimek i Mateusz Grzesik

      Skarbnik – Kacper Fryt i Maja Przebieracz

      Zarząd – Julia Kasperczyk, Patryk Sołek, Oliwia Błaut, Krystian Kwiecień, Patryk Rudzki, Bartłomiej Chorązki, Wiktoria Rojewska, Frączek Daria, Małgorzata Korzec

    • Nauka zdalna
     • Nauka zdalna

     • Od 26 października uczniowie z klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Klimontowie zobowiązani są wykonywać zadania z poszczególnych przedmiotów, które zostały dla nich przygotowane przez nauczycieli. Zadania umieszczane będą codziennie  osobno dla każdej klasy  w menu po lewej stronie. Każda klasa posiada odrębną zakładkę,dzięki czemu poszukiwanie informacji będzie łatwiejsze. Bardzo prosimy o sumienne wykonywanie zadań.

    • Komunikat
     • Komunikat

     • Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie
      W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną wprowadzone zostały  nowe procedury i obostrzenia skierowane do uczniów szkół podstawowych. Od 26 października do 8 listopada 2020 uczniowie z klas IV-VIII przechodzą na nauczanie zdalne.

      W poniedziałek na stronie internetowej szkoły ukażą się informacje dla uczniów dotyczące zajęć prowadzonych w trybie zdalnym.  Aktualny jest zwykły plan zajęć, który obowiązywał uczniów w czasie nauki stacjonarnej.

      Sytuacja związana ze zmianą funkcjonowania szkoły jest dynamiczna, zatem zwracamy się z prośbą o bieżące śledzenie strony internetowej naszej szkoły. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

    • Covid 19- procedury i ograniczenia
     • Covid 19- procedury i ograniczenia

     • Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 roku uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą  w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

      Zgodnie z aktualnymi wytycznymi w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje, kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu.

       

       

    • Nowy projekt Erasmus +
     • Nowy projekt Erasmus +

     • Międzynarodowy projekt

        ”Our life in our hands! / Nasze życie w naszych rękach!”

      2020 – 2022

       

       

                     Jesteśmy zespołem partnerskich szkól z Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, Litwy i Polski i rozpoczynamy realizację nowego wspólnego projektu Erasmus + „Our life in our hands! / Nasze życie w naszych rękach!”. Cele projektu są zgodne z potrzebami uczniów i nauczycieli wszystkich szkół partnerskich.

                  Ponadto, założenia projektu są zgodne z celami Strategii Europa 2020 i korespondują z celami eTwinning (rok 2020 jest rokiem Zmian Klimatu i Wyzwań Środowiskowych).

                Realizując działania, zamierzamy podnieść świadomość uczestników projektu w zakresie środowiskowych problemów klimatycznych, budować ich silną świadomość ekologiczną, kształtować proekologiczne nawyki i nastawienie do środowiska naturalnego w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Aby osiągnąć cele środowiskowe i klimatyczne, uczniowie wezmą aktywny udział w wielu działaniach i stworzą konkretne produkty. Dzięki temu wzbogacą wiedzę, staną się bardziej świadomi i odpowiedzialni za naszą planetę.

                     Realizując projekt, uczniowie podniosą poziom znajomości języka angielskiego, który będzie głównym narzędziem komunikacji między wszystkimi zagranicznymi partnerami. Będą doskonalić też kompetencje cyfrowe, korzystając z platformy eTwinning i wykorzystując innowacyjne narzędzia TIK. Chcemy wymieniać się dobrymi praktykami ze szkołami partnerskimi, aby mieć lepsze doświadczenia w tym aspekcie. W rezultacie wspólnej pracy, uczniowie rozwiną także kompetencje społeczne poprzez współpracę oraz kompetencje międzykulturowe poprzez pracę w środowisku międzynarodowym.

                     Dzięki wspólnym działaniom powstaną trzy główne produkty pracy projektowej: między przedmiotowy program ekologiczny Our life in our hands! dotyczący wprowadzania aspektów ekologicznych i klimatycznych do szkół oraz e-book (książka elektroniczna) Kids 4Earth Future. Publikacja będzie zawierała propozycje konkretnych działań, które zostaną przeprowadzone z uczniami w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom  zmian klimatycznych na naszej planecie teraz i w przyszłości. Ponadto, uczniowie opracują Eko Kalendarz, który będzie zawierał praktyczne porady związane z kulinariami i pracami domowymi. Może być on stosowany powszechnie i zachęcać do prowadzenia ekologicznego stylu życia.

                Przeprowadzimy szereg działań, np. warsztaty  „3R”, aby nauczyć uczniów praktycznego wykorzystywania odpadów, warsztaty „Zrób mądre  zakupy”, aby zachęcić uczniów do bycia bardziej świadomymi klientami, Eko Grę „Green Island” na wyspie w Chorwacji wolnej od plastiku, odbędziemy też wizytę studyjną na farmie ekologicznej w celu zapoznania uczestników z produkcją zrównoważonej żywności, przeprowadzimy kampanię „Zasadź drzewo”, aby posadzić drzewa tlenowe i oliwkowe w pobliżu szkół partnerskich, namalujemy mural w szkole litewskiej promujący ochronę środowiska. Część działań projektowych będzie realizowana wspólnie podczas spotkań zagranicznych w szkołach partnerskich.

