• Zmiany w nauce hybrydowej

     • Informacja na temat zajęć stacjonarnych  dla klas IV-VIII.

      Klasa VIII

      Nauka stacjonarna w środę (19 maja), piątek (21 maja) i poniedziałek (24 maja)

      Klasa VII

      Nauka stacjonarna tylko w czwartek  (20 maja)

      Klasa IV, V, VI

      Nauka stacjonarna piątek (28 maja)

    • Nauka hybrydowa klas IV-VIII
     • Nauka hybrydowa klas IV-VIII

     • Szanowni Państwo, Rodzice i Uczniowie.

      W kolejnym tygodniu, tj. 17-21 maja uczniowie z klas IV-VIII rozpoczynają naukę w formie hybrydowej. 

      W poniedziałek i wtorek do szkoły przychodzą dzieci z klasy IV, V i VI i uczą się wg normalnego planu zajęć. W pozostałe dni realizują naukę w formie zdalnej.

      Klasy VII i VIII przychodzą do szkoły w środę, czwartek i piątek. W poniedziałek i wtorek realizują zajęcia zdalne.

      Powrót uczniów do szkoły odbywa się  w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

    • Mobilności wirtualne
     • Mobilności wirtualne

     • W najbliższym czasie będziemy realizować w naszej szkole dwie mobilności wirtualne w ramach  międzynarodowej pracy w  projektach Erasmus+.

      Pierwszy cykl spotkań online odbędzie się z projektu „Attractive schools – Happy students – Better life”, jego organizatorem jest szkoła włoska. Wezmą w nim udział grupy uczniów ze szkół partnerskich z Grecji, Rumunii, Północnej Macedonii oraz uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły. Wspólne zajęcia mają na celu rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz upowszechnianie nawyków zdrowego odżywiania się.  

      Drugi cykl spotkań online odbędzie się w ramach realizacji projektu „Our life in our hands!”. Organizatorem tej mobilności wirtualnej jest szkoła z Chorwacji. Wszystkie zespoły partnerskie z Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Litwy oraz grupa uczniów i nauczycieli z naszej szkoły będą wspólnie pracować online, wykorzystując możliwości Internetu. Celem spotkań jest promowanie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży w celu nabywania nawyków oszczędzania zasobów naszej planety i ochrony środowiska naturalnego.

      W trakcie realizacji zajęć online uczniowie będą zdobywać wiedzę, doskonalić posługiwanie się językiem angielskim w celach komunikacji oraz używać innowacyjnych technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK). W projektach będą pracować uczniowie z klas starszych oraz dzieci z klas I – III, co przyczyni się do większej efektywności podjętych działań.

      W związku z międzynarodowymi spotkaniami online mogą nastąpić pewne zmiany w harmonogramie zajęć poszczególnych klas, o których uczniowie będą bezpośrednio informowani.

       

      Koordynator projektu – Urszula Kowalska 

    • Kolonia
     • Kolonia

     • ,,Bezpłatna kolonia nad Jeziorem Drwęckim w Ostródzie”

      Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność Organizuje wypoczynek dla dzieci w wieku 6-16 lat, których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS, bądź pobiera rentę lub emeryturę rolniczą z KRUS!

      Ostróda, Hotel Promenada, nad Jeziorem Drwęckim

      22-30 sierpnia 2021r.

      Cena – bezpłatne, przy wykorzystaniu bonu turystycznego

      Zapisy i informacji udziela: Łukasz Jawny, telefon – 503 879 401, lub mail: lukasz.jawny@gmail.com. Gwarantujemy:

      - całodzienne wyżywienie (5 posiłków)

      - zakwaterowanie w pokojach (3-5 os.) z łazienkami

      - opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej

      - opiekę medyczną,

      - ubezpieczenie NNW i OC

      - Atrakcyjny program zajęć kulturalno – oświatowych i wycieczek krajoznawczych, dyskoteki, karaoke, zajęcia sportowe, konkursy plastyczne, rejs statkiem, pobyt nad jeziorem, ognisko, etc.

