• Zdalna nauka

    • 27 kwietnia

     Język angielski

     1. Proszę zobaczyć animację i postarać się zapamiętać słówka dotyczące tematu „jedzenie”:

     https://www.youtube.com/watch?v=zFGF23RbzaQ

     2. Następnie, proszę uzupełnić słowniczki obrazkowe na stronie 108 w zeszycie ćwiczeń i zapamiętać nazwy produktów żywnościowych, które się tam znajdują.

     3. Proszę uzupełnić zdania i zapisać w zeszycie:

     For breakfast I like ………………. and ……………

     For lunch I like ………………. and ……………

     For dinner I like  ………………. and ……………

     Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

     RELIGIA KL.II


     Temat: Pan Jezus zmartwychwstały karmi nas swoim Ciałem .
     Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tematu 41 (str.84 - 85). Zadania prześlij na e-maila: dominika2000@o2.pl
     Zobacz: Jak powstaje chleb https://www.youtube.com/watch?v=jl1lRfgwzWU
     Zaśpiewaj: ,, Chrystus Pan karmi nas” https://www.youtube.com/watch?v=KMDdG-uAenw
     Pomódl się słowami modlitwy ,,Ojcze nasz..”

     22 kwietnia

     RELIGIA KL.II
     Temat: Pan Jezus zmartwychwstały poucza nas swoim słowem.
     Uzupełnij zeszyt ćwiczeń temat 40 ( str.82 -83). Zadania prześlij na e-mail:
     dominika2000@o2.pl.
     Przeczytaj kilka stron Biblii dla dzieci lub zobacz:
     https://www.youtube.com/watch?v=13wDxO7NE5E&list=PL7dZwQBWL3FpaMJUsa2_P7G
     uoXSEl2ZKs&index=6
     Pomodlę się o uważne słuchanie słowa Bożego.

     20 kwietnia

     RELIGIA KL.II
     Temat: Jezus żyje i jest z nami.
     Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tematu 39 (str.80 - 81). Zadania prześlij na e-maila: dominika2000@o2.pl
     Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=_nyOQ3MtOQg
     Zaśpiewaj: ,, Oto jest dzień” https://www.youtube.com/watch?v=xVkSxl0EaTs lub
     ,, A-A-A Alleluja” https://www.youtube.com/watch?v=3JN74zQ7mLQ
     Pomódl się słowami modlitwy ,,Ojcze nasz..”
     Zachęcam do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym ,,Radości i boleści św. Józefa” .
     Uczniowie wykonują pracę plastyczną w formacie A4 o św. Józefie -opiekunie Pana Jezusa i prześlą
     na e-maila: dominika2000@o2.pl. Trzy najlepsze zostaną wysłane na międzynarodowy konkurs.
     Wszyscy otrzymają szóstki z religii

      

     Język angielski

     1. Proszę, aby dzieci przypomniały sobie słownictwo z poprzedniej lekcji dotyczące jedzenia oraz otworzyły zeszyty ćwiczeń na stronie 47, zad. 12 i uzupełniły zadanie: 1 ramka: fish, peas, ice cream, 2 ramka: chicken, carrots, strawberries (Czy pamiętacie znaczenie tych słów? Poproście Rodziców, aby Was popytali).

     2. Następnie, bardzo proszę otworzyć zad. 13, str. 48 w zeszycie ćwiczeń i spróbować samodzielnie ułożyć wyrazy z rozsypanych literek (wszystkie dotyczą tematu jedzenia i macie je w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń oraz w słowniczku). Jest to zadanie powtórzeniowe i jeśli go zrobicie, to możecie go przesłać do sprawdzenia na adres:  u.kowalska2020@gmail.com

     Proszę zobaczyć animację i postarać się zapamiętać słówka dotyczące tematu „jedzenie”:

     https://www.youtube.com/watch?v=zFGF23RbzaQ

      

     15 kwietnia

     RELIGIA KL.II
     Temat: W każdą niedzielę cieszymy się zmartwychwstaniem Chrystusa.
     Uzupełnij zeszyt ćwiczeń temat 37 ( str.76 -77). Zadania prześlij na e-mail:
     dominika2000@o2.pl.
     Zaśpiewaj: ,,Oto jest dzień” https://www.youtube.com/watch?v=xVkSxl0EaTs
     Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=Vj0jyG9m-lY
     Pomodlę się o dobre przeżycie niedzieli.

