• Po polsku o historii
     • Po polsku o historii

     • 1 października o godzinie 13.00 uczniowie z najstarszych klas szkoły podstawowej przystąpili do pisania VIII dyktanda niepodległościowego "Po polsku o historii". W konkursie wzięło udział 14 uczniów. Siódmoklasiści: Sara Kotyza, Karolina Paluch, Marlena Mzyk, Dominika Ryńca, Oliwia Błaut, Anna Deka, Wiktor Wołek, Karolina Gołdyn, Karol Bąkowski. Ósmoklasiści: Patrycja Ryńca, Kamila Bobrowska, Weronika Wesołek, Natalia Klimek, Angelika Dora. W etapie szkolnym najlepiej poradzili sobie: Wernika Wesołek, Dominika Ryńca oraz Karol Bąkowski. Życzymy dalszych sukcesów!

    • POZNAJEMY ZIEMIĘ ŚWIĘTOKRZYSKĄ
     • POZNAJEMY ZIEMIĘ ŚWIĘTOKRZYSKĄ

     • Uczniowie klasy VII i VIII rozwijali swoje zainteresowania literaturą i historią naszego kraju podczas wycieczki edukacyjnej, która odbyła się w miniony piątek, 2 października 2020r. W programie wyjazdu było zwiedzanie pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, poznanie historii sanktuarium na Świętym Krzyżu oraz zapoznanie się z dziejami prastarego dębu o imieniu „Bartek”. 

      Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się, że majątek ziemski Oblęgorek Henryk Sienkiewicz otrzymał w 1900 roku z okazji 25-lecia pracy pisarskiej. Ten pięknie położony pałacyk, zaprojektowany specjalnie dla pisarza przez architekta Hugona Kuderę stał się siedzibą muzeum w 1958 roku. Ekspozycja muzealna to wierne odtworzenie wnętrz pałacyku z czasów, kiedy mieszkał w nim pisarz (1902-1914).

      Uczniowie zobaczyli gabinet, salon, jadalnię, palarnię i sypialnię pisarza. Wyposażenie tych wnętrz stanowią oryginalne meble, obrazy, rzeźby, tkaniny i część księgozbioru Sienkiewicza. Na piętrze podziwiali wystawę biograficzno-literacka poświęconą patronowi muzeum. Zobaczyli najcenniejsze zbiory muzeum, do których należą rękopisy, listy, pamiątki jubileuszowe, albumy i adresy kunsztownie zdobione przesyłane pisarzowi w dowód uznania i czci. Walorem tej ekspozycji jest jej autentyzm i przedmioty bezpośrednio związane z Sienkiewiczem. Oblęgorek był letnią rezydencją, gdzie w chwilach wytchnienia pisarz gromadził najbliższą rodzinę i przyjaciół. W siedzibie najsławniejszego właściciela Oblęgorka od 1958 roku mieści się muzeum, które powstało dzięki darowiźnie dzieci pisarza – Jadwidze Korniłowicz i Henrykowi Józefowi Sienkiewicz.

      W pobliżu pałacyku znajduje się rozbudowany park edukacyjny, który dał naszym uczniom możliwość poszerzenia wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych, szczególnie biologii i ekologii, a także literatury, geografii i fizyki. Wizyta uczniów w parku edukacyjnym była przykładem nauki przez doświadczenie i zabawę. 

      Udając się w kierunku klasztoru Świętego Krzyża, uczestnicy wycieczki odwiedzili miejsce, gdzie rośnie prastary „Dąb Bartek” nazywany królem Puszczy Świętokrzyskiej. Wiek drzewa jest bliżej nieokreślony i do dziś trwają w tej sprawie spory wśród naukowców. Najbardziej śmiałe prognozy dają „Bartkowi” prawie 1000 lat. Taki wiek pojawia się w powszechnie dostępnej literaturze. Inne źródła podają, że ma 700 lat. Nie ulega wątpliwości, że „Dąb Bartek” jest najpotężniejszym spośród rosnących obecnie drzew tego gatunku w Polsce. Obwód pnia przy ziemi wynosi blisko 14m, wysokość 30m, a rozpiętość korony 20x40m.Pamięta on czasy królów, potopu szwedzkiego, zaborów, I i II wojny światowej. Jest świadkiem historii naszego kraju. Doświadczył wielu klęsk, skutków uderzenia piorunem i pożarów. Uderzenie pioruna w 1991r. zerwało z jego pnia dwa pasy kory i spowodowało zapalenie drewnianej plomby. W 1997r. wymieniono stare drewniane podpory, zastępując je na teleskopowe metalowe podpory z gumowymi podkładami pod konarami. Bartek od 1954r. jest pomnikiem przyrody prawnie chronionym. Podobną ochroną objęto aleję pomnikowych drzew znajdujących się przy szosie.

      Kolejnym punktem wycieczki był klasztor na Świętym Krzyżu, na szczycie Łysej Góry. Uczniowie poznali historię najstarszego sanktuarium w Polsce.  Jego najcenniejszą pamiątką są relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Symbolem benedyktynów, którzy na początku zamieszkiwali klasztor, jest podwójny krzyż złoty, którego wyższe ramię jest krótsze od dolnego. Krzyż taki, od XVII wieku nosi nazwę "krzyża jerozolimskiego" i jest nierozłącznie związany z kultem i symboliką relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Relikwiarz, przywiózł najprawdopodobniej do Krakowa król Węgier Stefan V w 1270 roku, gdzie posłużył do umocnienia układu zawartego przez króla Węgier z księciem krakowsko-sandomierskim Bolesławem Wstydliwym. Relikwiarz pozostał w Krakowie, skąd w latach 1306-1308 został przekazany benedyktynom łysogórskim przez Władysława Łokietka. Od tego momentu rozpoczyna się w Polsce kult Drzewa Krzyża Świętego. Wysunął on klasztor świętokrzyski, fundację księcia Bolesława III Krzywoustego, na pierwsze miejsce wśród klasztorów polskich. Szczególną pozycję zdobył klasztor łysogórski za panowania króla Władysława Jagiełły, który otoczył to miejsce swoją opieką, wprowadzając podwójny krzyż patriarchalny do heraldyki jagiellońskiej, jako swój osobisty herb. Obecnie gospodarzem klasztoru jest Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów, które troszczy się o zachowanie jego wartościowych pamiątek dla przyszłych pokoleń. Można tutaj zobaczyć cenne dzieła literackie, na szczególną uwagę zasługują "Kazania świętokrzyskie” eksponowane w formie fotokopii. W muzeum misyjnym znajdują się liczne eksponaty przywiezione z misji. Szczególnie dużo jest pamiątek z Afryki.

      Odwiedzając te miejsca i poznając ich historię, uczniowie kształtowali postawę patriotyczną. Wzbogacili swoją wiedzę o historii naszego kraju oraz dowiedzieli się wielu ciekawostek o życiu i twórczości sławnego pisarza Henryka Sienkiewicza, który otrzymał w 1905r. Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości.

    • Realizacja projektu Erasmus
     • Realizacja projektu Erasmus

     • Podsumowanie realizacji projektu  Erasmus+

      “ATTRACIVE SCHOOLS – HAPPY STUDENTS – BETTER LIFE”

      w roku szkolnym 2019/2020

       

       

      Pracując razem z partnerskimi szkołami z Rumunii, Włoch, Republiki Północnej Macedonii oraz Grecji, uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły realizowali projekt Erasmus+ „ATTRACIVE SCHOOLS – HAPPY STUDENTS – BETTER LIFE” w roku szkolnym 2019/2020. Wykonali  działania mające na celu doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych oraz kształtowanie postawy otwartości i zrozumienia dla innych tradycji, zwyczajów i sposobów zachowania. Sprzyjało to zdobywaniu przez młodych ludzi wiedzy oraz doskonaleniu umiejętności w atrakcyjny sposób. Uczyło współpracy oraz rozwijało kreatywność uczestników projektu.

      W minionym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele zrealizowali zadania:

      • międzynarodowa wymiana uczniów w Skopje w Republice Północnej Macedonii. Jej głównym celem było poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia - każda grupa z 5 krajów projektu przygotowała prezentacje na temat tradycji świątecznych w swoim kraju oraz typowych dań związanych ze świętami. Wszyscy z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach projektowych, dowiadując się wielu ciekawostek, tym bardziej, że Rumuni, Macedończycy i Grecy świętują Boże Narodzenie według obrządku prawosławnego. W efekcie wspólnej pracy powstało nagranie, które przedstawia wszystkie grupy podczas śpiewania kolęd w ich narodowych językach. Była to okazja do wspólnego świętowania, poznawania tradycji, wymiany poglądów, uczenia się tolerancji  i budowania dialogu międzykulturowego opartego na zrozumieniu innej kultury, postrzegania podobieństw i różnic, jako elementu wzbogacenia wiedzy i nabycia kompetencji międzykulturowych.
      • upowszechnianie efektów wizyty projektowej w Republice Północnej Macedonii w szkole oraz w środowisku lokalnym. Uczennice kl. VII i VIII, które brały udział w wizycie w Skopje w Macedonii Północnej zaprezentowały  kolędy podczas jasełek oraz w trakcie przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przygotowały ozdoby świąteczne użyte do dekoracji oraz jako drobne upominki dla grup projektowych.
      • zajęcia dla młodszych uczniów na temat zwyczajów i tradycji świątecznych w krajach partnerskich. Większość z tradycji i zwyczajów jest opartych na kulturze oraz religii dominującej w danym kraju. Na przykład, tradycje świąt Bożego Narodzenia w Polsce i we Włoszech związane są z religią katolicką, natomiast w Rumunii, Grecji i Republice Północnej Macedonii z obrządkiem prawosławnym.
      • warsztaty europejskie. Uczestniczki wymiany uczniów w Republice Północnej Macedonii  przygotowały i przeprowadziły warsztaty europejskie dla młodszych uczniów na temat realizacji projektu Erasmus+ w międzynarodowym partnerstwie. Była to okazja wzbogacenia wiedzy oraz doskonalenia umiejętności pracy indywidualnej i w grupie. Przygotowane zadania w postaci zagadek, krzyżówek, układanek wyrazowych oraz gier edukacyjnych były doskonałą formą edukacyjną dla wszystkich uczniów biorących w nich udział.
      • ekspozycja na korytarzu szklonym na temat wymiany uczniów w Republice Północnej Macedonii, zawierająca zdjęcia oraz relacje uczennic, które uczestniczyły w wizycie.
      • wizyta projektowa we Włoszech, która była zaplanowana w dniach 8-14 marca 2020r. została oficjalnie odwołana ze względu na środki bezpieczeństwa podjęte z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa COVID - 19 we wszystkich krajach europejskich.
      • Zaplanowane działania są przeprowadzane za pomocą Internetu z wykorzystaniem narzędzi TIK. Uczennice kl. VIII i VII przygotowały prezentacje na temat tradycji Świąt Wielkanocnych w naszym kraju oraz na temat typowych dań przygotowywanych w tym czasie. Dzięki temu, uczniowie wzbogacili swoją wiedzę oraz doskonalili umiejętność współpracy online z partnerami projektu.
      • prezentacje „Save the nature!” były przygotowane i zaprezentowane przez uczennice klasy VIII na temat ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin w Polsce. Ponadto, powstały zadania dla uczniów w postaci krzyżówek, rebusów, zgadywanek w formie „Escape Room”.
      • wizyta projektowa w Rumunii zaplanowana na maj 2020r. – została odwołana z powodu pandemii koronawirusa COVID - 19.

      Pracując w międzynarodowym partnerstwie, uczniowie wykonali produkty pracy projektowej: prezentacje multimedialne, nagrania, filmy, wystawy, ekspozycje, album na temat atrakcji turystycznych w krajach partnerskich projektu. Upowszechnianie efektów wspólnej pracy odbyło się w szkole, w środowisku lokalnym i międzynarodowym.

      Ponadto, uczestnicy projektu Erasmus+ zdobyli wiedzę i rozwinęli kompetencje kluczowe podczas pracy w międzynarodowych zespołach. Wykazali się pomysłowością i kreatywnością, organizując zajęcia dla młodszych uczniów z naszej szkoły, w celu promocji programu Erasmus+ oraz upowszechniania materiałów i produktów utworzonych podczas pracy projektowej w szkole i w czasie międzynarodowych spotkań w szkołach partnerskich. Projekt wywarł bardzo pozytywny wpływ na społeczność uczniów, nauczycieli oraz rodziców, którzy aktywnie współpracowali podczas jego realizacji. Poszerzył ofertę edukacyjną szkoły, umożliwiając uczniom działania o zasięgu europejskim.

