• Zadania dla uczniów cz.54
     • Zadania dla uczniów cz.54

     •  

       

      Środa 10 czerwca

       

      Klasa 4

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Rozpoznawanie i tworzenie wypowiedzeń.

      Po wczorajszym powtórzeniu wiadomości na temat lektur obowiązkowych, dzisiaj jest czas na przypomnienie tego, co wiemy na temat wypowiedzeń.

      Przypomnimy sobie takie pojęcia jak: podmiot i orzeczenie (strona 259 w podręczniku), zdanie i równoważnik zdania (strona 238 i 239).

      Proszę, abyście otworzyli podręczniki na stronie 269 i 270 i wykonali pisemnie do zeszytu zadania 7-13. Jeśli w pytaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna, wystarczy napisać numer zadania i odpowiednią literkę (np. 3b, 5a).

      Następnie otwórzcie, proszę w e-podręczniku poniższą lekcję:

      https://epodreczniki.pl/a/trzymaj-reke-na-pulsie-rozpoznawaj-wypowiedzenia/D18cnZfF2

      Pomoże Wam ona utrwalić i usystematyzować wiadomości. Postarajcie się przeanalizować wszystkie zadania. Do zeszytu wpiszcie tylko zadanie 5 i 8.

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: I like that!, przeczytać zadanie 1, str. 108 w podręczniku, wpisać słownictwo do podrozdziału 8.1. Można posłuchać wymowy (CD 3, ścieżka 42).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/ShowMaterial/17640?p=2542

      2. Następnie, proszę wpisać LOOK!, str. 109 oraz zrobić zadanie 5 i 6, str. 109 w podręczniku, używając czasowników go lub play w odpowiedniej formie.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Bardzo proszę otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 68 i wykonać zadania 1, 2, 3, 4, aby utrwalić poznane słownictwo.

      PLASTYKA

      Temat: Ciekawe techniki plastyczne. Kolaż  – „Moje marzenia”.

       

      Wykonaj kolaż – informacje jak stworzyć kolaż znajdziesz na stronie  https://www.youtube.com/watch?v=C_zDx5FszTw . Wykorzystaj kolorowe gazety i magazyny. Postaraj się przedstawić w pracy swoje marzenia. 

      Zdjęcie swojej pracy wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa 5

      MATEMATYKA

      Temat: Budowanie modeli prostopadłościanu. Rozpoznawanie brył w sytuacjach praktycznych.

      Przeczytaj i przeanalizuj zawartość ramki ( przykład 10) str.270 z podręcznika

      Wykonaj zad.23  i 25 str.271 z podręcznika oraz wytnij z zeszytu ćwiczeń  siatki

      sześcianów i  prostopadłościanów, a następnie sklej  modele brył.

       Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      MUZYKA

      Temat: Rytmizacja znanych przysłów w różnym metrum. 

       

      Przypomnij sobie pojęcie metrum. Otwórz lekcję dostępną na stronie epodreczniki  https://epodreczniki.pl/a/rytmizacja-znanych-przyslow-w-roznym-metrum-2/4-3/4/-4/4/Dg5SlehOy . Przeczytaj wprowadzenie. Wysłuchaj utworów dostępnych na stronie. Wykonaj zadania i rozwiąż ćwiczenia interaktywne.

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Sporządzamy przepis.

      Zapiszcie pod tematem:

      Plan przepisu kulinarnego:

      1.Podaj: nazwę potrawy, listę składników, potrzebne przybory.

      2.Podaj kolejne czynności – konsekwentnie stosuj czasowniki w tej samej formie gramatycznej (np. gotuj, gotować lub gotujemy).

      3.Do przepisu możesz dołączyć przydatne rysunki.

       Następnie wykonajcie  ćwiczenia 32-35, zamieszczone w zeszycie ćwiczeń na str.19-20.

       

      Klasa 6

      MATEMATYKA     

      Korzystając z tabeli str. 215 rozwiąż zad. 7 i 9.

      JĘZYK ANGIELSKI                 

      1. Proszę wpisać temat lekcji: I will present a TV show, wpisać słownictwo do podrozdziału 8.2, przeczytać dialog na str. 110 w podręczniku lub posłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 51).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1386

      2. Następnie, proszę przeczytać informacje żółtej ramki na temat użycia czasu The Present Future do określania przyszłości oraz wpisać notatkę do zeszytu.

      * Czasownik modalny will jest używany do przewidywania wydarzeń w przyszłości, np.:

      I will work hard (będę pracował ciężko).

      Przeczenia tworzymy przez wyrażenie przeczące: will + not = won’t

      I will not (won’t) work hard.

      Pytania tworzymy przez inwersję, np.:

      Will you work hard?   Yes, I will/ No, I won’t.

      3. Bardzo proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń i wykonać zadania 1 – 3, str. 69, aby utrwalić użycie czasu Present Future w kontekście językowym.

       

      PLASTYKA

      Temat: Ciekawe techniki plastyczne. Kolaż  – „Moje marzenia”.

       

      Wykonaj kolaż – informacje jak stworzyć kolaż znajdziesz na stronie  https://www.youtube.com/watch?v=C_zDx5FszTw . Wykorzystaj kolorowe gazety i magazyny. Postaraj się przedstawić w pracy swoje marzenia. 

      Zdjęcie swojej pracy wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

       

      HISTORIA

      Temat: Upadek Napoleona.

      Podręcznik strona 215-221.

      Zwróć uwagę na wielkie bitwy napoleońskie.

      Obejrzyj wszystkie zdjęcia i ilustracje.

      Zadanie

      Strona 221 zadanie 3

       

      Klasa 7

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: W ogrodzie uczuć – poznajemy wiersz J. Lechonia pt: „Sprzeczka”.  

      Sprzeczka kojarzy się z gwałtowną wymianą zdań .

      Przeczytajcie uważnie wiersz J. Lechonia, zamieszczony  w podręczniku na str.201 i zastanówcie się, czy treść utworu pozostaje w zgodzie z informacją zawartą w tytule.

       

      Zapiszcie pod tematem poniższą notatkę:

      Osoba mówiąca w wierszu przeżywa kłótnię z ukochaną osobą. Wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej (szukam) oraz w pierwszej osobie liczby mnogiej (pójdziemy).

      Podmiot zwraca się bezpośrednio do adresata (patrz).

       

      Osoba mówiąca w wierszu stwierdza: „Pójdziemy do ogrodu”. Zapiszcie, w jaki sposób ukazany został ogród (zwróćcie uwagę na porę roku) i  jaką rolę odgrywa ogród w poznanym  wierszu.

       

      MATEMATYKA

      Przeanalizuj tabele str. 301 i rozwiąż na  str. 304 zad. 1, 2, 3, 10

      MUZYKA

      Temat: Viva la musica – XX I XXI wiek.

       

      Oglądnij film przedstawiający krótką historię muzyki – muzyka XX i XXI wieku

      https://www.youtube.com/watch?v=pJREpEWPN7c

      CHEMIA

      Temat: Woda i roztwory – zadania testowe.

       

      Na podanej poniżej stronie znajdziesz krótki test. Postaraj się samodzielnie go rozwiązać. W filmiku znajdziesz od razu prawidłowe odpowiedzi, więc od razu możesz sprawdzić swoje wyniki. Powodzenia.

      https://www.youtube.com/watch?v=LrOLpx-5gJw

       

       

      Klasa 8

      JĘZYK POLSKI

      Zadania są przekazywane za pośrednictwem klasowej grupy.

      MATEMATYKA

      Przeanalizuj zadanie dotyczące potęgi i pierwiastków, które rozwiązywaliśmy w zeszycie.

      BIOLOGIA

      Temat: Różnorodność biologiczna – przejawy, użytkowanie i ochrona – podsumowanie wiadomości.

       

      Zakończyliśmy dział – Różnorodność biologiczna – przejawy, użytkowanie i ochrona. Przeanalizuj podsumowanie działu znajdujące się w podręczniku na stronach 177 -181. Sprawdź ile zapamiętałeś rozwiązując test znajdujący się na stronach 182 – 184 w podręczniku.

       

      RELIGIA

      Temat: Dlaczego mądry, a nie inteligentny i bogaty? Mądrość Salomona.

      Przeczytaj z podręcznika temat 53. Napisz do zeszytu kto, jest dla Ciebie

      przykładem niezwykłej mądrości i dlaczego. Prześlij zadanie  na e- mail: dominika2000@o2.pl.

      Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=G4Vyu6mB2Ls

       Modlimy się  o dary Duch Świętego w czasie egzaminu–  Koronka do Ducha Świętego

      https://www.youtube.com/watch?v=ukQIIV1xGY4

       

       

       

       

    • Informacja dla uczniów
     • Informacja dla uczniów

     • Harmonogram zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Klimontowie do końca roku szkolnego 2019/2020:

      • 8-10 VI- zajęcia dydaktyczne (zadania dla uczniów zamieszczane na stronie szkoły)
      • 11 VI- Boże Ciało- dzień wolny od zajęć dydaktycznych (bez zadań na stronie szkoły)
      • 12 VI- (piątek po Bożym Ciele)- dzień wolny od zajęć dydaktycznych (bez zadań na stronie szkoły)
      • 15 VI- zajęcia dydaktyczne (zadania dla uczniów zamieszczane na stronie szkoły)
      • 16, 17, 18 VI- egzamin ósmoklasisty- dni wolne  od zajęć dydaktycznych dla uczniów z klas 0-VII (bez zadań na stronie szkoły)
      • 19 VI- zajęcia dydaktyczne (zadania dla uczniów zamieszczane na stronie szkoły)
      • 22-25 VI- zajęcia dydaktyczne (zadania dla uczniów zamieszczane na stronie szkoły)
      • 26 VI- zakończenie roku szkolnego (o formie, w jakiej zostanie zorganizowane zakończenie roku szkolnego, uczniowie zostaną poinformowani w odrębnym komunikacie)

       

    • Konkursy szkolne
     • Konkursy szkolne

     •  

      Koleżanki i koledzy!

       

      Samorząd Szkolny, podobnie jak Wy, nie chodzi do szkoły i uczy się w domu. A jednak nie zapomina o uczennicach i uczniach ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie! Przeczytajcie, co dla Was przygotowaliśmy.

      Czerwiec jest najprzyjemniejszym miesiącem w roku szkolnym, zgadzacie się? Już czujemy wakacje, obowiązków mamy coraz mniej, myślimy więcej o przyjemnościach niż o lekcjach. Dlatego właśnie w czerwcu Samorząd Szkolny proponuje Wam udział w kilku konkursach. Przeznaczone są one dla uczniów ze wszystkich klas. Pracę w każdej kategorii mogą przesyłać wszyscy uczniowie do dnia 21 czerwca na podane poniżej adresy mailowe. W temacie wpisujemy „konkurs”.

       

      1. Nagraj teledysk taneczny do ulubionej piosenki (np. z dzieciństwa). Filmik prześlij na adres ukow2007@gmail.com.
      2. Dziecko na kwarantannie- praca literacka. Napisz, czego się nauczyłeś podczas miesięcy spędzonych w domu, co zrozumiałeś, czego Ci brakowało? Może odnalazłeś nową pasję albo zaprzyjaźniłeś się z kimś przez internet? Możesz napisać o wszystkim, co dla Ciebie ważne lub ciekawe. Pracę wyślij na adres pare@wp.pl. Długość pracy dowolna, młodsze dzieci mogą napisać chociaż kilka zdań.
      3. Przygotuj pracę plastyczną pt. „Mój ulubiony przyjaciel z bajki". Pracę wykonaj dowolną techniką, a jej zdjęcie wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com.

       

      Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w naszych konkursach. Przynajmniej w taki sposób #BĄDŹMY RAZEM.

       

      Martyna Stanek

      Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

    • Zadania dla uczniów cz.53
     • Zadania dla uczniów cz.53

     • WTOREK 9 czerwca 2020

       

      Kl. 0 Język angielski

      1. Proszę, aby dzieci przywitały się, powiedziały Hello, Godd morning lub Good afternoon w zależności od okoliczności i pory dnia.

      Proszę posłuchajcie piosenki i starajcie się śpiewać razem z nagraniem:

      https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI

      2. Następnie, proszę zadać pytanie How old are you? (myślę, że pamiętacie co to pytanie znaczy z poprzednich lekcji) i postarajcie się odpowiedzieć na to pytanie samodzielnie (I’m five/six/seven).

      3. Proszę posłuchać piosenki o wakacjach i starajcie się śpiewać razem z nagraniem:

      https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM

       

       Kl. I język angielski

      1. Proszę przypomnieć sobie nazwy zwierząt, które poznaliśmy na poprzednich lekcjach, otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 66, zad. 13 - należy zaznaczyć zwierzęta hodowlane na zielono, a zwierzęta niespotykane na farmie na czerwono. Proszę w zadaniu 14 połączyć kropki, pokolorować rysunki i powiedzieć, jakie to zwierzątka.

      2. Następnie, proszę posłuchać piosenki, postarać się zapamiętać nazwy zwierząt, które się w niej pojawiają i śpiewać razem z nagraniem.

      https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg

      3. Bardzo proszę wpisać samodzielnie nazwy zwierząt pod rysunkami – zad. 15, str. 67. W zadaniu 16 należy powiedzieć, jakie to są zwierzęta, za prawidłowe wykonanie zadania można przykleić sobie naklejki.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      Kl. II język angielski

      1. Proszę, aby dzieci przypomniały sobie nazwy części garderoby w j. angielskim z poprzednich lekcji, otworzyły zeszyty ćwiczeń na stronie 60 i wykonały zadanie 5 i 6. Proszę wpisać do zeszytu: He – on, She – ona (można zilustrować słówka rysunkami, np. dziewczynki i chłopca).

      2. Proszę wpisać odpowiednio do rysunku: He’s wearing (on ma na sobie) lub She is wearing (ona na sobie) – zad. 7, str. 61. Następnie, wpisujemy słówka podane w ramce do poszczególnych zdań – zad. 8, str. 61.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Bardzo proszę uzupełnić zdania podanymi wyrażeniami oraz sprawdzić swoje odpowiedzi: 1. blue jacket, 2. red boots, 3. red skirt, 4. wearing.

       

       Klasa IV

      język polski

      Dzisiejszą lekcję w formie prezentacji przekażę Wam przez Messengera. Jeżeli ktoś nie jest zapisany do grupy „Nasza klasa IV”, otrzyma prezentację na maila.

      matematyka

      Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

      Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=GvVgKE3y2Aw

      oraz    https://www.youtube.com/watch?v=gvyok5WvuxE

      Przeczytaj i przeanalizuj przykłady i zawartość ramki ze str.281 -283 oraz ze str.285 z podręcznika.

        Wykonaj z podręcznika zadania  5 i 6 str.283 oraz zad.13 str.286  i  wpisz

        do zeszytu rozwiązania i prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      historia

      Temat: Żołnierze niezłomni. (podręcznik strona 158-163)

      Zwróć uwagę na takie nazwiska jak Witold Pilecki i Danuta Siedzikówna.

      Zastanów się nad znaczeniem słów: wyklęci, niezłomni.

      Zadanie

      Strona163 zad.2

      Klasa V

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Having fun, przeczytać zad. 1, str. 108, wpisać słownictwo do podrozdziału 8.1. Można posłuchać wymowy (CD 3, ścieżka 45).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/6

      2. Następnie, proszę wykonać zadania 3 i 4, str. 109 oraz wraz przeczytać zad. 7, str. 109 w podręczniku „Ordinal numbers” (liczebniki porządkowe). Można posłuchać wymowy (CD 3, ścieżka 47). Proszę wpisać LOOK! Dates – przykłady pisania dat z tłumaczeniem do zeszytu.

      3. Aby utrwalić poznane słownictwo, proszę o wykonanie zadań 1, 2, 3, str. 68 w zeszycie ćwiczeń.

       

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Czego uczy nas nowela „Janko Muzykant”?

      Z pewnością zakończenie noweli H. Sienkiewicza skłania nas do postawienia sobie pytania: czy Janko musiał umrzeć i czy kara wymierzona chłopcu była adekwatna do popełnionych przez niego czynów?

      Ostatni akapit noweli dotyczy powrotu państwa z Włoch. Wydawać by się mogło, że państwo z dworu mogliby zająć się losem utalentowanego chłopca. Tymczasem oni zachwycają się utalentowanymi ludźmi spotkanymi we Włoszech, przez co nie dostrzegają umiejętności wiejskiego dziecka.

      Napiszcie kilka zdań o tym, jakie uczucia wzbudziła w Was przeczytana nowela i czego uczy historia Janka.

      Podzielcie się ze mną swymi przemyśleniami, wysyłając zadanie na adres paliga.aga@gmail.com

       

      Religia

      Temat:  Święty Brat Albert – być jak bochen chleba. Święta Teresa z Lisieux – mała siostra od wielkich spraw. 

       

      Przeczytaj z podręcznika tematy 52 i 53. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tych tematów.       

      Uzupełnione strony prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz: film o św. Bracie Albercie: https://www.youtube.com/watch?v=j4d2Nmkri5Q

      oraz o św. Teresie z Lisieux: https://www.youtube.com/watch?v=KMNwb4ZmDAg

      Pomodlimy się w intencji tych, którzy potrzebują naszej modlitwy–  Litania

      do Najświętszego Serca  Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

       

      Informatyka

      Lekcja. Bezpieczna przeglądarka i jej ochrona

      https://epodreczniki.pl/a/ochrona-przegladarki/DK2yUlrIp

       

      Jaką przeglądarkę polecasz? Uzasadnij swój wybór

      Zdjęcie z wykonanego ćwiczenia proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messegera

       

       

      Klasa VI

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Wielka uczona i obywatelka.

       

      Prezydent RP Ignacy Mościcki z okazji pogrzebu Marii Skłodowskiej-Curie napisał takie słowa: „Polska traci w śp. Pani Curie – Skłodowskiej nie tylko uczoną , która imię swej ojczyzny wsławiła w całym świecie, ale i wielką obywatelkę , zawsze przez całe życie czujnie stojącą na straży interesów swojego narodu”.

       

      Jeszcze raz wróćcie do fragmentu książki  o Marii Skłodowskiej – Curie (podręcznik, str.150). Ostatni akapit zawiera treść ,która wyjaśnia pochodzenie nazwy pierwiastka odkrytego przez wielką uczoną . Przepiszcie ten cytat do zeszytu i  napiszcie w 2-3 zdaniach, o czym  świadczą słowa wypowiedziane przez Noblistkę.

      Geografia

       

      Lekcja 3. Rosja – od Bałtyku po Ocean Spokojny (kontynuacja)

      Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 170 oraz z materiałów z e-podręcznika

       

      https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-federacji-rosyjskiej/D13bOfdoA

       

      Zdjęcia z zadań prześlij na Messengera lub na pocztę geoo@interia.pl

      Religia

      Temat:  Boże Ciało – odwiedziny Boga. Oko opaczności – nieustanna opieka wszechmogącego Boga.         

       

       Przeczytaj z podręcznika tematy  46 i 51. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tych tematów.

      Uzupełnione strony prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz: Świątynia opatrzności Bożej w Warszawie:

      https://www.youtube.com/watch?v=w-5yrHuVpnc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      Pomodlimy się za tych, którzy potrzebują naszej modlitwy–  Litania

      do Najświętszego Serca  Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

       

      Klasa VII

      język polski

      Nie zapisujemy nowego tematu lekcji. Kontynuujemy lekcję poprzednią.

      Proszę wykonać ćw.1 i 2  ze str.212  oraz ćw.5,6 i 8 ze str.217 – 218 w zeszycie ćwiczeń.

      Geografia

      Lekcja 2. Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich

       

      Proszę o realizację lekcji  z  podręcznika str. 216 + materiały z Youtube’a

      https://www.youtube.com/watch?v=WnZoNmVvus4

      https://www.youtube.com/watch?v=PJ4afuIdsew

       

      Zad. 1,2,3 str. 219 . Zdjęcia wykonanych zadań  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

      Historia

      Temat: Rządy autorytarne w Polsce. (1926-1939)

      Podręcznik strona 122-125

      Zwróć uwagę na pojęcia: przewrót majowy, sanacja, konstytucja kwietniowa.

      Wpisz do zeszytu daty: 1926, 1935.

      Zadanie

      Strona 225 zad.1

      Plastyka

      Temat: Ciekawe techniki plastyczne. Kolaż  – „Moje marzenia”.

       

      Wykonaj kolaż – informacje jak stworzyć kolaż znajdziesz na stronie  https://www.youtube.com/watch?v=C_zDx5FszTw . Wykorzystaj kolorowe gazety i magazyny. Postaraj się przedstawić w pracy swoje marzenia. 

      Zdjęcie swojej pracy wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

      Klasa VIII

      język polski

      Uczniowie otrzymują zadania za pośrednictwem grupy klasowej.

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Language work. Revision przeczytać notatkę na temat zdań przydawkowych definiujących i nie definiujących oraz Grammar Tweet na str. 131 oraz wykonać zad. 3, str. 132 w zeszycie ćwiczeń.

      2. Następnie, proszę posłuchać nagrań do zadań typu egzaminacyjnego 1 – 4, str. 146 w podręczniku.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/29

      3. Bardzo proszę samodzielnie wybrać kilka zadań od 5 do 14 ze stron 147 - 149 i je wykonać (wyboru należy dokonać w zależności od potrzeb ćwiczenia poszczególnych sprawności językowych). 

      Zadania należy przesłać na adres: ukow2007@gmail.com

      Fizyka

      Temat: Obrazy otrzymywane w zwierciadłach kulistych. (cz.II)

      https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ

      1. Tekst str.184-187

      2. Wykonaj zad. 2 str.188

      Informatyka

      Lekcja. Równania matematyczne w programie Word

      Nauczę się używać narzędzia do wklejania i tworzenia równań matematycznych w programie Word.

      Proszę o realizację z tematu z e – podręcznika

       

      https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-do-tekstu-rownan-matematycznych/DtXx9jeoC

       

      Wykonane ćwiczenia prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.52
     • Zadania dla uczniów cz.52

     • PONIEDZIAŁEK 8 czerwca

       

      Klasa I   

      Religia

      Temat: Z Panem Jezusem idziemy przez   miasta i wsie –Boże Ciało. 

       Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tematu 47. Uzupełnione strony  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zaśpiewaj: Przygotuję Ci serce: https://www.youtube.com/watch?v=hEW3TGkOvac  Idzie mój Pan - https://www.youtube.com/watch?v=Dprtw2fjpqA

      Modlimy się  za tych, którzy potrzebują naszej modlitwy– słowami ,,Ojcze nasz…”

      Klasa III

      Język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: I like surfing, otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 58, przeczytać słowa i połączyć z odpowiednimi rysunkami. Słówka i ich znaczenie, proszę wpisać do zeszytu: surfing - ……….., diving - nurkowanie, roller skating - ……….., swimming - pływanie, riding – jazda konna.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      2. Bardzo proszę znaleźć nazwy dyscyplin sportowych w diagramie i podpisać odpowiednio obrazki – zad. 3, str. 59. Proszę sprawdzić odpowiedzi: 2. Diving, 3. Tennis, 4. Baseball, 5. Football, 6. Swimming, 7. Riding, 8. Surfing. Następnie, proszę zakreślić właściwe wyrażenia zgodnie z rysunkami - I like (ja lubię), I don’t like (ja nie lubię) – zad. 4, str. 59.

      3. Bardzo proszę odszukać w labiryncie odpowiednie dyscypliny sportowe i połączyć z osobami (zad. 5, str. 60) oraz wpisać zdania obok rysunków.

       

       Klasa IV

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Bohaterowie powieści „Bracia Lwie Serce”.

      Bardzo dziękuję, że tak licznie wykonaliście piątkowe zadanie dodatkowe, czyli ortograficzne sudoku. Cieszę się, że praca sprawia Wam przyjemność i nie uczycie się tylko dla ocen, ale również dla własnej satysfakcji!

      Dzisiaj ostatnie spotkanie z bohaterami „Braci Lwie Serce”. Bardzo proszę o wykonanie zadania nr 2 ze strony 267.Należy porównać braci na podstawie rozdziału 1 i 2. Zadanie to należy wykonać w tabeli, a jej wzór znajdziecie w zakładce „Zdalne nauczanie”.

       

      PRZYRODA

      Temat: Warunki życia w wodzie.

       

      Przeczytaj lekcję z podręcznika  - strony 185 - 188. Obejrzyj ilustracje. Przeczytaj opisy znajdujące się obok nich. Odpowiedź ustnie na pytania 1-3 ze strony 188.  Następnie wykonaj ćwiczenia 1 – 5 w zeszycie ćwiczeń (str. 96 - 97).

      Zdjęcie wykonanych w zeszycie ćwiczeń zadań wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com.

      RELIGIA

      Temat: Po krańce ziemi – apostolska misja. 

      Przeczytaj z podręcznika temat: 53.  Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu.

      Uzupełnione strony  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz film o św. Pawle: https://www.youtube.com/watch?v=AezahTJf7Eg

      lub https://www.youtube.com/watch?v=cr10Bqv2o8k

       

      Modlimy się  za tych, którzy potrzebują naszej modlitwy –

       Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

       https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

      MUZYKA

      Temat: Mój instrument perkusyjny.

       

      Wykonaj instrument perkusyjny według własnego pomysłu. Zdjęcie instrumentu lub filmik przedstawiający jak brzmi twój instrument wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa V

      MATEMATYKA 

      Temat Wprowadzenie pojęcia prostopadłościanu. Badanie prostopadłościanu.

      Zobacz filmy: https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk

      Przeczytaj i przeanalizuj zawartość ramki i przykład 9 str.267

      Do zeszytu zapisz:

      Prostopadłościan ma:

      • 6 ścian; każda ściana jest prostokątem,
      • 12 krawędzi;
      • 8 wierzchołków, każdy wierzchołek jest końcem 3 krawędzi,
      • każdy sześcian jest prostopadłościanem.

       

      Wykonaj zad 12 i 13 str.268 z podręcznika (do zadań wykonaj schematyczny rysunek i zaznacz

      na nich dane z zadania).   Rozwiązania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Jakim chłopcem był Janko Muzykant?

      Odszukajcie w lekturze fragmenty, które dotyczą wyglądu i cech tytułowego bohatera noweli H. Sienkiewicza.

      Odpowiedzcie pisemnie na pytania:

      1.Jakie oczekiwania miała wobec chłopca jego matka i dlaczego nazywała go „odmieńcem”?

      2.Czy Janko rzeczywiście był leniwy? Z czego wynikało to, że nie zawsze dopełniał swoich obowiązków?

      3.Jak przezwali chłopca ludzie ze wsi? Jaki był ich stosunek do Janka? (zwłaszcza w czasie sądu nad nim).

      Pamiętajcie, aby odpowiedzi były pełnymi zdaniami.

       

      HISTORIA

      Temat: Polska w unii z Węgrami i Litwą. (podręcznik strona 195-199)

      Wyjaśnij pojęcia: unia, unia personalna

      Zapamiętaj daty: 1385, 1410, 1411- zapisz je w zeszycie.

       

      Zadanie

      Str.199 zad.2

      PLASTYKA

      Temat: Ciekawe techniki plastyczne. Kolaż  – „Moje marzenia”.

       

      Wykonaj kolaż – informacje jak stworzyć kolaż znajdziesz na stronie  https://www.youtube.com/watch?v=C_zDx5FszTw . Wykorzystaj kolorowe gazety i magazyny. Postaraj się przedstawić w pracy swoje marzenia. 

      Zdjęcie swojej pracy wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa VI

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Co warto wiedzieć o Marii Skłodowskiej – Curie?

      Maria Skłodowska – Curie to polska uczona, która zasłynęła z wielkich osiągnięć.

      Przeczytajcie fragment książki o Marii Skłodowskiej – Curie, zamieszczony w podręczniku na str.150-152.

      Obejrzyjcie również krótki filmik poświęcony tej postaci:

      https://www.youtube.com/watch?v=OPHQ0mh2nEc

       

      Następnie, na podstawie lektury fragmentu książki z podręcznika,materiału filmowego oraz innych dostępnych źródeł,  zredagujcie krótką notatkę na temat największej polskiej uczonej. Pamiętajcie, aby w notatce znalazły się informacje zawierające:

      - datę i miejsce urodzenia oraz śmierci

      - ważne fakty z życia

      - najważniejsze dokonania

      - miejsce pochówku

      MATEMATYKA

      Korzystając ze wzoru na drogę (S) tabela str. 214 rozwiąż zad. 1 i 3

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: A happy life, przeczytać teksty A – E na stronie 108 w podręczniku, wpisać słownictwo do podrozdziału 8.1, przeczytać wyrażenia z ramki Life ambitions. Można posłuchać wymowy (CD 3, ścieżka 47).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1386

      2. Następnie, bardzo proszę uzupełnić tekst wyrażeniami z niebieskiej ramki – zad. 5, str. 109. Można sprawdzić poprawność wykonania zadania (CD 3, ścieżka 49).

      3. Bardzo proszę wykonać zadania 1 – 4, str. 68 w zeszycie ćwiczeń, aby utrwalić poznane słownictwo.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      INFORMATYKA

       Temat : Chmura cyfrowa

      Poznam pojęcie chmury cyfrowej oraz powiązane z nią narzędzia.

      https://epodreczniki.pl/a/chmura-cyfrowa/D4bQjxOLT

      Zdjęcia z ćwiczenia 2 i 3 prześlij na e- mail: geoo@interia.pl lub Messengera

       

      Klasa VII

      MATEMATYKA

      Zapisz w rotacji wykładniczej zad. 3 str. 298.

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Jak napisać recenzję?

       

      Zapiszcie pod tematem poniższe informacje:

      Recenzja to taka forma wypowiedzi, w której ocenia się dzieło artystyczne lub naukowe.

      Przedmiotem recenzji może być film, przedstawienie teatralne, książka, koncert, wystawa, płyta, piosenka.

      Recenzja składa się z trzech części:

      1. Część sprawozdawcza. (w zależności od rodzaju dzieła np. przedstawienie tematyki, genezy, informacji o autorze, reżyserze itp.)

      2. Część oceniająca.(przedstawienie wad i zalet dzieła, wyrażenie własnego zdania)

      3. Podsumowanie.(stwierdzenie recenzenta, czy poleca dzieło innym, czy ocenia je pozytywnie lub negatywnie)

       

      Zapoznajcie się z tematem dotyczącym recenzji, zamieszczonym w podręczniku do gramatyki i stylistyki na str.97-100.

       

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Close to nature, wpisać nowe słownictwo do podrozdziału 9.1 „Landscapes and natural features” oraz odpowiedzieć na pytanie do zad. 2, str. 106.

      2. Następnie, bardzo proszę wpisać do zeszytu przykłady użycia: in, on, by oraz uzupełnić zdania w zad. 7, str. 107 w podręczniku.

      3. Bardzo proszę przeczytać żółtą tabelkę – zad. 3, str. 108 w podręczniku oraz wpisać notatkę do zeszytu na temat tworzenia i użycia czasu Present Perfect.

      * Czasu Present Perfect Simple używamy, gdy mówimy o:

      - czynnościach i sytuacjach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej,

      - wydarzeniach, które dokonały się w przeszłości i teraz widoczne są ich skutki,

      - wydarzeniach, które właśnie się zakończyły lub nigdy się nie odbyły.

      Budowa czasu:

      Podmiot (I/you/we/they) + have + III forma czasownika regularnego lub nieregularnego + … (reszta zdania).

      dla 3 osoby l. poj.:

      Podmiot (he/she/it) + has + III forma czasownika regularnego lub nieregularnego + … (reszta zdania).

       Tworzenie III formy dla czasowników regularnych:

      Aby utworzyć III formę czasowników regularnych, do bezokolicznika dodajemy odpowiednio  końcówkę:  - ed, - d, - ied.

      Np.: watch + ed = watched, live + d = lived, try  + ed = tried  (jeśli czasownik kończy się na “y”, a przed nim stoi spółgłoska, to „y”  zamieniamy na “i”). Ponadto, jeśli czasownik regularny kończy się na jedną samogłoskę i spółgłoskę, podwajamy końcową spółgłoskę i dodajemy  - ed, np.: stop + ed = stopped.

      Czasowniki nieregularne: III forma czasowników nieregularnych znajduje się w 3 kolumnie tabeli, z którą zapoznawaliśmy się na wcześniejszych lekcjach w szkole – str. 135 w podręczniku. Proszę sobie przypomnieć te czasowniki. 

      3. Podsumowanie tych wiadomości w materiale filmowym, który warto zobaczyć:

      https://www.youtube.com/watch?v=8obu-bd3U9A

       

      INFORMATYKA

      Temat : Jak wyciąć postać? - GIMP

       

      Dowiesz się w jak wyciąć postać ze zdjęcia w Gimpie

       

      https://www.youtube.com/watch?v=TYbgkrpHd8U

       

       

      Wykonaj ćwiczenie i proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

       

       

       

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

       

      Temat: Najpiękniejsze miejsca w Polsce. Jura Krakowsko – Częstochowska.

       

      Wakacje tuż, tuż. Ze względu na sytuację na świecie, trudno marzyć  o dalekich wyprawach. Ale razem z rodzicami możecie zaplanować całkiem niedalekie, a równie fascynujące wycieczki. Dziś Jura Krakowsko – Częstochowska.

       https://www.youtube.com/watch?v=CQDx7yvI0IY

       

      Klasa VIII

      JĘZYK POLSKI

      Uczniowie otrzymują tematy i zadania w osobnych plikach za pośrednictwem grupy klasy VIII.

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. 8, 9, 10, 11, 15 i 16 str. 200 i 201.

      HISTORIA

      Temat: Przemiany gospodarczo- społeczne w Polsce po roku 1989 (podręcznik strona 222-225).

      Zwróć uwagę na reformy społeczne i gospodarcze oraz życie kulturalne i edukację w tym czasie.

      Zadanie

      Str.225 zad.3

      JĘZYK NIEMIECKI

      Thema: Klassentreffen bei Luise./ Spotkanie klasowe u Luisy. 

       

      Czas przeszły Perfekt czasowników rozdzielnie złożonych 

      einkaufen – eingekauf(robić zakupy) 

      aufräumen- aufgeräumt (sprzątać) 

      zumachen - zugemacht (zamykać) 

      W tych czasownikach przedrostek ge- znajduje się między przedrostkiem a tematem czasownika. 

       

      Luise kauft am Samstag ein. (Luisa robi zakupy w sobotę) 

      Luise hat am Samstag eingekauft. (Luisa zrobiła zakupy w sobotę) 

       

      Zamień 2 zdania na czas przeszły Perfekt. 

      Ich räume mein Zimmer auf. (Ja sprzątam mój pokój). 

      .................................................................................. 

      Machst du das Fenster zu? (Zamykasz okno? - w przypadku pytań czasownik posiłkowy musi być na 1 miejscu? 

      ….............................................................................. 

       

      Czas przeszły Perfekt czasowników nierozdzielnie złożonych i zakończonych na – ieren. 

      entdecken – entdeckt (odkryć) 

      verkaufen - verkauf(sprzedawać 

      komponieren – komponiert (komponować) 

      W tych czasownikach zaczynających się od przedrostków be-, ge-, emp-, ent-, er-, miss-, ver-, zer- oraz takich, które w bezokoliczniku kończą się na – ieren tworzą imiesłów czasu przeszłego bez przedrostka ge-. 

       

      Christoph Columbus entdeckt Amerika. (Kolumb odkrył Amerykę) 

      Christoph Columbus hat Amerika entdeckt. 

       

      Die Gäste gratulieren Tanja zum Geburtstag. (Goście gratulują Tani z okazji urodzin) 

      Die Gäste haben Tanja zum Geburtstag gratuliert. (Goście gratulowali Tani z okazji urodzin). 

       

      Dla poćwiczenia tych dwóch zagadnień zrób zad 15 str. 63 i 16. 64 

       

       

       

       

       

       

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.51
     • Zadania dla uczniów cz.51

     • Piątek 5 czerwca

       

      Klasa 4

      TECHNIKA

      Temat: Pamiątkowy album (1 lekcja z 2).

       

      Cel: Potrafię czytać instrukcję słowno-obrazkową. Znam i stosuję zasady bhp podczas pracy wytwórczej. Potrafię zaplanować swoją samodzielną pracę.  

      Przykładowe materiały: kartki A4 ksero lub z bloku technicznego (mogą być kolorowe), kredki/pisaki, kolorowe gazety, zdjęcia, pocztówki, kawałek wstążki lub sznurka, ołówek, linijka, nożyczki, dziurkacz (może być ozdobny)

      Instrukcja do lekcji: Moi drodzy, zapiszcie temat do zeszytu  Na końcu przesyłam filmik. Musimy podjąć decyzję, ile kartek ma zawierać „Nasz album” np. 4 i do tego należy dodać dwie kartki na obłożenie (strona tytułowa i końcowa). Następnie układamy równo nasze kartki i np. przy pomocy dziurkacza wykonujemy otwory, które później posłużą do połączenia pracy w jedną całość przy pomocy tasiemki/wstążki/sznurka. Jeśli nie macie dziurkacza, to możecie opracować inny system połączenia kartek. Układamy przed sobą stronę tytułową . Możemy poszukać inspiracji w Internecie – ale nie kopiujemy czyjejś pracy, staramy się stworzyć coś własnego, niepowtarzalnego. Jeśli pierwsza strona jest gotowa - to czas pomyśleć o tym co chcemy zamieścić na kolejnych stronach – mamy tydzień czasu, żeby zebrać materiały np. strony z katalogów biur podróży. Nie masz dostępu do zdjęć – nie martw się – wszystko możesz przecież narysować samodzielnie lub opracować inny sposób przekazu. Za tydzień wykonamy kolejne strony i połączymy pracę w całość.

       POWODZENIA

      https://www.youtube.com/watch?v=H43QGE49jhA

       

      MATEMATYKA

      Temat: Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych licznikach.

      Przeczytaj i przeanalizuj zawartość ramki str.   279

       Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=61LTtO26Yeo

      Wykonaj zadania :  13 i 14  str.277 z podręcznika.

       Wpisz do zeszytu  odpowiedzi, a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

       

      KÓŁKO ORTOGRAFICZNE

      Temat: Czy zawsze stawiamy przecinek przed „że” i „który”?

      Ten temat wpisujemy do zeszytu do języka polskiego.

      Wiecie już, przed jakimi spójnikami należy obowiązkowo postawić przecinek. Zawsze Was uczulałam, że koniecznie należy stawiać przecinek przed „że” i „który”. Są jednak takie zdania, w których sytuacja troszkę się komplikuje.

      Pamiętajcie! (to wpiszcie do zeszytu)

      W połączeniach: do którego, z którym, o którym, podczas której przecinek stawiamy przed całym połączeniem np. Poszedłem do dentysty, do którego zawsze chodzę. Dostałam rower, o którym marzyłam.

      Podobna zasada odnosi się do spójnika „że”. Przecinek stawiamy przed połączeniami: mimo że, zwłaszcza że, np. Zmarzł, mimo że był ubrany w gruby kożuch. Czuł się świetnie, zwłaszcza że ostatnio bardzo o siebie dbał.

      Poćwiczcie! (proszę wstawić przecinki w odpowiednie miejsca)

      1. W szkole odbył się bal podczas którego wybrano króla i królową.
      2. Nie wziąłem kanapek na drogę mimo że czekała mnie długa wyprawa.
      3. Kajko i Kokosz uciekli ze szkoły latania zwłaszcza że wcześniej bardzo nabroili.
      4. Czeka nas klasówka z działu z którego jesteśmy doskonale przygotowani.
      5. To była książka o której opowiadała nam wychowawczyni.
      6. Zrezygnował z biegu mimo że dużo wcześniej trenował.
      7. Mikołaj otworzył worek w którym miał prezenty dla grzecznych dzieci.

       

      Kto przepisał już zdania do zeszytu, robi zdjęcie i wysyła do mnie na maila lub Messengera. Jeśli ktoś ma ochotę jeszcze popracować, w zakładce zdalne nauczanie czeka ortograficzne sudoku- tym razem trudniejsze niż ostatnio. Komu się uda rozwiązać, niech się pochwali!

      Klasa 5

      BIOLOGIA

      Temat: Znaczenie roślin okrytonasiennych.

       

      Oglądnij lekcję biologii dla klasy 5 na platformie VOD – Znaczenie roślin okrytonasiennych.

       https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,biologia-lekcja-1-26052020,47924807

       

      Przeczytaj podsumowanie działu z podręcznika (strony 155 – 158). Następnie rozwiąż test zamieszczony w podręczniku po tym dziale (strony 159 – 161).

      Wykonaj również zadania z zeszytu ćwiczeń – strony 64 – 67.

      Zdjęcie zadań z zeszytu ćwiczeń prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      MATEMATYKA

      Temat: Wprowadzenie pojęcia sześcianu. Badanie własności sześcianu.  

      Przeczytaj i przeanalizuj przykłady i zawartości ramek str.264 -266 z podręcznika.

      Do zeszytu zapisz:

      Sześcian ma:

      • 6 ścian; każda ściana jest kwadratem,
      • 12 krawędzi; wszystkie krawędzie mają te same długości,
      • 8 wierzchołków, każdy wierzchołek jest końcem 3 krawędzi.

       

      Wykonaj zad 5, 6 i 7  str.267 z podręcznika.           

      Rozwiązania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Gdy muzyka w duszy gra...O pasji Janka Muzykanta.

      Zapiszcie pod tematem poniższą treść:

      Główny bohater noweli H. Sienkiewicza interesował się muzyką. Zachwycał się światem dźwięków.

       

      Następnie narysujcie w zeszycie tabelkę i wypełnijcie ją w oparciu o lekturę. Można używać cytatów.

      Wzór tabelki znajdziecie w zakładce Zdalne nauczanie, w menu po lewej stronie.

       

      Zdjęcie wypełnionej tabeli proszę przesłać na adres paliga.aga@gmail.com

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Moi  Kochani!

      Wakacje zbliżają się dużymi krokami. Mam nadzieję, że wszyscy wywiązujecie się pięknie ze swoich obowiązków szkolnych.

      Chciałabym dzisiaj wspomnieć o Św. Jadwidze Królowej, patronce naszej szkoły.

      Została ona królem Polski, gdy była w Waszym wieku. Odegrała ważną rolę w średniowiecznej Polsce, a nawet Europie. Była bardzo mądra, wrażliwa, współczująca. Wspierała biednych i potrzebujących. Nie żałowała swych kosztowności, które przeznaczała na rozwój kultury i nauki.

      Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmiku poświęconego tej postaci, którą warto naśladować:

      https://www.youtube.com/watch?v=PoZe_c_i3X4

       

      Możemy być dumni, że Św. Jadwiga Królowa jest naszą patronką!

       

      Pozdrawiam Was serdecznie – Wasza wychowawczyni.

      Klasa 6

      JĘZYK POLSKI

      Nie zapisujemy nowego tematu lekcji.

      Proszę wykonać ćwiczenia 60, 61, 62 zamieszczone w zeszycie ćwiczeń na str.84-85.

       

      MATEMATYKA

      Przeanalizuj zadanie przykładowe str. 200 i jeśli potrafisz rozwiąż zad. 12, 13, 14.

      MUZYKA

      Temat:. Sprawdzian wiedzy - instrumenty.

      Postaraj się wykonać test dostępny na stronie epodreczniki

      https://epodreczniki.pl/a/sprawdzian-wiedzy-cz-2---instrumenty/DmmElTLlU

      Klasa 7

      MATEMATYKA

      Korzystając z definicji str. 290 rozwiąż zad. 1, 2, 3.

      JĘZYK NIEMIECKI

      Thema: Paprika schmeckt scharf. / Papryka smakuje ostro.  

      Wie schmeckt dir das? / Jak  ci to smakuje? 

      heiβ -   gorący  

      fett-     tłusty 

      warm - ciepły 

      bitter -  gorzki 

      sauer -  kwaśny 

      kalt-     zimny 

      süβ-     słodki 

      salzig-  słony 

      scharf-  ostry 

      geschmacklos – bez smaku 

      lecker – pyszny 

       

      Zrób proszę zad 14a ze str. 105 z podręcznika– odpowiadaj na pytania Was ist sauer?/ Co jest kwaśne? Nazwy tych produktów masz na str. 102 w podręczniku, wpisz zdania do zeszytu według przykładu : 

      1 – Was ist sauer? 

      Die Zitrone ist sauer. 

      ….......................................... 

      denn - gdyż, ponieważ 

      Przed smakiem zu   oznacza – za , czyli np. zu heiβ - za gorący,  

      zu fett – za tłusty 

      Warum isst du Schokolade nicht gern? Dlaczego nie jesz chętnie czekolady? 

      Ich esse Schokolade nicht gern, denn sie ist zu bitter.  

      Nie jem czekolady chętnie, ponieważ ona jest za gorzka.  

       

      Zrób zad 7 str. 65 i  9 str. 66 z ćwiczeń 

      Tak jak od samego początku notatkę z zadaniami wyślij  na maila an23456glabi_cka@wp.pl

       

       

      BIOLOGIA

      Temat: Budowa i funkcje układu rozrodczego męskiego i żeńskiego.

       

      Przeczytaj  lekcje 46 i 47 z podręcznika (strony 228 – 234). Obejrzyj dokładnie ilustracje, przeczytaj ich opisy. Odpowiedz ustnie na pytania 2-5 str. 231 i 1, 3,4 str. 234. PISEMNIE wykonaj zadanie 1 str. 231 i 2 str. 234. Zdjęcie wykonanych zadań prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      RELIGIA

      Temat:  Dlaczego uczciwość się opłaca? Wykroczenia przeciw prawdzie.               

      Przeczytaj z podręcznika temat 46 i 47. Znajdź w Piśmie Świętym dwa fragmenty mówiące o prawdzie, przepisz do zeszytu. i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

       Modlimy się o ,,dobre wykorzystanie czasu”–  Litania  do Najświętszego Serca  Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

      Klasa 8

      JĘZYK POLSKI, WOS, EDB

      Uczniowie otrzymują zadania za pośrednictwem klasowej grupy.

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 str. 195 i 196.

    • Zadania dla uczniów cz.50
     • Zadania dla uczniów cz.50

     • Czwartek 4 czerwca

       

      Klasa IV

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Language work, wpisać słownictwo do podrozdziału 7.6, otworzyć podręczniki na stronie 102, posłuchać nagrania zad. 3 i 4 oraz  wybrać prawidłową odpowiedź (CD 3, ścieżka 35 i 36).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/ShowMaterial/17640?p=2542

      2. Następnie, bardzo proszę przeczytać krótki email – zad. 6, str. 102 oraz ułożyć zdania według kolejności – zad. 7, str. 102. Sprawdzić poprawność wykonania zadania - kolejność zdań: 3, 5, 4, 1, 2 i wpisać do zeszytu.

      3. Aby poćwiczyć umiejętność wyszukiwania informacji, proszę wykonać zad. 1, str. 64 w zeszycie ćwiczeń. Aby powtórzyć rozdział 7, proszę zrobić zad. 1, 2, 3, 4, str. 66 w zeszycie ćwiczeń.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Opowieść o Braciach Lwie Serce.

      Wczoraj prosiłam Was o przeczytanie fragmentu książki Astrid Lindgren. Nie robiliście żadnych ćwiczeń pisemnych, ponieważ zależało mi, abyście odczuli czystą „radość czytania”. Wiem, że konieczność robienia zadań może troszkę zepsuć nawet najładniejszy tekst…

      Dzisiaj bierzemy się do konkretnej pracy. Proszę pisemnie wykonać do zeszytu ćwiczenia 1, 3, 4, 5, 6 ze strony 267.

      Powodzenia, czekam na zdjęcia z zeszytów.

      MATEMATYKA

      Temat: Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach.

      Przeczytaj i przeanalizuj zawartości ramek str.274, 275 i 277

      Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=61LTtO26Yeo

      Wykonaj zadania :  6 i 7  str.277 z podręcznika.

      Wpisz do zeszytu  odpowiedzi, a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      INFORMATYKA

      Temat: Scratch – teksty i dźwięki

       

      Poznam jak działają teksty i dźwięki w programie Scrtach

      https://www.youtube.com/watch?v=ps0h6T18ppM

      Zadanie  prześlij na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

       

      Klasa V

      GEOGRAFIA

      Temat: Tundra

      https://epodreczniki.pl/a/tundra/D6h7Ld8uc

      https://epodreczniki.pl/a/przyroda-tundry/DYW9pf3AH

      Ćwiczenia z podsumowania  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

      TECHNIKA

       Temat: Bezpieczeństwo rowerzysty.

      Cel: Znam zasady bezpiecznego poruszania się rowerem. Potrafię wyjaśnić, jak należy zachować się kierując rowerem w różnych typowych sytuacjach na drodze.

      Podręcznik do techniki. Instrukcja do lekcji: Moi drodzy, zapiszcie temat do zeszytu i otwórzcie podręcznik . Zapoznajcie się z tekstem Znaki chronią rowerzystę i wykonajcie pisemnie ćwiczenie 1. Przeczytajcie Czego nie wolno rowerzyście? i wykonajcie ćwiczenie 2. Następnie opierając się na tekście Bądź widoczny na drodze! i na własnych przemyśleniach wypiszcie w zeszycie co może zwiększyć i zmniejszyć bezpieczeństwo rowerzysty. POWODZENIA

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Revision, wpisać słownictwo do podrozdziału 7.6 ze strony 103 w podręczniku, przeczytać kartkę pocztową i zrobić ustnie zad. 6, str. 102 w podręczniku.

      2. Następnie, bardzo proszę otworzyć podręczniki na stronie 104, odszukać słowa, które nie pasują do pozostałych – zad. 1, str. 104 oraz wybrać prawidłową odpowiedź – zad. 2, str. 104.

      3. Bardzo proszę przeczytać tekst na stronie 105 w podręczniku – zad. 8 oraz wybrać prawidłową odpowiedź – zad. 9, str. 105. Nowe słownictwo z tekstu proszę wpisać do zeszytu.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

      Temat: Jak się nie zagubić w hipermarkecie świata?

      Zastanów się:

      • Jaką rolę odgrywają dziś media, pieniądze, moda, tzw. luz?
      • Jak nauczyć się mówić „nie” w niektórych sytuacjach?

      Klasa VI

      BIOLOGIA

      Temat: Ssaki Polski.

      Zobacz film – Ssaki Polski - https://www.youtube.com/watch?v=nD6lfTjdJXw

       

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Męki dorastania w dzienniku Adriana Mole'a.

      Przeczytajcie tekst zamieszczony w podręczniku na str. 18 – 23.

      Następnie zapoznajcie się z informacją z ramki Zapamiętaj! i przepiszcie ją do zeszytu.

       

      Znacie już pamiętnik i wiecie, że w przeciwieństwie do dziennika opowiada o zdarzeniach z pewnego dystansu czasowego.

      Zwróćcie uwagę na formę utworu, a także na to, w jaki sposób i kiedy są prowadzone zapiski.

      Zastanówcie się, w której osobie prowadzona jest narracja i uzupełnijcie poniższe zdanie, które  zapiszcie do zeszytu:

      W książce pt: „Adrian Mole. Męki dorastania” mamy do czynienia z narracją.....................

       

      TECHNIKA

      Temat: Zabawka z guzika – praca wg instrukcji słowno-obrazkowej.

      Cel: Czytam ze zrozumieniem instrukcje słowno-obrazkowe. Potrafię podczas pracy zadbać o bhp.

      30cm cienkiego sznurka/wytrzymałej nici, duży guzik (najlepiej o nietypowym kształcie), nożyczki. Jeśli nie macie akurat pod ręką guzika, to wykonajcie go z kawałka kartonu. https://1drv.ms/u/s!AvtIwtulX4bEgkWB2mpzoc54OT3l https://1drv.ms/u/s!AvtIwtulX4bEgkbb7td8rbM4xNK_ Instrukcja: W dniu dzisiejszym wykorzystamy kartę pracy przygotowaną przez pracowników Młyna Wiedzy. Proszę zapoznać się z instrukcją dostępną pod adresem: https://1drv.ms/u/s!AvtIwtulX4bEgkWB2mpzoc54OT3l https://1drv.ms/u/s!AvtIwtulX4bEgkbb7td8rbM4xNK_ Stosując się do opisu słowno-obrazkowego i zachowując bhp, przystępujemy do wykonania pracy. POWODZENIA

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Moi Drodzy!

      Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Proszę pamiętać o oddaniu książek i podręczników do klasy VI do biblioteki szkolnej. Należy je zapakować do reklamówki i podpisane składać w przedsionku szkoły w ostatnim tygodniu nauki, przed wakacjami. Dokładna informacja na ten temat będzie na stronie internetowej szkoły. Oceny można poprawiać jeszcze przez kilka dni. Bardzo proszę przesłać do nauczycieli poszczególnych przedmiotów zaległe zadania w najbliższym czasie. Oceny będą wystawione do 10 czerwca. Konferencja klasyfikacyjna będzie 15 czerwca. W dniach 16, 17, 18 czerwca będą się odbywały egzaminy klasy VIII. W tym czasie nie będziecie mieć lekcji, ani zadań do wykonania. Są to dla Was dni wolne od nauki.

      Samorząd Szkolny przygotował dla Was propozycje konkursów. Zachęcamy do wzięcia udziału. Będą trzy konkursy: filmowy, literacki i plastyczny. Pracę w każdej kategorii mogą przesyłać wszyscy uczniowie do dnia 21 czerwca na podane na stronie internetowej szkoły adresy mailowe. W temacie wpisujemy „konkurs”. Więcej informacji znajdziecie na stronie szkoły.

      Nie zapominamy o aktywnym trybie życia. Starajcie się spędzać czas wolny na świeżym powietrzu. Wykorzystajcie też swoje możliwości i rozwijajcie swoje zainteresowania. Może udało się Wam rozwinąć nową pasję. Podzielcie się swoimi doświadczeniami i napiszcie na mój adres mailowy lub na Messenger o Waszych pomysłach na wykorzystanie czasu kwarantanny w pożyteczny sposób.

      Życzę Wam jak najlepszych ocen na koniec roku szkolnego oraz dużo pomysłów na spędzanie czasu wolnego.

       

       

      Wasza wychowawczyni

       Klasa VII

      JĘZYK POLSKI

      Nie zapisujecie nowego tematu lekcji. Kontynuujemy lekcję dotyczącą faktu i opinii.

      Proszę wykonać ćwiczenia 1-6 zamieszczone  w zeszycie ćwiczeń na str.235-236.

      Pomogą Wam one w rozpoznawaniu opinii i informacji o faktach.

       

      FIZYKA

      Temat: Od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne?

       

      https://www.youtube.com/watch?v=EJRaVhpumrE

      1. Tekst strona 172-173

      2. Do zeszytu wykonaj zadanie 8 strona 174

       

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Schools and studying, wpisać nowe słownictwo z tłumaczeniem do zeszytu – zad. 2, str. 98 oraz „Schools and education” – zad. 5, str. 99 w podręczniku. Można posłuchać wymowy (CD 4, ścieżka 09 i 13).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/9

      2. Następnie, proszę wykonać zadania 1, 2, 3, str. 93 w zeszycie ćwiczeń dla utrwalenia słownictwa w kontekście językowym.

      3. Bardzo proszę wpisać notatkę z ramki „First Conditional” – zad. 5, str. 98 w podręczniku oraz notatkę na temat użycia Trybu warunkowego pierwszego stopnia – ramka 8.4, str. 131.

       

      WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

      Temat: Drogi i bezdroża, czyli o uzależnieniach.

      Pomyśl:

      • Jakie mogą być przyczyny uzależnień?
      • Od czego można się uzależnić?
      • Jakie są skutki i następstwa uzależnień?

       Klasa VIII

      CHEMIA

      Temat: Tłuszcze to także estry.

      Przeczytaj lekcję – Tłuszcze to także estry -  z podręcznika. Przypomnij sobie budowę estrów. Odpowiedz ustnie na pytania pod lekcją.

       

      GEOGRAFIA

      Temat:  Środowisko geograficzne obszarów okołobiegunowych Ziem

      https://epodreczniki.pl/b/srodowisko-geograficzne-obszarow-okolobiegunowych-ziemi/P18h9gUUs

      Zdjęcia z ćwiczeń proszę  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Use of English, uzupełnić zdania podanymi wyrazami, stawiając je w odpowiedniej formie – zad. 13, str. 129.

      2. Następnie, bardzo proszę napisać e-mail do kolegi według polecenia – zad. 15, str. 129.

      3. Proszę przeczytać informacje o zdaniach przydawkowych na stronie 131, wpisać przykłady użycia do zeszytu oraz wykonać zad. 3.

      Zadania należy przesłać na adres: ukow2007@gmail.com

       

      JĘZYK POLSKI

      Uczniowie otrzymują zadania w osobnych plikach za pośrednictwem klasowej grupy.

    • Zadania dla uczniów cz.49
     • Zadania dla uczniów cz.49

     •  

       

      Środa 3 czerwca

       

      Klasa 4

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Radość czytania.

      Pamiętacie „Dzieci z Bullerbyn”? Uczniowie, którzy przychodzą do biblioteki, często mówią, że jest to ich ulubiona lektura. Autorką tej książki jest Astrid Lindgren, pisarka pochodząca ze Szwecji.

      Dzisiaj zapraszam Was do lektury fragmentu innej powieści napisanej przez Astrid Lindgren. W waszych podręcznikach na stronie 262 znajduje się tekst pt. „Bracia Lwie Serce”. Chciałabym, abyście przeczytali go uważnie i w skupieniu.

      Zauważyliście, jak brzmi temat lekcji? „Radość czytania”. Wasze jedyne zadanie to przeczytanie pierwszych trzech rozdziałów powieści „Bracia Lwie Serce”. Mam nadzieję, że czytanie sprawi Wam przyjemność. Nie musicie wykonywać żadnych ćwiczeń.

      Mam tylko jedną prośbę- napiszcie do mnie (mail, Messenger) czy tekst Wam się podobał? Czy macie ochotę poznać całą powieść? Może zamierzacie ją wypożyczyć z biblioteki w kolejnym roku szkolnym? Podzielcie się ze mną wrażeniami, tylko szczerze! Możemy również porozmawiać wspólnie na ten temat na Messengerze.

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: One ticket, please, wpisać słownictwo do podrozdziału 7.4, przeczytać lub posłuchać dialog na stronie 100 (CD 3, ścieżka 29) i wpisać LOOK!, str. 100 z podręcznika. 

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/ShowMaterial/17640?p=2542

      2. Następnie, proszę ułożyć podane zdania od a do f w odpowiedniej kolejności i wpisać dialog do zeszytu po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania: 6, 5, 2, 4, 3, 1. Można posłuchać dialogu (CD 3, ścieżka 31).

      3. Bardzo proszę wpisać słownictwo do podrozdziału 7.5 do zeszytu, przeczytać lub posłuchać tekstu – zad. 2, str. 101 w podręczniku (CD 3, ścieżka 32) oraz dopasować 3 fragmenty tekstu do fotografii A, B, C. Następnie proszę wpisać Adjectives – przymiotniki do zeszytu (zad. 4, str. 101). Można posłuchać wymowy (CD 3, ścieżka 33).

       

      PLASTYKA

      Temat: Przypomnienie wiadomości o symetrii. Na tropach symetrii.

       

      Obejrzyj lekcję dostępną na platformie VOD w ramach projektu – Szkoła z TVP – temat: Na tropach symetrii. https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,plastyka-lekcja-1-04052020,47737000

      Wykonaj pracę „Ludowa wycinanka” zgodnie z instrukcjami nauczycielki prowadzącej lekcję.

      Zdjęcie pracy przyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa 5

      MATEMATYKA

      Temat: Obliczanie skali mapy.

      Przeczytaj i przeanalizuj zawartość ramki ( przykład 13) str.261 z podręcznika

      Wykonaj przykład 13, str.261 oraz zad.14, 15 str.262 z podręcznika.

      Rozwiązania zapisz do zeszytu i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

       

      MUZYKA

      Temat: Muzyczne podróże. Mój śpiewnik żeglarski.

       

      Otwórz lekcję dostępną na stronie epodreczniki https://epodreczniki.pl/a/moj-spiewnik-zeglarski/DyiBbbbOw. Przeczytaj wprowadzenie. Wysłuchaj utworów dostępnych na stronie. Rozwiąż ćwiczenia interaktywne.

       

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Świat przedstawiony w noweli H. Sienkiewicza pt: „Janko Muzykant”.

       

      Autorem „Janko Muzykanta” jest H. Sienkiewicz – laureat Nagrody Nobla. Obejrzyjcie krótki filmik dotyczący jego życia i twórczości:

       

      https://www.youtube.com/watch?v=WT-00lHhO04

       

      „Janko Muzykant” to lektura uzupełniająca.

       Tematem noweli są losy biednego wiejskiego chłopca – Janka. Autor ukazał w tym utworze ograniczanie możliwości kształcenia uzdolnionych dzieci ze względu na ich pochodzenie.

       

      Przypominam, że tekst noweli jest dostępny na stronie:

      https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/janko-muzykant.pdf

       

       

      Zapiszcie w zeszycie poniższe informacje dotyczące świata przedstawionego w utworze:

      1. Czas akcji- historia wydarzyła się bardzo dawno temu, w latach 70-tych XIX wieku.

      2. Miejsce akcji – akcja rozgrywa się na polskiej wsi, w noweli nie pada nazwa konkretnej

                                   miejscowości.

      3. Bohaterowie- …................(ten punkt uzupełnijcie samodzielnie)

      4. Wydarzenia – w tym miejscu wpiszcie poniższe punkty planu, lecz wcześniej uporządkujcie je chronologicznie:

      Postawienie Janka przed sądem.

      Śmierć chłopca.

      Ukaranie Muzykanta.

      Chęć dotknięcia instrumentu.

      Powrót właścicieli dworu z Włoch.

      Zachwyt chłopca skrzypcami lokaja z dworu.

      Przyjście Janka na świat.

      Ubogie życie chłopca i fascynacja muzyką.

       

      WYCHOWANIE FIZYCZNE

      https://wordwall.net/pl/resource/1036729/wychowanie-fizyczne

      https://wordwall.net/pl/resource/1022152/wychowanie-fizyczne

      https://ewf.h1.pl/student/?token=kOjr1N3klIgKpkoM2414fTpV0HH9f30BxRVTdq2UWMGi62B9Fm

      https://ewf.h1.pl/student/?token=AGiJkIKJcet6fcSFuun873gOHtsVmOLZiDTgFfWcnSiImBOOtr

      Klasa 6

      MATEMATYKA     

      Przeanalizuj przykładowe zadania ze str. 198 i jeśli potrafisz rozwiąż zad. 9 str. 198

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Language work, otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 64, przeczytać tekst, wykonać zad. 2 oraz zad. 3. Nowe słownictwo z tekstu proszę wpisać do zeszytu z tłumaczeniem.

       Do pracy z tekstem można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      2. Następnie, proszę otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 66 i zrobić zad. 1, 2, 3, 4 dla powtórzenia i sprawdzenia swoich wiadomości (Check yourself!).

      3. Bardzo proszę otworzyć podręcznik na stronie 102, wpisać słownictwo do podrozdziału 7.6, przeczytać email oraz odpowiedzieć na pytanie – zad. 5. Odpowiedź należy wpisać w zeszycie.

      PLASTYKA

      Temat: Ważne dzieła polskiej sztuki stosowanej.

       

      Otwórz lekcję dostępną na stronie epodreczniki https://epodreczniki.pl/a/wazne-dziela-polskiej-sztuki-stosowanej/DwGx7pWKx . Przeczytaj tekst. Obejrzyj dokładnie ilustracje. Rozwiąż zadania interaktywne.

       

      HISTORIA

      Temat: Napoleon a sprawa niepodległości Polski.

      Podręcznik strona 210-212.

      Przeczytaj rozdziały: Legiony Polskie, tekst źródłowy strona 211.

      Zapamiętaj datę 1797- wpisz do zeszytu.

       

      Zadanie

      Str.214, zad.2

       

      Klasa 7

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Fakt czy opinia? Jak to odróżnić?

       

      Fakty istnieją niezależnie od opinii. Ludzie mogą mieć różne opinie na temat faktów, ponieważ zależy to od wartości, którymi się kierują.

      Zapiszcie pod tematem poniższe informacje:

      Fakt to obiektywna, niepodważalna informacja o wydarzeniu, zjawisku. Można sprawdzić jej prawdziwość.

      Opinia to przedstawienie swojego zdania lub przytoczenie poglądu innej osoby. Jest subiektywnym poglądem, dlatego powinna być poprzedzona zwrotami Myślę, że...., Sądzę,że......, Krytycy uważają, że.......

      Zapoznajcie się z tematem zamieszczonym na stronie:

      https://epodreczniki.pl/a/informacja-o-faktach-a-opinia/DaeIfUPj2

       

      Oprócz informacji o fakcie i opinii znajdziecie tam ilustracje, które pomogą w odróżnieniu faktu od opinii.

      Wiadomości z podsumowania, zawarte w e-podręczniku przepiszcie do zeszytu.

       

      MATEMATYKA

      Oblicz str. 289 " Czy już potrafisz".

      MUZYKA

      Temat: Viva la musica – XIX wiek.

       

      Oglądnij film przedstawiający krótką historię muzyki – muzyka XIX wieku

      https://www.youtube.com/watch?v=SCX5I-WAg_c

       

      CHEMIA

      Temat: Roztwory - powtórzenie.

       

      Obejrzyj lekcję dostępną na platformie VOD w ramach projektu – Szkoła z TVP – temat: Roztwory. Stężenie procentowe - https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,chemia-lekcja-1-06042020,47442190

       

       

      Klasa 8

      JĘZYK POLSKI

      Zadania są przekazywane za pośrednictwem klasowej grupy.

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. 4, 5, 6, 7 str. 189 i zad. 8, 9, 13, 14, 15 str. 190.

      BIOLOGIA

      Temat: Formy ochrony przyrody w Polsce.

       

      Przeczytaj tekst z podręcznika do biologii (strony 169 -176). Zwróć uwagę na grafiki i ich opisy.

      Odpowiedz ustnie na pytanie 1 – 3  ze strony 176. 

       

      RELIGIA

      Temat: Za każdym razem widzę siebie inaczej. Przyjmowanie opinii innych o sobie.  Kto jest za tym, że nie ma słońca? Normy moralne.

       

      Przeczytaj z podręcznika tematy 51 i 52. Napisz do zeszytu jakimi sposobami Matka Teresa                 z  Kalkuty przeciwdziałała aborcji, eutanazji i wykluczeniu społecznemu najuboższych i prześlij  na e- mail: dominika2000@o2.pl.

      Modlimy się  za tych, którzy potrzebują naszej modlitwy–  Litania do Najświętszego Serca  Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

      WYCHOWANIE FIZYCZNE

      https://wordwall.net/pl/resource/918888/wychowanie-fizyczne-kl-viii

      https://wordwall.net/pl/resource/911020/wychowanie-fizyczne-sp358

      https://ewf.h1.pl/student/?token=dbKNQEHbTXO3VNas4HS7rgJqdQ7wxdinsKwEdZaXUMRYhT8uiA

       

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.48
     • Zadania dla uczniów cz.48

     • WTOREK 2 czerwca 2020

       

      Kl. 0 Język angielski

      1. Proszę przywitać się – Hello! (cześć), Good morning!  (dzień dobry – rano), Good afternoon!, (dzień dobry – po południu) oraz zapytać:  How are you? (jak się masz?) i odpowiedzieć: I am fine, thank you.

      https://www.youtube.com/watch?v=1Ziku4FLka4

      2. Proszę posłuchać piosenki na temat urodzin i odpowiedzieć na pytanie „How old are you?” (ile masz lat?, odpowiedź: „I am five/six/seven”.

      https://www.youtube.com/watch?v=ALWVzklX7x0

      3. Proszę, aby dzieci przypomniały sobie liczebniki i policzyły razem z animacją:

      https://www.youtube.com/watch?v=5z6EYAwrK9Q

       

      Kl. I język angielski

       1. Proszę, aby dzieci przywitały się: Hello/Good morning lub Good afternoon, zapytały jak się masz: How are you?, zapytały : How old are you? i spróbowały odpowiedzieć na te pytania w j. angielskim:

      (I am seven/eight).

      2. Następnie, proszę napisać po śladzie i połączyć z rysunkami nazwy zwierzątek (hamster – chomik).

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Bardzo proszę, aby dzieci wpisały po śladzie nazwy zwierząt: bird – ptak, horse – koń, duck – kaczka, dog – pies oraz wykonały zad. 12, str. 65.

       

      Kl. II język angielski

        1. Proszę zobaczyć animacje o częściach garderoby i zapamiętać nazwy tych ubrań:

      https://www.youtube.com/watch?v=MCNqFmMAEEU

      https://www.youtube.com/watch?v=lv6AQ3BiT0Q

      2. Następnie, proszę wpisać słownictwo do zeszytu po odszukaniu znaczenia wyrazów (można zilustrować słówka, aby je lepiej zapamiętać oraz sprawdzić ich wymowę) : sun hat - ………, raincoat - ………, wellies - ……….., trainers - ………….

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Bardzo proszę połączyć podane słownictwo z odpowiednim rysunkiem – zad. 3, str. 59 oraz uzupełnić zdania słówkami – zad. 4, str. 59. Proszę sprawdzić swoje odpowiedzi: 1. jeans, raincoat, wellies, 2. I’m wearing, T-shirt, sun hat, trainers.

       

      Klasa IV

      język polski

      Temat: Z wizytą w teatrze.

      Wczorajsze ćwiczenia teatralne prawdopodobnie nie sprawiły Wam trudności, ponieważ żadnych pytań na Messengerze nie było. Mam nadzieję, że i dzisiejszy zestaw zadań okaże się dla Was prosty.

      Dzisiaj kontynuujemy ćwiczenia związane z teatrem.

      Wiecie już, że wizyta w teatrze to nie jest taka zwyczajna wycieczka jak do kina. Wyprawa do teatru wymaga odpowiedniego ubioru i  zachowania. Można powiedzieć, że wizyta w teatrze zawsze jest świętem- nawet jeśli to środek tygodnia.

      1. Na stronie 68 w zeszytach ćwiczeń w ćw. 43 zawarte są zasady kulturalnego zachowania w teatrze. Proszę, wykonajcie to ćwiczenie.
      2. Ćwiczenie 44 dotyczy zachowania aktorów odtwarzających postacie zwierzątek z bajki Ignacego Krasickiego pt. „Przyjaciele”. To zadanie wykonajcie, wykorzystując wkładkę nr 4 (jest na końcu ćwiczeniówki).
      3. Na platformie e-podręczniki otwórzcie lekcję „Co to jest teatr?”. Zróbcie zadanie 7, które polega na tym, aby do pojęć związanych z teatrem dopasować definicje. Do zeszytu proszę wpisać definicje słów: premiera, inspicjent, budka suflera, dramat.

      https://epodreczniki.pl/a/co-to-jest-teatr/DUpu0Wo59

       

      matematyka

      Temat: Obliczanie ułamka liczby naturalnej - ćwiczenia

      Przeczytaj i przeanalizuj przykład z ramki str.271 z podręcznika.

       Wykonaj z podręcznika zadania  5, 7, 8 str.271, wpisz do zeszytu rozwiązania i prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      historia

      Temat: Miasto z morza (podręcznik strona 148-151)

      Zwróć uwagę na nazwiska: Władysław Grabski, Eugeniusz Kwiatkowski.

      Przeczytaj uważnie fragment tekstu źródłowego o porcie w Gdyni- strona 150.

      Wyjaśnij skrót COP i wpisz go do zeszytu.

      Zadanie   str.151 zad.1

      Wf

      https://wordwall.net/pl/resource/1142723/wychowanie-fizyczne

      https://wordwall.net/pl/resource/930970/wychowanie-fizyczne

      https://ewf.h1.pl/student/?token=m37svHibAcxz0QZFF6e6wDsnYfjUyUU1mL54ajLYV6cBGr7iMx

      https://ewf.h1.pl/student/?token=v0y2tPso3lA9BKwjlAcM67nsvMthL3lFAwCBDZcixYnbbyiX2S

       

      Klasa V

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Antarctic Adventure - reading, wpisać słownictwo do podrozdziału 7.5 ze strony 103, przeczytać tekst na stronie 101 w podręczniku i uzupełnić zdania w zad. 3. Str. 101. Można posłuchać nagranego tekstu (CD 3, ścieżka 38).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/6

      2. Proszę posłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 11) – można też zainstalować aplikację do czytania kodów QR i posłuchać nagrania – zad. 3, str. 65.

      3. Następnie, proszę uzupełnić pocztówkę wyrażeniami z ramki – zad. 4, str. 65 oraz wykonać zad. 5, str. 65 w zeszycie ćwiczeń.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Czym są „Gdyby” dla osoby mówiącej w wierszu J. Kulmowej?

      Przeczytajcie uważnie wiersz J. Kulmowej pt: „Moje Gdyby”, który znajduje się w podręczniku na str. 311

      Zapiszcie pod tematem poniższą wiadomość:

      Gdyby dla podmiotu lirycznego to kraina,  świat z marzeń, w którym spełniają się pragnienia i nikt nie przeszkadza gdybiarzom.

      Wiersz utrzymany jest w pogodnym nastroju, a jego humor polega na zabawnym operowaniu wyrazami utworzonymi od słowa gdyby.

       

      A Ty jak wyobrażasz sobie swoją Gdybylandię? Stwórz w zeszycie ilustrację tej niezwykłej krainy.

       

      Religia

      Temat: Troskliwa królowa – św. Jadwiga.  Nieugięty przewodnik narodu – kardynał Stefan Wyszyński.

       

      Przeczytaj z podręcznika tematy 60 i 61. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tych tematów.       

      Uzupełnione strony prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz: film o św. Jadwigi królowej https://www.youtube.com/watch?v=hk_s3zKtzL0

      oraz o Prymasie Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński, który miał być beatyfikowany

      7 czerwca 2020r. (datę przeniesiono ze względu na pandemię) https://www.youtube.com/watch?v=nXm7DpxBIiA

      Pomodlimy się w intencji Polski, by kierowali nią ludzie mądrzy i dobrzy–  Litania

      do Najświętszego Serca  Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

       

      Informatyka

      Lekcja. Konsekwencje zagrożeń w internecie i sposoby ich unikania

       

      https://epodreczniki.pl/a/konsekwencje-zagrozen-w-internecie-i-sposoby-ich-unikania/D1HadrrqQ

       

      Plik z wykonanego ćwiczenia nr 1 proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messegera

       

      Klasa VI

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Wspomnienia z podróży – redagujemy list.

      Podróże dostarczają wielu ciekawych przeżyć i niezwykłych emocji. Pomagają dostrzec piękno świata i dają wspaniałe wspomnienia....

       

      Opiszcie swoją najciekawszą podróż w formie krótkiego listu do przyjaciółki lub przyjaciela. Pamiętajcie o elementach listu (data, miejscowość, nagłówek) oraz o zasadach pisowni zwrotów grzecznościowych.

      Wykonane zadanie proszę przesłać na adres paliga.aga@gmail.com

       

      Geografia

       

      Lekcja 3. Rosja – od Bałtyku po Ocean Spokojny (2 jednostki lekcyjne)

      Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 170 i z e - podręcznika

       

      https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-federacji-rosyjskiej/D13bOfdoA

       

      Zdjęcia z zadań na końca e – lekcji prześlij na Messengera lub na pocztę geoo@interia.pl

       

       

      Religia

      Temat: Dlaczego rodzice wymagają od swoich dzieci?

                Fast food – na co wydaję zaoszczędzony czas?

       Przeczytaj z podręcznika tematy  43 i 44.. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tych tematów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Uzupełnione strony prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      Pomodlimy się o ,,dobre wykorzystanie czasu”–  Litania

      do Najświętszego Serca  Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

      Wf

      https://wordwall.net/pl/resource/1778352/wychowanie-fizyczne

      https://ewf.h1.pl/student/?token=mAZL1sgbbyF6slzOgZwKlbr8kYoSKyGSc6oiTZEvVYyTQwnoUa

      https://ewf.h1.pl/student/?token=5mG3qnE6oauJoeKtPVTkS3ywDasEC6ojhZO7SOcKshhxhe9Skb

      https://ewf.h1.pl/student/?token=kID7AD8nXPOelt0ASLsaK4H3KiuGbBSDsN7iYaO9t39P55TEbO

      https://ewf.h1.pl/student/?token=gjmVBopXwHBOCNiMOkyopOQ7IwoddCJ51CnI9llI8WR1Skv37M

      Klasa VII

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Redagujemy krótkie formy wypowiedzi na podstawie „Zemsty”         A. Fredry.

      Gratulacje lub życzenia to krótkie formy wypowiedzi.

       

      Wybierzcie jedno z poniższych poleceń:

      1. Złóż życzenia Klarze i Wacławowi z okazji ślubu. Pamiętaj o zachowaniu obowiązujących zasad i formuł grzecznościowych. Pamiętaj o o uwzględnieniu: komu? (zwrot do adresata), z jakiej okazji?, co? (życzenia okolicznościowe), kto?

      2. Rozwiązaniem akcji komedii A. Fredry jest doprowadzenie do zgody sąsiedzkiej. Wybranemu przez siebie bohaterowi złóż z tej okazji gratulacje. Pamiętaj o stałych elementach: komu? (zwrot do adresata), z jakiej okazji? (np. serdecznie gratuluję..., składam gratulacje....), kto?

       

      Zadanie proszę przesłać na adres paliga.aga@gmail.com

       

      Geografia

      Lekcja 1. Warunki rozwoju gospodarki energetycznej

       

      Proszę o realizację lekcji  z  podręcznika str. 213 + materiał z Youtube’a

       

      https://www.youtube.com/watch?v=PLi2W4bHB2c

       

      Odpowiedz na pytanie 1 i 2 str.215 z podręcznika

      Zdjęcia wykonanych zadań  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

      Historia

      Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczpospolitej.

      Zwróć uwagę na zagadnienia:

      • Pierwsze wybory
      • Mała konstytucja
      • Konstytucja marcowa 1921
      • Postacie: Gabriel Narutowicz, Stanisław Wojciechowski

      Zadanie: str.221 zad.2

      Wf

      https://wordwall.net/pl/resource/912518/ruletka-%C4%87wicze%C5%84

      https://ewf.h1.pl/student/?token=3MXSrqADs2qMx4d03sKdDeyxcuS4qipNr8nuCP0oe4clxARffx

       

      Plastyka

      Temat: Jak być ubranym a nie przebranym cd. .

       

      W nawiązaniu do lekcji poprzednie – Jak być ubranym a nie przebranym – przygotuj strój w którym:

      1. Pójdziesz do teatru;
      2. Wybierzesz się na urodziny koleżanki;
      3. Będziesz uczestniczyć w ważnym wydarzeniu szkolnym.

      Poproś kogoś aby zrobił ci zdjęcia i prześlij je na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa VIII

      język polski

      Uczniowie otrzymują zadania za pośrednictwem grupy klasowej.

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Reading comprehension, przeczytać tekst i uzupełnić go brakującymi fragmentami – zad. 8, str. 127 oraz uzupełnić luki w tekście zgodnie z treścią tekstu – zad. 9, str. 127.

      2. Następnie, proszę przeczytać dwa teksty, uzupełnić e-mail luki zgodnie z ich treścią – zad. 10, str. 128 oraz przeczytać tekst i go uzupełnić wyrazami podanymi w ramce – zad. 11, str. 128.

      3. Bardzo proszę przeczytać opis zdjęcia i uzupełnić luki jednym wyrazem, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją – zad. 12, str. 129.

      Zadania należy przesłać na adres: ukow2007@gmail.com

      Fizyka

      Obrazy otrzymywane w zwierciadłach kulistych. (2H)

      https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ

      1. Tekst str.184-187

      2. Wykonaj zad. 2 str.188

      Informatyka

      Lekcja 3. Elementy zestawu komputerowego

      Proszę o realizację z tematu z e – podręcznika

       

      https://epodreczniki.pl/a/elementy-zestawu-komputerowego/DntfpWEOa

       

      Wykonane ćwiczenia prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

       

       

    • Dzień Dziecka
     • Dzień Dziecka

     • Drodzy Uczniowie! Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam, aby Wasze dzieciństwo było pełne radości, usmiechu i wspaniałych przygód. Niech Wam się spełnią wszystkie marzenia! Cieszcie się każdym dniem dzieciństwa. Pamiętajcie, że choć teraz przeżywamy trudny czas, to "po burzy zawsze wychodzi słońce", więc już niedługo na pewno będziecie mogli cieszyć się pełnią swobody i beztroski. Tego Wam życzą

                                                                                                                                    Pani Dyrektor Elżbieta Kocierz

                                                                                                                                              i grono pedagogiczne

                                                                                                                              Szkoły Podstawowej w Klimontowie

     • Projekt Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

     •  

       

      Gmina Proszowice wystąpiła z wnioskiem do Centrum Projektów Cyfrowa Polska (CPCP) i pozyskała dofinansowanie na realizację Projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Dzięki temu pozyskane zostały  środki na zakup sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu dla osób najbardziej potrzebujących. Fundusze te  zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu laptopów i tabletów oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy z powodu jego braku nie mogą brać udziału w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

      Za pozyskane środki zakupiono 37 laptopów dla uczniów z Gminy Proszowice, z czego dwa otrzymała Szkoła Podstawowa w Klimontowie.

      Projekt, do którego przystąpiła Gmina Proszowice, związany jest z aktualną sytuacją edukacyjną wynikającą z epidemii koronawirusa. Placówki oświatowe są zamknięte, więc uczniowie realizują obowiązek szkolny w formie nauki zdalnej. Posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu jest aktualnie koniecznością dla każdego ucznia.

       

    • Zadania dla uczniów cz.47
     • Zadania dla uczniów cz.47

     • PONIEDZIAŁEK 1 czerwca

       

      Klasa I   

      Religia

      Temat: Jezus  zmartwychwstały mówi do nas i  zaprasza nas do swego stołu.

      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tematów 44 i 45. Uzupełnione strony  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zaśpiewaj: https://www.youtube.com/watch?v=hEW3TGkOvac

      Modlimy się  za tych, którzy potrzebują naszej modlitwy–  Litania do Najświętszego Serca                            Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

      Klasa III

      Język angielski

       1. Proszę wpisać temat lekcji: Wild animals, wpisać słownictwo: They eat (oni/one jedzą), they don’t eat (oni/one nie jedzą), oraz wykonać zadanie 5, str. 52, sprawdzając odpowiedzi: 2. Don’t eat, eat, 3. Don’t, eat, 4. Eat, don’t, 5. Don’t, eat, 5. Don’t, eat.

      2. Następnie, proszę otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 54 i uzupełnić zad. 9. Należy wpisać co jecie, a czego nie jecie i narysować obok.

      3. Bardzo proszę wpisać słownictwo do zeszytu: sharp – ostry, beaks – dzioby, teeth – zęby, flat – płaski, następnie uzupełnić zdania podanymi w ramce słowami – zad. 12, str. 56 oraz zad. 14, str. 57 (fruit – owoce). Za wykonane zadania można przykleić sobie naklejkę.

      Warto zobaczyć animacje i poćwiczyć nazwanie dzikich zwierząt w j. angielskim:

      https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo&t=61s

      https://www.youtube.com/watch?v=s4loRyb3TS8

       Klasa IV

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Teatr- praca z zeszytem ćwiczeń.

      Dzień dobry! Zważywszy na fakt, że dzisiaj Wasze święto, czyli Dzień Dziecka, pewnie oczekujecie od nauczycieli troszkę luzu… W tak wyjątkowy dzień rzeczywiście należą się Wam specjalne względy!

      Z języka polskiego zadaję Wam dzisiaj niewiele. Bardzo proszę wykonać w ćwiczeniówce zadania znajdujące się na stronach 64 i 65. Nie musicie nic wpisywać do zeszytu, możecie również nie przysyłać zdjęć. Mimo to zróbcie ćwiczenia solidnie i rzetelnie!

      W razie problemów przy rozwiązywaniu zadań (np. przy krzyżówce) można się ze mną kontaktować przez messengera.

      Z okazji Waszego święta życzę Wam dużo radości i uśmiechu, a przede wszystkim powrotu do normalnego życia! Pozdrawiam.

      PRZYRODA

      Temat: Wody stojące i płynące.

       

      Przeczytaj lekcję z podręcznika  - strony 181 - 184. Obejrzyj ilustracje. Odpowiedź ustnie na pytania 1-5 ze strony 184.  Następnie wykonaj ćwiczenia 1 – 4 w zeszycie ćwiczeń (str. 94 - 95).

      DLA CHĘTNYCH:

      Wykonaj w zeszycie zadanie 5, strona 95 – zeszyt ćwiczeń.

      Zdjęcie wykonanych w zeszycie ćwiczeń zadań wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com.

      RELIGIA

      Temat: Więzienna cela – moc modlitwy.

      Przeczytaj z podręcznika temat: 52.  Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu.

      Uzupełnione strony  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz film o św. Piotrze: https://www.youtube.com/watch?v=88YDmencgoo

      lub https://www.youtube.com/watch?v=0jXaFYvvWfU

      Modlimy się  za tych, którzy potrzebują naszej modlitwy –

       Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

       https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

      MUZYKA

      Temat: Zabawy z rytmem.

       

      Obejrzyj film dostępny na platformie VOD w ramach projektu – Szkoła z TVP ,

      przedstawiający grupę instrumentów perkusyjnych melodycznych.

      https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,muzyka-lekcja-1-28052020,47937793

      DLA CHĘTNYCH:

      Naucz się wybijać rytm z kubkiem. Poproś, aby ktoś cię nagrał. Film prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa V

      MATEMATYKA 

      Temat: Obliczanie rzeczywistej odległości w terenie na podstawie mapy.

      Przeczytaj i przeanalizuj zawartość ramki ( przykład) str.260

      Wykonaj  zadania 10, 11, 12 ze str.260 z podręcznika.

      Rozwiązania zapisz do zeszytu i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Dlaczego nie należy rezygnować z marzeń?

      Przeczytajcie tekst pt: „Orzeł królewski”, zamieszczony w podręczniku na str. 310.

      Zapiszcie pod tematem przesłanie, jakie wynika z przypowiastki:

      Orzeł żyjący jak kogut nie był ciekawy świata , poprzestawał na tym, co miał i to dawało mu zadowolenie. Nie miał marzeń, aspiracji. Zrezygnował z marzeń, żeby być kimś innym, chociaż mógł je zrealizować.

      Zastanówcie się i w zeszycie  dokończcie poniższe zdanie:

      Człowiek nie powinien rezygnować z marzeń, ponieważ........................................................

       

      HISTORIA

      Temat: Polska Kazimierza Wielkiego.

      Podręcznik strona 190-194.

      Zwróć uwaga na rozejmy i pokoje, jakie zawierał król Kazimierz Wielki z innymi krajami.

      Wpisz do zeszytu takie pojęcia jak: podskarbi, podkanclerzy, kanclerz, marszałek. Wyjaśnij, jakie pełnili funkcje.

      Zapamiętaj datę 1364 i wpisz ją do zeszytu.

      Zadanie- str.194 zad.2.

      PLASTYKA

      Temat: Ciekawe techniki plastyczne. Praca plastyczna – Kwitnące drzewo.

       

      Wykonaj pracę plastyczną – Kwitnące drzewo. Instruktaż znajdziesz na stronie  https://www.youtube.com/watch?v=lwM1w-GCyhI . Zamiast gąbki możesz użyć pogniecionej miękkiej gazety. Użyj innych kolorów. Pamiętaj, że możesz mieszać kolory.

      Zdjęcie swojej pracy wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa VI

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Dlaczego podróże pociągają ludzi?

       

      Ułóżcie chronologicznie poniższe punkty planu, dotyczące poznanego fragmentu powieści J.Verne'a i zapiszcie je pod tematem lekcji:

      1. Rozpoczęcie podróży.

      2. Wygrana.

      3. Zakład w klubie.

      4. Powrót do domu pana Fogga i zdumienie służącego.

      5. Datek dla biednej kobiety.

      6. Spotkanie z kolegami klubowymi.

      7. Błyskawiczne przygotowania.

      8. Dokończenie gry w karty.

      9. Dotarcie na dworzec kolejowy.

       

      Następnie zapiszcie w zeszycie kilka argumentów, dlaczego podróże pociągają ludzi?

      1..............

      2..............

      3..............

       

      MATEMATYKA

      Uzupełnij ćwiczenia str. 50, 51, 52.

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: I am sorry, we can’t come, wpisać słownictwo do podrozdziału 7.4 z podręcznika, przeczytać lub wysłuchać dialogu (CD 3, ścieżka 35).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1386

      2. Następnie, proszę przeczytać lub posłuchać słownictwa: Invitation – zaproszenie (fioletowa ramka, zad. 2, str. 100 (CD 3, ścieżka 36), wpisać do zeszytu, oraz wykonać zad. 3, str. 100 w zeszycie. Odpowiedzi można sprawdzić w nagraniu (CD 3, ścieżka 37).

      3. Bardzo proszę przeczytać tekst na stronie 101 z podręcznika oraz dopasować obrazki A-C do fragmentów tekstów 1-3 – zad. 2, str. 101. Tekstu można także posłuchać w nagraniu (CD 3, ścieżka 38). Proszę wpisać czsowniki frazowe Phrasal verbs – zad. 4, str. 101 do zeszytu z tłumaczeniem.  

      Do pracy z tekstem można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      INFORMATYKA

       Temat : Komunikacja w internecie bez @ – komunikatory

      Dowiem się, czym jest komunikator internetowy, jakie są ich rodzaje oraz jak z nich korzystać.

      https://epodreczniki.pl/a/komunikatory/D5LUxe2b8

       

      Zdjęcia z ćwiczenia 2 i 3 prześlij na e- mail: geoo@interia.pl lub Messengera

       

      Klasa VII

      MATEMATYKA

      Korzystając z definicji str. 286 rozwiąż zad. 1, 2, 3.

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Jak zbudowana jest akcja w komedii A. Fredry?

      W dramacie najważniejsza jest akcja. O akcji mówimy wtedy, gdy „coś” się dzieje.

      Zapiszcie pod tematem poniższe informacje:

      akcja – ciąg zdarzeń rozwijających się od konfliktowego punktu wyjścia do momentu jej rozwiązania.

      Przyczyną akcji w dramacie jest zawsze konflikt, który nosi nazwę konfliktu dramatycznego.

      W „Zemście” konflikt to spór Cześnika i Rejenta.

       

      Poniżej podane są definicje, które dotyczą  elementów akcji:

      1. sytuacja zarysowana w punkcie wyjścia, przedstawiająca główny konflikt; tworzy wyjściowy

         układ zdarzeń, z którego wynikają dalsze; zapoznaje odbiorcę z postaciami i problemami utworu.

       

      2. najbardziej rozbudowana część przebiegu akcji, w której narastają zarysowane konflikty.

       

      3. moment, w którym konflikt, czyli napięcie sprzecznych dążeń bohaterów, ujawnia się w sposób

          najbardziej wyrazisty; napięcie osiąga maksimum.

       

      4. końcowy etap przebiegu akcji, w którym następuje rozstrzygnięcie konfliktu.

      5. nagła zmiana  losów bohaterów, łącznik między punktem kulminacyjnym a rozwiązaniem akcji.

       

      Zapiszcie w zeszycie informację o elementach akcji i uzupełnijcie podpunkty właściwymi, podanymi powyżej definicjami: (skorzystajcie ze słownika, aby sprawdzić poprawność  wykonanego polecenia)

       

      W dramacie akcja składa się z następujących elementów:

      - ekspozycja - …..............................

      - rozwinięcie akcji - …...........................

      - punkt kulminacyjny - ….........................

      - perypetie - …......................................

      - rozwiązanie akcji- …..................................

       

      Wiecie już, że pomyślne rozwiązanie akcji w „Zemście” było możliwe dzięki Cześnikowi, który chcąc zemścić się na Rejencie, ma zamiar zmusić  Wacława do ożenku z Klarą. Jest to w utworze Fredry nagły zwrot akcji.

       

      Przyporządkujcie  zdarzenia z „Zemsty” do poszczególnych elementów akcji w dramacie.

      W tym celu przeanalizujcie  plan wydarzeń, który macie w zeszycie pod tematem dotyczącym świata przedstawionego w komedii A. Fredry. Przy poszczególnych punktach planu dopiszcie , jaki to element akcji utworu.

       

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Will for future prediction, wpisać nowe słownictwo do podrozdziału 8.2, przeczytać informacje z ramki – zad. 3, str. 96 z podręcznika oraz wpisać do zeszytu z tłumaczeniem.

      * Czasownik modalny will jest używany do przewidywania wydarzeń w przyszłości, np.:

      I will work hard.  (będę pracował ciężko).

      Przeczenia tworzymy przez wyrażenie przeczące: will + not = won’t

      I will not (won’t) work hard.

      Pytania tworzymy przez inwersję, np.:

      Will you work hard?   Yes, I will. No, I won’t.

      2. Następnie, proszę przeczytać tekst na str. 97 w podręczniku i określić, które zdania są prawdziwe, które fałszywe oraz, które informacje nie są zawarte w tekście – zad. 3, str. 97.

      3. Bardzo proszę wpisać nowe słownictwo do podrozdziału 8.3 „Work and types of jobs” do zeszytu z tłumaczeniem oraz wykonać zad. 1, 2, 3, str. 91 w zeszycie ćwiczeń.

       

       INFORMATYKA

      Temat : Jak narysować twarz? - GIMP

       

      Dowiesz się w jaki sposób narysować twarz w Gimpie

       

      https://www.youtube.com/watch?v=lz6ItJJN46s

       

      Wykonaj ćwiczenie i proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

       

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

       

      Temat: Zasady etykiety dla młodzieży

       

      Z okazji Dnia Dziecka, życzę Wam wszystkim szybkiego powrotu do normalności. Byście mogli cieszyć się spotkaniami z przyjaciółmi, spacerami, wycieczkami i innymi przyjemnościami, które obecnie są dla nas wszystkich niedostępne.

      A w wolnej chwili zobaczcie film, w którym w pigułce przedstawione są zasady savoir-vivre.

      https://www.youtube.com/watch?v=378zeaz328Y

       

      Klasa VIII

      JĘZYK POLSKI

      Uczniowie otrzymują tematy i zadania w osobnych plikach za pośrednictwem grupy klasy VIII.

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zadania powtórzeniowe do egzaminu str. 183 zad. 9-18 , str.185 zad. 33-39.

      HISTORIA

      Temat: III Rzeczpospolita.

      Podręcznik strona 218-221.

      Zwróć uwagę na życie polityczne i przemiany, jakie zostały wprowadzone.

       

      Zadanie

      Str.221 zad.3

      JĘZYK NIEMIECKI

       Thema: Manchmal geht halt alles schief.../ Czasami wszystko idzie źle.

                    Czas przeszły  -  Perfekt 

      Jest to czas złożony: 

      • z  odmienionej formy czasownika posiłkowego haben lub sein, która w zdaniu oznajmującym znajduje się na drugim miejscu, 
      • oraz z formy imiesłowu czasu przeszłego Partizip II, która występuje na końcu zdania,  w czasownikach regularnych tworzymy go dodając do tematu czasownika przedrostek ge- i końcówkę – t  

      np. duschen(brać prysznic) - geduscht 

            hören (słuchać) - gehört 

            machen (robić) - gemacht 

           wohnen (mieszkać)- gewohnt 

           leben (żyć) -   gelebt 

           sich freuen (cieszyć się) - sich gefreut 

      Czasowniki, których temat kończy się na –t lub –d np. warten, baden mają formę imiesłowu czasu przeszłego Perfekt z końcówką - et 

      warten(czekać) - gewartet 

      baden (kąpać się) - gebadet 

       

      Przypomnienie odmiany czasowników posiłkowych: 

      haben, sein 

      ich habe, bin                        wir haben, sind 

      du hast, bist                         ihr habt, seid 

      er/sie/es hat, ist                   sie haben, sind 

       

      W czasie przeszłym Perfekt nie tłumaczymy czasowników posiłkowych, ponieważ są one tylko narzędziem do tworzenia tego czasu, większość czasowników tworzy ten czas z czasownikiem posiłkowym haben. 

       

      Ich frühstücke um 7.30 Uhr. (Jem śniadanie o godz. 7.30) 

      Ich habe um 7.30 Uhr  gefrühstückt. ( Zjadłam/zjadłem o godz. 7.30 śniadanie) 

       

      Er spielt Fuβball . / On gra w piłkę nożną. 

      Er hat Fuβball gespielt. / On grał w piłkę nożną. 

       

      Obejrzyj filmik, Was obowiązują wiadomości do 4.35 minuty, oczywiście można obejrzeć cały, ale o tych informacjach będzie na kolejnej lekcji: 

      https://www.youtube.com/watch?v=G279nhCQLkI 

       

      Zrób zadanie 5 i 6 ze str. 58 z ćwiczeń  

      A dla chętnych 7 i 8 ze str. 59 z ćwiczeń 

      Wyślij do mnie notatkę z zadaniami na maila an23456glabi_cka@wp.pl 

       

       

       

       

       

       

    • KOMUNIKAT
     • KOMUNIKAT

     • Od 1 czerwca 2020 roku istnieje możliwość zorganizowania na terenie szkoły konsultacji   dla uczniów z klas IV-VII Szkoły Podstawowej. Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w konsultacjach proszeni są o kontakt mailowy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Rodzice uczniów, którzy zamierzają wziąć udział w zajęciach, zobligowani są do wyrażenia pisemnej zgody i przekazania jej drogą mailową na adres szkoły.

    • Zadania dla uczniów cz.46
     • Zadania dla uczniów cz.46

     • Piątek 29 maja

       

      Klasa 4

      TECHNIKA

       Temat lekcji: Zdrowo się odżywiam – deser.

      Moi Drodzy znacie zasady zdrowego odżywiania. Zrobiliście  smaczne, zdrowe kanapki. To teraz..... czas na zdrowy pyszny deser. Zastanówcie się i napiszcie swój przepis. Czekam na ciekawe propozycje do 5 czerwca 2020 r. POWODZENIA.

      MATEMATYKA

      Temat: Obliczanie ułamka liczby naturalnej.

      Zobacz:  https://www.youtube.com/watch?v=E5OaAlAiUG0

      Wykonaj w zeszycie zadania 1, 2, 3, 4 str. 270 z podręcznika i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      KÓŁKO ORTOGRAFICZNE

      Temat: Trudna interpunkcja, czyli gdzie postawić przecinek?

      Ten temat wpisujemy do zeszytu do języka polskiego.

      Wiecie dobrze, że interpunkcja nie jest prostą sprawą. Często macie problemy z przecinkami, bo ich poprawne użycie może sprawiać kłopoty. Dzisiaj poznamy i utrwalimy kilka podstawowych reguł interpunkcyjnych, dzięki którym unikniecie wielu błędów.

      Przepiszcie do zeszytu notatkę:

      - Przecinki stawiamy zawsze przed spójnikami: że, który, jednak, lecz, ale, więc, ponieważ, bo,

      czyli, a.

      Np. Przekonał się, że nie ma racji. Miałam ochotę na deser, ale postanowiłam zjeść go później. Lubię zwierzęta, więc przygarnęłam psa ze schroniska.

      - Przecinkami otaczamy rzeczowniki w wołaczu (albo po prosty, gdy się do kogoś zwracamy).

      Np. Podejdź do mnie, Kasiu, z zeszytem do matematyki. Bartku, zrób to zadanie na tablicy. Julia, przyniosłaś plakat?

      - Przecinek stawiamy między wyrazami, które odpowiadają na to samo pytanie.

      Np. To był cudowny, pogodny dzień. (jaki? cudowny jaki? pogodny)

      Dzieci zbierały w lesie grzyby, jagody, maliny. (co? grzyby co? jagody co? maliny )

      Teraz ćwiczenie dla Was. Przepiszcie poniższe zdania, uzupełniając je przecinkami.

      1. To była lekka lecz nudna praca.
      2. Postanowiłam poprawić ocenę z polskiego więc zaczęłam więcej czytać.
      3. Czy chciałbyś Maćku pojechać z nami do zoo?
      4. Basia Kacper Weronika to kandydaci do samorządu szkolnego.
      5. Piątoklasiści chcieli zorganizować klasową wycieczkę jednak zrezygnowali z tego pomysłu.
      6. Babciu pójdziesz ze mną na spacer?

      Dzisiaj przesyłamy tylko stronę ze zdaniami 1-6, w których samodzielnie wstawialiście przecinek.

      Klasa 5

      BIOLOGIA

      Temat: Rośliny nasienne – podsumowanie działu.

       

      Przeczytaj podsumowanie działu z podręcznika (strony 155 – 158). Następnie rozwiąż test zamieszczony w podręczniku po tym dziale (strony 159 – 161).

      Wykonaj również zadania z zeszytu ćwiczeń – strony 64 – 67.

      Zdjęcie zadań z zeszytu ćwiczeń prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      MATEMATYKA

      Temat: Odczytywanie informacji zapisanych symbolicznie na mapie.  Zaznaczanie informacji na mapie.        

      Zobacz filmy: https://www.youtube.com/watch?v=2rNJHer4tno

      Przeczytaj i przeanalizuj przykłady i zawartości ramek str.256-259 z podręcznika

      Wykonaj zad 5, 6, 7, 8  str.259 z podręcznika.           

      Rozwiązania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Dlaczego warto marzyć?

      Wszyscy mamy marzenia. Są one częścią naszego życia. To dzięki nim nasze życie jest ciekawsze i weselsze.

      Przeczytajcie uważnie wiersz J. Kulmowej pt: „Nie wyrastaj z marzenia”, zamieszczony w podręczniku na str.292.

       

      Następnie uzupełnijcie w zeszycie poniższe zdania:

      W wierszu J. Kulmowej pt. „Nie wyrastaj z marzenia”  podmiot liryczny  prosi nas, abyśmy:

      nie........................................

      nie........................................

      nie........................................

      Nawet jeśli inni................................................

       

      Napiszcie w zeszycie kilka zdań o swoim największym marzeniu. Możecie skorzystać z banku rozmarzonych słówek ze str.292.

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Kochani Piątoklasiści !

      Witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie się dobrze.

      Proponuję Wam dzisiaj przemyślenia dotyczące mediów.

      Są one ważnym środkiem komunikacji, stanowią też źródło rozrywki. Cały czas jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju mediów.

      Zastanówcie się , z jakich mediów korzystacie najczęściej, które z nich są dla Was najbardziej przydatne. Pomyślcie również, czy potraficie z umiarem korzystać z różnych, dostępnych Wam źródeł komunikacji (np. telewizja, smartfon, komputer, komunikatory).

       

      Pamiętajcie o systematycznej pracy.

       

      Już za kilka dni będziecie obchodzić swoje święto. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka  życzę Wam wszystkiego najlepszego!!! Niech ten dzień będzie dla Was wyjątkowy!

      Pozdrawiam serdecznie – Wasza wychowawczyni.

       Klasa 6

      JĘZYK POLSKI

       Proszę zapisać temat lekcji: Obieżyświat czy domator? Poznajemy bohatera książki pt: „W 80 dni dookoła świata”.

       

      Jedni lubią podróżować i zwiedzać świat, inni zaś wolą zacisze własnego domu.

       

      Przeczytajcie uważnie fragment powieści J. Verne'a, zamieszczony w podręczniku na str.312 – 316.

       

      Następnie wykonajcie w zeszycie  zadanie 2, 3 i 4  ze str.316, które dotyczą poznanego fragmentu.

       

      MATEMATYKA

      Przeanalizuj tabelkę str. 197 i rozwiąż zad. 4, 5, 6, 7.

      MUZYKA

      Temat:. Muzyka dźwiękiem malowana.

      Oglądnij lekcję muzyki dla klasy 6 na platformie VOD – Muzyka dźwiękiem malowana.

      https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,muzyka-lekcja-1-21052020,47832782 .

      DLA CHĘTNYCH

      Przygotuj ilustrację muzyczną do wiersza Leopolda Staffa „Deszcz jesienny”. Nagraj ilustrację wraz z recytacją wiersza. Nagranie prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

      Klasa 7

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zadanie str. 285.

      JĘZYK NIEMIECKI

      Thema: Mein Frühstück./ Moje śniadanie 

      Odmiana czasowników:  

      essen – jeść 

                                                             ich esse               wir essen 

                                                             du isst                 ihr esst 

                                                              er/sie/es isst       sie essen 

      trinken – pić 

      ich trinke                wir trinken 

      du trinkst                ihr trinkt 

      er/sie/es trinkt        sie trinken 

      Następnie narysuj tabelkę  i wpisz w nią słownictwo ze stołu, ze str. 98 z podręcznika                                            

      Tabelka znajduje się w zakładce „Zdalne nauczanie” w menu po lewej stronie.

      Uzupełnij te 2 zdania: 

      Zum Frühstück esse ich Brot mit ……………...(Na śniadanie jem chleb z - wpisz dowolny produkt: ser żółty, szynka, kiełbasa, - tak się mówi na kanapkę z kiełbasą czyli Brot mit Wurst) 

      Dazu trinke ich ………………………………(Do tego piję.............) 

       

      W zadaniach nie piszemy produktów spożywczych z rodzajnikami der, die, das. 

      Wykonujemy zad 1 i 2 ze str. 62 z ćwiczeń 

       

      BIOLOGIA

       Temat: Regulacja nerwowo – hormonalna – podsumowanie wiadomości.

       

      Przeczytaj podsumowanie działu – Regulacja nerwowo – hormonalna – z podręcznika (strony 217 – 221). Następnie rozwiąż test zamieszczony w podręczniku po tym dziale (strony 222 – 226).

      RELIGIA

      Temat: Zesłanie Ducha Świętego. Kościół  polski w okresie niewoli narodowej.

       

      Przeczytaj z podręcznika temat 42, 52  i 61. Napisz do zeszytu modlitwę, w której zaprosisz Jezusa do swojego życia  i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

         Modlimy się  o powstrzymanie pandemii koronowirusa – Litania Loretańska

         https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

      Klasa 8

      JĘZYK POLSKI, WOS, EDB

      Uczniowie otrzymują zadania za pośrednictwem klasowej grupy.

      MATEMATYKA

      Przeczytaj temat kombinatoryki str. 267-271 i rozwiąż zad. 1-7.

    • Zadania dla uczniów cz.45
     • Zadania dla uczniów cz.45

     • Czwartek 28 maja

       

      Klasa IV

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: „Do you know Superman?”,  przypomnieć sobie wiadomości na temat użycia czasu Present Simple (Zdania twierdzące, przeczące oraz przysłówki częstotliwości), czytamy ponownie wiadomości w żółtej ramce na str. 99 oraz piszemy w zeszycie notatkę na temat tworzenia pytań.

      2. Pytania w czasie Present Simple tworzymy, stosując operatory Do lub Does przed podmiotem w zdaniu, np.:

      Do I/you/we/they sing? Krótkie odpowiedzi: Yes, I do, Yes, we do, Yes, they do lub

                                                                                              No, I don’t, No, we don’t, No, they don’t.

      W 3 osobie liczby pojedynczej stosujemyDoes:

      Does he/she/it sing? Krótkie odpowiedzi: Yes, he does, Yes, she does, Yes, it does lub

                                                                                          No, he doesn’t, No, she doesn’t, No, it doesn’t. 

      W zdaniach pytających czasownik występuje w formie bezokolicznika we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej.

      Warto zobaczyć nagranie filmowe ilustrujące tworzenie pytań:

      https://www.youtube.com/watch?v=l3avxwT2u1I

      3. Aby poćwiczyć tworzenie zdań pytających, proszę wykonać zad. 9, str. 99 z podręcznika w zeszycie oraz zad. 1, 2, 3, str. 62 w zeszycie ćwiczeń.

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Tuż za moim oknem.

      Moi drodzy, mieszkacie w bardzo malowniczej okolicy. Pomyślcie, jakie to szczęście w okresie pandemii i kwarantanny mieszkać na wsi. Spoglądacie codziennie na zieleń, łąki, lasy, pola… Nie wszystkie dzieci mają tyle szczęścia. Mam nadzieję, że to doceniacie.

      Bardzo Was proszę, weźcie aparat fotograficzny i zróbcie zdjęcie jakiegoś malowniczego zakątka z najbliższej okolicy. Może to być fragment Waszego ogrodu albo polna droga, może być widok z okna na pole lub las. Jak chcecie.

      Zdjęcie już zrobione? To teraz proszę otworzyć podręczniki do języka polskiego na stronie 114. W ćwiczeniu 3 znajduje się  instrukcja, jak opisać pejzaż (krajobraz, miejsce) ujęty na fotografii.

      Polecenie do ćw.3 brzmi: „Opisz co widzisz na wybranej fotografii”. Wy nie będziecie opisywać fotografii z podręcznika, lecz zdjęcie zrobione przez Was.

      Przeczytajcie uważnie wskazówki zawarte w ćw.3 (strona 114 i 115). Zgodnie z tymi wskazówkami opiszcie pięknie to, co znajduje się na Waszym zdjęciu.

      Bardzo proszę przysłać mi zarówno opis, jak i fotografię.

      Pozdrawiam, powodzenia!

       

      INFORMATYKA

      Temat: Scratch – spacer duszka po jeziorze

       

      Poznam jak wprawić w ruch duszka

      https://epodreczniki.pl/a/spacer-duszka-nad-jeziorem/DcIPhvFrY

      Zadanie  prześlij na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

       

      MATEMATYKA

      Temat: Opisywanie części całości za pomocą ułamków zwykłych – ćwiczenia..

       

      Wykonaj zadania : ,,Co umiem?”zad.1, 2, 3, 4 str.268 z podręcznika.

      Wpisz do zeszytu  odpowiedzi, a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

       

       

      Klasa V

      GEOGRAFIA

      Temat: Tajga

       

      https://epodreczniki.pl/a/przyroda-tajgi/DAfBTG8Hf

      https://epodreczniki.pl/a/tajga/D14zumSd0

      Ćwiczenia z podsumowania  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

       

      TECHNIKA

       Temat lekcji: Zdrowo się odżywiam – deser.

       

      Moi Drodzy znacie zasady zdrowego odżywiania. Zrobiliście  smaczne, zdrowe kanapki. To teraz..... czas na zdrowy pyszny deser. Zastanówcie się i napiszcie swój przepis. Czekam na ciekawe propozycje do 5 czerwca 2020 r. POWODZENIA.

       

      JĘZYK ANGIELSKI

       1. Proszę wpisać temat lekcji: What time does it arrive?, wpisać slownictwo do podrozdziału 7.4 w podręczniku – str. 103, przeczytać lub posłuchać dialog (CD 3, ścieżka 34), wpisać „Buying a ticket” – zad. 2, str. 100 (CD 3, ścieżka 35).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/6

      2. Następnie, bardzo proszę uzupełnić dialog brakującymi wyrażeniami, sprawdzić odpowiedzi: 2. much, 3. please, 4. time, 5. arrive, 6. Thanks. Można posłuchać dialogu (CD 3, ścieżka 36).

      3. Proszę zrobić zadania 1, 2, 3, 4, str. 63 w zeszycie ćwiczeń dla utrwalenia wiadomości z lekcji oraz wpisać LOOK! z ramki – str. 63 w zeszycie ćwiczeń (podawanie ceny).

       

      Klasa VI

      BIOLOGIA

      Temat: Ssaki – podsumowanie wiadomości.

       

      Przypomnij sobie wiadomości o ssakach. Następnie rozwiąż test:

      http://www.testyopinie.pl/test/254/test_swiat_kregowcow_ssaki_biologia.html

       

       

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Kłopotliwe e ruchome .

      Wiecie już, co to jest temat fleksyjny  i końcówka fleksyjna .

      Zdarza się , że w niektórych wyrazach jest samogłoska, która raz występuje w temacie, a raz z niego znika. Najłatwiej zaobserwować to można zestawiając pary wyrazów, np.: gruszka-gruszek, len – lnu, kaszel - kaszlu 

      Czy już wiecie, o którą samogłoskę chodzi?.....

       

      Zapiszcie pod tematem poniższą wiadomość:

      E ruchome to występowanie lub brak samogłoski e w tematach polskich wyrazów: w różnych formach fleksyjnych tego samego wyrazu może się ono pojawiać lub zanikać - np. lew – lw-u , pies – ps-a,  książk-a  -  książek

       

      Obejrzyjcie poniższy  filmik, w którym zawarte są informacje na temat e ruchomego:

      https://www.youtube.com/watch?v=PhM_IL0sbIA

       

      Następnie wykonajcie ćwiczenia 96,97,98 w zeszycie ćwiczeń na str. 162

      Do  zeszytu  wykonajcie zad.8 i 9 , znajdujące się w podręczniku na str.289

       

      TECHNIKA

      Temat lekcji: Zdrowo się odżywiam – deser.

       

      Moi Drodzy znacie zasady zdrowego odżywiania. Zrobiliście  smaczne, zdrowe kanapki. To teraz..... czas na zdrowy pyszny deser. Zastanówcie się i napiszcie swój przepis. Czekam na ciekawe propozycje do 5 czerwca 2020 r. POWODZENIA.

       

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Moi Drodzy!

      Zbliża się wyjątkowy dzień. Już za kilka dni będziemy świętować Międzynarodowy Dzień Dziecka. Myślę, że nie zabraknie Wam pomysłów w jaki sposób go spędzić, co zrobić, aby był wyjątkowy. Poszukajcie, proszę informacji na temat tego święta, dlaczego go ustanowiono i czym się wyróżnia spośród innych.

      Bardzo proszę, abyście oddawali książki do biblioteki szkolnej w najbliższym czasie. Podręczniki do klasy VI należy zapakować do reklamówki i podpisane składać w przedsionku szkoły w ostatnim tygodniu nauki, przed wakacjami. Dokładna informacja na ten temat będzie na stronie internetowej szkoły. Oceny można poprawiać jeszcze w następnym tygodniu, bardzo proszę przesłać do nauczycieli poszczególnych przedmiotów zaległe zadania. Konferencja klasyfikacyjna będzie w połowie czerwca.

      W ostatnim czasie dużo pracujecie zdalnie, używając komputera, a szczególnie Internetu. Proszę pamiętać o bezpieczeństwie w sieci i o cyberprzemocy, która jest często ukryta i czasami trudno ją zdemaskować.

      Samorząd Szkolny ma utrudnione warunki pracy i nie może bezpośrednio spotykać się i współpracować z uczniami. Jednak członkowie samorządu szkolnego na czele z przewodniczącą, Martynką Stanek mają dla Was propozycje konkursów. Zachęcam, abyście się nimi zainteresowali, będą ogłoszone na stronie szkoły. Lista uczniów, którzy prześlą swoje prace będzie na stronie szkoły. Zwycięscy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Zachęcam do wzięcia udziału w tej akcji w ramach obchodów Dnia Dziecka.

      Życzę Wam wspaniałych pomysłów i dobrej zabawy. Nie zapominajcie o nauce, bo ona jest bardzo ważna.

       

      Wasza wychowawczyni

      Klasa VII

      JĘZYK POLSKI

      Zebraliście informacje o Cześniku i Rejencie. Na pewno zauważyliście, że w zestawieniu postacie te są śmieszne, komiczne.

      Zgromadzone przez Was materiały na pewno okażą się dzisiaj pomocne.

      Na podstawie tekstu głównego i didaskaliów, a także znajomości działań i zachowań tych postaci, proszę napisać w zeszycie charakterystykę Cześnika lub Rejenta – do wyboru.

      Pamiętajcie, co należy uwzględnić we wstępie, rozwinięciu i zakończeniu. Nie zapomnijcie o akapitach. Zadbajcie o poprawność języka i stylu swoich wypowiedzi.

      Zadanie proszę przesłać na adres paliga.aga@gmail.com

       

      FIZYKA

      Utrwalenie wiadomości na temat Prawa Pascala.

      https://epodreczniki.pl/a/prawo-pascala/DS5IpKuBs

      JĘZYK ANGIELSKI

       1. Proszę wpisać temat lekcji: Shopping for clothes, wpisać nowe słownictwo do podrozdziału 7. 6, przeczytać lub posłuchać dialog (CD 3, ścieżka 38), wpisać informacje z ramki i zad. 3, str. 88, można sprawdzić odpowiedzi (CD 3, str. 88).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/9

      2. Następnie, proszę otworzyć podręczniki na stronie 94, przeczytać słownictwo z ramki „Jobs”, wpisać do zeszytu z tłumaczeniem. Można posłuchać wymowy (CD 4, ścieżka 01) oraz wykonać zad. 4, str. 95 z podręcznika w zeszycie.  

      3. Bardzo proszę wpisać do zeszytu słownictwo z ramki „Work” – zad. 7, str. 95 oraz zrobić zadania 1, 2, 3, str. 88 w zeszycie ćwiczeń.

       

      Klasa VIII

      CHEMIA

      Temat: Pochodne węglowodorów – podsumowanie wiadomości.

       

      Przeczytaj podsumowanie działu – Pochodne węglowodorów – z podręcznika. Następnie rozwiąż test dostępny w podręczniku.

       

      GEOGRAFIA

      Temat:  Antarktyda i Arktyka

      https://epodreczniki.pl/a/arktyka-i-antarktyka---srodowisko-przyrodnicze-obszarow-podbiegunowych/DNVKXvRHa

      Zdjęcia z ćwiczeń proszę  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Listening and language function, otworzyć zeszyty ćwiczeń na str. 126, wykonać zadania w słuchaniu ze zrozumieniem – zad. 1- 3  (Audio do zeszytu ćwiczeń 33, 34, 35).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/29

      2. następnie, proszę uzupełnić dialog, wpisując brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst – zad. 4, str. 127.

      3. Bardzo proszę wybrać prawidłową reakcję do opisanych sytuacji – zad. 5, str. 127 oraz uzupełnić minidialogi – zad. 6, str. 127.

       JĘZYK POLSKI

      Uczniowie otrzymują zadania w osobnych plikach za pośrednictwem klasowej grupy.

    • Zadaniadla uczniów cz.44
     • Zadaniadla uczniów cz.44

     •  

       

      Środa 27 maja

       

      Klasa 4

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Opisuję krajobraz.

      Zapisz w zeszycie: Wyrazy krajobraz i pejzaż to synonimy.

      Zeszyt ćwiczeń str. 17-19.

      Proszę zrobić ćw. 29, 33, 34.

      Wskazówka do ćwiczenia 29: przymiotniki dzielimy na oceniające (np. śliczny, wspaniały, wartościowy) oraz opisujące (np. płaski, nizinny, zielony).

       

      JĘZYK ANGIELSKI

       1. Proszę powtórzyć słownictwo dotyczące dzikich zwierząt z poprzednich lekcji, wpisać temat lekcji „My pets”, słownictwo do podrozdziału 7.2, str. 103 w podręczniku oraz przeczytać słówka lub wysłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 24).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/ShowMaterial/17640?p=2542

      2. Następnie, proszę wykonać zadanie 5, str. 61 w zeszycie ćwiczeń. Teraz otwieramy podręcznik na stronie 98 i czytamy historię obrazkową „The Terrific Two” oraz wybieramy prawidłową odpowiedź zgodnie z treścią tekstu – zad. 3, str. 98. Można też posłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 25).

      3. Bardzo proszę wpisać słownictwo do podrozdziału 7.3 oraz przeczytać żółtą ramkę na stronie 99 na temat tworzenia pytań w czasie Present Simple.

       

       PLASTYKA

      Temat: Warzywa na stole i w garnku – równowaga kompozycyjna.

       

      Przeczytaj lekcję dostępną na stronie epodreczniki https://epodreczniki.pl/a/warzywa-na-stole-i-w-garnku---rownowaga-kompozycyjna/DdHweGyAQ

      Rozwiąż ćwiczenia interaktywne dostępne pod lekcją.

       

       

      Klasa 5

      MATEMATYKA

      Temat: Zastosowanie własności miarowych kątów do rozwiązywania zadań.

      Wykonaj  zadanie 31, 32, 33, 34 i 35  str.254 z podręcznika.

      Rozwiązania wpisz do zeszytu i  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      MUZYKA

      Temat: Jak muzyka opowiada.

       

      Otwórz lekcję dostępną na stronie epodreczniki https://epodreczniki.pl/a/jak-muzyka-opowiada---zajecia-plastyczno-muzyczne/DbqQmZX0k . Przypomnij sobie wiadomości dotyczące trzech podstawowych elementów dzieła muzycznego (dostępne na początku lekcji). Wykonaj ćwiczenie 1 i 2. Następnie wykonaj polecenie 2 (wysłuchaj utworu Modesta Musorgskiego Noc na Łysej Górze i zastanów się jaki inny tytuł nadałbyś tej kompozycji. Namaluj własną ilustrację do utworu na papierze. Zapisz na pracy zaproponowany przez siebie tytuł.)

      Zdjęcie pracy prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

       

      JĘZYK POLSKI

      Dzisiaj nie zapisujecie nowego tematu lekcji. Kontynuujemy lekcję poprzednią.

      Proszę , dla utrwalenia wiadomości o okoliczniku, wykonać ćwiczenia 114 – 117 , znajdujące się w zeszycie ćwiczeń na str. 169 – 171.

      Chętni uczniowie mogą wykonać zadanie 119 ze str. 172.

       

      Proszę, abyście na przyszłą środę, czyli na  3 czerwca,  przeczytali krótką  nowelę H. Sienkiewicza pt: „Janko Muzykant”.

      Nowelka jest dostępna w internecie na stronie:

      https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/janko-muzykant.pdf

       

      WYCHOWANIE FIZYCZNE

      https://ewf.h1.pl/student/?token=M4kUUDhlzDPhV6J7GV2KIzuDFdYUPY4Fkt4TOIDy7jgoVAwW2l

      https://ewf.h1.pl/student/?token=CFuL0T5T5vZeYjaJXCfQbvh7QXAJ7iN93mM2tEQyP1X3iPStWS

      https://wordwall.net/pl/resource/1626819/wychowanie-fizyczne

      https://wordwall.net/pl/resource/1122210/wychowanie-fizyczne

       

       

      Klasa 6

      MATEMATYKA 

      Wyrażenie algebraiczne film wprowadzenie do równań .

       

      https://www.youtube.com/watch?v=Vm4FK_O1OV4

      wyrażenia algebraiczne - co to są wyrażenia algebraiczne i do czego służą

      https://www.youtube.com/watch?v=rHaXQROxO6o

       

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Doctor Q House rules, wpisać słownictwo do podrozdziału 7.3 z podręcznika, przeczytać lub posłuchać dialog (CD 3, ścieżka 32) oraz uzupełnić zdania informacjami z dialogu – zad. 3, str. 98.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1386

      2. Następnie, proszę przeczytać informację w ramce w podręczniku na stronie 99 na temat użycia czasowników modalnych must – musieć coś zrobić, musn’t – nie wolno czegoś robić, can – móc, ptrafić soś zrobić, wpisać przykłady z tłumaczeniem do zeszytu oraz wybrać prawidłową odpowiedź – zad. 4, str. 99.

      3. Bardzo proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 62 i poćwiczyć użycie słownictwa i czasowników modalnych w kontekście zdań – zad. 1, 2, 3.

       

       PLASTYKA

      Temat: Jak ugryźć design?

       

      Obejrzyj lekcję dostępną na platformie VOD w ramach projektu – Szkoła z TVP – temat: Jak ugryźć design? https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,plastyka-lekcja-1-18052020,47832097

      Następnie wykonaj logo zgodnie z instrukcjami przestawionymi przez nauczycielkę na zakończenie lekcji.

      Zdjęcie swojej pracy prześlij na adres jlipowiecka@gmail.com

       

       

      HISTORIA

      Zapoznaj się  z częścią tematu: Napoleon Bonaparte tworzy nowy ład w Europie.

      Podręcznik strona 207-208.

      Przeczytaj rozdziały:

      -zwycięstwa nad Austrią, Rosją i Prusami

      -wojna z Prusami

      Zwróć uwagę na wielkie bitwy napoleońskie

       

      Zadanie

      Str.209 zad.2

      Klasa 7

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Dlaczego Rejent Milczek, a Cześnik – Raptusiewicz?

      Zapiszcie pod tematem poniższą informację:

      Cześnik i Rejent to całkiem odmienni bohaterowie komedii A. Fredry. Noszą oni znaczące nazwiska, które charakteryzują te postacie.

       

      Następnie wykonajcie do zeszytu zadanie, w którym porównacie tych dwóch głównych bohaterów. Wykorzystajcie tabelę, która zamieszczona jest w menu po lewej stronie, w zakładce Zdalne nauczanie .

       

      MATEMATYKA

      Str. 284 oblicz zad. 4 i 10.

      MUZYKA

      Temat: Viva la musica – klasycyzm.

       

      Oglądnij film przedstawiający krótką historię muzyki – klasycyzm

      https://www.youtube.com/watch?v=8dIh2Jg5qm4

      Następne przygotuj krótki quiz dotyczący muzyki tego okresu (wykorzystaj wiadomości, które są przedstawione w filmie). Wyślij quiz na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      CHEMIA

      Temat: Woda i roztwory wodne - test.

       

      Rozwiąż test dostępny na stronie https://www.memorizer.pl/test/4901/woda-i-roztwory-wodne/0

      W teście znajduje się 20 pytań. Postaraj się rozwiązywać go samodzielnie i nie korzystając z pomocy. Po zakończeniu testu pojawi się twój wynik (podany w %).

      Prześlij zdjęcie wyniku na adres jlipowiecka@gmail.com

       

      Klasa 8

      JĘZYK POLSKI

      Zadania są przekazywane za pośrednictwem klasowej grupy.

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. 1-9 str. 260-261

      BIOLOGIA

      Temat: Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej.

       

      Przeczytaj tekst z podręcznika do biologii (strony 164 -168). Zwróć uwagę na grafiki i ich opisy.

      Odpowiedz ustnie na pytanie 1 – 4  ze strony 168. 

       

      RELIGIA

      Temat: Zesłanie Ducha Świętego.

      Świat dziecka i nastolatka. Dojrzałe relacje z Bogiem i ludźmi.

      Przeczytaj z podręcznika tematy 50 i 61. Napisz do zeszytu własną modlitwę

      o dobre relację z najbliższymi i prześlij ją na e- mail: dominika2000@o2.pl.

      Modlimy się  o zdrowie, siły i Boże błogosławieństwo dla naszych Mam

       – Litania Loretańska   https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

       

      WYCHOWANIE FIZYCZNE

      https://wordwall.net/pl/resource/940834/wychowanie-fizyczne

      https://wordwall.net/pl/resource/893767/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia

      https://ewf.h1.pl/student/?token=qXTQ40NQRrPXDYpJN6dZpVS0mn2LHxD0YOExGrn0HGeoxyLVQG

      https://ewf.h1.pl/student/?token=wgPgOUf7Buh3uOF3tavpujd59nz9pFVRY47eSYAuPgXkWpLHtb

       

       

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.43
     • Zadania dla uczniów cz.43

     • WTOREK 26 maja

       

      Kl. 0 Język angielski

      1. Proszę, aby dzieci przywitały się i powiedziały Hello lub Good morning! Oraz posłuchały piosenki i starały się nauczyć jej śpiewać (można posłuchać kilka razy).

      https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

      2. Proszę zobaczyć animację i nazywać członków rodziny:

      https://www.youtube.com/watch?v=rYnvnf5XRk0

      Posłuchajcie piosenki o Rodzinie (Family) i nazwijcie członków rodziny zgodnie z nagraniem:

      https://www.youtube.com/watch?v=Kjl5sPWcD-o

      3. Proszę narysować swoją Rodzinę, nazwać jej członków w języku angielskim.  

       

      Kl. I język angielski

      1. Proszę, aby dzieci przywitały się: Hello/Good morning lub Good afternoon, posłuchały piosenki i starały się śpiewać razem z nagraniem.

      https://www.youtube.com/watch?v=1Ziku4FLka4

      2. Proszę, aby dzieci otworzyły zeszyt ćwiczeń na stronie 62, pokolorowały rysunek zgodnie z poleceniem – zad. 5 oraz narysowały po śladzie – zad. 6, str. 62.

      3. Następnie, bardzo proszę wpisać słówka zgodnie z ich znaczeniem – zad. 7, str. 63 oraz wykonać zadanie 8, str. 63.

       Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      Kl. II język angielski

      1. Proszę otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 56 i uzupełnić tekst kartki pocztowej podanymi wyrazami (zad. 13) oraz uzupełnić w zad. 14, str. 56 informacjami do kogo piszemy kartkę pocztową i skąd. Na dole należy wpisać swoje imię i narysować pierwszą stronę kartki.

      2. Następnie, proszę narysować co znajduje się za twoim oknem oraz uzupełnić podane zdania – zad. 15, str. 57. Po zrobieniu zadań można wkleić naklejkę.

      3. Proszę wpisać do zeszytu słownictwo dotyczące tematu: Ubrania. Brakujące tłumaczenia słówek należy odszukać w słowniczku:

      Socks – skarpety, shorts - ……., jeans - ……….., T-shirt - ……….., belt – pasek, shirt - ………., scarf - ……….., hat – kapelusz.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      Klasa IV

      język polski

      Dziękuję Wam za wczorajsze opisy. Poradziliście sobie z zadaniem bardzo dobrze. Najczęściej, bo aż trzy razy, wybieraliście do opisu czajnik, oprócz tego kubek, piekarnik, lodówkę oraz organizer na przyprawy.

      Dzisiejszy temat lekcji  dotyczy święta, które obchodzimy 26 maja- Dnia Matki.

      Temat: „Najlepsze u mamy jest to, że ją mamy”.

      Jeśli masz taką możliwość, wklej do zeszytu wydrukowany wiersz. Nie jest to jednak konieczne.

      1. Przeczytaj uważnie wiersz pt. „Do matki”.

      W. Grodzieńska „Do matki”

      Mamo, chciałbym ci przynieść latający dywan.
      I kaczkę, która znosi szczerozłote jajka,
      Żebyś żyła beztrosko - wesoła, szczęśliwa,
      Lecz takie dziwy znaleźć można tylko w bajach.

      Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenia,
      Za twą miłość matczyną nigdy nie zachwianą
      Mogę tylko twą szyję otoczyć ramieniem
      I szepnąć ci do ucha: Dziękuję ci, mamo.

      2. Określ, kto jest podmiotem lirycznym wiersza, a kto adresatem. (czyli kto i do kogo zwraca się w wierszu)

      3. Wypisz z wiersza trzy epitety wraz z rzeczownikami, do których się odnoszą.

      4. Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania: Za co dziecko dziękuje swojej mamie? Co dla niej zamierza zrobić, aby wyrazić swoją wdzięczność?

      5. Napisz życzenia dla swojej Mamy z okazji jej święta. Pamiętaj o elementach, które muszą znaleźć się w tekście życzeń:

      • Nagłówek (Kochana Mamusiu!)
      • Z jakiej okazji składasz życzenia (pamiętaj, że nazwy świąt piszemy wielkimi literami)
      • Czego życzysz (postaraj się, aby Twoje życzenia były przemyślane i osobiste)
      • Podpis
      • Na końcu, pod życzeniami, zapisz miejscowość i datę

      Miłego dnia!

      matematyka

      Temat: Opisywanie części całości za pomocą ułamków zwykłych

      Przeczytaj i przeanalizuj przykłady i zawartość ramki str.264 i 265 z podręcznika.

      Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=FKwCQ7c3SPQ

      Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str.88,89,90 i prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

       

      historia

      Zapoznaj się z tematem lekcji „Józef Piłsudski i jego żołnierze”.

      (podręcznik strona 142-145)

       

      Zwróć uwagę na daty: 1914, 1918.

       

      Szczególnie zapamiętaj datę 11 listopada 1918 roku. Zapisz ją w zeszycie.

      Przeczytaj uważnie informacje na temat Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego

      Wf                 

      https://ewf.h1.pl/student/?token=yu7u3CJPaONznyVzy7zOx8AipEU27HTttSBfMOICDJbnqfZYhN

      https://ewf.h1.pl/student/?token=BBMMz46j4m4SdbIrO2JJfKDvS5H77ZVKYO2hzorTOt28navrM1

      https://ewf.h1.pl/student/?token=xrOvPD65460UDOU49tnip6rnIWF9pgXgIqjJWSURIH2FPLC1PT

      https://wordwall.net/pl/resource/1626819/wychowanie-fizyczne

      Klasa V

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: City Creatures. Roman holiday, przeczytać lub posłuchać dialog na stronie 98 w podręczniku (CD 3, ścieżka 29) oraz wybrać prawidłową odpowiedź – zad. 2, str. 98.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/6

      2. Następnie, proszę przeczytać informacje w żółtej ramce na str. 99 w podręczniku, wpisać notatkę do zeszytu na temat tworzenia pytań w czasie Past Simple:

      *Pytania w czasie Past Simple dla czasowników regularnych i nieregularnych tworzymy, stawiając operator Did przed podmiotem, np.:

      Did I/you/he/she/it/we/you/they have a good time?

      Krótkie odpowiedzi: Yes, I/you/he/she/it/we/you/they did.

                                              No, I/you/he/she/it/we/you/they didn’t.

      W zdaniach pytających w czasie Past Simple czasownik występuje w formie bezokolicznika (I forma czasownika z ramki).

      Proszę zobaczyć nagranie filmowe na temat czasu Past Simple – formy przeczące:

      https://www.youtube.com/watch?v=Xq5Gr38jqPc

      3. Bardzo proszę wpisać słownictwo „Things to do on holiday” – zad. 6, str. 99 z podręcznika. Można posłuchać wymowy  (CD 3, ścieżka 31) oraz należy wykonać zadania  1 i 2, 4, str. 62 w zeszycie ćwiczeń.

       

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Poznajemy okolicznik.

      Dzisiaj poznacie kolejną część zdania, która – podobnie jak dopełnienie - jest określeniem orzeczenia.

      Obejrzyjcie uważnie zamieszczony poniżej filmik,który zawiera ważne informacje na temat okolicznika i jego rodzajów:

      https://www.youtube.com/watch?v=4Q3WoIITmDA

      Proszę przepisać do zeszytu informacje zawarte  w ramce Zapamiętaj!, zamieszczonej w podręczniku na str.297.

      Następnie, wykorzystując wiadomości o okoliczniku, proszę wykonać w zeszycie zadanie 4 i 5, znajdujące się w podręczniku na str. 298.

      Wykonane zadania proszę przesłać na adres paliga.aga@gmail.com

       

      Religia

      Temat: Duch Święty- Przewodnik, Pocieszyciel i Obrońca.

      Matka Teresa z Kalkuty- służyć Jezusowi przebranemu za żebraka.

       

      Przeczytaj z podręcznika tematy 51 i 54. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tych tematów.       

      Uzupełnione strony prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=cCHMU5gLymA

      Podziękujmy naszym Mamusią w dniu ich święta  za ich trud  i pomódlmy się  o zdrowie, siły i Boże błogosławieństwo  za wstawiennictwem NMP – Litania Loretańska https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

       

      Informatyka

      Lekcja. Wirtualne wędrówki

       

      https://www.youtube.com/watch?v=5boBGArsx1U

       

      Plik z wykonanego ćwiczenia proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messegera

       

       

      Klasa VI

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Bohaterowie na tropach przygody.

       

      Poznaliście już fragment powieści A. Szklarskiego pt: „Tomek u źródeł Amazonki”, który znajduje się w podręczniku na  stronie 323.

      Na podstawie poznanego fragmentu zapiszcie w zeszycie, gdzie rozgrywa się akcja powieści i kto bierze udział w wydarzeniach.

      Następnie napiszcie w zeszycie krótkie opowiadanie, w którym przedstawicie  dalszy ciąg niespodziewanego spotkania Tomka z Indianami. Pamiętajcie o elementach opowiadania, akapitach. Zadbajcie o poprawność językową.

      Zadanie proszę przesłać na adres paliga.aga@gmail.com

       

       

      Geografia

       

      Lekcja 3. Ukraina w czasach przemian

      Proszę o realizację tematu z podręcznika str. 165, skorzystaj także z materiałów z Youtube’a

       

      https://www.youtube.com/watch?v=WA3GPQ_QlQM

      https://www.youtube.com/watch?v=vFGCJCYODdk

      https://www.youtube.com/watch?v=XTU7v7XKHdE

       

      Zad 1 i 2 str. 169. Zdjęcia pracy lub plik z pracą prześlij na Messengera lub na pocztę geoo@interia.pl

       

      Religia

      Temat: Wiatr i ogień – znaki mocy z wysoka. Jak okazać im miłość?- Dzień Matki i Dzień Ojca.

      Przeczytaj z podręcznika tematy 39,61 i 62.. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tych tematów.

      Posłuchaj: ,, Przybądź Duchu Świętyhttps://www.youtube.com/watch?v=1n0GrxoAYXQ

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

        Uzupełnione strony prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      Podziękujmy naszym Mamusią w dniu ich święta  za ich trud i pomódlmy się  o zdrowie, siły i Boże błogosławieństwo  Za wstawiennictwem NMP – Litania Loretańska https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

      Wf

      https://ewf.h1.pl/student/?token=ISpL06L2ugdmvZews2GflNz13enS9YyOq2BP0TrzYZH7qzZKOY

      https://ewf.h1.pl/student/?token=gE1hGjagSvMGQVJf0LzhGuIZwku1L8oG8lkwp7wBP47o3EvkQO

      https://ewf.h1.pl/student/?token=JZqDepadiVFlNSiH6KGZ2JZ3r94eCXvBWB9F7wIOvgSK54WaaR

      https://ewf.h1.pl/student/?token=t36uXlFmQnxopHPdC6FVi7ZgB2AE9MnxgkSOI6LDNQStlYcqSk

       

      Klasa VII

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Język utworu A. Fredry.

       

      Zauważyliście z pewnością, że w „Zemście” występują niezrozumiałe wyrazy. Fredro posługiwał się bowiem XIX -wieczną polszczyzną. Znaczenie tych słów znajdziecie w przypisach lub w słowniku. Ponadto bohaterowie wtrącają do swych wypowiedzi słówka łacińskie.

       

      Sprawdźcie, czy rozumiecie język A. Fredry. W tym celu proszę uzupełnić w zeszycie  diagram odpowiednimi wyrazami z ramki. Litery z oznaczonych pól 1-27 utworzą rozwiązanie.

      Wzór diagramu znajduje się w menu po lewej stronie w zakładce Zdalne nauczanie.

       

      Następnie korzystając z przypisów od wydawcy lektury, wyjaśnijcie znaczenie wtrąceń użytych w poniższych cytatach i połączcie zwroty z właściwymi znaczeniami. Zadanie wykonajcie w zeszycie.

      „Była quandam ta jedyna”.                                                                  od nowego wiersza

      „Niejednemu pro memoria gdzieś przy uchu napisała”.                     kiedyś, dawniej

      „Przepisz to de novo”.                                                                         ku pamięci

      „A capite, jaśnie panie”.                                                                      od nowa

       

       

      Geografia

      Lekcja 1. Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa

       

      Proszę o realizację lekcji  z  podręcznika str. 208 + materiały z Youtube’a

       

      https://www.youtube.com/watch?v=ocqohy6UtN4

      https://www.youtube.com/watch?v=zUORQ9s_o8A

      Odpowiedz na pytanie: Jak najlepiej  zapobiegać powodziom?

      Zdjęcia wykonanych zadań  prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

       

      Historia

      Zapoznaj się z tematem lekcji „Walka o granice państwa polskiego” (podręcznik strona 210-217)

      Zwróć szczególną uwagę na:

      • Walki o Lwów
      • Wojna polsko- bolszewicka
      • Bitwa warszawska
      • Powstanie wielkopolskie
      • Powstania śląskie

      Daty: 1919, 1920, 1921 wpisz do zeszytu.

      Zadanie

      Strona 217 zad.3

      Wf

      https://ewf.h1.pl/student/?token=bWeHLsBIVu3OcIgSkkDlKhNp6PWf7eYLDCNyh2WRpbr1pTlhPD

      https://ewf.h1.pl/student/?token=1v9C0QxW2S32knWAWHxAwAujkPex8QKyapvBGMrSPUyZYJb1mq

      https://ewf.h1.pl/student/?token=cQ50jm0NAmFlE755kNlNQzBbHBk8Pad3geuBNYV3B5l846ueSo

      https://ewf.h1.pl/student/?token=oXOye8MjjrZsQCvy6VkxQIQZHHxPW018RF9QtkmHIjf5fDx4hR

      Plastyka

      Temat: Jak być ubranym a nie przebranym.

       

      Obejrzyj lekcję dostępną na platformie VOD w ramach projektu – Szkoła z TVP. Temat – Jak być ubranym a nie przebranym.

      https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,plastyka-lekcja-5-18052020,48033700

       

      Klasa VIII

      język polski

      Uczniowie otrzymują zadania za pośrednictwem grupy klasowej.

      Fizyka

      Prawo odbicia. Obrazy w zwierciadłach płaskich.

       

      https://www.youtube.com/watch?v=gV_hvE0EfbA

       

      1. Tekst str177-183

      2. Wykonaj zad.2 str 180 oraz  zad.1 str183

       

      Informatyka

      Lekcja 2. Wyszukiwanie informacji i elementów graficznych udostępnianych w internecie w otwartych zasobach edukacyjnych

      Proszę o realizację z tematu z e – podręcznika

       

      https://epodreczniki.pl/a/wyszukiwanie-informacji-i-elementow-graficznych-udostepnianych-w-internecie-w-otwartych-zasobach-edukacyjnych/D18NV6cey

       

       

      Wykonane ćwiczenia prześlij na e- mail: geoo@interia.pl

      Język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Language function, otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 125 i uzupełnić luki w pytaniach jednym czasownikiem – zad. 1 oraz uzupełnić minidialogi brakującymi fragmentami wypowiedzi – zad. 2.

      2. Następnie, proszę przeczytać uważnie informacje na temat redagowania wypowiedzi pisemnej e-mail: prośba o pomoc, wypowiedź rozwinięta – zad. 1, str. 125 (na dole strony).

      3. Bardzo proszę napisać e-mail według polecenia – zad. 2, str. 125.

      Zadanie należy przesłać na adres: ukow2007@gmail.com

       

       

       

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.42
     • Zadania dla uczniów cz.42

     • PONIEDZIAŁEK 25 maja

       

      Klasa I   

      Religia

      Temat: Pan Jezus wstępuje do nieba. Wyrażam miłość do mojej mamy.

      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tematów 46 i 54. Uzupełnione strony  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz

      https://view.genial.ly/5ec1333e4a81770d9df52382/presentation-wniebowstapienie-kl-1?fbclid=IwAR0e_UGTOOqE-NN7e3xDc3tbq3Erq5W1EWp6k-8bgxQnzuSIadmHANgEya0

      lub

      https://view.genial.ly/5ec273b98e243b0d5a33a48c/game-wniebowstapienie-gra?fbclid=IwAR1jhcxXEYTUcVo9DhrVD65TE-GYUqDDQUl8kk-SFaBh1k5BYjz3j8hkr-A

      Modlimy się  za nasze mamy –  Litania Loretańska

        https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY

      Klasa III

      Język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Lions eat meat, wpisać słownictwo do zeszytu: meat – mięso, leaves - ……., fruit - …………, grass – trawa, lion – lew, giraffe – żyrafa, crocodile - ……….., monkey – małpa, antelope - …………

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      2. Następnie, proszę rozwiązać krzyżówkę – zad. 2, str. 50, korzystając z zapisanego słownictwa.

      3. Bardzo proszę zrobić zadania 3 i 4 ze strony 51. Pomocne będzie słownictwo poniżej:

      Seeds – nasiona, bugs – robaki,  hippos – hipopotamy, birds – ptaki, rhinos – nosorożce, zebras – zebry, snakes – węże, frogs – żaby, fish – ryby, tigers – tygrysy.

       

      Klasa IV

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Opis przedmiotu.

      W tym roku szkolnym uczyliśmy się już pisać list, plan zdarzeń, zaproszenie, ogłoszenie oraz krótkie wypowiedzi argumentacyjne (czyli takie, w których uzasadniamy własne zdanie).

      W tym tygodniu będziecie redagować opis.

      Przepiszcie do zeszytu definicję opisu:

      Opis służy przedstawieniu wyglądu jakiegoś obiektu np. przedmiotu, postaci, miejsca.  Może być samodzielnym tekstem lub fragmentem większej całości, np. opowiadania, powieści. Ciekawie napisany opis umożliwia wyobrażenie sobie przedstawionych w nim elementów.

      O czym należy pamiętać, redagując opis? Zajrzyjcie na stronę 78 Waszego podręcznika. Znajduje się tam „10 wskazówek dla opisującego przedmiot”. Przeczytajcie te wskazówki bardzo uważnie, najlepiej dwukrotnie.

      Następnie przeczytajcie przykładowy opis (rakiety tenisowej) zamieszczony na stronie 79.

      Czas na samodzielną próbę zredagowania opisu.

      Bardzo proszę opisać dowolny przedmiot znajdujący się w Waszej kuchni. Opisując, pamiętajcie o wskazówkach ze strony 78. Piszcie starannie i bezbłędnie. Powodzenia!

      PRZYRODA

      Temat: Rośliny uprawne.

       

      Przeczytaj lekcję z podręcznika  - strony 176 - 180. Obejrzyj ilustracje. Odpowiedź ustnie na pytania 1-5 ze strony 180.  Następnie wykonaj ćwiczenia 1 – 5 w zeszycie ćwiczeń (str. 92 - 93).

      Zdjęcie wykonanych w zeszycie ćwiczeń  zadań wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com.

      RELIGIA

      Temat: Góra Oliwna – zapatrzeni w niebo. Dom Ojca – cel naszej wędrówki.

      Przeczytaj z podręcznika tematy:51 i 54.  Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tych tematów.

      Uzupełnione strony  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz : https://view.genial.ly/5ec3dcad8e243b0d5a33f56d/interactive-image-klasy-mlodsze-wniebowstapienie-ogolne?fbclid=IwAR0dPS0HNca1qyPRmxbJVcbedJARPpsO5Rr_xt2hQ9efYbOa6pk0lX2tWpE

      lub https://view.genial.ly/5ec1333e4a81770d9df52382/presentation-wniebowstapienie-kl-1?fbclid=IwAR0e_UGTOOqE-NN7e3xDc3tbq3Erq5W1EWp6k-8bgxQnzuSIadmHANgEya0

      lub https://view.genial.ly/5ec273b98e243b0d5a33a48c/game-wniebowstapienie-gra?fbclid=IwAR1jhcxXEYTUcVo9DhrVD65TE-GYUqDDQUl8kk-SFaBh1k5BYjz3j8hkr-A

      Zaśpiewaj pieśń „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” https://www.youtube.com/watch?v=PpeCov7HvJw

      Modlimy się  za nasze mamy –  Litania Loretańska

      https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY  

      MUZYKA

       Temat: Instrumenty perkusyjne część 2.

       

      Obejrzyj film dostępny na platformie VOD w ramach projektu – Szkoła z TVP ,

      przedstawiający grupę instrumentów perkusyjnych melodycznych.

      https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,muzyka-lekcja-1-07052020,47737103

       

      Klasa V

      MATEMATYKA 

      Temat: Rodzaje kątów i ich własności – ćwiczenia.

      Przeczytaj i przeanalizuj zawartość ramki str.253

      Wykonaj  zadania 26, 27, 28, 29 i 30 ze str.253 z podręcznika.

      Rozwiązania zapisz do zeszytu i prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Z wizytą w muzeum.

      Zapiszcie pod tematem poniższą definicję:

      Muzeum to instytucja kultury powołana w celu gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi wartość historyczną lub artystyczną.

      Następnie wykonajcie ćwiczenia 18-21 i 23, zamieszczone na str. 94-96 w zeszycie ćwiczeń.

      Chętni uczniowie mogą wykonać ćwiczenia 15, 16, 17 ze str.93-94.

       

      HISTORIA

      Zapoznaj się z częścią tematu: Odbudowa Królestwa Polskiego.

      Przeczytaj rozdziały:

       

      -Królestwo Władysława Łokietka

      -Konflikt z Krzyżakami

      (podręcznik str.187-189)

      -Zwróć uwagę na daty: 1320, 1331

       

      Zadanie

      Str. 189 zad.3

      PLASTYKA

      Temat: Ciekawe techniki plastyczne. Praca plastyczna – Stemplowana łąka .

       

      Wykonaj pracę plastyczną – Stemplowana łąka. Instruktaż znajdziesz na stronie  https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc .

      Zdjęcie swojej pracy wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

      Klasa VI

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Jak grzecznie zwracać się do innych. czyli o etykiecie językowej.

      Wiecie już, że istnieją różne sposoby komunikowania się ze sobą: werbalne i pozawerbalne.

      Wszystkie sposoby porozumiewania się wymagają od nas znajomości zasad grzeczności lub savoir – vivre'u. Grzeczność wyraża się także za pomocą języka. Dlatego zawsze należy pamiętać o etykiecie językowej.

      Zapoznajcie się z tematem znajdującym się na stronie:

      https://epodreczniki.pl/a/jak-grzecznie-zwracac-sie-do-innych/DnnqMdNZq

       

      Znajdziecie tam m.in. wzorce zachowań i komunikacji, zwroty grzecznościowe oraz ważne zasady polskiej etykiety językowej.

      Wykonajcie do zeszytu ćwiczenie 1 z e-podręcznika, w którym  do tekstu okolicznościowego należy dopasować odpowiednie wzorce formuł grzecznościowych.

      MATEMATYKA

      Uzupełnij ćwiczenia str. 46-49 i prześlij na meila  ekocierz@wp.pl

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: We are meeting at six o’clock, wpisać słownictwo do podrozdziału 7.2, przeczytać lub posłuchać dialog (CD 3, ścieżka 29) oraz określić, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe – zad. 2, str. 96 z podręcznika. 

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1386

      2. Następnie, bardzo proszę przeczytać informacje z żółtej ramki na stronie 97 w podręczniku na temat zastosowania czasu Present Continuous do wyrażania przyszłości i wpisania notatki do zeszytu (żółta ramka z tłumaczeniem).

      *Czasu Present Continuous używamy w odniesieniu do przyszłości, do wyrażania czynności i ustaleń, które zostały wcześniej zaplanowane i jesteśmy przekonani, że się odbędą.

      Aby poćwiczyć użycie tego czasu, proszę wykonać zad. 6, str. 97 z podręcznika i wpisać do zeszytu.

      3. Proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 61 i zrobić zadania 1, 2, 3, aby utrwalić użycie czasu Present Continuous do wyrażania zaplanowanej przyszłości.

      * Zadanie dodatkowe: „My active life” – proszę zrobić samodzielnie prezentację lub inną formę graficzną w języku angielskim, w której zaprezentujecie siebie (swoje zainteresowania, pasje, hobby, plany na przyszłość, przemyślenia, ….). Pracę proszę przesłać na adres  ukow2007@gmail.com

       

      INFORMATYKA

      Temat : Wysyłanie i odbieranie załączników za pomocą poczty elektronicznej

       

      Nauczę się odbierać i wysyłać załączniki za pomocą poczty elektronicznej

      https://epodreczniki.pl/a/wysylanie-i-odbieranie-zalacznikow-za-pomoca-poczty-elektronicznej/D1DLkCGdo

       

      Zdjęcia z zadania lub plik z zadaniem prześlij na e- mail: geoo@interia.pl lub Messengera

      Klasa VII

      MATEMATYKA

      Korzystając z definicji str. 280 rozwiąż zad. 1 i 2.

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: W świecie bohaterów  komedii A. Fredry.

      Zapiszcie pod tematem poniższą informację:

      A. Fredro zaprezentował w swoim utworze bohaterów należących do  trzech pokoleń.

      Bohaterowie „Zemsty” reprezentują stan szlachecki, pochodzą jednak z różnych warstw społeczno-kulturalnych tego stanu.

       

      Następnie wykonajcie do zeszytu polecenie, w którym należy dopasować właściwe nazwiska do podanych typów szlachcica:

      szlachcic z dziada pradziada - …..............................

      dorobkiewicz szlachecki - …............................

      szlachecki utracjusz - …...............................

      sługa szlacheckiego pochodzenia - …............................

       

      Tytuły, którymi posługiwali się bohaterowie „Zemsty” wywodziły się z dawnych czasów. Początkowo określano nimi osoby usługujące królowi lub pełniące ważne funkcje na dworze. Później tytuły te używane były jako honorowe , określające dane miejsce w szlacheckiej hierarchii.

       

      Proszę do zeszytu uzupełnić poniżej podane definicje właściwymi nazwami tytułów urzędów:

      …...................................... - w dawnej Polsce urzędnik królewski odpowiedzialny za podawanie trunków, później – tytuł honorowy niższego urzędnika ziemskiego.

      …...................................... - pracownik wymiaru sprawiedliwości ; dawne określenie notariusza.

      …...................................... - w dawnej Polsce urzędnik nadworny, zastępca stolnika nadzorującego podawanie potraw do stołu, potem – tytuł honorowy urzędnika ziemskiego; jego żona to …..............

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Talking about the future, otworzyć podręczniki na stronie 86, przeczytać lub posłuchać dialog (CD 3, ścieżka 30, 31, 32), wpisać nowe słownictwo do podrozdziału 7.4.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/9

      2. Następnie, proszę wpisać notatkę umieszczoną poniżej, przeczytać informacje z ramki „Talking about the future” – zad. 4, str. 86 oraz wpisać z tłumaczeniem do zeszytu.

      * Wyrażenie: To be going to do something oznacza plany i zamiary na przyszłość, które będą wykonane, np.: I am going to buy some trainers (mam zamiar kupić buty sportowe).

      Przeczenie tworzymy przez słówko „not”, które stoi po odmianie czasownika „to be”, np.: 

      I am not going to buy some trainers.

      Pytanie tworzymy przez inwersję, czyli szyk przestawny wyrazów, np.:

      Are you going to buy any trainers? Yes, I am. No, I am not.

      3. Bardzo proszę wpisać słownictwo do podrozdziału 7.5 „Money” oraz wykonać zadanie 3 i 4, str. 87, aby poćwiczyć użycie tego słownictwa w kontekście językowym.

       

       INFORMATYKA

      Temat : Jak wkleić zdjęcie w ekran - GIMP

       

      Dowiesz się w jaki sposób wkleić zdjęcie w ekran w Gimpie

       

      https://www.youtube.com/watch?v=mpjqbvrtxTI&list=PLF99gOlzLx60daL-nXBTvmruDgJNarL-Q&index=21

       

      Wykonaj ćwiczenie i proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

       

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

       

      Temat: O zagrożeniach z Internetu

       

      Jeszcze raz o zagrożeniach, które czekają na nas wszystkich w sieci. Przeczytajcie lekcję i uważajcie na siebie.

      https://epodreczniki.pl/a/bezpieczenstwo-w-sieci/DHNWQkG53

       

      Klasa VIII

      JĘZYK POLSKI

      Uczniowie otrzymują tematy i zadania w osobnych plikach za pośrednictwem grupy klasy VIII.

      MATEMATYKA

      Dopełniając do kwadratu lub prostokąta  rozwiąż zad. 8 str. 256 oraz 9 i 10. 

      HISTORIA

      Zapoznaj się z tematem lekcji: Rozpad ZSRR, Czechosłowacji i Jugosławii.

      Zwróć uwagę na zagadnienia:

      • Kraje bałtyckie odzyskujące niepodległość
      • Konflikty narodowościowe w ZSRR
      • Rozpad ZSRR

      Przeanalizuj mapki w podręczniku, ilustracje, zdjęcia.

      Zadanie

      Str.217 zad.2

      JĘZYK NIEMIECKI

      Thema: Sport ist in. 

       

      Odpowiedz na pytanie: Kennst du diese Sportdisziplinen? Czy znasz te dyscypliny sportu? Przyporządkuj ich nazwy właściwym ilustracjom ze str. 131 w zad 27a w podręczniku, wpisz do zeszytu.  

      Na podstawie podręcznika ze str. 132 napisz 4 miasta w których odbywa się Turniej Czterech Skoczni: 

       

      Na podstawie filmiku, opowiedz o swojej ulubionej dyscyplinie sportowej, ułóż 4 zdania: co uprawiasz? gdzie? jak często? dlaczego uprawiasz ten rodzaj sportu? 

      https://www.youtube.com/watch?v=YIlRCn-wqi0 

       

      W języku niemieckim przymiotniki i przysłówki mają trzy stopnie. 

      stopniu równym używamy spójników wiążących so... wie (tak ...jak) 

      Sandra schwimmt so schnell wie Urlike. /  Sandra pływa tak szybko jak Urlike. 

      Stopień wyższy przymiotnika i przysłówka tworzy się dodając do tematu stopnia równego przyrostek – er, przy czym przymiotniki i przysłówki jednosylabowe z samogłoską tematyczną a,o,u otrzymują przegłos (alt - älter, kurz - kürzer). Przy porównywaniu przymiotników, przysłówków w stopniu wyższym używa się spójnika als ( niż) 

      Mit dem Bus fährt man schneller als mit der Straβenbahn. / Autobusem jedzie się szybciej niż tramwajem. 

      Stopień najwyższy tworzy się przez dodanie do stopnia równego przyrostka  

      -(e)sten i słówka am. 

       

      Kilka przykładów plus stopniowanie nieregularne !!!: 

      schnell (szybko)- schneller- am schnellsten 

      intesessant (interesujący)- interessanter- am interessantesten 

      weit (daleko)- weiter – am weitesten 

      groβ (duży)- gröβer- am gröβten 

      schwach(słaby)- schwächer- am schwächsten 

      !!!gut(dobrze)-besser-am besten 

      !!!gern (chętnie)- lieber- am liebsten 

      !!!viel (dużo)- mehr- am meisten 

       

      Zrób zadania 33,34/ 90 i 36/91 z ćwiczeń 

      Dla chętnych 35/90 i 37- 38/ 91 z ćwiczeń, wyślij do mnie na maila. 

       

       

       

       

    • KOMUNIKAT
     • KOMUNIKAT

     • Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że w Szkole Podstawowe w Klimontowie zapewnia się  uczniom następujące formy zajęć:

       

      1. Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie  klasy VIII szkoły podstawowej mają możliwość konsultacji z  nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
      2. Od dnia 1 czerwca 2020 r. wszystkim uczniom szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
        

      Szczegółowy harmonogram zajęć konsultacyjnych zostanie ustalony przez nauczycieli i wychowawców, którzy skontaktują się z rodzicami/uczniami w celu zdiagnozowania indywidualnych potrzeb.

       

      W czasie realizacji spotkań konsultacyjnych obowiązywać będą procedury bezpieczeństwa ustalone na podstawie  przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

      Procedury bezpieczeństwa obowiązują pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klimontowie

      mgr Elżbieta Kocierz