• Zadania dla uczniów cz.47
     • Zadania dla uczniów cz.47

     • PONIEDZIAŁEK 1 czerwca

       

      Klasa I   

      Religia

      Temat: Jezus  zmartwychwstały mówi do nas i  zaprasza nas do swego stołu.

      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tematów 44 i 45. Uzupełnione strony  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zaśpiewaj: https://www.youtube.com/watch?v=hEW3TGkOvac

      Modlimy się  za tych, którzy potrzebują naszej modlitwy–  Litania do Najświętszego Serca                            Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

      Klasa III

      Język angielski

       1. Proszę wpisać temat lekcji: Wild animals, wpisać słownictwo: They eat (oni/one jedzą), they don’t eat (oni/one nie jedzą), oraz wykonać zadanie 5, str. 52, sprawdzając odpowiedzi: 2. Don’t eat, eat, 3. Don’t, eat, 4. Eat, don’t, 5. Don’t, eat, 5. Don’t, eat.

      2. Następnie, proszę otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 54 i uzupełnić zad. 9. Należy wpisać co jecie, a czego nie jecie i narysować obok.

      3. Bardzo proszę wpisać słownictwo do zeszytu: sharp – ostry, beaks – dzioby, teeth – zęby, flat – płaski, następnie uzupełnić zdania podanymi w ramce słowami – zad. 12, str. 56 oraz zad. 14, str. 57 (fruit – owoce). Za wykonane zadania można przykleić sobie naklejkę.

      Warto zobaczyć animacje i poćwiczyć nazwanie dzikich zwierząt w j. angielskim:

      https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo&t=61s

      https://www.youtube.com/watch?v=s4loRyb3TS8

       Klasa IV

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Teatr- praca z zeszytem ćwiczeń.

      Dzień dobry! Zważywszy na fakt, że dzisiaj Wasze święto, czyli Dzień Dziecka, pewnie oczekujecie od nauczycieli troszkę luzu… W tak wyjątkowy dzień rzeczywiście należą się Wam specjalne względy!

      Z języka polskiego zadaję Wam dzisiaj niewiele. Bardzo proszę wykonać w ćwiczeniówce zadania znajdujące się na stronach 64 i 65. Nie musicie nic wpisywać do zeszytu, możecie również nie przysyłać zdjęć. Mimo to zróbcie ćwiczenia solidnie i rzetelnie!

      W razie problemów przy rozwiązywaniu zadań (np. przy krzyżówce) można się ze mną kontaktować przez messengera.

      Z okazji Waszego święta życzę Wam dużo radości i uśmiechu, a przede wszystkim powrotu do normalnego życia! Pozdrawiam.

      PRZYRODA

      Temat: Wody stojące i płynące.

       

      Przeczytaj lekcję z podręcznika  - strony 181 - 184. Obejrzyj ilustracje. Odpowiedź ustnie na pytania 1-5 ze strony 184.  Następnie wykonaj ćwiczenia 1 – 4 w zeszycie ćwiczeń (str. 94 - 95).

      DLA CHĘTNYCH:

      Wykonaj w zeszycie zadanie 5, strona 95 – zeszyt ćwiczeń.

      Zdjęcie wykonanych w zeszycie ćwiczeń zadań wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com.

      RELIGIA

      Temat: Więzienna cela – moc modlitwy.

      Przeczytaj z podręcznika temat: 52.  Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu.

      Uzupełnione strony  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz film o św. Piotrze: https://www.youtube.com/watch?v=88YDmencgoo

      lub https://www.youtube.com/watch?v=0jXaFYvvWfU

      Modlimy się  za tych, którzy potrzebują naszej modlitwy –

       Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

       https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

      MUZYKA

      Temat: Zabawy z rytmem.

       

      Obejrzyj film dostępny na platformie VOD w ramach projektu – Szkoła z TVP ,

      przedstawiający grupę instrumentów perkusyjnych melodycznych.

      https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,muzyka-lekcja-1-28052020,47937793

      DLA CHĘTNYCH:

      Naucz się wybijać rytm z kubkiem. Poproś, aby ktoś cię nagrał. Film prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa V

      MATEMATYKA 

      Temat: Obliczanie rzeczywistej odległości w terenie na podstawie mapy.

      Przeczytaj i przeanalizuj zawartość ramki ( przykład) str.260

      Wykonaj  zadania 10, 11, 12 ze str.260 z podręcznika.

      Rozwiązania zapisz do zeszytu i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Dlaczego nie należy rezygnować z marzeń?

      Przeczytajcie tekst pt: „Orzeł królewski”, zamieszczony w podręczniku na str. 310.

      Zapiszcie pod tematem przesłanie, jakie wynika z przypowiastki:

      Orzeł żyjący jak kogut nie był ciekawy świata , poprzestawał na tym, co miał i to dawało mu zadowolenie. Nie miał marzeń, aspiracji. Zrezygnował z marzeń, żeby być kimś innym, chociaż mógł je zrealizować.

      Zastanówcie się i w zeszycie  dokończcie poniższe zdanie:

      Człowiek nie powinien rezygnować z marzeń, ponieważ........................................................

       

      HISTORIA

      Temat: Polska Kazimierza Wielkiego.

      Podręcznik strona 190-194.

      Zwróć uwaga na rozejmy i pokoje, jakie zawierał król Kazimierz Wielki z innymi krajami.

      Wpisz do zeszytu takie pojęcia jak: podskarbi, podkanclerzy, kanclerz, marszałek. Wyjaśnij, jakie pełnili funkcje.

      Zapamiętaj datę 1364 i wpisz ją do zeszytu.

      Zadanie- str.194 zad.2.

      PLASTYKA

      Temat: Ciekawe techniki plastyczne. Praca plastyczna – Kwitnące drzewo.

       

      Wykonaj pracę plastyczną – Kwitnące drzewo. Instruktaż znajdziesz na stronie  https://www.youtube.com/watch?v=lwM1w-GCyhI . Zamiast gąbki możesz użyć pogniecionej miękkiej gazety. Użyj innych kolorów. Pamiętaj, że możesz mieszać kolory.

      Zdjęcie swojej pracy wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa VI

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Dlaczego podróże pociągają ludzi?

       

      Ułóżcie chronologicznie poniższe punkty planu, dotyczące poznanego fragmentu powieści J.Verne'a i zapiszcie je pod tematem lekcji:

      1. Rozpoczęcie podróży.

      2. Wygrana.

      3. Zakład w klubie.

      4. Powrót do domu pana Fogga i zdumienie służącego.

      5. Datek dla biednej kobiety.

      6. Spotkanie z kolegami klubowymi.

      7. Błyskawiczne przygotowania.

      8. Dokończenie gry w karty.

      9. Dotarcie na dworzec kolejowy.

       

      Następnie zapiszcie w zeszycie kilka argumentów, dlaczego podróże pociągają ludzi?

      1..............

      2..............

      3..............

       

      MATEMATYKA

      Uzupełnij ćwiczenia str. 50, 51, 52.

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: I am sorry, we can’t come, wpisać słownictwo do podrozdziału 7.4 z podręcznika, przeczytać lub wysłuchać dialogu (CD 3, ścieżka 35).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1386

      2. Następnie, proszę przeczytać lub posłuchać słownictwa: Invitation – zaproszenie (fioletowa ramka, zad. 2, str. 100 (CD 3, ścieżka 36), wpisać do zeszytu, oraz wykonać zad. 3, str. 100 w zeszycie. Odpowiedzi można sprawdzić w nagraniu (CD 3, ścieżka 37).

      3. Bardzo proszę przeczytać tekst na stronie 101 z podręcznika oraz dopasować obrazki A-C do fragmentów tekstów 1-3 – zad. 2, str. 101. Tekstu można także posłuchać w nagraniu (CD 3, ścieżka 38). Proszę wpisać czsowniki frazowe Phrasal verbs – zad. 4, str. 101 do zeszytu z tłumaczeniem.  

      Do pracy z tekstem można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      INFORMATYKA

       Temat : Komunikacja w internecie bez @ – komunikatory

      Dowiem się, czym jest komunikator internetowy, jakie są ich rodzaje oraz jak z nich korzystać.

      https://epodreczniki.pl/a/komunikatory/D5LUxe2b8

       

      Zdjęcia z ćwiczenia 2 i 3 prześlij na e- mail: geoo@interia.pl lub Messengera

       

      Klasa VII

      MATEMATYKA

      Korzystając z definicji str. 286 rozwiąż zad. 1, 2, 3.

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Jak zbudowana jest akcja w komedii A. Fredry?

      W dramacie najważniejsza jest akcja. O akcji mówimy wtedy, gdy „coś” się dzieje.

      Zapiszcie pod tematem poniższe informacje:

      akcja – ciąg zdarzeń rozwijających się od konfliktowego punktu wyjścia do momentu jej rozwiązania.

      Przyczyną akcji w dramacie jest zawsze konflikt, który nosi nazwę konfliktu dramatycznego.

      W „Zemście” konflikt to spór Cześnika i Rejenta.

       

      Poniżej podane są definicje, które dotyczą  elementów akcji:

      1. sytuacja zarysowana w punkcie wyjścia, przedstawiająca główny konflikt; tworzy wyjściowy

         układ zdarzeń, z którego wynikają dalsze; zapoznaje odbiorcę z postaciami i problemami utworu.

       

      2. najbardziej rozbudowana część przebiegu akcji, w której narastają zarysowane konflikty.

       

      3. moment, w którym konflikt, czyli napięcie sprzecznych dążeń bohaterów, ujawnia się w sposób

          najbardziej wyrazisty; napięcie osiąga maksimum.

       

      4. końcowy etap przebiegu akcji, w którym następuje rozstrzygnięcie konfliktu.

      5. nagła zmiana  losów bohaterów, łącznik między punktem kulminacyjnym a rozwiązaniem akcji.

       

      Zapiszcie w zeszycie informację o elementach akcji i uzupełnijcie podpunkty właściwymi, podanymi powyżej definicjami: (skorzystajcie ze słownika, aby sprawdzić poprawność  wykonanego polecenia)

       

      W dramacie akcja składa się z następujących elementów:

      - ekspozycja - …..............................

      - rozwinięcie akcji - …...........................

      - punkt kulminacyjny - ….........................

      - perypetie - …......................................

      - rozwiązanie akcji- …..................................

       

      Wiecie już, że pomyślne rozwiązanie akcji w „Zemście” było możliwe dzięki Cześnikowi, który chcąc zemścić się na Rejencie, ma zamiar zmusić  Wacława do ożenku z Klarą. Jest to w utworze Fredry nagły zwrot akcji.

       

      Przyporządkujcie  zdarzenia z „Zemsty” do poszczególnych elementów akcji w dramacie.

      W tym celu przeanalizujcie  plan wydarzeń, który macie w zeszycie pod tematem dotyczącym świata przedstawionego w komedii A. Fredry. Przy poszczególnych punktach planu dopiszcie , jaki to element akcji utworu.

       

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Will for future prediction, wpisać nowe słownictwo do podrozdziału 8.2, przeczytać informacje z ramki – zad. 3, str. 96 z podręcznika oraz wpisać do zeszytu z tłumaczeniem.

      * Czasownik modalny will jest używany do przewidywania wydarzeń w przyszłości, np.:

      I will work hard.  (będę pracował ciężko).

      Przeczenia tworzymy przez wyrażenie przeczące: will + not = won’t

      I will not (won’t) work hard.

      Pytania tworzymy przez inwersję, np.:

      Will you work hard?   Yes, I will. No, I won’t.

      2. Następnie, proszę przeczytać tekst na str. 97 w podręczniku i określić, które zdania są prawdziwe, które fałszywe oraz, które informacje nie są zawarte w tekście – zad. 3, str. 97.

      3. Bardzo proszę wpisać nowe słownictwo do podrozdziału 8.3 „Work and types of jobs” do zeszytu z tłumaczeniem oraz wykonać zad. 1, 2, 3, str. 91 w zeszycie ćwiczeń.

       

       INFORMATYKA

      Temat : Jak narysować twarz? - GIMP

       

      Dowiesz się w jaki sposób narysować twarz w Gimpie

       

      https://www.youtube.com/watch?v=lz6ItJJN46s

       

      Wykonaj ćwiczenie i proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

       

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

       

      Temat: Zasady etykiety dla młodzieży

       

      Z okazji Dnia Dziecka, życzę Wam wszystkim szybkiego powrotu do normalności. Byście mogli cieszyć się spotkaniami z przyjaciółmi, spacerami, wycieczkami i innymi przyjemnościami, które obecnie są dla nas wszystkich niedostępne.

      A w wolnej chwili zobaczcie film, w którym w pigułce przedstawione są zasady savoir-vivre.

      https://www.youtube.com/watch?v=378zeaz328Y

       

      Klasa VIII

      JĘZYK POLSKI

      Uczniowie otrzymują tematy i zadania w osobnych plikach za pośrednictwem grupy klasy VIII.

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zadania powtórzeniowe do egzaminu str. 183 zad. 9-18 , str.185 zad. 33-39.

      HISTORIA

      Temat: III Rzeczpospolita.

      Podręcznik strona 218-221.

      Zwróć uwagę na życie polityczne i przemiany, jakie zostały wprowadzone.

       

      Zadanie

      Str.221 zad.3

      JĘZYK NIEMIECKI

       Thema: Manchmal geht halt alles schief.../ Czasami wszystko idzie źle.

                    Czas przeszły  -  Perfekt 

      Jest to czas złożony: 

      • z  odmienionej formy czasownika posiłkowego haben lub sein, która w zdaniu oznajmującym znajduje się na drugim miejscu, 
      • oraz z formy imiesłowu czasu przeszłego Partizip II, która występuje na końcu zdania,  w czasownikach regularnych tworzymy go dodając do tematu czasownika przedrostek ge- i końcówkę – t  

      np. duschen(brać prysznic) - geduscht 

            hören (słuchać) - gehört 

            machen (robić) - gemacht 

           wohnen (mieszkać)- gewohnt 

           leben (żyć) -   gelebt 

           sich freuen (cieszyć się) - sich gefreut 

      Czasowniki, których temat kończy się na –t lub –d np. warten, baden mają formę imiesłowu czasu przeszłego Perfekt z końcówką - et 

      warten(czekać) - gewartet 

      baden (kąpać się) - gebadet 

       

      Przypomnienie odmiany czasowników posiłkowych: 

      haben, sein 

      ich habe, bin                        wir haben, sind 

      du hast, bist                         ihr habt, seid 

      er/sie/es hat, ist                   sie haben, sind 

       

      W czasie przeszłym Perfekt nie tłumaczymy czasowników posiłkowych, ponieważ są one tylko narzędziem do tworzenia tego czasu, większość czasowników tworzy ten czas z czasownikiem posiłkowym haben. 

       

      Ich frühstücke um 7.30 Uhr. (Jem śniadanie o godz. 7.30) 

      Ich habe um 7.30 Uhr  gefrühstückt. ( Zjadłam/zjadłem o godz. 7.30 śniadanie) 

       

      Er spielt Fuβball . / On gra w piłkę nożną. 

      Er hat Fuβball gespielt. / On grał w piłkę nożną. 

       

      Obejrzyj filmik, Was obowiązują wiadomości do 4.35 minuty, oczywiście można obejrzeć cały, ale o tych informacjach będzie na kolejnej lekcji: 

      https://www.youtube.com/watch?v=G279nhCQLkI 

       

      Zrób zadanie 5 i 6 ze str. 58 z ćwiczeń  

      A dla chętnych 7 i 8 ze str. 59 z ćwiczeń 

      Wyślij do mnie notatkę z zadaniami na maila an23456glabi_cka@wp.pl 

       

       

       

       

       

       

    • KOMUNIKAT
     • KOMUNIKAT

     • Od 1 czerwca 2020 roku istnieje możliwość zorganizowania na terenie szkoły konsultacji   dla uczniów z klas IV-VII Szkoły Podstawowej. Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w konsultacjach proszeni są o kontakt mailowy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Rodzice uczniów, którzy zamierzają wziąć udział w zajęciach, zobligowani są do wyrażenia pisemnej zgody i przekazania jej drogą mailową na adres szkoły.

    • Zadania dla uczniów cz.46
     • Zadania dla uczniów cz.46

     • Piątek 29 maja

       

      Klasa 4

      TECHNIKA

       Temat lekcji: Zdrowo się odżywiam – deser.

      Moi Drodzy znacie zasady zdrowego odżywiania. Zrobiliście  smaczne, zdrowe kanapki. To teraz..... czas na zdrowy pyszny deser. Zastanówcie się i napiszcie swój przepis. Czekam na ciekawe propozycje do 5 czerwca 2020 r. POWODZENIA.

      MATEMATYKA

      Temat: Obliczanie ułamka liczby naturalnej.

      Zobacz:  https://www.youtube.com/watch?v=E5OaAlAiUG0

      Wykonaj w zeszycie zadania 1, 2, 3, 4 str. 270 z podręcznika i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      KÓŁKO ORTOGRAFICZNE

      Temat: Trudna interpunkcja, czyli gdzie postawić przecinek?

      Ten temat wpisujemy do zeszytu do języka polskiego.

      Wiecie dobrze, że interpunkcja nie jest prostą sprawą. Często macie problemy z przecinkami, bo ich poprawne użycie może sprawiać kłopoty. Dzisiaj poznamy i utrwalimy kilka podstawowych reguł interpunkcyjnych, dzięki którym unikniecie wielu błędów.

      Przepiszcie do zeszytu notatkę:

      - Przecinki stawiamy zawsze przed spójnikami: że, który, jednak, lecz, ale, więc, ponieważ, bo,

      czyli, a.

      Np. Przekonał się, że nie ma racji. Miałam ochotę na deser, ale postanowiłam zjeść go później. Lubię zwierzęta, więc przygarnęłam psa ze schroniska.

      - Przecinkami otaczamy rzeczowniki w wołaczu (albo po prosty, gdy się do kogoś zwracamy).

      Np. Podejdź do mnie, Kasiu, z zeszytem do matematyki. Bartku, zrób to zadanie na tablicy. Julia, przyniosłaś plakat?

      - Przecinek stawiamy między wyrazami, które odpowiadają na to samo pytanie.

      Np. To był cudowny, pogodny dzień. (jaki? cudowny jaki? pogodny)

      Dzieci zbierały w lesie grzyby, jagody, maliny. (co? grzyby co? jagody co? maliny )

      Teraz ćwiczenie dla Was. Przepiszcie poniższe zdania, uzupełniając je przecinkami.

      1. To była lekka lecz nudna praca.
      2. Postanowiłam poprawić ocenę z polskiego więc zaczęłam więcej czytać.
      3. Czy chciałbyś Maćku pojechać z nami do zoo?
      4. Basia Kacper Weronika to kandydaci do samorządu szkolnego.
      5. Piątoklasiści chcieli zorganizować klasową wycieczkę jednak zrezygnowali z tego pomysłu.
      6. Babciu pójdziesz ze mną na spacer?

      Dzisiaj przesyłamy tylko stronę ze zdaniami 1-6, w których samodzielnie wstawialiście przecinek.

      Klasa 5

      BIOLOGIA

      Temat: Rośliny nasienne – podsumowanie działu.

       

      Przeczytaj podsumowanie działu z podręcznika (strony 155 – 158). Następnie rozwiąż test zamieszczony w podręczniku po tym dziale (strony 159 – 161).

      Wykonaj również zadania z zeszytu ćwiczeń – strony 64 – 67.

      Zdjęcie zadań z zeszytu ćwiczeń prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      MATEMATYKA

      Temat: Odczytywanie informacji zapisanych symbolicznie na mapie.  Zaznaczanie informacji na mapie.        

      Zobacz filmy: https://www.youtube.com/watch?v=2rNJHer4tno

      Przeczytaj i przeanalizuj przykłady i zawartości ramek str.256-259 z podręcznika

      Wykonaj zad 5, 6, 7, 8  str.259 z podręcznika.           

      Rozwiązania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Dlaczego warto marzyć?

      Wszyscy mamy marzenia. Są one częścią naszego życia. To dzięki nim nasze życie jest ciekawsze i weselsze.

      Przeczytajcie uważnie wiersz J. Kulmowej pt: „Nie wyrastaj z marzenia”, zamieszczony w podręczniku na str.292.

       

      Następnie uzupełnijcie w zeszycie poniższe zdania:

      W wierszu J. Kulmowej pt. „Nie wyrastaj z marzenia”  podmiot liryczny  prosi nas, abyśmy:

      nie........................................

      nie........................................

      nie........................................

      Nawet jeśli inni................................................

       

      Napiszcie w zeszycie kilka zdań o swoim największym marzeniu. Możecie skorzystać z banku rozmarzonych słówek ze str.292.

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Kochani Piątoklasiści !

      Witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie się dobrze.

      Proponuję Wam dzisiaj przemyślenia dotyczące mediów.

      Są one ważnym środkiem komunikacji, stanowią też źródło rozrywki. Cały czas jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju mediów.

      Zastanówcie się , z jakich mediów korzystacie najczęściej, które z nich są dla Was najbardziej przydatne. Pomyślcie również, czy potraficie z umiarem korzystać z różnych, dostępnych Wam źródeł komunikacji (np. telewizja, smartfon, komputer, komunikatory).

       

      Pamiętajcie o systematycznej pracy.

       

      Już za kilka dni będziecie obchodzić swoje święto. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka  życzę Wam wszystkiego najlepszego!!! Niech ten dzień będzie dla Was wyjątkowy!

      Pozdrawiam serdecznie – Wasza wychowawczyni.

       Klasa 6

      JĘZYK POLSKI

       Proszę zapisać temat lekcji: Obieżyświat czy domator? Poznajemy bohatera książki pt: „W 80 dni dookoła świata”.

       

      Jedni lubią podróżować i zwiedzać świat, inni zaś wolą zacisze własnego domu.

       

      Przeczytajcie uważnie fragment powieści J. Verne'a, zamieszczony w podręczniku na str.312 – 316.

       

      Następnie wykonajcie w zeszycie  zadanie 2, 3 i 4  ze str.316, które dotyczą poznanego fragmentu.

       

      MATEMATYKA

      Przeanalizuj tabelkę str. 197 i rozwiąż zad. 4, 5, 6, 7.

      MUZYKA

      Temat:. Muzyka dźwiękiem malowana.

      Oglądnij lekcję muzyki dla klasy 6 na platformie VOD – Muzyka dźwiękiem malowana.

      https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,muzyka-lekcja-1-21052020,47832782 .

      DLA CHĘTNYCH

      Przygotuj ilustrację muzyczną do wiersza Leopolda Staffa „Deszcz jesienny”. Nagraj ilustrację wraz z recytacją wiersza. Nagranie prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      Klasa 7

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zadanie str. 285.

      JĘZYK NIEMIECKI

      Thema: Mein Frühstück./ Moje śniadanie 

      Odmiana czasowników:  

      essen – jeść 

                                                             ich esse               wir essen 

                                                             du isst                 ihr esst 

                                                              er/sie/es isst       sie essen 

      trinken – pić 

      ich trinke                wir trinken 

      du trinkst                ihr trinkt 

      er/sie/es trinkt        sie trinken 

      Następnie narysuj tabelkę  i wpisz w nią słownictwo ze stołu, ze str. 98 z podręcznika                                            

      Tabelka znajduje się w zakładce „Zdalne nauczanie” w menu po lewej stronie.

      Uzupełnij te 2 zdania: 

      Zum Frühstück esse ich Brot mit ……………...(Na śniadanie jem chleb z - wpisz dowolny produkt: ser żółty, szynka, kiełbasa, - tak się mówi na kanapkę z kiełbasą czyli Brot mit Wurst) 

      Dazu trinke ich ………………………………(Do tego piję.............) 

       

      W zadaniach nie piszemy produktów spożywczych z rodzajnikami der, die, das. 

      Wykonujemy zad 1 i 2 ze str. 62 z ćwiczeń 

       

      BIOLOGIA

       Temat: Regulacja nerwowo – hormonalna – podsumowanie wiadomości.

       

      Przeczytaj podsumowanie działu – Regulacja nerwowo – hormonalna – z podręcznika (strony 217 – 221). Następnie rozwiąż test zamieszczony w podręczniku po tym dziale (strony 222 – 226).

      RELIGIA

      Temat: Zesłanie Ducha Świętego. Kościół  polski w okresie niewoli narodowej.

       

      Przeczytaj z podręcznika temat 42, 52  i 61. Napisz do zeszytu modlitwę, w której zaprosisz Jezusa do swojego życia  i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

         Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronowirusa – Litania Loretańska

         https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

      Klasa 8

      JĘZYK POLSKI, WOS, EDB

      Uczniowie otrzymują zadania za pośrednictwem klasowej grupy.

      MATEMATYKA

      Przeczytaj temat kombinatoryki str. 267-271 i rozwiąż zad. 1-7.