       

      Koordynator projektu – Urszula Kowalska

       

      Znalezione obrazy dla zapytania logo erasmus plus

     • Wycieczka do Oświęcimia

     • WYCIECZKA DO OŚWIĘCIMIA

       

      "Aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił."

      Edmund Burke

      W ramach małopolskiego projektu wsparcia turystyki szkolnej „Odkrywam Małopolskę” 22 września 2020 roku uczniowie kl. VII i VIII naszej szkoły wraz z zaprzyjaźnionymi kolegami ze Szkoły Podstawowej w Żębocinie uczestniczyli w niezwykłej lekcji historii - wycieczce do Oświęcimia. Celem wyjazdu było zwiedzanie obozów zagłady Auschwitz, Birkenau i Monowitz (polskie nazwy Oświęcim, Brzezinka i Monowice), zespołu niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych, istniejących w latach 1940–1945, symbolu Holocaustu - określanych mianem „fabryki śmierci”. Jedynego obozu koncentracyjnego znajdującego się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.Zetknięcie się z jednej strony z ogromnym ludzkim cierpieniem, a z drugiej z wielkim okrucieństwem oprawców - wywołało silne emocje wśród uczniów. Opowieści przewodników Muzeum, m.in.: o bezwzględnym traktowaniu więźniów, selekcjach dopełniły obrazu okrucieństwa II wojny światowej.TEN dzień i TO miejsce na długo zapadną w pamięć uczestnikom. Każdy opuszczał były obóz zagłady w zadumie, z osobna wyciągając wnioski z tej niecodziennej lekcji.Następnym punktem programu wycieczki była wizyta w murach średniowiecznego zamku w Oświęcimiu. Po obejrzeniu krótkiego filmu przybliżającego uczniom walkę o niepodległość naszej Ojczyzny w 1918 roku, cała grupa udała się do podziemnych tuneli pod zamkiem,by zwiedzić interaktywną trasę historyczną i uczestniczyć w „Grze o Niepodległą”.Składamy serdeczne podziękowania panu Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice Grzegorzowi Cichemu za finansowe wsparcie oraz Panu Jackowi Fortunie za profesjonalne zorganizowanie naszej wycieczki.

    • Zarządzenie Dyrektora Szkoły
     • Zarządzenie Dyrektora Szkoły

     • Zarządzenie Nr 26/2020
      Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klimontowie

      Im. Św. Jadwigi Królowej

      z dnia 25.08. 2020 r.
      w sprawie procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

      w Szkole Podstawowej w  Klimontowie

      Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), § 13c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), wytycznych MEN, MZ, i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej zarządzam, co następuje:

       

      § 1

      Wprowadzam procedurę funkcjonowania szkoły w czasie pandemii w Szkole Podstawowej w Klimontowie im. Św. Jadwigi Królowej  stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

      § 2

      1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników.

      2. Podanie do wiadomości i stosowania następuje poprzez udostępnienie treści niniejszego zarządzenia  na tablicy informacyjnej.

      3. Podanie do wiadomości rodzicom następuje poprzez zamieszczenie treści procedury na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej szkoły.

      § 3

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2020 r.

       

      Załącznik Nr 1

      do zarządzenia Nr 26/2020

      Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klimontowie

      z dnia 25 sierpnia 2020r

       

      PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

      w Szkole Podstawowej w Klimontowie

       

       

      I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

      1. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz dzieci w Szkole Podstawowej w Klimontowie zwanym dalej „szkołą”.
      2. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które podejmuje szkoła w celu zminimalizowania możliwość zakażenia COVID-19.

      II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

      1. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      2. Dzieci (uczniowie) mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów (zgodnie z procedura obowiązującą w szkole) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
      3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie mogący samodzielnie korzystać z drogi publicznej przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      4. Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk. W tej strefie znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
      5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      6. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
      7. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się w formie e-mail, telefonicznej, dziennik elektroniczny lub inny z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
      8. Szkoła posiada termometr bezdotykowy (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie.
      9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
      10. Organizację pracy powinna umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
      11. Zgodnie z zasadami higieny należy często myć ręce (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
      13. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      14. Osoba prowadząca dane zajęcia wietrzy salę raz na godzinę,  a w razie potrzeby także w czasie zajęć zapewniając bezpieczeństwo uczniom.
      15. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
      16. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach przez osobę odpowiedzialną za ten rejon sprzątania. W miarę możliwości uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
      17. Uczniowie nie powinny zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, chyba, że są to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takim przypadku opiekun w szkole powinien zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie, pranie lub dezynfekcję zabawki, rzeczy.
      18. Z szatni korzysta się w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniom poprzez udostępnienie uczniom co drugi boks lub wprowadzając różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły (decyzje podejmuje dyrektor szkoły), umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.
      19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a także w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
      20. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.
      21. Rekomenduje się dla wszystkich osób przebywających w szkole tj. dla uczniów, nauczyciel, pracowników administracji i obsługi, zasłanianie ust i nosa podczas przebywania w częściach wspólnych szkoły(szatnie, korytarze) .
      22. Szkoła prowadzi nauczanie bez używania dzwonków; przerwy organizuje dla danej klasy nauczyciel prowadzący dane zajęcia. Zaleca się w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych korzystanie z terenów rekreacyjnych szkoły.

       

      III. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

      1. Przy wejściu głównym w miejscach łatwo dostępnych umieszcza się potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
      2. W szkole dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe wywieszane w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje (po kilka egzemplarzy): mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek - zestaw załączników stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
      3. Wyznaczony pracownik dopilnowuje, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów wchodząc do szkoły dezynfekowały ręce lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Dyrektor lub inna osoba wskazana przez Dyrektora wyznacza strefy przebywania.
      4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
      5. Przeprowadzając dezynfekcje należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  
      6. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac porządkowych wykonywanych ze szczególnym uwzględnieniem w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przyciski i powierzchni płaskich w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej procedury.
      7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcje toalet.
      8. Uczniowie i pracownicy używający masek i rękawic jednorazowych, mają zapewnione pojemniki do ich wyrzucenia. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

       

      IV. GASTRONOMIA

      1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Należy zachować odpowiednią odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
      2. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Dyrektor lub inna osoba wyznaczona może podjąć decyzję o zmianowym wydawaniu posiłków lub w miarę możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Ponadto Dyrektor lub inna osoba wyznaczona może podjąć decyzję, iż w przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
      3. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.
      4. Od dostawców cateringu wymaga się pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.
      5. Usuwa się dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

       

      V. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA

      1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      2. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka w miarę możliwości stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
      3. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów chorobowych, osoba ta jest izolowana w  pomieszczeniu tzw. izolatorium na parterze, lub wydzielonym obszarze wyposażonym m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
      4. Dyrektor lub osoba wyznaczona informuje pracowników, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
      5. Dyrektor lub osoba wyznaczona wskazuje pracownika odpowiedzialnego za gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik. Przeprowadzona dezynfekcja powinna być odnotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do Procedury.
      6. Dyrektor lub osoba wyznaczona stosuje się do indywidualnych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
      7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – ustala się listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS (rekomendacja GIS).
      8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyska poradę.
      9. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.

       

      VI. ZALECENIA W STREFIE CZERWONEJ/ŻÓŁTEJ

      1. W przypadku funkcjonowania szkoły w strefie czerwonej/żółtej organizacja pracy szkoły uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., oraz rozdziały zawarte w niniejszej procedurze w zakresie:

      1) higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,

      2) gastronomii,

      3) postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

      1. Ponadto Dyrektor lub inna osoba wyznaczona może:

      1) ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut),

      2) ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę),

      3) ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych,

      4) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia),

      5) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz),

      6) wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali),

      7) ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej),

      8) mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły),

      9) wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych,

      10) zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły,

      11) w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

       

      VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r.
      2. Procedura obowiązuje do odwołania.

      Dyrektor Szkoły mgr Elżbieta Kocierz

       

       

       

    • Pomnik Lotników w Klimontowie
     • Pomnik Lotników w Klimontowie

     • Ziemia Proszowicka i położona na niej wieś Klimontów to miejsce, które charakteryzuje się wieloma wydarzeniami i faktami związanymi z dziejami naszej Ojczyzny.

      Niewątpliwie należy do nich fakt istnienia w Klimontowie lotniska polowego w pierwszych dniach II wojny światowej. Stacjonowali tu lotnicy 24 Eskadry Pułku Lotniczego. Miejscem było pole i łąki koniczyny. Przez kilka dni lotnicy organizowali działania bojowe i rozpoznawcze polegające na ataku na wojska niemieckie i odpieraniu ich uderzeń, co miało doprowadzić do rozbicia wojsk wroga. Nasi lotnicy wykonywali loty m.in. w okolice Częstochowy, Katowic i dalej na południe kraju. Dysponowali samolotami typu „Karaś”. Były to 3 osobowe maszyny, które mogły przenosić 700 kg bomb, a ich prędkość mogła osiągać 319 km/h. Ich uzbrojenie stanowiły ponadto 3 karabiny maszynowe. Bazę tzw. rzutu kołowego stanowił także dwór w Klimontowie wraz z otaczającym go parkiem oraz budynkami gospodarczymi i magazynami. Wyżsi stopniem lotnicy i dowódcy otrzymali zakwaterowanie w dworze oraz niedaleko położonej szkole, a szeregowi w gospodarstwach chłopskich.

      3 września czyli 3 dzień wojny zakończył się tragicznie dla załogi jednego z „Karasiów”. Samolot został zestrzelony nad Orawą. Śmierć ponieśli ppor. Tadeusz Prędecki i kpr. Rudolf Widuch. Pilot wyskoczył spadochronem, wylądował na polu, ale ciężko ranny trafił do aresztu a resztę wojny spędził w obozach jenieckich.

      Dnia 3 września w niedzielne popołudnie piloci po otrzymaniu rozkazu opuścili Klimontów, zostawiając 60 bomb, które wcześniej zakopali, mając nadzieję na wykorzystanie ich w dalszych działaniach wojennych.

      Społeczność Szkoły Podstawowej w Klimontowie popiera pomysł pań z KGW na budowę pomnika upamiętniającego lotnisko polowe w Klimontowie. Dyrekcja i nauczyciele bardzo chętnie zaangażują się wraz z uczniami w pomoc i realizację tego projektu.

       

      23 sierpnia 2020 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w remizie OSP w Klimontowie. Miało ono na celu prezentację projektu budowy pomnika upamiętniającego to historyczne wydarzenie oraz zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację tego projektu. Na spotkaniu, w którym brał udział pan Burmistrz Grzegorz Cichy, został przedstawiony rys historyczny tego wydarzenia oraz zaprezentowany projekt pomnika, który będzie usytuowany przed budynkiem remizy OSP.

       

      Marta Pasternak

    • Rozpoczęcie roku szkolnego
     • Rozpoczęcie roku szkolnego

     • Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 według poniższego planu:

      8.30- klasa I w swojej sali

      8.30- klasa VII w sali gimnastycznej

      9.00- klasa 0 w oddziale przedszkolnym

      9.00- klasa II w swojej sali

      9.00- klasa IV w swojej sali

      9.30- klasa III w swojej sali

      9.30- klasa V w swojej sali

      10.00- klasa VI w swojej sali

      10.30- klasa VIII w swojej sali

      1 IX uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach, dezynfekują ręce i udają się do wskazanej sali. Jest możliwość zabrania do domu kompletu podręczników i ćwiczeń.

      Proszę zachować wszelkie środki ostrożności, nie grupować się, a po spotkaniu z wychowawcą udać się do domu.

      Dzieci młodsze przychodzą do szkoły pod opieką rodziców, jednak do szkoły wchodzą same. Wyjątek stanowi klasa 0 oraz klasa I, uczniowie tych oddziałów wchodzą do szkoły z rodzicami. Pozostali rodzice proszeni są o czekanie na dzieci na zewnątrz budynku.

      Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 o godzinie 17.00.

    • Konkursy SU
     • Konkursy SU

     • Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie Szkoły Podstawowej bardzo pozytywnie zareagowali na inicjatywę Samorządu Uczniowskiego i  wzięli udział w ogłoszonych konkursach: plastycznym, literackim i filmowym.