                     Ponadto, utworzymy w szkołach Eko-Kluby, zorganizujemy Eko-Kąciki i przeprowadzimy akcję „Tydzień Oszczędzania Energii” promujący ekologiczny styl życia. Dzięki temu uczestnicy wzbogacą wiedzę i zdobędą wiele praktycznych umiejętności w celu przeciwdziałania degradacji środowiska.

                     Wierzymy, że projekt będzie wywierał pozytywny wpływ na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Temat przedsięwzięcia jest ważny i aktualny, ponieważ proces niszczenia środowiska naturalnego postępuje bardzo szybko.

                  Realizując projekt, uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności oraz wypracują ekologiczne zachowania, które pozwolą dokonywać świadomych wyborów teraz i w przyszłości, aby efekty były widoczne i dawały perspektywę życia w czystym środowisku naturalnym na naszej planecie. Nasze życie jest w naszych rękach! musimy tylko w to uwierzyć i bardzo się postarać.

                Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w naszej szkole już bardzo aktywnie włączyły się do projektu, rozmawiając o zdrowym odżywianiu, ochronie środowiska oraz tworząc ciekawe ozdoby z wykorzystaniem produktów naturalnych. Uczniowie klas starszych utworzyli grupę projektową, przeprowadzili burzę mózgu na temat zagrożeń dla naszej planety oraz próbowali znaleźć realne rozwiązania, które pozwolą chronić środowisko naturalne i powstrzymać negatywne skutki zmian klimatycznych na Ziemi. Swoje pomysły przedstawili na plakatach. Jesteśmy przekonani, że nasze zaplanowane działania przyniosą pozytywne efekty.

       

      Koordynator projektu – Urszula Kowalska

       

       

       

       

    • Wyróżnienie dla Ali Nowak
     • Wyróżnienie dla Ali Nowak

     • Mam przyjemność poinformować, że  Alicja Nowak  ze Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Klimontowie otrzymała wyróżnienie w II kategorii XV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA” pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Drohiczyńskiego Piotra Sawczuka, Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie sekcja św. Jana Chrzciciela, Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego  Artura Kosickiego, Starosty Bielskiego Sławomira Jerzego  Snarskiego oraz  Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  Jarosława Borowskiego.

      Dnia  16 października 2020 r. na stronie internetowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (www.muzeum.bialystok.pl) umieszczona zostanie galeria nagrodzonych prac.

       

    • Lotnisko polowe w Klimontowie
     • Lotnisko polowe w Klimontowie

     • Dnia 09. 10. 2020 r. odbyło  się w naszej szkole spotkanie uczniów z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Klimontowie. Celem spotkania było przybliżenie uczniom historii lotniska polowego w Klimontowie z czasów II wojny światowej. Panie z KGW podjęły bowiem inicjatywę budowy pomnika upamiętniającego kilkudniowy pobyt 24 Eskadry Pułku Lotniczego w Klimontowie. Uczniowie zobaczyli wystawę związaną z tym lotniskiem, prezentację na ten temat oraz obejrzeli film pt. „Tajemnica Westerplatte”.

    • Po polsku o historii
     • Po polsku o historii

     • 1 października o godzinie 13.00 uczniowie z najstarszych klas szkoły podstawowej przystąpili do pisania VIII dyktanda niepodległościowego "Po polsku o historii". W konkursie wzięło udział 14 uczniów. Siódmoklasiści: Sara Kotyza, Karolina Paluch, Marlena Mzyk, Dominika Ryńca, Oliwia Błaut, Anna Deka, Wiktor Wołek, Karolina Gołdyn, Karol Bąkowski. Ósmoklasiści: Patrycja Ryńca, Kamila Bobrowska, Weronika Wesołek, Natalia Klimek, Angelika Dora. W etapie szkolnym najlepiej poradzili sobie: Wernika Wesołek, Dominika Ryńca oraz Karol Bąkowski. Życzymy dalszych sukcesów!

    • POZNAJEMY ZIEMIĘ ŚWIĘTOKRZYSKĄ
     • POZNAJEMY ZIEMIĘ ŚWIĘTOKRZYSKĄ

     • Uczniowie klasy VII i VIII rozwijali swoje zainteresowania literaturą i historią naszego kraju podczas wycieczki edukacyjnej, która odbyła się w miniony piątek, 2 października 2020r. W programie wyjazdu było zwiedzanie pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, poznanie historii sanktuarium na Świętym Krzyżu oraz zapoznanie się z dziejami prastarego dębu o imieniu „Bartek”. 

      Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się, że majątek ziemski Oblęgorek Henryk Sienkiewicz otrzymał w 1900 roku z okazji 25-lecia pracy pisarskiej. Ten pięknie położony pałacyk, zaprojektowany specjalnie dla pisarza przez architekta Hugona Kuderę stał się siedzibą muzeum w 1958 roku. Ekspozycja muzealna to wierne odtworzenie wnętrz pałacyku z czasów, kiedy mieszkał w nim pisarz (1902-1914).