    • Zadania dla uczniów cz.45
     • Zadania dla uczniów cz.45

     • Czwartek 28 maja

       

      Klasa IV

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: „Do you know Superman?”,  przypomnieć sobie wiadomości na temat użycia czasu Present Simple (Zdania twierdzące, przeczące oraz przysłówki częstotliwości), czytamy ponownie wiadomości w żółtej ramce na str. 99 oraz piszemy w zeszycie notatkę na temat tworzenia pytań.

      2. Pytania w czasie Present Simple tworzymy, stosując operatory Do lub Does przed podmiotem w zdaniu, np.:

      Do I/you/we/they sing? Krótkie odpowiedzi: Yes, I do, Yes, we do, Yes, they do lub

                                                                                              No, I don’t, No, we don’t, No, they don’t.

      W 3 osobie liczby pojedynczej stosujemyDoes:

      Does he/she/it sing? Krótkie odpowiedzi: Yes, he does, Yes, she does, Yes, it does lub

                                                                                          No, he doesn’t, No, she doesn’t, No, it doesn’t. 

      W zdaniach pytających czasownik występuje w formie bezokolicznika we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej.

      Warto zobaczyć nagranie filmowe ilustrujące tworzenie pytań:

      https://www.youtube.com/watch?v=l3avxwT2u1I

      3. Aby poćwiczyć tworzenie zdań pytających, proszę wykonać zad. 9, str. 99 z podręcznika w zeszycie oraz zad. 1, 2, 3, str. 62 w zeszycie ćwiczeń.

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Tuż za moim oknem.

      Moi drodzy, mieszkacie w bardzo malowniczej okolicy. Pomyślcie, jakie to szczęście w okresie pandemii i kwarantanny mieszkać na wsi. Spoglądacie codziennie na zieleń, łąki, lasy, pola… Nie wszystkie dzieci mają tyle szczęścia. Mam nadzieję, że to doceniacie.

      Bardzo Was proszę, weźcie aparat fotograficzny i zróbcie zdjęcie jakiegoś malowniczego zakątka z najbliższej okolicy. Może to być fragment Waszego ogrodu albo polna droga, może być widok z okna na pole lub las. Jak chcecie.

      Zdjęcie już zrobione? To teraz proszę otworzyć podręczniki do języka polskiego na stronie 114. W ćwiczeniu 3 znajduje się  instrukcja, jak opisać pejzaż (krajobraz, miejsce) ujęty na fotografii.

      Polecenie do ćw.3 brzmi: „Opisz co widzisz na wybranej fotografii”. Wy nie będziecie opisywać fotografii z podręcznika, lecz zdjęcie zrobione przez Was.

      Przeczytajcie uważnie wskazówki zawarte w ćw.3 (strona 114 i 115). Zgodnie z tymi wskazówkami opiszcie pięknie to, co znajduje się na Waszym zdjęciu.

      Bardzo proszę przysłać mi zarówno opis, jak i fotografię.

      Pozdrawiam, powodzenia!

       

      INFORMATYKA

      Temat: Scratch – spacer duszka po jeziorze

       

      Poznam jak wprawić w ruch duszka

      https://epodreczniki.pl/a/spacer-duszka-nad-jeziorem/DcIPhvFrY

      Zadanie  prześlij na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

       

      MATEMATYKA

      Temat: Opisywanie części całości za pomocą ułamków zwykłych – ćwiczenia..

       

      Wykonaj zadania : ,,Co umiem?”zad.1, 2, 3, 4 str.268 z podręcznika.

      Wpisz do zeszytu  odpowiedzi, a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

       

       

      Klasa V

      GEOGRAFIA

      Temat: Tajga

       

      https://epodreczniki.pl/a/przyroda-tajgi/DAfBTG8Hf

      https://epodreczniki.pl/a/tajga/D14zumSd0

      Ćwiczenia z podsumowania  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

       

      TECHNIKA

       Temat lekcji: Zdrowo się odżywiam – deser.

       

      Moi Drodzy znacie zasady zdrowego odżywiania. Zrobiliście  smaczne, zdrowe kanapki. To teraz..... czas na zdrowy pyszny deser. Zastanówcie się i napiszcie swój przepis. Czekam na ciekawe propozycje do 5 czerwca 2020 r. POWODZENIA.

       

      JĘZYK ANGIELSKI

       1. Proszę wpisać temat lekcji: What time does it arrive?, wpisać slownictwo do podrozdziału 7.4 w podręczniku – str. 103, przeczytać lub posłuchać dialog (CD 3, ścieżka 34), wpisać „Buying a ticket” – zad. 2, str. 100 (CD 3, ścieżka 35).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/6

      2. Następnie, bardzo proszę uzupełnić dialog brakującymi wyrażeniami, sprawdzić odpowiedzi: 2. much, 3. please, 4. time, 5. arrive, 6. Thanks. Można posłuchać dialogu (CD 3, ścieżka 36).

      3. Proszę zrobić zadania 1, 2, 3, 4, str. 63 w zeszycie ćwiczeń dla utrwalenia wiadomości z lekcji oraz wpisać LOOK! z ramki – str. 63 w zeszycie ćwiczeń (podawanie ceny).

       

      Klasa VI

      BIOLOGIA

      Temat: Ssaki – podsumowanie wiadomości.

       

      Przypomnij sobie wiadomości o ssakach. Następnie rozwiąż test:

      http://www.testyopinie.pl/test/254/test_swiat_kregowcow_ssaki_biologia.html

       

       

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Kłopotliwe e ruchome .

      Wiecie już, co to jest temat fleksyjny  i końcówka fleksyjna .

      Zdarza się , że w niektórych wyrazach jest samogłoska, która raz występuje w temacie, a raz z niego znika. Najłatwiej zaobserwować to można zestawiając pary wyrazów, np.: gruszka-gruszek, len – lnu, kaszel - kaszlu 

      Czy już wiecie, o którą samogłoskę chodzi?.....

       

      Zapiszcie pod tematem poniższą wiadomość:

      E ruchome to występowanie lub brak samogłoski e w tematach polskich wyrazów: w różnych formach fleksyjnych tego samego wyrazu może się ono pojawiać lub zanikać - np. lew – lw-u , pies – ps-a,  książk-a  -  książek

       

      Obejrzyjcie poniższy  filmik, w którym zawarte są informacje na temat e ruchomego:

      https://www.youtube.com/watch?v=PhM_IL0sbIA

       

      Następnie wykonajcie ćwiczenia 96,97,98 w zeszycie ćwiczeń na str. 162

      Do  zeszytu  wykonajcie zad.8 i 9 , znajdujące się w podręczniku na str.289

       

      TECHNIKA

      Temat lekcji: Zdrowo się odżywiam – deser.

       

      Moi Drodzy znacie zasady zdrowego odżywiania. Zrobiliście  smaczne, zdrowe kanapki. To teraz..... czas na zdrowy pyszny deser. Zastanówcie się i napiszcie swój przepis. Czekam na ciekawe propozycje do 5 czerwca 2020 r. POWODZENIA.

       

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Moi Drodzy!

      Zbliża się wyjątkowy dzień. Już za kilka dni będziemy świętować Międzynarodowy Dzień Dziecka. Myślę, że nie zabraknie Wam pomysłów w jaki sposób go spędzić, co zrobić, aby był wyjątkowy. Poszukajcie, proszę informacji na temat tego święta, dlaczego go ustanowiono i czym się wyróżnia spośród innych.

      Bardzo proszę, abyście oddawali książki do biblioteki szkolnej w najbliższym czasie. Podręczniki do klasy VI należy zapakować do reklamówki i podpisane składać w przedsionku szkoły w ostatnim tygodniu nauki, przed wakacjami. Dokładna informacja na ten temat będzie na stronie internetowej szkoły. Oceny można poprawiać jeszcze w następnym tygodniu, bardzo proszę przesłać do nauczycieli poszczególnych przedmiotów zaległe zadania. Konferencja klasyfikacyjna będzie w połowie czerwca.

      W ostatnim czasie dużo pracujecie zdalnie, używając komputera, a szczególnie Internetu. Proszę pamiętać o bezpieczeństwie w sieci i o cyberprzemocy, która jest często ukryta i czasami trudno ją zdemaskować.

      Samorząd Szkolny ma utrudnione warunki pracy i nie może bezpośrednio spotykać się i współpracować z uczniami. Jednak członkowie samorządu szkolnego na czele z przewodniczącą, Martynką Stanek mają dla Was propozycje konkursów. Zachęcam, abyście się nimi zainteresowali, będą ogłoszone na stronie szkoły. Lista uczniów, którzy prześlą swoje prace będzie na stronie szkoły. Zwycięscy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Zachęcam do wzięcia udziału w tej akcji w ramach obchodów Dnia Dziecka.

      Życzę Wam wspaniałych pomysłów i dobrej zabawy. Nie zapominajcie o nauce, bo ona jest bardzo ważna.

       

      Wasza wychowawczyni

      Klasa VII

      JĘZYK POLSKI

      Zebraliście informacje o Cześniku i Rejencie. Na pewno zauważyliście, że w zestawieniu postacie te są śmieszne, komiczne.

      Zgromadzone przez Was materiały na pewno okażą się dzisiaj pomocne.

      Na podstawie tekstu głównego i didaskaliów, a także znajomości działań i zachowań tych postaci, proszę napisać w zeszycie charakterystykę Cześnika lub Rejenta – do wyboru.

      Pamiętajcie, co należy uwzględnić we wstępie, rozwinięciu i zakończeniu. Nie zapomnijcie o akapitach. Zadbajcie o poprawność języka i stylu swoich wypowiedzi.

      Zadanie proszę przesłać na adres paliga.aga@gmail.com

       

      FIZYKA

      Utrwalenie wiadomości na temat Prawa Pascala.

      https://epodreczniki.pl/a/prawo-pascala/DS5IpKuBs

      JĘZYK ANGIELSKI

       1. Proszę wpisać temat lekcji: Shopping for clothes, wpisać nowe słownictwo do podrozdziału 7. 6, przeczytać lub posłuchać dialog (CD 3, ścieżka 38), wpisać informacje z ramki i zad. 3, str. 88, można sprawdzić odpowiedzi (CD 3, str. 88).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/9

      2. Następnie, proszę otworzyć podręczniki na stronie 94, przeczytać słownictwo z ramki „Jobs”, wpisać do zeszytu z tłumaczeniem. Można posłuchać wymowy (CD 4, ścieżka 01) oraz wykonać zad. 4, str. 95 z podręcznika w zeszycie.  

      3. Bardzo proszę wpisać do zeszytu słownictwo z ramki „Work” – zad. 7, str. 95 oraz zrobić zadania 1, 2, 3, str. 88 w zeszycie ćwiczeń.

       

      Klasa VIII

      CHEMIA

      Temat: Pochodne węglowodorów – podsumowanie wiadomości.

       

      Przeczytaj podsumowanie działu – Pochodne węglowodorów – z podręcznika. Następnie rozwiąż test dostępny w podręczniku.

       

      GEOGRAFIA

      Temat:  Antarktyda i Arktyka

      https://epodreczniki.pl/a/arktyka-i-antarktyka---srodowisko-przyrodnicze-obszarow-podbiegunowych/DNVKXvRHa

      Zdjęcia z ćwiczeń proszę  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Listening and language function, otworzyć zeszyty ćwiczeń na str. 126, wykonać zadania w słuchaniu ze zrozumieniem – zad. 1- 3  (Audio do zeszytu ćwiczeń 33, 34, 35).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/29

      2. następnie, proszę uzupełnić dialog, wpisując brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst – zad. 4, str. 127.

      3. Bardzo proszę wybrać prawidłową reakcję do opisanych sytuacji – zad. 5, str. 127 oraz uzupełnić minidialogi – zad. 6, str. 127.

       JĘZYK POLSKI

      Uczniowie otrzymują zadania w osobnych plikach za pośrednictwem klasowej grupy.

    • Zadaniadla uczniów cz.44
     • Zadaniadla uczniów cz.44

     •  

       

      Środa 27 maja

       

      Klasa 4

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Opisuję krajobraz.

      Zapisz w zeszycie: Wyrazy krajobraz i pejzaż to synonimy.

      Zeszyt ćwiczeń str. 17-19.

      Proszę zrobić ćw. 29, 33, 34.

      Wskazówka do ćwiczenia 29: przymiotniki dzielimy na oceniające (np. śliczny, wspaniały, wartościowy) oraz opisujące (np. płaski, nizinny, zielony).

       

      JĘZYK ANGIELSKI

       1. Proszę powtórzyć słownictwo dotyczące dzikich zwierząt z poprzednich lekcji, wpisać temat lekcji „My pets”, słownictwo do podrozdziału 7.2, str. 103 w podręczniku oraz przeczytać słówka lub wysłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 24).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/ShowMaterial/17640?p=2542

      2. Następnie, proszę wykonać zadanie 5, str. 61 w zeszycie ćwiczeń. Teraz otwieramy podręcznik na stronie 98 i czytamy historię obrazkową „The Terrific Two” oraz wybieramy prawidłową odpowiedź zgodnie z treścią tekstu – zad. 3, str. 98. Można też posłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 25).

      3. Bardzo proszę wpisać słownictwo do podrozdziału 7.3 oraz przeczytać żółtą ramkę na stronie 99 na temat tworzenia pytań w czasie Present Simple.

       

       PLASTYKA

      Temat: Warzywa na stole i w garnku – równowaga kompozycyjna.

       

      Przeczytaj lekcję dostępną na stronie epodreczniki https://epodreczniki.pl/a/warzywa-na-stole-i-w-garnku---rownowaga-kompozycyjna/DdHweGyAQ

      Rozwiąż ćwiczenia interaktywne dostępne pod lekcją.

       

       

      Klasa 5

      MATEMATYKA

      Temat: Zastosowanie własności miarowych kątów do rozwiązywania zadań.

      Wykonaj  zadanie 31, 32, 33, 34 i 35  str.254 z podręcznika.

      Rozwiązania wpisz do zeszytu i  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      MUZYKA

      Temat: Jak muzyka opowiada.

       

      Otwórz lekcję dostępną na stronie epodreczniki https://epodreczniki.pl/a/jak-muzyka-opowiada---zajecia-plastyczno-muzyczne/DbqQmZX0k . Przypomnij sobie wiadomości dotyczące trzech podstawowych elementów dzieła muzycznego (dostępne na początku lekcji). Wykonaj ćwiczenie 1 i 2. Następnie wykonaj polecenie 2 (wysłuchaj utworu Modesta Musorgskiego Noc na Łysej Górze i zastanów się jaki inny tytuł nadałbyś tej kompozycji. Namaluj własną ilustrację do utworu na papierze. Zapisz na pracy zaproponowany przez siebie tytuł.)

      Zdjęcie pracy prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

       

      JĘZYK POLSKI

      Dzisiaj nie zapisujecie nowego tematu lekcji. Kontynuujemy lekcję poprzednią.

      Proszę , dla utrwalenia wiadomości o okoliczniku, wykonać ćwiczenia 114 – 117 , znajdujące się w zeszycie ćwiczeń na str. 169 – 171.

      Chętni uczniowie mogą wykonać zadanie 119 ze str. 172.

       

      Proszę, abyście na przyszłą środę, czyli na  3 czerwca,  przeczytali krótką  nowelę H. Sienkiewicza pt: „Janko Muzykant”.

      Nowelka jest dostępna w internecie na stronie:

      https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/janko-muzykant.pdf

       

      WYCHOWANIE FIZYCZNE

      https://ewf.h1.pl/student/?token=M4kUUDhlzDPhV6J7GV2KIzuDFdYUPY4Fkt4TOIDy7jgoVAwW2l

      https://ewf.h1.pl/student/?token=CFuL0T5T5vZeYjaJXCfQbvh7QXAJ7iN93mM2tEQyP1X3iPStWS

      https://wordwall.net/pl/resource/1626819/wychowanie-fizyczne

      https://wordwall.net/pl/resource/1122210/wychowanie-fizyczne

       

       

      Klasa 6

      MATEMATYKA 

      Wyrażenie algebraiczne film wprowadzenie do równań .

       

      https://www.youtube.com/watch?v=Vm4FK_O1OV4

      wyrażenia algebraiczne - co to są wyrażenia algebraiczne i do czego służą

      https://www.youtube.com/watch?v=rHaXQROxO6o

       

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Doctor Q House rules, wpisać słownictwo do podrozdziału 7.3 z podręcznika, przeczytać lub posłuchać dialog (CD 3, ścieżka 32) oraz uzupełnić zdania informacjami z dialogu – zad. 3, str. 98.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1386

      2. Następnie, proszę przeczytać informację w ramce w podręczniku na stronie 99 na temat użycia czasowników modalnych must – musieć coś zrobić, musn’t – nie wolno czegoś robić, can – móc, ptrafić soś zrobić, wpisać przykłady z tłumaczeniem do zeszytu oraz wybrać prawidłową odpowiedź – zad. 4, str. 99.

      3. Bardzo proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 62 i poćwiczyć użycie słownictwa i czasowników modalnych w kontekście zdań – zad. 1, 2, 3.

       

       PLASTYKA

      Temat: Jak ugryźć design?

       

      Obejrzyj lekcję dostępną na platformie VOD w ramach projektu – Szkoła z TVP – temat: Jak ugryźć design? https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,plastyka-lekcja-1-18052020,47832097

      Następnie wykonaj logo zgodnie z instrukcjami przestawionymi przez nauczycielkę na zakończenie lekcji.

      Zdjęcie swojej pracy prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

       

      HISTORIA

      Zapoznaj się  z częścią tematu: Napoleon Bonaparte tworzy nowy ład w Europie.

      Podręcznik strona 207-208.

      Przeczytaj rozdziały:

      -zwycięstwa nad Austrią, Rosją i Prusami

      -wojna z Prusami

      Zwróć uwagę na wielkie bitwy napoleońskie

       

      Zadanie

      Str.209 zad.2

      Klasa 7

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Dlaczego Rejent Milczek, a Cześnik – Raptusiewicz?

      Zapiszcie pod tematem poniższą informację:

      Cześnik i Rejent to całkiem odmienni bohaterowie komedii A. Fredry. Noszą oni znaczące nazwiska, które charakteryzują te postacie.

       

      Następnie wykonajcie do zeszytu zadanie, w którym porównacie tych dwóch głównych bohaterów. Wykorzystajcie tabelę, która zamieszczona jest w menu po lewej stronie, w zakładce Zdalne nauczanie .

       

      MATEMATYKA

      Str. 284 oblicz zad. 4 i 10.

      MUZYKA

      Temat: Viva la musica – klasycyzm.

       

      Oglądnij film przedstawiający krótką historię muzyki – klasycyzm

      https://www.youtube.com/watch?v=8dIh2Jg5qm4

      Następne przygotuj krótki quiz dotyczący muzyki tego okresu (wykorzystaj wiadomości, które są przedstawione w filmie). Wyślij quiz na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      CHEMIA

      Temat: Woda i roztwory wodne - test.

       

      Rozwiąż test dostępny na stronie https://www.memorizer.pl/test/4901/woda-i-roztwory-wodne/0

      W teście znajduje się 20 pytań. Postaraj się rozwiązywać go samodzielnie i nie korzystając z pomocy. Po zakończeniu testu pojawi się twój wynik (podany w %).

      Prześlij zdjęcie wyniku na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa 8

      JĘZYK POLSKI

      Zadania są przekazywane za pośrednictwem klasowej grupy.

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. 1-9 str. 260-261

      BIOLOGIA

      Temat: Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej.

       

      Przeczytaj tekst z podręcznika do biologii (strony 164 -168). Zwróć uwagę na grafiki i ich opisy.

      Odpowiedz ustnie na pytanie 1 – 4  ze strony 168. 

       

      RELIGIA

      Temat: Zesłanie Ducha Świętego.

      Świat dziecka i nastolatka. Dojrzałe relacje z Bogiem i ludźmi.

      Przeczytaj z podręcznika tematy 50 i 61. Napisz do zeszytu własną modlitwę

      o dobre relację z najbliższymi i prześlij ją na e- mail: dominika2000@o2.pl.

      Modlimy się  o zdrowie, siły i Boże błogosławieństwo dla naszych Mam

       – Litania Loretańska   https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

       

      WYCHOWANIE FIZYCZNE

      https://wordwall.net/pl/resource/940834/wychowanie-fizyczne

      https://wordwall.net/pl/resource/893767/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia

      https://ewf.h1.pl/student/?token=qXTQ40NQRrPXDYpJN6dZpVS0mn2LHxD0YOExGrn0HGeoxyLVQG

      https://ewf.h1.pl/student/?token=wgPgOUf7Buh3uOF3tavpujd59nz9pFVRY47eSYAuPgXkWpLHtb

       

       

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.43
     • Zadania dla uczniów cz.43

     • WTOREK 26 maja

       

      Kl. 0 Język angielski

      1. Proszę, aby dzieci przywitały się i powiedziały Hello lub Good morning! Oraz posłuchały piosenki i starały się nauczyć jej śpiewać (można posłuchać kilka razy).

      https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

      2. Proszę zobaczyć animację i nazywać członków rodziny:

      https://www.youtube.com/watch?v=rYnvnf5XRk0

      Posłuchajcie piosenki o Rodzinie (Family) i nazwijcie członków rodziny zgodnie z nagraniem:

      https://www.youtube.com/watch?v=Kjl5sPWcD-o

      3. Proszę narysować swoją Rodzinę, nazwać jej członków w języku angielskim.  

       

      Kl. I język angielski

      1. Proszę, aby dzieci przywitały się: Hello/Good morning lub Good afternoon, posłuchały piosenki i starały się śpiewać razem z nagraniem.

      https://www.youtube.com/watch?v=1Ziku4FLka4

      2. Proszę, aby dzieci otworzyły zeszyt ćwiczeń na stronie 62, pokolorowały rysunek zgodnie z poleceniem – zad. 5 oraz narysowały po śladzie – zad. 6, str. 62.

      3. Następnie, bardzo proszę wpisać słówka zgodnie z ich znaczeniem – zad. 7, str. 63 oraz wykonać zadanie 8, str. 63.

       Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      Kl. II język angielski

      1. Proszę otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 56 i uzupełnić tekst kartki pocztowej podanymi wyrazami (zad. 13) oraz uzupełnić w zad. 14, str. 56 informacjami do kogo piszemy kartkę pocztową i skąd. Na dole należy wpisać swoje imię i narysować pierwszą stronę kartki.

      2. Następnie, proszę narysować co znajduje się za twoim oknem oraz uzupełnić podane zdania – zad. 15, str. 57. Po zrobieniu zadań można wkleić naklejkę.

      3. Proszę wpisać do zeszytu słownictwo dotyczące tematu: Ubrania. Brakujące tłumaczenia słówek należy odszukać w słowniczku:

      Socks – skarpety, shorts - ……., jeans - ……….., T-shirt - ……….., belt – pasek, shirt - ………., scarf - ……….., hat – kapelusz.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      Klasa IV

      język polski

      Dziękuję Wam za wczorajsze opisy. Poradziliście sobie z zadaniem bardzo dobrze. Najczęściej, bo aż trzy razy, wybieraliście do opisu czajnik, oprócz tego kubek, piekarnik, lodówkę oraz organizer na przyprawy.

      Dzisiejszy temat lekcji  dotyczy święta, które obchodzimy 26 maja- Dnia Matki.

      Temat: „Najlepsze u mamy jest to, że ją mamy”.

      Jeśli masz taką możliwość, wklej do zeszytu wydrukowany wiersz. Nie jest to jednak konieczne.

      1. Przeczytaj uważnie wiersz pt. „Do matki”.

      W. Grodzieńska „Do matki”

      Mamo, chciałbym ci przynieść latający dywan.
      I kaczkę, która znosi szczerozłote jajka,
      Żebyś żyła beztrosko - wesoła, szczęśliwa,
      Lecz takie dziwy znaleźć można tylko w bajach.

      Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenia,
      Za twą miłość matczyną nigdy nie zachwianą
      Mogę tylko twą szyję otoczyć ramieniem
      I szepnąć ci do ucha: Dziękuję ci, mamo.

      2. Określ, kto jest podmiotem lirycznym wiersza, a kto adresatem. (czyli kto i do kogo zwraca się w wierszu)

      3. Wypisz z wiersza trzy epitety wraz z rzeczownikami, do których się odnoszą.

      4. Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania: Za co dziecko dziękuje swojej mamie? Co dla niej zamierza zrobić, aby wyrazić swoją wdzięczność?

      5. Napisz życzenia dla swojej Mamy z okazji jej święta. Pamiętaj o elementach, które muszą znaleźć się w tekście życzeń:

      • Nagłówek (Kochana Mamusiu!)
      • Z jakiej okazji składasz życzenia (pamiętaj, że nazwy świąt piszemy wielkimi literami)
      • Czego życzysz (postaraj się, aby Twoje życzenia były przemyślane i osobiste)
      • Podpis
      • Na końcu, pod życzeniami, zapisz miejscowość i datę

      Miłego dnia!

      matematyka

      Temat: Opisywanie części całości za pomocą ułamków zwykłych

      Przeczytaj i przeanalizuj przykłady i zawartość ramki str.264 i 265 z podręcznika.

      Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=FKwCQ7c3SPQ

      Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str.88,89,90 i prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

       

      historia

      Zapoznaj się z tematem lekcji „Józef Piłsudski i jego żołnierze”.

      (podręcznik strona 142-145)

       

      Zwróć uwagę na daty: 1914, 1918.

       

      Szczególnie zapamiętaj datę 11 listopada 1918 roku. Zapisz ją w zeszycie.

      Przeczytaj uważnie informacje na temat Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego

      Wf                 

      https://ewf.h1.pl/student/?token=yu7u3CJPaONznyVzy7zOx8AipEU27HTttSBfMOICDJbnqfZYhN

      https://ewf.h1.pl/student/?token=BBMMz46j4m4SdbIrO2JJfKDvS5H77ZVKYO2hzorTOt28navrM1

      https://ewf.h1.pl/student/?token=xrOvPD65460UDOU49tnip6rnIWF9pgXgIqjJWSURIH2FPLC1PT

      https://wordwall.net/pl/resource/1626819/wychowanie-fizyczne

      Klasa V

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: City Creatures. Roman holiday, przeczytać lub posłuchać dialog na stronie 98 w podręczniku (CD 3, ścieżka 29) oraz wybrać prawidłową odpowiedź – zad. 2, str. 98.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/6

      2. Następnie, proszę przeczytać informacje w żółtej ramce na str. 99 w podręczniku, wpisać notatkę do zeszytu na temat tworzenia pytań w czasie Past Simple:

      *Pytania w czasie Past Simple dla czasowników regularnych i nieregularnych tworzymy, stawiając operator Did przed podmiotem, np.:

      Did I/you/he/she/it/we/you/they have a good time?

      Krótkie odpowiedzi: Yes, I/you/he/she/it/we/you/they did.

                                              No, I/you/he/she/it/we/you/they didn’t.

      W zdaniach pytających w czasie Past Simple czasownik występuje w formie bezokolicznika (I forma czasownika z ramki).

      Proszę zobaczyć nagranie filmowe na temat czasu Past Simple – formy przeczące:

      https://www.youtube.com/watch?v=Xq5Gr38jqPc

      3. Bardzo proszę wpisać słownictwo „Things to do on holiday” – zad. 6, str. 99 z podręcznika. Można posłuchać wymowy  (CD 3, ścieżka 31) oraz należy wykonać zadania  1 i 2, 4, str. 62 w zeszycie ćwiczeń.

       

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Poznajemy okolicznik.

      Dzisiaj poznacie kolejną część zdania, która – podobnie jak dopełnienie - jest określeniem orzeczenia.

      Obejrzyjcie uważnie zamieszczony poniżej filmik,który zawiera ważne informacje na temat okolicznika i jego rodzajów:

      https://www.youtube.com/watch?v=4Q3WoIITmDA

      Proszę przepisać do zeszytu informacje zawarte  w ramce Zapamiętaj!, zamieszczonej w podręczniku na str.297.

      Następnie, wykorzystując wiadomości o okoliczniku, proszę wykonać w zeszycie zadanie 4 i 5, znajdujące się w podręczniku na str. 298.

      Wykonane zadania proszę przesłać na adres paliga.aga@gmail.com

       

      Religia

      Temat: Duch Święty- Przewodnik, Pocieszyciel i Obrońca.

      Matka Teresa z Kalkuty- służyć Jezusowi przebranemu za żebraka.

       

      Przeczytaj z podręcznika tematy 51 i 54. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tych tematów.       

      Uzupełnione strony prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=cCHMU5gLymA

      Podziękujmy naszym Mamusią w dniu ich święta  za ich trud  i pomódlmy się  o zdrowie, siły i Boże błogosławieństwo  za wstawiennictwem NMP – Litania Loretańska https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

       

      Informatyka

      Lekcja. Wirtualne wędrówki

       

      https://www.youtube.com/watch?v=5boBGArsx1U

       

      Plik z wykonanego ćwiczenia proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messegera

       

       

      Klasa VI

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Bohaterowie na tropach przygody.

       

      Poznaliście już fragment powieści A. Szklarskiego pt: „Tomek u źródeł Amazonki”, który znajduje się w podręczniku na  stronie 323.

      Na podstawie poznanego fragmentu zapiszcie w zeszycie, gdzie rozgrywa się akcja powieści i kto bierze udział w wydarzeniach.

      Następnie napiszcie w zeszycie krótkie opowiadanie, w którym przedstawicie  dalszy ciąg niespodziewanego spotkania Tomka z Indianami. Pamiętajcie o elementach opowiadania, akapitach. Zadbajcie o poprawność językową.

      Zadanie proszę przesłać na adres paliga.aga@gmail.com

       

       

      Geografia

       

      Lekcja 3. Ukraina w czasach przemian

      Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 165, skorzystaj także z materiałów z Youtube’a

       

      https://www.youtube.com/watch?v=WA3GPQ_QlQM

      https://www.youtube.com/watch?v=vFGCJCYODdk

      https://www.youtube.com/watch?v=XTU7v7XKHdE

       

      Zad 1 i 2 str. 169. Zdjęcia pracy lub plik z pracą prześlij na Messengera lub na pocztę geoo@interia.pl

       

      Religia

      Temat: Wiatr i ogień – znaki mocy z wysoka. Jak okazać im miłość?- Dzień Matki i Dzień Ojca.

      Przeczytaj z podręcznika tematy 39,61 i 62.. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tych tematów.

      Posłuchaj: ,, Przybądź Duchu Świętyhttps://www.youtube.com/watch?v=1n0GrxoAYXQ

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

        Uzupełnione strony prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      Podziękujmy naszym Mamusią w dniu ich święta  za ich trud i pomódlmy się  o zdrowie, siły i Boże błogosławieństwo  Za wstawiennictwem NMP – Litania Loretańska https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

      Wf

      https://ewf.h1.pl/student/?token=ISpL06L2ugdmvZews2GflNz13enS9YyOq2BP0TrzYZH7qzZKOY

      https://ewf.h1.pl/student/?token=gE1hGjagSvMGQVJf0LzhGuIZwku1L8oG8lkwp7wBP47o3EvkQO

      https://ewf.h1.pl/student/?token=JZqDepadiVFlNSiH6KGZ2JZ3r94eCXvBWB9F7wIOvgSK54WaaR

      https://ewf.h1.pl/student/?token=t36uXlFmQnxopHPdC6FVi7ZgB2AE9MnxgkSOI6LDNQStlYcqSk

       

      Klasa VII

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Język utworu A. Fredry.

       

      Zauważyliście z pewnością, że w „Zemście” występują niezrozumiałe wyrazy. Fredro posługiwał się bowiem XIX -wieczną polszczyzną. Znaczenie tych słów znajdziecie w przypisach lub w słowniku. Ponadto bohaterowie wtrącają do swych wypowiedzi słówka łacińskie.

       

      Sprawdźcie, czy rozumiecie język A. Fredry. W tym celu proszę uzupełnić w zeszycie  diagram odpowiednimi wyrazami z ramki. Litery z oznaczonych pól 1-27 utworzą rozwiązanie.

      Wzór diagramu znajduje się w menu po lewej stronie w zakładce Zdalne nauczanie.

       

      Następnie korzystając z przypisów od wydawcy lektury, wyjaśnijcie znaczenie wtrąceń użytych w poniższych cytatach i połączcie zwroty z właściwymi znaczeniami. Zadanie wykonajcie w zeszycie.

      „Była quandam ta jedyna”.                                                                  od nowego wiersza

      „Niejednemu pro memoria gdzieś przy uchu napisała”.                     kiedyś, dawniej

      „Przepisz to de novo”.                                                                         ku pamięci

      „A capite, jaśnie panie”.                                                                      od nowa

       

       

      Geografia

      Lekcja 1. Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa

       

      Proszę o realizację lekcji  z  podręcznika str. 208 + materiały z Youtube’a

       

      https://www.youtube.com/watch?v=ocqohy6UtN4

      https://www.youtube.com/watch?v=zUORQ9s_o8A

      Odpowiedz na pytanie: Jak najlepiej  zapobiegać powodziom?

      Zdjęcia wykonanych zadań  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

      Historia

      Zapoznaj się z tematem lekcji „Walka o granice państwa polskiego” (podręcznik strona 210-217)

      Zwróć szczególną uwagę na:

      • Walki o Lwów
      • Wojna polsko- bolszewicka
      • Bitwa warszawska
      • Powstanie wielkopolskie
      • Powstania śląskie

      Daty: 1919, 1920, 1921 wpisz do zeszytu.

      Zadanie

      Strona 217 zad.3

      Wf

      https://ewf.h1.pl/student/?token=bWeHLsBIVu3OcIgSkkDlKhNp6PWf7eYLDCNyh2WRpbr1pTlhPD

      https://ewf.h1.pl/student/?token=1v9C0QxW2S32knWAWHxAwAujkPex8QKyapvBGMrSPUyZYJb1mq

      https://ewf.h1.pl/student/?token=cQ50jm0NAmFlE755kNlNQzBbHBk8Pad3geuBNYV3B5l846ueSo

      https://ewf.h1.pl/student/?token=oXOye8MjjrZsQCvy6VkxQIQZHHxPW018RF9QtkmHIjf5fDx4hR

      Plastyka

      Temat: Jak być ubranym a nie przebranym.

       

      Obejrzyj lekcję dostępną na platformie VOD w ramach projektu – Szkoła z TVP. Temat – Jak być ubranym a nie przebranym.

      https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,plastyka-lekcja-5-18052020,48033700

       

      Klasa VIII

      język polski

      Uczniowie otrzymują zadania za pośrednictwem grupy klasowej.

      Fizyka

      Prawo odbicia. Obrazy w zwierciadłach płaskich.

       

      https://www.youtube.com/watch?v=gV_hvE0EfbA

       

      1. Tekst str177-183

      2. Wykonaj zad.2 str 180 oraz  zad.1 str183

       

      Informatyka

      Lekcja 2. Wyszukiwanie informacji i elementów graficznych udostępnianych w internecie w otwartych zasobach edukacyjnych

      Proszę o realizację z tematu z e – podręcznika

       

      https://epodreczniki.pl/a/wyszukiwanie-informacji-i-elementow-graficznych-udostepnianych-w-internecie-w-otwartych-zasobach-edukacyjnych/D18NV6cey

       

       

      Wykonane ćwiczenia prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

      Język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Language function, otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 125 i uzupełnić luki w pytaniach jednym czasownikiem – zad. 1 oraz uzupełnić minidialogi brakującymi fragmentami wypowiedzi – zad. 2.

      2. Następnie, proszę przeczytać uważnie informacje na temat redagowania wypowiedzi pisemnej e-mail: prośba o pomoc, wypowiedź rozwinięta – zad. 1, str. 125 (na dole strony).

      3. Bardzo proszę napisać e-mail według polecenia – zad. 2, str. 125.

      Zadanie należy przesłać na adres: ukow2007@gmail.com

       

       

       

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.42
     • Zadania dla uczniów cz.42

     • PONIEDZIAŁEK 25 maja

       

      Klasa I   

      Religia

      Temat: Pan Jezus wstępuje do nieba. Wyrażam miłość do mojej mamy.

      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tematów 46 i 54. Uzupełnione strony  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz

      https://view.genial.ly/5ec1333e4a81770d9df52382/presentation-wniebowstapienie-kl-1?fbclid=IwAR0e_UGTOOqE-NN7e3xDc3tbq3Erq5W1EWp6k-8bgxQnzuSIadmHANgEya0

      lub

      https://view.genial.ly/5ec273b98e243b0d5a33a48c/game-wniebowstapienie-gra?fbclid=IwAR1jhcxXEYTUcVo9DhrVD65TE-GYUqDDQUl8kk-SFaBh1k5BYjz3j8hkr-A

      Modlimy się  za nasze mamy –  Litania Loretańska

        https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

      Klasa III

      Język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Lions eat meat, wpisać słownictwo do zeszytu: meat – mięso, leaves - ……., fruit - …………, grass – trawa, lion – lew, giraffe – żyrafa, crocodile - ……….., monkey – małpa, antelope - …………

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      2. Następnie, proszę rozwiązać krzyżówkę – zad. 2, str. 50, korzystając z zapisanego słownictwa.

      3. Bardzo proszę zrobić zadania 3 i 4 ze strony 51. Pomocne będzie słownictwo poniżej:

      Seeds – nasiona, bugs – robaki,  hippos – hipopotamy, birds – ptaki, rhinos – nosorożce, zebras – zebry, snakes – węże, frogs – żaby, fish – ryby, tigers – tygrysy.

       

      Klasa IV

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Opis przedmiotu.

      W tym roku szkolnym uczyliśmy się już pisać list, plan zdarzeń, zaproszenie, ogłoszenie oraz krótkie wypowiedzi argumentacyjne (czyli takie, w których uzasadniamy własne zdanie).

      W tym tygodniu będziecie redagować opis.

      Przepiszcie do zeszytu definicję opisu:

      Opis służy przedstawieniu wyglądu jakiegoś obiektu np. przedmiotu, postaci, miejsca.  Może być samodzielnym tekstem lub fragmentem większej całości, np. opowiadania, powieści. Ciekawie napisany opis umożliwia wyobrażenie sobie przedstawionych w nim elementów.

      O czym należy pamiętać, redagując opis? Zajrzyjcie na stronę 78 Waszego podręcznika. Znajduje się tam „10 wskazówek dla opisującego przedmiot”. Przeczytajcie te wskazówki bardzo uważnie, najlepiej dwukrotnie.

      Następnie przeczytajcie przykładowy opis (rakiety tenisowej) zamieszczony na stronie 79.

      Czas na samodzielną próbę zredagowania opisu.

      Bardzo proszę opisać dowolny przedmiot znajdujący się w Waszej kuchni. Opisując, pamiętajcie o wskazówkach ze strony 78. Piszcie starannie i bezbłędnie. Powodzenia!

      PRZYRODA

      Temat: Rośliny uprawne.

       

      Przeczytaj lekcję z podręcznika  - strony 176 - 180. Obejrzyj ilustracje. Odpowiedź ustnie na pytania 1-5 ze strony 180.  Następnie wykonaj ćwiczenia 1 – 5 w zeszycie ćwiczeń (str. 92 - 93).

      Zdjęcie wykonanych w zeszycie ćwiczeń  zadań wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com.

      RELIGIA

      Temat: Góra Oliwna – zapatrzeni w niebo. Dom Ojca – cel naszej wędrówki.

      Przeczytaj z podręcznika tematy:51 i 54.  Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tych tematów.

      Uzupełnione strony  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz : https://view.genial.ly/5ec3dcad8e243b0d5a33f56d/interactive-image-klasy-mlodsze-wniebowstapienie-ogolne?fbclid=IwAR0dPS0HNca1qyPRmxbJVcbedJARPpsO5Rr_xt2hQ9efYbOa6pk0lX2tWpE

      lub https://view.genial.ly/5ec1333e4a81770d9df52382/presentation-wniebowstapienie-kl-1?fbclid=IwAR0e_UGTOOqE-NN7e3xDc3tbq3Erq5W1EWp6k-8bgxQnzuSIadmHANgEya0

      lub https://view.genial.ly/5ec273b98e243b0d5a33a48c/game-wniebowstapienie-gra?fbclid=IwAR1jhcxXEYTUcVo9DhrVD65TE-GYUqDDQUl8kk-SFaBh1k5BYjz3j8hkr-A

      Zaśpiewaj pieśń „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” https://www.youtube.com/watch?v=PpeCov7HvJw

      Modlimy się  za nasze mamy –  Litania Loretańska

      https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY  

      MUZYKA

       Temat: Instrumenty perkusyjne część 2.

       

      Obejrzyj film dostępny na platformie VOD w ramach projektu – Szkoła z TVP ,

      przedstawiający grupę instrumentów perkusyjnych melodycznych.

      https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,muzyka-lekcja-1-07052020,47737103

       

      Klasa V

      MATEMATYKA 

      Temat: Rodzaje kątów i ich własności – ćwiczenia.

      Przeczytaj i przeanalizuj zawartość ramki str.253

      Wykonaj  zadania 26, 27, 28, 29 i 30 ze str.253 z podręcznika.

      Rozwiązania zapisz do zeszytu i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Z wizytą w muzeum.

      Zapiszcie pod tematem poniższą definicję:

      Muzeum to instytucja kultury powołana w celu gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi wartość historyczną lub artystyczną.

      Następnie wykonajcie ćwiczenia 18-21 i 23, zamieszczone na str. 94-96 w zeszycie ćwiczeń.

      Chętni uczniowie mogą wykonać ćwiczenia 15, 16, 17 ze str.93-94.

       

      HISTORIA

      Zapoznaj się z częścią tematu: Odbudowa Królestwa Polskiego.

      Przeczytaj rozdziały:

       

      -Królestwo Władysława Łokietka

      -Konflikt z Krzyżakami

      (podręcznik str.187-189)

      -Zwróć uwagę na daty: 1320, 1331

       

      Zadanie

      Str. 189 zad.3

      PLASTYKA

      Temat: Ciekawe techniki plastyczne. Praca plastyczna – Stemplowana łąka .

       

      Wykonaj pracę plastyczną – Stemplowana łąka. Instruktaż znajdziesz na stronie  https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc .

      Zdjęcie swojej pracy wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

      Klasa VI

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Jak grzecznie zwracać się do innych. czyli o etykiecie językowej.

      Wiecie już, że istnieją różne sposoby komunikowania się ze sobą: werbalne i pozawerbalne.

      Wszystkie sposoby porozumiewania się wymagają od nas znajomości zasad grzeczności lub savoir – vivre'u. Grzeczność wyraża się także za pomocą języka. Dlatego zawsze należy pamiętać o etykiecie językowej.

      Zapoznajcie się z tematem znajdującym się na stronie:

      https://epodreczniki.pl/a/jak-grzecznie-zwracac-sie-do-innych/DnnqMdNZq

       

      Znajdziecie tam m.in. wzorce zachowań i komunikacji, zwroty grzecznościowe oraz ważne zasady polskiej etykiety językowej.

      Wykonajcie do zeszytu ćwiczenie 1 z e-podręcznika, w którym  do tekstu okolicznościowego należy dopasować odpowiednie wzorce formuł grzecznościowych.

      MATEMATYKA

      Uzupełnij ćwiczenia str. 46-49 i prześlij na meila  ekocierz@wp.pl

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: We are meeting at six o’clock, wpisać słownictwo do podrozdziału 7.2, przeczytać lub posłuchać dialog (CD 3, ścieżka 29) oraz określić, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe – zad. 2, str. 96 z podręcznika. 

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1386

      2. Następnie, bardzo proszę przeczytać informacje z żółtej ramki na stronie 97 w podręczniku na temat zastosowania czasu Present Continuous do wyrażania przyszłości i wpisania notatki do zeszytu (żółta ramka z tłumaczeniem).

      *Czasu Present Continuous używamy w odniesieniu do przyszłości, do wyrażania czynności i ustaleń, które zostały wcześniej zaplanowane i jesteśmy przekonani, że się odbędą.

      Aby poćwiczyć użycie tego czasu, proszę wykonać zad. 6, str. 97 z podręcznika i wpisać do zeszytu.

      3. Proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 61 i zrobić zadania 1, 2, 3, aby utrwalić użycie czasu Present Continuous do wyrażania zaplanowanej przyszłości.

      * Zadanie dodatkowe: „My active life” – proszę zrobić samodzielnie prezentację lub inną formę graficzną w języku angielskim, w której zaprezentujecie siebie (swoje zainteresowania, pasje, hobby, plany na przyszłość, przemyślenia, ….). Pracę proszę przesłać na adres  ukow2007@gmail.com

       

      INFORMATYKA

      Temat : Wysyłanie i odbieranie załączników za pomocą poczty elektronicznej

       

      Nauczę się odbierać i wysyłać załączniki za pomocą poczty elektronicznej

      https://epodreczniki.pl/a/wysylanie-i-odbieranie-zalacznikow-za-pomoca-poczty-elektronicznej/D1DLkCGdo

       

      Zdjęcia z zadania lub plik z zadaniem prześlij na e- mail: geoo@interia.pl lub Messengera

      Klasa VII

      MATEMATYKA

      Korzystając z definicji str. 280 rozwiąż zad. 1 i 2.

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: W świecie bohaterów  komedii A. Fredry.

      Zapiszcie pod tematem poniższą informację:

      A. Fredro zaprezentował w swoim utworze bohaterów należących do  trzech pokoleń.

      Bohaterowie „Zemsty” reprezentują stan szlachecki, pochodzą jednak z różnych warstw społeczno-kulturalnych tego stanu.

       

      Następnie wykonajcie do zeszytu polecenie, w którym należy dopasować właściwe nazwiska do podanych typów szlachcica:

      szlachcic z dziada pradziada - …..............................

      dorobkiewicz szlachecki - …............................

      szlachecki utracjusz - …...............................

      sługa szlacheckiego pochodzenia - …............................

       

      Tytuły, którymi posługiwali się bohaterowie „Zemsty” wywodziły się z dawnych czasów. Początkowo określano nimi osoby usługujące królowi lub pełniące ważne funkcje na dworze. Później tytuły te używane były jako honorowe , określające dane miejsce w szlacheckiej hierarchii.

       

      Proszę do zeszytu uzupełnić poniżej podane definicje właściwymi nazwami tytułów urzędów:

      …...................................... - w dawnej Polsce urzędnik królewski odpowiedzialny za podawanie trunków, później – tytuł honorowy niższego urzędnika ziemskiego.

      …...................................... - pracownik wymiaru sprawiedliwości ; dawne określenie notariusza.

      …...................................... - w dawnej Polsce urzędnik nadworny, zastępca stolnika nadzorującego podawanie potraw do stołu, potem – tytuł honorowy urzędnika ziemskiego; jego żona to …..............

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Talking about the future, otworzyć podręczniki na stronie 86, przeczytać lub posłuchać dialog (CD 3, ścieżka 30, 31, 32), wpisać nowe słownictwo do podrozdziału 7.4.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/9

      2. Następnie, proszę wpisać notatkę umieszczoną poniżej, przeczytać informacje z ramki „Talking about the future” – zad. 4, str. 86 oraz wpisać z tłumaczeniem do zeszytu.

      * Wyrażenie: To be going to do something oznacza plany i zamiary na przyszłość, które będą wykonane, np.: I am going to buy some trainers (mam zamiar kupić buty sportowe).

      Przeczenie tworzymy przez słówko „not”, które stoi po odmianie czasownika „to be”, np.: 

      I am not going to buy some trainers.

      Pytanie tworzymy przez inwersję, czyli szyk przestawny wyrazów, np.:

      Are you going to buy any trainers? Yes, I am. No, I am not.

      3. Bardzo proszę wpisać słownictwo do podrozdziału 7.5 „Money” oraz wykonać zadanie 3 i 4, str. 87, aby poćwiczyć użycie tego słownictwa w kontekście językowym.

       

       INFORMATYKA

      Temat : Jak wkleić zdjęcie w ekran - GIMP

       

      Dowiesz się w jaki sposób wkleić zdjęcie w ekran w Gimpie

       

      https://www.youtube.com/watch?v=mpjqbvrtxTI&list=PLF99gOlzLx60daL-nXBTvmruDgJNarL-Q&index=21

       

      Wykonaj ćwiczenie i proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

       

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

       

      Temat: O zagrożeniach z Internetu

       

      Jeszcze raz o zagrożeniach, które czekają na nas wszystkich w sieci. Przeczytajcie lekcję i uważajcie na siebie.

      https://epodreczniki.pl/a/bezpieczenstwo-w-sieci/DHNWQkG53

       

      Klasa VIII

      JĘZYK POLSKI

      Uczniowie otrzymują tematy i zadania w osobnych plikach za pośrednictwem grupy klasy VIII.

      MATEMATYKA

      Dopełniając do kwadratu lub prostokąta  rozwiąż zad. 8 str. 256 oraz 9 i 10. 

      HISTORIA

      Zapoznaj się z tematem lekcji: Rozpad ZSRR, Czechosłowacji i Jugosławii.

      Zwróć uwagę na zagadnienia:

      • Kraje bałtyckie odzyskujące niepodległość
      • Konflikty narodowościowe w ZSRR
      • Rozpad ZSRR

      Przeanalizuj mapki w podręczniku, ilustracje, zdjęcia.

      Zadanie

      Str.217 zad.2

      JĘZYK NIEMIECKI

      Thema: Sport ist in. 

       

      Odpowiedz na pytanie: Kennst du diese Sportdisziplinen? Czy znasz te dyscypliny sportu? Przyporządkuj ich nazwy właściwym ilustracjom ze str. 131 w zad 27a w podręczniku, wpisz do zeszytu.  