      Wyniki konkursu plastycznego:

      Kategoria klasy 0 – III

      1.       Jakub Stanek klasa 0

      2.       Kinga Karbowniczek klasa 0

      3.       Alicja Nowak klasa II

      Wyróżnienia:

      ·         Laura Kuczwalska klasa 0

      ·         Szymon Paterek klasa II

       

      Kategoria klasy IV – VIII

      1.       Karolina Gołdyn klasa VI

      2.       Dominika Ryńca klasa VI

      3.       Amelia Łojewska klasa VII

      Wyróżnienia:

      ·         Oliwia Błaut klasa VI

      ·         Julia Kasperczyk klasa IV

       

      NAGRODA SPECJALNA  dla  KINGI KARBOWNICZEK

       za aktywny udział i zdobycie czołowych miejsc w konkursach:

      I miejsce w kategorii filmowej i literackiej

      II miejsce w kategorii plastycznej „Mój ulubiony przyjaciel z bajki”

    • Zadania dla uczniów cz.60
     • Zadania dla uczniów cz.60

     • Czwartek 25 czerwca

       

      KLASA IV

      Język angielski

       1. Proszę wpisać temat lekcji: The Terrific Two, Dug’s sports hero. Revision,  przeczytać lub posłuchać z nagrania dialogu (CD 3, ścieżka 48), wpisać słownictwo do podrozdziału 8.3 z podręcznika oraz określić, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/6

      2. Następnie, proszę przeczytać i wpisać informacje z ramki „Question words” z tłumaczeniem zdań do zeszytu oraz wykonać zad. 4, str. 113 po sprawdzeniu poprawności wykonanego zadania 2 c, 3 a, 4 f, 5 b, 6 e. Proszę wpisać pytania poniżej do zeszytu:

      Who? – kto?, What? – co?, When? – kiedy?, Where? – gdzie?,

      Whose? – kogo?, How many? – ile?

      3. Bardzo proszę zrobić zadania 1, 2, 3, str. 70 w zeszycie ćwiczeń, aby poćwiczyć tworzenie pytań i udzielanie odpowiedzi. Następnie, proszę wpisać słownictwo do podrozdziału 8.5 Healthy lifestyle – zad. 1, str. 115 w podręczniku. Można posłuchać wymowy (CD 3, ścieżka 52).

       

      Matematyka

      Temat: Porównywanie liczb mieszanych.

               ,, Czy już to umiem?’ –powtórzenie .

      Wykonaj zadania :  18, 19 i 20 str.294 z podręcznika.

      Wpisz do zeszytu  odpowiedzi, a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      Język polski

       

      Temat: Kartki pocztowe.

      Podczas wakacji często zdarza nam się wysyłać do bliskich pocztówki z miejsc, które odwiedzamy. Przypomnijmy sobie, jak napisać kartkę pocztową.

      https://epodreczniki.pl/a/pocztowka-widokowka-adresowa-lamiglowka/D1FRNZswo

       

      Informatyka

      Lekcja. Rola komputera w informatyce

      Dowiem się, czym jest informatyka i czym się zajmuje.

      https://epodreczniki.pl/a/rola-komputera-w-informatyce/DUFHGI6Ag

       

      KLASA V

      Geografia

      Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów

       

      https://www.youtube.com/watch?v=uR-ev5vAqUA

      https://www.youtube.com/watch?v=kAkedYYKO6Q

       

      Technika

      Temat lekcji: Bezpiecznie wakacje.

      Zapiszcie temat lekcji. Poszukajcie w podręczniku , przypomnijcie sobie  lub poszukajcie w innych żródłach o czym musimy pamiętać w czasie wakacji i w punktach napiszcie w zeszycie. Powodzenia

       

      Język angielski

       1. Proszę wpisać temat lekcji: City Creatures The fancy dress party. Revision, przeczytać dialog lub posłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 53) oraz wpisać słownictwo do podrozdziału 8.3 z podręcznika.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1386

      2. Następnie, bardzo proszę zrobić zadania 3 i 4, str. 113 (należy wpisać utworzone pytania do zeszytu). Pytania tworzymy zgodnie z zasadami poznanymi wcześniej – notatki w zeszycie.

      3. Proszę napisać w zeszycie Making arrangements, przeczytać dialog na str. 114 lub posłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 57), przeczytać wyrażenia w fioletowej ramce Making arrangements i wpisać do zeszytu słownictwo do podrozdziału 8.4.

      Bardzo proszę wykonać zadania powtórzeniowe 1,2, 5, 6, str. 70 w zeszycie ćwiczeń, aby powtórzyć i utrwalić wiadomości.

       

      KLASA VI

      Biologia

      Temat: Świat zwierząt.

       

      W czasie wakacji zachęcam was do obserwacji zwierząt. Tych większych i tych całkiem malutkich. Jeśli pogoda nie będzie sprzyjać, możemy oglądać dokumentalne filmy przyrodnicze. Znajdziecie je na youtube i w telewizji. Oto przykłady:

       

       

      Język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Znamy i stosujemy zasady polskiej pisowni.

       

      Następnie wykonajcie ćwiczenia 50 – 54 zawarte w zeszycie ćwiczeń na str.195 – 197.

       

       

      Technika

      temat lekcji Bezpieczne wakacje - korzystanie z kąpielisk,

      Moi Drodzy zapiszcie temat w zeszycie następnie otwórzcie podręcznik str 23 -26 i zapoznajcie się z tekstem.  W zeszycie zapiszcie zasady korzystania z kąpielisk Powodzenia

       

      Zajęcia z wychowawcą

      Moi Drodzy!

      Jutro jest ostatni dzień roku szkolnego. Na pewno zapamiętamy go wszyscy na długo, bo był inny niż wszystkie poprzednie lata spędzone w szkole. Myślę, że pomimo wielu trudności udało się Wam wiele nauczyć i zdobyć nowe umiejętności.

      Przypominam Wam, że należy oddać podręczniki i książki z biblioteki do szkoły.

      W czwartek, 25 czerwca będzie w kościele w Klimontowie msza św. na zakończenie roku szkolnego. Obecność nie jest obowiązkowa. Przychodzą tylko uczniowie, którzy chcą. Pamiętamy o środkach bezpieczeństwa (maseczki, odpowiedni dystans w kościele, zachowanie odległości, zakaz gromadzenia się). Odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka ponoszą Rodzice.

      W piątek, 26 czerwca jest rozdanie świadectw według planu podanego dokładnie na stronie szkoły. Obecność nie jest obowiązkowa. Uczniowie klasy VI odbierają świadectwa o godz. 9:00 na sali gimnastycznej. Proszę pamiętać o środkach bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki, zachowanie dystansu, zakaz gromadzenia się).  Więcej informacji znajduje się na stronie szkoły:

      „Uczniowie, którzy zamierzają osobiście odebrać świadectwo w piątek 26 czerwca, muszą wcześniej zgłosić ten fakt wychowawcy klasy. Rodzice tych uczniów wysyłają wychowawcy w formie elektronicznej oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na osobisty odbiór świadectwa przez moje dziecko… (imię i nazwisko), ucznia/uczennicy klasy… Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku maseczki oraz rękawiczek jednorazowych. Podpis rodzica”

      Rodzice uczniów nie wchodzą na teren szkoły, czekają na swoje dzieci na zewnątrz budynku.

      Jeśli uczeń nie zdecyduje się na osobisty odbiór świadectwa, można będzie je odebrać w dniach od 29 czerwca do 3 lipca w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00.

      Proszę zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas wakacji. Obowiązują zasady zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanepidu i Ministerstwa Zdrowia. Przestrzegamy zasad związanych z bezpiecznym wypoczynkiem oraz zasad przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się koronawirusa Covid – 19. Przydatne informacje na temat organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w roku 2020 można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty.

       

      https://kuratorium.krakow.pl/bezpieczny-wypoczynek-2020/

      https://kuratorium.krakow.pl/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2019-r/

      https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/organizacja-wypoczynku/bezpieczne-wakacje-2020/14776,Bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-MEN-GIS-i-MZ-dla-organizatorow-wypoczynku-dzieci-.html

      Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę udanych i pełnych wrażeń wakacji.

       

      Wasza wychowawczyni

      KLASA VII

      Język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Sprawdź, czy pamiętasz – utrwalenie wiadomości gramatycznych.

       

      Następnie wykonajcie ćwiczenia 1–2 zamieszczone w zeszycie ćwiczeń na str.253-254.

       

      Fizyka

      Temat: Od czego zależy siła wyporu.

      https://www.youtube.com/watch?v=TulFtxO6l6w

      1. Tekst  str 175-177

      2. Do zeszytu wykonaj zad. 1,2 str181

       

      Język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Asking for, giving and refusing permission. Revision, wpisać nowe słownictwo do podrozdziału 9.6 i 9.7, uzupełnić zad. 3, str. 112, można sprawdzić swoje odpowiedzi, słuchając nagrania (CD 4, ścieżka 39).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/9

      2. Następnie, proszę przeczytać na str. 113 w podręczniku notatkę o pisaniu kartki pocztowej, wykonać zad. 1, str. 113 oraz zad. 5, str. 113.

      3. Bardzo proszę zrobić zad. 1, 2, 3, 4 na stronie 114 w podręczniku w celu powtórzenia i utrwalenia przerobionego materiału językowego. Zadania należy wpisać do zeszytu.

       

      KLASA VIII

      Chemia

      Temat: Związki chemiczne o znaczeniu biologicznym – podsumowanie.

       

      Przeczytaj lekcję dostępną na stronie epodreczniki.pl https://epodreczniki.pl/a/substancje-chemiczne-o-znaczeniu-biologicznym---podsumowanie/D11cEEFcP . Odpowiedz ustnie na pytania z działu „Rozwiązuję problemy”.

      Geografia

      Temat:  Przyroda wokół biegunów

      Przeczytaj lekcję dostępną na stronie epodreczniki.pl

      https://epodreczniki.pl/a/przyroda-wokol-biegunow/DxikGHWm5

      Język polski

      Temat: Cv, czyli curriculum vitae.

      „Curriculum vitae”- jest określenie pochodzące z języka łacińskiego i dosłownie oznacza „historię życia”. Umiejętność pisania cv będzie Wam potrzebna wielokrotnie w dorosłym życiu, a może nawet wcześniej, gdy będziecie chcieli podjąć wakacyjną pracę. Spróbujcie skonstruować własne cv w oparciu o poniższy wzór: https://cv.pracuj.pl/

      Język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Greetings from Poland, otworzyć podręczniki na str. 133, posłuchać nagrania – zad. 2.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/29

      2. Następnie, proszę przeczytać tekst “Greetings from Poland!’ i zdecydować, czy zdania są prawdziwe, fałszywe, czy też zawarta w nich informacja nie znalazła się w tekście – zad. 4, str. 133.

      3. Bardzo proszę przygotować dialog z kolegą lub koleżanką i go przeprowadzić online lub telefonicznie. Należy wybrać co najmniej 3 tematy do rozmowy, np.: Szkoła, Dom, Kultura, Sport, Zakupy. 

       

       

       

    • Komunikat
     • Komunikat

     • Dodatkowe informacje dotyczące zakończenia roku szkolnego

      • Uczniowie, którzy zamierzają osobiście odebrać świadectwo w piątek 26 czerwca, muszą wcześniej zgłosić ten fakt wychowawcy klasy. Rodzice tych uczniów wysyłają wychowawcy w formie elektronicznej oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na osobisty odbiór świadectwa przez moje dziecko… (imię i nazwisko), ucznia/uczennicy klasy… Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku maseczki oraz rękawiczek jednorazowych. Podpis rodzica
      • Uczniowie wchodzą do szkoły trzema wejściami: przez salę gimnastyczną (klasa VI), wejściem głównym (klasa I, II, III, IV, V, VII, VIII) oraz wejściem bocznym (klasa 0). Każda klasa przychodzi do szkoły o wyznaczonej godzinie według wcześniej podanego harmonogramu.
      • Rodzice uczniów z klas I-VIII nie wchodzą na teren szkoły, czekają na swoje dzieci na zewnątrz budynku.
      • Uczniowie udają się bezpośrednio do swoich klas i siadają w osobnych ławkach. Wszystkie ławki i krzesła przed przyjściem uczniów zostaną zdezynfekowane.
      • Uczniowie nie wnoszą na teren szkoły zbędnych przedmiotów (np. torebek), zostawiają je u rodziców.
      • Jeśli uczeń nie zdecyduje się na osobisty odbiór świadectwa, można będzie je odebrać w dniach od 29 czerwca do 3 lipca w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00.
    • Zadania dla uczniów cz.59
     • Zadania dla uczniów cz.59

     • ŚRODA 24 czerwca

       

      KLASA IV

      język polski

      Temat: Praca z zeszytem ćwiczeń.

      Proszę uzupełnić w zeszytach ćwiczeń rozdział pt. „Rym” (str.43-44)

      • Przypominam wszystkim dzieciom, które chcą w piątek odebrać świadectwo, o konieczności wysłania oświadczenia przez rodziców.
      • Jeśli ktoś jeszcze nie oddał książek do biblioteki, to pamiętajcie, że należy spakować je w reklamówkę, włożyć do środka kartkę z imieniem i nazwiskiem, a następnie położyć w szkole na korytarzu na parterze na przygotowanych ławkach.