      - Rejs statkiem po jeziorze Drwęckim, basen lub aquapark, wycieczka autokarowa szlakiem lokalnych zamków i warowni, wycieczka autokarowa szlakiem architektury sakralnej architektury drewnianej Warmii i Mazur.

      - wszystkie bilety wstępu do obiektów, które przewiduje program kulturalno-oświatowy,

    • Nauka hybrydowa
     • Nauka hybrydowa

     • Komunikat dotyczący naczania hybrydowego dla uczniów z klas I-III w dniach 26 kwietnia- 2 maja.

      Klasa I- wtorek i piątek nauka stacjonarna w szkole, pozostałe dni nauka zdalna

      Klasa II- poniedziałek i czwartek nauka stacjonarna w szkole, pozostałe dni nauka zdalna

      Klasa III- środa nauka stacjonarna w szkole, pozostałe dni nauka zdalna

      W szkole prowadzona jest opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

      Dyrektor Szkoły mgr Elżbieta Kocierz

    • Klasa I 2021/2022
     • Klasa I 2021/2022

     • Lista kandydatów przyjętych  do klasy I  Szkoły Podstawowej  w Klimontowie:

      1.      Bielecki Bartosz

      2.      Bratek Hanna

      3.      Dąbek Kacper

      4.      Hojnor Wiktoria

      5.      Jakubowska Aleksandra

      6.      Kwiecień Kordian

      7.      Łojewska Kaja

      8.      Stopiński Wojciech

      9.      Urbaś Malwina

      10.  Wołek Anna

      11.  Wójcik Lena

      12.  Zaręba Paula

      13.  Zwoleń Bryan 

    • Chrońmy naszą planetę
     • Chrońmy naszą planetę

     • Bądź eko na co dzień! Chroń naszą planetę!

      To całkiem łatwe, a do tego niezwykle ważne dla zdrowia.
      Członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz uczestnicy projektu Erasmus+ przeprowadzili
      kilka działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego:
       Akcja Zbieraj plastikowe nakrętki, pomagaj innym! spotkała się z zainteresowaniem,
      ponieważ wiele osób włączyło się do tego działania. Zebrane nakrętki uczniowie
      przekazali na cele charytatywne, aby wspomóc osoby potrzebujące pomocy.
       Utworzenie przez uczniów aktywnej listy czynności, które przyczynią się do ochrony
      środowiska naturalnego i przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian
      klimatycznych:
      https://docs.google.com/document/d/19ahkKvip4OBq9QH3crEG_Xg5kE87chkSKQIN6UJRKU
      A/edit
       Obserwacje budzącej się do życia przyrody w okresie wiosennym i uwrażliwienie
      uczniów na potrzebę ochrony różnorodności biologicznej,
       Utworzenie na lekcjach plastyki znaków zakazu i nakazu w formie piktogramów,
      które pomogą wszystkim rozwijać wrażliwość ekologiczną i chronić przyrodę.
       Użycie materiałów wtórnych do tworzenia pomysłowych dekoracji, które są
      wykorzystane również do celów edukacyjnych.
      Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone działania przyczynią się do wspierania postaw
      ekologicznych oraz nabycia przez uczniów nawyków, które przyczyniają się do ochrony
      środowiska naturalnego na naszej planecie. Są to konkretne działania, które przynoszą
      pozytywne efekty. Pozwolą też przeciwdziałać zmianom klimatu, które mają niekorzystny
      wpływ na zjawiska pogodowe oraz życie i zdrowie każdego człowieka.
      Pamiętajmy, że nasze codzienne wybory i przyzwyczajenia mają wartość dla planety.
      Warto być eko na co dzień, nie tylko z okazji Dnia Ziemi, który obchodzimy w dniu 22
      kwietnia. Zachęcamy, aby wprowadzić kilka prostych zmian do swojego życia. Warto też
      podzielić się swoimi eko pomysłami i uzupełnić wspólną, edytowalną listę działań.

      Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
      Koordynator projektu Erasmus+

    • Oddział przedszkolny
     • Oddział przedszkolny

     • Informujemy, że od poniedziałku 19 kwietnia dzieci z oddziału przedszkolnego wracają do zajęć stacjonarnych. Trzeba jednak powiedzieć, że nasi najmłodsi uczniowie pilnie pracowali również podczas nauki zdalnej. W Albumie fotograficznym na naszej stronie internetowej można obejrzeć piękne prace plastyczne Ani Wołek,  Kordiana Kwietnia i Kacperka Dąbka. Bardzo się cieszymy, że mamy takie pracowite i zdolne dzieci.