      Na podstawie podręcznika ze str. 132 napisz 4 miasta w których odbywa się Turniej Czterech Skoczni: 

       

      Na podstawie filmiku, opowiedz o swojej ulubionej dyscyplinie sportowej, ułóż 4 zdania: co uprawiasz? gdzie? jak często? dlaczego uprawiasz ten rodzaj sportu? 

      https://www.youtube.com/watch?v=YIlRCn-wqi0 

       

      W języku niemieckim przymiotniki i przysłówki mają trzy stopnie. 

      stopniu równym używamy spójników wiążących so... wie (tak ...jak) 

      Sandra schwimmt so schnell wie Urlike. /  Sandra pływa tak szybko jak Urlike. 

      Stopień wyższy przymiotnika i przysłówka tworzy się dodając do tematu stopnia równego przyrostek – er, przy czym przymiotniki i przysłówki jednosylabowe z samogłoską tematyczną a,o,u otrzymują przegłos (alt - älter, kurz - kürzer). Przy porównywaniu przymiotników, przysłówków w stopniu wyższym używa się spójnika als ( niż) 

      Mit dem Bus fährt man schneller als mit der Straβenbahn. / Autobusem jedzie się szybciej niż tramwajem. 

      Stopień najwyższy tworzy się przez dodanie do stopnia równego przyrostka  

      -(e)sten i słówka am. 

       

      Kilka przykładów plus stopniowanie nieregularne !!!: 

      schnell (szybko)- schneller- am schnellsten 

      intesessant (interesujący)- interessanter- am interessantesten 

      weit (daleko)- weiter – am weitesten 

      groβ (duży)- gröβer- am gröβten 

      schwach(słaby)- schwächer- am schwächsten 

      !!!gut(dobrze)-besser-am besten 

      !!!gern (chętnie)- lieber- am liebsten 

      !!!viel (dużo)- mehr- am meisten 

       

      Zrób zadania 33,34/ 90 i 36/91 z ćwiczeń 

      Dla chętnych 35/90 i 37- 38/ 91 z ćwiczeń, wyślij do mnie na maila. 

       

       

       

       

    • KOMUNIKAT
     • KOMUNIKAT

     • Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że w Szkole Podstawowe w Klimontowie zapewnia się  uczniom następujące formy zajęć:

       

      1. Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie  klasy VIII szkoły podstawowej mają możliwość konsultacji z  nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
      2. Od dnia 1 czerwca 2020 r. wszystkim uczniom szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
        

      Szczegółowy harmonogram zajęć konsultacyjnych zostanie ustalony przez nauczycieli i wychowawców, którzy skontaktują się z rodzicami/uczniami w celu zdiagnozowania indywidualnych potrzeb.

       

      W czasie realizacji spotkań konsultacyjnych obowiązywać będą procedury bezpieczeństwa ustalone na podstawie  przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

      Procedury bezpieczeństwa obowiązują pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klimontowie

      mgr Elżbieta Kocierz

    • Zadania dla uczniów cz.41
     • Zadania dla uczniów cz.41

     • Piątek 22 maja

       

      Klasa 4

      TECHNIKA

      Temat Zasady zdrowego odżywiania

       

      Kochani zapiszcie w zeszycie temat lekcji i w punktach zasady zdrowego odżywiania. Zróbcie zdjęcie zadania i przyślijcie na adres gosia776@o2.pl  termin do 29 maja 2020  Powodzenia

       

      MATEMATYKA

      Temat: Rozwiązywanie zadań w zeszycie ćwiczeń.

      Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 82 i 83.

      Uzupełnione strony z zeszytu ćwiczeń  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

       

      KÓŁKO ORTOGRAFICZNE

      Temat: Ortograficzne sudoku.

       

      Dzisiaj mam dla Was niezwykłą zabawę. Nie będzie szczególnie łatwa, ale uczniowie czwartej klasy już przecież wiedzą, że to, co przychodzi łatwo, nie daje satysfakcji.

       

      Proponuję Wam ortograficzne sudoku (dwie plansze, znajdziecie je w zakładce „Zdalne nauczanie”). Czy wiecie, na czym polega to ćwiczenie?

      • Sudoku, które Wam proponuję, składa się z sześciu wyrazów z trudnością ortograficzną
      • Waszym zadaniem jest wpisać te sześć wyrazów w puste pola
      • Cała trudność polega na tym, że wyrazy nie mogą się powtarzać: w poziomych rzędach, w pionowych kolumnach ani  w wyznaczonych prostokątach.
      • Lepiej na początku wpisywać wyrazy ołówkiem, bo mogą się zdarzyć pomyłki!
      • Sudoku pozwoli Wam nie tylko utrwalić pisownię trudnych wyrazów, ale też ćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość i cierpliwość

       

      Jeśli macie możliwość, to wydrukujcie sobie sudoku. Jeśli nie, po prostu przerysujcie na kartki z bloku.

      Mam propozycję: Dajemy sobie czas do godziny 15.00 na wykonanie tego zadania. Po 15.00 wszyscy robimy zdjęcia jednego sudoku i zamieszczamy na grupie „Nasza klasa IV”. Kto nie należy do grupy, przysyła oczywiście na maila.

      To dobry moment, aby ponownie zaprosić do naszej grupy tych, którzy jeszcze do niej nie należą. Pozdrawiam!

       

       

      Klasa 5

      BIOLOGIA

      Temat: Nasiona i owoce roślin okrytonasiennych.

       

      Przeczytaj lekcję z podręcznika – Nasiona i owoce roślin okrytonasiennych (strony 150 – 154). Odpowiedz ustnie na pytania ze strony 154.  Następnie wykonaj ćwiczenia 1 – 6 z zeszytu ćwiczeń (strony 62 i 63).

      Zdjęcie wykonanych ćwiczeń prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      DLA CHĘTNYCH

      Wykonaj doświadczenie ze strony 153 w podręczniku. Postępuj zgodnie z instrukcją. Dokumentację swojego doświadczenia (zdjęcia, notatki, rysunki) prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com 

       

      MATEMATYKA

      Temat: Suma kątów w trójkącie. Suma kątów w czworokącie.

      Zobacz filmy:

      Sma miar kątów w trójkącie: https://www.youtube.com/watch?v=SQoM2Fqx3zM

      Suma miar kątów w czworokącie: https://www.youtube.com/watch?v=ziEgZW0Fmak

      Wykonaj zad.23, 24 i 25  str.252 z podręcznika.           

      Rozwiązania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

       

       

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Akcentowanie wyrazów.

      Proszę zapisać pod tematem poniższą notatkę:

      Akcent wyrazowy to silniejsze i wyraźniejsze wymówienie jednej sylaby w wyrazie. W języku polskim akcent najczęściej pada na drugą sylabę od końca.

      Np: Dzisiaj zniknęły diamenty hrabiny.( akcentowane sylaby zostały pogrubione)

      W niektórych wyrazach akcent pada na trzecią sylabę od końca. Są to rzeczowniki obcego pochodzenia zakończone na -yka, -ika (np. matematyka, klinika) oraz czasowniki w 1. i 2. osobie l.mnogiej czasu przeszłego (np. wróciliśmy, przyrzekłyśmy, pojechaliście, jadłyście).

      Podkreślenie w zdaniu wybranego słowa nazywamy akcentem zdaniowym.

       

      Obejrzyjcie  krótki filmik, w którym znajdują się informacje na temat polskiego akcentu:

      https://www.youtube.com/watch?v=LMt2a-h5v88

       

       

      Na stronie https://epodreczniki.pl/a/poloz-akcent-na-akcent/DCsf1lsPq  również znajdują się dodatkowe informacje dotyczące akcentowania wyrazów.

      Wykorzystując zdobyte wiadomości wykonajcie w zeszycie zadanie 3 i 6 z powyższego e-podręcznika.

      Zdjęcie wykonanych zadań prześlijcie na adres paliga.aga@gmail.com

       

       

       

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

       

      Moi Drodzy!

                Witam Was. Mam nadzieje,że macie się dobrze. Otrzymaliście już przewidywane oceny końcowe z poszczególnych przedmiotów. Cieszę się, że ładnie pracujecie i staracie się .  Nadal bądźcie  systematyczni w wykonywaniu swoich szkolnych obowiązków.

                Zbliża się  Dzień Matki. Jest to dzień, w którym szczególnie macie  okazję podziękować swoim Mamom za cały trud, wsparcie i wysiłek, jaki wkładają w Wasze wychowanie.

      Mam nadzieję, że wszyscy pamiętacie o tym święcie. Złóżcie swoim Mamom życzenia, podarujcie drobny upominek lub przygotujcie jakąś niespodziankę. Ważne, aby Mamy poczuły się wyjątkowo!

      Pozdrawiam Was serdecznie – Wasza wychowawczyni.

       

      Klasa 6

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Powieść, opowiadanie, nowela czyli co kryje w sobie tekst literacki?

      Przypomnijcie sobie cechy powieści, opowiadania i noweli.

      Następnie wykonajcie ćwiczenia 47- 55, znajdujące się w zeszycie ćwiczeń na stronach 78-82.

      Chętni uczniowie mogą wykonać również ćwiczenia 56-59 ze str.82-83.

       

      MATEMATYKA

      W zeszycie ćw. uzupełnij jeśli potrafisz str. 41-45.

       

      MUZYKA

      Temat:. Rola muzyki w filmie.

      Oglądnij lekcję muzyki dla klasy 6 na platformie VOD – Rola muzyki w filmie.

      https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,muzyka-lekcja-1-14052020,47832798 . A jaka jest twoja ulubiona muzyka filmowa? Odpowiedź na to pytanie (może być link do youtube) prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa 7

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. 8,9 i 10 str. 280.

      JĘZYK NIEMIECKI

      Thema: Magst du Montage?/ Lubisz poniedziałki? 

       

      Otwórz podręcznik na str. 93 pod tym tematem masz 3 kolumny 

      Tageszeiten(pory dnia): 

      6.00 - 9.00 Uhr         am Morgen (rano)            morgens (rankami) 

      Dalej przepisz w takim samym układzie z podręcznika, tłumaczenie jest na str. 97- w prawym dolnym rogu, a ta trzecia kolumna, gdzie porę dnia piszemy z małej litery i dodajemy – s oznacza, że coś się dzieje rankami, przedpołudniami, …..wieczorami....) 

       

      Czasowniki zwrotne  

      sich freuen - cieszyć się 

      sich waschen - myć się 

      sich kämmen - czesać się  

      sich langweilen - nudzić się 

      sich interessieren - interesować się  

      sich schminken - malować usta 

      W języku niemieckim zaimek sich jest formą odmienną, należy się jej nauczyć na pamięć: 

      ich freue mich                  wir freuen uns 

      du freust dich                   ihr freut euch 

      er/sie/es freut sich            sie freuen sich 

       

      Nie wszystkie czasowniki zwrotne w języku niemieckim są również zwrotnymi w języku polskim i odwrotnie: sich setzen - siadać , lachen - śmiać się. 

       

      Dla utrwalenia czasowników zwrotnych zrób zadania 9, 10, 11 i 12 ze str. 58-60 z ćwiczeniówki. 

      Wyślij do mnie na maila an23456glabi_cka@wp.pl 

       

      BIOLOGIA

      Temat: Jak działają hormony?

       

      Kontynuujemy zagadnienia związane z pracą układu dokrewnego. Dziś dowiecie się jak działają hormony.  Przeanalizujcie lekcję (przeczytajcie tekst, oglądnijcie ilustracje i filmy) ze strony epodreczniki.pl https://epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/Dv1QrAAMq

      Przepiszcie podsumowanie do zeszytu. Następnie odpowiedzcie pisemnie na pytanie 5.1, 5.2 i 5.3 (praca domowa).

      Zdjęcie notatki i zadań prześlijcie na adres jlipowiecka@gmail.com

      Na zakończenie wykonajcie ćwiczenia interaktywne pod tekstem.

       

      RELIGIA

      Temat: Rzeczypospolita Obojga Narodów krajem tolerancji religijnej. Unia brzeska.

       

      Przeczytaj z podręcznika temat 40 i 41. Napisz do zeszytu 10 zasad obrony wiary w Chrystusa

       i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronawirusa – Litania Loretańska

      https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

       

      Klasa 8

      JĘZYK POLSKI, WOS, EDB

      Uczniowie otrzymują zadania za pośrednictwem klasowej grupy.

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. od 1-4 str. 256.

       

    • Zadania dla uczniów cz.XL
     • Zadania dla uczniów cz.XL

     • Czwartek 21 maja

       

      Klasa IV

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Bardzo proszę wpisać temat lekcji: I don’t like cats!, przeczytać lub posłuchać dialogu na str. 96 w podręczniku (CD 3, ścieżka 21) oraz wpisać do zeszytu, które zdania są prawdziwe (T), a które fałszywe (F) – zad. 2, str. 96.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/ShowMaterial/17640?p=2542

      2. Proszę wpisać notatkę do zeszytu:

      Tworzenie zdań przeczących w czasie Present Simple – przeczenia tworzymy przez użycie przeczeń: don’t  i  doesn’t, stawiając je przed bezokolicznikiem, np.:

      I/You/We/They don’t get up early.

      W 3. Osobie l. pojedynczej stawiamy - doesn’t  przed bezokolicznikiem:

      He/She/It  doesn’t get up early.

      Dla utrwalenia tej zasady, bardzo proszę wykonać i wpisać zad. 7, str. 97 do zeszytu po sprawdzeniu odpowiedzi: 2. doesn’t, 3. doesn’t, 4. don’t, 5. doesn’t, 6. don’t.

      3.  Proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 61 i wykonać zad. 1 i 2, używając form przeczących w odpowiedniej formie zależnej od osoby, która wykonuje daną czynność – reguła zapisana powyżej w notatce, w punkcie 2.

      Wykonane zadania proszę przesłać na adres:  ukow2007@gmail.com

      MATEMATYKA

      Temat: Rozwiązanie zadań tekstowych – powtórzenie.

      Wykonaj zadania zad.19, 20, 21 i 23 str.257 z podręcznika.

      Wpisz do zeszytu rozwiązania i odpowiedzi, a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Praca z zeszytem ćwiczeń- opis przedmiotu.

      Dzisiaj będziecie pracować z zeszytem ćwiczeń. Do zeszytu nie musicie nic wpisywać.

      Bardzo Was proszę o wykonanie ćwiczeń ze strony 13, 14, 15.

      Mam nadzieję, że nie będziecie mieć problemów z wykonaniem zadań, ale na wszelki wypadek przeczytajcie kilka moich objaśnień:

      • Zadanie17, 18, 19- przymiotniki określające tworzywo, to np. szklany (czyli ze szkła), drewniany (czyli z drewna) itp.
      • Zad.22, 23- jeśli widzimy tylko jeden kolor, piszemy przymiotniki razem (np. jasnożółty, ciemnoczerwony); jeśli potrafimy wskazać osobno dwa kolory, przymiotniki piszemy z łącznikiem (np. biało-czerwony, czarno- żółty)

      Powodzenia!

      INFORMATYKA

      Temat: Pierwszy projekt w Scratch

       

      Poznam program do obrazkowego programowania

       

      https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie-do-srodowiska-scratch/D1FrMtOdo

      https://epodreczniki.pl/a/pierwszy-projekt-w-srodowisku-scratch---uczymy-duszka-chodzic-i-rysowac/D12hMB7rv

       

      Pliki zadaniowe  prześlij na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

       

      Klasa V

      GEOGRAFIA

      Temat: Krajobraz śródziemnomorski

       

      https://epodreczniki.pl/a/nad-morzem-srodziemnym/DQuu4jdTN

      https://epodreczniki.pl/a/przyroda-w-klimacie-srodziemnomorskim/D12uqawW1

       

      Ćwiczenia z podsumowania  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

       

      TECHNIKA

      Temat Zasady zdrowego odżywiania

       

      Kochani zapiszcie w zeszycie temat lekcji i w punktach zasady zdrowego odżywiania. Zróbcie zdjęcie zadania i przyślijcie na adres gosia776@o2.pl  termin do 29 maja 2020  Powodzenia

       

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Elena didn’t sleep well, wpisać słownictwo do podrozdziału 7.2, str. 103 w podręczniku oraz przeczytać lub posłuchać dialogu na str. 96 (CD 3, ścieżka 25) oraz określić, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe – zad. 2, str. 96.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/6

      2. Następnie, bardzo proszę przeczytać uważnie żółtą ramkę na str. 97 oraz wpisać notatkę do zeszytu na temat tworzenia zdań przeczących w czasie Past Simple:

      Zdania przeczące w czasie Past Simple tworzymy stawiając przeczenie did + not = didn’t przed bezokolicznikiem, np.:

      I did not (didn’t) watch TV two days ago.

      I did not (didn’t) get up early yesterday.

      Uwaga!  Czasownik wraca w zdaniach przeczących do formy bezokolicznika (I forma w ramce z poprzednich lekcji).

      Proszę teraz wpisać przykłady z żółtej ramki z tłumaczeniem do zeszytu: ja nie zostałem w domu, ty nie zostałeś w domu, …../ja nie spałem dobrze, ty nie spałeś dobrze, ……

      Warto sprawdzić swoje wiadomości na temat czasu Past Simple, wykonując zadanie interaktywne:

      https://learningapps.org/1427625

      https://learningapps.org/1937075

      3. Proszę wpisać zdania z zad. 6, str. 97 w formie przeczącej do zeszytu oraz wykonać zad. 1, 2, 3, str. 61 z zeszytu ćwiczeń dla utrwalenia zasady tworzenia zdań przeczących. Proszę wysłać zadania do sprawdzenia na adres:  ukow2007@gmail.com

       

      WDŻ

      Temat: Pamiętamy o Święcie Mamy.

      Dokończ zdania i wpisz je do zeszytu.

      Kocham moją mamę, bo jest……………………………………

      Szanuję moją mamę bo…………………………………………………

      Największą radość sprawia mamie ………………………………………

      Powinniśmy obchodzić Dzień Matki, ponieważ………………………………………

      W Dzień Matki zamierzam  ……………………………………………..

      26 maja nie zapomnij o Dniu Mamy!

       

      Klasa VI

      BIOLOGIA

      Temat: Różnorodność ssaków i ich znaczenie.

       

      Oglądnij lekcję dostępną na platformie VOD w ramach projektu – Szkoła z TVP. https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,biologia-lekcja-1-12052020,47773114

      Znajdziesz tam wiele ciekawych informacji o różnych gatunkach ssaków.

      Po obejrzeniu lekcji wykonaj WIZYTÓWKĘ WYBRANEGO SSAKA (technika dowolna – programy komputerowe np. Paint, Word (lub inny edytor tekstu), PowerPoint lub plakat wykonany własnoręcznie). Znajdź jak najwięcej ciekawostek na temat wybranego przez siebie gatunku.

      Pracę prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Ćwiczymy umiejętność czytania ze zrozumieniem.

      Czytanie ze zrozumieniem to umiejętność bardzo ważna w nauce.

      Proszę uważnie przeczytać fragment powieści pt:”Tomek u źródeł Amazonki”,  zamieszczony w podręczniku na str. 323 – 327.

      Następnie proszę  odpowiedzieć w zeszycie, pełnymi zdaniami na pytania 1 -5 do tego tekstu, które znajdują się w podręczniku na str.343 – 344.

       

      TECHNIKA

      Temat Zasady zdrowego odżywiania

       

      Kochani zapiszcie w zeszycie temat lekcji i w punktach zasady zdrowego odżywiania. Zróbcie zdjęcie zadania i przyślijcie na adres gosia776@o2.pl  termin do 29 maja 2020  Powodzenia

       

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Moi Drodzy,

      Bardzo się cieszę, że poważnie i solidnie podchodzicie do swoich obowiązków szkolnych, które teraz jesteście zmuszeni wykonywać na odległość, bez bezpośredniego kontaktu z nauczycielami. Proszę pamiętać, że podane oceny przewidywane można jeszcze poprawiać, wymaga to kontaktu z poszczególnymi nauczycielami za pośrednictwem maila oraz ustalenia zasad poprawy oceny.  Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się w połowie czerwca i wtedy oceny będą zatwierdzone na koniec roku.

      Kilka dni temu (18 maja) uroczyście obchodziliśmy 100. Rocznicę Urodzin Św. Jana Pawła II. Mam nadzieję, że oglądaliście wiele programów poświęconych Naszemu Papieżowi, który wywarł ogromny wpływ na życie Polaków, na budowanie poczucia naszej wolności oraz wzmacnianie naszej wiary. Zapytajcie Waszych Rodziców i Dziadków, na pewno chętnie Wam opowiedzą o nauczaniu Św. Jana  Pawła II i o Jego pielgrzymkach do Polski. Jestem przekonana, że znajdziecie wiele osób, które uczestniczyły osobiście w pielgrzymkach i spotkaniach z Papieżem w Krakowie na Błoniach  lub w innych miejscach.

                      Za kilka dni będziemy świętować Dzień Matki (26 maja). Myślę, że o tym pamiętacie. Postarajcie się, aby Wasze Mamy poczuły się wyjątkowo w tym dniu. Złóżcie życzenia, przygotujcie upominek lub niespodziankę. Najważniejsza jest pamięć, dobre słowo oraz  podziękowanie za trud i zaangażowanie, jakie wkładają Mamy w Wasze wychowanie.

      Życzę Wam dużo siły i motywacji do pracy w spełnianiu swoich obowiązków, nie zapominajcie też o chwilach relaksu i dobrej zabawy na świeżym powietrzu.

       

      Wasza wychowawczyni 

       

      Klasa VII

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Komizm postaci w utworze A. Fredry.

      Zapiszcie pod tematem poniższą notatkę:

      A. Fredro w swej komedii ukazuje nam bogatą galerię bohaterów, z których każdy przedstawia indywidualny rodzaj komizmu postaci. Komizm postaci skupia się głównie wokół Cześnika, Rejenta i Papkina.

      Komizm postaci wynika między innymi ze sprzeczności pomiędzy słowami bohatera, a jego czynami.

       

      Komizm postaci w „Zemście” będziemy analizować na przykładzie Papkina. Jest to bohater, który niewątpliwie Was rozśmieszył. Istotą komizmu tej postaci jest sprzeczność między tym, co mówi, a tym, co robi lub się odznacza.

      Przykład:

      Papkin przedstawił się Rejentowi słowami: „Jestem Papkin – lew Północy...”

      Trzeba wiedzieć, że lwami nazywano wybitnych wodzów, hetmanów i królów, aby podkreślić ich męstwo i odwagę.                                                                                                                           Mając na uwadze tchórzostwo bohatera i wiedząc, jakie znaczenie ma tutaj słowo lew - słowa wypowiadane przez Papkina śmieszą.

       

      W komedii A. Fredry znajduje się wiele przykładów komizmu postaci.

      Wzorując się na powyższym przykładzie, wskażcie kontrast między słowami i czynami Papkina. W tym celu uzupełnijcie w zeszycie  tabelę. (Przypomnijcie sobie, w jakich okolicznościach Papkin wypowiada się i co robi ).

      Wzór tabeli znajdziecie w zakładce Zdalne nauczanie w menu po lewej stronie.

       

      Wypełnioną tabelę proszę przesłać na adres paliga.aga@gmail.com

       

      FIZYKA

      Temat:  Prawo Pascala.

      https://www.youtube.com/watch?v=kBK-V3NTOn8

      1. Przeczytaj tekst str169
      2. Do zeszytu wykonaj zadanie 3,5 str174

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać do zeszytu temat lekcji: The history of shopping centres, przeczytać tekst – zad. 3, str. 85, odpowiedzieć na 3 pytania oraz określić, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe – zad. 4, str. 85 w podręczniku. Można posłuchać nagrania tekstu (CD 3, ścieżka 28).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/9

      2. Proszę wpisać słownictwo „Shopping centres” do podrozdziału 7.3, można skorzystać ze słowniczka na str. 91.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Następnie, bardzo proszę zrobić ćwiczenia 1 i 3 w zeszycie ćwiczeń na str. 79, w których należy użyć słownictwa dotyczącego robienia zakupów i zachowania się w dużych centrach handlowych.

       

      WDŻ

      Temat: Pamiętamy o Święcie Mamy.

      Dokończ zdania i wpisz je do zeszytu.

      Kocham moją mamę, bo jest……………………………………

      Szanuję moją mamę bo…………………………………………………

      Największą radość sprawia mamie ………………………………………

      Powinniśmy obchodzić Dzień Matki, ponieważ………………………………………

      W Dzień Matki zamierzam  ……………………………………………..

      26 maja nie zapomnij o Dniu Mamy!

       

      Klasa VIII

      CHEMIA

      Temat: Estry – otrzymywanie, budowa i nazewnictwo.

       

      Przeanalizuj lekcję z e - podręcznika dostępną pod adresem

      https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO

      Po przeczytaniu lekcji przepisz podsumowanie do zeszytu. Wykonaj również pisemnie zadania 1.1, 1.2, 1.3 – zadanie domowe. Po wykonaniu powyższych czynności wykonaj również ćwiczenia kontrolne dostępne na stronie.

      Zdjęcie rozwiązanych zadań  (1.1, 1.2, 1.3) prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      GEOGRAFIA

      Temat:  Australia i Oceania na mapie

      https://epodreczniki.pl/a/australia---srodowisko-przyrodnicze-cechy-gospodarki/Dz9x43ZOy

      Zdjęcia z ćwiczeń proszę  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: „How can we solve the problem of fresh water?” – reading, otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 56, przeczytać tekst oraz uzupełnić luki w tekście w języku polskim – zad. 1. Nowe słownictwo z tekstu proszę wpisać z tłumaczeniem do zeszytu. 

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      2. Następnie, bardzo proszę posłuchać nagrania  i wybrać prawidłową odpowiedź – zad. 1, str. 56 (wiem od uczniów, że nagrania otwierają się i można z nimi pracować).

      (Audio do zeszytu ćwiczeń 14). Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/29

      3. Proszę uzupełnić dialogi, wpisując w luki brakujący fragment wypowiedzi – zad. 2, str. 57 oraz przetłumaczyć fragmenty zdań na język angielski – zad. 3, str. 57 w zeszycie ćwiczeń.

      Wykonane zadania proszę przesłać na adres:  ukow2007@gmail.com

      JĘZYK POLSKI

      Uczniowie otrzymują zadania w osobnych plikach za pośrednictwem klasowej grupy.

    • Zadania dla uczniów cz.XXXIX
     • Zadania dla uczniów cz.XXXIX

     •  

       

      Środa 20 maja

       

      Klasa 4

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Rozpoznajemy części mowy.

      Obiecałam Wam, że dzisiejsza lekcja będzie wymagała mniej wysiłku niż wczorajsza. Pisanie listu na pewno zabrało Wam sporo czasu, więc dzisiaj proponuję małe powtórzenie gramatyczne. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście jeszcze części mowy!

      1. Przypomnij sobie, na jakie pytania odpowiadają poznane części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek. Jeśli nie pamiętasz, sprawdź w podręczniku. Zapisz w zeszycie.
      2. Przepisz wyrazy w kolejności alfabetycznej i określ, jakie to części mowy: rzeczywiście, fantastyczny, wyobrażać, światło, świetlisty, świecić, twórca, książka, magiczna.
      3. Wybierz jeden dowolny rzeczownik z ćwiczenia 2 i odmień go przez przypadki w obu liczbach.
      4. Poniżej masz trzy zdania nierozwinięte, składają się one tylko z rzeczownika oraz czasownika. Rozwiń te zdania- do każdego dodaj przymiotnik i przysłówek. Podpisz wszystkie części mowy w tych zdaniach.

      WZÓR: Bohater biegnie. (zdanie nierozwinięte) Odważny      bohater         biegnie       szybko.

                                                                                   przymiotnik    rzeczownik   czasownik   przysłówek

       

      Statek płynie.  Uczniowie tańczą. Szczenięta bawią się.

       

      JĘZYK ANGIELSKI

       1. Proszę wpisać temat lekcji: My weekend, otworzyć podręczniki na stronie 89, wpisać słownictwo do podrozdziału 6.6 do zeszytu oraz wykonać zadanie 5, str. 88. Można posłuchać wymowy nazw zwierząt (CD 3, ścieżka 19).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/ShowMaterial/17640?p=2542

      Warto też zobaczyć animację filmową na temat dzikich zwierząt:

      https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE

      2. Następnie proszę otworzyć podręczniki na stronie 95, wpisać do zeszytu nazwy dzikich zwierząt „Wild animals” z tłumaczeniem do zeszytu oraz wykonać zad. 3, str. 95 i powtórzyć nazwy dzikich zwierząt, oglądając animację filmową:

      https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo

      3. Proszę wykonać ćwiczenia utrwalające słownictwo zad. 1, 2, 3, 4, str. 60 w zeszycie ćwiczeń.

      Warto zobaczyć animację i zapamiętać używane tam słownictwo „Daily routines” 

      https://www.youtube.com/watch?v=zzdz7mDW0eI

       

       PLASTYKA

      Temat: Kartki na Dzień Matki

      Już wkrótce Dzień Matki -26. maja. Nie zapomnijcie przygotować wspaniałego prezentu dla Mamy. Jeśli jeszcze nie macie pomysłu, inspiracji szukajcie tutaj - https://www.youtube.com/watch?v=GCS5xqDWenU

       

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

       

      • Kochani moi, zaczęło się wystawianie ocen! To dla Was naprawdę dobra wiadomość. Wiecie już, jakie oceny proponują Wam nauczyciele, a jednocześnie macie dość czasu, aby je poprawić. Wykorzystajcie tę szansę. Pamiętajcie, że nauczyciele doceniają systematyczność, pracowitość i zaangażowanie. Jeśli macie zaległości, to teraz jest właściwy moment, aby je nadrobić.
      • Na stronie internetowej naszej szkoły informowaliśmy Was o różnych konkursach organizowanych przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach. Do tej pory nikt z naszej klasy nie wziął w nich udziału, ale może tym razem będzie inaczej. CKiW zaprasza dzieci do udziału w konkursie fotograficznym „Z aparatem wśród zwierzaków”, a termin nadsyłania prac został przedłużony do 24 maja. Zajrzyjcie na facebooka CKiW, a poznacie szczegóły regulaminu.
      • Dzisiaj na naszej klasowej grupie będzie czekała na Was niespodzianka (pewnie się już domyślacie, co to takiegoJ ). Kto nie należy do grupy, otrzyma niespodziankę na maila.

      Pozdrawiam serdecznie!

       

       

      Klasa 5

      MATEMATYKA

      Temat:. Kąty wierzchołkowe, kąty przyległe.

      Przeczytaj i przeanalizuj zawartość ramki na str.245 i str.247 w podręczniku.

      Zobacz film: https://www.youtube.com/watch?v=O0XvY1Y97bc

      Wykonaj  zadanie 8, 9 i 10 str.246 z podręcznika.

      Rozwiązania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

       

      MUZYKA

      Temat: Na wesoło i na smutno.

       

      Obejrzyj lekcję dostępną na platformie VOD w ramach projektu – Szkoła z TVP – temat: Na wesoło i na smutno.

      https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,muzyka-lekcja-1-07052020,47793241

       

      JĘZYK POLSKI

      Dzisiaj nie zapisujecie nowego tematu lekcji. Kontynuujemy lekcję poprzednią.

      Proszę wykonać ćw. 92, 93 i 95, znajdujące się w zeszycie ćwiczeń na str.50-53.

      Zdjęcia wykonanych ćwiczeń proszę przesłać na adres paliga.aga@gmail.com

       

      WYCHOWANIE FIZYCZNE

      Ćwiczymy codziennie. Zwracamy szczególną uwagę na dokładność wykonywanych ćwiczeń.

      https://wordwall.net/pl/resource/893767/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia

      https://wordwall.net/pl/resource/2280641/wychowanie-fizyczne

      https://ewf.h1.pl/student/?token=2s7elC1Uvn25pjYy9v9KnqtilQ5trVM8fHO6mjWC9Hf1APXxqE

      https://ewf.h1.pl/student/?token=W1UWuLQtgBX5bVY9By87onWrjX5UuliDqUSbh4yz9VgmaujKUr

      https://ewf.h1.pl/student/?token=gaq7aZU7rOSJSyLDfP0gPpP2mRtWOWiQ1P9uaiinU3cUXSXc58

       

      Klasa 6

      MATEMATYKA

      W zeszycie ćwiczeń uzupełnij jeśli potrafisz str. od 37 do 40

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę napisać temat lekcji do zeszytu: Where I live?, wpisać słownictwo do podrozdziału 7.1, przeczytać lub posłuchać zadania 2, str. 95 „Places to live” (CD 3, ścieżka 25) oraz zrobić zad. 4, str. 95 

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1386

      2. Następnie, proszę przeczytać słownictwo „Parts of the house” – zad. 5, str. 95 (można posłuchać wymowy (CD 3, ścieżka 27) oraz wybrać prawidłową odpowiedź – zad. 6, str. 95. Zadania proszę wpisać do zeszytu.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1386

      Warto wykonać zadanie interaktywne:

      https://learningapps.org/1589183

      https://learningapps.org/2877202

      3. Dla utrwalenia poznanego słownictwa, proszę wykonać zadania 1, 2, 3, str. 60 w zeszycie ćwiczeń. Zrobione zadania proszę przesłać na adres:  ukow2007@gmail.com

       PLASTYKA

      Temat: Kartki na Dzień Matki.

       

      Już wkrótce Dzień Matki – 26 maja. Nie zapomnijcie przygotować wspaniałego prezentu dla Mamy. Jeśli jeszcze nie macie pomysłu, inspiracji szukajcie tutaj - https://www.youtube.com/watch?v=GCS5xqDWenU

       

      HISTORIA

      Temat: Napoleon Bonaparte tworzy nowy ład w Europie.

      Podręcznik strona 204-206.

      1. Przeczytaj uważnie trzy rozdziały z tego tematu:

      -Francja w kryzysie

      -Na drodze do dyktatury

      -Francja staje się cesarstwem

      1. Zwróć uwagę na daty: 1804, 1805. Wpisz je do zeszytu.
      2. Wykonaj zadanie 3 ze strony 209. (Wyjaśnij, czym był Kodeks Napoleona)

      Klasa 7

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Co nas śmieszy w „Zemście”? - komizm sytuacyjny i językowy.

       

      Podczas omawiania „Zemsty” koniecznie trzeba przyjrzeć się komizmowi.

       

      Zapiszcie pod tematem poniższe informacje:

      Komedia to gatunek literacki zaliczany do dramatu, którego charakterystycznymi cechami są lekka, pogodna tematyka, komizm i szczęśliwe zakończenie (mimo licznych trudności losy bohaterów toczą się pomyślnie).

      Komizm to konieczny składnik komedii, wywołujący u odbiorcy śmiech i wesołość.

      Komizm sytuacyjny polega na niezgodności między naszymi oczekiwaniami, a rozwojem zdarzeń.

      Komizm językowy (słowny) to zabawne powiedzenia, gra słów, dwuznaczności, pomyłki słowne, przejęzyczenia, przezwiska bohaterów.

       

      Proszę wyszukać w lekturze  sytuacje komiczne, czyli takie, które Was zaskoczyły, są wynikiem sprzecznych, odmiennych dążeń bohaterów. Przykłady wpiszcie do zeszytu.

       

      Jak już wiecie, oprócz sytuacji, śmieszyć mogą  w „Zemście” również zabiegi językowe.

      W menu po lewej stronie , w zakładce Zdalne nauczanie  znajdziecie  wzór tabeli, która  dotyczy  komizmu językowego. Proszę narysować tabelę w zeszycie i uzupełnić.

       

      Zachęcam do obejrzenia krótkiego fragmentu „Zemsty”, który śmieszy i bawi:

      https://www.youtube.com/watch?v=pL5lEcLRAWM

       

       

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. str. 280 "Czy już potrafisz" i prześlij na pocztę  ekocierz@wp.pl.

      MUZYKA

      Temat: Viva la musica – barok.

       

      Oglądnij film przedstawiający krótką historię muzyki – okres baroku https://www.youtube.com/watch?v=WJHQ4ujpwf4

       

      CHEMIA

      Temat: Stężenie procentowe roztworu – rozwiązywanie zadań.

       

      Rozwiąż zadania.

      1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35g substancji w 150g wody.
      2. Ile wody i ile sody potrzeba do przygotowania 250g roztworu 2%?
      3. Oblicz rozpuszczalność substancji, jeżeli stężenie jej nasyconego roztworu wynosi 10%.

      ZADANIE DLA CHĘTNYCH

      1. Z 200g 20% roztworu odparowano 100g wody. Oblicz stężenie otrzymanego roztworu.

      Zdjęcie rozwiązanych zadań prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa 8

      JĘZYK POLSKI

      Zadania są przekazywane za pośrednictwem klasowej grupy.

      MATEMATYKA

      Naucz się wzoru na pole koła i przeanalizuj zad. przykładowe ze str. 253 do 255.

      BIOLOGIA

      Temat: Różnorodność biologiczna. Gospodarcze użytkowanie ekosystemów.

       

      Przeczytaj tekst z podręcznika do biologii (strony 157 -163). Zwróć uwagę na grafiki i ich opisy.

      Odpowiedz ustnie na pytanie 1 i 2 ze strony 163.  Natomiast zadanie 3 rozwiąż w zeszycie. Postaraj dobrze uargumentować swoje stanowisko (przynamniej 10 przykładów).

      Zdjęcie zadania wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

      RELIGIA

      Temat: Dążenie do niezależności. Wychowanie i samowychowanie.

       

      Przeczytaj z podręcznika temat 49. Napisz do zeszytu własny dekalog pogody ducha

       i prześlij go na e- mail: dominika2000@o2.pl.

      Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronawirusa – Litania Loretańska

         https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

      WYCHOWANIE FIZYCZNE

      https://ewf.h1.pl/student/?token=uVIiwcQFSRv6X7Zi6zQ2yxklRqrZ5QxMPoVolTHGjB7d7aQTPJ

      https://ewf.h1.pl/student/?token=KCcw6iuN2BhLWAEMMW6CTapXDF0m0mWOj2XVGFAnqSRhdsb7E0

      https://ewf.h1.pl/student/?token=0eRcoWjyzGfvE1QypyZbcKk3lzOaJQQsEmI0grby2QqYqoDMPh

      https://ewf.h1.pl/student/?token=2eaMi2SZe5D9yYg7LqyLsY7yzoRnpV40YOGzKVnfShgi7FStZQ

      https://wordwall.net/pl/resource/1045946/wychowanie-fizyczne

    • Zadania dla uczniów cz.XXXVIII
     • Zadania dla uczniów cz.XXXVIII

     • WTOREK 19 maja

       

      Kl. 0 Język angielski

      1. Proszę, aby dzieci przywitały się – Hello! (cześć), Good morning!  (dzień dobry – rano), Good afternoon!, (dzień dobry – po południu).  Zapytajcie: How old are you? (ile masz lat), odpowiedź jest: I am 5/ I am 6/ I am 7.

      2. Posłuchajcie piosenki o liczbach i starajcie się liczyć razem z nagraniem:

      https://www.youtube.com/watch?v=SjVb4NYCP70

      3. Posłuchajcie piosenki i postarajcie się nazwać 3 zwierzątka (owady), które występują w animacji:

      https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI

      Następnie, narysujcie po kilka na kartce papieru i powiedzcie jak się nazywają, ile ich jest i jakiego są koloru (rysunek może przedstawiać majową łąkę).

       

      Kl. I język angielski

      1. Proszę, aby uczniowie posłuchali piosenki o zwierzętach i postarali się zapamiętać ich nazwy:

      https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc

      2. Proszę, aby dzieci napisały po śladzie nazwy zwierząt: bird – ptak, cat – kot, mouse – mysz, rabbit - królik – zad. 1, str. 60 oraz zad. 2, str. 60 (narysować po śladzie i wybrać prawidłową odpowiedź).

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Bardzo proszę napisać po śladzie nazwy kolejnych zwierząt: fish – ryba, tortoise – żółw, hamster – chomik,  horse – koń. Następnie zrobić zad. 4, str. 61 w zeszycie ćwiczeń.

      Proszę narysować swoje ulubione zwierzę w zeszycie lub na kartce papieru, powiedzieć, jak się nazywa i jakiego jest koloru w języku angielskim.

      Wykonane zadania proszę przesłać na adres:  ukow2007@gmail.com

       

      Kl. II język angielski

      1. Proszę przypomnieć sobie słownictwo z poprzednich lekcji dotyczące opisywania krajobrazu, pokolorować rysunek według instrukcji – zad. 9, str. 54 oraz wpisać odpowiednio podane w ramce słownictwo – zad. 10, str. 54.

      2. Bardzo proszę popatrzeć na dwa obrazki przedstawiające dwie wyspy i przeczytać opis jednej z nich, a następnie zdecydować, która to jest wyspa – zad. 11, str. 55.

      3. Proszę popatrzeć jeszcze raz na dwa obrazki na stronie 55 i uzupełnić opis, wstawiając podane w ramce słownictwo.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      W zeszycie lub na kartce papieru, proszę narysować swoją wymyśloną wyspę, nazwać ją i podpisać elementy krajobrazu.

      Wykonane zadania proszę przesłać na adres:  ukow2007@gmail.com  

       

      Klasa IV

      język polski

      Temat: List do Felka.

      Dzień dobry, czwartoklasiści! Czytaliście wczoraj wzruszające opowiadanie o Felku, chłopcu chorym na raka. Dzisiaj poproszę Was o napisanie listu do bohatera.

      List pisaliście już wielokrotnie, może nawet jesteście tą formą wypowiedzi  znudzeni. Musimy jednak pracować wytrwale, aby pisać coraz lepiej, coraz ciekawiej, no i oczywiście aby popełniać jak najmniej błędów.

      Oto wskazówki, którymi będziecie się kierować, pisząc list:

      • Odbiorcą listu jest bohater opowiadania, Felek, i to do niego kierujecie swoje słowa.
      • Piszecie o sobie, w swoim własnym imieniu (Filip, Konstancja, Daria, Michał, Julia, Gosia, Kuba, Daniel, Nikola).
      • Podajecie prawdziwą miejscowość i datę (Klimontów, Czuszów, Kadzice itd.)
      • Nie musicie adresować koperty.
      • Wzór listu znajduje się na stronie 278 w podręczniku. Możecie się na nim wzorować, a nawet przepisać niektóre zdania (ze wstępu i zakończenia)
      • Nie zapomnijcie zrobić akapitów
      • Zakończcie list pożegnaniem i podpiszcie się (swoim imieniem)
      • Postarajcie się, aby Wasz list był ciekawy i dość długi. Wyobraźcie sobie, że chcecie Felkowi sprawić przyjemność, rozweselić go.

      UWAGA

      Tego listu nie wpisujecie do zeszytu. Proszę napisać go na kartce formatu A4 (takiej ze zwykłego bloku albo do ksera- wystarczy dorysować linijki). Można wyrwać też środkową kartkę z zeszytu w kratkę i ustawić ją pionowo.

       

      matematyka

      Temat: Czy to już umiem- powtórzenie

        Wykonaj zadania 2, 3 i 4 z podręcznika str.250

        Wpisz do zeszytu odpowiedzi i prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      historia

      Temat: Sprawdzamy, czego nauczyliśmy się z działu: „W czasach zwycięstw i w latach niewoli”.

      Pracujemy z podręcznikiem, strona 139-140. Na tych stronach znajdują się polecenia i zadania do wykonania.

      Przeczytaj polecenia i postaraj się zrobić samodzielnie zad.1 i 2. Chętni wykonują też ćw.3.

      Wf

      Pobawcie się w gimnastyczną ruletkę:

       https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

       

      Klasa V

      język angielski

       1. Proszę wpisać temat lekcji: Going places, wpisać słownictwo do podrozdziału 7.1 do zeszytu oraz przeczytać wyrażenia w ramce – zad. 2, str. 95 w podręczniku. Można posłuchać wymowy tych słówek (CD 3, ścieżka 21).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/6

      2. Następnie, proszę przeczytać i wykonać zad. 4, str. 95. Odpowiedzi można posłuchać i sprawdzić (CD 3, ścieżka 22). Proszę wpisać LOOK! do zeszytu oraz Transport verbs – zad. 5, str. 95 z tłumaczeniem.

      3. Proszę wybrać prawidłowe odpowiedzi w zdaniach w zad. 7, str. 95. Można wysłuchać odpowiedzi (CD 3, ścieżka 24) oraz wykonać zad. 8, str. 95 (wybrać prawidłową odpowiedź i wpisać do zeszytu).

      Więcej słownictwa w zadaniach interaktywnych:

      https://learningapps.org/1995577

      https://learningapps.org/2384953

       

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Piszemy sprawozdanie.

      Proszę zapisać pod tematem poniższe informacje :

      Sprawozdanie to ustna lub pisemna relacja z wydarzeń, w których brało się udział, przedstawianie ich przebiegu.

      Pisząc sprawozdanie trzeba pamiętać, aby podawać konkretne informacje (kto?kiedy?w czym uczestniczył?co robił?).

      Ważne są fakty, nazwiska, daty, liczby. Należy wypowiadać się w 1. os. lp. lub 1. os. lm.

      Stosujemy słownictwo nazywające następstwo czasowe (np.: na początku, potem, dalej) i oceniające (np.: świetnie, ciekawie, nudno). Zdarzenia należy opisywać po kolei, w porządku chronologicznym.

       

      Otwórzcie w internecie stronę: https://epodreczniki.pl/a/jak-napisac-sprawozdanie/DTlLfoKE1

      Znajduje się tam sprawozdanie z wycieczki szlakiem wrocławskich krasnali (ćw.5).

      Przeczytajcie z uwagą tekst, zwracając uwagę na to, kiedy wycieczka się rozpoczęła, a kiedy skończyła.

      Następnie odpowiedzcie pisemnie w zeszycie na pytania zawarte w ćw. 6. Dotyczą one przeczytanego przez Was sprawozdania.

       

      Religia

      Temat: Jan Apostoł- wierny przyjaciel Jezusa.

      Przeczytaj z podręcznika temat 48. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu.           

      Uzupełnione strony prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

       Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronawirusa – Litania Loretańska

         https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

       

      Informatyka

      Lekcja 4. Scratch – Gwiazdy i gwiazdeczki

       

      https://www.youtube.com/watch?v=gG2L5DLHJcQ

      https://www.youtube.com/watch?v=B-S5xA-ndTs

       

      Plik z wykonanego ćwiczenia proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messegera

       

      Klasa VI

      język polski

       

      Dzisiaj nie zapisujemy nowego tematu lekcji. Kontynuujemy lekcje poprzednią.

      Celem zajęć jest utrwalenie wiadomości o temacie fleksyjnym i końcówce fleksyjnej.

      Wykonajcie ćwiczenia 88 – 93, które znajdują się w zeszycie ćwiczeń na str.159-161.

      Wykonane ćwiczenia proszę przesłać na adres paliga.aga@gmail.com


       

       Geografia

      Lekcja 3. Atrakcje turystyczne Czech i Słowacji

      Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 156, skorzystaj także z materiałów z Youtube’a

       

      https://www.youtube.com/watch?v=Ja4PX6o6JM4

      https://www.youtube.com/watch?v=241MWi-hDOI

       

      Zaproponuj trzy obiekty, które warto zobaczyć w Czechach czy na Słowacji. Uzasadnij swoje wybory.   Zdjęcia pracy lub plik z pracą prześlij na Messengera lub na pocztę geoo@interia.pl

       

      Religia

      Temat: Dla królestwa niebieskiego     (ksiądz, siostra, zakonnik).

       Służyć wspólnocie – małżonkowie.

      Przeczytaj z podręcznika temat 41 i 42. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Uzupełnione strony prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronawirusa – Litania Loretańska

         https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

      Wf

      Linki do ćwiczeń. Przed ćwiczeniami konieczna jest rozgrzewka. Staraj się każdego dnia poświęcić czas na aktywność fizyczną, jaką lubisz: rower, rolki, bieganie, spacer, skakanka itp.

      https://ewf.h1.pl/student/?token=VQhinW4kY6E0PHPjwdEy0SMcAxTGJ1AD1TLuGhGLaajY6AHnae

      https://ewf.h1.pl/student/?token=vxGgw4UJMVQQnIAe46xUoA4E6vq2XOctDEirlpNfjeGkRlE9Pe

      https://ewf.h1.pl/student/?token=BTGSZCS19vcTvurNCdpZrQjCh1y9TYwXxl0cnb2sgoSSrm4Vd1

      https://ewf.h1.pl/student/?token=uZKtoUhjgrEoUvTd12Qi2t0Ob6T84ogfzbA2jjabp7wNXkXNN1

      https://ewf.h1.pl/student/?token=ZajwBRMtlSJ7BPq6NIfwFK8nBZ1oAm43HbNS8FeYLJgcoPV87E

      https://ewf.h1.pl/student/?token=YMbstDgeyC1aiczFIoXUhdngYnwkU1RjMpYJ5MjMgHbSXlwG3N

       

      Klasa VII

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Świat przedstawiony w komedii A. Fredry.

       

      Tematem utworu A. Fredry pt. „Zemsta”  jest spór dwóch szlachciców: Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka.

      W oparciu o lekturę proszę zapisać  w zeszycie elementy świata przedstawionego w „Zemście”.

      Przypominam, że treść „Zemsty” dostępna jest na stronie www.wolnelektury.pl

       

      1 Czas akcji...............

      2. Miejsce akcji.............

      3. Bohaterowie..............

      4 Wydarzenia – w tym punkcie proszę , abyście wypisali w kolejności chronologicznej podane niżej  

         zdarzenia, które miały miejsce w obrębie poszczególnych aktów dramatu:

       

      AKT I

      1.Wyznania Wacława i Klary.

      2.Zgoda Podstoliny na małżeństwo z Raptusiewiczem.

      3.Kłótnia przy murze granicznym.

      4.Małżeńskie plany Cześnika.

      5.Wacław w niewoli u Papkina.

       

      AKT II

      6.Spotkanie Wacława z Podstoliną.

      7.Plany Klary i Wacława.

      8.Papkin u Rejenta z wyzwaniem na pojedynek.

      9.Zaloty Papkina do Klary.

       

       

      AKT III

      10.Rozpacz Wacława.

      11.Przygotowanie przez Rejenta pozwu przeciwko Cześnikowi.

      12.Wizyta Papkina u Rejenta.

      13.Zmiana planów Podstoliny.

       

      AKT IV

      14. Sporządzenie testamentu przez Papkina.

      15.Przygotowania Cześnika do ślubu.

      16.Ślub Wacława z Klarą.

      17.Plan zemsty Cześnika.

      18.Zgoda między sąsiadami.

       

      Geografia

      Lekcja 1. Turystyczne walory Polski

       

      Proszę o realizację lekcji  z e - podręcznika

       

      https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-walory-polski/DGhDMp3gr

       

      Zdjęcia wykonanych zadań  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

      Historia

      Temat: Sprawdź się. Europa i świat po I wojnie światowej.

      Podręcznik strona 207-208.

      Przeczytaj zadania i polecenia. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

      Wf

      Linki do ćwiczeń. Przed ćwiczeniami konieczna jest rozgrzewka. Staraj się każdego dnia poświęcić czas na aktywność fizyczną, jaką lubisz: rower, rolki, bieganie, spacer, skakanka itp.

      https://ewf.h1.pl/student/?token=VQhinW4kY6E0PHPjwdEy0SMcAxTGJ1AD1TLuGhGLaajY6AHnae

      https://ewf.h1.pl/student/?token=vxGgw4UJMVQQnIAe46xUoA4E6vq2XOctDEirlpNfjeGkRlE9Pe

      https://ewf.h1.pl/student/?token=BTGSZCS19vcTvurNCdpZrQjCh1y9TYwXxl0cnb2sgoSSrm4Vd1

      https://ewf.h1.pl/student/?token=uZKtoUhjgrEoUvTd12Qi2t0Ob6T84ogfzbA2jjabp7wNXkXNN1

      https://ewf.h1.pl/student/?token=ZajwBRMtlSJ7BPq6NIfwFK8nBZ1oAm43HbNS8FeYLJgcoPV87E

      https://ewf.h1.pl/student/?token=YMbstDgeyC1aiczFIoXUhdngYnwkU1RjMpYJ5MjMgHbSXlwG3N

       

      Plastyka

      Temat: Portret i autoportret na przestrzeni wieków.

       

      Obejrzyj lekcję dostępną na platformie VOD w ramach projektu – Szkoła z TVP. Temat lekcji – Portret i autoportret na przestrzeni wieków.

      https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,plastyka-lekcja-5-20042020,47525786

      Po obejrzeniu lekcji wykonaj swój autoportret dowolną techniką i w dowolnym stylu. Możesz zasugerować się również pomysłami nauczycielki prowadzącej lekcję.

      Zdjęcie pracy prześlij na adres  jlipowiecka@gmail.com

      Klasa VIII

      język polski

      Uczniowie otrzymują zadania za pośrednictwem grupy klasowej.

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Talking about future, otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 53 i przypomnieć sobie o sposobach wyrażania przyszłości:

      a) użycie czasu Future Sipmle – gdy mówimy o naszej woli lub chęci wykonania danej czynności (nie jesteśmy zbyt pewni raczej przewidujemy, że tak się stanie).

      b) użycie wyrażenia „to be going to do something” -  gdy mamy zamiar coś zrobić i raczej jesteśmy pewni wykonania tej czynności,

      c) użycie czasu Present Continuous – gdy zaplanowaliśmy wykonanie danej czynności i jesteśmy pewni jej wykonania.

      2. Następnie bardzo proszę wykonać zadania 2, 3, 4, str. 54, aby poćwiczyć to zagadnienie gramatyczne oraz wykonać zadania interaktywne:

      https://learningapps.org/1463228

      https://learningapps.org/4050990

      https://learningapps.org/6327144

      3. Bardzo proszę przeczytać „Grammar Tweet” na str. 55 w zeszycie ćwiczeń na temat pytań z czasownikami modalnymi, wpisać notatkę do zeszytu oraz zrobić zad. 5, str. 55.

      Fizyka

      Źródła światła. Zjawisko cienia i półcienia.

       

      https://www.youtube.com/watch?v=Lg5O1u8e8-E

      1. Tekst str172-175

      2. Wykonaj doświadczenie 1 str176

       

      Informatyka

      Lekcja 2. Samodzielne korzystanie z wyszukanych informacji z uwzględnieniem poszanowania praw autorskich

       

      Proszę o realizację z tematu z e – podręcznika

       

      https://epodreczniki.pl/a/samodzielne-korzystanie-z-wyszukanych-informacji-z-uwzglednieniem-poszanowania-praw-autorskich/DPoyoXkTB

       

      Wykonane ćwiczenie nr 1 i 2 prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

       

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.XXXVII
     • Zadania dla uczniów cz.XXXVII

     • PONIEDZIAŁEK 18 maja

       

      Klasa I   

      Religia

      Temat: Spotykamy się ze zmartwychwstałym Jezusem podczas Mszy Świętej.

      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tematu 43. Uzupełnione strony  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz film i wystawę prac o święty Janie Pawle II zamieszczoną na stronie szkoły oraz posłuchaj piosenek.

         Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronawirusa –  Litania Loretańska

        https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

      Klasa II

      Religia

      Temat: Jezus zmartwychwstały poucza nas swoim słowem. Jezus zmartwychwstały karmi nas swoim Ciałem

      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tematów 40 i 41.

      Uzupełnione strony  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz film i wystawę prac o święty Janie Pawle II zamieszczoną na stronie szkoły

       oraz posłuchaj piosenek.

       Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronawirusa –  Litania Loretańska

        https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY               

      Klasa III

      Język angielski

       1. Proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 47, przypomnieć sobie nazwy dni tygodnia oraz słownictwo z poprzednich lekcji (można wykorzystać karty obrazkowe do rozdziału 6) oraz ćwiczenie interaktywne:

      https://learningapps.org/1967265

      Proszę wpisać odpowiednio czynności w zad. 11, str. 47 i sprawdzić swoje odpowiedzi:  2. gymnastics, Thursday, 3. English lesson, Tuesday, 4. goes running on Monday, 5. does karate on Sunday, 6. has a music lesson on Saturday.

      Następnie wpisać podane w ramce słownictwo do zdań  (zad. 12, str. 47).

      2. Bardzo proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 48 i poszukać słówek oznaczających wykonywane czynności (archery – strzelać z luku) oraz zaznaczyć czynności zgodnie z rysunkiem – zad. 14, str. 48.

      3. Następnie, proszę uzupełnić zdania wyrazami z ramek zgodnie z przedstawionymi rysunkami – zad. 15, str. 49 i sprawdzić swoje odpowiedzi: 1. goes fishing, 2. goes swimming, 3. has an art lesson, 4. does karate, 5. has a music lesson, 6. goes hiking.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      Jeśli wykonałeś zadania, możesz przykleić naklejkę – zad. 16, str. 49, a wykonane zadania przesłać na adres:  ukow2007@gmail.com

       

      Klasa IV

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Czego dowiadujemy się o Felku, bohaterze opowiadania?

      Wiecie już, że przyjaźń niejedno ma imię… Na tej lekcji przeczytacie jeszcze jeden tekst o przyjaźni: z jednej strony smutny, ale też optymistyczny (czyli taki, który ma w sobie nadzieję).

      Proszę o przeczytanie opowiadania pt. „Napiszę książkę o III b, ale na pewno nie sama…”, które  znajduje się w Waszych podręcznikach na stronie 272.

      Po przeczytaniu tekstu wykonajcie ćw. 1 ze strony 275.

      Jeśli będziecie mieć trudności z odnalezieniem narratora, spójrzcie na czwarta linijkę opowiadania- czy narratorem jest uczeń, czy może Pani?

      Następnie proszę o wykonanie ćw. 5 i 6 ze strony 276.

      Na końcu przerysujcie do zeszytu tabelkę, w której zgromadzicie informacje na temat Felka- bohatera opowiadania. Tabela znajduje się w zakładce „Zdalne nauczanie” w menu po lewej stronie.

      To już koniec pracy na dzisiaj. Miłego dnia!

      PRZYRODA

      Temat: Łąka jako środowisko życia organizmów.

       

      Przeczytaj lekcję z podręcznika  - strony 172 - 175. Obejrzyj ilustracje. Odpowiedź ustnie na pytania 1-5 ze strony 175.  Następnie wykonaj ćwiczenia 1 – 5 w zeszycie ćwiczeń (str. 90 - 91).

      Zdjęcie wykonanych w zeszycie ćwiczeń  zadań wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com.

      RELIGIA

      Temat: Wadowice – tu wszystko się zaczęło. Święty Jan Paweł II

      Przeczytaj z podręcznika temat:58.  Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu.

      Uzupełnione strony  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz film i wystawę prac o święty Janie Pawle II zamieszczoną na stronie szkoły

       oraz posłuchaj piosenek.

      MUZYKA

      Temat: Instrumenty perkusyjne.

       

      Obejrzyj film dostępny na platformie VOD w ramach projektu – Szkoła z TVP ,

      przedstawiający grupę instrumentów perkusyjnych

      https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,muzyka-lekcja-1-23042020,47569142

      Klasa V

      MATEMATYKA 

      Temat: Rozwiązywanie zadań praktycznych.

      Wykonaj  zadania 10,11,12 i 13 ze str.239 z podręcznika.

      Rozwiązania zapisz do zeszytu i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Pisownia skrótów.

      Zapiszcie pod tematem krótką definicję:

      Skrót to skrócony zapis wyrazu lub połączenia słownego; zbudowany z jednej lub kilku liter. Pisownię skrótów regulują przepisy ortograficzne.

       

      Znacie wiele skrótów, które stosujecie wżyciu codziennym. Warto pamiętać, że większość skrótów ma na końcu kropkę. Ogólna zasada zapisywania skrótów jest taka, że kropkę stawiamy, gdy wyraz został ucięty, a nie stawiamy, gdy kończy się ostatnią literą wyrazu, np.:

      prof. (profesor) – z kropką, bo wyraz ucięty

      dr (doktor) – bez kropki, wyraz kończy się ostatnią literą skróconego wyrazu

      kropki nie stawiamy ponadto w skrótach polskich jednostek monetarnych  (np. zł - złotych,  gr - grosz ), a także w skrótach jednostek miar, wag, czasu (np. kg – kilogram , cm – centymetr, h – godzina)

      Otwórzcie zeszyty ćwiczeń na str.195 – 196 i wykonajcie ćwiczenia 1 – 4.Jeżeli będzie taka potrzeba, skorzystajcie ze słownika ortograficznego.

      Wykonane ćwiczenia proszę przesłać na adres: paliga.aga@gmail.com

       

      HISTORIA

      Zapoznaj się z tematem ze strony 182-185 w podręczniku: Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej.

      Zwróć uwagę na takie pojęcia jak: lokacja, trójpolówka, ława wiejska, stany społeczne, przywilej.

      Zadanie

      Str. 185 zad.3 (Przedstaw, w jaki sposób na ziemiach polskich wyodrębniły się stany społeczne: rycerstwo, duchowieństwo, mieszczaństwo, chłopstwo.)

      PLASTYKA

      Temat: Kartki na Dzień Matki.

       

      Już wkrótce Dzień Matki. Nie zapomnijcie przygotować wspaniałego prezentu dla Mamy. Jeśli jeszcze nie macie pomysłu inspiracje możesz znaleźć na tej stronie - https://www.youtube.com/watch?v=GCS5xqDWenU

      Klasa VI

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Na jakie części dzielą się wyrazy podczas odmiany? - temat i końcówka wyrazu.

      Proszę zapisać pod tematem lekcji poniższe informacje:

      W formach odmiany wyrazów wyróżniamy dwie części fleksyjne: temat i końcówkę.

      Końcówka fleksyjna to zmieniająca się w trakcie odmiany końcowa część wyrazu.

      Temat fleksyjny to część wyrazu powstała po odcięciu końcówek fleksyjnych we wszystkich formach wyrazowych.

       

      Następnie  obejrzyjcie uważnie poniższy filmik, który objaśnia to zjawisko:

      https://www.youtube.com/watch?v=iqWO35mPDTI

       

      Wykorzystując zdobyte informacje wykonajcie zad. 3, znajdujące się w podręczniku na str. 287.

       

      W filmiku jest również mowa o oboczności. Definicja tematów obocznych znajduje się także w podręczniku na str.288 w ramce Zapamiętaj! Po zapoznaniu się z nią wykonajcie do zeszytu zad.6.str.288

       

      MATEMATYKA

      Odpowiedz jeśli potrafisz na zad. 12, 13, 14, 15 str. 176

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę napisać temat lekcji: Describing food, wpisać do zeszytu słownictwo do podrozdziału 6.5 i 6.6, str. 89 z podręcznika oraz przeczytać tekst na str. 87 w podręczniku. Można posłuchać nagranego tekstu (CD 3, ścieżka 16). 

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1386

      2. Następnie, proszę połączyć tytuły nagłówków podane w zad. 2, str. 87 w podręczniku do trzech części tekstu „Would you like ketchup with your ice cream?”. Odpowiedzi wpisać do zeszytu.

      3. Bardzo proszę przeczytać tekst (przepis na ciasto z jabłkami) na str. 88, zad. 5 i przetłumaczyć go ustnie. Nowe wyrażenia z tekstu proszę wpisać do zeszytu z tłumaczeniem.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      Więcej ćwiczeń w zadaniach interaktywnych:

      https://learningapps.org/3110817

      https://learningapps.org/1376745

      INFORMATYKA

      Temat : Kodowanie liter

       

      W filmie zobaczysz jak odczytać prosty kod QR oraz jak komputer odczytuje zwykły tekst za pomocą zer i jedynek?

       

      https://www.youtube.com/watch?v=Qr3OxRBS_-E

       

      Zakoduj graficznie własne imię i nazwisko – bez polskich znaków (jak na filmiku w Paincie, lub na kartce papieru)

      Zdjęcia z zadania lub plik z zadaniem prześlij na e- mail: geoo@interia.pl lub Messengera

       

      Klasa VII

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. 1,2,3,4, 5 a,b,c,d str. 279 

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Życie A. Fredry i geneza „Zemsty”.

       

      Na podstawie informacji z podręcznika, zamieszczonych na str.264 proszę sporządzić notatkę biograficzną o autorze „Zemsty”.

      Następnie obejrzyjcie  uważnie poniższy  filmik, aby dowiedzieć się , jakie były okoliczności powstania „Zemsty”:

      https://www.youtube.com/watch?v=_GE2W4-3noE

      Na podstawie obejrzanego materiału zapiszcie w zeszycie wiadomości dotyczące genezy utworu.

      Notatkę proszę przesłać na adres paliga.aga@gmail.com

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Using adjectives, przeczytać ramkę “Comparatives and superlatives of adjectives” w podręczniku na str. 84, wpisać przykłady do zeszytu z tłumaczeniem. Zasadę tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników już poznaliście na lekcjach wcześniejszych, dokładne jej przypomnienie znajduje się na stronie 129 (7.2).

      Warto też wykonać zadania interaktywne:

      https://learningapps.org/8649854

      https://learningapps.org/6793442

      https://learningapps.org/9742992

      2. Następnie proszę zrobić zadanie 6, str. 84, w którym należy wstawić przymiotniki w stopniu wyższym lub najwyższym w zależności od kontekstu zdania oraz zad. 7, str. 84, wżywając wyrażenia not as …..as. Np.; The laptop is not as heavy as my old one (Ten laptop nie jest tak ciężki, jak mój stary laptop).

      Wykonane zadania należy przesłać na adres:  ukow2007@gmail.com

      3. Aby poćwiczyć użycie stopnia wyższego i najwyższego przymiotników proszę zrobić zad. 1 i 4, str. 78, a dla chętnych zad. 2 i 3, str. 78.

      Wykonane zadania należy przesłać na adres:  ukow2007@gmail.com

       INFORMATYKA

      Temat : Modele kolorów

       

      Dowiesz się w jaki sposób modyfikować zdjęcia za pomocą programu GIMP przy palety barw

       

      https://epodreczniki.pl/a/modele-kolorow/DRcl9psn7

       

      Zdjęcia z wykonach ćwiczeń lub pliki zadaniowe proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Temat: Setna rocznica urodzin Św. Jana Pawła II.

      Dziś przypada 100 lat od kiedy na świecie pojawił się Karol Wojtyła – Jan Paweł II obecnie Święty. Warto przypomnieć sobie jego bardzo ciekawą biografię. Zobaczcie film - https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s

      Klasa VIII

      JĘZYK POLSKI

      Uczniowie otrzymują tematy i zadania w osobnych plikach za pośrednictwem grupy klasy VIII.

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. 5, 6, i 7 str. 250.

      HISTORIA

      Zapoznaj się z tematem lekcji: Upadek PRL i narodziny III RP.

      Podręcznik strona 204-208.

      Zwróć uwagę na wydarzenia w roku 1988, obrady okrągłego stołu, wybory parlamentarne w 1989 roku, postać Tadeusza Mazowieckiego.

      Zadanie  Strona 208 zad.2 (kto prowadził rozmowy przy okrągłym stole? Wymień najważniejsze postanowienia okrągłego stołu.)

      JĘZYK NIEMIECKI

      Thema: Lebst du gesund? Żyjesz zdrowo? 

       

      Ja, ich lebe gesund. 😀 

      🍇🥝🍎🍒🍓🥒🍅 Ich esse viel Obst und Gemüse. (Jem dużo owoców i warzyw. ) 

      Ich treibe Sport: laufe, spiele Fuβball⚽🏓🏈🏀🥋(Uprawiam sport: biegam, gram w piłkę nożną) 

      Ich gehe mit dem Hund spazieren.🐶🐕🌼🌳🌳(Idę z psem na spacer) 

      Ich entspanne mich, meditiere.(Relaksuje się, medytuję) 

      Nein, ich lebe nicht gesund.😟 

      Ich esse täglich Fleisch.🍖🍗🍖(Jem codziennie mięso) 

      Ich sitze lange am Computer. 💻 (Siedzę długo przy komputerze) 

      Ich rauche, nehme Drogen 🚭🚭(Palę papierosy, zażywam narkotyki) 

      Ich frühstücke nicht. (Nie jem śniadania) 

      Ich sehe bis Mitternacht fern.📺 (Oglądam telewizję do 24.00) 

      Dla przećwiczenia tych zwrotów zrób zadanie 24 ze str. 85 w ćwiczeniach 

      A teraz zagadnienie gramatyczne, zdania ze spójnikiem denn - ponieważ (tą konstrukcję już znasz i drugi spójnik weil -też oznacza ponieważ, ale po nim czasownik występuje na końcu zdania. 

       

      Warum nimmst du Schmerztabletten? / Dlaczego zażywasz tabletki przeciwbólowe? 

      W j.polskim mówimy Zażywam tabletki przeciwbólowe, ponieważ mam ból gardła.  

      A w j. niemieckim musimy zastosować taką konstrukcję: 

      Ich nehme Schmerztabletten, weil ich Kopfschmerzen habe. 

      Po tym spójniku - weil-  czasownik wędruje na koniec zdania. 

      To samo zdanie ze spójnikiem denn 

      Ich nehme Schmerztabletten, denn ich habe Kopfschmerzen. 

       

      Warum hat Vati Husten?/ Dlaczego tata ma kaszel? 

      Vati hat Husten, weil er zu viele Zigarette raucht. Tata ma kaszel, ponieważ pali za dużo papierosów. 

       

      Warum hast du Bauchschmerzen? 

      Ich habe Bauchschmerzen. 

      Ich esse zu viel. 

      Odpowiadam na pytanie łącząc te dwa zdania. 

      Ich habe Bauchschmerzen, weil ich zu viel esse. 

       

      Teraz Ty odpowiedz na pytania, używając konstrukcji po  weil! 

      Warum hast du Zahnschmerzen? Ich esse zu viele Süβigkeite. 

      Ich habe Zahnschmerzen, weil ich zu viele Süβigkeite …...... 

       

      Warum hast du Halsschmerzen? Dlaczego masz ból gardła? 

      Ich rauche zu viel. 

      Ich habe Halschmerzen, wiel ich zu viel ............. 

       

      Warum hast du Übergewicht? Dlaczego masz nadwagę? 

      Ich treibe nie Sport. 

      Ich habe Übergewicht, weil ich nie Sport............... 

       

      Warum bist du nervös? 

      Ich habe Probleme im Büro. 

      Ich bin nervös, weil ich Probleme im Büro........ 

      Żeby wyćwiczyć zdania ze spójnikiem weil, zrób zad 23 ze str. 84 z ćwiczeń. 

      Notatkę i zadania przyślij proszę na an23456glabi_cka@wp.pl 

       

       

       

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.XXXVI
     • Zadania dla uczniów cz.XXXVI

     • Piątek 15 maja

       

      Klasa 4

      TECHNIKA

      Temat : Zdrowe odżywianie.

      Cel: Znam podstawowe zasady zdrowego odżywiania. Potrafię przygotować zdrowe śniadanie.

       Moi Drodzy zapiszcie temat lekcji w zeszycie. Obejrzyjcie filmik 

      https://www.youtube.com/watch?v=IPqSCzuihDQ

      Zgodnie z zasadami przygotuj sobie (a może też swoim bliskim) śniadanie i je skonsumuj. SMACZNEGO!

      PS zrób zdjęcie i przyślij mi na adres gosia776@o2.pl. Bardzo Proszę o przysłanie mi zaległych prac do 15 maja 2020.

       

      MATEMATYKA

      Temat:  Czy to już umiem?- powtórzenie.

      Przeczytaj i przeanalizuj przykład ze strony 249 z podręcznika, następnie wykonaj zad.1, str.249

      Rozwiązania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

       

      KÓŁKO ORTOGRAFICZNE

      Na dzisiejszych zajęciach ortograficznych skorzystasz z dobrodziejstw internetu. Zapraszam Cię na lekcję w sieci. Kliknij w poniższy link:

      https://epodreczniki.pl/a/halas-z-blahego-powodu/DC35p5vIp

       

      Na platformie e-podręczniki otworzy się lekcja „Hałas z błahego powodu”. Zawiera ona bardzo wiele ciekawych i pożytecznych ćwiczeń ortograficznych. Wykonaj, proszę, zadania nr 1, 3, 4, 5, 6, 7. Zrób to w komputerze, nie musisz nic przepisywać do zeszytu. Wśród zadań jest krzyżówka, gra w państwa miasta, ćwiczenia na dobieranie itp.

      Będziesz się dobrze bawić, a przy tym sporo się nauczysz.

      Nie musisz nic przysyłać, ale jeśli będziesz mieć ochotę, napisz do mnie na Messengerze, jak poradziłaś/eś sobie z dzisiejszymi zadaniami.

      Pozdrawiam!

       

      Klasa 5

      BIOLOGIA

      Temat: Budowa kwiatu. Rozmnażanie się roślin okrytonasiennych.

       

      Przeanalizuj lekcję (przeczytaj tekst, oglądnij ilustracje i filmy) ze strony epodreczniki.pl https://epodreczniki.pl/a/kwiat/DJ95VjEP9  - Kwiat

      Następnie odpowiedz pisemnie na pytanie 6.1 i 6.2 (praca domowa).

      Zdjęcie zadania prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      Na zakończenie wykonaj ćwiczenia interaktywne pod tekstem.

       

      MATEMATYKA

      Temat: Czy to już umiem?  

      Przeczytaj i przeanalizuj przykład ze str.234 z podręcznika, następnie wykonaj zad.1 i 2 str.235             

      Rozwiązania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

       

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Scenariusz, czyli film na papierze.

       

      Wiecie już, że  scenariusz jest rodzajem tekstu literackiego, który stanowi podstawę przedstawienia lub filmu.

      (dla przypomnienia – w podręczniku na str. 152 znajdują się informacje dotyczące scenariusza).

      Proszę przeczytać uważnie  fragment powieści pt: „Panna z mokrą głową”, zamieszczony w podręczniku na str.274-275.

      Następnie przeczytajcie fragment scenariusza filmowego, który znajduje się na stronie 276.

      Opierając się na przeczytanych tekstach  wykonajcie do zeszytu zad. 3 ze str.277 w podręczniku.

       

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Temat: Tolerancja – co to znaczy?

       

      Kochani Piątoklasiści !

      Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku. Czas biegnie bardzo szybko. Bardzo proszę, abyście uważnie sprawdzali   polecenia i przesyłali  zadania, o które proszą Was Nauczyciele.

      W najbliższym czasie będą wystawiane przewidywane oceny z poszczególnych przedmiotów  i Wasze zaangażowanie w naukę zdalną  będzie brane pod uwagę. Jeżeli ktoś ma jakieś zaległości to proszę je uzupełnić.

       

      Jako temat dzisiejszych zajęć proponuję Wam przemyślenia dotyczące  tolerancji. Obecnie dużo się o niej mówi. Ogólnie tolerancja to działania czy zachowania, które mimo tego, że mogą nam się nie podobać, to jednak powinniśmy je szanować.

      Najczęściej słowo to kojarzy się z religią lub mniejszościami narodowymi. Jednak o tolerancji trzeba mówić w odniesieniu do prozaicznych spraw. Bowiem tolerancja jest potrzebna wszędzie wokół nas, w najbliższym otoczeniu.

      Zachęcam Was do obejrzenia krótkich filmików o tolerancji:

       

      https://www.youtube.com/watch?v=47UOCjY7ZjQ

       

      https://www.youtube.com/watch?v=3i5VwheHszY

       

      Pozdrawiam Was serdecznie – Wasza wychowawczyni.

       

      Klasa 6

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Co kryją znaki?

       

      Zapiszcie pod tematem poniższą notatkę:

       

      Wokół nas jest bardzo dużo znaków. Wszystkie służą przekazywaniu określonych informacji.

      Rozróżniamy:

      - znaki naturalne, które pojawiły się niezależnie od człowieka (np. zachmurzone niebo  zwiastuje

        deszcz)

      - znaki umowne, które wymyślają ludzie (np. litery, znaki drogowe, symbole na mapie)

       

       Na stronie  https://epodreczniki.pl/a/co-kryja-znaki/DC2tHIpRZ znajdują się ciekawe ćwiczenia dotyczące różnych znaków. Wykonajcie je interaktywnie, próbując rozpoznać i rozszyfrować znaki .

      Pod notatką wpiszcie uzupełniony tekst z zadania 12, zawartego w e-podręczniku.

       

       

      MATEMATYKA

      Rozwiąż jeśli potrafisz zad. 10 i 11 str. 175.

      MUZYKA

      Temat:. Mistrzowie instrumentów. N. Paganini – kompozytor i wirtuoz skrzypiec.

      Przeczytaj krótki życiorys Niccolo Paganiniego - http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/paganini-niccolo-1782-1840

      Następnie wyszukaj kilku jego utworów. Wysłuchaj je. Wybierz ten, który najbardziej ci się podoba.

       

      Link do niego prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa 7

      MATEMATYKA

      Przeanalizuj przykłady str.277 i 278 i rozwiąż ćwiczenia str. 277 i  278.

      JĘZYK NIEMIECKI

      Thema: Ein Tag im Leben von Familie Torwart. / Dzień z życia rodziny Torwart. 

      Na dzisiejszej lekcji będziemy relacjonować przebieg dnia , otwórz podręcznik na str. 90, zad 10, widzisz jak wygląda dzień poszczególnych członków rodziny Torwart, widzisz obrazek i podpisaną czynność, która jest przedstawiona na obrazku. 

      Um 6.30 Uhr duscht Frau Torwart . O godz.6.30 bierze prysznic pani Torwart. 

      Um 7.30 Uhr frühstückt sie. Żeby nie powtarzać w każdym zdaniu Frau Torwart można zamienić na zaimek sie/ ona. 

      Jak mamy zdanie z czasownikiem rozdzielnie złożonym: 

      zubereiten - przygotowywać 

      einkaufen - robić zakupy 

      fernsehen - oglądać TV 

      aufstehen - wstawać 

      aufräumen - sprzątać (przedrostek, ten tłustym drukiem napisany idzie na koniec zdania) 

      Um 18.00 Uhr bereitet sie das Abendbrot zu. O godz. 18.00 ona przygotowuje kolację. 

      Teraz Ty wybierz sobie jedną osobę z tej rodziny i opisz w 8 zdaniach co ona po kolei robi, zacznij od godziny – czasownik – osoba –reszta zdania. 

      Um wie viel Uhr – O której godzinie? 

      Um wie viel Uhr gehst du schlafen? O której godz. idziesz spać? 

      Ich gehe um 22.00 Uhr schlafen. 

      Um wie viel Uhr isst du zu Abend? O której godz. jesz kolację? 

      Ich esse um 19.00 Uhr zu Abend. 

      Zrób zad 6 ze str. 56 z ćwiczeń. 

       Dla chętnych zad 7/ 57 i 8/ 58 ( tylko ich – ja) również z ćwiczeń

       

       

       

       

      BIOLOGIA

      Temat: Budowa i funkcje układu dokrewnego.

       

      Przeanalizuj lekcję (przeczytaj tekst, oglądnij ilustracje i filmy) ze strony epodreczniki.pl https://epodreczniki.pl/a/uklad-hormonalny/DtphNy1cH - Układ hormonalny

      Przepisz podsumowanie do zeszytu.

      Następnie odpowiedz pisemnie na pytanie 2.1 i 2.2 (praca domowa).

      Zdjęcie notatki i zadania prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      Na zakończenie wykonaj ćwiczenia interaktywne pod tekstem.

       

      RELIGIA

      Temat: Kult współczesnych świętych Polaków. Święty Jan Paweł II.

      Przeczytaj z podręcznika temat 44. Napisz do zeszytu, jak rozumiesz słowa: ,,Zło dobrem zwyciężaj”.

      Zobacz film: „Ja  bym z takim Papieżem nie wytrzymał”(film dokumentalny o świętym

      papieżu Janie Pawle II): https://www.youtube.com/watch?v=2luPuThCeSY

      Posłuchaj: „To są górskie okolice, to  jest  miasto Wadowicehttps://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w

      Zadanie na szóstkę: narysuj obrazek przedstawiający świętego Jana Pawła II,

      zdjęcie prześlij  do soboty 16 maja 2020 r. na e- mail: dominika2000@o2.pl.

      Najładniejsze prace zamieścimy na stronie szkoły.

         Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronawirusa – Litania Loretańska

         https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

       

      Klasa 8

      JĘZYK POLSKI, WOS, EDB

      Uczniowie otrzymują zadania za pośrednictwem klasowej grupy.

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. od 1 do 4 str. 250.

    • Zadania dla uczniów cz.XXXV
     • Zadania dla uczniów cz.XXXV

     • Czwartek 14 maja

       

      Klasa 4

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę powtórzyć wiadomości na temat określania godzin z poprzedniej lekcji oraz zapoznać się z animacją i zapamiętać sposób podawania godzin i minut w języku angielskim:

      https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo

      Warto jeszcze poćwiczyć, wykonując zadanie interaktywne:

      https://learningapps.org/2768721

      2. Proszę wpisać temat lekcji: What time is it?, otworzyć podręczniki na stronie 87, wpisać słownictwo do podrozdziału 6.5, przeczytać tekst oraz wybrać prawidłową odpowiedź zgodną z treścią tekstu – zad. 2, str. 87. Można posłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 10).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/ShowMaterial/17640?p=2542

      3. Proszę wpisać nazwy miesięcy do zeszytu z tłumaczeniem oraz wykonać zadania 1, 2, 3, 4, str. 54 w zeszycie ćwiczeń. Można posłuchać nagrania wymowy nazw miesięcy – CD 3, ścieżka 11 oraz animacji filmowych.

      https://www.youtube.com/watch?v=gtc4c1JlAEM

      https://www.youtube.com/watch?v=X6cAi0ydAyc

      Warto poćwiczyć wymowę nazw miesięcy, wykonując zadanie interaktywne:

      https://learningapps.org/1315688

      Wykonane zadania proszę przesłać na adres:  ukow2007@gmail.com

      MATEMATYKA

      Temat: Obliczanie pola i obwodu w sytuacjach praktycznych.

      Wykonaj zadania zad.9 str.246 oraz zad. 10 i 11 str.247 z podręcznika.

      Wpisz do zeszytu odpowiedzi i prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Przygotowujemy inscenizację na podstawie bajki Ignacego Krasickiego pt. „Przyjaciele”.

       

      Dzisiaj proponuję Wam trochę zabawy, a mniej nauki- wspólnie przygotujemy przedstawienie na podstawie bajki  „Przyjaciele”. Oczywiście, musimy posłużyć się wyobraźnią, bo przecież nie możemy się na razie spotykać.

      1. Pomyślcie nad  obsadą spektaklu- przydzielcie każdemu dziecku z klasy jedną rolę: narrator, zajączek, koń, wół, kozioł, owca, cielę.
      2. Zostały Wam dwie osoby, które nie otrzymały żadnej roli. Pomyślcie, kto mógłby być reżyserem? Reżyser to człowiek  odpowiedzialny za całe przedstawienie, kierujący wszystkimi osobami, które biorą w nim udział. Reżyser musi być energiczny, zdecydowany, powinien dobrze się porozumiewać z ludźmi.
      3. Jeszcze jedna osoba z klasy nie ma żadnej funkcji. Potrzebny będzie scenograf- człowiek odpowiedzialny w inscenizacji za dekoracje i kostiumy. Najlepiej, żeby była to osoba obdarzona talentem plastycznym.
      4. Wpiszcie do zeszytu notatkę. Zapiszcie słowo „przedstawienie” i podajcie do niego dwa synonimy (wyrazy napisane grubą czcionką). Wyjaśnijcie, czym zajmuje się w teatrze reżyser, a czym scenograf (na podstawie punktu 2 i 3).
      5. NAJWAŻNIEJSZE ZADANIE: NA KARTCE Z BLOKU WYKONAJCIE  AFISZ (PLAKAT) TEATRALNY DO PRZEDSTAWIENIA PT. „PRZYJACIELE” PRZYGOTOWANEGO PRZEZ KLASĘ IV.

      Na afiszu umieśćcie informacje o reżyserze, scenografie oraz obsadzie spektaklu. Napiszcie, kiedy i gdzie odbędzie się przedstawienie. Postarajcie się również ozdobić plakat ilustracjami według własnego pomysłu. Przykładowy afisz możecie zobaczyć w zakładce „Nauka zdalna” w menu po lewej stronie na stronie internetowej szkoły.

       

      Proszę o przesłanie zdjęcia afisza do niedzieli. Daję Wam więcej czasu, ale liczę na piękne, staranne i pomysłowe prace.

       

      INFORMATYKA

      Temat:  Tabele w MS Word

       

      Dowiesz się jak wstawić tabelę do tekstu

      https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-tabeli-do-tekstu-i-jej-formatowanie/DSiF20Srj

      Pliki zadaniowe  prześlij na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

       

      Klasa 5

      GEOGRAFIA

      Temat: Pustynie lodowe

      https://epodreczniki.pl/a/pustynia-lodowa/D1DTBgJNL

      Polecenie 1.1 oraz 4 ćwiczenia z podsumowania  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

      TECHNIKA

      Temat : Zdrowe odżywianie.

      Cel Znam podstawowe zasady zdrowego odżywiania. Potrafię przygotować zdrowe śniadanie.

       Moi Drodzy zapiszcie temat lekcji w zeszycie. Obejrzyjcie filmik 

      https://www.youtube.com/watch?v=IPqSCzuihDQ

       Zgodnie z zasadami przygotuj sobie (a może też swoim bliskim) śniadanie i je skonsumuj. SMACZNEGO

      ps zrób zdjęcie i przyślij mi na adres gosia776@o2.pl. Bardzo Proszę o przysłanie mi zaległych prac do 15 maja 2020

       

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Jobs at home, wykonać zad. 5, str. 87 z podręcznika w zeszycie. Wyrażenia te należy wpisać z tłumaczeniem do zeszytu. Można wysłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 13).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/6

      2. Proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 54 i wykonać zadania 1, 2, 3, 4 dla utrwalenia wiadomości.  Zadania te należy przesłać do sprawdzenia na adres:  ukow2007@gmail.com

      3. Proszę przeczytać tekst „A Great Day Out” by Matt na str. 88 w podręczniku, wpisać nowe słownictwo z tekstu oraz odpowiedzieć na pytanie – zad. 4.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      WDŻ

      Temat: Jak być dobrym kolegą?

      Zagadnienia do przemyślenia:

      • Zastanów się, czy koleżeństwo i przyjaźń to jest to samo?
      • Czy zazwyczaj mamy więcej kolegów czy przyjaciół? Dlaczego?
      • Jakie cechy powinien mieć prawdziwy przyjaciel?- spróbuj wymienić pięć.
      • Mówi się, że przysłowia są mądrością ludu. Czy znasz jakieś przysłowia lub powiedzenia na temat przyjaźni? Jak rozumiesz ich sens?

      Zadanie:  Napisz coś miłego do swojego przyjaciela lub kolegi. Daj mu odczuć, że o nim myślisz. Możesz skorzystać z telefonu, Messengera albo napisać e-maila.

      Klasa 6

      BIOLOGIA

      Temat: Rozmnażanie i rozwój ssaków.

       

      Przeczytaj z podręcznika lekcję „Rozmnażanie i rozwój ssaków”.

      Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem. 

       

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Pożegnanie z powieścią „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” - ćwiczenia redakcyjne.

       

      Powieść R, Kosika to książka o sile przyjaźni grupki nastolatków i o przygodach, jakie przeżywali bohaterowie.

       

      Na zakończenie pracy z lekturą proszę, abyście wykonali ćwiczenia  redakcyjne.

      Proszę wybrać jedno z poniższych  poleceń i wykonać pisemnie w zeszycie:

       

      1. Dedykacja – napisz dedykację do książki pt: „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych

          Ludzi”, którą zamierzasz podarować koledze lub koleżance z okazji urodzin.

      2. Zaproszenie – zredaguj zaproszenie dla wybranej osoby (np. Mama, Tata , Dziadkowie ) na

          Wystawę Wynalazków Felixa Polona, zorganizowaną w szkole, do której uczęszczał bohater  

          powieści.

       

      TECHNIKA

      Temat : Zdrowe odżywianie.

       

      Cel Znam podstawowe zasady zdrowego odżywiania. Potrafię przygotować zdrowe śniadanie.

       Moi Drodzy zapiszcie temat lekcji w zeszycie. Obejrzyjcie filmik 

      https://www.youtube.com/watch?v=IPqSCzuihDQ

       Zgodnie z zasadami przygotuj sobie (a może też swoim bliskim) śniadanie i je skonsumuj. SMACZNEGO

      ps zrób zdjęcie i przyślij mi na adres gosia776@o2.pl. Bardzo Proszę o przysłanie mi zaległych prac do 15 maja 2020

       

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Moi Drodzy,

       

      Mam nadzieję, że macie się dobrze. Już prawie połowa maja minęła. Pora pomyśleć o uzupełnieniu zaległości z poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele wszystkich przedmiotów  w najbliższym czasie będą wystawiać oceny przewidywane i będą brać pod uwagę ocenę za pierwsze półrocze oraz pracę uczniów podczas nauki zdalnej. Proszę systematycznie przesyłać zadania, bo będzie to miało znaczenie podczas wystawiania oceny końcowej.

      Jeśli macie problemy lub pytania, to bardzo proszę o kontakt mailowy lub przez Messenger. O przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego będę informować Waszych Rodziców w następnym tygodniu.

       

      Warto pomyśleć też o innych aktywnościach w wolnym czasie. Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach organizuje dodatkowe zajęcia online. Co ciekawego proponują?

      ·         Zajęcia taneczne z panem Kamilem (zumba)

      ·         Tańce- kwarantańce prowadzone przez Panią Katarzynę Zydroń

      ·         Zajęcia „Natura w obrazach” prowadzone przez Pana Michała Molickiego

      ·         Konkurs fotograficzny

      A wszystko to bezpłatnie, bez konieczności wychodzenia z domu! Aby uczestniczyć w zajęciach, trzeba wejść na profil Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach na Facebook i sprawdzać na bieżąco ogłoszenia. Naprawdę warto, polecam!

       

      Wasza wychowawczyni

       

      Klasa 7

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Bogactwo związków frazeologicznych w naszym języku.

       

      Związki frazeologiczne to interesujące i bogate zagadnienie językowe. Mogą być zaczerpnięte z mitologii, Biblii, historii, literatury. Również w życiu codziennym często  posługujemy się  frazeologizmami.

      Proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej :

      https://epodreczniki.pl/a/slowa-maja-moc/DA2yB2Vz

      Następnie proszę wykonać do zeszytu ćwiczenie 2, 3 i 4  z e-podręcznika.

       

      Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w poniedziałek  18 maja rozpoczynamy realizację tematów związanych z lekturą obowiązkową pt.„Zemsta”.

       

      FIZYKA

      Od czego zależy tarcie i opór powietrza 

      https://www.youtube.com/watch?v=wdUXSPnGMDs

      https://www.youtube.com/watch?v=pH6wkUAjbDY

      1. Przeczytaj tekst   str163
      2. Do zeszytu wykonaj doświadczenie 1,3,5  str 168

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać do zeszytu temat lekcji: Shopping around, otworzyć podręczniki na stronie 82, przeczytać słownictwo „Types of shops”, posłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 24) i wpisać do zeszytu nowe słownictwo do podrozdziału 7.1, str. 91.

       Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/9

      2. Następnie proszę przeczytać słownictwo określające ilości rzeczowników niepoliczalnych (Containers) – zad. 5, str. 83, wpisać do zeszytu z tłumaczeniem oraz wykonać zad. 6, str. 83, w którym należy posłuchać tekstu „Shopping list” (CD 3, ścieżka 25). 

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/9

      3. Bardzo proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 76 i 77 oraz poćwiczyć poznane słownictwo dotyczące typów sklepów oraz określania ilości rzeczowników niepoliczalnych – zad. 1, 2, 3, 4.

      Wykonane zadania proszę przesłać na adres:  ukow2007@gmail.com

      WDŻ

      Temat: Buduję więzi rodzinne nie tylko słowem.

      Więzi między członkami rodziny są bardzo ważne. Jednak na co dzień łatwo je zaniedbać, gdy jesteśmy zabiegani, zmęczeni i zajęci. O relacje w rodzinie trzeba i warto dbać, budować poprzez wspólne rytuały, dobre nawyki, wzajemne wsparcie i otwartość. Oto kilka prostych sposobów na umacnianie rodzinnych więzi:

      • Wspólne posiłki i spotkania przy stole
      • Zainteresowania, które łączą i angażują wszystkich członków rodziny
      • Rozmowy na różne tematy- ważne i zupełnie błahe
      • Celebrowanie tradycji, uroczystości, ważnych momentów
      • Wspólna zabawa

      A może macie jeszcze inne pomysły?

      Klasa 8

      CHEMIA

      Temat: Sole kwasów karboksylowych.

       

      Przeczytaj  lekcję z podręcznika (strony 181 -184).

      Następne rozwiąż pisemnie zadania 1-3 ze strony 184 podręcznika.

      Zdjęcie rozwiązanych zadań prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      GEOGRAFIA

      Temat:  Jak dopłynąć do Ameryki (lekcja powtórzeniowa)

      https://epodreczniki.pl/a/jak-doplynac-do-ameryki/D19WUVD6h

      Polecenie 3.1 oraz ćwiczenia 1 – 6. Wykonane prace proszę  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Reading comprehension, otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 47, przeczytać cztery krótkie teksty i wybrać prawidłowe odpowiedzi – zad. 7.

      2. Następnie, bardzo proszę uzupełnić luki w zdaniach prawidłową odpowiedzią a, b, c (zad. 11, str. 49) oraz wykonać zad. 12 zgodnie z instrukcją.

      Warto wykonać zadanie interaktywne w słuchaniu:

      https://learningapps.org/6394219

      3. Bardzo proszę napisać wypowiedź pisemną zgodnie z poleceniem w zad. 14, str. 49.

      Wykonane zadania proszę przesłać do sprawdzenia na adres:  ukow2007@gmail.com

      Przypominam o terminowym nadsyłaniu prac. Zadania wskazane do przesyłania są sprawdzane, oceny będą wpisane do dziennika i będą brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej. Jeśli jest potrzebna pomoc, bardzo proszę o kontakt na podany adres mailowy.

      JĘZYK POLSKI

      Zadania są przekazywane za pośrednictwem grupy klasowej.

    • Zadania dla uczniów cz.XXXIV
     • Zadania dla uczniów cz.XXXIV

     •  

       

      Środa 13 maja

       

      Klasa 4

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Czy zajączek z bajki Ignacego Krasickiego miał prawdziwych przyjaciół?

      W klasie czwartej czytamy wiele tekstów literackich poświęconych przyjaźni. Pamiętacie na pewno nierozłącznych Kajka i Kokosza, Mikołajka i jego klasowych kolegów, zgrane rodzeństwo z „Magicznego drzewa”. Dzisiaj kolejny utwór dotyczący przyjaźni- bajka Ignacego Krasickiego pt. „Przyjaciele”. Utwór ten powstał ponad dwieście lat temu, pod koniec XVIII wieku. Znajduje się w Waszych podręcznikach na stronie 292.

      Otwórzcie, proszę podręczniki i przeczytajcie wiersz. Zachęcam, aby wysłuchać również aktorskiego wykonania utworu. Kliknijcie w tym celu w poniższy link:

      https://polska-poezja.pl/lista-wierszy/29-ignacy-krasicki-przyjaciele

      Myślę, że wiersz Wam się podoba i jest zrozumiały. Proszę, abyście wpisali do zeszytu pisemne opowiadanie o losach zajączka. Pamiętajcie o kilku zasadach:

      • Opowiadanie zacznijcie od akapitu
      • Nie zapomnijcie wspomnieć o cechach zajączka
      • Nie piszcie zbyt długich zdań
      • Wymieńcie koniecznie wszystkie zwierzęta, do których zajączek zwrócił się o pomoc
      • Wyjaśnijcie, jaka była reakcja przyjaciół zajączka na jego prośbę
      • Nie zapominajcie o poprawnej interpunkcji- przecinkach i kropkach
      • Na końcu zróbcie jeszcze jeden akapit i napiszcie w nim, czy zajączek naprawdę miał prawdziwych przyjaciół

      Jak zawsze w razie pytań i wątpliwości jestem dostępna na Messengerze. Powodzenia, piszcie starannie i bezbłędnie.

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Telling the time, otworzyć podręczniki na stronie 86, wpisać słownictwo do podrozdziału 6.4 (str. 89), przeczytać lub posłuchać dialogu „The film starts at four o’clock” (CD 3, ścieżka 8) oraz zrobić zadanie 1, str. 86.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/ShowMaterial/17640?p=2542

      2. Następnie, proszę uważnie zapoznać się z określaniem godzin w języku angielskim – zad. 3, str. 86. Proszę wpisać do zeszytu z fioletowej ramki „Telling the time” z tłumaczeniem oraz narysować zegary. Można też posłuchać (CD 3, ścieżka 9).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/ShowMaterial/17640?p=2542

      Wpisaną starannie notatkę do zeszytu proszę przesłać na adres:  ukow2007@gmail.com

      3. Proszę zapoznać się uważnie z animacjami na temat określania godzin:

      https://www.youtube.com/watch?v=0Yq_rztquuU

      https://www.youtube.com/watch?v=Pht7dTlM0VA

       PLASTYKA

      Temat: Z dziejów przedmiotów użytecznych. Praca plastyczna „Skrzynia na skarby”

       

      Przeczytaj temat w podręczniku „Z dziejów przedmiotów użytecznych” – strona 66 - 67. Następnie wykonaj pracę „Skrzynia na skarby”. W tym celu wyszukaj w domu pudełko, które przeznaczysz na swoją skrzynię skarbów. Ozdób je według własnego pomysłu (możesz naklejać różne materiały, pomalować je farbami, przykleić dowolne ozdoby). 

       

      Zdjęcie swojej skrzyni prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa 5

      MATEMATYKA

      Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych .

      Wykonaj  zadanie 12 str.231, zad. 13 i 14, str.232 z podręcznika.

      Rozwiązania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      MUZYKA

      Temat: Posłuchaj świat śpiewa. Piosenka „Rozkołysz pieśnią świat”.

       

      Już wiesz, że cały świat śpiewa. Dźwięki, które nas otaczają tworzą melodię. Nagraj dźwięki, które cię uspokajają i prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com .

       

      Posłuchaj również piosenki „Rozkołysz pieśnią świat” https://www.youtube.com/watch?v=dlyWGIew6Vg.

      Naucz się jej śpiewać. Tekst znajduje się w podręczniku do muzyki.

       

      JĘZYK POLSKI

      Dzisiaj nie zapisujecie nowego tematu lekcji. Kontynuujemy lekcję poprzednią.