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Let’s go to summer camp!, przeczytać lub posłuchać dialog na stronie 110 (CD 3, ścieżka 44).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/ShowMaterial/17640?p=2542

      2. Następnie, proszę przeczytać informacje o czasowniku „like” umieszczone w żółtej ramce w podręczniku, str. 111, wpisać do zeszytu z tłumaczeniem oraz wykonać zad. 6 i 7, str. 111 w podręczniku, aby zastosować czasownik „like” w kontekście językowym.

      3. Bardzo proszę wpisać „Object pronouns” z ramki  na str. 111 oraz notatkę do zeszytu:

      I (ja) – me (mnie)

      You (ty) – you (ciebie)

      He (on) – him (jego)

      She (ona) – her (jej)

      It (ono) – it (tego)

      We (my) – us (nas)

      You (wy) – you (was)

      They (oni) – them (ich)

      Proszę zrobić zadania 3 i 4, str. 69 w zeszycie ćwiczeń dla utrwalenia wiadomości.

       Plastyka

      Temat: Ciekawe techniki plastyczne. Praca – „Wiosenne drzewko”.

       

      Wykonaj pracę „Wiosenne drzewko” jedną z przedstawionych technik plastycznych. https://www.youtube.com/watch?v=EVXFOWgq0MQ&list=RDCMUCUL3pISyERtOYcpc1Apsw0A&start_radio=1&t=12 . Szablon drzewa do druku znajdziesz na stronie https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/szablon-drzewa-do-druku/

       

      zajęcia z wychowawcą

      KLASA V

      Matematyka

      Temat: Szacowanie wyników obliczeń czasowych

      Wykonaj zad.1, 2, 3, 4  str.289 ,,Co umiem?” z podręcznika

       Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Muzyka

      Temat: Muzyka dawna.

       

      Zachęcam was do oglądnięcia lekcji z cyklu Szkoła z TVP.

      https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,muzyka-lekcja-1-21052020,47607724

       

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Po co nam fantazja?

      Informacje, które pozwolą rozpoznać świat fantazji , a także Mały poradnik dotyczący świata realistycznego i fantastycznego znajdziecie poniżej, w e-podręczniku:

      https://epodreczniki.pl/a/po-co-nam-fantazja/DJv6J70we

       

      Wykonajcie interaktywnie ćw. 3 i 6. (chętni uczniowie mogą zapisać w zeszycie rozwiązanie tych ćwiczeń).

      KLASA VI

      Matematyka

      Uzupełnij ćwiczenia str. 65-66

      język angielski

       1. Proszę wpisać temat lekcji: I don’t think so. Revision, przeczytać dialog lub posłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 57) oraz wpisać słownictwo do podrozdziału 8.4 do zeszytu.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1386

      2. Następnie, proszę przeczytać tekst na str. 115 – zad. 1, wybrać prawidłową odpowiedź a lub b. Nowe słownictwo z tekstu proszę wpisać do zeszytu.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Następnie, proszę uzupełnić dialog wyrażeniami z ramki  - zad. 8, str. 118 w podręczniku. Można sprawdzić poprawność wykonania zadania, słuchając nagrania (CD 3, ścieżka 67). Proszę wykonać zadania na str. 74 „Check yourself” w zeszycie ćwiczeń, aby powtórzyć i utrwalić poznane słownictwo, użycie środków i funkcji językowych.

       

      Plastyka

      Temat: Ciekawe techniki plastyczne. Praca – „Wiosenne drzewko”.

       

      Wykonaj pracę „Wiosenne drzewko” jedną z przedstawionych technik plastycznych. https://www.youtube.com/watch?v=EVXFOWgq0MQ&list=RDCMUCUL3pISyERtOYcpc1Apsw0A&start_radio=1&t=12. Szablon drzewa do druku znajdziesz na stronie https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/szablon-drzewa-do-druku/

      Historia

      Lekcja powtórzeniowa: Epoka napoleońska.

      Podręcznik strona 222-226. Przejrzyj i powtórz ten dział.

      Zrób ćwiczenia str.225-226 (ustnie).

      KLASA VII

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Znamy i stosujemy zasady interpunkcyjne.

      Przestrzeganie zasad interpunkcyjnych jest bardzo ważne.

      Proszę przypomnieć zasady interpunkcji zawarte w poniższym e-podręczniku:

      https://epodreczniki.pl/a/przecinek-kropka-myslnik-wykrzyknik-pytajnik---co-krok/DREeSJQ4l

      Wykonajcie do zeszytu ćwiczenie 1 z e-podręcznika, w którym należy przepisać poprawnie zdania, oddzielić  wyrazy i wstawić właściwe znaki interpunkcyjne.

       

      Matematyka

      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń.

      muzyka

      Temat: Niezwykłe instrumenty i mechanizmy grające. 

      Zachęcam was do oglądnięcia lekcji z cyklu Szkoła z TVP, w której przedstawione są niezwykłe instrumenty i mechanizmy grające.

      https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,muzyka-lekcja-1-02042020,47364537

      chemia

      Temat: Ciekawe doświadczenia chemiczne.

       

      Zachęcam was do wykonania prostych doświadczeń. Przykłady znajdziecie tu: https://www.youtube.com/watch?v=BjkRVWaBje4

      KLASA VIII

      język polski

      Temat: Teksty użytkowe ważne w dorosłym życiu.

      Proszę o zrealizowanie lekcji z e-podręcznika dotyczącej pisania ważnych tekstów użytkowych.

      https://epodreczniki.pl/a/najtrudniej-jest-mowic-i-pisac-o-sobie---tworzymy-zyciorys-cv-i-list-motywacyjny/DE5uUqPHp

       

      matematyka

      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń.

      biologia

      . Temat: Parki Narodowe w Polsce.

       

      Czym są parki narodowe? Jaka jest ich misja? Dlaczego tak ważna jest ochrona naturalnych ekosystemów? Polska przyroda potrafi wprawić w zachwyt! O tym - jak bardzo – przekonajcie się sami! https://www.youtube.com/watch?v=-RrURaLaGfs&t=375s

       

      Religia

      Temat: Moje obowiązki, które mnie rozwijają. Moje zainteresowania – co lubię, kim chce zostać.

      Przeczytaj z podręcznika temat 54 i 55.Napisz do zeszytu modlitwę o umiejętne rozwijanie swoich zainteresowań i darów, które otrzymaliśmy od Boga. Prześlij zadanie  na e- mail: dominika2000@o2.pl.

       Modlimy się  o dary Duch Świętego–  Koronka do Ducha Świętego

      https://www.youtube.com/watch?v=ukQIIV1xGY4

       

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.58
     • Zadania dla uczniów cz.58

     • WTOREK 23 czerwca

       

      Kl. 0 Język angielski

      1. Proszę przywitać się i powiedzieć Hello/Good morning/good afternoon oraz zapytać How are you? (jak się masz?) i samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie: I’m fine, thank you.

      2. Następnie, posłuchajcie piosenki, starajcie się śpiewać razem z nagraniem:

      https://www.youtube.com/watch?v=ycJHbHvq35U

      3. Bardzo proszę pomyśleć z czym Wam się kojarzy słowo „lato/summer” i posłuchajcie piosenki. Następnie na kartce papieru narysujcie co lubicie robić w letni, wakacyjny  dzień. Życzę wszystkim dzieciom udanych i słonecznych wakacji - Have a nice holiday!

      https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI

       

      Kl. I język angielski

      1. Proszę, aby dzieci przywitały się: Hello/Good morning lub Good afternoon, zapytały jak się masz: How are you? i samodzielnie odpowiedziały na to pytanie: I’m fine, thank you. Proszę poszukać wokół siebie przedmiotów lub zabawek w kolorach: blue, red, brown, yellow, green, black, pink, white, purple, orange i wskazać je.

      2. Następnie, proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 83 „My clothes” i wykonać zadania powtórzeniowe na temat „Moje ubrania”. Warto zobaczyć też filmową animację i zapamiętać nazwy części garderoby:

       https://www.youtube.com/watch?v=GhloS3jaIWI

      3. Bardzo proszę otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 85 i zrobić zadania powtórzeniowe „My party”.

      * Zadanie dodatkowe: zachęcam wszystkie dzieci do wybrania sobie kilku dodatkowych zadań powtórzeniowych z zeszytu ćwiczeń i wykonania ich samodzielnie. Życzę wszystkim uczniom kl. I powodzenia oraz udanych i słonecznych wakacji - Have a nice holiday!

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      Kl. II język angielski

      1. Proszę, aby dzieci posłuchały animacji i postarały się zapamiętać nazwy części garderoby, można powtarzać razem z nagraniem.

      https://www.youtube.com/watch?v=_Y_fNXEu0tA

      2. Bardzo proszę, otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 63, przeczytać zdania i wpisać numerki do poszczególnych obrazków. Następnie, proszę narysować po śladzie i napisać - zad. 12, str. 63.

      3. Proszę, podpisać obrazki zgodnie ze znaczeniem słów podanych w ramce (tie – krawat, cap – czapka, skirt – spódnica, dress – sukienka, trousers – spodnie, socks – skarpety, shoes – buty, T-shirt – koszulka, scarf – szalik, shorts – krótkie spodenki, trainers – buty sportowe, shirt – koszula). Słówka należy wpisać do zeszytu, można je zilustrować własnymi rysunkami lub wyciąć obrazki z wyprawki.

      Wymowę słówek można sprawdzić korzystając z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      Dla utrwalenia słownictwa, proszę wykonać zadania 14 - 16, str. 64-65. Za prawidłowo wykonane zadania można sobie przykleić naklejki. Życzę wszystkim uczniom kl. II powodzenia oraz udanych i słonecznych wakacji – Have a nice holiday!

       

      Klasa IV

      język polski

      Temat: Piszę pamiętnik. Wczoraj po szkole spotkałem…

      Wczoraj zapoznaliście się z lekcją z e-podręcznika dotycząca pamiętnika. Dzisiaj kontynuujemy ten temat. Proszę wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania ze strony 35 i 36.

      Matematyka

      Temat: Zamiana ułamków zwykłych na liczby mieszane. Ułamek niewłaściwy.

       Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=D_jXNwkXcGg

      Przeczytaj i przeanalizuj przykłady i zawartość ramki ze str.290 i 291

        Wykonaj z podręcznika zadania  7, 8, 9,10 i 11 str.292 - 293  i  wpisz

        do zeszytu rozwiązania i prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      historia

      Zapoznaj się z tematem lekcji: Bohaterowie Solidarności.

      Podręcznik strona 164-169.

      Zwróć uwagę na słowo: komunizm.

      Zwróć uwagę na postacie: Jan Paweł II, Anna Walentynowicz, Jerzy Popiełuszko.

      Zadanie

      Strona 169, zadanie 3

      Klasa V

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: We are going to have a barbecue, przeczytać lub posłuchać nagrania dialogu, str. 110 w podręczniku (CD 3, ścieżka 49).

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/6

      2. Następnie, proszę przeczytać informacje z żółtej ramki na temat użycia wyrażenia „to be going to do something” do określania przyszłości i wpisać notatkę do zeszytu:

      * Wyrażenie: To be going to do something (mieć zamiar coś zrobić) - oznacza plany i zamiary na przyszłość, które będą wykonane, np.: I am going to buy some trainers (mam zamiar kupić buty sportowe).

      Przeczenie tworzymy przez słówko „not”, które stoi po odmianie czasownika „to be”, np.: 

      I am not going to buy some trainers.

      Pytanie tworzymy przez inwersję, czyli szyk przestawny wyrazów, np.:

      Are you going to buy any trainers? Yes, I am. No, I am not.

      3. Proszę napisać o swoich planach wykonania czynności – zad. 8, str. 111 w podręczniku oraz poćwiczyć użycie wyrażenia „to be going to do something” – zad. 1, 2, str. 69 w zeszycie ćwiczeń.

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Podsumowanie wiadomości o częściach zdania.

      Otwórzcie podręcznik na str.316 i w celu utrwalenia przeczytajcie  wiadomości z ramki To już wiem!

      Następnie wykonajcie do zeszytu zadanie 5 ze str.318 zgodnie z poleceniem.

      Jeżeli ktoś nie ma już podręcznika to wszystkie materiały znajdzie w zakładce Zdalne nauczanie w menu po lewej stronie.

       

      Religia

      Temat:  Pierwszy pośród dwunastu – św. Piotr.

                    Z Ewangelią do pogan- św. Paweł.

       

      Przeczytaj z podręcznika tematy 55 i 56. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tych tematów.       

      Uzupełnione strony prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz: film o św. Piotrze: https://www.youtube.com/watch?v=zzAnB5fQFQs&t=289s

      oraz o św. Pawle: https://www.youtube.com/watch?v=vdJTdpYVtCc

      Modlimy się  za nas, abyśmy dobrze wykorzystali czas wakacji–  „Pod Twoją obronę”

       

      informatyka

      Lekcja. Konsekwencje zagrożeń w internecie i sposoby ich unikania 

      Dowiem się, jakie niebezpieczeństwa czekają na mnie w sieci, jeśli będę nieuważnie z niej korzystać.

      https://epodreczniki.pl/a/konsekwencje-zagrozen-w-internecie-i-sposoby-ich-unikania/D1HadrrqQ

       

      Klasa VI

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: Stwierdzam fakt, wyrażam opinię.

      Potraficie wyrażać własną opinię, czyli przedstawiać swoje zdanie, poglądy.

       A czym różni się opinia od faktu?

      Fakt jest obiektywną i niepodważalną informacją , która pozostaje niezmienna niezależnie od tego, kto ją przekazuje.

      Fakty istnieją bez względu na opinie. Natomiast każdy może mieć swoją  opinię na temat faktów.

       

      Przepiszcie do zeszytu poniższe zdania. Przy każdym z nich napiszcie: FAKT – jeśli przekazuje informację niepodważalną lub OPINIA – jeśli wypowiedź  jest wyrażeniem zdania.

      Wczoraj było bardzo zimno.

      Miesiąc czerwiec liczy trzydzieści dni.

      Matematyka nie jest trudna.

      Adam Mickiewicz jest autorem „Pana Tadeusza”.

      Stolicą Polski jest Warszawa.

      Na zawodach sportowych najlepiej zaprezentował się Julek.

       

      Geografia

      Lekcja 4. Wzajemne relacje Polski i jej sąsiadów

      Proszę o realizację tematu + materiały z :

      https://www.youtube.com/watch?v=GOCW-57a7oA

      https://www.youtube.com/watch?v=P0vpQDF9gcg

      Religia

      Temat:  Tajemnica BOGAtego życia- powtórzenie.     

      Dzisiaj rozwiąż quiz  https://samequizy.pl/kartkowka-z-religii-o-biblii-klasa-6/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pomodlimy się o dobrze spędzone wakacje–  Litania  do Najświętszego Serca  Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

      Klasa VII

      język polski

      Proszę zapisać temat lekcji: „Jak dziki zwierz przyszło Nieszczęście do człowieka...” - interpretujemy utwór C. Norwida pt. „Fatum”.

      Przeczytajcie uważnie wiersz C. Norwida, zamieszczony w podręczniku na str. 179.                     Jeśli ktoś nie ma już podręcznika to znajdzie utwór w zakładce Zdalne nauczanie w menu po lewej stronie.

       

      Następnie zapiszcie pod tematem:

      Łacińskie słowo „fatum” nazywane jest przeznaczeniem, odnosi się do złego losu, nieszczęścia.

      W wierszu C. Norwida nieszczęście zostało ożywione.

      Wiersz składa się z dwóch obrazów. W pierwszym do człowieka przychodzi Nieszczęście i czeka na jego reakcję - „Czy, człowiek, zboczy?”.

      Drugi obraz informuje o reakcji człowieka, który wybrał działanie, pokazał, że jest gotów do podejmowania wyzwań i stawiania czoła przeciwnościom losu. Nieszczęście wycofuje się jak dzikie zwierzę, któremu nie udało się zdobyć swej ofiary.

       

      Proszę odnaleźć w wierszu i wpisać do zeszytu przykłady  środków  artystycznych:

      - porównanie

      - epitet

      - przenośnia

      - pytanie retoryczne

      - wykrzyknienie

       

      Geografia

      Lekcja 3. Wpływ migracji na strukturę demograficzną wsi

       

      Proszę o realizację tematu + materiały z :

       

      https://www.youtube.com/watch?v=C7Ej3zLFH_U

      https://www.youtube.com/watch?v=_xSmm_u79xY

      Historia

      Temat: Społeczeństwo polskie w latach 1918-1939.

      Podręcznik strona 226-230

      Zwróć uwagę na zmiany zarówno w miastach, jak i na wioskach oraz na mniejszości narodowe, religię i konflikty między Polską a Ukrainą.

      Zadanie

      Strona 230 zad.3

      Plastyka

      Temat: Animacja poklatkowa..

       

      Kiedy za oknem pogoda nie sprzyja spacerom, polecam wam zrobienie czegoś nowego. To animacja poklatkowa. Na podanej stronie znajdziecie prosty sposób jak stworzyć taką animację. https://www.youtube.com/watch?v=aBuMhzlSaps . Niech będzie to dla was inspiracja do tworzenia ciekawych wspomnień z wakacji.

      A poniżej przykłady filmów poklatkowych:

      Klasa VIII

      język polski

      Temat: Idealny nauczyciel- na podstawie fragmentu książki „Stowarzyszenie umarłych poetów”.

      Wczoraj zachęcałam Was do obejrzenia filmu pr. „Stowarzyszenie umarłych poetów”. Mam nadzieję, że nawet jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, nadrobicie to w najbliższym czasie.

      Dzisiaj proszę o zrealizowanie lekcji ze strony e-podręczniki, która bazuje na fragmencie powieści Nancy H. Kleinbaum pt. „Stowarzyszenie umarłych poetów”. Proszę przeczytać zamieszczony tam fragment książki, a następnie wykonać ćwiczenia 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (ustnie). Jest szansa, że zachęceni lekturą fragmentu tekstu, sięgniecie po całą powieść.

      https://epodreczniki.pl/a/idealny-nauczyciel/DEvxFrIzH

       

      język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Learning styles, przeczytać wywiad i odpowiedzieć na pytanie – zad. 3, str. 131 w podręczniku.

      2. Następnie, proszę przeczytać teksty na str. 136 – zad. 1 i uzupełnić zdania informacjami w języku polskim.

      3. Bardzo proszę posłuchać nagrania do zadania 1, str. 136 w zeszycie ćwiczeń oraz wpisać odpowiedzi do luk w podanych zdaniach.

      Nagrania są dostępne na stronie Pearson eDesk (link poniżej) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu hasła, kod aktywacyjny nie jest wymagany. Należy wybrać odpowiedni do danej klasy podręcznik oraz numer nagrania.  

      https://edesk.pearson.pl/Home/Show/29

      fizyka

      Temat: Od czego zależy siła wyporu.

       

      https://www.youtube.com/watch?v=TulFtxO6l6w

      1. Tekst  str. 175-177

      2. Do zeszytu wykonaj zad. 1,2 str181

      informatyka

      Lekcja. Zasady bezpiecznej pracy w sieci lokalnej i globalnej 

      Nauczę się zasad bezpiecznej pracy w sieciach lokalnych i globalnych.

      https://epodreczniki.pl/a/zasady-bezpiecznej-pracy-w-sieci-lokalnej-i-globalnej/DhFPcW05o

       

       

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.57
     • Zadania dla uczniów cz.57

     • PONIEDZIAŁEK 22 czerwca

       

      Klasa I   

      Temat:  Wakacje z Panem Jezusem.

       Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tematu 56. Uzupełnione strony  prześlij

       na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zaśpiewaj: „Kiedyś o Jezu chodził po świecie” https://www.youtube.com/watch?v=t02-HTZ23SU

      Modlimy się  za nas, abyśmy dobrze wykorzystali czas wakacji–  „Ojcze nasz…”

      Klasa III

      1.  Proszę wpisać temat lekcji: My favourite sport. Revision, otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 64, narysować po śladzie, przeczytać i zakreślić – zad. 12.

      2. Bardzo proszę posłuchać animacji na temat sportu i postarać się zapamiętać słownictwo tam przedstawione:

       https://www.youtube.com/watch?v=yGJ0MoYXmZA

      Następnie, proszę napisać nazwy dyscyplin sportowych zgodnie z rysunkami – zad. 13, str. 64.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Proszę uzupełnić zdania zgodnie z ilustracją – zad. 14, str. 65. Za prawidłowo wykonane zadania można sobie przykleić naklejki. Życzę wszystkim uczniom kl. III powodzenia oraz udanych i słonecznych wakacji – Have a nice holiday!

      * Zadanie dodatkowe: zachęcam uczniów do wykonania dodatkowych zadań powtórzeniowych, które znajdują się na końcu zeszytu ćwiczeń.

        Klasa IV

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Mój pamiętniku…

      Przeczytaj uważnie lekcję z e-podręcznika:  „Mój pamiętniku” (link poniżej). Ćwiczenia wykonuj tylko on-line, dzisiaj nie musisz wpisywać nic do zeszytu. Zadania 8 nie musisz robić. Proszę o solidne przeczytanie lekcji, ponieważ jest bardzo ciekawa, a zawarte w niej informacje przydadzą Ci się jutro, a może i w przyszłości…

      https://epodreczniki.pl/a/moj-pamietniku/DrMkqy0CD

      PRZYRODA

      Temat: Życie lasu. Bogactwo runa i podszytu.

       

      Już niedługo wakacje. Na pewno wybierzecie się na wędrówki. Choćby te najbliższe…do lasu. A tam znajdziecie całe bogactwo organizmów do obserwacji. Zabierzcie ze sobą lupę. A co możecie znaleźć w runie i podszycie pokaże wam film.

       https://www.youtube.com/watch?v=ETP3DZ-dppM

      RELIGIA

      Temat: Afryka i Azja – Ewangelia na krańcach świata.

      Przeczytaj z podręcznika temat: 60.  Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu.

      Uzupełnione strony  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

       Modlimy się  za nas, abyśmy dobrze wykorzystali czas wakacji– ,, Pod Twoją obronę…”

      Pieśni do Rocznicy I Komunii Świętej:

      ,, Daj mi, Jezusa” https://www.youtube.com/watch?v=ApOPPI6af1w

      ,,Ofiaruję Tobie, Panie mój" https://www.youtube.com/watch?v=Pdhg49qAYCw

      ,, Wspaniały dawco miłości" https://www.youtube.com/watch?v=ja_-UD-no5o

      ,,Pan Jezus już się zbliża" https://www.youtube.com/watch?v=UL0-1eq9emg

      ,,Już gościsz w sercu mym" https://www.youtube.com/watch?v=Uv54nlzLxY4

      ,, Gość  z nieba" https://www.youtube.com/watch?v=Y3Fd9mfJah4

      ,,Kochana mamo, kochany tato" https://www.youtube.com/watch?v=PDEcUB5r0dM

      ,,Maryjo ja Twe dziecię" https://www.youtube.com/watch?v=J-sHuvyVRHA

      MUZYKA

      Temat: Tworzymy własną muzykę.

       

      Odwiedź stronę CHROME MUSIC LAB https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments. Znajdziesz tam aplikacje służące do tworzenia muzyki. Przekonaj się, że tworzenie muzyki to świetna zabawa.

      Klasa V

      MATEMATYKA  

      Temat: Obliczania kalendarzowe i czasowe.

      Przeczytaj zawartość tabelki str. 286

      Wykonaj zad. 1, 2, 3, 4  str. 289 „Co umiem?”           

      Rozwiązania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Podsumowanie wiadomości o częściach mowy.

      Otwórzcie podręcznik na str.315 i w celu utrwalenia przeczytajcie  wiadomości z ramki To już wiem!

      Następnie wykonajcie do zeszytu zadanie 1 zgodnie z poleceniem.

      Jeżeli ktoś nie ma już podręcznika to wszystkie materiały znajdzie w zakładce Zdalne nauczanie w menu po lewej stronie.

       

      HISTORIA

      Temat: Monarchia stanowa w Polsce.

      Podręcznik strona 205-209

      Zwróć uwagę na pojęcia: monarchia stanowa, elekcja, przywilej.

      Zapamiętaj datę 1505- wpisz do zeszytu.

       

      Zadanie

      Strona 209 zadanie 2

      PLASTYKA

      Temat: Ciekawe techniki plastyczne. Praca – „Wiosenne drzewko”.

       

      Wykonaj pracę „Wiosenne drzewko” jedną z przedstawionych technik plastycznych. https://www.youtube.com/watch?v=EVXFOWgq0MQ&list=RDCMUCUL3pISyERtOYcpc1Apsw0A&start_radio=1&t=12 . Szablon drzewa do druku znajdziesz na stronie https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/szablon-drzewa-do-druku/

       

      Klasa VI

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Na czym polega „chwila pojednania”? - analizujemy wiersz A. Kamieńskiej.

       

      Przeczytajcie starannie wiersz A.Kamieńskiej zamieszczony w podręczniku na str.120.              Jeżeli ktoś nie ma już podręcznika to znajdzie utwór w zakładce Zdalne nauczanie w menu po lewej stronie.

      Następnie zapiszcie pod tematem lekcji poniższą notatkę:

      Opłatek to symbol pojednania, przebaczenia i miłości.Kojarzy się również z chlebem, którym można podzielić się z bliźnimi.