    • Konkurs Biblijny
     • Konkurs Biblijny

     • W dniu 27 marca 2021 roku odbył się II etap  XXV Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej. Uczestnicy wykazali się bardzo dużą znajomością treści Ewangelii wg św. Łukasza. W konkursie zostały wyróżnione uczennice naszej szkoły: Karolina Gołdyn i Julia Zapart z klasy VII. Laureatkom serdecznie gratulujemy i dziękujęmy za czas poświęcony przygotowaniom do konkursu.

      Edyta Twardowska- Trętko

    • Konkurs literacki
     • Konkurs literacki

     • Wydawnictwo Nowa Era po raz kolejny ogłosiło literacki konkurs dla szkół podstawowych "Popisz się talentem". W tym roku zadaniem konkursowym jest napisanie reportażu z przyszłości. W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas I-VIII szkoły podstawowej, Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: klasy I-IV oraz klasy V-VIII. Link do strony konkursowej i regulaminu: https://www.nowaera.pl/popiszsietalentem.

      Przypomnijmy, że w edycji konkursu sprzed dwóch lat laureatką była uczennica naszej szkoły Martyna Szarek, a jej opowiadanie pt. "Siostry" zostało wydane w książce.

      Zachęcamy wszystkich uczniów, także tych najmłodszych, do spróbowania swoich sił.

      Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy kpawlowska1309@gmail.com
    • Klasa I
     • Klasa I

     • Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej w Klimontowie:
      1. Bielecki Bartosz
      2. Bratek Hanna
      3. Dąbek Kacper
      4. Hojnor Wiktoria
      5. Jakubowska Aleksandra
      6. Kwiecień Kordian
      7. Łojewska Kaja
      8. Stopiński Wojciech
      9. Urbaś Malwina
      10. Wołek Anna
      11. Wójcik Lena
      12. Zaręba Paula
      13. Zwoleń Bryan
      Lista kandydatów niezakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej w Klimontowie:
      1. Stasik Kajetan
      2. Zdenkowski Michał

    • Wolne miejsca w I klasie
     • Wolne miejsca w I klasie

     •  

      Informujemy, że pozostało 12 wolnych miejsc do klasy I Szkoły Podstawowej w Klimontowie. Rekrutacja do klasy pierwszej będzie prowadzona również dla kandydatów spoza obwodu szkoły.

    • Oddział przedszkolny
     • Oddział przedszkolny

     • Lista dzieci zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
      w Klimontowie:
      1. Baran Krzysztof
      2. Bielecka Milena
      3. Dąbek Zofia
      4. Kwiecień Kuba
      5. Mazurek Kaja
      6. Płaneta Michał
      7. Sobolewski Marcel
      8. Wójcik Oliwier

    • Konkurs recytatorski
     • Konkurs recytatorski

     • Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach zorganizowało w marcu 2021 roku konkurs recytatorski "Oczarowani bajką" on-line. Wzięli w nim udział również recytatorzy z naszej szkoły. Uczennica klasy I, Laura Kuczwalska, okazała się najlepsza spośród 68 uczestników w kategorii klas młodszych! Wyróżnione zostały ponadto dwie inne dziewczynki reprezentujące szkołę w Klimontowie: Kinga Karbowniczek (klasa I) oraz Alicja Motłoch (klasa IV). Serdecznie gratulujemy laureatkom, ale jesteśmy dumni ze wszystkich dzieci, które przygotowały się do konkursu. Wielkie brawa!

    • Działania projektowe
     • Działania projektowe

     •  

       

      DZIAŁANIA PROJEKTOWE

      Our life in our hands! / Nasze życie w naszych rękach!

       

      Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły już od kilku miesięcy realizują międzynarodowy projekt Erasmus+ przy współpracy ze szkołami z Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Litwy i Chorwacji. Jego głównym celem jest kształtowanie postaw ekologicznych, dbałość o środowisko naturalne i przeciwdziałanie szybko postępującym zmianom klimatycznym na naszej planecie. Ponadto, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz użycia technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK). 

      W ostatnim czasie dzieci z klas I – III brały udział w warsztatach projektowych, które miały na celu pogłębienie ich wiedzy oraz kształtowanie nawyków ekologicznych w codziennym życiu.

      Uczniowie klasy III bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach „Open your mind!” na temat  naszej planety.  Poszerzyli też swoje wiadomości o innych planetach w Układzie Słonecznym oraz warunkach tam panujących. Dowiedzieli się, że Ziemia  jest wyjątkowa, ponieważ panują na niej warunki sprzyjające rozwijaniu się życia w przeciwieństwie do innych planet.  Zapoznali się ze zjawiskiem ruchu obrotowego Ziemi, który powoduje, że mamy dzień i noc oraz zjawiskiem ruchu obiegowego naszej planety wokół Słońca powodującego zmianę pór roku na półkuli północnej i południowej. Do tego celu dzieci wykorzystały tellurium (pomoc dydaktyczna pozwalająca odtworzyć ruchy ciał niebieskich), aby lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące na Ziemi i w kosmosie.  Warto wspomnieć, że papier i plastik użyte do wytworzenia tej pomocy naukowej pochodzą w 100% z recyklingu.

      Szczególną uwagę zwróciliśmy na wielką potrzebę ochrony Ziemi i wszelkich form życia na niej istniejących, począwszy od roślin i zwierząt, a skończywszy na człowieku. Aby nasze życie dalej mogło się dobrze rozwijać, potrzebujemy czystego powietrza, wody i gleby. Ekspansywna działalność człowieka powoduje zanieczyszczenia, efekt cieplarniany oraz zmiany klimatyczne na naszej planecie. W ostatnim czasie zachodzą one bardzo szybko i powodują problemy i zagrożenia (choroby, smog, wyginięcie wielu gatunków roślin i zwierząt, ekstremalne zjawiska, susze, pożary, powodzie, huragany, trąby powietrzne, topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz i oceanów oraz zalewanie terenów nadbrzeżnych).

      Chcemy wspólnie temu zaradzić i chronić środowisko naturalne. Podjęliśmy wiele działań, które mają na celu podnoszenie świadomości ekologicznej całej społeczności szkolnej. Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję zbierania plastikowych nakrętek w celu ich recyklingu. Uczniowie sporządzili wspólną listę Co ja mogę zrobić, aby chronić środowisko naturalne. Jest ona dostępna dla wszystkich na stronie internetowej szkoły, każdy może dodać swój pomysł i według niej postępować:

      https://docs.google.com/document/d/19ahkKvip4OBq9QH3crEG_Xg5kE87chkSKQIN6UJRKUA/edit

      Wspólnie z partnerami projektu tworzymy prezentację multimedialną składającą się z plakatów utworzonych w programie Canva promujących działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego:

       

      https://www.canva.com/design/DAEVq_EYi-A/s2IT_eW9IqMYX-nqjA_Crw/view?utm_content=DAEVq_EYi-A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

       

      Tworzymy wspólną wystawę cyfrową zawierającą zdjęcia prac wykonanych przez uczniów na lekcjach plastyki Our life in our hands! Erasmus+ promującą program i projekt:

      https://photos.app.goo.gl/rmBNHLEtrgcNR4UDA

      Powstaje wspólny opis warunków pogodowych panujących w następujących po sobie porach roku we wszystkich krajach partnerskich. Opisujemy również zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych zachodzących w ostatnim czasie:  

      https://docs.google.com/document/d/1Paluy8q5kw0F01PkBBriQMg9FuEVcXwtvwZ_JDwQ730/edit?usp=sharing

      Zachęcamy uczniów do wykorzystania materiałów wtórnych (papier, plastik, tekstylia, ozdoby, niepotrzebne materiały). Dzięki temu powstają zabawki, dekoracje, kartki świąteczne. Dzieci z klas I –III bardzo aktywnie włączyły się do realizacji zadań projektowych na zajęciach w szkole. Natomiast uczniowie starsi, pracując zdalnie, też wykonują zadania i przesyłają zdjęcia z przeprowadzonych działań (zbieranie nakrętek, obserwacje przyrody, obserwacje zmieniającej się pogody, prace porządkowe, prace techniczne oraz plastyczne z wykorzystaniem materiałów wtórnych, plakaty).

      W szkole został urządzony Kącik Ekologiczny (Eco-Club, Eco-Corner), który służy uczniom do spotkań projektowych, tworzenia materiałów, eksponowania prac wykonanych przez uczniów, zapoznania się z zagadnieniami edukacji ekologicznej, wymiany doświadczeń i pomysłów do dalszej realizacji wspólnego, międzynarodowego  przedsięwzięcia Erasmus+. Jesteśmy przekonani, że podjęte działania przynoszą pozytywne efekty w myśl hasła przewodniego projektu „Our life in our hands! / Nasze życie w naszych rękach!   

       

        Koordynator projektu – Urszula Kowalska

         

    • Przerwa świąteczna
     • Przerwa świąteczna

     • Poniedziałek 29 III 2021 roku będzie ostatnim dniem przed Świętami Wielkanocnymi, w którym odbywać się będą zajęcia dydaktyczne. Wtorek i środa (30 III, 1 IV) będą wolne od zajęć dydaktycznych i w tych dniach nie będzie zdalnych lekcji, natomiast istnieje możliwość skorzystania z zajęć opiekuńczych. 

    • Konkurs wielkanocny
     • Konkurs wielkanocny

     • 1.  Szkolny konkurs  na najładniejszą  pisankę wielkanocną.

      2. Celem konkursu jest 

      - zachęcenie uczniów do realizacji swoich  pomysłów  technicznych,

      -. doskonalenie umiejętności plastycznych i technicznych, rozwijanie wyobraźni.

      3. Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń

      4. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:

      uczniowie klas I - III

      uczniowie klas IV - VIII

      5. Uczestnicy wykonują prace dowolną techniką.. Praca musi być wykonana samodzielnie z ekologicznych materiałów 

      6. Należy zrobić zdjęcie pisanki przysłać na adres  gosia776@o2.pl  w terminie do 25 marca br.

    • Rekrutacja do klasy I
     • Rekrutacja do klasy I

     • W dniu 01.03.2021 został uruchomiony system rekrutacyjny w szkołach podstawowych. Rodzice mogą złożyć wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej za pośrednictwem strony enabor.proszowice.pl od 01.03.2021 do 31.03.2021W przypadku problemów ze złożeniem wniosków w zakładce POMOC znajduje się instrukcja do złożenia wniosku https://enabor.proszowice.pl/content/help lub można zgłosić się do Urzędu Gminy w Proszowicach.

    • Akcja Samorządu Uczniowskiego
     • Akcja Samorządu Uczniowskiego

     • Samorząd Uczniowski ogłasza akcję:

      ZBIERAJ PLASTIKOWE NAKRĘTKI, POMAGAJ INNYM!

       

      Działanie polega na zbieraniu plastikowych nakrętek, które są surowcem wtórnym potrzebnym do wykonania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Jest to ważne i potrzebne działanie, które przyniesie realną pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym.

       

      Prosimy, aby uczniowie przygotowali naczynie lub pudełko (najlepiej jakiś surowiec wtórny, na przykład, duża plastikowa butelka, przezroczyste pudełko, ozdobione odpowiednio naczynie) i zbierali właśnie do niego plastikowe nakrętki.

      Prosimy o przesłanie zdjęć z przeprowadzenia tej akcji na adres:  u.kowalska2020@gmail.com

       

      Zachęcamy, aby wejść na podany poniżej link, w którym znajduje się dokument do edycji i napisać swoje propozycje "Co ja mogę zrobić, aby chronić środowisko naturalne?”

      https://docs.google.com/document/d/19ahkKvip4OBq9QH3crEG_Xg5kE87chkSKQIN6UJRKUA/edit

       

      Działanie będzie opisane na stronie szkoły, a nakrętki przekazane na cele charytatywne.

       

      Zarząd Samorządu Uczniowskiego

      Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

       

      2 załączniki