• Ćwiczenia dla uczniów

    •  

     Szanowni Rodzice!

     Zwracam się do Państwa z propozycją współpracy  polegającej na wdrożeniu zwyczaju wykonywania w domu systematycznych ćwiczeń z dzieckiem.

     Jako wieloletni terapeuta widzę ogromne korzyści ze współpracy z rodzicami. To państwo najlepiej znają swoje dzieci, ich upodobania, możliwości, słabe i mocne strony.

     Warto przyjrzeć się dokładniej swojemu dziecku: zwrócić uwagę na jego sposób mówienia, zaobserwować czy poprawnie wypowiada wszystkie głoski, w jaki sposób buduje zdania, czy potrafi cierpliwie słuchać i czy dobrze słyszy poszczególne słowa. Proszę pamiętać podstawową zasadę : aby dziecko poprawnie pisało, najpierw musi dobrze słyszeć dany wyraz. Poznanie zasad poprawnej pisowni będzie kolejnym krokiem.

     Współcześnie dzieci korzystające stale  z Internetu postrzegają świat przede wszystkim poprzez obrazy. Niestety rzadziej czytają książki, sporadycznie uczą się na pamięć wierszyków, wyliczanek, co w znaczący sposób wpływa na ich sposób funkcjonowania oraz możliwości zapamiętywania danego materiału oraz zdolności skupienia się podczas nauki.

     Pracując wspólnie jako zespół złożony z logopedy, nauczycieli i troskliwych rodziców możemy szybciej pomóc dziecku poprawnie mówić, pisać i uczyć się. Dzięki temu stanie się ono bardziej otwarte na relacje z rówieśnikami i z większą swobodą będzie mogło odpowiadać na lekcjach.

     Zaniedbując te proste działania, spowalnia się bardzo szansę na prawidłowy rozwój dziecka. A to może prowadzić do niepotrzebnych niepokojów i lęków oraz niższej samooceny.

     Przekazuję przykładowe ćwiczenia i serdecznie zachęcam do ich wykorzystania.

     Zapraszam do współpracy, a w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji.

      

           mgr Anna Grzybowska

         logopeda, oligofrenopedagog