      Chwila pojednania w wierszu A. Kamieńskiej to zgoda na różne aspekty życia człowieka, pogodzenie się z tym, że ludzie bywają czasem samotni. Samotność ta wynika z odmiennych potrzeb, braku zrozumienia. Pojednanie to również zachęta do tego, aby akceptować się wzajemnie mimo odmienności.

       

      Zauważcie, że poetka zastosowała w utworze przeciwstawienia. Wypiszcie  z wiersza przykłady kontrastowych pojęć.

      Zwróćcie uwagę na zakończenie wiersza – „niech się pojedna samotność z samotnością”- nie ma tutaj kontastu. Zapiszcie w zeszycie stwierdzenie:

      Warto budzić w sobie wrażliwość na drugiego człowieka, zapraszać go do swojego życia.

      MATEMATYKA

      Zapisz równania z grafu str. 227

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Doctor Q Mrs Q’s visit, przeczytać dialog lub wysłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 54), wpisać słownictwo do podrozdziału 8.3 do zeszytu.

      2. Następnie, proszę przeczytać informacje w żółtej ramce na str. 113 w podręczniku,  wpisać przykłady z tłumaczeniem do zeszytu oraz uzupełnić zdania wyrażeniami z ramki „Being with people” – zad. 5, str. 113. Można sprawdzić poprawność wykonania zadania, słuchając nagrania (CD 3, ścieżka 55).

      3. Bardzo proszę wykonać zadania 1- 3, str. 70 w zeszycie ćwiczeń, aby poćwiczyć użycie poznanego słownictwa i materiału gramatycznego.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      INFORMATYKA

      Lekcja. Modele kolorów.

       

      Dowiem się, czym są modele kolorów i jak je stosować.

       

      https://epodreczniki.pl/a/modele-kolorow/DRcl9psn7

      Klasa VII

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. str. 311

       

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: O jakich wartościach jest mowa w książce Jana Pawła II ?

      Jan Paweł II to chrześcijanin i człowiek głębokiej wiary. W swej książce porusza kwestie religii, życia, a także  problemy, wątpliwości współczesnego człowieka.

       

      Znacie  już wstęp do książki pt: „Przekroczyć próg nadziei”. Zapoznajcie się z fragmentem książki ze str.7-9. Jest to pierwsze  pytanie, na które odpowiedział Jan Paweł II włoskiemu dziennikarzowi. Fragment książki znajdziecie na poniższej stronie:

      https://www.rodaknet.com/rp_sw_papiez_jpII_przekroczyc_prog_nadziei.pdf

       

      Napiszcie krótko w zeszycie, o czym mówi ten fragment wywiadu ?

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Outdoor activities. Using The Present Perfect Tense, wpisać nowe słownictwo do podrozdziałów 9.4 i 9.5 oraz wykonać zad. 5, str. 110.

      2. Następnie, proszę przypomnieć sobie zasady tworzenia zdań twierdzących i przeczących w czasie Present Perfect z poprzednich lekcji (notatka w zeszycie).

      3. Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem zdań pytających w czasie Present Perfect. Proszę wpisać notatkę do zeszytu:

      * Pytania w czasie Present Perfect tworzymy przez użycie operatora Have lub Has i postawienie go przed podmiotem.

      Budowa zdania pytającego:

      Have + podmiot (I/you/we/they) + III forma czasownika + …. reszta zdania.

      Has + podmiot (he/she/it) + podmiot + III forma czasownika + ….. reszta zdania.

      Uwaga! Operator Has występuje tylko w 3 osobie liczby pojedynczej he/she/it, w pozostałych występuje operator Have.

      ever – występuje w zdaniach pytających i znaczy „kiedykolwiek”, stosuje się go na początku zdania: Have you ever been to London?

      never – znaczy „nigdy”, jest stosowany po operatorze have lub has na początku zdania,

      already – znaczy „już” i występuje po operatorze have lub has na początku zdania,

      just – znaczy „właśnie” i występuje też po operatorze have lub has na początku zdania

      recently/lately – znaczy „ostatnio” i jest stosowany na końcu zdania.

      INFORMATYKA

      Lekcja 22. Zasady bezpiecznej pracy w sieci lokalnej i globalnej 

       

      Nauczę się zasad bezpiecznej pracy w sieciach lokalnych i globalnych.

       

      https://epodreczniki.pl/a/zasady-bezpiecznej-pracy-w-sieci-lokalnej-i-globalnej/DhFPcW05o

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Temat: Najpiękniejsze miejsca w Polsce. Świętokrzyskie.

       

      Dziś kolejna wirtualna wyprawa. To całkiem blisko – Świętokrzyskie. Zobaczcie, które miejsca warto odwiedzić  - https://www.youtube.com/watch?v=B4JczbsdFTQ . Teraz już czas na prawdziwe wyprawy!

      Klasa VIII

      JĘZYK POLSKI

      Stowarzyszenie umarłych poetów” to jeden z najważniejszych i najpiękniejszych filmów, których akcja rozgrywa się w szkole. Jest to amerykański dramat z 1989 roku. Istnieje również książka pod tym samym tytułem, ale jest ona wtórna wobec filmu- powstała na podstawie scenariusza.

      Reżyserem filmu jest Peter Weir, a w głównej roli wystąpił Robin Williams.

      Niech Was nie zwiedzie tytuł- bohaterami wbrew pozorom nie są poeci (to mogłoby kogoś zniechęcić…), lecz młodzi chłopcy, którzy wkraczają w dorosłe życie i odkrywają swoje pasje, uczą się samodzielnego myślenia, a towarzyszy im wspaniały, charyzmatyczny nauczyciel języka angielskiego.

      Zachęcam Was do obejrzenia filmu, tym bardziej, że w normalnych okolicznościach na pewno oglądalibyśmy go wspólnie w szkole.

      Podaję link tylko do cz. I. Jeśli ktoś z Was obejrzy cz. I, na pewno bez problemu odszuka cz. II, ponieważ koniecznie będzie chciał poznać dalsze losy bohaterów.

      https://www.cda.pl/video/22809029

      MATEMATYKA

      Przeanalizuj temat kombinatoryka i rozwiąż zad. od 1-7 str.267-271

      HISTORIA

      Zapoznaj się z lekcją powtórzeniową „Polska i świat na przełomie XX i XXI wieku.”

      Zwróć uwagę na daty, ilustracje i mapy.

      Zrób zadania ze stron 233-234 ustnie.

      JĘZYK NIEMIECKI

      Thema: Ans Meer oder ins Gebirge? Nad morze lub w góry? 

       

      Wohin möchtest du in den Sommerferien fahren?/ Dokąd chciałbyś/ chciałabyś jechać na wakacje? 

      ans Meer lub an die See- nad morze 

      ins Gebirge  lub in die Berge– w góry 

      aufs Land – na wieś 

      an den See – nad jezioro 

      ins Ausland – za granicę 

      an den Strand – na plażę 

      nach Italien – do Włoch (przyimek nach zawsze do państw i miast) 

      zu Oma – do babci (przyimek zu zawsze do osób) 

       

      Dokończ zdanie wybierając sobie z listy wyżej cel podróży wakacyjnej ? 

      In den Sommerferien möchte ich.......................... fahren. 

       

      angeln - łowić ryby 

      klettern- wspinać się 

      segeln- żeglować 

      Boot fahren - pływać łódką 

      reisen - podróżować 

      sich sonnen - opalać się 

      sich langweilen - nudzić się 

      wandern - wędrować 

       

      Odpowiedz na to pytanie wybierając czynności z listy powyżej np.: 

      Was möchst du in den Ferien machen?/ Co chciałbyś robić w czasie wakacji? (Pamiętaj po czasowniku möchten drugi na końcu zdania w bezokoliczniku) 

       

      Ich möchte .......................... Chciałabym/ chciałbym ........................ 

      Jeśli masz ochotę to możesz przysłać te 2 odpowiedzi do mnie na maila an23456glabi_cka@wp.pl 

       

       

    • Zakończenie roku szkolnego
     • Zakończenie roku szkolnego

     • W czwartek, 25 czerwca o godz. 17:00 w kościele w Klimontowie odbędzie się Msza Św. na zakończenie roku szkolnego. Uczniowie, którzy chcą wziąć w niej udział, są zobowiązani do respektowania  do wymogów sanitarnych- należy mieć zasłonięte usta oraz nos, a także zachować odpowiedni dystans. Za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają rodzice.

      W piątek 26 czerwca uczniowie mają możliwość spotkania się z wychowawcami oraz kolegami z klasy i osobistego odebrania świadectwa. Każda klasa przychodzi do szkoły o innej godzinie, aby uniknąć tworzenia większych skupisk:

      godzina 8.15- klasa VIII- w swojej sali

      godzina 9.00- klasa VI- sala gimnastyczna

      godzina 9.30- klasa I- w swojej sali

      godzina 10- klasa II- w swojej sali

      godzina 10.30- klasa III- w swojej sali

      godzina 11.00- klasa IV- w swojej sali

      godzina 11.30- klasa V- w swojej sali

      godzina 12.00- klasa VII- w swojej sali

      Wszyscy uczniowie powinni przyjść do szkoły w maseczkach, będą mogli je zdjąć po zajęciu miejsc w salach. Nie wolno tworzyć skupisk, gromadzić się blisko siebie w grupkach, obowiązuje społeczny dystans.

      Uczniowie, którzy nie przyjdą do szkoły w wyznaczonym terminie, mogą odebrac świadectwo w sekretariacie szkoły w tygodniu po zakończeniu roku szkolnego: 29 czerwca- 3 lipca.

    • Biblioteka
     • Biblioteka

     • Uczniowie Szkoły Podstawowej w Klimontowie proszeni są o oddawanie książek do szkolnej biblioteki w dniach od 19 do 26 czerwca 2020. Należy oddawać zarówno podręczniki, jak i lektury oraz inne pozycje. Książki należy spakować do reklamówki i włożyć do niej kartkę zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, klasa. Spakowane paczki z książkami proszę położyć na ławkach, które w tym celu wystawiono na korytarzu na parterze szkoły.

    • Zadania dla uczniów cz.56
     • Zadania dla uczniów cz.56

     • Piątek 19 czerwca

       

      Klasa 4

      TECHNIKA

      Temat: Pamiątkowy album (2 lekcja z 2).

       

      Cel: Potrafię czytać instrukcję słowno-obrazkową. Znam i stosuję zasady bhp podczas pracy wytwórczej. Potrafię zaplanować swoją samodzielną pracę. .  Instrukcja do lekcji: Moi drodzy zapiszcie temat do zeszytu  Mamy już dzisiaj pomysł .  Jest pierwsza strona  tytułowa czas na strony dalsze, które możemy sami wykonać lub mamy gotowe zdjęcia  Łączymy w całość.   POWODZENIA

      https://www.youtube.com/watch?v=H43QGE49jhA

      MATEMATYKA

      Temat: Liczby mieszane.

      Przeczytaj i przeanalizuj zawartość ramki str.   289

       Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=D_jXNwkXcGg

      Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń str. 109, 110  i 111,  a następnie prześlij na  e- mail: dominika2000@o2.pl

      KÓŁKO ORTOGRAFICZNE

      Oceny końcowe są już wystawione, ale dla nas nie ma to większego znaczenia, prawda? Każda chwila jest właściwa i odpowiednia, aby ćwiczyć poprawne pisanie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.

      Temat: Ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne.

      Zadanie 1, czyli gdzie postawić przecinek.

      Dokończcie poniższe zdania w dowolny sposób, pamiętając, aby postawić przecinek przed właściwymi spójnikami.

      • Cieszę się z nadchodzących wakacji lecz…
      • Należy zachować szczególną ostrożność nad wodą ponieważ…
      • Nasz kolega zachowuje się arogancko czyli…
      • Zajączek miał wielu dobrych znajomych ale…
      • Udało mi się rozwiązać trudne zadanie matematyczne więc…
      • Na trening nie przyszło aż pięciu zawodników bo…
      • Powiedz mamie że…
      • Klasa IV jedzie do kina na film o którym…

       

      Zadanie 2, czyli dlaczego piszemy „ó”, „rz”, „ch”.

       

      W każdej parze wyrazów jest jedno słowo, którego pisownię należy zapamiętać oraz jedno, którego pisownię można wytłumaczyć za pomocą znanych reguł ortograficznych. Wybierz wyraz, którego pisownię potrafisz uzasadnić i wpisz uzasadnienie do zeszytu.

      Zrób to tak,  jak pokazuje wzór:

      Jaskółka- mróz (mróz- bo mroźny)

      1. Lekarz- orzech
      2. Poducha- chłopiec
      3. Wiewiórka- zespół
      4. Tchórz- mrówka
      5. Narzędzie- wierz

       

      Pozostałe wyrazy wpisz do zeszytu w kolejności alfabetycznej.

       

      Klasa 5

      BIOLOGIA

      Temat: Życie lasu. Bogactwo runa i podszytu.

       

      Już niedługo wakacje. Na pewno wybierzecie się na wędrówki. Choćby te najbliższe…do lasu. A tam znajdziecie całe bogactwo organizmów do obserwacji. Zabierzcie ze sobą lupę. A co możecie znaleźć w runie i podszycie pokaże wam film.

       https://www.youtube.com/watch?v=ETP3DZ-dppM

      MATEMATYKA

      Temat: ,,Czy już to umiem?”- powtórzenie

      Wykonaj zad 18, 19, 20, 21  str.281 z podręcznika.           

      Rozwiązania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Piszemy pozdrowienia.

      Grzeczność wymaga, aby odpisywać na listy,sms-y, e-maile.

      Na kartki pocztowe nie musimy odpowiadać, ale warto odwzajemnić się nadawcy, wysyłając pozdrowienia przy najbliższej okazji.

       

      Zapiszcie pod tematem poniższe wiadomości:

      Podczas redagowania pozdrowień uwzględniamy następujące zwroty i wyrażenia:

      - Co przesyłasz? (np. moc pozdrowień, serdeczne pozdrowienia)

      - Skąd? (np. z gór, znad morza, z obozu harcerskiego, z Kołobrzegu )

      - Co robisz? (np. ślę, pozdrawiam, przesyłam)

      - Kto? (np. Wasza wnuczka, kochająca córka, zawsze pamiętający Janek )

      - PS ( postscriptum – dopisek np. szkoda, że Was tu nie ma, na kolonii jest wspaniale)

       

      Nazwa pocztówka dla kartki pocztowej została wybrana w konkursie, ogłoszonym w Warszawie w 1900 roku. Autorem tej nazwy i zwycięzcą został Henryk Sienkiewicz.

       

      Wykonajcie ćw.19 i 20 zamieszczone w zeszycie ćwiczeń na str. 13.

      Zdjęcie wykonanego zadania prześlijcie na adres paliga.aga@gmail.com

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Moi Drodzy!

      Już za kilka dni rozpoczną się wakacje!

      W związku z tym proszę , abyście  do 26 czerwca zwrócili do biblioteki szkolnej wypożyczone książki oraz podręczniki. Spakujcie książki do reklamówki i włóżcie kartkę ze swym imieniem, nazwiskiem i klasą. Książki zostawiamy w przedsionku szkoły na parapecie.

      Na naszej szkolnej stronie internetowej pojawi się również informacja dotycząca organizacji zakończenia roku szkolnego. Proszę na bieżąco odwiedzać stronę internetową szkoły.

       

      Wakacje to czas beztroski i zabawy. Nie zapominajcie jednak o rozwadze podczas letniego wypoczynku! Wypoczywajcie bezpiecznie!

      Pozdrawiam  serdecznie – Wasza wychowawczyni.

      Klasa 6

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Scenariusz filmowy – ćwiczenia redakcyjne.

      Wiecie już, że  scenariusz filmowy to rodzaj tekstu literackiego, który stanowi podstawę filmu.

      W ramach ćwiczeń napiszcie  w zeszycie kilka scen scenariusza do znanego Wam  mitu pt. „Orfeusz i Eurydyka” zamieszczonego w podręczniku na str. 54 lub do innego, wybranego przez Was  tekstu. Skorzystajcie ze wskazówek zawartych w ćw.27 zamieszczonym w  zeszycie ćwiczeń na str.108.

      Zdjęcie wykonanego ćwiczenia prześlijcie na adres paliga.aga@gmail.com

      MATEMATYKA

      Str. 224 - odpowiedź na pytanie zad.6

      MUZYKA

      Temat:. Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

      Dziś zachęcam was do wirtualnej wizyty w Filharmonii Krakowskiej. Oto adres internetowy http://www.filharmonia.krakow.pl/ . Zobacz jakie wydarzenia kulturalne przygotowywała placówka. Sprawdź ofertę dla dzieci.

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

      Moi Drodzy!

      Niewiele czasu zostało od zakończenia tego nietypowego dla nas roku szkolnego. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy planowali, zdążyli poprawić oceny  z poszczególnych przedmiotów. Rozdanie świadectw odbędzie się 26 czerwca 2020r. w szkole o wyznaczonych godzinach dla każdej klasy. Uczniowie kl. VI otrzymają świadectwa o godz. 9:00 na sali gimnastycznej. Dokładne reguły dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa będą podane na stronie internetowej szkoły, proszę śledzić ogłoszenia. Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw 26.06.20r. mogą to zrobić w następnym tygodniu w sekretariacie szkoły w godzinach przedpołudniowych. Rodzice również mogą odebrać świadectwo swojego dziecka w sekretariacie szkoły.

      W czwartek, 25 czerwca o godz. 17:00 będzie w kościele w Klimontowie msza św. na zakończenie roku szkolnego. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział muszą dostosować się do wymogów sanitarnych w kościele (obowiązuje zakrycie ust i nosa podczas przebywania w kościele oraz zachowanie dystansu). Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów.

      Przypominam o oddaniu książek do biblioteki oraz podręczników.  Należy je zapakować do reklamówki i podpisane składać w przedsionku szkoły w ostatnim tygodniu nauki, przed wakacjami. Dokładna informacja na ten temat będzie na stronie internetowej szkoły.

      Samorząd Szkolny przygotował dla Was propozycje konkursów. Zachęcam do wzięcia udziału. Są ogłoszone trzy konkursy: filmowy, literacki i plastyczny. Pracę w każdej kategorii mogą przesyłać wszyscy uczniowie do dnia 21 czerwca na podane na stronie internetowej szkoły adresy mailowe. W temacie wpisujemy „konkurs”. Więcej informacji znajdziecie na stronie szkoły.

      Zbliżające się wakacje to dla Was czas odpoczynku, relaksu i podróży. Proszę pamiętać o zasadach bezpieczeństwa w domu i poza nim. Wypoczywając nad wodą, należy zwrócić uwagę na warunki tam panujące. Kąpiel w wodzie jest dozwolona w miejscach do tego wyznaczonych i strzeżonych przez ratowników wodnych. Przebywając w górach, też należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz ochronie przyrody w parkach narodowych.

       

      Przydatne informacje na temat organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w roku 2020 można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty.

       

      https://kuratorium.krakow.pl/bezpieczny-wypoczynek-2020/

      https://kuratorium.krakow.pl/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2019-r/

      https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/organizacja-wypoczynku/bezpieczne-wakacje-2020/14776,Bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-MEN-GIS-i-MZ-dla-organizatorow-wypoczynku-dzieci-.html

      Pozdrawiam Was bardzo serdecznie,

       

      Wasza wychowawczyni 

      Klasa 7

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zad. str. 311

      JĘZYK NIEMIECKI

      Thema: Deckt den Tisch! Gleich kommen die Gäste! / Nakryjcie do stołu! Zaraz przyjdą goście. 

      Tryb rozkazujący 

       

      Formę trybu rozkazującego dla 2. osoby liczby pojedynczej tworzymy przez odrzucenie końcówki - st i zaimka osobowego du np.: 

      du machst   –Mach! (Rób!) 

      du trinkst    - Trink! (Pij!) 

      du iss        - Iss! (Jedz!) w czasownikach nieregularnych będą zmiany w temacie

      du wartest   - Warte! (Czekaj!) jeśli temat kończy się na –d, -t, -tm, -chn dodajemy końcówkę e 

       

      Formę trybu rozkazującego dla 2. osoby liczby mnogiej tworzymy w sposób bardzo prosty – przez odrzucenie zaimka osobowego ihr np.: 

      ihr macht – Macht! (Róbcie!) 

      ihr trinkt  - Trinkt! (Pijcie!) 

      ihr esst     - Esst! (Jedzcie!) 

      ihr wartet  -Wartet! (Czekajcie!) 

       

      Formę trybu rozkazującego dla 3. osoby liczby mnogiej tworzymy w sposób bardzo prosty – wystarczy umieścić zaimek osobowy Sie po czasowniku np.: (przypomnienie: forma grzecznościowa Sie- Pan/Pani/Państwo)

      Sie machen – Machen Sie! (Proszę niech Pani robi!) 

      Sie trinken  - Trinken Sie! (Proszę niech Pan pije!) 

      Sie essen     - Essen Sie! (Proszę niech Państwo jedzą!) 

      Sie warten  -Warten Sie! (Proszę niech Pani czeka!) 

       

      Dla lepszego zrozumienia trybu rozkazującego obejrzyj filmik: 

      https://www.youtube.com/watch?v=YCkiIXQXcPc&t=320s 

       

      Otwórz podręcznik na str. 113, zad 29b i wpisz do zeszytu zastawę stołową, w zachowanej kolejności najpierw rzeczowniki rodzaju der, potem die i na końcu das razem z tłumaczeniem: 

      der Teller – talerz 

       

      Zrób zad 24 ze str. 74 z ćwiczeń 

       

      Notatkę z zadaniami wyślij do mnie na maila an23456glabi_cka@wp.pl

       

      BIOLOGIA

      Temat: Cykl miesiączkowy kobiety. Rozwój zarodkowy i płodowy.

       

      Przeczytaj  lekcje 48 i 49 z podręcznika (strony 235 – 243). Obejrzyj dokładnie ilustracje, przeczytaj ich opisy. Zwróć uwagę na wskazówki dotyczące higieny ciąży (strona 243).

      RELIGIA

      Temat:  Ambiwalencja uczuć. Krytyka a krytykanctwo. Kryzys tożsamości

      Poszukiwanie autorytetów. Konflikty w okresie dorastania.  

      Przeczytaj z podręcznika temat 48,49,50 i 51. Napisz, kto jest twoim autorytetem i dlaczego.

      Odpowiedź  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zaśpiewaj „Abba Ojcze” https://www.youtube.com/watch?v=1Pvx7ZHaGzs

       Modlimy się w intencji osób, które poszukują zasad dobrego życia „Ojcze nasz”.

      Klasa 8

      WOS, EDB

      Uczniowie otrzymują zadania za pośrednictwem klasowej grupy.

      MATEMATYKA

      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń.

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Ojczyzna polszczyzna.

      Po egzaminie żegnamy się z monotonnymi powtórkami.

      Dzisiejszy temat lekcji: „Ojczyzna polszczyzna” to tytuł programu telewizyjnego, nadawanego przez wiele lat przez Telewizję Polską. Program prowadził niezwykły człowiek, charyzmatyczny polonista, profesor Jan Miodek.

      Nie wypada być absolwentem szkoły podstawowej i nie znać profesora Jana Miodka. Przeczytajcie w podręcznikach krótką notatkę na jego temat oraz ciekawy, niedługi felieton jego autorstwa pt. „Co lubię i czego nie lubię (w reklamie)”. (strona 357)

      Aby posłuchać, w jaki sposób profesor Miodek mówi o zagadnieniach językoznawczych, posłuchajcie fragmentu wykładu skierowanego do Waszych rówieśników.

      https://www.youtube.com/watch?v=nh7P5cBAz2Q

       

       

    • Egzamin ósmoklasisty
     • Egzamin ósmoklasisty

     • W dniach 16, 17 i 18 czerwca w naszej szkole odbędą się egzaminy ósmoklasisty:

      • 16 czerwca- język polski
      • 17 czerwca- matematyka
      • 18 czerwca- język angielski

      W tych dniach pozostali uczniowie z klas 0-VII nie mają zajęć dydaktycznych i zadanie nie będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

      Ósmoklasiści mają zbiórkę o godzinie 8.30 przed szkołą. Nie mogą się do siebie zbliżać ani stać w grupkach. Każdy uczeń powinien być w maseczce. Jeżeli istnieją jakieś przeciwskazania do noszenia maseczki, uczeń powinien mieć pisemne oświadczenie od rodziców, że nie może zakrywać ust i nosa.

      Uczniowie powinni mieć przy sobie małą butelkę wody mineralnej, którą następnie postawią na podłodze przy swoim krześle, oraz dwa czarne długopisy.

      Po zajęciu miejsc w ławkach uczniowie mogą ściągnąć maseczki.

      Od momentu zbiórki na podwórzu szkolnym aż do końca egzaminu wszyscy uczniowie muszą bezwzględnie stosować się do poleceń i wskazówek nauczycieli bądź innych pracowników szkoły, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

       

       

    • Zadania dla uczniów cz.55
     • Zadania dla uczniów cz.55

     • PONIEDZIAŁEK 15 czerwca

       

      Klasa I   

      Religia

      Temat:  Serce Jezusa źródłem miłości i dobroci.

       Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tematu 55.

      Zaśpiewaj: https://www.youtube.com/watch?v=hEW3TGkOvac

      Modlimy się  za naszych Rodziców–  Litania do Najświętszego

       Serca   Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

      Klasa III

      Język angielski

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Do you like sport?, przypomnieć sobie słownictwo dotyczące sportu z poprzedniej lekcji, otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 61, napisać Yes lub No i  zakreślić właściwe zwroty He/she likes ……. – on/ona lubi ……, He/she doesn’t like ……… – on/ona nie lubi ……….

      2. Bardzo proszę wpisać wyrażenie likes lub doesn’t like zgodnie z przedstawionymi rysunkami – zad. 8, str. 62. Następnie, proszę odpowiedzieć na pytania w zad. 9, str. 62 oraz uzupełnić zdania w zad. 10, str. 63.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      3. Bardzo proszę uzupełnić dialog, wpisując podane wyrażenia w ramce w odpowiednie miejsca – zad. 11, str. 63.

       Klasa IV

      JĘZYK POLSKI

      Temat: Charakteryzujemy bohaterkę monologu Marii Terlikowskiej pt. „Ziółko”.

      Proszę otworzyć podręczniki na stronie 294 i przeczytać króciutki tekst pt. „Ziółko”.

      Tekst ma formę monologu- definicję tego słowa znajdziecie na stronie 295. Wpiszcie ją do zeszytu.

      Następnie napiszcie do zeszytu notatkę na temat bohaterki, która wypowiada się w monologu.

      W notatce uwzględnijcie następujące informacje:

      • Jakie przezwiska nadali dziewczynce koledzy z klasy? Dlaczego?
      • Które zachowania bohaterki sprawiają, że nie ma ona przyjaciół?
      • Jakie cechy charakteru ma dziewczynka?
      • Co powinna- według ciebie- zmienić w swoim zachowaniu?

      Zadań nie musicie już przesyłać, ale proszę je rzetelnie wykonać.

      PRZYRODA

      Temat: Organizmy słodkowodne .

       

      Przeczytaj lekcję z podręcznika  - strony 189 - 192. Obejrzyj ilustracje. Przeczytaj opisy znajdujące się obok nich. Odpowiedź ustnie na pytania 1-3 ze strony 192.  Następnie wykonaj ćwiczenia 1 – 5 w zeszycie ćwiczeń (str. 98 - 99).

      RELIGIA

      Temat: Świątynia Opatrzności Bożej – wotum wdzięczności. 

      Przeczytaj z podręcznika temat: 59.  Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu.

      Uzupełnione strony  prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz film : https://www.youtube.com/watch?v=-nHuBhW7JeY,

      czyli wybierz się na spacer do Warszawy.

      Modlimy się  za tych, którzy potrzebują naszej modlitwy – Litania do Najświętszego

      Serca Pana Jezusa  https://www.youtube.com/watch?v=hqJIa60KK4w

      MUZYKA

      Temat: Bum tarara – czyli rzecz o perkusji.

       

      Podsumowujemy naszą wiedzę o instrumentach perkusyjnych. Przeczytaj lekcję dostępną na stronie e-podręczniki https://epodreczniki.pl/a/bum-tarara---czyli-rzecz-o-perkusji/D3pHFoOvh. Wysłuchaj również przykładów muzycznych dostępnych na tej stronie.

      Klasa V

      MATEMATYKA 

      Temat: ,,Co umiem?” – prostopadłościan, sześcian.

      Wykonaj zad. 1, 2, 3 i 4  str.273 ,,Co umiem?”.           

      Rozwiązania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Czytam i rozumiem.

      Czytanie ze zrozumieniem to ważna umiejętność, którą należy ćwiczyć.

      Przeczytajcie uważnie tekst A. Onichimowskiej pt. „Najwyższa góra świata” zamieszczony w podręczniku na str.303-309.

      Następnie odpowiedzcie pisemnie na pytania 1-6, znajdujące się w podręczniku na str. 324-325.

      HISTORIA

      Temat: Jagiellonowie w Europie Środkowej.

      Podręcznik strona 200-204.

      Zwróć uwagę na postacie: Władysław Warneńczyk, Kazimierz Jagiellończyk

      Zapamiętaj daty: 1444, 1454-1466.

       

      ZADANIE

      Strona 203 zadanie 1 (na podstawie mapy)

      PLASTYKA

      Temat: Ciekawe prace plastyczne – papierowe pióra.

       

      Obejrzyj film  https://www.youtube.com/watch?v=OyCSH9gS3aE . Postaraj się wykonać pióro przedstawionym sposobem. A może pokusisz się o wykonanie łapacza snów takiego jak na filmie.

      Zdjęcie swojej pracy wyślij na adres jlipowiecka@gmail.com

      Klasa VI

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Co to znaczy bohater?

      Marię Skłodowską-Curie niewątpliwie możemy nazwać bohaterką. Była bowiem osobą, która odznaczyła się niezwykłymi czynami, a jej wynalazki okazały się pomocą dla ludzi.

       

      Zapoznajcie się z opowiadaniem zamieszczonym w podanym poniżej e-podręczniku:

      https://epodreczniki.pl/a/co-to-znaczy-bohater/Dz5xLRLt3

      Opowiadanie poświęcone jest innemu bohaterowi, który zasłynął z męstwa i ofiarności wobec narodu.

      Po zapoznaniu się z tekstem z e-podręcznika wyjaśnijcie  pisemnie, jak rozumiecie słowa, że bohater to więcej niż król.

      MATEMATYKA

      Oglądnij film - wyrażenia algebraiczne str. 222 zad. 1, 2

      https://www.youtube.com/watch?v=Vm4FK_O1OV4

      wyrażenia algebraiczne - co to są wyrażenia algebraiczne i do czego służą

      https://www.youtube.com/watch?v=rHaXQROxO6o

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: Doctor Q Mrs Q’s visit, przeczytać dialog lub wysłuchać nagrania (CD 3, ścieżka 54), wpisać słownictwo do podrozdziału 8.3 do zeszytu.

      2. Następnie, proszę przeczytać informacje w żółtej ramce na str. 113 w podręczniku,  wpisać przykłady z tłumaczeniem do zeszytu oraz uzupełnić zdania wyrażeniami z ramki „Being with people” – zad. 5, str. 113. Można sprawdzić poprawność wykonania zadania, słuchając nagrania (CD 3, ścieżka 55).

      3. Bardzo proszę wykonać zadania 1- 3, str. 70 w zeszycie ćwiczeń, aby poćwiczyć użycie poznanego słownictwa i materiału gramatycznego.

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      INFORMATYKA

      Temat : Posługiwanie się mapami internetowymi

      Dowiem się jak posługiwać się mapami internetowymi

       

      https://epodreczniki.pl/a/poslugiwanie-sie-mapami-internetowymi/D1FfgqhdI

       

      Zdjęcia z ćwiczenia 1 prześlij na e- mail: geoo@interia.pl lub Messengera

       

      Klasa VII

      MATEMATYKA

      Rozwiąż zadania ze str. 310 i prześlij na adres ekocierz@wp.pl.

      JĘZYK POLSKI

      Proszę zapisać temat lekcji: Poznajemy fragmenty książki pt: „Przekroczyć próg nadziei”.  

      Zapiszcie pod tematem poniższe zdanie:

      „Przekroczyć próg nadziei” to książka-wywiad z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, w którym odpowiada on na pytania dotyczące wiary, religii, problemów współczesnego świata i człowieka.

       

      Aby zrozumieć genezę tej publikacji, przeczytajcie wstęp napisany przez włoskiego dziennikarza Vittoria Messoriego (Zamiast wprowadzenia: str.1-6), który znajdziecie poniżej:

      https://www.rodaknet.com/rp_sw_papiez_jpII_przekroczyc_prog_nadziei.pdf

       

      Następnie skorzystajcie z dostępnych źródeł i wyjaśnijcie w zeszycie pojęcie: wywiad – rzeka.

       

      JĘZYK ANGIELSKI

      1. Proszę wpisać temat lekcji: A true story, wpisać słownictwo do podrozdziału 9.2 i 9.3 do zeszytu, przeczytać text „Alone in the jungle” i wybrać prawidłową odpowiedź zgodnie z teścia tekstu – zad. 2, str. 109.

      2. Proszę powtórzyć wiadomości o tworzeniu i stosowaniu czasu Present Perfect z poprzedniej lekcji (budowa, tworzenie III formy dla czasowników regularnych i nieregularnych).

      2. Następnie, proszę uważnie zobaczyć filmiki na temat tworzenia tego czasu i zapamiętać zasady:

      https://www.youtube.com/watch?v=zlQzhkwlRdM&t=234s

      https://www.youtube.com/watch?v=zlQzhkwlRdM&t=421s

      3. Proszę wpisać notatkę do zeszytu na temat tworzenia przeczeń.

      * Przeczenia w czasie Present Perfect tworzymy przez dodanie słówka not do operatorów have lub has.

      Budowa zdania przeczącego:

      Podmiot (I/you/we/they) + have + not (haven’t) + III forma czasownika  + … (reszta zdania).

      dla 3 osoby l. poj.:

      Podmiot (he/she/it) + has + not (hasn’t) + III forma czasownika + … (reszta zdania).

      2. Następnie, proszę jeszcze raz bardzo uważnie przeczytać żółtą ramkę w podręczniku, str. 108 oraz wpisać do zeszytu te przykłady. Dla utrwalenia zasad tworzenia tego czasu, proszę prześledzić materiał filmowy, szczególnie o tworzeniu zdań przeczących w 2 części filmu:

      https://www.youtube.com/watch?v=O72HBnvQys8

       

      INFORMATYKA

      Temat : Rozdzielczość obrazu drukowanego i wyświetlanego na monitorze

       

      https://epodreczniki.pl/a/rozdzielczosc-obrazu-drukowanego-i-wyswietlanego-na-monitorze/DsHqvpFI8

       

      Wykonaj ćwiczenie i proszę o przesłanie na e-mail: geoo@interia.pl lub przez Messengera

       

       

      ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

       

      Temat: Najpiękniejsze miejsca w Polsce. Beskid Śląski.

       

      Kontynuujemy naszą podróż po Polsce. Dziś Beskid Śląski. Niedaleko, a atrakcji mnóstwo. Zobaczcie filmik https://www.youtube.com/watch?v=oAw4065ulgs

       

      Klasa VIII

      JĘZYK POLSKI

      Uczniowie otrzymują tematy i zadania w osobnych plikach za pośrednictwem grupy klasy VIII.

      MATEMATYKA

      Powtórzyć wzory na  pola figur płaskich, Tw. Pitagorasa, wzór na przekątną kwadratu, wzór na wysokość trójkąta równobocznego i  rozwiązać zadania w zeszycie ćwiczeń  str. 96-110.

      HISTORIA

      Temat: Polska w NATO i w Unii Europejskiej.

      Podręcznik strona 226-229.

      Zwróć uwagę na politykę zagraniczną III Rzeczpospolitej.

       

      Zadanie

      Strona 229 zadanie 2 lub 3

      JĘZYK NIEMIECKI

      Thema: Das hat Gesichte gemacht./ To uczyniło historię. 

       

      Czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein: 

      1. Czasowniki wyrażające przemieszczanie się lub zmianę położenia z punktu A do B np.;

      aufstehen (wstawać), fahren (jechać), fliegen (latać), gehen (iść), kommen (przychodzić), laufen (biegać) 

      2. Czasowniki wyrażające zmianę stanu np.: aufwachen (obudzićsię),  einschlafen (zasypiać), sterben (umierać), wachsen (rosnąć) 

      3. Wyjątki: sein (być), bleiben (zostać), werden (stawać się) 

       

      Czas przeszły czasowników nieregularnych 

      Wiele czasowników niemieckich tworzy ten czas w sposób nieregularny. Formy te należy zapamiętać. Pomoże ci w tym tabelka na str. 142 zamieszczona w podręczniku np..: 

      stehen (stać) - gestanden 

      schreiben (pisać)- geschrieben 

      helfen (pomagać) - geholfen 

      essen (jeść) - gegessen 

      fliegen (latać) - geflogen 

       

      Dopisz tłumaczenie i imiesłowy czasu przeszłego dla takich czasowników: 

      lesen 

      schlafen 

      fahren 

      wissen 

      gehen 

       

      Ich esse  Pizza. 

      Gestern habe ich Pizza gegessen. / Wczoraj zjadłam/ zjadłem pizzę. 

      Er fliegt nach London. 

      Er ist nach London geflogen./ On poleciał do Londynu. 

      Zachęcam do przećwiczenia tych dwóch zagadnień gramatycznych razem z tabelką ze str. 142, zrób zad 24 i 25/ str. 68 z ćwiczeń. 

      Po zrobieniu odeślij do mnie notatkę i zadania: an23456glabi_cka@wp.pl