      Uczniowie zobaczyli gabinet, salon, jadalnię, palarnię i sypialnię pisarza. Wyposażenie tych wnętrz stanowią oryginalne meble, obrazy, rzeźby, tkaniny i część księgozbioru Sienkiewicza. Na piętrze podziwiali wystawę biograficzno-literacka poświęconą patronowi muzeum. Zobaczyli najcenniejsze zbiory muzeum, do których należą rękopisy, listy, pamiątki jubileuszowe, albumy i adresy kunsztownie zdobione przesyłane pisarzowi w dowód uznania i czci. Walorem tej ekspozycji jest jej autentyzm i przedmioty bezpośrednio związane z Sienkiewiczem. Oblęgorek był letnią rezydencją, gdzie w chwilach wytchnienia pisarz gromadził najbliższą rodzinę i przyjaciół. W siedzibie najsławniejszego właściciela Oblęgorka od 1958 roku mieści się muzeum, które powstało dzięki darowiźnie dzieci pisarza – Jadwidze Korniłowicz i Henrykowi Józefowi Sienkiewicz.

      W pobliżu pałacyku znajduje się rozbudowany park edukacyjny, który dał naszym uczniom możliwość poszerzenia wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych, szczególnie biologii i ekologii, a także literatury, geografii i fizyki. Wizyta uczniów w parku edukacyjnym była przykładem nauki przez doświadczenie i zabawę. 

      Udając się w kierunku klasztoru Świętego Krzyża, uczestnicy wycieczki odwiedzili miejsce, gdzie rośnie prastary „Dąb Bartek” nazywany królem Puszczy Świętokrzyskiej. Wiek drzewa jest bliżej nieokreślony i do dziś trwają w tej sprawie spory wśród naukowców. Najbardziej śmiałe prognozy dają „Bartkowi” prawie 1000 lat. Taki wiek pojawia się w powszechnie dostępnej literaturze. Inne źródła podają, że ma 700 lat. Nie ulega wątpliwości, że „Dąb Bartek” jest najpotężniejszym spośród rosnących obecnie drzew tego gatunku w Polsce. Obwód pnia przy ziemi wynosi blisko 14m, wysokość 30m, a rozpiętość korony 20x40m.Pamięta on czasy królów, potopu szwedzkiego, zaborów, I i II wojny światowej. Jest świadkiem historii naszego kraju. Doświadczył wielu klęsk, skutków uderzenia piorunem i pożarów. Uderzenie pioruna w 1991r. zerwało z jego pnia dwa pasy kory i spowodowało zapalenie drewnianej plomby. W 1997r. wymieniono stare drewniane podpory, zastępując je na teleskopowe metalowe podpory z gumowymi podkładami pod konarami. Bartek od 1954r. jest pomnikiem przyrody prawnie chronionym. Podobną ochroną objęto aleję pomnikowych drzew znajdujących się przy szosie.

      Kolejnym punktem wycieczki był klasztor na Świętym Krzyżu, na szczycie Łysej Góry. Uczniowie poznali historię najstarszego sanktuarium w Polsce.  Jego najcenniejszą pamiątką są relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Symbolem benedyktynów, którzy na początku zamieszkiwali klasztor, jest podwójny krzyż złoty, którego wyższe ramię jest krótsze od dolnego. Krzyż taki, od XVII wieku nosi nazwę "krzyża jerozolimskiego" i jest nierozłącznie związany z kultem i symboliką relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Relikwiarz, przywiózł najprawdopodobniej do Krakowa król Węgier Stefan V w 1270 roku, gdzie posłużył do umocnienia układu zawartego przez króla Węgier z księciem krakowsko-sandomierskim Bolesławem Wstydliwym. Relikwiarz pozostał w Krakowie, skąd w latach 1306-1308 został przekazany benedyktynom łysogórskim przez Władysława Łokietka. Od tego momentu rozpoczyna się w Polsce kult Drzewa Krzyża Świętego. Wysunął on klasztor świętokrzyski, fundację księcia Bolesława III Krzywoustego, na pierwsze miejsce wśród klasztorów polskich. Szczególną pozycję zdobył klasztor łysogórski za panowania króla Władysława Jagiełły, który otoczył to miejsce swoją opieką, wprowadzając podwójny krzyż patriarchalny do heraldyki jagiellońskiej, jako swój osobisty herb. Obecnie gospodarzem klasztoru jest Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów, które troszczy się o zachowanie jego wartościowych pamiątek dla przyszłych pokoleń. Można tutaj zobaczyć cenne dzieła literackie, na szczególną uwagę zasługują "Kazania świętokrzyskie” eksponowane w formie fotokopii. W muzeum misyjnym znajdują się liczne eksponaty przywiezione z misji. Szczególnie dużo jest pamiątek z Afryki.

      Odwiedzając te miejsca i poznając ich historię, uczniowie kształtowali postawę patriotyczną. Wzbogacili swoją wiedzę o historii naszego kraju oraz dowiedzieli się wielu ciekawostek o życiu i twórczości sławnego pisarza Henryka Sienkiewicza, który otrzymał w 1905r. Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości.