• Komunikat

     • W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Klimontowie informuje, że na terenie szkoły zapewniono uczniom warunki umożliwiające prawidłową higienę. Młodzież ma dostęp do ciepłej i zimnej wody, toalety wyposażone są w mydła, ręczniki papierowe oraz papier toaletowy. W najbliższym czasie w szkole będzie również dostępny płyn dezynfekujący. W widocznych miejscach umieszczono ponadto instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk.

      Zachęcamy rodziców do bieżącego śledzenia informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, które zawierają rzetelne wiadomości na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Poszerzone informacje profilaktyczne znajdują się na stronie www.gov.pl/koronawirus.

     • Rekrutacja

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klimontowie informuje, że w dniu 6 marca- piątek w godzinach 8.00-14.00 odbędzie się zapis dzieci do oddziału przedszkolnego i uczniów do Szkoły Podstawowej w Klimontowie.

       

    • Konkurs ekologiczny
     • Konkurs ekologiczny

     • "Śmieci segregujesz- dobrze postępujesz". Tak brzmiało hasło przewodnie konkursu ogłoszonego przez  Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z okazji otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Uczniowie z klasy V, VII i VIII przystąpili do konkursu w kategorii filmowej, w efekcie czego powstały trzy prace: "Żyj kolorowo" (klasa V), "Życie po życiu, czyli o powtórnym zużyciu" (klasa VII) oraz "Ekologiczny święty Mikołaj" (klasa VIII- w roli tytułowej Kacper Kołodziej). Film nagrany przez ósmoklasistów został nagrodzony w konkursie, ale nagrody otrzymali wszyscy uczniowie: wyjazd na lodowisko w Proszowicach.  Jak radzili sobie nasi młodzi łyżwiarze, można zobaczyć w Albumie fotograficznym.

      W klasach młodszych laureatem konkursu został Piotr Wołek z klasy III w kategorii plastycznej.

    • Republika Północnej Macedonii
     • Republika Północnej Macedonii

     • Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie biorący udział w projekcie „Attractive schools - Happy students - Better life” spędzili przedświąteczny czas na międzynarodowej wymianie, która odbyła się w Skopje w Republice Północnej Macedonii. Pracowali razem z uczniami z Grecji, Włoch, Rumunii i Republiki Północnej Macedonii. Był to czas pracy projektowej, której głównym celem było poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Każda grupa przygotowała prezentacje na temat tradycji świątecznych w swoim kraju oraz typowych dań związanych ze świętami. Wszyscy z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach projektowych, dowiadując się wielu ciekawostek, tym bardziej, że Rumuni, Macedończycy i Grecy świętują Boże Narodzenie według obrządku prawosławnego. Co ciekawe, Grecy mają w zwyczaju ubierać nie tylko choinkę, ale także statek, jako symbol oczekiwania na bliskie osoby będące na morzu. Mieliśmy także okazję popróbować tradycyjnych potraw i świątecznych przysmaków przygotowanych przez partnerskie grupy. 

      W efekcie wspólnej pracy powstało nagranie, które przedstawia wszystkie grupy podczas śpiewania kolęd w ich narodowych językach. Była to okazja do wspólnego świętowania, poznawania tradycji, wymiany poglądów, uczenia się tolerancji  i budowania dialogu międzykulturowego opartego na zrozumieniu innej kultury, postrzegania podobieństw i różnic, jako elementu wzbogacenia wiedzy i nabycia kompetencji międzykulturowych. Ponadto, uczestnicy spotkania zobaczyli inscenizację uczniów przedstawiającą kulturę mieszkańców Republiki Północnej Macedonii oraz odwiedzili monastyry (klasztory) położone wysoko w górach. To one przez wieki chroniły prawosławną wiarę i język macedoński, ponieważ kraj był 500 lat pod panowaniem tureckim. Aż trudno uwierzyć, że przetrwał język, kultura i religia tego niewielkiego kraju, który odzyskał niepodległość w końcu XX wieku.

      Zauważyliśmy wiele podobnych słów w języku macedońskim, ponieważ jest to też język słowiański. Alfabet, natomiast, znacznie różni się od naszego i jest znany pod nazwą cyrylicy (pismo alfabetyczne służące do zapisu języków wschodniosłowiańskich, południowosłowiańskich i innych. Nazwa nawiązuje do apostoła Słowian – św. Cyryla, który wspólnie ze św. Metodym, prowadząc misję wielkomorawską wśród Słowian, zapisał i wprowadził do liturgii język słowiański).

      Pracując w międzynarodowych grupach, uczestnicy spotkania wykonywali ozdoby choinkowe, które później zostały umieszczone na świątecznym drzewku zdobiącym hol szkoły goszczącej. Uczniowie wykonali również samodzielnie kartki świąteczne, które wysłali przez macedońską pocztę do swoich rodzin, przyjaciół i znajomych. W szkole została urządzona wystawa prac uczniów promująca program Erasmus+ oraz wspólny projekt „Attractive schools - Happy students - Better life” realizowany podczas międzynarodowej współpracy pięciu szkół partnerskich z Grecji, Włoch, Rumunii, Republiki Północnej Macedonii i Polski.

      Wspólna praca uczniów w projekcie przyczynia się znacznie do poszerzenia ich  wiedzy o kulturze krajów partnerskich, doskonalenia kompetencji komunikatywnych z języka angielskiego oraz rozwijania umiejętności pracy w międzynarodowej grupie i środowisku.

      Koordynator projektu

      Urszula Kowalska

    • Narodowe Czytanie 2019
     • Narodowe Czytanie 2019

     • Listopad 2019 upłynął w Szkole Podstawowej w Klimontowie pod znakiem Narodowego Czytania. Każda klasa zorganizowała wydarzenie, którego najstotniejszą częścią było głośne czytanie wybranej polskiej noweli. Uczniowie poznali takie utwory jak "Dym", "Katarynka", "Latarnik", "Janko Muzykant", "A...b...c...", "Antek". Kilka klas do wspólnego czytania zaprosiło specjalnych gości. Do klasy VIII zaproszona została była wychowawczyni Pani Stanisława Wołek, do klasy VII wieloletnia polonistka z naszej szkoły Pani Basia Szkwarkowska. Szóstoklasistom czytały mamy należące do Koła Gospodyń Wiejskim oraz Pani sołtys Joanna Piwowarska.U piątoklasistów również zjawiły się Mamy. W klasie III, IV i w zerówce gościły ósmoklasistki, natomiast pierwszakom czytała Pani bibliotekarka. Wspólne czytanie często było okazją do niezwykłego spędzenia czasu- były poczęstunki, prezentacje, gry, zabawy i ćwiczenia. Dzieci i dorośli przypomnieli sobie, że czytanie łączy pokolenia.

    • Marzyciele do piór!
     • Marzyciele do piór!

     • Uczennica klasy VIII Martynka Szarek w roku szkolnym 2018/2019 wzięła udział w ogólnopolskim konkursie literackim zorganizowanym przez wydawnictwo Nowa Era. Z wielką radością i dumą przyjęliśmy wiadomość, że opowiadanie Martynki pt. "Siostry" znalazło się wśród trzydziestu nagrodzonych prac. Opowiadanie zostało wydrukowane w książce "Wielka księga marzeń", którą można wypożyczyć w szkolnej bibliotece.

    • Konkurs Recytatorski
     • Konkurs Recytatorski

     • Corocznie w listopadzie Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach organizuje Konkurs Recytatorski im. L.H. Morstina. Uczniowie z Klimontowa chętnie biorą w nim udział. W tym roku naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Wiktor Marzec (klasa V), Natalia Patej (klasa VII) oraz Weronika Wiecha i Ania Smach (klasa VIII). Na etapie gminnym Wiktor Marzec zdobył III miejsce, natomiast Ania Smach triumfowała zarówno na etapie gminnym, jak i powiatowym. Ania wywalczyła I miejsce, deklamując wiersz Wisławy Szymborskiej "Noc". Jesteśmy dumni ze wszystkich dzieci, które reprezentowały naszą szkołę. Gratulujemy!

     • Europejska Odznaka Jakości

     • Wszystkie działania wykonane podczas realizacji projektu eTwinning i Erasmus+ You are not alone! zmierzały do zdobycia przez uczniów kompetencji społecznych i międzykulturowych. Wykorzystując interaktywne metody i techniki pracy, między innymi drama, symulacje, role-play, quest, gra miejska, kamishibai, debata i inne włączyliśmy uczestników projektu do aktywnego działania. Była to szansa dla uczestników projektu w szkołach z pięciu krajów europejskich. Podczas realizacji projektu odbyły się wyjazdy uczniów i nauczycieli  do szkół partnerskich w celu wspólnego uczenia się poprzez realizowane zadania. Nauczyciele mieli szansę zdobycia nowego doświadczenia pedagogicznego dzięki wykorzystaniu wymiany przykładów dobrych praktyk.

      W efekcie wspólnej pracy uczniów i nauczycieli powstały prezentacje multimedialne, wspólna gra edukacyjna, przedstawienie One Europe, liczne wystawy i ekspozycje. Głównymi produktami projektu były dwie publikacje, jedna z nich to przewodnik dla nauczycieli „You are not alone!” zawierający wskazówki oraz przykłady zajęć i działań, jak uczyć kompetencji społecznych i międzykulturowych w szkołach w związku z powszechnym zjawiskiem mieszania się kultur i religii. Drugim produktem, który powstanie na bazie doświadczeń nauczycieli języka angielskiego z pięciu krajów partnerskich jest zeszyt ćwiczeń „English in Action”, który jest skierowany do uczniów pragnących poszerzać zasób używanego słownictwa oraz doskonalić umiejętności komunikowania się w języku angielskim z uwzględnieniem nabywania równocześnie kompetencji społecznych i międzykulturowych.

      Przeprowadzone działania projektowe o zasięgu zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym przyczyniły się znacznie do budowania pokojowych relacji między narodami i nacjami zamieszkującymi Europę. Było to realne uczenie się tolerancji w celu zrozumienia drugiego człowieka żyjącego obok nas.  Uczniowie podnieśli swoje kompetencje oraz nabyli nowe umiejętności pracy w międzynarodowej grupie w krajach partnerskich tj. Włochy, Hiszpania, Portugalia, Holandia i Polska.

      Nasza praca została doceniona, przez międzynarodową komisję, a projekt nagrodzony

      EUROPEJSKĄ ODZNAKĄ JAKOŚCI

       

       

       

       

       

    • Zapal znicz pamięci
     • Zapal znicz pamięci

     • Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Klimontowie wspólnie podjęli akcję Zapal znicz pamięci…. W ostatnich dniach nasi uczniowie zapalili znicze na grobach żołnierzy, którzy zginęli podczas II wojny światowej, na mogiłach powstańców styczniowych z 1863r. i kosynierów bitwy pod Racławicami, aby oddać im szacunek i upamiętnić  ich heroiczną walkę o wolność naszej ojczyzny.

    • Podróże kształcą
     • Podróże kształcą

     • Uczniowie z klas II, III i IV w piątek 8 listopada opuścili szkolne mury i udali się na krótką, ale ciekawą wycieczkę. Na początku odwiedzili Nadleśnictwo w Niepołomicach. Tam leśnik, pan Michał, zaprosił dzieci na warsztaty do tzw. Izby leśnej. Zajęcia poświęcone były zagadnieniom związanym z lasem. Pan Michał opowiadał, jakie zwierzęta i rośliny  spotkać można w polskich lasach, jak należy się zachowywać, gdy zobaczymy dzikie zwierzę. Wyjaśnił także, na czym polega leśny "savoire-vivre". Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się z bliska wypchanym zwierzętom takim jak bobry, sarny, jelenie, wiewiórki, bociany, żubry.

      Po warsztatach dzieci busem pojechały do Krakowa, gdzie po krótkiej przerwie przeznaczonej na odpoczynek i posiłek, obejrzały w Multikinie film pt. "Był sobie pies II". Film był wzruszający, bardzo wartościowy i kształtował w dzieciach postawę wrażliwości wobec zwierząt oraz wobec drugiego człowieka.

      Do Klimontowa wycieczka wróciła o godzinie 15.30

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • 14 października w naszej szkole świętowaliśmy podwójnie. Jak każdego roku uczestniczylismy w uroczystej akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej, zwanego powszechnie Dniem Nauczyciela. W czasie akademii odbyło się ślubowanie uczniów klasy I, wychowanków Pani Małgorzaty Wywiał. Dzieci zaśpiewały piosenki oraz recytowały wierszyki, a od Rady Rodziców otrzymały atrakcyjne upominki. Do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Klimontowie dołączyli: Magdalena Patej, Aleksandra Gorczyca, Wiktoria Porębska, Alicja Bobrowska, Kacper Zemeła, Wojciech Piwowarski, Artur Sańka, Adam Płaszewski, Piotr Rakoczy oraz Emil Miska. Serdecznie gratulujemy i zyczymy samych sukcesów w nauce.

    • Wyprawa do Inwałdu
     • Wyprawa do Inwałdu

     • Aby szkolną wycieczkę można było uznać za udaną, musi łączyć walory edukacyjne i rozrywkowe. Wyprawa do Inwałdu, w której wzięło udział aż sześćdziesięcioro uczniów Szkoły Podstawowej w Klimontowie, z nawiązką spełniła oba te warunki!

      Wycieczka odbyła się 27 września 2019 roku. Choć jesień bywa kapryśna, tym razem pogoda sprzyjała- było ciepło, nie padał deszcz, chwilami nawet przez chmury przebijało słońce. W Inwałdzie uczniów przywitała energetyczna Pani Przewodnik- Pani  Honorata. Zaprosiła młodzież na bardzo ciekawą lekcję żywej historii, poświęconą życiu codziennemu w średniowiecznej Polsce. Uczniowie odwiedzili chaty kowala, garncarza, tkacza i powroźnika. Wysłuchali opowieści o specyfice dawnych zawodów, a nawet mieli okazję samodzielnie ukręcić powróz, wykuć serduszko oraz ulepić własnoręcznie naczynie z gliny. Wszystko to wykonywali, posługując się metodami i narzędziami ludzi żyjącymi kilka wieków temu, w epoce średniowiecza.

      Następnie cała grupa udała się z Panią Przewodnik do średniowiecznej warowni. Tam uczniowie wysłuchali mrożących krew w żyłach historii o średniowiecznych torturach, odważni mieli też możliwość włożenia rąk i głów w drewniane dyby- na szczęście tylko na chwilę… Później wszyscy wysłuchali interesującej bajki o inwałdzkim księciu, okraszonej multimedialnymi efektami.

      Po tej ostatniej atrakcji pożegnaliśmy Panią Honoratę i opuściliśmy teren warowni, aby rozpocząć bardziej rozrywkową część wycieczki. Atrakcji nie brakowało! Zachwyt wzbudził Park Miniatur, w którym znajdowały się repliki najsłynniejszych budowli  z Polski i całego świata. Cała grupa sfotografowała się na Placu Św. Piotra w Rzymie, w tle mając słynną rzymską Bazylikę. Były też zdjęcia przy Wieży Eiffla oraz obok Krzywej Wieży w Pizie. Wiele emocji dostarczył dzieciom seans w kinie 5D, ponieważ odpowiednie efekty specjalne sprawiły, że widzowie czuli się naprawdę jak podczas szalonej podróży po kopalni!

      Długo można wymieniać wszystkie atrakcje wycieczki: zielony labirynt, superślizg, dzika rzeka, statek piratów, diabelski młyn, gokarty. Wszystkie dzieci bawiły się doskonale. Wróciły do domu wieczorem, pełni niezapomnianych wrażeń, z certyfikatem uczestnictwa w „Lekcji żywej historii”.

      Uczniom w wycieczce towarzyszyli wychowawcy.

       

    • Sprzatanie świata
     • Sprzatanie świata

     • Do Albumu fotograficznego dodano nowy album pod tytułem „Sprzątanie świata”. Na fotografiach można obejrzeć klasy IV i VI, które porządkowały teren w pobliżu szkoły. Oczywiście we wrześniowej akcji, jak każdego roku, uczestniczyła cała społeczność Szkoły Podstawowej w Klimontowie. Choć nie zawsze sprzyjała pogoda, a worki ze śmieciami nie należały do lekkich, uczniowie z uśmiechami na twarzach wykonywali  bez narzekania swoje zadanie. Tak trzymać! Życzymy sobie tylko, żeby w przyszłości śmieci było coraz mniej…

    • Podsumowanie realizacji międzynarodowego projektu
     • Podsumowanie realizacji międzynarodowego projektu

     •  

      W Szkole Podstawowej w Klimontowie jest realizowany projekt Erasmus+ “Attractive schools – happy students – better life” przy współpracy z czterema szkołami partnerskimi z krajów europejskich tj. Włochy, Rumunia, Republika Północnej Macedonii i Grecja. Projekt obejmuje wspólne działania mające na celu głównie doskonalenie kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja kulturowa). Działania, mające na celu doskonalenie tych kompetencji, są włączone do programu pracy szkoły i realizowane na wielu zajęciach lekcyjnych oraz na pozalekcyjnych warsztatach projektowych.

      Realizując projekt, uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności. W ciągu ostatniego roku szkolnego zostały zrealizowane działania:

      • Promowanie programu Erasmus+, nabór uczestników projektu oraz podział zadań do wykonania indywidualnie oraz w grupach projektowych.
      • Przygotowanie przez uczestników projektu plakatów na temat krajów partnerskich Prezentacje przygotowane przez uczniów starszych klas dla dzieci z klas młodszych. Przeprowadzenie quizów europejskich poszerzających wiedzę dzieci o kulturze krajów partnerskich.
      • Przygotowanie prezentacji na temat naszej szkoły oraz systemu edukacyjnego w Polsce z uwzględnieniem ostatnich zmian w szkołach podstawowych i średnich.
      • Przeprowadzenie warsztatów artystycznych z uczniami szkoły podstawowej rozwijającymi umiejętności plastyczne uczestników, wrażliwość, świadomość i ekspresję kulturową. Wykonanie ekspozycji w szkole dla szerokiego grona uczniów, nauczycieli i rodziców.
      • Nawiązanie współpracy z pracownikami Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, aby skorzystać z ich artystycznego doświadczenia pracy  z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem nowych dla nas technik malarskich.
      • Przeprowadzenie warsztatów projektowych, na których uczestnicy przygotowali się do międzynarodowego spotkania i wymiany grup uczniów z wszystkich krajów partnerskich w naszej szkole w kwietniu 2019r.
      • Urządzenie kącika Erasmus+ oraz ekspozycji na temat realizowanego  projektu “Attractie schools – Happy students – Better life” w celu promocji oraz upowszechniania efektów projektu w szkole i w środowisku lokalnym.
      • Przeprowadzenie konkursu na najlepszą polską propozycję logo projektu. Wykonanie prac przez uczniów oraz ich ekspozycja w szkole. Prezentacja najlepszej pracy wykonanej przez uczennicę kl. VII Julię Karbowniczek.

       

      • Uczenie postawy tolerancji w stosunku do innych kultur, języków i tradycji poprzez poznawanie innych krajów oraz zwyczajów ich mieszkańców. Wykorzystanie metody gry miejskiej oraz uczenia się poprzez zabawę i nowe doświadczenie. Wizyta w Centrum Kultury Japońskiej w Krakowie (wirtualna podróż do kraju kwitnącej wiśni, warsztaty origami i tradycyjnego parzenia herbaty).
      • Praca w Klubie Erasmus+ skupiającym uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie. Prezentacja działań, dyskusje, ewaluacja i upowszechnianie efektów projektu w szkole i poza nią.
      • Wizyta projektowa typu „job shadowing” we Włoszech w celu obserwacji lekcji i wymiany doświadczeń nauczycieli biorących udział w projekcie. Porównanie systemów nauczania w krajach partnerskich, przedstawienie scenariuszy zajęć przeprowadzonych ciekawymi, innowacyjnymi metodami pracy z uczniem.
      • Wymiana uczniów w SP w Klimontowie 31.03 – 5.04.2019r, zajęcia projektowe (integracyjne, kulturowe, językowe, zajęcia z „natie speaker” z Anglii, zajęcia artystyczne z plastykiem i animatorem pracy z dziećmi przy współpracy z CKiW w Proszowicach. Powstał wspólny album zawierający prace plastyczne uczniów oraz opisy atrakcji turystycznych ze wszystkich krajów partnerskich.
      • Wymiana uczniów w szkole partnerskiej w Grecji, Tirnaos 12 – 18 maja 2019r. Przedstawienie prezentacji, warsztaty projektowe, działanie „Let’s talk about accommodation”, warsztaty ceramiczne, malowania ikon, wykonywania mozaiki, zajęcia sportowo-rekreacyjne, wywiady, dyskusje, ewaluacja pracy projektowej. Powstał mini przewodnik turystyczny na temat możliwości zakwaterowania za granicą.
      • Organizacja i przeprowadzenie Dnia Erasmus+ dla uczniów SP w Klimontowie – prezentacje, relacje uczestników wymiany w Grecji, wrażenia, nowe doświadczenia, gry i zabawy, nauka „zorby”, zajęcia projektowe i kulinarne, artykuły i publikacje na stronie projektu, szkoły i Internetowego Kuriera Proszowickiego. Ocena efektywności działań projektowych.
      • Poznawanie różnych sposobów zamieszkania i wypoczynku na naszym terenie. Wizyta w hotelu Dosłońce niedaleko Racławic w celu poznania warunków zakwaterowania, uprawiania sportów i możliwości spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i atrakcyjny.
      • Podsumowanie i ewaluacja działań projektowych i pracy uczniów i nauczycieli. Upowszechnianie efektów projektu w środowisku szkolnym, w regionie i w krajach partnerskich.

       

      W wyniku realizacji licznych działań, uczniowie zdobyli wiedzę oraz rozwinęli i umiejętności kluczowe, tj. porozumiewanie się w języku angielskim, stosowanie technik informacyjno-komunikacyjnych, umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja kulturowa. Nabyli także kompetencje społeczne pozwalające lepiej żyć i pracować w grupie szkolnej oraz w społeczeństwie.

      Ponadto, powstał wspólny album zawierający opisy najciekawszych atrakcji turystycznych z wszystkich krajów partnerskich ilustrowane pracami plastycznymi uczestników projektu oraz uzasadnieniem wyboru z perspektywy młodego człowieka pragnącego odwiedzić dany kraj. Została też utworzona prezentacja i wspólna praca zawierająca ofertę zakwaterowania w Grecji, jako kraju chętnie i licznie odwiedzanego przez turystów.

      Pierwszy rok realizacji projektu był bardzo owocny. Uczniowie i nauczyciele podjęli liczne przedsięwzięcia, które przyniosły zamierzony skutek poprawy atrakcyjności procesu nauczania, zdobywania wiedzy i umiejętności oraz efektywności tych działań. Jesteśmy przekonani, że kolejny etap będzie równie aktywny i cele projektu zostaną całkowicie zrealizowane.

       

      Koordynator projektu – Urszula Kowalska

       

    • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
     • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

     • Wyjątkowo uroczysty przebieg miało zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Klimontowie. Pożegnaliśmy ostatnią klasę gimnazjalną oraz absolwentów klasy VIII. Odbyło się także poświęcenie nowego sztandaru szkoły, a także przekazanie go Pani Dyrektor przez reprezentację Rady Rodziców. Pani Dyrektor z kolei przekazała sztandar uczniom, którzy obiecali stać na straży jego honoru i godności. Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy wręczył nagrody Absolwentom Roku, którymi zostali: Oskar Kot z klasy VIII i Oliwia Kaczor z klasy III gimnazjum.

    • Krajowa Odznaka Jakości
     • Krajowa Odznaka Jakości

     • Projekt Erasmus+ eTwinning „You are not alone! realizowany w naszej szkole w latach 2016 – 2018  został odznaczony Krajową Odznaką Jakości przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.
      Głównym celem projektu był rozwój kompetencji społecznych i międzykulturowych oraz doskonalenie umiejętności z języka angielskiego i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

    • Gra Plenerowa w Racławicach
     • Gra Plenerowa w Racławicach

     • Uczestnicy projektu YOUNG and „CREATIVE / MŁODZI i KREATYWNI” (uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Klimontowie) realizowanego z programu English Teaching wzięli udział
      w dwujęzycznej grze plenerowej przeprowadzonej  na miejscu historycznej bitwy pod Racławicami.

      Zajęcia w plenerze miały na celu doskonalenie umiejętności z języka angielskiego oraz rozbudzanie u uczniów zainteresowania historią i kulturą naszego regionu.

      Uczniowie podzieleni na grupy, pod opieką kilku nauczycieli i rodziców wyruszyli
      z wyznaczonego miejsca zgodnie z mapką i zasadami  gry. Ich zadaniem było odnaleźć w różnych miejscach odpowiedzi na kilkanaście pytań dotyczących tego terenu oraz bitwy, która odbyła się
      4 kwietnia 1794 roku na polach pod Racławicami. Emocje towarzyszyły wszystkim uczestnikom zadania, ponieważ była to nowa forma pracy odbywająca się poza salą lekcyjną, która wzbudziła duże zainteresowanie uczniów oraz ich rodziców. Dzieci w poszukiwaniu informacji bardzo chętnie pokonywały trud wspinania się na Kopiec Tadeusza Kościuszki oraz wykonały wszystkie zadania na pobliskiej ścieżce zdrowia.

      Ponadto, uczniowie rozwiązywali dodatkowe zadania w języku angielskim, ucząc się przy tym nowego słownictwa poznawanego w kontekście językowym gry plenerowej oraz dokonali ewaluacji całego przedsięwzięcia. Okazało się, że taka forma pracy wzbudziła duże zainteresowanie uczestników projektu, pobudziła ich kreatywność oraz zmotywowała do dalszego doskonalenia umiejętności komunikatywnych  w języku angielskim.

      Jesteśmy przekonani, że nauka przez aktywną zabawę to dobry sposób nie tylko zdobywania wiadomości, ale również okazja doskonalenia umiejętności społecznych, na przykład, współpracy w grupie, odpowiedzialności za końcowy efekt pracy, samodyscypliny, przestrzegania zasad gry, prezentacji własnych dokonań oraz wspólnej pracy grupy.

      Projekt „Młodzi i Kreatywni” realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

       

       

      Koordynator projektu – Urszula Kowalska

       

       

    • Uczniowie i nauczyciele z wizytą w Grecji
     • Uczniowie i nauczyciele z wizytą w Grecji

     • „Była to dla nas niezwykła podróż do kraju, który znaliśmy dotychczas tylko z podręczników i filmów….”. Tak wspominają wizytę projektową w partnerskiej szkole w Grecji uczennice klasy VIII ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie.

      Uczestnicy wizyty spotkali się w maju 2019r. w miejscowości Tirnavos położonej w środkowej Grecji, aby wspólnie realizować projekt Erasmus+ „Attractive schools – Happy students – Better life”. Program wizyty obejmował szereg zajęć projektowych. Uczniowie z Włoch, Republiki Północnej Macedonii, Rumunii, Polski i Grecji zapoznali się z pracą i działalnością szkoły goszczącej. Brali udział w warsztatach ceramicznych, wykonując samodzielnie naczynia z gliny i po odpowiednim ich wypaleniu ozdabiali tradycyjnymi motywami greckimi. Ponadto aktywnie uczestniczyli w zajęciach artystycznych polegających na malowaniu ikon oraz wykonali samodzielnie mozaiki wg wzoru greckiego. Odbyły się też zajęcia integracyjne i sportowo-rekreacyjne w greckiej szkole goszczącej.

      Uczniowie pracowali w międzynarodowych grupach, przeprowadzali wywiady, przedstawiali prezentacje na temat różnych typów zamieszkania charakterystycznych dla danego kraju projektu. Nie zabrakło wspólnej zabawy i tradycyjnej „zorby”. Był to taniec, który zjednoczył wszystkich niezależnie od narodowości. Uczestnicy wizyty zwiedzili także pobliskie Muzeum Folkloru i uczestniczyli w warsztatach ręcznego ozdabiania tkanin, odwiedzili Muzeum mitycznego Herkulesa oraz brali udział w zajęciach na temat mitologii greckiej. Poznali niezwykłe życie mnichów w monastyrach zwanych Meteorami, które zostały zbudowane kilka wieków temu na niedostępnych skałach. Odwiedzili port Volos oraz podziwiali  panoramę pobliskiej zatoki z góry w miejscowości Makrinitsa, gdzie odbyły się również zajęcia projektowe.  

      W rezultacie, uczestnicy projektu wzbogacili swoją wiedzę z zakresu historii, geografii,  historii literatury i sztuki oraz rozwinęli kompetencje komunikatywne z języka angielskiego. Ponadto, nauczyli się współpracy w międzynarodowej grupie oraz wykonali wspólną pracę projektową w postaci przewodnika turystycznego.

      Jesteśmy przekonani, że realizowany projekt Erasmus+ przynosi pozytywne efekty, motywuje uczniów do podejmowania nowych zadań oraz wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły. W następnym roku szkolnym będziemy kontynuować podjęte działania projektowe i upowszechniać ich rezultaty w szkole i w środowisku lokalnym.

      Uczniowie i nauczyciele ze szkoły Podstawowej w Klimontowie

     • Muzeum Inżynierii Miejskiej- wycieczka

     • 17 maja 2019r. wybraliśmy się na wycieczkę do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Na warsztatach poznaliśmy działanie magnesów i dowiedzieliśmy się m.in. jak powstaje piorun. Po zakończonych warsztatach udaliśmy się na wystawę „Uwaga! Nieprzyjaciel podsłuchuje” gdzie mogliśmy obejrzeć zabytkowy sprzęt, z którego korzystało wojsko i wywiad. Każdy uczeń miał okazję sprawdzić się w roli szpiega, podjąć próbę złamania szyfru czy namierzyć wrogą radiostację. Karolina Przeniosło

    • Sukcesy uczennic
     • Sukcesy uczennic

     • Z dumą ogłaszamy, że kilka uczennic z naszej szkoły odniosło sukcesy w konkursach organizowanych na terenie gminy i powiatu Proszowice. Alicja Motłoch z klasy II SP zdobyła I miejsce w Konkursie Recytatorskim "Oczarowani bajką" na etapie gminnym, natomiast jej koleżanka z klasy Maja Przebieracz uplasowała się na III miejscu. Obydwie dziewczynki zostały wyróżnione równiez na etapie powiatowym. Z kolei uczennica klasy III gimnazjum Ewelina Bańbuła została laureatką Powiatowego Konkursu Historycznego "II wojna światowa w powiecie proszowickim" w kategorii literackiej. Praca Eweliny pt. "Zapiski wojenne" zyskała uznanie jury i zapewniła jej I miejsce. Gratulujemy laureatkom, ale jesteśmy dumni ze wszystkich dzieci, które podjęły wyzwanie i wzięły udział w konkursach.