      Aby utrwalić zasady pisowni  -em, -en, -om, -on, ą i ę  proszę uzupełnić ćwiczenia                            1-10, zamieszczone w zeszycie ćwiczeń na str. 189 – 192.

       

      WYCHOWANIE FIZYCZNE

      Przygotowujesz się do lepszego wykonania testu sprawnościowego Zuchory.

      Poniżej linki dla przypomnienia jak wykonujemy poszczególne próby.

      Przed ćwiczeniami zawsze wykonujesz porządną rozgrzewkę.

      https://ewf.h1.pl/student/?token=VQhinW4kY6E0PHPjwdEy0SMcAxTGJ1AD1TLuGhGLaajY6AHnae

      https://ewf.h1.pl/student/?token=vxGgw4UJMVQQnIAe46xUoA4E6vq2XOctDEirlpNfjeGkRlE9Pe

      https://ewf.h1.pl/student/?token=BTGSZCS19vcTvurNCdpZrQjCh1y9TYwXxl0cnb2sgoSSrm4Vd1

      https://ewf.h1.pl/student/?token=uZKtoUhjgrEoUvTd12Qi2t0Ob6T84ogfzbA2jjabp7wNXkXNN1

      https://ewf.h1.pl/student/?token=ZajwBRMtlSJ7BPq6NIfwFK8nBZ1oAm43HbNS8FeYLJgcoPV87E

      https://ewf.h1.pl/student/?token=YMbstDgeyC1aiczFIoXUhdngYnwkU1RjMpYJ5MjMgHbSXlwG3N

       

       

      Klasa 6

      MATEMATYKA

      Oglądnij film o ostrosłupach  i rozwiąż zad. 9 str. 174

      Ostrosłupy           

      https://www.youtube.com/watch?v=Tb3hmPJx0Ns

      Własności ostrosłupa     

      https://www.youtube.com/watch?v=uTNtY3jtPpI&list=PLTic3Nb5SMfMLxVLeSscR9pKAWoorQOgy&index=9

      Siatki ostrosłupów i pole powierzchni ostrosłupa https://www.youtube.com/watch?v=KfyH-aAVGRY

       

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: I’d prefer cheese, wpisać słownictwo do podrozdziału 6.4, przeczytać lub wysłuchać dialogu na stronie 86 w podręczniku (CD 3, ścieżka 12).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1386

      2. Następnie, proszę przeczytać wyrażenia w fioletowej ramce „Preferences” i wpisać do zeszytu zad. 3, str. 86, uzupełniając zdania podanymi wyrazami. Można posłuchać i sprawdzić odpowiedzi (CD 3, ścieżka 14).

      3. Bardzo proszę wykonać zadania 1, 2, 3, str. 53 w zeszycie ćwiczeń dla utrwalenia wiadomości z lekcji.

      PLASTYKA

      Temat: Znaczenie ogrodów.

       

      Przeczytaj tekst z podręcznika – strona 104 „Pamiętajcie o ogrodach…”. Obejrzyj ilustracje. Następnie wyjdź do swojego ogrodu i … zrób ciekawe zdjęcie. Jeśli nie masz ogrodu wybierz jakąś roślinę i ją sfotografuj. Pamiętaj, że zawsze liczy się przede wszystkim pomysł!

       

      Zdjęcie prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      HISTORIA

      Temat: Sprawdź swoją wiedzę: Dział V- Polska w XVIII wieku. (podręcznik strona 201-202)

      Przeczytaj zadania i polecenia.

      Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

      Staraj się opierać na zdobytej wcześniej wiedzy, mało zaglądając do wcześniejszych lekcji.

      Po zrobieniu zadań wątpliwości sprawdź w podręczniku.

       

      Klasa 7

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Co każdy powinien wiedzieć o poprawności językowej?

       

      W języku polskim spotykamy się z różnymi rodzajami błędów. Poprawność językowa  kojarzy nam się z unikaniem błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. Tymczasem równie ważna jest poprawność w wypowiadaniu się i unikanie błędów gramatycznych.

       

      Przeczytajcie temat  o poprawności językowej  zamieszczony na stronie:

      https://epodreczniki.pl/a/co-kazdy-powinien-wiedziec-o-poprawnosci-jezykowej/D6CPqZ4Ia

       

      W oparciu o  informacje zawarte w epodręczniku  wyjaśnijcie w zeszycie pojęcie kultury języka .

      Następnie, w ramach ćwiczenia, wykonajcie w zeszycie zadanie 8, 9 i 14 , znajdujące się w epodręczniku pod tematem. Są to ćwiczenia,w których należy poprawić błędne formy wyrazów.

      Chętni uczniowie mogą wykonać także zadanie 10.

       

      MATEMATYKA

      Oblicz zad. 9 i 10 str. 275

      MUZYKA

      Temat: Viva la musica – renesans.

       

      Oglądnij film przedstawiający krótką historię muzyki – okres renesansu. https://www.youtube.com/watch?v=O8frvMF-x4g

      Zapisz notatkę w postaci mapy myśli. Zamieść tam najistotniejsze informacje związane w muzyką renesansową.

      Zdjęcie notatki wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com.

       

      CHEMIA

      Temat: Sposoby zmieniania stężenia roztworu.

       

      Przeczytaj tekst z podręcznika (strony 184 – 187 –podrozdziały „Rozcieńczanie roztworu”, „Zatężanie roztworu”). Przeanalizuj przykłady ze strony 184 i 185. 

      Następnie rozwiąż w zeszycie zadania 1 – 3 ze strony 187 podręcznika.

      Zdjęcie rozwiązanych zadań prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa 8

      JĘZYK POLSKI

      Zadania są przekazywane za pośrednictwem klasowej grupy.

      MATEMATYKA

      Naucz się wzoru na długość okręgu i rozwiąż zad. przykładowe ze str. 248 i 249.

      BIOLOGIA

      Temat: Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody.

       

      Przeczytaj tekst z podręcznika do biologii (strony 151 -156).

      Odpowiedz ustnie na pytanie 1-5  ze strony 156. 

       

      RELIGIA

      Temat: Być człowiekiem modlitwy. Przykłady osób żyjących modlitwą

      Przeczytaj z podręcznika temat 48. Wpisz do zeszytu jeden przykład osoby żyjącej modlitwą

      i napisz o niej kilka zdań.

      Zobacz film: „Ja  bym z takim Papieżem nie wytrzymał”(film dokumentalny o świętym

      papieżu Janie Pawle II): https://www.youtube.com/watch?v=2luPuThCeSY

      Posłuchaj: „To są górskie okolice, to  jest  miasto Wadowicehttps://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w

      Zadanie na szóstkę: narysuj obrazek przedstawiający świętego Jana Pawła II,

      zdjęcie prześlij  do czwartku 14 maja 2020 r. na e- mail: dominika2000@o2.pl.

      Najładniejsze prace zamieścimy na stronie szkoły.

      Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronawirusa – Litania Loretańska

      https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

       

      WYCHOWANIE FIZYCZNE

      Przygotowujesz się do lepszego wykonania testu sprawnościowego Zuchory.

      Poniżej linki dla przypomnienia jak wykonujemy poszczególne próby.

      Przed ćwiczeniami zawsze wykonujesz porządną rozgrzewkę.

      https://ewf.h1.pl/student/?token=VQhinW4kY6E0PHPjwdEy0SMcAxTGJ1AD1TLuGhGLaajY6AHnae

      https://ewf.h1.pl/student/?token=vxGgw4UJMVQQnIAe46xUoA4E6vq2XOctDEirlpNfjeGkRlE9Pe

      https://ewf.h1.pl/student/?token=BTGSZCS19vcTvurNCdpZrQjCh1y9TYwXxl0cnb2sgoSSrm4Vd1

      https://ewf.h1.pl/student/?token=uZKtoUhjgrEoUvTd12Qi2t0Ob6T84ogfzbA2jjabp7wNXkXNN1

      https://ewf.h1.pl/student/?token=ZajwBRMtlSJ7BPq6NIfwFK8nBZ1oAm43HbNS8FeYLJgcoPV87E

      https://ewf.h1.pl/student/?token=YMbstDgeyC1aiczFIoXUhdngYnwkU1RjMpYJ5MjMgHbSXlwG3N

       

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.XXXIII
     • Zadania dla uczniów cz.XXXIII

     • WTOREK 12 maja

       

      Kl. 0 Język angielski

      1. Bardzo proszę, aby dzieci przywitały się i powiedziały Hello lub Good morning! Oraz posłuchały piosenki i starały się nauczyć jej śpiewać (można posłuchać kilka razy).

      https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs

      2. Następnie proszę, aby dzieci poszukały wokół siebie kilku rzeczy w różnych kolorach i podały nazwy tych kolorów. Warto wcześniej posłuchać piosenki o kolorach:  

      https://www.youtube.com/watch?v=tQASh8bbkUY

      3. Teraz przypomnimy sobie liczebniki. Wiem, ze świetnie umiecie liczyć. Pochwalcie się i policzcie 1, 2, 3…… 20, a może potraficie jeszcze dalej…..

      https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA

       

      Kl. I język angielski

      12.05.20

       1. Bardzo proszę, aby dzieci przywitały się i powiedziały Good morning! (dzień dobry) oraz pokazały w najbliższym otoczeniu rzeczy w danych kolorach: blue, black, red, green, yellow, brown, pink, orange, purple, white.

      2. Następnie, proszę, aby dzieci posłuchały piosenki i powtarzały razem z nagraniem:

      https://www.youtube.com/watch?v=dy_BWXT6Fjc

      Warto też wykonać zadanie interaktywne:

      https://learningapps.org/7752893

      3. Teraz, proszę wykonać zad. 15 i zad. 16, str. 59, aby utrwalić przerobiony materiał o kolorach i częściach garderoby. Kiedy zadania będą zrobione, można posłuchać piosenki, powtórzyć nazwy ubrań i przykleić naklejki.

       https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70

      Proszę, aby dzieci narysowały na kartce papieru lub w zeszycie jak są dzisiaj ubrane, nazwały swoje ubrania po angielsku i powiedziały w jakim są one kolorze.

       

      Kl. II język angielski

      1. Proszę powtórzyć słownictwo z poprzedniej lekcji, otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 51 i zrobić zad. 3, wpisując Yes lub No zgodnie z rysunkiem.

      2. Bardzo proszę wpisać do zeszytu notatkę:

      There is – jest znajduje się (używamy w liczbie pojedynczej), np.: There is a town  (jest miasto).

      There are – są, znajdują się (używamy w liczbie mnogiej), np.: There are two lakes  (są dwa jeziora). 

      Następnie, zakreślamy prawidłową odpowiedź w zad. 4, str. 51 i rysujemy krajobraz zgodnie z opisem.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Proszę wpisać do zeszytu słownictwo, podpisać rysunki i znaleźć słówka w diagramie – zad. 5, str. 52. Następnie robimy zad. 6, str. 52 oraz zad. 8, str. 53.

      Car – auto, boat – łódź, bus – autobus, train – pociąg, lorry – ciężarówka, tractor – traktor, plane – samplot.

      Więcej ćwiczeń w zadaniach interaktywnych:

      https://learningapps.org/1842284

      https://learningapps.org/2746011

      Dla chętnych:

      Proszę narysować odpowiednią liczbę środków transportu we właściwych miejscach zgodnie z opisem poniżej – zad. 7, str. 53:

      “There are two boats on the lake. There is a tractor in the field. There is a train on the mountain. There are two planes in the sky”.

      Wykonane zadania bardzo proszę przesłać na adres: ukow2007@gmail.com

       

      Klasa IV

      język polski

      Temat: Przyjaźń- ćwiczenia językowe i frazeologiczne.

      Moi drodzy, wczoraj czytaliście piękną opowieść o tym, co w życiu jest najpiękniejsze. Z tej historii można było wyciągnąć wniosek, że jedną z najpiękniejszych i najcenniejszych wartości w życiu człowieka jest przyjaźń. Dzisiaj proponuję Wam wykonanie kilku ćwiczeń językowych związanych z przyjaźnią.

      1. Zapisz w zeszycie definicję słowa „przysłowie” (znajdziesz ją w ramce na stronie 288). Następnie z ćwiczenia 3 str. 288 wybierz dwa przysłowia o przyjaźni, przepisz je kaligraficznie (czyli bardzo pięknie, starannie) do zeszytu i wyjaśnij ich znaczenie.

      2. Pamiętasz, co to jest „synonim”? To wyraz bliskoznaczny, o podobnym lub identycznym znaczeniu (np. barwa-kolor, szary-popielaty). Postaraj się wymyślić i zapisać przynajmniej pięć synonimów słowa „przyjaciel” i pięć synonimów słowa „przyjaźń”. Jeżeli skończą Ci się własne pomysły, skorzystaj z „Banku przyjacielskich słów”, który znajduje się na stronie 289.

       

      1. Str.289 ćw.7

      Proszę, abyście pominęli początkową część polecenia do tego zadania (czyli „Przygotujcie w zespołach jedną scenkę…”). Waszym zadaniem jest odpowiedzieć na kolejne pytania: Co robisz, gdy… (możecie sobie wybrać trzy spośród pięciu pytań).

      Powodzenia!

      matematyka

      Temat: Obliczanie pola prostokąta – ćwiczenia.

        Wykonaj zadania 6,7 i 8 z podręcznika str.246

        Wpisz do zeszytu odpowiedzi i prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

       

      historia

      Temat: „To już znamy, powtarzamy”. Dział IV- w czasach zwycięstw i w latach niewoli.

      Podręcznik strona 138-139.

      • Przypomnij sobie tematy lekcji od strony 104 do 138.
      • Zwróć uwagę na mapki, ilustracje, obrazy.
      • Jakich wielkich Polaków poznaliśmy, omawiając ten dział? Czym się zasłużyli?

      Wf

      Wykonaj rozgrzewkę według wzorca w linku:

      https://ewf.h1.pl/student/?token=KlasTTf9ROoezkzeb8QdDlHJUbDR9pC9XHUAYUCj6aBsGgXBP3

      Kształtuj koordynację ruchową 2 razy w tygodniu.

      https://ewf.h1.pl/student/?token=2MTRw4dPt8Hq7SDPCMZN6n5GByZgGIUY3idaPlrEnFYGsO63KD

       

      Klasa V

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Can I borrow your trainers?, wpisać słownictwo do podrozdziału 6.4, str. 89, przeczytać lub wysłuchać dialog (CD 3, ścieżka 9).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/6

      2. Następnie, proszę wpisać słownictwo z tłumaczeniem do zeszytu z fioletowej ramki „Asking for and giving or refusing permission” na str. 86 w podręczniku, uzupełnić tymi wyrażeniami zdania w zad. 3, str. 86.

      3. Bardzo proszę wpisać słownictwo do podrozdziału 6.5, przeczytać artykuł na stronie 87 w podręczniku i określić, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe – zad. 3, str. 87. Można wysłuchać nagrania tekstu (CD 3, ścieżka 12).

       

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Pisownia -em, -en, -om, -on, ą i ę.

      Otwórzcie podręczniki na stronie 321 i przeczytajcie wiersz pt: „Malarz szalony”,               Zwróćcie uwagę na liczbę i przypadek rzeczowników,  w których cząstka -om występuje na końcu wyrazu.

      Następnie zapoznajcie się z ramką Zapamiętaj! zamieszczoną w podręczniku na str.321 i przepiszcie  ją do zeszytu. Zawiera ona ważne reguły,które dotyczą pisowni połączeń om, on, em, en,ą, ę.

      Na zakończenie, wykorzystując wiadomości z ramki, wykonajcie w zeszycie zad.3 i 5, znajdujące się w podręczniku  na str. 322.

      Wykonane zadania proszę przesłać na adres paliga.aga@gmail.com

       

       

      Religia

      Temat: Polak dla całego świata- święty Jan Paweł II

      Przeczytaj z podręcznika temat 57. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu.

      Zobacz film: „A bym z takim Papieżem nie wytrzymał”(film dokumentalny o świętym

      papieżu Janie Pawle II): https://www.youtube.com/watch?v=2luPuThCeSY

      Posłuchaj: „To są górskie okolice, to  jest  miasto Wadowicehttps://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w

      Zadanie na szóstkę: narysuj obrazek przedstawiający świętego Jana Pawła II,

      zdjęcie prześlij  do czwartku 14 maja 2020 r. na e- mail: dominika2000@o2.pl.

      Najładniejsze prace zamieścimy na stronie szkoły.

      Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronowirusa – Litania Loretańska

         https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

      informatyka

      Lekcja 4. Scratch – Pawie oczka

       

      https://www.youtube.com/watch?v=kxuHI6H6SJ4

       

      Plik z wykonanego ćwiczenia proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messegera

       

      Klasa VI

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Korzyści i zagrożenia w świecie rozwiniętej technologii w oparciu o poznaną powieść R. Kosika.

      Proszę zapisać pod tematem poniższą notatkę:

      Powieść R. Kosika skłania do refleksji nad postępem technologicznym i jego skutkami.

      W naszej rzeczywistości obserwujemy coraz szybszy rozwój nowoczesnych technologii. W związku z tym na świecie zachodzi wiele zmian. Nie zapominajmy, że oprócz możliwości, współczesna technologia niesie ze sobą również zagrożenia.

      Musimy pamiętać, aby z rozwagą i ostrożnością korzystać z najnowszych osiągnięć techniki.

       

      Wykorzystując wiadomości z lektury oraz własne doświadczenia, zastanówcie się i zapiszcie, jakie możliwości i zagrożenia niesie ze sobą nowoczesna technologia.

      Proponuję, abyście zrobili to zadanie w formie notatki graficznej:

       

       NOWOCZESNA TECHNOLOGIA
       

                                           MOŻLIWOŚCI :                                         ZAGROŻENIA :

                                           -                                                           -

                                           -                                                           -

                                           -                                                           -

      -

      Geografia

      Lekcja 2. Walory turystyczne Litwy i Białorusi

       

      Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 149 oraz z e – podręcznika, skorzystaj także z materiałów z Youtube’a

       

      https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-litwy/DZkzLw2jD

      https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-bialorusi/Dfgdi5JRQ

      https://www.youtube.com/watch?v=IB7Eg8iyV_U

       

      Wykonaj zadania na końcu e – lekcji, zdjęcia prześlij na Messengera lub na pocztę geoo@interia.pl

      Religia

      Temat: Skała i klucze – fundament i władza otwierania nieba.

      Polak dla całego świata- święty Jan Paweł II.

      Przeczytaj z podręcznika temat 40. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu.

      Zobacz film: „A bym z takim Papieżem nie wytrzymał”(film dokumentalny o świętym

      papieżu Janie Pawle II): https://www.youtube.com/watch?v=2luPuThCeSY

      Posłuchaj: „To są górskie okolice, to  jest  miasto Wadowicehttps://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w

      Zadanie na szóstkę: narysuj obrazek przedstawiający świętego Jana Pawła II,

      zdjęcie prześlij  do czwartku 14 maja 2020 r. na e- mail: dominika2000@o2.pl.

      Najładniejsze prace zamieścimy na stronie szkoły.

       

        Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronowirusa – Litania Loretańska

         https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

       

      Wf

      Wykonaj rozgrzewkę według własnego uznania lub według wzorca. https://ewf.h1.pl/student/?token=v3bVZV9ZdNnP60T6JuGkaxlEyjPmYdeEL5LbX7dwx545qi406C

      https://wordwall.net/pl/resource/992045/%C4%87wiczenia-fizyczne

      Ćwicz 3 razy w tygodniu po 30 minut. Wykonuj ćwiczenia cierpliwie i dokładnie. Odbijaj piłeczkę różnymi sposobami. Licz ilość odbić i zapisuj wyniki.

      https://ewf.h1.pl/student/?token=fr2aVLvLECD7XnryboxspQ4F6t4QdqRx1V42brQobuQISmJZ47

      https://ewf.h1.pl/student/?token=jd2LLkBmQG5cpUBDDM4LevKkFbuSw4wGnCZyhpilVrDR6tkL9c

       

      Klasa VII

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Redagujemy opowiadanie twórcze na podstawie „Balladyny”.

       

      Dzisiaj kończymy pracę  z utworem J. Słowackiego pt: „Balladyna”.

      Wyobraźcie sobie, że losy Aliny i Balladyny potoczyły się zupełnie inaczej...                           

      Napiszcie opowiadanie, w którym od wybranego momentu zmienicie bieg wydarzeń .

      Zadanie zredagujcie tak, aby wykazać się znajomością lektury.

      Pamiętajcie o właściwej budowie opowiadania (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) i o stosowaniu akapitów.

      Opowiadanie proszę przesłać do sprawdzenia na adres paliga.aga@gmail.com

       

      Przypominam o czytaniu lektury -  A. Fredro „Zemsta”.  Realizację tematów związanych z lekturą rozpoczniemy 18. 05.

      Geografia

      Lekcja 1. Transport i łączność w Polsce

       

      Proszę o realizację lekcji podręcznika str. 182 + z materiałów z Youtube’a:

      https://www.youtube.com/watch?v=jF6_8LV45iE

       

      Zad. dom. 1,2,3 str. 188

      Zdjęcia wykonanych zadań  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

      Historia

      Lekcja powtórzeniowa, dział IV: Europa i świat po I wojnie światowej.

      Powtórz i utrwal materiał z podręcznika, strony 172-206.

      • Zwróć uwagę na mapki, zdjęcia, ilustracje.
      • Przeczytaj podsumowanie ze strony 204.
      • Zwróć uwagę na daty, nazwiska, pojęcia.

      Wf

      Wykonaj rozgrzewkę 5 min.

      Rozgrzewka ma być dokładna i intensywna. Ćwicz 2 razy w tygodniu po 40 min.

      https://ewf.h1.pl/student/?token=oInUWkNyClGfpafa3gvSsxSBVUG1yxiRpDqkRca2rJjAvJkLWN

      https://ewf.h1.pl/student/?token=Ixzl0kMzGHxznLgEh3Kbr6S1yl168ZCct3HePcOZAJ3ZYcL7i5

      Dla chętnych.

      https://ewf.h1.pl/student/?token=CU6uneRFaYEFA89hv7mKZxWVlVEZyoj95j3hF8qlutGFQP0k56

      Plastyka

      Temat: Architektura współczesna.

       

      Obejrzyj film o architekturze organicznej - https://www.youtube.com/watch?v=5WBY262F2i4&list=PLFcmJxMpgt6BWsnqXTBxoQQWEz2u4VZ58

      Następnie zaprojektuj budowle w wysokich górach. Ich przeznaczenie może być dowolne. Pracę wykonaj ołówkiem lub kredkami. Możesz również użyć flamastrów.

      Zdjęcie pracy prześlij na adres  jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa VIII

      język polski

      Uczniowie otrzymują zadania za pośrednictwem grupy klasowej.

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Language function, otworzyć zeszyty ćwiczeń na str. 45, uzupełnić luki w rozmowie telefonicznej – zad. 1 oraz przetłumaczyć fragmenty zdań na jęz. angielski – zad. 2, str. 45.

      2. Następnie, bardzo proszę otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 46 i 47 oraz wykonać zadania w słuchaniu 1, 2, 3, 4 (wiem od uczniów, że nagrania otwierają się i można z nimi pracować).

      (Audio do zeszytu ćwiczeń 10, 11, 12, 13). Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/29

      3. Bardzo proszę wybrać prawidłową odpowiedź w zad. 5 oraz wpisać brakujący fragment wypowiedzi w zad. 6, str. 47 w zeszycie ćwiczeń.

      Wykonane zadania proszę przesłać na adres:  ukow2007@gmail.com

      Zadanie dodatkowe: uczniowie, którzy wykonali prezentacje multimedialne „Save the nature!” mogą się wykazać w II części tego zadania. Należy ułożyć w języku angielskim kilka zadań do przesłanej prezentacji, np.: krzyżówka, wąż wyrazowy, diagram, rebus, zakodowane hasło, pytania typu Prawda/Fałsz, wybór prawidłowej odpowiedzi. Zadania powinny być w formie Pokoju Zagadek (Escape Room). Za ciekawe i  solidne wykonanie tego zadania można otrzymać ocenę celującą. 

      Fizyka

      Temat: Magnetyzm- pisemny sprawdzian wiadomości.

      Bardzo proszę przygotować się do pisemnego sprawdzianu z działu „Magnetyzm”.

      Test napiszemy w czwartek poprzez aplikację quizziz. W czwartek przed południem (około dwunastej) otrzymacie ode mnie kod dostępu na grupie klasowej. Proszę, żeby wszyscy tak zaplanowali sobie zajęcia w czwartek, aby mieć możliwość przystąpienia do testu.

      Informatyka

      Lekcja 2. Kim chcę być?

       

      Proszę o realizację z tematu z e – podręcznika

      https://epodreczniki.pl/a/kim-chce-byc/D1BoypuKt

       

      Wykonane ćwiczenie nr 1 prześlij na e- mail: geoo@interia.pl