      

     13 kwietnia

     Język angielski

     1. Proszę, aby dzieci wpisały do zeszytu: Lesson oraz datę, przypomniały sobie słownictwo z poprzednich lekcji na temat jedzenia oraz wykonały zad. 7, str. 45 (ułożyć z rozsypanych literek wyrazy: peas - groszek, mushrooms - grzyby, onion – cebula, tomatoes - pomidory, fish – ryba, carrots – marchewki.

     2. Bardzo proszę  wykonać zad. 8, str. 45 i wpisać poniższe zdania do zeszytu:

     He likes – on lubi

     He doesn’t like – on nie lubi

     Wykonane zadanie 7 i 8, str. 45 należy przesłać na adres: u.kowalska2020@gmail.com  

     Więcej przykładów w materiale filmowym:

      https://www.youtube.com/watch?v=rkoKjUayyS8

      

     Pomoc: Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

      

     RELIGIA KL.II


     Temat: Jezu ufam Tobie – Niedziela miłosierdzia Bożego.


     Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tematu 38 (str.78 - 79).
     Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=WJ9c0lJPCRQ
     Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA
     Pomódl się słowami koronki: https://www.youtube.com/watch?v=VXID-YtxbbU

     8 kwietnia

     RELIGIA KL.II


     Temat: Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.


     Uzupełnij zeszyt ćwiczeń temat 36 ( str.74-75). Zadania prześlij na e-mail:
     dominika2000@o2.pl.
     Posłuchaj: Łk24,1-11 http://www.biblijni.pl/%C5%81k,24,1-11
     Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=3RcKfsmweVw
     Zaśpiewaj: ,, Jezus Chrystus przyszedł na ziemię”
     https://www.youtube.com/watch?v=85EGUFcQ-qI
     Pomodlę się za Rodzinę.

     25 marca

     RELIGIA 


     Temat: Wigilia Paschalna początkiem radości zmartwychwstania.
     Uzupełnij zeszyt ćwiczeń temat 35 ( str.72-73). Zadania prześlij na e-mail:
     dominika2000@o2.pl.
     Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=Nom4m1qf1zM
     Zaśpiewaj: ,, Tak Bóg umiłował świat” https://www.youtube.com/watch?v=s6xCV09teUY
     Pomodlę się za zmarłych z rodziny.

      

     23 III

     język angielski

      

     1.       Należy uzupełniać zadania w zeszycie ćwiczeń do strony 42. Proszę dzieci o powtarzanie przerobionego słownictwa na temat jedzenia str. 42 w zeszycie ćwiczeń (str. 44 w podręczniku oraz słówka zapisane w zeszycie). 

      

     2.       Bardzo proszę dzieci o wykonanie zadania 3 i 4 , str. 43 w zeszycie ćwiczeń (podpisać rysunki) oraz wpisanie podanych słówek z polskim tłumaczeniem do zeszytu. Można te słówka zilustrować własnymi, prostymi rysunkami, aby je lepiej zapamiętać.

     chocolate - czekolada, cake - tort, sandwiches - kanapki, grapes - winogrona,
     ice cream – lody,  strawberries – truskawki.

     Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując poszczególne słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

     https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

     Zadania dla chętnych (dodatkowe) – jeśli masz możliwość, wydrukuj, przeczytaj zdania i pokoloruj zgodnie z opisem. Zadanie prześlij do sprawdzenia na adres: u.kowalska2020@gmail.com

      https://learnenglishkids.britishcouncil.org/colouring/clowns-face

      

     RELIGIA KL.II


     Temat: Wielki Piątek – Pan Jezus umiera na krzyżu.


     Uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tematu 34 (str.70 – 71).
     Zaśpiewaj: ,,Krzyżu Chrystusa” https://www.youtube.com/watch?v=VdXx1mb93E0
     Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=Tcv2fKGq0F4
     Pomódl się w wybranej intencji.