• Historia

    • Historia szkoły


     Kiedy w 1885 roku właścicielami Klimontowa zostali Dziedziccy stan budynku szkolnego był opłakany.
     Nowy właściciel Klimontowa w pierwszym roku po objęciu wsi podjął trud budowy nowej szkoły, gdyż stara była w bardzo złym stanie.
     W tymże samym roku za nomową pana Adama Dziedzickiego zabrano się do budowy nowej szkoły.
     W 1915 roku szkoła była jednoklasowa.
     W 1917/18 r. w szkole było już 4 oddziały a uczęszczało 140 dzieci.

     Dalsza rozbudowa szkoły to lata 1946/47 i wtedy do starej i parterowej szkoły dobudowano piętrowe skrzydło o 4 izbach lekcyjnych.
     W 1955 roku rozebrano stary parterowy budynek, a na tym miejscu wybudowano drugą część budynku szkolnego. Znajdowały się w nim 2 izby lekcyjne i mieszkania dla nauczycieli.

      

     Na miejscu parterowej szkoły, po jej rozbiórce - wybudowano drugą część budynku szkolnego, mieszczącego 2 izby lekcyjne, pokój na pomoce naukowe, kancelarię i 10 izb mieszkalnych.
     Trzecia rozbudowa szkoły to rok 1988. Magister Maria Gładysz, pełniąca funkcję dyrektora szkoły powołała Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły i współpracując ze społeczeństwem wsi, władzami Gminy i Kuratorium Oświaty doprowadziła do zakończenia budowy szkoły w 1992 roku.
     Równocześnie została wyremontowana starsza część budynku z wymianą okien i instalacji co. włącznie. Dobudowane skrzydło mieściło 4 sale lekcyjne, nową kotłownię, zastępczą salę gimnastyczną i sanitariaty.
     Obecnie w tej części budynku mieści się pracownia komputerowa i trzy klasy gimnazjum.
     Decyzją Zarządu Gminy i Miasta w Proszowicach z dnia 25 marca 1999 r. zostało założone Gimnazjum w Klimontowie. Decyzja weszła w życie z dniem podpisania z mocą od 1 września 1999 r. W Klimontowie pozostanie również 6 klasowa Szkoła Podstawowa.